PPE

Peralatan perlindungan diri (personel protective equipment -PPE) adalah penting untuk mengelakan berlaku kecederaan kepada anggota tubuh dan kesihatan pekerja sewaktu bekerja. Definisi PPE adalah termasuk segala bentuk pakaian dan peralatan tambahan/aksesori yang direkacipta untuk memberi perlindungan daripada bahaya di tempat kerja. Pemakaiannya adalah bertujuan untuk melindung pemakainya dari bahaya atau sesuatu perkara yang boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan. Contohnya ; Topi keselamatan, sarung tangan, kasut keselamatan dsbg. Penggunaan PPE yang sesuai dan betul adalah mustahak. Disamping penggunaan yang betul kita juga perlu tahu bagaimana untuk menyelenggara dan memastikan PPE di dalam keadaan yang baik dan bersih Pemilihan PPE yang tepat dan sesuai dengan tugas dan pekerjaan adalah penting. Majikan dan pekerja haruslah memahami tujuan, kegunaan dan had perlindungan PPE. Peralatan tersebut mestilah tidak diubahsuai atau ditanggalkan walaupun ianya mungkin tidak selesa dipakai (kadangkala peralatan perlindungan diri tidak selesa dipakai, mungkin kerana cara pemakaian yang tidak betul) PENGGUNAAN PPE  PPE mestilah disediakan dan digunakan sewaktu bekerja di tempat yang terdapat bahaya kepada kesihatan dan keselamatan yang mana bahayabahaya tersebut tidak dapat dikawal sepenuhnya dengan kaedah-kaedah pengawalan yang lain.

JENIS-JENIS PPE Perlindungan Kepala Perlindungan Muka Perlindungan Mata Perlindungan Pendengaran Perlindungan Pernafasan Perlindungan Tubuh Perlindungan Tangan Perlindungan Kaki Perlindungan Jatuh .

PELINDUNGAN KEPALA PELINDUNG MUKA .

PELINDUNG MATA PELINDUNG PENDENGARAN .

PELINDUNG PERNAFASAN PELINDUNGAN TUBUH .

PELINDUNG TANGAN PELINDUNG KAKI .