P. 1
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

|Views: 246|Likes:
Published by Hanis Zharif

More info:

Published by: Hanis Zharif on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

1.0 KONSEP ASAS BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI
Konsep bimbingan -maksud bimbingan boleh di lihat dari dua perspektif iaitu: ‡ Sebagai satu metlamat pendidikan, bimbingan disediakan bertujuan menolong individu memahami diri dan dapat menyesuaikan diri. Menggunakan secara bijak, potensi dan peluang yang ada untuk memajukan diri. ‡ Sebagai satu proses, bimbingan merujuk kepada tahaptahap tertentu yang dilalui oleh seseorang atau sekumpulan murid mengikut masa.
Secara khusus, bimbingan ditakrif sebagai proses untuk membantu individu memahami diri dan dunianya.

Sebagai satu perhubungan 4.Konsep Kaunseling Kaunseling dibincangkan dalam 4 perspektif 1. Sebagai satu proses 2. Sebagai satu perkhidmatan 3. Sebagai satu aktiviti .

mengenalpasti masalah dan sebagainya. seperti membina perhubungan. -ada prosedur pengambilan klien -menggunakan pelbagai teknik dan kemahiran semasa menjalankan sesi .SEBAGAI SATU PROSES -dijalankan secara berperingkat mengikut urutan.

kolej dan IPT -diberi secara percuma .SEBAGAI SATU PERKHIDMATAN -Kaunseling penting dalam program bimbingan di sekolah.

memperoleh celik akal dan seterusnya menyelesaikan masalah dengan tindakan yang bijak . kerahsian bersyarat.sifat saling menghormati.SEBAGAI SATU PERHUBUNGAN -Satu perhubungan profesional antara kaunselor dan klien (individu atau kumpulan) . saling mempercayai.

SEBAGAI SATU AKTIVITI -Merujuk kepada masa yang diluangkan serta usaha kaunselor membantu seseorang individu menangani masalahnya melalui pelbagai cara: kaunseling. bengkel pengurusan tekanan. kursus kemahirn sosial dan sebagainya .

-sedia menerima realiti kehidupan yang mungkin dicorakkan dengan pengalaman lalu yang pahit -memandangkan pemikiran dan tingkah laku individu tidak serasi. sesi dijalani bertujuan untuk mengubah paradigma sedia ada agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidupnya .KONSEP PSIKOTERAPI -Ditakrif sebagai membawa individu menyemak serta mengatur semula persepsinya tentang diri dan dunianya.

SOSIAL MASA SINGKAT: 1-5 SESI GURU BIASA. PAKAR PSIKOLOGI KLINIKAL. GURU BIMBINGAN KAUNSELOR. KERJAYA.PERBEZAAN ANTARA BIMBINGAN. KLINIK NEUROSIS. PSIKOSIS YANG RINGAN MASA YANG PANJANG: 1 TAHUN PAKAR PSIKOLOGI KAUNSELING. AKADEMIK. KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI ASPEK SETING JENIS MASALAH TEMPOH RAWATAN PIHAK PROFESIONAL YANG TERLIBAT BIMBINGAN KAUNSELING PSIKOTERAPI HOSPITAL. PAKAR PSIKOLOGI KAUNSELING SASARAN INDIVIDU. PAKAR PSIKIATRI. IPT PERIBADI. KELOMPOK KECIL ATAU BESAR YANG BIASA INDIVIDU ATAU KELOMPOK KECIL YANG BIASA . KELUARGA. PAKAR PSIKOANALISIS INDIVIDU YANG MEMPUNYAI MASALAH PSIKOLOGI YANG AGAK SERIUS SEKOLAH . KOLEJ.

MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING ‡Meningkatkan kebolehan dan kemahiran klien untuk mengurus hidupnya sendiri ‡Melatih klien menguasai proses membuat keputusan yang bijak dan rasional ‡Menjalinkan dan membina hubungan yang sihat denganorng-orang penting dalam hidup ‡Mengekalkan perubahan tingkah laku ke arah yang positif ‡Mengembangkan minat. kebolehan dan potensi diri ke tahap optimum . bakat.

Agar lebih berkesan ‡Kaunseling ialah interaksi diantara kaunselor dan murid berdasarkan perhubungan mesra dan kepercayaan ‡Perkhidmatan diberi kepada yang sudi. tiada paksaan .PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING ‡Setiap murid yang bermasalah harus diberi peluang perkhidmatan bimbingn dan kaunseling ‡Perkhidmatan B&K adalah tanggungjawab bersama ‡Perkhidmatan B& K harus diurus ikut prosedur dan peraturan atau tatacara yang ditetapkan.

‡ harus mengikut etika. Harus dirahsiakan ‡Selepas diberi perkhidmatan perlu ada tindakan susulan untuk memastikan masalah tidak akan timbul semula ‡Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling hanya boleh diurus oleh kaunselor yang bertauliah dn guru bimbingan yang terlatih . demi pelihara hak pelajar. segala maklumat dianggap sulit ‡sesi antara kaunselor dan klien sahaja.

FALSAFAH KAUNSELING Falsafah kaunseling berdasarkan tiga bidang: Kemanusiaan: Layanan dan bantuan yang adil tanpa kira gender. sikap. Klien harus di layan adil Sosiologi: Setiap individu mempunyai persekitaran sosial tersendiri. Maka pendekatan harus berbeza. status sosio-ekonomi dan bangsa. Setiap individu bertanggungjawab atas segala tindakan dan tingkahlaku . Ini akan membina kepercayaan serta kesedaran kendirinya. Psikologi: Setiap individu unik dan berbeza. maka memudahkan kaunselor memahami dan menerima klien termasuk. agama. ras. pertuturan. budaya. pemikiran. Apabila kaunselor mengetahui pola interaksi. orangorang signifikan dan corak hubungan interpersonal klien.

tanggungjawb diri D)Bimbingan psikososial dn kesejahteraan mental: pengurusan kemahiran interpersonal dan komunikasi. maklumat penempatan murid.KEPERLUAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING A)peningkatan kecemerlangan akademik: penguasaan kemahiran belajar. kesesuaian kerjaya. kerjaya diminati. penyelesaian masalah dan membuat keputusan E)Penddikan pencegahan dadah F)Perkhidmatan keibubapaan .penentuan matlamat kehidupan B)perkhidmatan kerjaya: kepentingan kerjaya. motivasi pencapaian akademik. strategi capai matlamat kerjaya C)Bimbingan pembangunan diri: konsep kendiri positif. pengurusan penyelesaian konflik.

0 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Jenis-jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kaunseling individu Kaunseling kelompok Inventori dan rekod Khidmat sekolah dan masyarakat -perundingan dan rujukan Memberi maklumat -khidmat masyarakat -kegiatan ko kurikulum. sahsiah. akademik dan kerjaya .2. kelab dan bimbingan -konferensi keluarga Memberi maklumat -pendidikan -kerjaya -latihan -peribadi -sosial Perundingan dan rujukan Penilaian penempatan -Penyelaras sumber -Rekod dan dokumentasi -Pembinaan inventori nilai.

KAUNSELING INDIVIDU Menurut Shertzer dan stone (1981) merujuk kaunseling individu sebagai proses interaksi yangmenyediakan hubungan bermakna antara diri dan persekitaran dan menghasilkan pencapaian matlamat -diperingkat sekolah. kaunseling individu dapat didefinisikan sebagai hubungan seseorang dengan kaunselor yang memusat kepada beberapa aspek terhadap penyesuaian diri klien. perkembangan. meneroka alternatif dan mengharapkan perubahan tingkah laku . membuat keputusan dan pemilihan -kaunseling individu menyediakan perhubungan dan komunikasi di mana klien berpeluang membina pemahaman.

kelakuan tidak bermoral Kaunseling perkembangan: yang merujuk kepada aktivitiaktiviti yang berusaha untuk memotivasikan individu supaya membentuk personaliti dan konsep kendiri yang positif . percubaan membunuh orang atau diri.4 JENIS KAUNSELING INVIVIDU 1. Kaunseling krisis: merujuk kepada kes-kes kritikal seperti bertumbuk dengantujuan mencederakan. 2. Kaunseling Penyediaan kemudahan: merujuk kepada kes-kes penempatan dalam bidang kerjaya. AIDS. 4. masalah mental. atau penyalahgunaan dadah. 3. penyelesaian masalah kemudahan berkaitan bidang kurikulum akademik atau kokurikulum Kaunseling pencegahan: penggunaan pendekatan mencegah aktiviti tidak diinginai seperti penyalah gunaan dadah.

KAUNSELING KELOMPOK Apabila guru bimbingan mendapati terdapat sekumpulan pelajar sekolah menghadapi masalah yang serupa. dan sesi sumbangsaran . bimbingansecara kelompok adalah lebih sesuai .Teknik yang biasa digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling secara kelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan kumpulan.

-sentiasa mengutamakan kepentingan klien -menghormati hak peribadi klien. proses dan implikasi kaunseling yang diberikan Merujuk klien dengan persetujuan kepada pakar yang sesuai jika perlu .ETIKA KAUNSELOR Merujuk kepada Akta Kaunseling 1998. kaunselor yang berdaftar di bawah Akta ini hendaklah mematuhi Peraturanperaturan Kaunselor ( Kelakuan dan Tatatetib) 1999. merahsiakan maklumat kecuali yang memudaratkan klien atau orang disekelilingnya -memelihara kesejahteraan psikologi dan kesejahteraan fizikal -memberitahu klien tentang tanggungjawabnya dari segi pembentukan diri dan tingkahlaku -menjelaskan tentang kepeluan.

objektif dan jujur --kaunselor perlu diawasi dan dinilai oleh regular supervision dan consultative support - . kod etika guru kaunseling sekolah digubal. kecekapan dan kemahiran --menjalankan tugas dengan penuh tanggunjawab.KOD ETIKA GURU KAUNSELING SEKOLAH Tahun 1996. Mengandungi KOD TATALAKU yang menghuraikan tanggungjawab kaunselor: --menjaga tatalaku --berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan.

TANGGUNJAWAB KAUNSELOR PADA KLIEN 2.1. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA ORGANISASI DAN MAJIKAN . TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA RAKAN PROFESINAL 3.TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR KEPADA MASYARAKAT 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->