SJKC CHEROH RAUB, PAHANG RANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS

SJKC Cheroh akan menjadi sekolah yang cemerlang dalam pencapaian mata pelajaran Sains dalam UPSR di Zon Batu Talam menjelang tahun 2011.

Meningkatkan jumlah murid yang mendapat A dalam UPSR 2010-2014. .Mengekalkan pencapaian kelulusan mata pelajaran Sains dalam UPSR 2010-2014 pada 100%.

17 1.33% 2 Bil.06 1.83% 20 Bil. Pelajar skor D -1 Bil.25% ---5% 2 8.9% 85% 1 86.00 -----10% -4. Pelajar skor A 83. Pelajar skor C 4.17% Bil.33 1.9% 2 89. Pelajar skor B 8. Pelajar skor E 4.33% 1 Bil.1% 1 100% -100% 17 100% 20 100% 17 100% 16 100% 17 2010 20/20 2011 23/23 SASARAN 2012 19/19 2013 17/17 2014 17/17 .7% 1 5.17% GPMP 1.UNJURAN PENCAPAIAN UPSR SAINS 2010-2014 TOV KPI 2008 23/24 Peratus pelajar lulus 95.16 1.4% -5.25% 1 --5.5% 1 94.25 1.

MODEL SWOT S STRENGTH .

(KEKUATAN) W O T WEAKNESS (KELEMAHAN) OPPTORTUNITY (PELUANG) THREAT (CABARAN/ANCAMAN) Kelebihan (S) Kelemahan (W) .

bilik darjah dan bilik PPSMI yang kinduksif. tidak meluangkan masa yang mencukupi untuk memberi tunjuk ajar kepada murid-murid. bersemangat tinggi dan berkomitmen. Guru-guru m/p Sains adalah berpengalaman. . W1. Sikap murid yang tidak serius terhadap pelajaran. O3. Ibu bapa sentiasa mengambil berat tentang pelajaran anak-anak. W5.S1. Ibu bapa yang berpendidikan rendah tidak dapat memberi bimbingan kepada murid-murid di rumah. Tiada pemeriksa kertas Sains UPSR dan JU dalam daerah. Sumber kewangan (peruntukan PCG m/p Sains dan sumbangan PIBG) yang mencukupi. Cabaran (T) T1. Peluang (O) O1. Persekitaran sekolah termasuk makmal. T2. Sokongan PPD and JPNP. W3. Sebahagian murid adalah lemah dan masih tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan bahagian B dalam peperiksaan. S4. O4. berinisiatif. O2. Ibu bapa sibuk bekerja. S2. Murid-murid berupaya menjawab soalan ujian dengan menggunakan bahasan cina. W4. Perlaksanaan kelas tambahan bagi m/p Sains. S3. Kebanyakkan guru sains bukan guru opysen. Sukatan M/P Sains tahun 6 hendak dihabiskan pada bulan April kerana Ujian Pengesanan UPSR dijalankan pada bulan April menyebabkan murid tidak dapat menguasai kemahiran/topik dengan secukupnya. Hubungan baik antara guru-guru dan PIBG. W2.

Program Mentor-mentee HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK. KPI.33 GPMP 1. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2.00 E -----D -----Objektif Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 C 2 1 1 --KPI Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR B 1 2 1 1 -TOV Lulus 95.25 GPMP 1. SASARAN DAN STRATEGI (2) Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi . MAKLAMAT STRATEGIK. SASARAN DAN STRATEGI (1) Bidang Sains Isu strategik 1. KPI.06 GPMP 1. MAKLAMAT STRATEGIK.17 GPMP 1.OBJEKTIF.OBJEKTIF.16 GPMP 1.HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK. Tahap penguasaan Sains murid adalah lemah Matlamat strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1.83% A 2010 Lulus 100% 17 Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 Strategi 1.

06 GPMP 1. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2. MAKLAMAT STRATEGIK. Guru bukan Matlamat strategik MeningkatKan Objektif Meningkatkan kemahiran KPI Semua guru Sains dapat TOV Lulus 95. Pencapaian Sains murid adalah lemah strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR TOV Lulus 95.00 HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3.16 GPMP 1.17 GPMP 1. SASARAN DAN STRATEGI (3) Bidang Sains Isu strategik 3.83% A 2010 Lulus 100% 17 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 1.83% 2010 Lulus 100% Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 100% 2013 Lulus 100% 2014 Lulus 100% Strategi Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p .Sains 2. KPI. Program Mentor-mentee B 1 2 1 1 -- C Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1.33 E D 2 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- GPMP 1.OBJEKTIF.25 GPMP 1.

00 STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIKS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) .25 GPMP 1.16 GPMP 1.06 GPMP 1.17 GPMP 1.33 GPMP 1.opysem dan kurang pengalaman dan kemahiran kemahiran dan pedagogi guru-guru m/p Sains teknik pengajaran dan pembelajaran guru yang berkesan demi mencapai tahap 100% menjelang tahun 2014 menguasai teknik P&P Guru lebih yakin semasa menjalankan proses P&P. D -----C 2 1 1 --A 17 20 17 16 17 Sains B 1 2 1 1 -- E -- -- -- -- -- GPMP 1.

GB 2. GPK1 3.PELUANG (O) S+O S2+S3+O2+O3+O4 Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B W+O W3+W4+O3+O4 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains CABARAN/ANCAMAN (T) S+T S2+S3+S5+T1+T2 Kelas bimbingan PIBG .Sains W+ T W1+W2+W5+T1+T2 Proram Mentor-mentee Pelan Taktikal BIL 1 Program/ Projek Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B Tanggungjawab 1. Penceramah/J U daerah Tempoh/ Hari 1 hari Kos/ Sumber RM400 x 1 kali setahun = RM400 (PIBG) OUTPUT Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B KPI Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN KONTIGEN Ketua Panitia Sains . Ketua Panitia 4.

Guru yang diarahkan mengajar m/p Sains tahun 4-6 dalam kelas bimbingan Jan-Nov Yuran Tuisyen PIBG (RM1200) Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam Sains Murid-murid dapat dibimbing dengan lebih kerap Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR Guru yang mengajar m/p Sains . Ketua Panitia 4. GB 2.RM400 x 5 kali setahun = RM2000 (PIBG) Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Meningkatkan keberkesanan teknik P&P guru bukan opsyen mencapai: 60% pada 2010. 80% pada 2012. 100% pada 2014. Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR 2 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains 1. 70% pada 2011. GPK1 3. Penceramah/J U daerah 1 hari RM300 x 1 kali setahun = RM300 (PIBG) RM300 x 5 kali setahun = RM1500 (PIBG) Semua guru yang mengajar m/p Sains dapat menguasai teknik P&P m/p Sains Ketua Panitia Sains 3 Kelas bimbingan PIBG Sains 1. 90% pada 2013. GPK KK 3. GB 2.

GPK1 3. Guru yang diamanahkan untuk membimbing kumpulan murid yang dipilih. Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mendapat keputusan yang cemerlang. Tahap kebolehan murid untuk menjawab soalan bahagian B demi memperolehi keputusan yang cemerlang adalah lemah.5 & 6 RM400 (5 tahun-RM2000) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN . Ketua Panitia 4.dan UPSR 4 Proram Mentormentee 1. GB 2. Feb-Sept Setiap hari Jumaat RM300 (bahan modul) Meningkatkan kemahiran teknik menjawab bahagian B Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN OPERASI (STRATEGI 1) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B. 1 hari (5 tahun) Murid Tahun 4.

3Tetapkan tarikh.6Bincang kos 1. tempat dan masa 1.4Jamuan 5.1 Mesyuarat Jawatankuasa: 1.2Persediaan tempat 5. 2 Penyediaan penceramah yang sesuai GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada. GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada.1PA sistem 5.5Agihan tugas 1.5Cenderahati Jawatankuasa kecil 2 hari sebelum program diadakan GPK1/Ketua Panitia/Ahli Panitia melaksanakan tugas sekiranya AJK berkenaan tiada. Pengumuman secara lisan 3 Pengesahan kehadiran penceramah GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 4 Taklimat kepada murid GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 5 Persediaan perlaksanaan ceramah 5.4Pembentukan AJK 1.2Penerangan 1. .7Jemputan GB GPK1 Ketua Panitia Sains 1hari GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.1Ucapan GB 1.3Pengurusan bahan 5.

1 hari (5 tahun) Semua guru RM300 (5 tahun-RM1500) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum Setiausaha Panitia 1.1 Penerangan 1. Meningkatkan ilmu sains di kalangan guru serta dapat menguasai teknik menjawab soalan bahagian B.6 7 Pelaksanaan Laporan program AJK Setiausaha 1 hari Seminggu selepas program - PELAN OPERASI (STRATEGI 2) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains Meningkatkan penguasaan ilmu sains di kalangan guru. tempat dan masa program diadakan mempengerusikan mesyuarat sekiranya Ketua Panitia tiada .2 Tetapkan tarikh.

3 Pencalonan penceramah 1.1.5 Bincang kos 2 Surat-menyurat Setiausaha Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan 3 4 Aturcara majlis Pelaksanaan Urusetia Urusetia 1 hari 1 hari Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya S/U tiada. Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya Urusetia tiada.4 Agihan tugas 1. 5 Laporan program/post-mortem Setiausaha Seminggu selepas program - .

Jan-Nov (45 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM1200 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1.3 Belanjawan program 1.4 Pemilihan modul GPK1 GPK KK Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.PELAN OPERASI (STRATEGI 3) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kelas bimbingan PIBG Sains Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Menambahkan ilmu sains kalangan murid serta meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PKSR dan UPSR. .2 Cadangan waktu. masa dan calon guru.1 Penerangan 1. 1.

5 6 Penyelarasan dan penambahbaikkan Laporan program GPK1 GPK KK Guru berkenaan Mengikut keperluan Selepas setiap penilaian - .2 Taklimat ringkas tentang penyediaan program Ketua Panitia GPk KK Guru kelas bimbingan Sebulan sebelum program diadakan Seminggu sebelum program diadakan - 3 Penyediaan modul program Ketua Panitia membantu sekiranya guru berkenaan tiada. 4 Pelaksanaan Guru kelas bimbingan Jan-Nov GPK KK menetapkan guru ganti dan guru ganti akan melaksanakan tugas sekiranya guru berkenaan tiada.

8 Pengagihan murid 1.9 Pengagihan tugas 2 Penyediaan senarai nama mentor GB GPk1 Seminggu sebelum program dijalankan GPK1 Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.PELAN OPERASI (STRATEGI 4) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Proram Mentor-mentee Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Mencapai peratus kelulusan 100% dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Feb-Spet (30 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM300 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1.7 Pembentukan Jawatankuasa 1.5 Ucapan GB 1.6 Penerangan program 1. 3 Penyediaan jadual waktu GPK1 Seminggu sebelum - .

5 Pelaksanaan Guru yang terlibat Feb-Sept Guru menganti balik program pada bila-bila masa sekiranya guru-guru tiada 6 Laporan program Setiausaha Panitia Guru yang terlibat Seminggu selepas program - .program diadakan 4 Penyediaan modul Ketua Panitia Seminggu sebelum program dijalankan Ketua Panitia dibantu oleh AJK Panitia semasa menyediakan modul yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful