SJKC CHEROH RAUB, PAHANG RANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS

SJKC Cheroh akan menjadi sekolah yang cemerlang dalam pencapaian mata pelajaran Sains dalam UPSR di Zon Batu Talam menjelang tahun 2011.

.Mengekalkan pencapaian kelulusan mata pelajaran Sains dalam UPSR 2010-2014 pada 100%. Meningkatkan jumlah murid yang mendapat A dalam UPSR 2010-2014.

06 1. Pelajar skor A 83.83% 20 Bil.7% 1 5.17% GPMP 1. Pelajar skor B 8. Pelajar skor D -1 Bil.9% 2 89.9% 85% 1 86.17% Bil.00 -----10% -4.1% 1 100% -100% 17 100% 20 100% 17 100% 16 100% 17 2010 20/20 2011 23/23 SASARAN 2012 19/19 2013 17/17 2014 17/17 .5% 1 94.4% -5.16 1.25% ---5% 2 8.33% 2 Bil. Pelajar skor E 4. Pelajar skor C 4.17 1.UNJURAN PENCAPAIAN UPSR SAINS 2010-2014 TOV KPI 2008 23/24 Peratus pelajar lulus 95.33 1.25 1.25% 1 --5.33% 1 Bil.

MODEL SWOT S STRENGTH .

(KEKUATAN) W O T WEAKNESS (KELEMAHAN) OPPTORTUNITY (PELUANG) THREAT (CABARAN/ANCAMAN) Kelebihan (S) Kelemahan (W) .

Guru-guru m/p Sains adalah berpengalaman. Kebanyakkan guru sains bukan guru opysen. Murid-murid berupaya menjawab soalan ujian dengan menggunakan bahasan cina. . Ibu bapa sibuk bekerja. Peluang (O) O1. Sukatan M/P Sains tahun 6 hendak dihabiskan pada bulan April kerana Ujian Pengesanan UPSR dijalankan pada bulan April menyebabkan murid tidak dapat menguasai kemahiran/topik dengan secukupnya. bersemangat tinggi dan berkomitmen. Sumber kewangan (peruntukan PCG m/p Sains dan sumbangan PIBG) yang mencukupi. O3. berinisiatif. tidak meluangkan masa yang mencukupi untuk memberi tunjuk ajar kepada murid-murid. O2. Tiada pemeriksa kertas Sains UPSR dan JU dalam daerah. W1. S2. O4. Sebahagian murid adalah lemah dan masih tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan bahagian B dalam peperiksaan.S1. W2. S3. W5. Ibu bapa sentiasa mengambil berat tentang pelajaran anak-anak. bilik darjah dan bilik PPSMI yang kinduksif. Sokongan PPD and JPNP. W3. Perlaksanaan kelas tambahan bagi m/p Sains. Ibu bapa yang berpendidikan rendah tidak dapat memberi bimbingan kepada murid-murid di rumah. Sikap murid yang tidak serius terhadap pelajaran. Hubungan baik antara guru-guru dan PIBG. W4. S4. Persekitaran sekolah termasuk makmal. T2. Cabaran (T) T1.

KPI.00 E -----D -----Objektif Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 C 2 1 1 --KPI Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR B 1 2 1 1 -TOV Lulus 95. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3. Program Mentor-mentee HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK.33 GPMP 1. SASARAN DAN STRATEGI (2) Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi . Tahap penguasaan Sains murid adalah lemah Matlamat strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1. KPI. SASARAN DAN STRATEGI (1) Bidang Sains Isu strategik 1.HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK.06 GPMP 1. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2.OBJEKTIF.17 GPMP 1.83% A 2010 Lulus 100% 17 Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 Strategi 1. MAKLAMAT STRATEGIK.16 GPMP 1.25 GPMP 1. MAKLAMAT STRATEGIK.OBJEKTIF.

17 GPMP 1.00 HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK. KPI.83% 2010 Lulus 100% Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 100% 2013 Lulus 100% 2014 Lulus 100% Strategi Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p . Guru bukan Matlamat strategik MeningkatKan Objektif Meningkatkan kemahiran KPI Semua guru Sains dapat TOV Lulus 95.OBJEKTIF. SASARAN DAN STRATEGI (3) Bidang Sains Isu strategik 3.06 GPMP 1. Pencapaian Sains murid adalah lemah strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR TOV Lulus 95.33 E D 2 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- GPMP 1.16 GPMP 1. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2. Program Mentor-mentee B 1 2 1 1 -- C Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1.Sains 2.25 GPMP 1. MAKLAMAT STRATEGIK.83% A 2010 Lulus 100% 17 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 1. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3.

17 GPMP 1.06 GPMP 1.16 GPMP 1.00 STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIKS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) .33 GPMP 1.25 GPMP 1. D -----C 2 1 1 --A 17 20 17 16 17 Sains B 1 2 1 1 -- E -- -- -- -- -- GPMP 1.opysem dan kurang pengalaman dan kemahiran kemahiran dan pedagogi guru-guru m/p Sains teknik pengajaran dan pembelajaran guru yang berkesan demi mencapai tahap 100% menjelang tahun 2014 menguasai teknik P&P Guru lebih yakin semasa menjalankan proses P&P.

GPK1 3.Sains W+ T W1+W2+W5+T1+T2 Proram Mentor-mentee Pelan Taktikal BIL 1 Program/ Projek Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B Tanggungjawab 1. Ketua Panitia 4. Penceramah/J U daerah Tempoh/ Hari 1 hari Kos/ Sumber RM400 x 1 kali setahun = RM400 (PIBG) OUTPUT Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B KPI Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN KONTIGEN Ketua Panitia Sains .PELUANG (O) S+O S2+S3+O2+O3+O4 Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B W+O W3+W4+O3+O4 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains CABARAN/ANCAMAN (T) S+T S2+S3+S5+T1+T2 Kelas bimbingan PIBG . GB 2.

GB 2. GB 2. GPK1 3. GPK KK 3.RM400 x 5 kali setahun = RM2000 (PIBG) Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Meningkatkan keberkesanan teknik P&P guru bukan opsyen mencapai: 60% pada 2010. 70% pada 2011. 80% pada 2012. Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR 2 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains 1. 100% pada 2014. 90% pada 2013. Penceramah/J U daerah 1 hari RM300 x 1 kali setahun = RM300 (PIBG) RM300 x 5 kali setahun = RM1500 (PIBG) Semua guru yang mengajar m/p Sains dapat menguasai teknik P&P m/p Sains Ketua Panitia Sains 3 Kelas bimbingan PIBG Sains 1. Ketua Panitia 4. Guru yang diarahkan mengajar m/p Sains tahun 4-6 dalam kelas bimbingan Jan-Nov Yuran Tuisyen PIBG (RM1200) Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam Sains Murid-murid dapat dibimbing dengan lebih kerap Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR Guru yang mengajar m/p Sains .

Feb-Sept Setiap hari Jumaat RM300 (bahan modul) Meningkatkan kemahiran teknik menjawab bahagian B Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN OPERASI (STRATEGI 1) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B. Tahap kebolehan murid untuk menjawab soalan bahagian B demi memperolehi keputusan yang cemerlang adalah lemah. GB 2. Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mendapat keputusan yang cemerlang.5 & 6 RM400 (5 tahun-RM2000) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN . GPK1 3. Guru yang diamanahkan untuk membimbing kumpulan murid yang dipilih. 1 hari (5 tahun) Murid Tahun 4.dan UPSR 4 Proram Mentormentee 1. Ketua Panitia 4.

5Cenderahati Jawatankuasa kecil 2 hari sebelum program diadakan GPK1/Ketua Panitia/Ahli Panitia melaksanakan tugas sekiranya AJK berkenaan tiada.1Ucapan GB 1.5Agihan tugas 1.3Tetapkan tarikh. GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada.3Pengurusan bahan 5. tempat dan masa 1.2Persediaan tempat 5.4Jamuan 5. Pengumuman secara lisan 3 Pengesahan kehadiran penceramah GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 4 Taklimat kepada murid GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 5 Persediaan perlaksanaan ceramah 5. 2 Penyediaan penceramah yang sesuai GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada.7Jemputan GB GPK1 Ketua Panitia Sains 1hari GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.4Pembentukan AJK 1.2Penerangan 1. .1PA sistem 5.6Bincang kos 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa: 1.

1 Penerangan 1. 1 hari (5 tahun) Semua guru RM300 (5 tahun-RM1500) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum Setiausaha Panitia 1. tempat dan masa program diadakan mempengerusikan mesyuarat sekiranya Ketua Panitia tiada .2 Tetapkan tarikh. Meningkatkan ilmu sains di kalangan guru serta dapat menguasai teknik menjawab soalan bahagian B.6 7 Pelaksanaan Laporan program AJK Setiausaha 1 hari Seminggu selepas program - PELAN OPERASI (STRATEGI 2) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains Meningkatkan penguasaan ilmu sains di kalangan guru.

4 Agihan tugas 1. 5 Laporan program/post-mortem Setiausaha Seminggu selepas program - . Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya Urusetia tiada.1.3 Pencalonan penceramah 1.5 Bincang kos 2 Surat-menyurat Setiausaha Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan 3 4 Aturcara majlis Pelaksanaan Urusetia Urusetia 1 hari 1 hari Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya S/U tiada.

Jan-Nov (45 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM1200 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1.2 Cadangan waktu.1 Penerangan 1.PELAN OPERASI (STRATEGI 3) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kelas bimbingan PIBG Sains Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Menambahkan ilmu sains kalangan murid serta meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PKSR dan UPSR.4 Pemilihan modul GPK1 GPK KK Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada. . masa dan calon guru. 1.3 Belanjawan program 1.

5 6 Penyelarasan dan penambahbaikkan Laporan program GPK1 GPK KK Guru berkenaan Mengikut keperluan Selepas setiap penilaian - . 4 Pelaksanaan Guru kelas bimbingan Jan-Nov GPK KK menetapkan guru ganti dan guru ganti akan melaksanakan tugas sekiranya guru berkenaan tiada.2 Taklimat ringkas tentang penyediaan program Ketua Panitia GPk KK Guru kelas bimbingan Sebulan sebelum program diadakan Seminggu sebelum program diadakan - 3 Penyediaan modul program Ketua Panitia membantu sekiranya guru berkenaan tiada.

9 Pengagihan tugas 2 Penyediaan senarai nama mentor GB GPk1 Seminggu sebelum program dijalankan GPK1 Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.8 Pengagihan murid 1.7 Pembentukan Jawatankuasa 1.5 Ucapan GB 1. 3 Penyediaan jadual waktu GPK1 Seminggu sebelum - .PELAN OPERASI (STRATEGI 4) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Proram Mentor-mentee Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Mencapai peratus kelulusan 100% dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Feb-Spet (30 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM300 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1.6 Penerangan program 1.

5 Pelaksanaan Guru yang terlibat Feb-Sept Guru menganti balik program pada bila-bila masa sekiranya guru-guru tiada 6 Laporan program Setiausaha Panitia Guru yang terlibat Seminggu selepas program - .program diadakan 4 Penyediaan modul Ketua Panitia Seminggu sebelum program dijalankan Ketua Panitia dibantu oleh AJK Panitia semasa menyediakan modul yang sesuai.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.