SJKC CHEROH RAUB, PAHANG RANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS

SJKC Cheroh akan menjadi sekolah yang cemerlang dalam pencapaian mata pelajaran Sains dalam UPSR di Zon Batu Talam menjelang tahun 2011.

.Mengekalkan pencapaian kelulusan mata pelajaran Sains dalam UPSR 2010-2014 pada 100%. Meningkatkan jumlah murid yang mendapat A dalam UPSR 2010-2014.

4% -5.25 1.17% GPMP 1.33% 1 Bil.06 1.00 -----10% -4.17% Bil.33 1. Pelajar skor B 8.83% 20 Bil.17 1.1% 1 100% -100% 17 100% 20 100% 17 100% 16 100% 17 2010 20/20 2011 23/23 SASARAN 2012 19/19 2013 17/17 2014 17/17 . Pelajar skor A 83. Pelajar skor C 4.16 1.5% 1 94.7% 1 5. Pelajar skor E 4.25% ---5% 2 8.25% 1 --5.33% 2 Bil.UNJURAN PENCAPAIAN UPSR SAINS 2010-2014 TOV KPI 2008 23/24 Peratus pelajar lulus 95.9% 85% 1 86.9% 2 89. Pelajar skor D -1 Bil.

MODEL SWOT S STRENGTH .

(KEKUATAN) W O T WEAKNESS (KELEMAHAN) OPPTORTUNITY (PELUANG) THREAT (CABARAN/ANCAMAN) Kelebihan (S) Kelemahan (W) .

S3. S4. Sumber kewangan (peruntukan PCG m/p Sains dan sumbangan PIBG) yang mencukupi. W3. Ibu bapa yang berpendidikan rendah tidak dapat memberi bimbingan kepada murid-murid di rumah. tidak meluangkan masa yang mencukupi untuk memberi tunjuk ajar kepada murid-murid. T2. Murid-murid berupaya menjawab soalan ujian dengan menggunakan bahasan cina. Perlaksanaan kelas tambahan bagi m/p Sains. Guru-guru m/p Sains adalah berpengalaman. Persekitaran sekolah termasuk makmal. Ibu bapa sentiasa mengambil berat tentang pelajaran anak-anak. W1. Sokongan PPD and JPNP. O2. W5. Sukatan M/P Sains tahun 6 hendak dihabiskan pada bulan April kerana Ujian Pengesanan UPSR dijalankan pada bulan April menyebabkan murid tidak dapat menguasai kemahiran/topik dengan secukupnya. Hubungan baik antara guru-guru dan PIBG. Sebahagian murid adalah lemah dan masih tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan bahagian B dalam peperiksaan. . berinisiatif. S2. bersemangat tinggi dan berkomitmen. O3. Kebanyakkan guru sains bukan guru opysen. Ibu bapa sibuk bekerja. Tiada pemeriksa kertas Sains UPSR dan JU dalam daerah. O4. W4.S1. bilik darjah dan bilik PPSMI yang kinduksif. Sikap murid yang tidak serius terhadap pelajaran. W2. Peluang (O) O1. Cabaran (T) T1.

KPI. SASARAN DAN STRATEGI (2) Bidang Isu strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran Strategi . Tahap penguasaan Sains murid adalah lemah Matlamat strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1. MAKLAMAT STRATEGIK.16 GPMP 1.OBJEKTIF.HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK.17 GPMP 1. MAKLAMAT STRATEGIK. KPI. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3. Program Mentor-mentee HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK. SASARAN DAN STRATEGI (1) Bidang Sains Isu strategik 1.83% A 2010 Lulus 100% 17 Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 Strategi 1.33 GPMP 1.OBJEKTIF.00 E -----D -----Objektif Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 C 2 1 1 --KPI Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR B 1 2 1 1 -TOV Lulus 95.06 GPMP 1.25 GPMP 1. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2.

Sains 2.25 GPMP 1.00 HUBUNGAN ANTARA ISU STRAREGIK.83% A 2010 Lulus 100% 17 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 20 100% 17 2013 Lulus 100% 16 2014 Lulus 100% 17 1. Guru bukan Matlamat strategik MeningkatKan Objektif Meningkatkan kemahiran KPI Semua guru Sains dapat TOV Lulus 95.17 GPMP 1. Pencapaian Sains murid adalah lemah strategik Murid-murid berbudaya belajar dan memahami bahawa mereka mempunyai pntensi untuk mencapai keputusan yang lebih baik Meningkatkan % lulus m/p Sains dalam PKSR mencapai 80% dan UPSR 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang lulus dalam Sains PKSR dan UPSR TOV Lulus 95. Kelas bimbingan PIBG – Sains 2. SASARAN DAN STRATEGI (3) Bidang Sains Isu strategik 3.OBJEKTIF.16 GPMP 1. Program Mentor-mentee B 1 2 1 1 -- C Meningkatkan pencapaian A dalam UPSR mencapai 100% menjelang tahun 2014 Peratus murid yang dapat A dalam Sains PKSR dan UPSR GPMP 1. Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B 3.33 E D 2 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- GPMP 1. KPI.83% 2010 Lulus 100% Sasaran 2010-2014 2011 2012 Lulus Lulus 100% 100% 2013 Lulus 100% 2014 Lulus 100% Strategi Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p . MAKLAMAT STRATEGIK.06 GPMP 1.

00 STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIKS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) .25 GPMP 1. D -----C 2 1 1 --A 17 20 17 16 17 Sains B 1 2 1 1 -- E -- -- -- -- -- GPMP 1.17 GPMP 1.16 GPMP 1.33 GPMP 1.06 GPMP 1.opysem dan kurang pengalaman dan kemahiran kemahiran dan pedagogi guru-guru m/p Sains teknik pengajaran dan pembelajaran guru yang berkesan demi mencapai tahap 100% menjelang tahun 2014 menguasai teknik P&P Guru lebih yakin semasa menjalankan proses P&P.

Sains W+ T W1+W2+W5+T1+T2 Proram Mentor-mentee Pelan Taktikal BIL 1 Program/ Projek Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B Tanggungjawab 1. GB 2. GPK1 3.PELUANG (O) S+O S2+S3+O2+O3+O4 Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B W+O W3+W4+O3+O4 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains CABARAN/ANCAMAN (T) S+T S2+S3+S5+T1+T2 Kelas bimbingan PIBG . Ketua Panitia 4. Penceramah/J U daerah Tempoh/ Hari 1 hari Kos/ Sumber RM400 x 1 kali setahun = RM400 (PIBG) OUTPUT Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B KPI Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN KONTIGEN Ketua Panitia Sains .

Ketua Panitia 4. 70% pada 2011. Penceramah/J U daerah 1 hari RM300 x 1 kali setahun = RM300 (PIBG) RM300 x 5 kali setahun = RM1500 (PIBG) Semua guru yang mengajar m/p Sains dapat menguasai teknik P&P m/p Sains Ketua Panitia Sains 3 Kelas bimbingan PIBG Sains 1. Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR 2 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains 1. GB 2. GPK1 3. GB 2.RM400 x 5 kali setahun = RM2000 (PIBG) Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Meningkatkan keberkesanan teknik P&P guru bukan opsyen mencapai: 60% pada 2010. GPK KK 3. 80% pada 2012. 90% pada 2013. Guru yang diarahkan mengajar m/p Sains tahun 4-6 dalam kelas bimbingan Jan-Nov Yuran Tuisyen PIBG (RM1200) Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam Sains Murid-murid dapat dibimbing dengan lebih kerap Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR Guru yang mengajar m/p Sains . 100% pada 2014.

GB 2. GPK1 3. Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mendapat keputusan yang cemerlang. Feb-Sept Setiap hari Jumaat RM300 (bahan modul) Meningkatkan kemahiran teknik menjawab bahagian B Meningkatkan peratus pencapaian A m/p Sains UPSR Meningkatkan peratus kelulusan m/p Sains UPSR Peratus murid yang lulus dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Peratus murid yang dapat A dalam m/p Sains PKSR dan UPSR PELAN OPERASI (STRATEGI 1) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B. Tahap kebolehan murid untuk menjawab soalan bahagian B demi memperolehi keputusan yang cemerlang adalah lemah. Guru yang diamanahkan untuk membimbing kumpulan murid yang dipilih.5 & 6 RM400 (5 tahun-RM2000) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN .dan UPSR 4 Proram Mentormentee 1. Ketua Panitia 4. 1 hari (5 tahun) Murid Tahun 4.

7Jemputan GB GPK1 Ketua Panitia Sains 1hari GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada. Pengumuman secara lisan 3 Pengesahan kehadiran penceramah GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 4 Taklimat kepada murid GPK1/Ketua Panitia Sains Seminggu sebelum program diadakan 5 Persediaan perlaksanaan ceramah 5.1PA sistem 5.6Bincang kos 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa: 1. tempat dan masa 1.4Jamuan 5. GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada.2Penerangan 1. .3Tetapkan tarikh.5Agihan tugas 1.5Cenderahati Jawatankuasa kecil 2 hari sebelum program diadakan GPK1/Ketua Panitia/Ahli Panitia melaksanakan tugas sekiranya AJK berkenaan tiada.4Pembentukan AJK 1.2Persediaan tempat 5. 2 Penyediaan penceramah yang sesuai GB/GPK1/Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan GPK1 bertanggungjawab sekiranya GB tiada.3Pengurusan bahan 5.1Ucapan GB 1.

tempat dan masa program diadakan mempengerusikan mesyuarat sekiranya Ketua Panitia tiada .6 7 Pelaksanaan Laporan program AJK Setiausaha 1 hari Seminggu selepas program - PELAN OPERASI (STRATEGI 2) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kursus dalaman dan bengkel peningkatan ilmu guru m/p Sains Meningkatkan penguasaan ilmu sains di kalangan guru.2 Tetapkan tarikh.1 Penerangan 1. Meningkatkan ilmu sains di kalangan guru serta dapat menguasai teknik menjawab soalan bahagian B. 1 hari (5 tahun) Semua guru RM300 (5 tahun-RM1500) PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGEN Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Sains Sebulan sebelum Setiausaha Panitia 1.

3 Pencalonan penceramah 1.4 Agihan tugas 1.5 Bincang kos 2 Surat-menyurat Setiausaha Panitia Sains Sebulan sebelum program diadakan 3 4 Aturcara majlis Pelaksanaan Urusetia Urusetia 1 hari 1 hari Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya S/U tiada. 5 Laporan program/post-mortem Setiausaha Seminggu selepas program - .1. Ketua Panitia melaksanakan tugas sekiranya Urusetia tiada.

PELAN OPERASI (STRATEGI 3) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Kelas bimbingan PIBG Sains Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Menambahkan ilmu sains kalangan murid serta meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B demi mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PKSR dan UPSR.3 Belanjawan program 1.4 Pemilihan modul GPK1 GPK KK Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada. .1 Penerangan 1. Jan-Nov (45 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM1200 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1. 1. masa dan calon guru.2 Cadangan waktu.

2 Taklimat ringkas tentang penyediaan program Ketua Panitia GPk KK Guru kelas bimbingan Sebulan sebelum program diadakan Seminggu sebelum program diadakan - 3 Penyediaan modul program Ketua Panitia membantu sekiranya guru berkenaan tiada. 4 Pelaksanaan Guru kelas bimbingan Jan-Nov GPK KK menetapkan guru ganti dan guru ganti akan melaksanakan tugas sekiranya guru berkenaan tiada. 5 6 Penyelarasan dan penambahbaikkan Laporan program GPK1 GPK KK Guru berkenaan Mengikut keperluan Selepas setiap penilaian - .

6 Penerangan program 1.8 Pengagihan murid 1. 3 Penyediaan jadual waktu GPK1 Seminggu sebelum - .5 Ucapan GB 1.PELAN OPERASI (STRATEGI 4) PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Proram Mentor-mentee Meningkatkan prestasi pencapaian Sains ke tahap cemerlang Mencapai peratus kelulusan 100% dalam m/p Sains PKSR dan UPSR Feb-Spet (30 minit sekali seminggu) Murid Tahun 6 RM300 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa: GB 1.7 Pembentukan Jawatankuasa 1.9 Pengagihan tugas 2 Penyediaan senarai nama mentor GB GPk1 Seminggu sebelum program dijalankan GPK1 Ketua Panitia Sains TEMPOH Seminggu sebelum program dijalankan STATUS/PELAN KONTIGEN GPK1 mempengerusikan mesyuarat sekiranya GB tiada.

5 Pelaksanaan Guru yang terlibat Feb-Sept Guru menganti balik program pada bila-bila masa sekiranya guru-guru tiada 6 Laporan program Setiausaha Panitia Guru yang terlibat Seminggu selepas program - .program diadakan 4 Penyediaan modul Ketua Panitia Seminggu sebelum program dijalankan Ketua Panitia dibantu oleh AJK Panitia semasa menyediakan modul yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful