PK 07/1 SJK (C) HUA MIN, BATU PAHAT, JOHOR Ruj.

Kami : JBC 0016/____________ Tarikh :_____________________ Semua Pentaksir Sekolah, Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT PENTAKSIR SEKOLAH Perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. : : : : 4 Februari 2010 (Khamis) 1.00 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 Ucapan Pengerusi Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit Lain-lain hal

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah. ………………………………. (_______________________) Setiausaha, Jawatankuasa PBS, SJK (C) Hua Min, Batu Pahat. PK 07/2 No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

BATU PAHAT. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. JOHOR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBS SEKOLAH BIL.30 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng 1.2 Pengerusi memaklumkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) termasuklah Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). Tindakan : Semua pentaksir sekolah 2.5 Semua dokumentasi harus disimpan dalam fail-fail berkaitan sebagai dokumen penting (bukti) yang perlu ditunjukkan apabila jawatankuasa “Task Force” melawat ke sekolah. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . 1/2010 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran (Bilangan) Nama Yang Hadir Nama Yang Tidak Hadir Turut Hadir (Jika ada) : : : : : : : : Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyuarat) Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyurarat) Tiada 4 Februari 2010 (Khamis) 1.3 Pemantauan akan dijalankan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. 1.1 Pengerusi membentang dan membacakan minit messyurat yang lalu. 1. 1. Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Tindakan : Semua pentasir sekolah 2. 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1.00 – 2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.4 Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan GPK.2 Pengesahan minit mesyuarat: No.SJK (C) HUA MIN.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kesudian semua guru kerana hadir dalam mesyuarat hari ini.

4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa PEKA mestilah dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Calon PAFA 3.2 Guru-guru hendaklah melaksanakan pentaksiran mngikut jadual yang telah ditetapkan.2.30 petang.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada tahun ni terdapat tiga orang calon PAFA. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.1.1. 3.1.2 Ketua Pantia BM dan BI bertanggungjawab mengedarkan PLBS dan SBOA kepada guru-guru dan mengumpul semula setelah pengisisan data dan diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan pada bulan Mei dan Oktober (dua kali setahun). Tindakan : Ketua Pantia BM dan BI SU Peperiksaaan Semua AJK Pentaksir Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.2.2.2 PEKA 3.4 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mestilah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. No.2.2 Guru Besar memaklumkan guru agama beredar akan datang ke sekolah setiap Jumaat. 3. HAL-HAL LAIN 4. Setiap murid dari Tahun 2 hingga tahun 5 telah dibekalkan sebuah fail untuk PEKA. Tindakan : Pentaksir Sekolah 4.1 Pengerusi mengedarkan instrument penialain dan panduan penilaian PBS. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .Pencadang Penyokong : Puan Tew Hui Hui : Puan Tan Lee Hong Tindakan : Setiausaha PBS 3.3 Guru-guru Sains Tahun 3 hingga Tahun 6 diminta memulakan PEKA mulai bulan Februari. Tindakan : Pentaksir PAFA 3. 3. PERKARA BERBANGKIT 3. 3.

LIM YEE YEE) Setiausaha. (EN. SJK (C) Hua Min. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Disemak oleh. (PN. Jawatankuasa Pentaksir Sekolah... KOH ENG HENG) PK 07/3 SJK(C) HUA MIN. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . …………………………. BATU PAHAT.Disediakan oleh. JOHOR No. ……………………………. Batu Pahat.

Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT Mesyuarat Tarikh Masa Tempat Pengerusi Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bil 27 28 29 : ___________________________________________ Kali ke _________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ Nama Tandatangan Nama Tandatangan No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.

Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . ________________________ SJK(C) Hua Min. Batu Pahat. ( ) Setiausaha. PK 07/4 SJK (C) HUA MIN..30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TIDAK HADIR Bil Nama Guru Catatan Disediakan oleh. JOHOR REKOD EDARAN No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.. BATU PAHAT. …………………………….

GURU BESAR PK 07/5 SJK (C) HUA MIN. JOHOR BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT No. ……………………………. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.Nama Dokumen : ______________________________________________________ Tarikh Edaran Dibuat : ______________________________________________________ BIL NAMA GURU TANDATANGAN CATATAN Disahkan oleh.. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . BATU PAHAT.

( ) Disahkan oleh.. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. …………………………… ( ) No.MESYUARAT BILANGAN TARIKH BIL : : _______________________________ _______________________________ MAKLUM BALAS AGENDA Disediakan oleh. …………………………. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .