PK 07/1 SJK (C) HUA MIN, BATU PAHAT, JOHOR Ruj.

Kami : JBC 0016/____________ Tarikh :_____________________ Semua Pentaksir Sekolah, Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT PENTAKSIR SEKOLAH Perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. : : : : 4 Februari 2010 (Khamis) 1.00 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 Ucapan Pengerusi Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit Lain-lain hal

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah. ………………………………. (_______________________) Setiausaha, Jawatankuasa PBS, SJK (C) Hua Min, Batu Pahat. PK 07/2 No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

00 – 2. BATU PAHAT. 1. Tindakan : Semua pentaksir sekolah 2.5 Semua dokumentasi harus disimpan dalam fail-fail berkaitan sebagai dokumen penting (bukti) yang perlu ditunjukkan apabila jawatankuasa “Task Force” melawat ke sekolah. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. 1.2 Pengerusi memaklumkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) termasuklah Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). Tindakan : Semua pentasir sekolah 2.3 Pemantauan akan dijalankan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. 1/2010 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran (Bilangan) Nama Yang Hadir Nama Yang Tidak Hadir Turut Hadir (Jika ada) : : : : : : : : Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyuarat) Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyurarat) Tiada 4 Februari 2010 (Khamis) 1.1 Pengerusi membentang dan membacakan minit messyurat yang lalu. 1. JOHOR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBS SEKOLAH BIL.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kesudian semua guru kerana hadir dalam mesyuarat hari ini.2 Pengesahan minit mesyuarat: No. 1.4 Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan GPK.30 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.SJK (C) HUA MIN. Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .

3.Pencadang Penyokong : Puan Tew Hui Hui : Puan Tan Lee Hong Tindakan : Setiausaha PBS 3.1.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada tahun ni terdapat tiga orang calon PAFA.2. No.1.2. Tindakan : Pentaksir PAFA 3. 3. Tindakan : Ketua Pantia BM dan BI SU Peperiksaaan Semua AJK Pentaksir Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2. Setiap murid dari Tahun 2 hingga tahun 5 telah dibekalkan sebuah fail untuk PEKA. PERKARA BERBANGKIT 3.2 PEKA 3.2 Ketua Pantia BM dan BI bertanggungjawab mengedarkan PLBS dan SBOA kepada guru-guru dan mengumpul semula setelah pengisisan data dan diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan pada bulan Mei dan Oktober (dua kali setahun).2 Guru-guru hendaklah melaksanakan pentaksiran mngikut jadual yang telah ditetapkan. 3.3 Guru-guru Sains Tahun 3 hingga Tahun 6 diminta memulakan PEKA mulai bulan Februari. 3. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .2 Guru Besar memaklumkan guru agama beredar akan datang ke sekolah setiap Jumaat.1 Pengerusi mengedarkan instrument penialain dan panduan penilaian PBS.30 petang. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Tindakan : Pentaksir Sekolah 4. 4.1. HAL-HAL LAIN 4.4 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mestilah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.1 Pengerusi memaklumkan bahawa PEKA mestilah dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.2. Calon PAFA 3.2.

(PN. LIM YEE YEE) Setiausaha. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .. Jawatankuasa Pentaksir Sekolah. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Batu Pahat. SJK (C) Hua Min. JOHOR No. (EN. KOH ENG HENG) PK 07/3 SJK(C) HUA MIN. BATU PAHAT.Disediakan oleh. …………………………. …………………………….. Disemak oleh.

Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT Mesyuarat Tarikh Masa Tempat Pengerusi Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bil 27 28 29 : ___________________________________________ Kali ke _________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ Nama Tandatangan Nama Tandatangan No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .

JOHOR REKOD EDARAN No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .. ________________________ SJK(C) Hua Min. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. ( ) Setiausaha. …………………………….30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TIDAK HADIR Bil Nama Guru Catatan Disediakan oleh. PK 07/4 SJK (C) HUA MIN. Batu Pahat. BATU PAHAT..

JOHOR BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT No. BATU PAHAT. GURU BESAR PK 07/5 SJK (C) HUA MIN.Nama Dokumen : ______________________________________________________ Tarikh Edaran Dibuat : ______________________________________________________ BIL NAMA GURU TANDATANGAN CATATAN Disahkan oleh. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.. ……………………………. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .

MESYUARAT BILANGAN TARIKH BIL : : _______________________________ _______________________________ MAKLUM BALAS AGENDA Disediakan oleh. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .. ( ) Disahkan oleh. …………………………… ( ) No. …………………………. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.