CONTOH SURAT MESYUARAT

PK 07/1 SJK (C) HUA MIN, BATU PAHAT, JOHOR Ruj.

Kami : JBC 0016/____________ Tarikh :_____________________ Semua Pentaksir Sekolah, Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT PENTAKSIR SEKOLAH Perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. : : : : 4 Februari 2010 (Khamis) 1.00 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 Ucapan Pengerusi Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit Lain-lain hal

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah. ………………………………. (_______________________) Setiausaha, Jawatankuasa PBS, SJK (C) Hua Min, Batu Pahat. PK 07/2 No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

2 Pengesahan minit mesyuarat: No.5 Semua dokumentasi harus disimpan dalam fail-fail berkaitan sebagai dokumen penting (bukti) yang perlu ditunjukkan apabila jawatankuasa “Task Force” melawat ke sekolah.SJK (C) HUA MIN.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kesudian semua guru kerana hadir dalam mesyuarat hari ini. JOHOR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBS SEKOLAH BIL.2 Pengerusi memaklumkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) termasuklah Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1.30 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng 1. 1. 1. 1. Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS). Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.3 Pemantauan akan dijalankan sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Tindakan : Semua pentaksir sekolah 2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.00 – 2. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Tindakan : Semua pentasir sekolah 2. 1/2010 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran (Bilangan) Nama Yang Hadir Nama Yang Tidak Hadir Turut Hadir (Jika ada) : : : : : : : : Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyuarat) Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyurarat) Tiada 4 Februari 2010 (Khamis) 1.4 Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan GPK. BATU PAHAT.1 Pengerusi membentang dan membacakan minit messyurat yang lalu.

HAL-HAL LAIN 4. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada tahun ni terdapat tiga orang calon PAFA. Tindakan : Pentaksir PAFA 3. 4.2 PEKA 3.2.30 petang. Tindakan : Ketua Pantia BM dan BI SU Peperiksaaan Semua AJK Pentaksir Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2. Setiap murid dari Tahun 2 hingga tahun 5 telah dibekalkan sebuah fail untuk PEKA. Tindakan : Pentaksir Sekolah 4.Pencadang Penyokong : Puan Tew Hui Hui : Puan Tan Lee Hong Tindakan : Setiausaha PBS 3. PERKARA BERBANGKIT 3. 3.1 Pengerusi mengedarkan instrument penialain dan panduan penilaian PBS. 3.1.1. No.2 Guru-guru hendaklah melaksanakan pentaksiran mngikut jadual yang telah ditetapkan.2. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.2 Ketua Pantia BM dan BI bertanggungjawab mengedarkan PLBS dan SBOA kepada guru-guru dan mengumpul semula setelah pengisisan data dan diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan pada bulan Mei dan Oktober (dua kali setahun).2 Guru Besar memaklumkan guru agama beredar akan datang ke sekolah setiap Jumaat.3 Guru-guru Sains Tahun 3 hingga Tahun 6 diminta memulakan PEKA mulai bulan Februari.2.1. 3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa PEKA mestilah dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.4 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mestilah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.2. 3. Calon PAFA 3.

BATU PAHAT. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Batu Pahat. (PN. JOHOR No... ……………………………. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. …………………………. LIM YEE YEE) Setiausaha.Disediakan oleh. Disemak oleh. Jawatankuasa Pentaksir Sekolah. (EN. SJK (C) Hua Min. KOH ENG HENG) PK 07/3 SJK(C) HUA MIN.

Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT Mesyuarat Tarikh Masa Tempat Pengerusi Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bil 27 28 29 : ___________________________________________ Kali ke _________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ Nama Tandatangan Nama Tandatangan No.

PK 07/4 SJK (C) HUA MIN.. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . BATU PAHAT.30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TIDAK HADIR Bil Nama Guru Catatan Disediakan oleh. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. ……………………………. Batu Pahat. ( ) Setiausaha. JOHOR REKOD EDARAN No. ________________________ SJK(C) Hua Min..

. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . ……………………………. JOHOR BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.Nama Dokumen : ______________________________________________________ Tarikh Edaran Dibuat : ______________________________________________________ BIL NAMA GURU TANDATANGAN CATATAN Disahkan oleh. GURU BESAR PK 07/5 SJK (C) HUA MIN. BATU PAHAT.

MESYUARAT BILANGAN TARIKH BIL : : _______________________________ _______________________________ MAKLUM BALAS AGENDA Disediakan oleh. …………………………… ( ) No.. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . …………………………. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. ( ) Disahkan oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful