PK 07/1 SJK (C) HUA MIN, BATU PAHAT, JOHOR Ruj.

Kami : JBC 0016/____________ Tarikh :_____________________ Semua Pentaksir Sekolah, Tuan/Puan, NOTIS MESYUARAT PENTAKSIR SEKOLAH Perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pengerusi 3. : : : : 4 Februari 2010 (Khamis) 1.00 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 Ucapan Pengerusi Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu Perkara Berbangkit Lain-lain hal

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah. ………………………………. (_______________________) Setiausaha, Jawatankuasa PBS, SJK (C) Hua Min, Batu Pahat. PK 07/2 No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

BATU PAHAT.5 Semua dokumentasi harus disimpan dalam fail-fail berkaitan sebagai dokumen penting (bukti) yang perlu ditunjukkan apabila jawatankuasa “Task Force” melawat ke sekolah. Tindakan : Semua pentasir sekolah 2.00 – 2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.2 Pengerusi memaklumkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) termasuklah Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA). 1. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1.3 Pemantauan akan dijalankan sekurang-kurangnya tiga kali setahun.4 Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan GPK.1 Pengerusi membentang dan membacakan minit messyurat yang lalu.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kesudian semua guru kerana hadir dalam mesyuarat hari ini.2 Pengesahan minit mesyuarat: No. JOHOR MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBS SEKOLAH BIL. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS).30 petang Perpustakaan Sekolah Encik Koh Eng Heng 1.SJK (C) HUA MIN. 1/2010 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran (Bilangan) Nama Yang Hadir Nama Yang Tidak Hadir Turut Hadir (Jika ada) : : : : : : : : Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyuarat) Lampiran (Senarai Kehadiran Mesyurarat) Tiada 4 Februari 2010 (Khamis) 1. 1. Tindakan : Semua pentaksir sekolah 2. 1. 1.

Tindakan : Pentaksir PAFA 3. Tindakan : Pentaksir Sekolah 4.1. 3.4 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mestilah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.1.2. Setiap murid dari Tahun 2 hingga tahun 5 telah dibekalkan sebuah fail untuk PEKA.1.3 Guru-guru Sains Tahun 3 hingga Tahun 6 diminta memulakan PEKA mulai bulan Februari.Pencadang Penyokong : Puan Tew Hui Hui : Puan Tan Lee Hong Tindakan : Setiausaha PBS 3. 3.2 Ketua Pantia BM dan BI bertanggungjawab mengedarkan PLBS dan SBOA kepada guru-guru dan mengumpul semula setelah pengisisan data dan diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan pada bulan Mei dan Oktober (dua kali setahun). PERKARA BERBANGKIT 3. HAL-HAL LAIN 4. 3.2. 4.30 petang.2 Guru-guru hendaklah melaksanakan pentaksiran mngikut jadual yang telah ditetapkan. Calon PAFA 3. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.2 PEKA 3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada tahun ni terdapat tiga orang calon PAFA.1 Pengerusi mengedarkan instrument penialain dan panduan penilaian PBS. 3. Tindakan : Ketua Pantia BM dan BI SU Peperiksaaan Semua AJK Pentaksir Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2. No.1 Pengerusi memaklumkan bahawa PEKA mestilah dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.2 Guru Besar memaklumkan guru agama beredar akan datang ke sekolah setiap Jumaat.2. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .2.

(EN.Disediakan oleh.. SJK (C) Hua Min. BATU PAHAT. LIM YEE YEE) Setiausaha. Jawatankuasa Pentaksir Sekolah. (PN. JOHOR No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .. …………………………. Batu Pahat. KOH ENG HENG) PK 07/3 SJK(C) HUA MIN. Disemak oleh. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. …………………………….

Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT Mesyuarat Tarikh Masa Tempat Pengerusi Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bil 27 28 29 : ___________________________________________ Kali ke _________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ : ___________________________________________ Nama Tandatangan Nama Tandatangan No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.

BATU PAHAT..30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TIDAK HADIR Bil Nama Guru Catatan Disediakan oleh. ……………………………. PK 07/4 SJK (C) HUA MIN. JOHOR REKOD EDARAN No. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . ( ) Setiausaha. Batu Pahat. ________________________ SJK(C) Hua Min..

……………………………. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . JOHOR BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT No.Nama Dokumen : ______________________________________________________ Tarikh Edaran Dibuat : ______________________________________________________ BIL NAMA GURU TANDATANGAN CATATAN Disahkan oleh. Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No.. BATU PAHAT. GURU BESAR PK 07/5 SJK (C) HUA MIN.

.MESYUARAT BILANGAN TARIKH BIL : : _______________________________ _______________________________ MAKLUM BALAS AGENDA Disediakan oleh. …………………………. ( ) Disahkan oleh. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Keluaran Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No. …………………………… ( ) No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful