Barisan dan Deret

1. USM STAN 2009 27, 64, 18, 48, 12, 36, ..... a. 8, 27 b. 8, 25 c. 6, 27 d. 6, 25 Penyelesaian : Suku ganjil, dibagi 3 kemudian dikali 2 (12 : 3 x 2 = 8) Suku genap, dibagi 4 kemudian dikali 3 (36 : 4 x 3 = 27) Jawaban A. 8, 27 :

2. UN 2004/2005 Suatu jenis bakteri, setiap detik akan membelah diri menjadi dua. Jika pada saat permulaan ada 5 bakteri, waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 adalah ..... a. 5 detik b. 6 detik c. 7 detik d. 16 detik e. 20 detik Penyelesaian : Deret geometri r = 2 dan a = 5 Un = arⁿ 320 = 5. 2ⁿ => 64 = 2ⁿ 2⁶ = 2ⁿ => jadi n=6 detik Jawaban :

. Sn-a a )–a 1 −r 10 = 2.B. ( = 70 m Jawaban B. 68 b. 70 m c. 76 d. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut ialah …. a. Jumlah seluruh lintasan bola adalah . 65 m b. 72 c. 75 m d. ( ) – 10 1 −3 / 4 = 2.. begitu seterusnya hingga bola berhenti.. 70 m : 4. 84 Penyelesaian : • U₈ + U₁₂ = 52 (a+7b)+(a+11b) = 52 . 80 m Penyelesaian : Deret geometri a = 10 m.. 6 detik 3. UN 2005/2006 Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 m dan memantul kembali dengan ketinggian ¾ kali tinggi sebelumnya.. UN 2006/2007 Suku ke-5 sebuah deret aritmatika adalah 11 dan jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. r = ¾ Lintasan bola bolak balik kecuali saat jatuh pertama => maka jumlah seluruh lintasannya ialah : S = 2. 77 m e. a. 80 e.

USM STIS 2007/2008 Jumlah tak hingga dari deret geometri adalah 81 dan suku pertamanya adalah 27. q + 2s + t a.(2)  1a + 9b = 26  1a + 4b = 11 5b = 15 => b = 3 1a + 4b = 11  1a + 4. q. Jumlah semua suku bernomor genap deret tersebut adalah ….s.3 = 11  a = -1 Maka : Sn = n (2a + (n-1)b) 2 S₈ = 4 (2(-1)+(8-1)3) = 4 (-2+21) = 76 Jawaban C. b.. s s +t : 6. s. t  geometri s = qr t = qr 2 = sr r =  t s q + qr q +s 1+ r = q + 2qr + qr 2 = = q + 2s + t 1 + 2r + r 2 1 1 1+r 1 s t = (s + t ) = = 2 = 1+ (1 + r ) 1 +r s +t s s Jawaban B. d.. . s q +s s s +t q s +t Penyelesaian : n− 1 Un = a. USM STIS 2005/2006 Jika tiga bilangan q.• 2a+18b = 52 1a+9b =26………………(1) U₅ = a + 4b =11……………………. 76 : 5. q q +t c.. maka q +s = …. dan t membentuk barisan geometri. r .

a.. 256 Penyelesaian : a=3 U₉ = 768 1 Un = ar n − U₉ = 3r⁸ = 768 r⁸ = 256 r =2 U₇ = 3. 36 b. USM STIS 2005/2006 Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. 18 9 Penyelesaian : Deret geometri bernomor genap adalah : ar. ar³.a. Pada berkas soal yang diterima Adam. 32 162 5 = 32 2 : 2 5 7. terdapat soal mengenai jumlah barisan aritmatika. SNMPTN Matematika Dasar REGIONAL I tahun 2009/2010 Pada suatu ulangan matematika. 2 = Jawaban A. 72 c. 2⁶ = 3. ar⁵. 192 : 8. ar S~ = = 1−r2 3 1 − (2 )2 3 5 27. rumus tidak tercetak sempurna sehingga hanya terbaca “ Sn = n² + ”.. Suku ke-7 deret itu adalah …. . 21 2 3 5 5 13 d. 12 6 13 c. …. 64 = 192 Jawaban C. 32 b. 192 d.

96 b. 2 : 9.U₁ = 3 + a – (1+a) =2 Jawaban C. 114 e. a. 3 Penyelesaian : Missal Sn = n² + an Maka U₁ = S₁ = 1 + a U₂ = S₂ ..tetapi Adam masih bias menjawab soal tentang beda barisan tersebut. 2 d. a. -1 c.S₁ = (4+2a) – (1+a) = 3+a Jadi beda = U₂ . 102 c. Nilainya adalah …. SNMPTN Matematika Dasar REGIONAL III tahun 2009/2010 Jumlah 101 bilangan genap berurutan adalah 13130 jumlah bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan genap tersebut adalah ….. -2 e. 1 b. 108 d. 120 Penyelesaian : Deret aritmatika : n = 101 b=2 maka : Sn = Sn = 13130 13130 130 a n (2a+(n-1)b) 2 11 0 = (2a+100.2) 2 = a+100 = 30 .

. sehingga ar².log U₆ = log 3.jadi 3 bilangan terkecil = 30 +32 + 34 = 96 Jawaban A.r² = 12  3r² = 12  r² = 4 sehingga r = 2 U 1 2 diperoleh U₄ = 5 = =6 2 r Jawaban d. : SNMPTN Mata Ujian Matematika IPA Regional II tahun 2009/2010 Misalkan Un menyatakan suku ke-n suatu barisan geometri. 96 : 10. a. 8 b. 4 d. 6 11. maka nilai U₄ adalah …. 12 b.log U₆ = log 3. 8 d. maka : Log ar³ + log ar⁴ . 4 Penyelesaian : Un = suku ke-n suatu barisan geometri Log U₄ + log U₅ . a.log ar⁵ = log 3 ar 3 . Jika diketahui U₅ = 12 dan log U₄ + log U₅ . Jika diketahui U₆=64 dan log U₂+log U₃+log U₄=9 log 2. 2 e. 10 c. SNMPTN Mata Ujian Matematika IPA Regional I tahun 2009/2010 Misalkan Un menyatakan suku ke-n suatu barisan geometri. 6 e. 1 . 6 c. maka nilai U₃ adalah ….ar 4  log = log 3 ar 5  ar² = 3 Diketahui U₅ = 12  ar⁴ =12..

-1350 Penyelesaian : (x-1)(x-2)(x-3)…... koefisien x² adalah -6 Untuk n=4. a. koefisien x adalah -3 Untuk n=3. .SNMPTN Mata Ujian Matematika IPA Regional II tahun 2009/2010 Koefisien x 49 pada hasil perkalian (x-1)(x-2)(x-3)…. koefisien x³ adalah -10 . -50 c. -49 b. koefisien x adalah -1 -3 -6 -10 …. -1275 e. maka Log ar + log ar² + log ar³ = 9 log 2  log a³r⁶ = log 2⁹  a³r⁶ = 2⁹  (ar²)³ = (2³)³ Sehingga ar² = 2³ = 8 atau U₃ = 8 Jawaban A. -1 -1 a= -1 b= -2 c=-1 b( n −1) c ( n −1)( n − 2) + 1 ! 2! − 2(n −1) −1( n −1)( n − 2) Un= -1 + + 1 2 Un= a + = -n+1+ ½ (-n²+3n-2) = -1/2 n(n+1) . -2 -3 -4 …. 8 : 12. Untuk n=50. -1250 d.(x-50) adalah ….Penyelesaian : Un = suku ke-n suatu barisan geometri Log U₂ + log U₃ + log U₄ = 9 log 2.(x-50) Untuk n=1.. koefisien x⁰ adalah -1 Untuk n=2. .

50(51)= -1275 Jawaban d.Matematika IPA UM UGM tahun 2009/2010 Sebuah deret dengan suku ke-n adalah an memiliki jumlah suku pertama 5n² + 3n. Matematika IPA UM UGM tahun 2008/2009 Suku ke-n deret geometri adalah Un. 756 : 14. e. 1 27 3 27 U6 = 3 dan U8 1 . Jika diketahui U₂. 756 e. + a₂₀ = …. 3 1 9 3 9 1 3 . maka nilai U₁₀ = …. 766 Penyelesaian : Sn = 5n² + 3n Un = 10 n-2. Nilai a₂ + a₅ + a₈ + …. b. c. + 198 = 7 (18+198) 2 =756 Jawaban d.. maka : a₂ + a₅ + a₈ + ….. 746 d. a. 726 b. 736 c. -1275 : 13.U₈ = a. d. + a₂₀ = 18 + 48 + 78 + …...Jadi koefisien x⁴⁹ terjadi pada n= 50 Sehingga U₅₀ = -1/2.

Matematika IPA UM UGM tahun 2008/2009 Dari suatu deret aritmatika dengan suku ke-n adalah Un. a.Penyelesaian : Deret geometri. 1 27 : 15. Jika suku ke-3 bernilai 2p dan suku ke-2 dikurangi suku ke-4 sama dengan p 2 . )= U₁₀ = ar⁹ = 3 3 ( )⁹ = 3 3 ( 3 3 81 27 U₂ . U₈ = Jawaban a. 2 e. 1 2 2 d. 1 2 .. 245 d. a. Jumlah 14 suku pertama deret ini adalah …. maka rasio barisan tersebut adalah …. 36 = 252 Jawaban d. 2 2 c. diketahui : U6 1 1 = 3  2 =3  r = U8 3 r 1 1  U₅ = a=3 3 3 3 1 1 1 1 . 252 16. 2 b. 238 c. 231 b. diketahui U₃ + U₆ + U₉ + U₁₂ = 72. : Matematika IPA UM UGM tahun 2007/2008 Suatu barisan geometri mempunyai rasio positif.. 252 e. 259 Penyelesaian : Deret aritmatika diketahui : U₃ + U₆ + U₉ + U₁₂ = 72  U₆ + U₉ = 36 S₁₄ = 7.

36 Penyelesaian :  a + ar + ar² = . -28 c. 17. dan  a + ar + ar² = DA ar² .1 = r – r² (r – 1)(r + 1) = r (1 – r) r + 1 = -1 r=1 1  a (1 2 2 + 1 ) = -48 4 a = -64 .ar² r² .a = ar . maka nilai bilangan ke-2 dari barisan semula ialah ….2 )( r + 2 ) = 0 r= 1 2 2 atau r = − 2 ™ 1 2 2 jadi r = Jawaban c.48 a(1 + r + r²) = -48. -32 b.. a. Jika bilangan ke-2 dan ke-3 ditukar letaknya menghasilkan sebuah barisan aritmatika.U₄ = p 2 ar² = 2p dan ar-ar³ = p 2 maka : ar − ar 3 p 2 = 2 2p ar 2 2 1 −r 2 = r 2 – 2r² = 2r 2r² + 2 r -2 = 0 (2r .Penyelesaian : Deret geometri Jika : U₃ = 2p dan U₂ . 28 d. 32 e. 1 2 2 : Matematika IPA UM UGM tahun 2007/2008 Tiga buah bilangan membentuk barisan geometri idan jumlahnya -48.

15 . c. : 1 ) 2 Matematika IPA UM UGM tahun 2007/2008 Jika dalam suatu deret berlaku ³log x + ³log² x + ³log³ x + …… = 1. 9 c. Jika jumlah pangkat tiga dri tiga suku pertamanya adalah 18 lebih besar dari 3 kali pangkat 3 dari suku ke-2 maka jumlah tiga suku pertamanya adalah …. 9 Penyelesaian : D ~ = ³log x + ³log² x + ³log³ x + …… = 1 S~= a =1 1 −r log x =1 3 1− log x 3 ³log x = 1 .. ³log x = 1 ³ log x = ½ X= 3 Jawaban c.. b. 6 b. 3 : 19. a.³log x 2. a.U₂ = ar = (-64)(= 32 Jawaban d. 32 18. 9 1 e. 12 d. 1 3 3 3 3 2 d.Matematika IPA UM UGM tahun 2006/2007 Diketahui deret aritmatika dengan beda 1. maka nilai x adalah ….

9 21. 9 e. 18 Penyelesaian : Deret aritmatika b=1 U₁³ + U₂³ + U₃³ = 18 + 3 U₂³ U₁³ .. 3 d.2 U₂³ + U₃³ = 18 a³ . a.Matematika IPA UM UGM tahun 2006/2007 Suku ke-5 dari barisan geometri adalah 243. 4 c. : Matematika Dasar UM UGM tahun 2005/2006 Suku pertama dari deret geometri adalah 4 dan jumlah 8 suku pertamanya 17 kali jumlah 4 suku pertama.2 (a+ 1)³ + (a+ 2)³ = 18 a=2 U₁ + U₂ + U₃ = 2 + 3 + 4 = 9 Jawaban b. hasil bagi suku ke-9 dengan ke-6 adalah 27. 3 = 9 Jawaban d. Suku ke-2 adalah ….e. 2 e. 7 d. 1 . Rasio deret geometri itu sama dengan …. 3 b. 9 : 20. 5 c.. 5 b. a. 11 Penyelesaian Deret geometri U₅ = 243 = ar⁴ U9 = r³ = 27 U6 : r=3a=3 Jadi U₂ = ar = 3 .

a r −1 r −1 r 8 −1 = 17 r 4 −1 r⁴ + 1 = 17  r⁴ = 16  r = 2 Jawaban d.. 2 : 22. : 5 4 =3 18 SPMB 2004 Suku ke-2 dari suatu deret aritmatika adalah 5. 19 b. 3 d. Jika suku ketujuh adalah p³⁴.SPMB 2004 Suku pertama dan ke-2 dari suatu deret geometri berturut-turut ialah p⁴ dan p³ x . 21 . 4 e. a. 3 23. a. 2 c. 5 Penyelesaian : 3x U2 p r= = = p 3 x −4 p4 U1 U₇ = ar⁶ = p⁴(p 3 x −4 )⁶ p³⁴ = p⁴.. S₄ a : r 8 −1 r 4 −1 = 17 . 1 b. maka nilai x adalah …. maka suku ke-9 adalah …. Jika jumlah dari suku ke-4 dan suku ke-6 dari deret terrsebut adalah 28. p 18 x −24 = p 18 x −20 34 = 18x – 20 18x = 54  x = Jawaban c.Penyelesaian Deret Geometri a=4 S₈ = 17 .

26 d. r c.SPMB 2004 / IPA Diketahui suatu deret geometri tak hingga dengan suku awal a dan rasio r. 29 Penyelesaian : U₂ = a + b = 5 U₄ + U₆ = a + 3b + a + 5b = 28 2a + 8b = 28 a + 4b = 14 a+b = 5 3b = 9  b = 3 a+3=5a=2 U₉ = a + (9 – 1)b = a + 8b = 2 + 8(3) = 26 Jawaban c.c. 25 a adalah …. maka a. jika jumlah suku awal dan rasio sama dengan 6 dan jumlah semua suku-sukunya sama dengan 5.. 28 e. e. -20 b. -25 Penyelesaian : a+r=6a=6–r a =5 1 −r a = 5 – 5r 6 – r = 5 – 5r 4r = -1  r = a= 6 –(1 4 1 1 )=6 4 4 . 25 5 6 1 d. 26 : 24.

SPMB 2005 Agar deret geometri tak hingga dengan suku pertama a mempunyai jumlah 2. maka banyaknya suku pada deret tersebut adalah …. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13. 0 < a < 2 d. -4 < a < 0 c. 9 : 26. -2 < a < 2 b. 0 < a < 4 e.1)b = 43 3 + (n – 1) 5 = 43 5n – 5 = 40 5n = 45  n = 9 Jawaban c. 9 d. -25 : 25. a. a.25 1 r − 4 6 Jawaban e. 11 e..SPMB 2005 Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 23. 5 b. -4 < a < 4 Penyelesaian S∞ = a =2 1 −r : a = 2  a = 2 – 2r 1 −r -1 < a < 1 . 7 c.. 13 Penyelesaian : 2 U t = U₁ + Un 2 (23) = a + 43 46 = a + 43  a = 3 U₃ = a + 2b = 13  b = 5 Un = a + (n . maka a memenuhi ….1 a = 4 = .

. maka suku ke-2 adalah …. 117 b. 13 e. 160 Penyelesaian a + 2b = 18 a + 4b = 24 -2b = -6 b = 3  a = 12 S₇ = : 7 (2(12) + (7-1)3) 2 = 147 Jawaban d.UAN 2005 Diketahui suku ketiga dan suku kelima dari deret aritmatika berturut-turut adalah 18 dan 24. 120 c. 147 : 28. 15 Penyelesaian : Deret aritmatika U₃ + U₇ = 56  U₅ = 56 = 28 2 . 0 < a < 4 27. a. 147 e. 12 d. 10 c. jika U₃ + U₇ = 56 dan U₆ + U₁₀ = 86.. 8 b.Matematika Dasar UM UGM tahun 2009/2010 Dalam suatu deret aritmatika. a. Jumlah tujuh suku pertamanya adalah …. 137 d.r=1a=0 r = -1  a = 4 maka 0 < a < 4 Jawaban : d.

….U₅ = 43 – 28  3b = 15  b = 5 b = 5  Un = 5n + 3 (karena U₅ = 28) U₂ = 10 + 3 = 13 Jawaban d. a..  barisan Geometri dengan r > 0 (2y – 2)² = (y + 1)(7y – 1).8y + 4 = 7y² + 6y -1 3y² + 14y – 5 = 0 (3y – 1) (y + 5) = 0 y= 1 3 2 y −2 y +1 y=-5 −2 −2 3 r= 1 > 0 (tidak dipakai) +1 3 −10 − 2 −12 r= = =3 − 5 +1 −4 U₁ = y + 1 = -5 + 1 = -4 U₄ = ar³ = -4 . mempunyai rasio positif. 7y – 1. a. Matematika Dasar UM UGM tahun 2009/2010 Jika suatu barisan geometri y + 1... 2y – 2. d. 13 : 29. 3 b. -108 30. -5 . 7y – 1..U₆ + U₁₀ = 86  U₈ = 86 = 43 2 U₈ . maka suku ke-4 barisan tersebut adalah …. 108 4 3 4 c. -108 e. : Matematika Dasar UM UGM tahun 2008/2009 Suatu deret aritmatika memiliki beda 2 dan jumlah 20 suku pertamanya 240. -324 Penyelesaian : y + 1. 2y – 2. Jumlah tujuh suku pertamanya adalah …. …. 3³ = -108 Jawaban d. r = 4y² .

d.2) = -7 2 Jawaban c.2 = 24 2 7  a = -7. -7 + 6. e. S₇ = (2. -6 -7 -8 -9 Penyelesaian : Deret aritmatika.b. c. b = 2 dan S₂₀ = 240 maka 20 (2a + 19b) = 240  2a + 19. -7 : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful