MOTIVASI DAN SUKAN

Oleh: Suriana Bte Hassan

MOTIVASI PENCAPAIAN DEFINISI: Sejauh mana seseorang atlet mendekati atau mengelak dari situasi kompetetif dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. . . meningkatkan daya usaha dan sebagainya untuk melakukan perkara yang sukar agar mencapai matlamat.manusia sentiasa menangani masalah.

Kejayaan dan kegagalan dalam pertandingan mempunyai interpretasi yang berbeza dalam kalangan atlet. atlet di dorong oleh faktor dalaman dan luaran yang mendorong untuk menyertai sesuatu sukan.Dalam kontek sukan. (cth: kegagalan dianggap berlaku apabila jika hasil persembahan dipengaruhi oleh kualiti personaliti yang lemah seperti tiada atau toidak berbakat.) .

TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Model McClelland dan Atkinson Model Keyakinan Sukan Spesifik Vealey TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Teori Self Efficiency oleh Bandura Teori Motivasi Kecekapan Harter .

.MODEL MCCLELLAND DAN ATKINSON Motivasi terbentuk berdasarkan motif untuk mencapai kejayaan dan takut kegagalan. Cox (2007): motif untuk mencapai kejayaan adalah lahir dari motivasi intrinsik atlet sendiri. manakala takut akan kegagalan adalah komponen kebimbangan kognitif yang wujud pada saat-saat sebelum dan semasa bermula perlawanan.

Persepsi terhadap kemungkinan berjaya. maka atlet akan melibatkan diri dengan pertandingan. Oleh itu. . . maka atlet tersebut akan menarik diri.Jika atlet yakin boleh berjaya.Nilai insentif positif dalam kejayaan. Namun jika atlet berasa bimbang atau tidak yakin dengan kebolehannya semasa bertanding nanti. faktor agar atlet berjaya adalah: - atlet yang mempunyai motivasi mencapai kejayaan .

. Faktor atlet berasa bimbang terhadap kegagalan: - - Motivasi untuk mengelak daripada gagal Persepsi terhadap kemungkinan akan gagal Nilai insentif yang tinggi terhadap kegagalan.

Bandura: keadaan yang berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan sesuatu tugasan dengan berkesan.TEORI SELF EFFICACY OLEH BANDURA Arkes dan Garsker (1982): kebanyakan penyelidik melihat pengaruh keyakinan diri sebagai faktor yang membezakan individu yang berpencapaian motivasi tinggi dan rendah. .

serta merupakan hasil daripada proses pengaruh kendiri yang kompleks berdasarkan sumber maklumat keupayaan diri seperti berikut: . corak pemikiran.berdasarkan teori kognitif sosial ² mekanisme kognitif yang menjadi pengantara motivasi. dan tingkah laku Self efficacy adalah pertimbangan individu terhadap kemampuannya beraksi beraksi dalam apa tahap sekalipun.

Perlakuan atau prestasi yang berjaya Status fisiologi Pengalaman lalu Pujukan atau dorongan .

Dalam konteks sukan dan aktiviti fizikal.PERLAKUAN ATAU PRESTASI YANG BERJAYA Maklumat keupayaan diri dipengaruhi melalui pengalaman masteri individu dalam bidang yang diceburi Jika individu melihat pengalamannya sebagai berjaya mencapai tahap masteri maka keupayaan diri akan meningkat. perlakuan atau prestasi yang berjaya adalah cara yang paling penting dalam proses meningkatkan self efficacy individu (Shaharudin. 2001) .

al (1999) : teknik modelling dalam pembelajaran kemahiran yang melibatkan kedua-dua kaedah demonstrasi oleh model hidup dan penglibatan terbimbing oleh atlet. Kajian Feltz et. . telah menunjukkan hasil tahap pembelajaran masteri yang lebih tinggi berbanding jika pembelajaran dilakukan menggunakan model hidup sahaja atau rakaman video.

. Pengaruh terhadap keupayaan boleh ditingkatkan jika perbandingan dibuat dengan individu yang mempunyai kebolehan atau pengalaman yang lebih rendah terhadap situasi yang sama.PENGALAMAN LALU Maklumat tentang keupayaan juga boleh diperoleh melalui proses perbandingan sosial.

percakapan kendiri. . imageri dan juga strategi kognitif yang lain.PUJUKAN ATAU DORONGAN Robert (1992): Maklumat yang berunsurkan pujukan atau dorongan yang meyakinkan boleh diperolehi secara verbal.

.STATUS FISIOLOGI Boleh beri maklumat mengenai keupyaan seseorang melalui penilaian kognitif yang dilakukan terhadap sesuatu situasi. atau menjadi psyched-up semasa sedang bersedia untuk menghadapi perlawanan. Cth: kaitkan kebangkitan fisiologi dengan kebimbangan dan keraguan.

manakala individu yang merasakan bahawa tahap kecekapannya masih terlalu awal. Atlet yang merasakan mereka mempunyai kecekapan yang mencukupi dalam sesuatu tugasan biasanya akan melakukan tugasan tersebut tanpa banyak soal. akan menarik diri dari tugasan tersebut. atau langsung tidak mempunyai kecekapan . .TEORI MOTIVASI KECEKAPAN HARTER Teori ini menjelaskan motivasi pencapaian berdasarkan aspek kecekapan diri atlet.

Penilaian kognitif terhadap kejayaan menguasai sesuatu kemahiran akan memberi kesan terhadap motivasi seseorang atlet. Begitulah sebaliknya. . keinginan untuk memahirkan diri dalam kemahiran juga meningkat. Jika atlet berjaya dalam kemahiran yang ditunjukkan. maka motivasi kecekapan akan meningkat .

akan merasakan keyakinan sukan.MODEL KEYAKINAN SUKAN SPESIFIK VEALEY Teori motivasi pencapaian yang berasaskan konsep keyakinan sukan. dan keyakinan tersebut boleh dibawa kedalam situasi sukan baru yang lain pula. . Mencadangkan bahawa atlet yang berjaya dalam sesuatu sukan yang tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful