MOTIVASI DAN SUKAN

Oleh: Suriana Bte Hassan

manusia sentiasa menangani masalah. . . meningkatkan daya usaha dan sebagainya untuk melakukan perkara yang sukar agar mencapai matlamat.MOTIVASI PENCAPAIAN DEFINISI: Sejauh mana seseorang atlet mendekati atau mengelak dari situasi kompetetif dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat.

Dalam kontek sukan.) . Kejayaan dan kegagalan dalam pertandingan mempunyai interpretasi yang berbeza dalam kalangan atlet. atlet di dorong oleh faktor dalaman dan luaran yang mendorong untuk menyertai sesuatu sukan. (cth: kegagalan dianggap berlaku apabila jika hasil persembahan dipengaruhi oleh kualiti personaliti yang lemah seperti tiada atau toidak berbakat.

TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Model McClelland dan Atkinson Model Keyakinan Sukan Spesifik Vealey TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Teori Self Efficiency oleh Bandura Teori Motivasi Kecekapan Harter .

. manakala takut akan kegagalan adalah komponen kebimbangan kognitif yang wujud pada saat-saat sebelum dan semasa bermula perlawanan.MODEL MCCLELLAND DAN ATKINSON Motivasi terbentuk berdasarkan motif untuk mencapai kejayaan dan takut kegagalan. Cox (2007): motif untuk mencapai kejayaan adalah lahir dari motivasi intrinsik atlet sendiri.

Jika atlet yakin boleh berjaya.Nilai insentif positif dalam kejayaan. Oleh itu.Persepsi terhadap kemungkinan berjaya. Namun jika atlet berasa bimbang atau tidak yakin dengan kebolehannya semasa bertanding nanti. . faktor agar atlet berjaya adalah: - atlet yang mempunyai motivasi mencapai kejayaan . maka atlet tersebut akan menarik diri. maka atlet akan melibatkan diri dengan pertandingan. .

. Faktor atlet berasa bimbang terhadap kegagalan: - - Motivasi untuk mengelak daripada gagal Persepsi terhadap kemungkinan akan gagal Nilai insentif yang tinggi terhadap kegagalan.

TEORI SELF EFFICACY OLEH BANDURA Arkes dan Garsker (1982): kebanyakan penyelidik melihat pengaruh keyakinan diri sebagai faktor yang membezakan individu yang berpencapaian motivasi tinggi dan rendah. . Bandura: keadaan yang berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan sesuatu tugasan dengan berkesan.

corak pemikiran. dan tingkah laku Self efficacy adalah pertimbangan individu terhadap kemampuannya beraksi beraksi dalam apa tahap sekalipun. serta merupakan hasil daripada proses pengaruh kendiri yang kompleks berdasarkan sumber maklumat keupayaan diri seperti berikut: .berdasarkan teori kognitif sosial ² mekanisme kognitif yang menjadi pengantara motivasi.

Perlakuan atau prestasi yang berjaya Status fisiologi Pengalaman lalu Pujukan atau dorongan .

2001) . perlakuan atau prestasi yang berjaya adalah cara yang paling penting dalam proses meningkatkan self efficacy individu (Shaharudin.PERLAKUAN ATAU PRESTASI YANG BERJAYA Maklumat keupayaan diri dipengaruhi melalui pengalaman masteri individu dalam bidang yang diceburi Jika individu melihat pengalamannya sebagai berjaya mencapai tahap masteri maka keupayaan diri akan meningkat. Dalam konteks sukan dan aktiviti fizikal.

. Kajian Feltz et. telah menunjukkan hasil tahap pembelajaran masteri yang lebih tinggi berbanding jika pembelajaran dilakukan menggunakan model hidup sahaja atau rakaman video.al (1999) : teknik modelling dalam pembelajaran kemahiran yang melibatkan kedua-dua kaedah demonstrasi oleh model hidup dan penglibatan terbimbing oleh atlet.

Pengaruh terhadap keupayaan boleh ditingkatkan jika perbandingan dibuat dengan individu yang mempunyai kebolehan atau pengalaman yang lebih rendah terhadap situasi yang sama. .PENGALAMAN LALU Maklumat tentang keupayaan juga boleh diperoleh melalui proses perbandingan sosial.

. percakapan kendiri. imageri dan juga strategi kognitif yang lain.PUJUKAN ATAU DORONGAN Robert (1992): Maklumat yang berunsurkan pujukan atau dorongan yang meyakinkan boleh diperolehi secara verbal.

atau menjadi psyched-up semasa sedang bersedia untuk menghadapi perlawanan. Cth: kaitkan kebangkitan fisiologi dengan kebimbangan dan keraguan.STATUS FISIOLOGI Boleh beri maklumat mengenai keupyaan seseorang melalui penilaian kognitif yang dilakukan terhadap sesuatu situasi. .

TEORI MOTIVASI KECEKAPAN HARTER Teori ini menjelaskan motivasi pencapaian berdasarkan aspek kecekapan diri atlet. Atlet yang merasakan mereka mempunyai kecekapan yang mencukupi dalam sesuatu tugasan biasanya akan melakukan tugasan tersebut tanpa banyak soal. akan menarik diri dari tugasan tersebut. manakala individu yang merasakan bahawa tahap kecekapannya masih terlalu awal. . atau langsung tidak mempunyai kecekapan .

Penilaian kognitif terhadap kejayaan menguasai sesuatu kemahiran akan memberi kesan terhadap motivasi seseorang atlet. maka motivasi kecekapan akan meningkat . Begitulah sebaliknya. Jika atlet berjaya dalam kemahiran yang ditunjukkan. . keinginan untuk memahirkan diri dalam kemahiran juga meningkat.

.MODEL KEYAKINAN SUKAN SPESIFIK VEALEY Teori motivasi pencapaian yang berasaskan konsep keyakinan sukan. Mencadangkan bahawa atlet yang berjaya dalam sesuatu sukan yang tertentu. akan merasakan keyakinan sukan. dan keyakinan tersebut boleh dibawa kedalam situasi sukan baru yang lain pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful