MOTIVASI DAN SUKAN

Oleh: Suriana Bte Hassan

. . meningkatkan daya usaha dan sebagainya untuk melakukan perkara yang sukar agar mencapai matlamat.manusia sentiasa menangani masalah.MOTIVASI PENCAPAIAN DEFINISI: Sejauh mana seseorang atlet mendekati atau mengelak dari situasi kompetetif dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat.

(cth: kegagalan dianggap berlaku apabila jika hasil persembahan dipengaruhi oleh kualiti personaliti yang lemah seperti tiada atau toidak berbakat. atlet di dorong oleh faktor dalaman dan luaran yang mendorong untuk menyertai sesuatu sukan.) . Kejayaan dan kegagalan dalam pertandingan mempunyai interpretasi yang berbeza dalam kalangan atlet.Dalam kontek sukan.

TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Model McClelland dan Atkinson Model Keyakinan Sukan Spesifik Vealey TEORI MOTIVASI PENCAPAIAN Teori Self Efficiency oleh Bandura Teori Motivasi Kecekapan Harter .

MODEL MCCLELLAND DAN ATKINSON Motivasi terbentuk berdasarkan motif untuk mencapai kejayaan dan takut kegagalan. Cox (2007): motif untuk mencapai kejayaan adalah lahir dari motivasi intrinsik atlet sendiri. manakala takut akan kegagalan adalah komponen kebimbangan kognitif yang wujud pada saat-saat sebelum dan semasa bermula perlawanan. .

. faktor agar atlet berjaya adalah: - atlet yang mempunyai motivasi mencapai kejayaan . Namun jika atlet berasa bimbang atau tidak yakin dengan kebolehannya semasa bertanding nanti. Oleh itu.Nilai insentif positif dalam kejayaan. maka atlet tersebut akan menarik diri.Persepsi terhadap kemungkinan berjaya. maka atlet akan melibatkan diri dengan pertandingan.Jika atlet yakin boleh berjaya. .

Faktor atlet berasa bimbang terhadap kegagalan: - - Motivasi untuk mengelak daripada gagal Persepsi terhadap kemungkinan akan gagal Nilai insentif yang tinggi terhadap kegagalan. .

TEORI SELF EFFICACY OLEH BANDURA Arkes dan Garsker (1982): kebanyakan penyelidik melihat pengaruh keyakinan diri sebagai faktor yang membezakan individu yang berpencapaian motivasi tinggi dan rendah. . Bandura: keadaan yang berkaitan dengan keyakinan individu tentang kemampuannya untuk melakukan sesuatu tugasan dengan berkesan.

serta merupakan hasil daripada proses pengaruh kendiri yang kompleks berdasarkan sumber maklumat keupayaan diri seperti berikut: .berdasarkan teori kognitif sosial ² mekanisme kognitif yang menjadi pengantara motivasi. corak pemikiran. dan tingkah laku Self efficacy adalah pertimbangan individu terhadap kemampuannya beraksi beraksi dalam apa tahap sekalipun.

Perlakuan atau prestasi yang berjaya Status fisiologi Pengalaman lalu Pujukan atau dorongan .

perlakuan atau prestasi yang berjaya adalah cara yang paling penting dalam proses meningkatkan self efficacy individu (Shaharudin. Dalam konteks sukan dan aktiviti fizikal. 2001) .PERLAKUAN ATAU PRESTASI YANG BERJAYA Maklumat keupayaan diri dipengaruhi melalui pengalaman masteri individu dalam bidang yang diceburi Jika individu melihat pengalamannya sebagai berjaya mencapai tahap masteri maka keupayaan diri akan meningkat.

al (1999) : teknik modelling dalam pembelajaran kemahiran yang melibatkan kedua-dua kaedah demonstrasi oleh model hidup dan penglibatan terbimbing oleh atlet. Kajian Feltz et. telah menunjukkan hasil tahap pembelajaran masteri yang lebih tinggi berbanding jika pembelajaran dilakukan menggunakan model hidup sahaja atau rakaman video. .

Pengaruh terhadap keupayaan boleh ditingkatkan jika perbandingan dibuat dengan individu yang mempunyai kebolehan atau pengalaman yang lebih rendah terhadap situasi yang sama.PENGALAMAN LALU Maklumat tentang keupayaan juga boleh diperoleh melalui proses perbandingan sosial. .

imageri dan juga strategi kognitif yang lain.PUJUKAN ATAU DORONGAN Robert (1992): Maklumat yang berunsurkan pujukan atau dorongan yang meyakinkan boleh diperolehi secara verbal. percakapan kendiri. .

. Cth: kaitkan kebangkitan fisiologi dengan kebimbangan dan keraguan. atau menjadi psyched-up semasa sedang bersedia untuk menghadapi perlawanan.STATUS FISIOLOGI Boleh beri maklumat mengenai keupyaan seseorang melalui penilaian kognitif yang dilakukan terhadap sesuatu situasi.

. akan menarik diri dari tugasan tersebut. manakala individu yang merasakan bahawa tahap kecekapannya masih terlalu awal. atau langsung tidak mempunyai kecekapan . Atlet yang merasakan mereka mempunyai kecekapan yang mencukupi dalam sesuatu tugasan biasanya akan melakukan tugasan tersebut tanpa banyak soal.TEORI MOTIVASI KECEKAPAN HARTER Teori ini menjelaskan motivasi pencapaian berdasarkan aspek kecekapan diri atlet.

Jika atlet berjaya dalam kemahiran yang ditunjukkan.Penilaian kognitif terhadap kejayaan menguasai sesuatu kemahiran akan memberi kesan terhadap motivasi seseorang atlet. keinginan untuk memahirkan diri dalam kemahiran juga meningkat. maka motivasi kecekapan akan meningkat . . Begitulah sebaliknya.

. akan merasakan keyakinan sukan.MODEL KEYAKINAN SUKAN SPESIFIK VEALEY Teori motivasi pencapaian yang berasaskan konsep keyakinan sukan. Mencadangkan bahawa atlet yang berjaya dalam sesuatu sukan yang tertentu. dan keyakinan tersebut boleh dibawa kedalam situasi sukan baru yang lain pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful