JENISJENIS-JENIS PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN BERTULIS PERLEMBAGAAN TIDAK BERTULIS

PERLEMBAGAAN BERTULIS
‡ KUMPULAN 1 
Piagam Madinah (622M)
- Al-Quran - Al-Sunnah
- Perlembagaan bertulis telah bermula sejak zaman Nabi lagi. - Piagam madinah adalah perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. - Al-Quran dan Al-Sunnah pula merupakan rujukan dalam mewujudkan Piagam Madinah dan boleh dikatogerikan sebagai Perlembagaan bertulis. - Piagam madinah mempunya 47 fasal dimana 24 fasal membincangkan mengenai tanggungjawab orang islam manakala 23 fasal lagi membincangkan mengenai tanggungjawab orang bukan islam

‡ KUMPULAN 2 

Perlembagaan Malaysia

- Perlembagaan Malaysia turut dikenali sebagai
perlembagaan persekutuan - Mengandungi 183 perkara - Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi rujukan kepada undangundang lain - Perlembagaan Malaysia dirangka berdasarkan kepada Suruhanjaya Ried

‡ KUMPULAN 3 
Sistem Westminster - Merupakan sistem parlimen kerajaan demokratik
- Merupakan sistem berturut-turut untuk menjalankan perundangan - Perlembagaan Malaysia dibuat dengan menjadikan westminster sebagai panduan.

PERLEMBAGAAN TIDAK BERTULIS
‡ KUMPULAN 4 

UndangUndang-undang Adat
- Adat resam merupakan contoh perlembagaan tidak bertulis yang paling awal - Contoh adat resam ialah adat perpatih - Pertikaian masyarakat pada masa dahulu telah diselesaikan dengan berpandukan adat resam atau sosial costums - Peraturan-peraturan ini apabila diiktiraf oleh pemerintah akan menjadi undang-undang - Comman Law di England majoritinya terdiri daripada adam resam yang diiktiraf oleh kerajaan

‡ KUMPULAN 5 
Undang-undang keluarga Undang- Undang-undang keluarga ialah peraturan yang diwujudkan dalam Undangsesebuah keluarga. keluarga. - Ketuan bagi undang-undang keluarga biasanya ayah ataupun ibu. undangibu. - Undang-undang ini mesti dipatuhi oleh keluarga tersebut. Undangtersebut. - Jika undang-undang tidak dipatuhi, hukuman akan dijatuhkan oleh undangalhi keluarga itu sendiri. - Undang-undang ini tdak dicatatkan. Undangdicatatkan. -