SEKOLAH SUKAN

PENGENALAN Berasaskan bukti yang jelas dan kukuh iaitu segala program dan aktiviti sukan sekolah seluruh negara hendaklah diuruskan oleh sebuah organisasi khas iaitu Unit Sukan, Jabatan Pelajaran merupakan sebuah badan yang dapat berperanan dan merealisasikan pembangunan atlet dan sukan bagi menjayakan aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri adalah merupakan tunggakdan tunjang yang kukuh dalam semua pelaksanaan dasar dan program serta aktiviti yang dirancang oleh Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Unit Sukan juga bertanggungjawab dan berperanan sebagai urusetia Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri dan Malaysia. Disamping itu juga bertindak sebagai yang bertanggungjawab untuk Pusat Kecermelangan Sukan Negeri dan mentor bagi Sekolah Sukan Negeri. Unit Sukan juga merupakan gedung diperingkat akar umbi bagi melahirkan jaguh-jaguh sukan ke peringkat negeri, negara dan seterusnya dipersada dunia sukan antarabangsa. Bak kata yang lebih mudah dan ringkas penubuhan Sekolah Sukan adalah satu langkah yang baik dan berkesan dalam melestarikan pembangunan sukan negara kita disamping melahirkan modal insan yang berpotensi untuk saingan diperingkat global.

DEFINISI Mengikut Kamus Dewan edisi ketiga sukan membawa erti segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga seperti berenang, permainan bola sepak, tennis lumba lari dan lain-lain yang dilakukan sebagai acara hiburan (acara pertandingan, kegiatan untuk menyihatkan badan dan lain-lain). Manakala mengikut pendapat umum sekolah sukan ialah sekolah yang mengkhususkan aktiviti sukan sebagai teras dalam pembangunan sekolah tersebut. Ramai yang berpendapat sekolah sukan merupakan sebuah sekolah yang mampu melahirkan atlet-atlet yang mahir dalam pelbagai aspek sukan seperti sukan Skuasy, Badminton, Hoki dan sebagainya. Tambahan lagi, sekolah sukan yang wujud dinegara banyak memberi impak yang positif dalam pembangunan sukan negara.

VISI Menerajui kecemerlangan sukan, seni dan aktiviti kokurikulum bertaraf antarabangsa menjelang 2015. Visi ini adalah untuk mendorong semua pihak yang terlibat bagi merealisasikan impian Malaysia untuk bersaing dalam bidang sukan diperingkat antarabangsa. Malahan ianya menjadi satu garis panduan utama atau petunjuk kepada semua sekolah di Malaysia khususnya Sekolah Sukan.

MISI Secara umumnya, misi sekolah sukan adalah untuk melahirkan generasi yang sihat dan cerdas melalui program Pendidikan Sukan yang bermutu serta memberi seluas-luasnya peluang ke arah kecemerlangan dalam pembangunan sukan negara. Malahan misi ini boleh dikatakan diguna oleh kebanyakan sekolah yang berteraskan kokurikulum selain sekolah sukan negara kerana misi ini merangkumi kesemua aspek dalam meningkatkan JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek).

MATLAMAT Sekolah Sukan mempunyai matlamatnya yang tersendiri iaitu membantu dan menjayakan semua program dan pembangunan sukan bagi meningkatkan mutu sukan negeri, dan negara. Matlamat ini memberi satu landasan baru kepada sekolah sukan untuk terus meningkatkan program serta aktiviti-aktiviti yang mampu membuahkan hasil dalam kegiatan sukan negara kita. Sekaligus melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di peringkat global. Selain itu, matlamat sekolah sukan adalah untuk melahirkan atlet-atlet yang berbakat dan berpotensi untuk mewakili negeri dan negara Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, sekolah sukan berperanan dalam melahirkan jaguh-jaguh sukan yang berwibawa dalam pelbagai bidang sukan misalnya gimnastik, skuasy, dan banyak lagi. Sebagai contoh, atlet negara kita yang telah berjaya mengharumkan nama negara iaitu Durratun Nasihin yang terlibat dalam acara gimnastik. Beliau merupakan salah seorang atlet yang lahir daripada sekolah sukan iaitu Sekolah Sukan

Bukit Jalil. Tambahan lagi, ramai dalam kalangan atlet di Malaysia lahir daripada sekolah sukan di negara kita. Membina dan melahirkan Modal Insan melalui dunia sukan ke arah lebih Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Matlamat ini selaras dengan pendapat Perdana Menteri kita iaitu ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai Modal Insan yang tinggi walaupun dalam apa jua bidang yang diceburi. Sekolah sukan bukan sahaja melatih pelajarnya dalam bidang sukan malahan sekolah sukan ini banyak menerapkan pelbagai nilai-nilai kemanusiaan yang perlu ada dalam diri seseorang. Tambahan lagi, kurikulum disekolah ini sama seperti sekolah-sekolah biasa. Mempertingkatkan dan memperkasa pembangunan sukan iaitu menyediakan lebih ramai jurulatih yang berkelayakan dan berkebolehan. Sekolah akan digalakkan untuk menganjur aktiviti selepas waktu sekolah bagi menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambahbaik kemahiran mereka dalam sukan yang dikenali dan melibatkan diri dalam aktiviti baru dibawah bimbingan jurulatih yang baik. Usaha akan diambil untuk menambah bilangan jurulatih yang berkelayakan. Seperti yang kita ketahui kebanyakan jurulatih di sekolah sukan terdiri daripada jurulatih dari luar negara.

OBJEKTIF Menaiktaraf kemudahan dan peralatan sukan di sekolah sukan juga menjadi salah satu objektif penting sekolah sukan. Hal ini untuk memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, sekiranya sebuah sekolah sukan itu mempunyai kelengkapan peralatan yang lengkap maka pelajar-pelajar di sekolah tersebut mudah untuk berlatih dan mengasah bakat masing-masing. Kemudahan yang lengkap dan canggih membolehkan atlet-atlet di sekolah tersebut berlatih dengan sempurna tanpa sebarang kekurangan. Objektif sekolah sukan yang seterusnya adalah untuk meluaskan penyertaan pelajar kearah kecemerlangan sukan di peringkat antarabangsa. Sekolah sukan di wujudkan adalah untuk menarik lebih ramai penyertaan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang sukan. Penyertaan pelajar dalam pelbagai bidang sukan membolehkan sekolah tersebut mengasah dan

seterusnya membimbing dan melatih mereka menjadi atlet yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa bagi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. hoki. Sokongan ini adalah untuk memastikan pelajar tersebut sememangnya mempunyai bakat dalam bidang sukan yang di ceburi dan untuk memudahkan pihak sekolah sukan mengklasifikasikan kemahiran sukan pelajar tersebut. sebagai contoh sokongan daripada guru kokurikulum di sekolah biasa bagi pelajar lepasan UPSR dan PMR untuk kemasukan ke sekolah sukan tersebut. objektif sekolah sukan adalah untuk membantu Majlis Sukan Negara dalam program pembangunan sukan. pelajar tersebut pernah mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. dan sebagainya. Hal ini. Sebagai contoh.mereka yang ingin memohon kemasukan ke sekolah sukan perlulah mempunyai penglibatan yang aktif dalam bidang sukan. Pelajar tersebut sekurang-kurangnya pernah melibatkan diri di peringkat daerah bagi memudahkan kemasukannya ke sekolah sukan. bola sepak. Hal ini seterusnya dapat membantu pihak sekolah sukan untuk menyediakan keperluan yang sepatutnya untuk meningkatkan prestasi pelajar tersebut misalnya kelengkapan peralatan. Sekolah sukan telah membuktikan keupayaannya dalam melahirkan ramai atlet-atlet yang mahir dan ini sekaligus membuktikan keberkesanan sekolah sukan. jurulatih dan sebagainya. berkait rapat dengan usaha dan matlamat sekolah sukan untuk melahirkan atlet-atlet yang mahir dalam pelbagai bidang sukan.menggilap bakat yang ada dalam diri pelajar tersebut. KRITERIA Secara umumnya. Selain itu. Hal ini membuatkan pihak kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke-9 mengambil keputusan untuk menubuhkan tiga buah lagi sekolah sukan di negara kita. Mereka yang ingin menyertai sekolah ini perlu bergiat aktif dalam bidang sukan seperti sepak takraw. pelajar perlu mempunyai sokongan daripada mereka yang berkelayakan dalam bidang sukan. Selain itu. . lumba lari. Pelajar-pelajar yang berbakat dilatih untuk menjadi pelapis kepada atlet negara pada masa kini justeru itu negara kita akan mempunyai pelapis-pelapis yang mahir di masa hadapan.

Prosedur ini adalah prosedur biasa bagi sebarang kemasukan. Dengan adanya sekolah sukan. Hal ini amat dititikberatkan oleh pihak sekolah kerana mereka amat tegas dalam proses pemilihan pelajar dan hal ini bertujuan untuk melahirkan atlet-atlet yang benar-benar mahir dalam bidang yang mereka ceburi. Ini kerana sekolah tersebut ada keistimewaannya tersendiri.Kelayakan dalam kurikulum juga diambilkira dalam kriteria kemasukan ke sekolah sukan. secara . Tetapi sekiranya pelajar tersebut cemerlang dalam kedua-dua aspek iaitu kurikulum dan kokurikulum ianya akan menjadi satu kelebihan bagi pelajar tersebut untuk melayakkan dirinya ke sekolah sukan yang dipohon. Keputusan peperiksaan awam seperti UPSR dan PMR amat diambilkira. Sekiranya terdapat syarat yang tidak dipenuhi. pelajar-pelajar yang belajar di sekolah tersebut akan dapat menonjolkan bakat sukan yang ada pada diri mereka dengan lebih mudah. Sekolah-sekolah sukan dapat memberi banyak kelebihan kepada pelajar-pelajar sekolah tersebut. Pelajar yang ingin memasuki sekolah sukan ini perlu mengisi borang terlebih dahulu agar segala maklumat dapat di proses oleh pihak sekolah dengan syarat pelajar tersebut telah memenuhi kesemua syarat yang disenaraikan oleh pihak sekolah sukan tersebut. Seterusnya. Pelajar yang ingin memohon untuk memasuki sekolah ini perlulah memenuhi syarat yang ditetapkan. Pembukaan sekolahsekolah sukan merupakan satu usaha yang tepat dan praktikal. Sekiranya pelajar-pelajar mengambil bahagian dalam acara yang diminatinya dan telah memenangi acara tersebut. KELEBIHAN SEKOLAH-SEKOLAH SUKAN Penubuhan sekolah yang memberikan penekanan kepada sukan merupakan langkah untuk memastikan kecemerlangan sukan negara pada masa akan datang. Dengan ini. borang permohonan perlu diisi bagi kemasukan ke sekolah sukan. maka borang tersebut tidak akan diproses. Salah satu kelebihan sekolah-sekolah tersebut adalah ia dapat mengembangkan potensi para pelajar yang sememangnya berminat dalam pelbagai aktiviti sukan. bakat-bakat pelajar terserlah dan mereka dapat terus bergiat dalam acara yang diminatinya.namun ianya bukanlah seperti syarat kemasukan ke sekolah Kluster iaitu pelajar perlu lulus dengan cemerlang iaitu 5A untuk pelajar UPSR.

Justeru itu.tidak langsung. sekolah sukan juga dapat melahirkan atlet yang berpotensi ke arah bertaraf dunia. Ini berbeza dengan sekolah harian biasa yang tidak mempunyai prasarana sukan yang lengkap dan mencukupi untuk kemudahan pelajar berlatih. pelajar yang berminat dalam aktiviti sukan yang kemudahannya tidak disediakan di sekolah harian biasa terpaksa mengambil kelas tambahan untuk mengembangkan lagi bakat mereka. Lantaran itu. para pelajar dapat menjalani latihan dengan lebih teratur dan terancang. negeri dan kemudiannya negara. pelajarnya dididik dengan penuh disiplin dan beretika profesional. Tambahan pula. Kegiatan sukan ini dapat membina stamina yang kuat serta mencerdaskan otak para pelajar. sekolah sukan biasanya disediakan kemudahan sukan yang canggih dan lengkap. Dengan adanya sekolah sukan para pelajar yang berbakat dalam bidang sukan dikumpulkan dan diberi latihan yang sistematik dan terancang oleh jurulatih-jurulatih yang profesional tersebut. pelajar-pelajar di sekolah sukan diberi penekanan sukan sebagai kerjaya mereka pada masa hadapan. Jadi. Ini kerana. Malah. Malah sekolah juga memupuk keyakinan pelajar-pelajar sekolah tersebut terhadap profesion dan industri sukan dan membudayakan sukan dalam . negara dan antarabangsa. kejayaan di peringkat sekolah ini akan membawa pelajar ini untuk mewakili daerah. Malah. Sebagai contoh. di sekolah sukan terdapat kemudahan sukan seperti tempat bermain squash dan gymnasium. para pelajar juga dapat bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama. Dengan persekitaran serta rakan-rakan yang sesuai dengan mereka. sekolah-sekolah tersebut tidak ada kemudahan sukan yang secukupnya untuk para pelajar menjalani latihan sukan. Malahan ada antara mereka yang pernah menjadi pemain atau atlet peringkat negeri. mereka mudah menerima disiplin yang diterapkan kepada mereka. Jika dibandingkan dengan sekolah harian biasa. pelatih-pelatih yang mengajar para pelajar di sekolah sukan adalah pelatih yang profesional dan berwibawa dalam bidang sukan dan kebanyakkan mereka adalah diimport dari luar negara. Keadaan ini dapat meningkatkan prestasi sukan dan akademik para pelajar di sekolah sukan. Dalam pada itu. di sekolah sukan pelajar-pelajar diberi latihan yang khusus dan betul untuk meningkatkan kecerdasan diri pelajar. Kekuatan mental mereka juga diseimbangkan dengan keupayaan dalam bidang sukan. Oleh itu.

namun begitu terdapat juga kelemahan di sekolah tersebut. Lantaran itu. sekolah sukan masih tidak dapat melahirkan para atlet yang setanding dengan lain-lain negara yang sememangnya sudah terkenal dengan atlet-atlet yang sangat mahir dalam bidang sukan. Contohnya Negara China. Perkara ini memang sangat penting bagi sekolah sukan untuk memilih calon-calon pelajar di sekolah tersebut. pihak sekolah tidak mengabaikan bahagian akademik pelajar-pelajar sekolah tersebut. KELEMAHAN SEKOLAH-SEKOLAH SUKAN Sekolah sukan ada banyak kelebihan. Masa latihan dan belajar yang teratur akan membentuk pelajar sukan yang seimbang dari segi akademik dan juga sukan. Sekirannya. Antaranya adalah. Amerika Syarikat dan lain-lain negara. pelajar tersebut tidak ada kelayakkan yang disyaratkan oleh sekolah-sekolah sukan.kehidupan para pelajar. sekirannya ada pelajar yang memang terlalu berminat dengan sukan tetapi dalam bidang akademik pula. pelajar-pelajar yang belajar di sekolah sukan juga akan mendapat ilmu dari segi kurikulum dan juga kokurikulum secara sama banyak iaitu sekolah sukan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan dan akademik. sekolah-sekolah sukan di negara kita perlu mengambil langkah yang sewajarnya untuk meningkatkan lagi kualiti sukan di negara kita. . Malah. Jadi pihak sekolah terpaksa memilih calon-calon pelajar yang terbaik dari segi permainan dan juga akademik bagi belajar di sekolah tersebut. Jadi. para pelajar hanya tahu serba sedikit tentang sukan yang mereka minat. Jika dibandingkan dengan pelajar yang belajar di sekolah harian biasa. peluang kepada pelajar yang belajar di sekolah sukan untuk menjadi seorang jurulatih yang mahir dalam bidang sukan yang mereka ceburi adalah sangat cerah. syarat kemasukan di sekolah sukan juga sangat ketat. Namun begitu. Pelajar tersebut tidak dapat belajar di sekolah tersebut. sekolah-sekolah sukan harus melonggarkan sedikit syarat kemasukan pelajar-pelajar di sekolah tersebut. sudah tentu negara kita dapat melahirkan seorang atlet yang mahir dan dapat membanggakan negara kita. Jadi. Namun begitu. Di samping itu. Dalam hal ini. pelajar yang sangat berminat dengan sukan itu dapat belajar di sekolah sukan walaupun.

atlet-atlet tersebut tidak bersedia secara mental sepenuhnya. Perkara ini menyebabkan kelancaran pentadbiran sekolah sukan itu terjejas dan juga menyebabkan penurunan dalam prestasi para atlet sekolah sukan tersebut. Antara faktor yang menyebabkan para atlet tidak mempunyai semangat juang yang tinggi adalah kerana mereka tidak diberi motivasi yang secukupnya. di sekolah sukan juga terdapat terlalu banyak campur tangan oleh pihak yang berkepentingan peribadi dan politik dalam mentadbir sekolah tersebut.Selain itu. apabila atlet-atlet tersebut mengambil bahagian dalam acara sukan bagi mewakili negara kita dalam pertandingan tersebut. sekolah sukan juga banyak memberikan tekanan kepada para atlet sukan kerana mereka bukan sahaja komited terhadap bidang sukan sahaja tetapi termasuk bidang akademik juga. Para atlet di negara kita pula. Malah. Disebabkan perkara diatas para atlet tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya semasa dalam sesi latihan mereka dan menyebabkan mereka gagal menyerlah dalam pertandingan yang disertai. Hal ini kerana para atlet harus menjalani latihan sejurus sahaja selesai masa persekolahan. Ini kerana. sekolah sukan hanya sangat menekankan kepada persediaan secara fizikal iaitu memberi latihan yang secukupnya kepada atlet yang hendak bertanding dalam sesuatu acara sukan. Tambahan pula. . pelajar-pelajar yang belajar di sekolah-sekolah sukan juga tidak mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mencapai kemenangan dalam sukan. sudah tentu mereka tidak dapat bersaing dengan lain-lain negara kerana para atlet tidak dapat mengekalkan semangat juang dalam pertandingan yang mereka masuki. Apabila pihak bekepentingan peribadi mentadbir sesebuah sekolah sukan ia boleh menyumbangkan kepada pengsingkiran atlet-atlet yang berkebolehan. tidak ada keyakinan yang secukupnya yang mereka dapat menewaskan pihak lawannya itu. Secara langsung. Hal ini kerana pihak pengurusan tersebut akan mementingkan pihak yang dikenali untuk dibawa masuk atau didaftarkan ke sekolah sukan tersebut Di samping itu. Para atlet masih tidak cukup kekuatan dari segi mental untuk bertanding dengan negara-negara yang yang terkenal dengan para atlet yang sangat berkemahiran dan namanya terkenal di semua negara. sekolah-sekolah sukan di negara kita juga tidak sangat mahir untuk melahirkan atlet sukan yang bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Namun begitu. Hal ini menyebabkan atlet-atlet di negara kita seakan-akan sudah menetapkan di dalam minda mereka bahawa kekalahan sudah dimiliki oleh mereka.

Dalam pada itu. Terdapat sebanyak 29 orang jurulatih dan 67 orang guru serta 28 orang staf sokongan yang berkhidmat di sekolah tersebut. Projek pembinaan SSBJ dimulakan pada tahun 1994 dengan kos penubuhan sebanyak RM23 juta. Manakala bilangan pelajar adalah 450 orang dari tingkatan satu hingga lima dan seramai 150 orang pelajar prauniversiti. Sekolah Sukan Bukit Jalil ditubuhkan pada 1 Januari 1996 dan merupakan sekolah kerajaan. Sekolah sukan ini ditadbir oleh Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. kerajaan telah menubuhkan Sekolah Sukan Bukit Jalil (SSBJ) di Kuala Lumpur. KPM dengan kerjasama Majlis Sukan Negara (MSN) dan Universiti Putra Malaysia (UPM). 5/2000 pada 1 Mac 2000. Mempunyai keluasan sebanyak 5. Bukit Jalil. Kuala Lumpur. Ini kerana negara kita bukannya tidak mempunyai atlet yang berwibawa yang boleh mengharumkan nama negara kita dipersada dunia tetapi pihak yang bertanggungjawab haruslah berusaha untuk mencari dan mengilap lagi bakat mereka untuk lebih menyerlah pada masa akan datang. Program pra-universiti telah dilaksanakan di SSBJ berikutan dengan keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengambil alih Program Matrikulasi dan keputusan Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. meningkatkan kemudahan di sekolah biasa dan lain-lain yang pastinya lebih membawa kebaikan kepada negara. Selari dengan usaha meningkatkan mutu sukan negara dan dasar memberi penekanan kepada sukan berprestasi tinggi. SEKOLAH SUKAN BUKIT JALIL (SSBJ) PENGENALAN Perancangan penubuhan Sekolah Sukan Malaysia telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia Ke-5 (1991-1995). negara kita harus menerima hakikat bahawa negara kita ini bukan bangsa yang lemah dari aspek sukan.7 hektar. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan . SSBJ bertempat di Kompleks Sukan Negara. Sekiranya tiada inisiatif yang diambil oleh pihak yang bertanggungjawab seeloknya segala dana atau peruntukan sukan itu boleh diagihkan kepada aspek lain seperti pembangunan pendidikan iaitu biasiswa pelajar luar negara.

. Visi SSBJ ialah SSBJ akan menjadi penjana atlet bertaraf dunia manakala misinya pula ialah SSBJ berusaha menjana atlet yang berpotensi ke arah bertaraf dunia. 3. berdisiplin. Pelajar yang berjaya memasuki SSBJ akan diberi surat tawaran oleh pihak JPJS. KEMASUKAN DAN PENGAMBILAN PELAJAR Permohonan kemasukan ke SSBJ tidak dijalankan melalui permohonan terbuka daripada para pelajar. Pengajian dijalankan mengikut sistem semester dan berjadual fleksibel supaya atlet pelajar ini dapat menjalani latihan dan pada waktu yang sama dapat mengikuti program akademik mereka.program ini adalah untuk membolehkan atlet negara atau yang berpotensi mewakili negara lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diberi peluang mengikuti pengajian selama dua tahun sambil menjalani latihan masing-masing di bawah kendalian MSN sebelum melanjutkan pelajaran program sarjana muda di UPM. Melalui Program Khas "Kenal Pasti Bakat" atau Talent Scouting yang dikendalikan oleh JPJS semasa kejohanan MSSM berlangsung sepanjang tahun. Ujian Pengesanan Bakat atau Talent Identification (TID) yang dikendalikan oleh Unit Sukan JPN di peringkat negeri dan yang dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan (JPJS) di peringkat kebangsaan. 2. pelajar-pelajar yang layak akan ditawarkan memasuki ke sekolah sukan melalui kaedah-kaedah tertentu seperti berikut: 1. Selain itu. Calon yang dicadangkan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan dan Majlis Sukan Negara. melahirkan atlet yang cemerlang dalam bidang sukan dan akademik. mempunyai semagat patriotik dan semangat juang yang jitu serta memupuk keyakinan atlet terhadap profesion dan industri sukan dan membudayakan sukan dalam kehidupan seharian. Sebaliknya. berhemah tinggi. pelajar-pelajar yang layak juga perlu mempunyai keputusan yang baik di dalam peperiksaan UPSR atau PMR mereka.

PENGURUSAN Pengurusan SSBJ adalah sama dengan Sekolah Berasrama Penuh dengan memberi tumpuan kepada konsep berikut:       Pembangunan atlet bertaraf dunia. Akademik SSBJ Pelajar SSBJ turut mengikuti program akademik seperti sekolah kerajaan yang lain iaitu menggunakan sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia.30 – 9.00 am 9. Pelajar sekolah sukan juga diwajibkan mengambil mata pelajaran Sains Sukan sebagai mata pelajaran elektif.00 .30 – 3.2. Pengkhususan bidang Sains Sukan merentas Kurikulum.9.45 pm 6. Selain itu. Asas untuk kajian saintifik dalam bidang sukan.30 pm 2.00 am .30 – 10.30 pm 3. para pelajar wajib menduduki peperiksaan awam seperti peperiksaan PMR dan SPM.45 – 8.30 pm Aktiviti Latihan sukan Rehat Kelas akademik Rehat Latihan sukan Rehat Kelas khas akademik . Penggunaan tenaga mahir jurulatih professional.30 – 6. Penekanan sukan sebagai kerjaya. PROGRAM LATIHAN Masa 6.30 pm 8.30 am 9.

JENIS SUKAN Antara sukan yang dimajukan di SSBJ adalah seperti berikut:                         Akuatik Bola Jaring Bola Sepak Gimnastik Berirama Golf Kriket Memanah Olahraga Ragbi Skuasy Tenis Wushu Badminton Bola Keranjang Bola Tampar Ekuestrian Gimnastik Artistik Gusti Hoki Lawan Pedang Menembak Ping Pong Sepak Takraw Taekwondo .

LAMPIRAN SSBJ Pelan ke Sekolah Sukan Bukit Jalil .

Staf SSBJ Atlet Angkat Berat Perlawanan Hoki Sesi Latihan .

Abdul Jalil Ali III. Ahmad Tajuddin II. Dr. Dr. • Memahami tajuk yang diperoleh dengan mendapatkan sumber rujukan daripada buku. Najeemah . Dr. majalah.LAPORAN PERKEMBANGAN AKTIVITI Tarikh / Masa/ Tempat 30 Julai 2008 1200-1230 Foyer Dewan Kuliah  Berbincang secara ringkas  Menetapkan perjumpaan yang seterusnya Perjumpaan Pertama Minggu ke-4 (Tidak Formal)  Memastikan semua ahli sedia maklum akan tugas yang perlu disiap sediakan untuk perjumpaan yang seterusnya. internet dan lain-lain • Memikirkan responden (pensyarah) yang sesuai dengan tajuk baru yang diterima • Menyediakan draf soalan bagi tujuan temu bual Aktiviti Catatan O4 Ogos 2008 1300-1430 Perpustakaan Hamzah Sendut 1 Perjumpaan Kedua (Formal) Minggu ke-5  Resonden: Pensyarah-pensyarah  Berbincang secara menyeluruh tajuk yang USM I.

majalah.  Memastikan semua ahli sedia maklum akan tugas yang perlu disiap sediakan • Memahami tajuk yang telah berubah dengan mencari sumber sebagai rujukan seperti buku. Refleksi VIII. Cabaran Sekolah Sukan VII. Kelebihan Sekolah Sukan VI. Pelan Tindakan 06 Ogos 2008 1200-1230 Foyer Dewan Kuliah Perjumpaan Keempat (Tidak Formal)  Berbincang secara ringkas bagi tajuk yang baru  Menetapkan perjumpaan yang seterusnya Minggu ke-5  Terdapat perubahan pada tajuk temu bual.diperoleh iaitu Sekolah Sukan  Berbincang sub topik yang perlu ada dalam laporan  Membahagikan tugas  Membahagikan sub-sub dalam laporan projek  Menetapkan perjumpaan yang seterusnya IV. Kekurangan(Kelemahan) Sekolah Sukan V. Ciri-ciri Sekolah Sukan IV. Visi dan Misi Sekolah Sukan III. Dr. Rahimi  Laporan: I. Pengenalan II. internet dan lain-lain • Memikirkan responden (pensyarah) yang sesuai dengan tajuk baru .

• Menyediakan draf soalan bagi tujuan temu bual 11 Ogos 2008 1300-1430 Perpustakaan Hamzah Sendut 1 Perjumpaan Kelims (Formal) Minggu ke-6  Memastikan semua ahli faham  Membincangkan kata kunci soalan  Penstrukturan semula soalan temu bual  Menetapkan perjumpaan akan fokus tajuk 13 Ogos 2008 1200-1230 Foyer Dewan Kuliah Perjumpaan Keenam (Tidak Formal)  Berbincang secara ringkas tindakan seterusnya Minggu ke-6  Tajuk temu bual dikekalkan semula  Draf soalan telah dihantar untuk semakan 1 September 2008 1500-1700 Kafe Indah Kembara Perjumpaan Ketujuh Minggu ke-9 (Tidak Formal)  Semua ahli telah berpuas hati  Penstrukturan semula soalan dengan soalan yang akan digunakan .

 Membahagikan tugasan sesama ahli bagi tujuan temu bual. Manakala ahli yang lain akan bertanggungjawab dalam bahagian teknikal. Najeemah Temu bual dijalankan Minggu ke-12 3 orang ahli akan menebual Dr.temu bual  17 soalan telah disediakan  Soalan telah dibahagikan kepada 3 bahagian • • • Soalan utama Soalan tambahan Soalan umum 04 September 2008 19 September 2008 Membuat laporan tugasan Minggu ke-9 Minggu ke-10 Minggu ke-11 21 September 2008 1500-1600 Kafe Indah Kembara Perjumpaan Kelapan (Tidak Formal) Taklimat ringkas Minggu ke-11  Mengingatkan semua ahli dengan mengenai aktiviti keesokkan harinya. . 22 September 2008 1100-1200 Bilik Pensyarah Dr.

Setiap kumpulan mempunyai tiga ahli. Namun begitu. Maklumat mengenai sekolah sukan juga kurang dan sukar diperoleh. Kumpulan Angeliana. Nik Rosila 08 Oktober 2008 Pembentangan hasil projek Minggu ke-14 Pembentangan MASALAH DAN CABARAN Tidak dapat dinafikan bahawa tajuk sekolah sukan yang diberi kepada kumpulan kami bagi projek temu bual merupakan tajuk yang agak mencabar. Kumpulan kami telah menjana satu idea agar tugasan dapat disiapkan dengan secepat mungkin iaitu dengan membahagikan kumpulan kami kepada dua.23 September 2008 24 September 2008 25 September 2008 Perpustakaan Hamzah Sendut 1 Menyiapkan laporan Minggu ke-12 projek hasil temu bual Melengkapkan keseluruhan projek dan menyemak semula sebelum dihantar. Hal ini demikian. 26 September 2008 Laporan projek dihantar Minggu ke-12 Projek yang lengkap dihantar kepada tutor Dr. sekolah sukan tidak begitu popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kami mengadakan perjumpaan sebanyak tujuh kali. Nadiah dan Pauline . Perbincangan antara ahli kumpulan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan dan masalah kerana setiap ahli memahami dan saling bertolak ansur antara satu sama lain. kami berusaha mengumpul maklumat dan bahan sebelum perjumpaan pertama diadakan. Semua ahli hadir pasa setiap perjumpaan yang dijalankan.

Abdul Jalil Ali namun kami turut berasa hampa dan gagal menghubungi beliau. Kami kesuntukkan masa untuk projek temu bual kerana cuti hari raya hampir tiba dan masing-masing tidak berpeluang untuk berjumpa. Rahimah dan Shamimah bertanggungjawab membentuk laporan lengkap mengenai sekolah sukan. Dr. Kami menerima respon yang positif daripada Dr. Kami tidak dapat menghubungi beliau walaupun telah banyak kali cuba untuk berjumpa kerana beliau merupakan seorang yang sangat sibuk. Walaupun kumpulan dipecahkan kepada dua kami tetap membuat perjumpaan bagi mengemaskini laporan dan saling bantu-membantu dan berkongsi maklumat.Shafrin membuat penukaran tajuk dari sekolah sukan kepada sekolah aktif kokurikulum. Tetapi kami menghadapi cabaran yang besar apabila responden (pensyarah) untuk projek temu bual tidak dapat dihubungi. Ini meringankan bebanan kerja setiap ahli. Jika kami menukar tajuk kepada sekolah aktif kokurikulum. atas nasihat tutor kami beralih kepada pensyarah yang kedua iaitu Dr. John Ambulance. Seminggu selepas pengumuman penukanran tajuk. Tugas menyempurnakan projek berjalan dengan lancar dan kami tidak mempunyai masalah pengangkutan kerana kami menemu bual pensyarah dalam USM sahaja. kami mengadakan perjumpaan untuk berbincang semula tentang tajuk baru dan membuat pembaharuan dalam pelaksanaan projek. Akhir sekali kami bercadang menemu bual Dr. Kumpulan kami berada dalam keadaan dilema pada masa tersebut kerana kami hampir menyiapkan tugasan sekolah sukan yang diberi. Setelah menemu bual Dr. kami memerlukan lebih banyak masa untuk membuat persediaan dari mula. Nik Rosila iaitu tutor kami membenarkan kami mengekalkan tajuk yang asal iaitu sekolah sukan. Walaupun gembira kami berasa agak sedih kerana kerugian masa. Kami bercadang menemu bual Dr. .bertanggungjawab membuat perancangan temu bual responden sementara kumpulan Hafizah. Najeemah dan bersiap sedia untuk menemu bual beliau. Kami menghadapi masalah apabila penyelaras kursus. Ahmad Tajuddin yang merupakan pensyarah sukan. Seterusnya. Oleh itu. Najeemah iaitu penasihat Persatuan St. Dr. Najeemah dan beliau bersetuju untuk ditemu ramah. kami aturkan temu janji bersama Dr. Kami menghubungi Dr. Kumpulan kami telah bersepakat untuk mengekalkan tajuk asal. Abdul Jalil Ali. Oleh itu.

Nik Rosila yang merupakan tutor bagi tutorial kumpulan kami. Dalam cabutan undian . Keadaan ini menambahkan kerja tugasan kami. Begitulah tajuk yang kumpulan saya perolehi daripada pensyarah Dr. Ketika hendak menyiapkan laporan. Sekolah sukan. Fadzilah semasa kuliah untuk membuat transkipsi temu bual bersama pensyarah kami. kami mendapat arahan daripada Dr.Najeemah kami berasa lega dan amat berpuas hati dengan respon beliau berikan. Walaupun menerima pelbagai cabaran. kami tidak berputus asa dan terus bekerjasama antara satu sama lain untuk menyempurnakan tugasan tersebut dan akhirnya kami berjaya menyiapkan keseluruhan projek ini. masalah dan dugaan. Kami amat berterima kasih kepada beliau.

pula. Keesokkan hari yang mana kami ingin menyerahkan draf soalan kepada tutor untuk semakan. Minggu depannya salah seorang ahli tutorial kami mengemukan satu persoalan yang mana dia menyatakan bahawa kumpulannya ingin meneruskan kajian menggunakan tajuk yang pertama dan tutor telah membenarkan. Walaupun tajuk sekolah yang berfokuskan kokurikulum mempunyai kaitan yang sama dengan tajuk yang sebelumnya namun kami mengalami kesukaran kerana ahli kumpulan saya sudah sangat sebati dengan tajuk yang sebelum ini. Namun. Bagi saya apabila semua yang dirancang mendapat sokongan daripada semua pihak semua masalah yang datang merupakan hal yang remeh bagi semua orang. Dalam perjumpaan pertama semuanya berjalan dengan lancar. kami telah berjaya menyiapkan soalan temu bual dengan selengkap yang boleh. Perjumpaan demi perjumpaan semua nampaknya berjalan dengan lancar. Sejauh mana kebenaran ini? Dalam pertengahan projek yang mana semua telah siap sedia. Dengan perasaan yang berat hati kami terpaksa menerima hakikat dan memulakan pencarian yang baru dan memulakan semuanya semulanya dengan langkah pertama. Saya rasa inilah hari yang paling menggembirakan bagi ahli kumpulan saya. kajian kes (sekolah sukan) ini akan dijalankan dengan menggunakan teknik temu bual separa berstruktur terhadap pensyarah. Saya sangat gembira dengan kerjasama yang diberikan oleh setiap ahli kumpulan saya. kami mendapat satu berita daripada penyelaras bahawa tajuk kami telah ditukar daripada tajuk sekolah sukan kepada tajuk sekolah yang berfokuskan kokurikulum. Kami sebulat suara untuk menggunakan tajuk yang pertama dan terus menyerahkan soalan yang terdahulunya untuk semakan tutor. Perjumpaan tetap diadakan hari yang seterusnya dan semua pembahagiaan tugas dirombak semula. projek ini nampaknya dilaksanakan dengan perancangan yang baik. Satu langkah demi langkah. . ahli kumpulan saya serta merta nampak kecewa. kami cuba untuk bertindak positif dan meneruskan tugusan kami. Hal ini kerana masalah takkan datang jika tak diundang. Semua ahli kelihatan kurang puas hati dengan hasil usaha bagi tajuk kedua.

namun sukar bagi saya untuk berjumpa dengan pensyarah yang kami bercadang untuk ditemu bual iaitu Dr. Abdul Jalil namun perkara yang sama turut berlaku hingga ke minggu terakhir. Najeemah berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Temu bual bersama Dr. Hal ini adalah kerana. Najeemah disebabkan beliau merupakan penyelaras bagi Persatuan St. kami beralih untuk cuba menemu ramah Dr.Seterusnya kami meneruskan tugasan kami dengan senangnya. Ahmad Tajuddin. Komunikasi sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan sesuatu tidak kira ianya berbentuk tugasan ataupun bukan. berjayanya sesuatu tugasan itu adalah termasuk dengan kejayaan kita menggunakan komunikasi tersebut. Sebagai ketua kumpulan. Seterusnya bahagian akhir tugasan iaitu laporan projek temu bual dilaksanakan. Terutama sekali dari segi aspek komunikasi interpersonal. kumpulan saya berjaya menyiapkan bahagian temu bual bagi tugasan ini. Di samping itu. Hari demi hari berlalu. komunikasi bersama dengan individu-individu lain iaitu pensyarah-pensyarah yang ingin ditemu bual turut berlaku. Najeemah dan ahli kumpulan saya turut bersetuju dengan keputusan tersebut. Saya cuba untuk membuat temu janji dengan pensyarah bagi melengkapkan tugasan kami. Banyak yang saya pelajari sepanjang tugasan ini dilaksanakan. saya membuat keputusan untuk mencuba untuk membuat temu janji dengan Dr. Akhirnya. Namun yang demikian saya berjaya belajar daripada kesilapan yang mana saya berjaya untuk berjumpa dengan Dr. Selepas itu. . John Ambulans Universiti Sains Malaysia dan saya pernah bekerjasama dengan beliau sebelum ini. Di mana saya dapat melalui sendiri bagaimana sesebuah komunikasi tersebut berjaya atau tidak. Dari aspek komunikasi khasnya. Najeemah untuk membuat temu janji. Hal ini adalah kerana sepanjang saya cuba untuk bertemu dengan pensyarah untuk membuat temu janji. saya dapat melihat bahawa kegagalan saya untuk berjumpa adalah kerana saya tidak berjaya menggunakan sesuatu komunikasi itu dengan baik. banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan komunikasi itu merupakan sebahagian dari aspek yang mendorong kejayaan kumpulan saya. Hal ini kerana saya tidak mempunyai masalah untuk berhubung dengan Dr.

Malah ianya turut berjaya dalam pembinaan personaliti secara individu dan kumpulan........... ANGELIANA ANAK KAYAN 870411-52-6680 91111 Tajuk bagi projek dalam kursus Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal Untuk Guru(PGT 203) ialah sekolah sukan. Projek ini menggunakan teknik temu bual separa berstuktur.... .. Namun yang demikian.... Harapan saya ialah semoga saya dan ahli kumpulan saya berjaya menghasilkan tugasan ini dengan jayanya dan yang lebih penting mempelajari banyak benda dan perkara yang baru. . saya berharap agar temu bual yang telah dijalankan dapat meningkat tahap keyakinan kami dari segi komunikasi khasnya. Projek ini sememangnya sangat memenuhi keperluan objektif kursus ini yang menekankan aspek komunikasi dan perhubungan. Malah berjaya untuk mempraktikkannya dengan cara yang betul...... Najeemah berjalan dengan lancar... Kumpulan kami perlu meneruramah pensyarah tentang sekolah sukan....Walaupun pada hakikatnya ianya agak ‘last minute’ tapi tidak terlambat bagi saya untuk belajar dan berjaya untuk memperbetulkan kesilapan saya... saya tidak tahu sama ada komunikasi saya sepanjang sesi temu bual bersama Dr............. saya amat bersyukur mempunyai ahli kumpulan bagi tugasan ini..... Akhir sekali.... Namun yang demikian.

nasib tidak menyebelahi kami kerana tidak dapat membuat temujanji dengan beliau.Pada permulaannya saya merasakan tajuk yang diberikan . Hal ini kerana kumpulan saya telah siap . Sewaktu pertemuan pertama. Ahmad Tajuddin. saya dan rakan-rakan mencari pensyarah yang lain untuk ditemuramah. Saya merasa gembira kerana dapat menyumbangkan sedikit sebanyak maklumat kepada kumpulan saya. saya tetap berusaha mencari lebih banyak maklumat mengenai tajuk ini dan berjaya memperolehi maklumat yang berkaitan. John Ambulans Universiti Malaysia. sekolah sukan yang saya tahu hanyalah Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sewaktu mencari maklumat pada peringkat awal tidak begitu banyak yang saya perolehi. saya merasa amat terkejut. Oleh sebab itu. Namun begitu. Selain itu.sekolah sukan agak susah. Saya bersama dua orang lagi rakan saya bertanggungjawab dalam menjalankan temuramah seperti mencari pensyarah yang bersesuaian untuk di temuramah dan mengatur temujanji dengan beliau. Tambahan pula. penyelaras kursus ini ingin menukar tajuk projek bagi kumpulan tutorial kami. kami bercadang untuk menemuramah Dr. Saya cuba mengaplikasikan apa yang telah belajar di kuliah dalam melaksanakan projek ini terutamanya kemahiran komunikasi. saya merasakan tajuk ini agak berat bagi saya. Selain itu. Saya merasa sedih dan kecewa kerana kami tidak mempunyai peluang untuk bertemu dengan beliau untuk menetapkan temujanji. kami mengambil keputusan untuk menerumah Dr. selaku penyelaras ko-kurikulum di Universiti Sains Malaysia (USM). Proses temuramah itu juga berjalan dengan lancar. Ada satu masa. kami telah membahagikan tugas dan membincangkan maklumat yang ada tentang sekolah sukan. saya juga tidak begitu memahami kriteria yang perlu ada pada sesebuah sekolah untuk menjadi sebuah sekolah sukan. Namun. Walaupun begitu. Pada permulaannya. Akhirnya. kumpulan saya juga menghadapi kesukaran untuk mencari penyarah yang sesuai untuk tajuk ini. Semasa temuramah saya berasa berdebar-debar walaupun ini bukan pertama kali saya menjalankan temuramah. Saya merasa gembira kerana akhirnya kami berjaya juga mendapatkan seorang pensyarah untuk ditemuramah. Najeemah Mohd Yusuf selaku pengerusi Rancangan St.

menyediakan soalan-soalan untuk disemak oleh tutor kami... Tambahan pula... . daripada projek ini saya mendapat banyak pengetahuan baru tentang sekolah sukan... Saya merasa amat sukar untuk menerima penukaran tajuk itu kerana kumpulan kami telah berjaya mendapat maklumat yang bersesuaian tentang sekolah sukan dan soalan temuramah juga sudah disiapkan.. Nik Rosila... beliau menerima sahaja laporan yang dihantar sama ada tentang sekolah sukan atau sekolah aktif ko-kurikulum.... Hal ini kerana kumpulan kami terpaksa mencari maklumat baru untuk tajuk yang baru iaitu sekolah aktif ko-kurikulum..... NURUL NADIAH BT JAILANI 870205-08-5976 91168 Kumpulan saya diberi tugas untuk menjalankan satu kajian kes menggunakan teknik temu bual separa berstruktur kepada pensyarah berdasarkan tajuk sekolah sukan. daripada projek ini juga membantu saya dalam memperbaiki kemahiran komunikasi dan interpersonal saya.. Dr.. Selain itu... Walaupun banyak masalah yang kami hadapi dalam menyiapkan projek ini............. Kami juga menunjukkan pada tutor soalan yang telah dirangka oleh kami. Hal ini kerana kami dapat meneruskan untuk menemuramah pensyarah....... Saya merasa amat gembira kerana kami boleh meneruskan tajuk asal iaitu sekolah sukan...... namun saya merasa gembira kerana dapat menyiapkan laporan projek ini... Apabila tutor menyatakan. Apabila tutor bersetuju dengan soalan yang dirangka.... Walaupun tajuk ini agak susah tetapi kumpulan saya hanya perlu ... Pada mulanya saya merasakan tajuk ini agak sukar untuk dilakukan kerana sekolah sukan tidak begitu menonjol dan terkenal seperti sekolah kluster.. saya amat gembira sekali. sekolah bestari dan sekolah wawasan..

Bidang tugas saya tertakluk kepada membuat laporan mengenai temu bual tersebut kerana saya tidak menemuramah pensyarah. saya mendapat pengalaman baru melalui tugasan ini kerana saya tidak pernah menemuramah pensyarah . Selain itu. Saya berasa kecewa dan sedih pada masa itu kerana saya telahpun mencari maklumat dan membuat persediaan untuk membentuk tugasan sekolah sukan tersebut. saya berasa amat gembira apabila Dr. saya turut mempelajari cara komunikasi yang sesuai digunakan semasa berbual dengan pensyarah dan ahli kumpulan yang lain. Ketika kumpulan saya hampir melengkapkan projek ini. Sebelum mengadakan perjumpaaan dengan ahli kumpulan. Sudah tentu kumpulan saya perlu mencari maklumat mengenai sekolah aktif kokurikulum dan membentuk semula tugasan yang baru. Semasa perjumpaan pertama kumpulan saya telah membahagikan tugas dan tajuk yang perlu dibuat oleh setiap ahli kumpulan. Bagaimanapun saya telah berusaha sedaya upaya untuk melengkapkan laporan saya. Keadaan ini memudahkan saya dan menjimatkan masa kerana saya hanya perlu mencari maklumat tentang bidang tugas saya sahaja. Hal ini kerana tiada banyak maklumat mengenai sekolah sukan yang disiarkan. saya telah cuba memahami tajuk ini dan berusaha mencari bahan mengenai sekolah sukan di internet.menemuramah pensyarah. Hal ini menjimatkan masa yang kami peruntukkan untuk perbincangan projek ini dan memudahkan aktiviti kami untuk menemubual. kami membuat keputusan untuk meneruskan projek sekolah sukan yang tergendala sebelum itu. Nik Rosila yang merupakan tutor kumpulan saya telah membenarkan kami untuk meneruskan projek yang asal dengan tajuk sekolah sukan. kami mendapat arahan daripada Dr. Situasi ini membebankan saya dan ahli kumpulan yang lain karana kesempitan masa yang dihadapi namun kami terpaksa akur dengan penukaran tajuk itu. Nor Shafrin untuk menukarkan tajuk sekolah sukan kepada sekolah aktif kokurikulum. Banyak perkara yang saya pelajari melalui projek ini. Tambahan pula. Oleh itu. Walaupun saya telah mempunyai tajuk tugas saya namun maklumat yang saya perolehi tidak mencukupi dan saya berasa tertekan sedikit. Ini bermakna kami tidak perlu mencari pegawai JPN atau guru di luar USM. Misalnya. saya dapat meningkatkan lagi kemahiran komunikasi interpersonal saya dengan ahli kumpulan saya. Tetapi pada minggu seterusnya.

... Pada mulanya kami ...... Akhir kata...... .... ia meningkatkan keyakinan diri saya di samping membantu saya menambah ilmu pengetahuan mengenai sekolah sukan yang terdapat di Malaysia......... Kumpulan kami diarahkan untuk menemuramah pensyarah tentang sekolah sukan....... Walaupun banyak halangan yang kumpulan saya hadapi ketika menjalankan projek sekolah sukan ini (seperti tidak dapat menetapkan temu janji dengan pensyarah dan pensyarah tidak dapat dihubungi) tetapi kami tidak patah semangat dan terus berusaha sebagai satu kumpulan untuk menjayakan projek ini....... saya berharap sumbangan saya dapat membantu dalam menyempurnakan projek ini........ Oleh itu.... Saya turut berterima kasih kepada tutor kami yang telah memberi tunjuk ajar dan banyak membantu kami serta membenarkan kumpulan saya untuk meneruskan tajuk sekolah sukan tersebut...sebelum ini. Saya juga berasa amat gembira kerana dapat bekerjasama dengan mereka walaupun ada di antara ahli yang saya tidak pernah kenal sebelum ini.. Projek ini menggunakan teknik temu bual separa berstuktur. SHAMIMAH BT MOHAMED THAHIR 870731-07-5348 94905 Seperti kumpulan-kumpulan lain..... Saya turut berpuas hati atas kerjasama yang diberikan oleh ahli kumpulan saya dan setiap perjumpaan dibuat dengan lancar tanpa sebarang masalah..... kumpulan saya di beri tajuk projek dalam kursus Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal untuk Guru (PGT 203) ialah sekolah sukan.......

Seterusnya perjumpaan kedua. Alhamdulillah temubual itu berjalan dengan baik. Setelah beberapa kali draf soalan di edit akhirnya kami menunjukkan kepada tutor iaitu Dr. Setiap perjumpaan pasti terdapat perkara baru yang dikongsi oleh kami berenam untuk menyiapkan projek kami. Segala tugas telah diberikan dengan adil dan saksama agar tidak berlaku sebarang salah faham antara kami berlima. Perjumpaaan seterusnya juga berlangsung dengan lancar. Kami banyak membuat perjumpaan untuk berbincang mengenai projek temubual ini. namun terdapat sedikit masalah dan membuatkan kami mengambil keputusan untuk menemuramah Dr. Keadaan ini agak menyukarkan saya dan ahli kumpulan yang lain kerana kami dimaklumkan untuk membuat sesi temubual dan transkrip pada waktu yang singkat. Sepanjang saya melakukan projek ini. Seterusnya kami membuat transkrip bagi sesi temubual yang telah dijalankan.mengambil keputusan untuk menemuramah Dr. kami telah mula membahagikan tugas masing-masing.Najeemah dalam tugasan projek kami.Nik Rosila dan Dr. Projek ini memerlukan kerjasama dalam semua aspek dan kumpulan saya telah berusaha dan kami saling bekerjasama dalam menyiapkan projek yang diberikan kepada kami. . Setelah segalanya selesai kami bersedia untuk menemuramah Dr. telah bersetuju dengan draf soalan yang disediakan oleh kumpulan kami.Najeemah. Saya dan rakan-rakan yang lain bersama-sama menyumbang idea untuk menyediakan draf soalan untuk temubual projek kami. Kami terpaksa membahagikan tugas disaat-saat terakhir kerana pada waktu diberitahu ada diantara kami yang akan pulang ke kampung untuk menyambut hari raya. Pada perjumpaan kali pertama kami hanya berbincang tentang tajuk yang diberi dan kami semua bersetuju untuk mencari meklumat berkaitan dengan sekolah sukan. banyak perkara yang telah saya pelajari antaranya bagaimana teknik yang akan kita gunakan untuk menemuramah orang. saya diberi tugas untuk mengendalikan temubual dan menyiapkan sebahagian projek. justeru itu kami terpaksa berusaha menyiapkan transkrip itu.Tajuddin kerana beliau lebih mahir dalam aktiviti kokurikulum ini.

..Nik Rosila atas segala tunjuk ajar yang diberikan oleh doktor kepada saya tanpa tunjuk ajar doktor mungkin kami tidak dapat menyiapkan projek ini..... semangat kerjasama yang perlu ada untuk memastikan setiap perkara yang kita lakukan berjalan dengan lancar tanpa melukakan hati rakan yang lain.. kami berasa risau sebab sekolah sukan merupakan sesuatu yang tidak kami kenali memandangkan di seluruh Malaysia hanya terdapat dua buah sekolah sukan sahaja yang terletak jauh dari Pulau Pinang.. tetapi setelah menjalankan kerjasama projek ini kami berkenalan dengan lebih rapat antara satu sama lain.......... Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr.. Di harap saya akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik di masa akan datang... Projek ini juga mengeratkan hubungan antara kami berenam kerana dahulunya kami tidak mengenali antara satu sama lain.. .. NORHAFIZAH BT MAINOORDIN 870318-07-5088 94856 Apabila mendapati bahawa tajuk temu bual kami adalah sekolah sukan..................komunikasi yang perlu kita gunakan untuk menyesuaikan dengan situasi yang kita alami.. Agak sukar jika kami sekumpulan seramai enam orang ................. Walaupun berlainan pengkhususan tetapi kami masih boleh bekerjasama dengan baik.

Selepas kami membuat perancangan kami. kami telah membuat keputusan untuk mencari maklumat daripada internet sahaja. kami tidak perlu meminjam alat perakam video daripada PTPM lagi. . Selapas itu. Angel telah meminta kebenaran daripada tutor kami tentang cadangan tersebut. Bagi menyenangkan keadaan. ketua kumpulan kami. kami telah membincang semula tentang persediaan yang kami perlukan.hendak melawati sekolah sukan di Bukit Jalil bagi meneroka keadaan di sana dan memahami dengan lebih teliti tentangnya. Didapati rupa-rupanya soalan yang skopnya luas juga merupakan suatu masalah. dia telah beli perakam video kurusnya untuk kegunaan ini. Jadi. Angel telah mencadangkan untuk teruskan dengan tajuk asal kami iaitu sekolah sukan yang sekurang-kurangnya kami telah membuat kajian dan merancang sesi temu bual kami. Oleh itu. biarpun di internet maklumat yang kami dapat kebanyakan hanya daripada luar negara seperti Brunei sahaja Dengan itu. Bagi peralatan merakam sesi temu bual pula. Seterusnya. pensyarah kami telah mendapati keadaan kami bahawa tajuk sekolah sukan adalah agak sukar serta telah menukar tajuk kami kepada sekolah fokus ko-kurikulum yang lebih luas skopnya. kursus yang kami ambil di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan memang selalinya akan memerlukan perakaman. Menurutnya. Kami berasa syukur dan lega apabila tutor kami amat memahami keadaan kami dan membenarkan kumpulan tutorial kami untuk membuat mana-mana soalan daripada dua soalan tersebut. Namun. Dengan soalan yang baru. Kami menghadapi masalah tentang hendak memberi fokus pada sekolah yang mana memandangkan semua sekolah yang terkemuka di Pulau Pinang adalah aktif dalam bidang ko-kurikulum. kami telah menggunakan maklumat-maklumat tersebut untuk membina soalan yang akan kami tujukan semasa sesi temu bual kemudian. kami adalah sangat bernasib baik kerana salah satu ahli kumpulan kami memiliki video kamera yang berkualiti tinggi.

Pada masa yang sama. saya juga berpeluang untuk bertanya dengan pelajar antarabangsa yang sedang mengambil ijazah sarjana muda di Universiti Sains Malaysia yang antaranya terdiri daripada pelajar daripada sekolah sukan dan ahli sukan kelas kedua di negara China.Dengan itu. kami telah meneruskan persediaan kami untuk menemu bual pensyarah dalam Universiti Sains Malaysia. kami merasakan bahawa menemu bual Dr. namun kebelakangan ini. pelajar sekolah sukan diberi kelonggaran bagi permohonan memasuki institut pengajian tinggi awam hanya memerlukan 300 markah bagi pencapaian akedemik dan 70 markah untuk pencapaian sukan. adalah yang paling bersesuaian. Tetapi mereka sama sda akan di hantar ke luar negara bagi tujuan latihan sukan yang mereka fokus ataupun akan menjadi ahli sukan profesional negara. Melalui mesyuarat Jawatankuasa gerak kerja SUKAD dengan desasiswa-desasiswa di Kubang Kerian yang saya baru hadiri sebelum mengadakan sesi temu bual kami. Walaupun. Selain itu. Dengan tajuk soalan sekolah sukan. Selepas banyak kali mencuba. negara kita dahulunya tidak begitu fikus dalam bidang sukan. Pada waktu pembelajaran biasa. Kami telah berpecah untuk menemui beliau bagi mendapatkan janji temu dengannya untuk sesi temu bual kami. saya juaga telah pelajari bahawa sejak . Daripada itu. didapati pelajar-pelajar dari sekolah sukan negara kita rupa-rupanya bukannya melanjutkan pelajaran mereka ke universiti selepas tamat pengajian sekolah menengah seperti kami. Ahmad Tajuddin yang merupakan Penyelaras Ko-kurikulum USM. lebih kurang 60 peratus ke atas masa persekolahan mereka telah dibahagikan untuk latihan sukan pada sebelah pagi. USM. kami telah membuat keputusan untuk menukar pensyarah memandangkan beliau selalu sibuk dan tidak berada dalam kampus. Saya berasa terkejut apabila mendapati bahawa untuk peperiksaan sekolah menengah mereka bagi memasuki universiti tempatan. banyak usaha telah diadakan untuk meningkatkan kualiti bidang sukan negara yang turut membawa faktor perpaduan. saya telah meneroka rakan-rakan di sekeliling kampus untuk mengetahui lebih tentang sekolah sukan. manakala 40 peratus adalah pembelajan akademik yang lebih dikenali sebagai pelajaran budaya.

saya berasa agak gementar kerana sekejap lagi kami perlu menghadapi kamera sepanjang sesi temu bual tersebut. John. Selepas sesi menemu bual. Semasa temu bual. Selain itu. Melalui aktiviti . latihan dan kemudahan sukan yang terdiri daripada pelatih profesional juga akan disediakan untuk penghuni desasiswa yang berpotensi dalam acara sukan.Universiti Sains Malaysia di iktiraf sebagai Universiti APEX. Tambahan pula. unit sukan universiti telah bercadang untuk mendirikan Kolej Sukan di USM. Kami telah bertukar alamat e-mail untuk memudahkan perhubungan pada waktu cuti dan mengedarkan cakera video kepada ahli kami untuk memyiapkan kerja yang selebihnya. Penasihat St. Najeemah ini. kami sangat menghargai peluang untuk menemu bual Dr. Walaubagaimanapun. melalui Kolej Klinik. kami juga berpeluang mendengar Dr. Kerja menyiapkan laporan dan persembahan multimedia telah dibawa balik kampung untuk disiapkan. Kami telah mengaturkan perabot pejabat Dr. Daripada Kolej Sukan ini. kami telah berjaya menbuat temu janji dengan Dr Najeemah. Sebelum memulakan sesi temu bual di bilik Dr Najeemah. Kami telah menikmati ruangan masa beliau untuk berbual dengan kami. kami telah berkumpul di luar DK Z untuk bersiapsedia peralatan yang diperlukan. Ahkirnya. Pada hari tersebut. kami telah membahagikan kerja dan mengucapkan Selamat Hari Raya dan selamat bercuti kepada semua. Najeemah bagi menyenangkan perakaman. unit ko-kurikulum yang merupakan sebahagian daripada unit universiti akan diberi kepada pelajar yang terlibat dalam aktiviti sukan universiti. CPD point juga akan diberi kepada pelajar universiti yang terlibat dalam permainan sukan yang melebihi 24 jam setiap semester. Angel telah memulakan sesi temu bual ini. Selain itu. Setelah semuanya bersedia. kami telah banyak pelajari pengetahuan tentang sekolah sukan di Malaysia biarpun antara kami semua memang tidak tahu banyak tentang sekolah sukan terutamanya di Malaysia yang merupakan negara berfokuskan penyelidikan sains dan teknologi. Najeemah berkongsi pendapatnya terhadap sekolah sukan serta bidang sukan dalam negara kita. USM.

........PAULINE 870928-03-5198 98803 PENUTUP .................... saya berasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada tuhan kerana memberkati aktiviti kami ini berjalan dengan lancarnya....... Sebagai kesimpulannya...ini.. KHOO MUN YEE. ... saya juga telah memupuk minat dan mengajak rakan desasiswa saya untuk bermain permainan sukan sekurang-kurangnya dua hari setiap hujung minggu....... Moga-moga persembahan multimedia yang akan kami sampaikan dapat menyampaikan maklumat yang berfaedah kepada rakan sekalian dalam kumpulan tutorial nanti serta memupuk minat bersukan dalam kampus sejahtera ini.....

berdiri sama tinggi dan diharapkan sukan Malaysia dapat terus bersaing di peringkat antarabangsa. pihak kerajaan haruslah mengambil langkah-langkah yang efektif bagi mengukuhkan lagi sekolah sukan di negara kita. sekiranya tiada langkah-langkah efektif yang di ambil oleh pihak-pihak terlibat. sekolah sukan ini telah membantu kerajaan dalam usaha membangunkan pendidikan sukan dinegara kita supaya kita dapat terus bersaing dengan negara-negara yang hebat dalam bidang sukan ini.Kesimpulannya. Selain itu. Kementerian Pelajaran harus sentiasa memantau segala aktiviti dan prestasi sekolah sukan bagi mengelakkan dari berlakunya sebarang kesilapan. Justeru itu. namun sekolah sukan ini dijangka mampu meningkatkan prestasinya dan mengukuhkan kedudukannya setanding dengan sekolah sukan di luar negara. MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA. Bak kata pepatah dahulu kala duduk sama rendah. teliti dan merangkumi kesemua aspek yang diperlukan dalam pembinaan sesebuah sekolah. Segala kelengkapan peralatan haruslah lengkap dan dana yang disumbangkan perlu sejajar dengan pelaksanaan aktiviti sekolah tersebut. kemungkinan atau kebarangkalian sekolah sukan ini tidak akan berkembang adalah tinggi. Walau bagaimanapun. Hal ini kerana pelaksanaan sesebuah sekolah sukan memerlukan perancangan yang strategik. LAMPIRAN . sekolah sukan sememangnya merupakan sebuah sekolah yang boleh dianggap berjaya sepanjang pelaksanaannya. dengan wujudnya sekolah sukan seperti Sekolah Sukan Bukit Jalil negara kita telah melahirkan lebih ramai atlet-atlet yang berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana. Harapan agar sekolah sukan akan terus berkembang dan sentiasa kukuh untuk menerajui pembangunan sukan negara kita. Walaupun terdapat kekurangan seperti kekurangan jurulatih. Sokongan pelbagai pihak amat diperlukan bagi menjayakan sekolah sukan Malaysia.

‘‘Setakat ini ketiga-tiga lokasi untuk pembinaan sekolah sukan tersebut telah pun dikenal pasti. Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. semalam. ketiga-tiga buah sekolah sukan tersebut juga akan memuatkan pelbagai kemudahan sukan seperti yang terdapat di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar. ‘‘Dan InsyaAllah pembinaan untuk sekolah sukan di Kuantan. pembinaan untuk menyiapkan sebuah bangunan akan mengambil masa lebih kurang dua setengah tahun. Ketika ditanya kemungkinan ketiga-tiga buah sekolah sukan tersebut hanya menumpukan kepada sukan-sukan tertentu dalam usaha melahirkan atlet bertaraf dunia di samping . Perlis pada pertengahan tahun hadapan.SUKAN ARKIB : 05/11/2007 Kerajaan rancang tiga lagi sekolah sukan di bawah RMK-9 KUALA LUMPUR – Kerajaan merancang untuk menubuhkan tiga lagi sekolah sukan di negara ini dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) bagi melahirkan atlet-atlet yang boleh membawa cabaran negara di peringkat dunia.’’ ujarnya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Anugerah Gemilang Sekolah Sukan Bukit Jalil di sini. Menurut Abd. Ghafar Mahmud berkata. Sabah dan Kangar. Pahang akan bermula awal tahun ini kemudian diikuti dengan Kota Kinabalu. kerajaan telah meminta Kementerian Belia dan Sukan bersamasama Kementerian Pelajaran merancang dan meningkatkan lagi program pembangunan sukan sekolah di negara ini. Abd. Jelas beliau lagi. Difahamkan sebuah bangunan sukan sekolah yang dianggarkan berjumlah RM70 juta akan memuatkan lebih kurang 700 pelajar pada satu-satu masa. Ghafar. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran.

memperkasakan sekolah sukan. menurut Abd. Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menumpukan kepada beberapa buah sukan dan yang paling banyak tiga hingga empat sukan.’’ ujarnya. ‘‘Tetapi buat masa kini keputusan belum dibuat dan semuanya masih dalam perancangan. Ghafar semuanya masih dalam perancangan. BIBLIOGRAFI . ‘‘Kita ambil saranan Timbalan Perdana Menteri.

jpnpp.realdealstubblefield.gov.com www.com www.bjss.com www.utusan.gov.my www.my www.my www.my www.com.moe.com www.www.kosmo.utusan.arenasukan.com.my .my www.pmo.edu.bukitjalilsportschool.bernama.edu.my www.com.