P. 1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (2)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (2)

|Views: 841|Likes:
Published by Syazwan Shukri

More info:

Published by: Syazwan Shukri on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

NAMA :  NURFARHANA BINTI MD RAMLI  NURUL NAZIERA BINTI MOHD NOH  NURUL SHANIZA BINTI KHAIRUDIN I PISMP BM NAMA

PENSYARAH : DR. SHARIFAH AMNAH BINTI SYED AHMAD

KANAK-KANAK
‡ Mengikut Kamus Dewan (2008) : kanak-kanak membawa maksud anak, anakanak, budak yang masih kecil (biasanya yang belum berumur tujuh tahun). Kanak-kanak juga digelar budak atau anak kecil ialah manusia yang muda iaitu seorang yang masih belum akil baligh.

PERKEMBANGAN : ‡ Wikepedia Bahasa Melayu: Menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merujuk kepada perkembangan kualitatif biologi dan psikologi yang berlaku kepada manusia di antara kelahiran dan akhir masa remaja (zaman kanakkanak). ‡ Perubahan ini tidak boleh diukur tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Contohnya melalui pertuturan dan kematangan individu.

Mengikut kajian ahli psikologi Sosial Jasmani Emosi Rohani Kognitif faktor genetik atau baka (nature) faktor persekitaran (nurture) .

BAKA (NATURE) .

‡ Baka atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heredity berasal dari perkataan Latin iaitu heres. Hilgard :Mengatakan bahawa baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapanya kepada anaknya melalui gen. ‡ Ernest R. ‡ Definisi yang diberikan oleh Derville (1979):Keseluruhan ciri-ciri mental dan emosi fizikal yang telah diwariskan dari segi biologi daripada ibu bapa kepada anakanaknya .

di kalangan ahli dalam satu umpulan keluarga darisegi sifat-sifat seperti kebolehan.‡ Amran Schienfed:Mengatakan bahawa baka menentukan persamaan di antara ibu bapa dengan anak-anaknya.E Vinacke yang berpendapat :Baka ialah penentu struktur organ. sistem biologi serta potensi seseorang individu. . ‡ Hujah ini turut disokong olehW. arah perkembangan.A Thompson pula menyatakan bahawa baka merujuk kepada perkembangan genetik antara generasi manusia. minat dan kawalan emosi. J.

sebilangan pakar psikologi seperti Newman (1937) & Sheldon (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan intelek yang berbeza. Munn:Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui genetik.‡ Menurut Norman L. ‡ Dari segi kecerdasan pula. .

jenis rambut. ‡ Sebagai contoh. . paras rupa seperti warna mata.personaliti. kulit. ketinggian. tahap kecerdasan. ‡ Tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik individu tersebut.rambut.‡ Penjelasan dan huraian tentang baka menghasilkan beberapa ciri yang nyata seperti berikut iaitu  baka diturunkan melalui gen ibu bapa kepada anak-anaknya. sikap. minat dan sebagainya. saiz dan bentuk badan.

KROMOSOM HORMON FAKTOR MEMPENGARUHI KEBAKAAN GEN KELENJAR .

‡ Manusia normal mempunyai 46 kromosom yang setiap kromosom mempunyai kumin kecil yang dikenali sebagai GEN .‡ Kromosom ialah selirat seperti benang yang terdiri daripada komponen protein yang membawa gen-gen organism terdiri daripada butir-butir halus yang terdapat dalam nukleus.

.

Gen mengandungi kandungan molekul protein yang mempunyai asid deoksiribonukliek yang membawa segala bentuk biologi ibu bapanya kepada anak Gen terbahagi kepada dua Dominan Resesif .Gen ialah info biologikal yang membawa karekter yang diperturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anaknya.

Gen-gen ini dibawa oleh kromosom Apabila anak dilahirkan. gen dominan akan mempengaruhi anaknya. Jika bapa berambut perang manakala ibunya berambut hitam. Contohnya : Rambut. anak akan mengikut salah satu ciri rambut kedua ibu bapanya. .

.

Melalui sistem kelenjar. Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- TIROID PARATIROID ADRENAL PITUITARI PANKREAS SEKS . Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh. hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah.

.

Bahan kimia akan dialirkan ke dalam darah untuk melaksanakan tugas-tugas seperti melancarkan proses pertumbuhan tubuh. . Hormon mempunyai paras yang berubahubah pada peringkat awal ini akan menyebabkan ketidakstabilan emosi kepada kanak-kanak.Hormon pula ialah bahan kimia yang diperbuat daripada sel-sel yang terdapat dalam kelenjar hormon.

Selain itu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar akan memberi kesan kepada organ-organ lain. Kelebihan & kekurangan hormon : Kesihatan seseorang terganggu Kelakuan seseorang berubah .

CONTOH HORMON .

Gen ini berfungsi mengawal sifat luaran kanak-kanak seperti kebolehan menggulung lidah. .‡ Sel merupakan organism hidup yang sangat kompleks.

Melalui sistem kelenjar. Tujuan : melicinkan proses pertumbuhan tubuh. hormon dapat disalurkan melalui sistem peredaran darah. Kelenjar dapat mengeluarkan hormon tertentu :- .

.

‡ Menurut Lee Shok Mee(1994). . ‡ Norman L. politik dan interaksi sesama manusia serta alam sekitarnya. Munn :Mentakrifkan persekitaran sebagai segala benda yang terdapat disekeliling unit-unit kebakaan.:Beliau mengatakan persekitaran ialah segala keadaan di sekeliling termasuk keadaan fizikal. ‡ W. iklim. sosiobudaya. Edger:Menerangkan bahawa persekitaran adalah kuasa ekstrinsik rumit yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu.‡ Menurut Amran Schienfeld:Persekitaran merujuk kepada luaran seseorang individu dan faktor bakanya yang bermula daripada peringkat persenyawaan.

ibadat. ‡ Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. ‡ Keadaan selepas lahir : -.merujuk kepada corak pemakanan.dipengaruhi oleh cara pemakanan.‡ Faktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. tahap pendidikan. . rakan-rakan. media dan persekitaran dunia. gaya hidup dan kesihatan si ibu. keluarga. ‡ Keadaan sebelum lahir : -. sosio ekonomi.

Mesosistem Ekosistem 3MEK Makrosistem Kronosistem .‡ Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima lapisan sistem ekologi.1989). iaitu : Mikrosistem.

‡ Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. ‡ Sebagai contoh hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa. . ‡ Orang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak. guru dan rakanrakan.

kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak yang kekurangan peluang. ‡ Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah-laku di sekolah dan sebaliknya. .‡ Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. ‡ Mengikut Bronfenbenner juga. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.

‡ Kaedah pengurusan. . ‡ Misalnya sekolah dengan pasar raya.‡ Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.

peranan jantina dititikberatkan (Santrock. nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. ‡ Misalnya dalam sesetengah masyarakat. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting.‡ Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma. . ‡ Di sesetengah negara.2008).

‡ Sebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak pada zaman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.‡ Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa. .

maka setiap individu pasti mempunyai tahap perkembangan yang berbeza-beza. kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. ‡ Setiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan individu. .‡ Secara keseluruhannya.

TEORI EKOLOGI 1 3 DIPELOPORI OLEH : 1 2 2 3 SOALAN 1 & 2 .

tetapi juga alam persekitaran di luar bilik darjah.‡ Teori ini menarik perhatian pendidik agar bukan sahaja hanya mengutamakan alam belajar dalam bilik darjah. .

. ‡ Merancang pelajaran berdasarkan perkembangan potensi yang khusus sesuai untuk murid-murid mereka.‡ Guru harus berkomunikasi dengan keluarga murid secara formal dan informal.

faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan individu dalam persekitaran (nurture ) : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keluarga Rakan sebaya Kebudayaan & kepercayaan masyarakat Sumber teknologi Guru & sekolah .‡ Di samping pengaruh genetik.

mengalami perkembangan emosi yang sihat. mereka menyatakan bahawa faktor pemakanan ibu bapa boleh mempengaruhi corak pemakanan anak-anak mereka. . ‡ Sebagai contoh. sebilangan ibu bapa yang gemar memilih makanan ringan dan makanan segera sedangkan kita mengetahui bahawa makanan tersebut boleh merencatkan tumbesaran fizikal dan mental kanak-kanak. ‡ Pemakanan kanak-kanak perlu dijaga sejak peringkat awal lagi (peringkat pralahir).‡ Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh kasih sayang. ‡ Menurut jurnal The Pediatric Clinic of North America yan ditulis oleh Birch Lean Lipps dan Davidson Kirsten Krahnstoever.

dan psikomotor pelajar ke tahap yang lebih tinggi.emosi dan sosial. ‡ Guru yang bersikap penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. . ‡ Memerlukan iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan pengajaran pembelajaran yang canggih akan meningkatkan perkembangan kognitif. afektif. berketrampilan.‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek.fizikal.

‡ Maka sama ada pengaruh baka ataupun persekitaran. . murid-murid berbeza daripada pelbagai kebolehan dengan darjah kecerdasan (IQ) ataupun kecerdasan emosi yang tidak sama.setiap murid dalam sesebuah kelas adalah berbeza dengan rakan-rakan sedarjahnya. ‡ Misalnya.

‡ Misalnya.‡ Pengaruh rakan sebaya penting khasnya dari perkembangan intelek. .emosi dan sosial. kanak-kanak yang bersosialiosasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan dipupuk dengan nilai-nilai murni yang positif daripada mereka.sahsiah.

‡ Masyarakat yang suka mengamalkan gaya hidup yang sihat akan melahirkan gaya hidup yang positif.‡ Perbezaan nilai hidup membentuk falsafah hidup yang berbeza di kalangan masyarakat. ‡ Begitu juga dengan perbezaan agama dan kebudayaan akan melahirkan cara hidup serta tingkah laku yang berbeza. ‡ Amalan masyarakat yang menekankan soal kerohanian dan kejiwaan sebenarnya turut memberi impak dalam melahirkan kanak-kanak yang kreatif. .

‡ Sumber teknologi tersebut adalah merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada bahan bacaan. kelakuan dan ejen penentu persekitaran . ‡ Individu yang terdedah kepada sumber tekologi yang sihat akan mempengaruhi perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pengaruh sumber teknologi itu. ‡ Beliau menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif. ‡ Pengaruh sumber teknologi terhadap perkembanganseseorang kanak-kanak itu ada kaitan dengan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura.

sosial.fizikal.‡ Variasi atau ketidaksamaan individu dari norma kumpulannya.moral. -Dictionary of Psychology(1973) .emosi.sama ada dari sifat-sifat kognitif.tingkah laku.bakat dan aspek-aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.

paras rupa. warna mata. ketinggian. sikap. berfikir secara logik. berat. mengenali. Kemahiran interaksi. Perbezaan dari segi jantina. Perbezaan agama. bergantung sama ada individu tersebut bersifat introvet atau ekstrovet. menaakul dan mengira. mengawal dan mengurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain. kepercayaan serta nilai. EMOSI SOSIAL FIZIKAL ROHANI .ASPEK KOGNITIF KEBOLEHAN/KEMAHIRAN Kebolehan individu menyelesaikan masalah. Kebolehan. jenis dan warna rambut. berbahasa.

. . .TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->