HOLIDAY HOMEWORK JAWAB SOALAN BERIKUT

1. Rajah disebelah menunjukan bahagian telinga. a. Label pada gambarajah bahagian A,B,C dan D. b. Namakan bahagian yang tidak terlibat dalam pendengaran: _________________________ c. Namakan fungsi bahagian C _________________________________________________________________________ d. Namakan kesemua 7 bahagian dimana bunyi lalu di telinga manusia _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Rajah di bawah menunjukan keratan rentas mata.

a. Labelkan bahagian P,Q,R,S,T dan U pada gambarajah. b. Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel Q __________________________________________________________________________ c. Bahagian berlabel T mengandungi banyak kapilari darah. Terangkan fungsinya __________________________________________________________________________ d. Imej yang terbentuk di bahagian U , Namakan bahagian dimana imej terbentuk itu tidak kelihatan? __________________________________________________________________________ e. Namakan stimulus yang dapat merangsang organ yang ditunjukan diatas: _______________ f. Jelaskan tiga sifat imej yang terbentuk di bahagian retina. __________________________________________________________________________
PRACTICE MAKES PERFECT… Jika kau fikirkan kau boleh… kau boleh melakukan… percaya pada diri sendiri.. kau akan hampiri kejayaan. Score ‘A’ pasti kau capai!! Ku sentiasa mendoakan kejayaan mu…. With lots of hope&love teacher Surya

HOLIDAY HOMEWORK g. Apakah yang akan berlaku sekiranya imej terbentuk di bahagian depan retina? ___________________________________________________________________________ 3 Rajah sebelah menunjukan struktur mata Namakan bahagian yang berlabel X

Ali tidak dapat melihat tulisan di papan putih dengan jelas kerana dia rabun jauh. Lukiskan pada rajah di sebelah arah cahaya yang memasuki matanya

Di manakah imej terbentuk? Di depan retina atau di belakang retina? Bagaimanakah situasi ini boleh dibetulkan?

Pada rajah dibawah lukiskan kanta yang boleh membetulkan penglihatan Ali

4. Gambarajah A, B, C dan D menujukan sifat cahaya.

a. Experiment pada rajah C membuktikan bahawa cahaya bergerak ______________ b. Rajah manakah yang menunjukan pembiaskan cahaya: _______________________ c. Namakan alat yang ditunjukan pada rajah B : ______________________________ 5. Rajah disebelah menujukan bahgian lidah yang peka terhadap rasa-rasa yang tertentu. Labelkan contoh makanan yang sesuai di bahagian P , Q R dan S pada gambarajah

PRACTICE MAKES PERFECT… Jika kau fikirkan kau boleh… kau boleh melakukan… percaya pada diri sendiri.. kau akan hampiri kejayaan. Score ‘A’ pasti kau capai!! Ku sentiasa mendoakan kejayaan mu…. With lots of hope&love teacher Surya

HOLIDAY HOMEWORK

PRACTICE MAKES PERFECT… Jika kau fikirkan kau boleh… kau boleh melakukan… percaya pada diri sendiri.. kau akan hampiri kejayaan. Score ‘A’ pasti kau capai!! Ku sentiasa mendoakan kejayaan mu…. With lots of hope&love teacher Surya

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.