PENUTUP DISEDIAKAN OLEH; Dalam konteks semasa, penggunaan bahasa Melayu yang sempurna berdasarkan hakikat:- bahasa yang

baik, mudah dan praktis. - bahasa yang berkesan. - bahasa yang indah. Untuk memastikan bahasa Melayu dapat digunakan dalam pelbagai bidang dan menjadi wahana ilmu , dua aspek perlu diberi perhatian iaitu aspek keintelektualan dan kesempurnaan bahasa.

FUNGSI BAHASA MELAYU DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

NAMA : SURIYANI BT SAYUTI NO K/P:670613086648 EMAIL :sisanne130667@yahoo.com.my NAMA TUTOR:PUAN HAJAH NORMAH BT MOHAMMAD
P.PMBLJRN;SHAH ALAM LEARNING CENTRE

³-sebagai bahasa kebangsaan -sebagai bahasa rasmi -sebagai bahasa perpaduan -sebagai bahasa pengantar -sebagai bahasa ilmu -sebagai bahasa komunikasiµ

*OLEH ITU CINTAILAH BAHASA KITA*

PUSAT BAHASA SK PELABUHAN UTARA

BAHASA PENGANTAR 1. Bahasa Melayu menjadi lambang identiti sesuatu bangsa atau negara secara unik. perasaan ekspresi .bahasa perpaduan .FUNGSI UMUM BAHASA Fungsi bahasa Melayu dalam konteks kini dapat diperlihatkan berasaskan dasar dan motif penggunaan bahasa secara umum iaitu: -penglahiran maksud. fungsi utama bahasa Melayu dalam konteks negara kita adalah seperti berikut :.bahasa rasmi negara. -alat kawalan sosial. . . politeknik dan universiti. .bahasa kebangsaan . BAHASA KEBANGSAAN 1.bahasa pengantar. -alat integrasi (penyatuan) dan adaptasi (penyesuaian) sosial. .bahasa komunikasi.bahasa ilmu . Bahasa Melayu telah sekian lama menjadi bahasa pengantar di sekolah. BAHASA ILMU 1. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan antara semua rakyatnya kerana sifat bahasa itu yang mudah dipelajari dan telah sekian lama menjadi lingua franca pendidikan hari ini. 2. BAHASA RASMI 1. dan idea daripada minda -alat komunikasi. Setiap anggota masyarakat yang berbilang keturunan ini bernaung di bawah satu bahasa yang sama dan dapat mewujudkan kesepaduan masyarakat majmuk di di negara ini. FUNGSI KHUSUS BAHASA Secara khusus . maktab. BAHASA PERPADUAN . BAHASA KOMUNIKASI 1.Bahasa Melayu mempunyai peranan sebagai bahasa ilmu dalam dunia abad ke21 ini. Bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan rasmi seperti dalam ucapan rasmi dan surat menyurat .