Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. 2. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. Pada tahun 1957. 2. 3. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. .108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Pada tahun 1982. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa. Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. Malah. Pada tahun 1960. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. 3. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. 5. 4. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1.

yakinlah bahasa jiwa bangsa‰. memegang. . Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. 1. Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah. marilah amalkan ramai-ramai.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. menikmati dan 2. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing.1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. 4. Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain. bahasalah menyatukan kita semua. 6. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja.2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri. Dalam negerinya sendiri. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu. 3.

bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6. Melaka. 5. 6. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. kedudukan. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Dengan itu. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British.2 Pernahkah anda terfikir. Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. iaitu Pulau Pinang. tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah. Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja.

Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu. persaingan dan konflik antara kaum. sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. 6. orang Melayu berasa terancam. Dengan itu. ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi.1. tiada timbul soal diskriminasi. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar. Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut. Lama-kelamaan.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Oleh itu. Pada pendapat anda. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka. biasiswa. Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan. Sungguhpun begitu. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. . khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan.

1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. Walau bagaimanapun. (b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap. (b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. kedudukan politik dan selainnya.112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 . undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. keturunan. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya. Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif. kaum. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama.undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya.

agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? . kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai. 6.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam. seperti perbelanjaan mengurus. Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam. kita harus memastikan di samping hak kita. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. Sebagai agama rasmi negara. Sesungguhnya. Lebih-lebih lagi. sesuai dengan negara demokrasi. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. Selepas merdeka. Dengan itu. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. Cuba anda fikirkan sejenak. Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. pembinaan masjid dan sekolah agama. jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan. AKTIVITI 6.pengikut mereka.

Bahagian 3. .1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan. termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia. 2. Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara. aspek kewarganegaraan turut disentuh. Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2. Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1.6. 6. dan Berkelakuan baik. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. 3.6. 4. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6. Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia.114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6.

6. Berkelakuan baik. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. 4. . Warganegara Singapura. 6. 2. 2.6.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3.3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. dan Berkelakuan baik. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah. 3. 4. lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan. 3. Perkara 22 membenarkan. Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. dan Jika selepas Hari Malaysia. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak. 6. Seseorang yang berumur 18 tahun.

Dalam Perkara 76(1) (b) pula. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah. Namun bagi negeri-negeri Borneo. Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri.7. ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- .7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963). dan 25 orang bagi Sarawak. 6.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan. Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia. kerana kuasa ini ada pada Parlimen. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah. satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu.

TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. jika tanah itu tanah kerajaan. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. getah dan Badan Persuratan Borneo.7. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. . Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia.3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. Oleh itu. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. Sepatutnya. lalu lintas. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya. Ini tertakluk kepada syarat. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini.7. pembahagian gas. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. kuasa elektrik. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. 6. 6. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri. Mengikut Perkara 76A. maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan.

dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. (b) (c) . Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. mengikut Perkara 89. Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. Sebaliknya. bagi negeri-negeri Borneo. Seperkara lagi. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Sebaliknya. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan. 6. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. bagi Sabah dan Sarawak.7. Jadual 10. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu. iaitu: 1. Walaupun begitu. Namun bagi negeri-negeri Borneo. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya. 2. Di bawah perkara 91.

iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. AKTIVITI 6.4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. 6. jaminan susunan keutamaan. kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Sekarang. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. 4. Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. hak asasi. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa. 5. lalu lintas dan pendaftaran kereta. x x x . Cukai-cukai jualan negeri.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Noor bin Abdullah. Awing.120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. (1987). Federalisme di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Ghani Hj. (1979). . x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd. Kuala Lumpur: Mohamed Sufian. Hussain. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1983).M. Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka. masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Salleh Abas. pendaftaran. (1988). negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Di bawah peruntukan Perkara 83. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Shaik Mohd Noor Alam bin S. Mengenal Perlembagaan Malaysia. (1997). kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful