Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

3. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. 2. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. Pada tahun 1982. Pada tahun 1960. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan.108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu. 3. 4. 2. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. 5. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. . dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. Malah. Pada tahun 1957.

1. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. Dalam negerinya sendiri. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja. Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. 6. 3. bahasalah menyatukan kita semua. seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. 4. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. yakinlah bahasa jiwa bangsa‰.1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing.2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja. menikmati dan 2. . Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain. marilah amalkan ramai-ramai. memegang.

kedudukan. bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Dengan itu.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. 5. iaitu Pulau Pinang. Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu. Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja. 6.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . Melaka. tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja.2 Pernahkah anda terfikir. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British. Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah.

sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. Pada pendapat anda. ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. 6. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. Oleh itu. khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia.1. Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. Lama-kelamaan. apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. persaingan dan konflik antara kaum. Sungguhpun begitu. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. . Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut. tiada timbul soal diskriminasi. biasiswa.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu. Dengan itu. orang Melayu berasa terancam.

(b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama. Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama. (b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang.1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap.112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 . Walau bagaimanapun. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap. undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. keturunan. kedudukan politik dan selainnya. (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif.undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. kaum.

Cuba anda fikirkan sejenak. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan. Sesungguhnya. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. Dengan itu. seperti perbelanjaan mengurus. Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan.pengikut mereka. pembinaan masjid dan sekolah agama. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai. 6. sesuai dengan negara demokrasi.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam. kita harus memastikan di samping hak kita. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan. Sebagai agama rasmi negara. agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. Lebih-lebih lagi.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? . Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam. AKTIVITI 6. kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. Selepas merdeka. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini.

6. Bahagian 3. . dan Berkelakuan baik. 2. Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2.6. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1. 3. aspek kewarganegaraan turut disentuh.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1. Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara. Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu.1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia. Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap. 4. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan.114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia.6. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962.

. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. Warganegara Singapura.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah.6. 6. 2. 3.3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. dan Berkelakuan baik. lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu. Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. Seseorang yang berumur 18 tahun.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan.6. 4. 3. 4. 6. Perkara 22 membenarkan. 2. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. Berkelakuan baik. dan Jika selepas Hari Malaysia.

Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia.7. ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. 6. Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- . Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. dan 25 orang bagi Sarawak. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. Namun bagi negeri-negeri Borneo.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri.7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963). Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan. Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. Dalam Perkara 76(1) (b) pula. kerana kuasa ini ada pada Parlimen. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah. Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan. Sebagai contoh. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan.

3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. Ini tertakluk kepada syarat. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya. maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. lalu lintas. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. getah dan Badan Persuratan Borneo. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini. Oleh itu. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Sepatutnya.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. 6. Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia. jika tanah itu tanah kerajaan. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri. kuasa elektrik.7. melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. pembahagian gas. Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Mengikut Perkara 76A. 6.7. .

negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu.7. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu. Jadual 10. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara. (b) (c) . membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. bagi Sabah dan Sarawak. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. Walaupun begitu. Di bawah perkara 91. iaitu: 1. Namun bagi negeri-negeri Borneo. Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. Sebaliknya. bagi negeri-negeri Borneo. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah. mengikut Perkara 89. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita. Sebaliknya. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. 6. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Seperkara lagi. 2. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia.

Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. Sekarang. AKTIVITI 6. iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. hak asasi. kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. 4. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. 5. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini.4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Cukai-cukai jualan negeri. lalu lintas dan pendaftaran kereta. 6. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. x x x . hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. jaminan susunan keutamaan.

Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. . Ghani Hj. Mohd. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. (1997). Di bawah peruntukan Perkara 83. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan.120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka. Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. Noor bin Abdullah. Shaik Mohd Noor Alam bin S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hussain. (1983). Mengenal Perlembagaan Malaysia. Awing. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. (1979). (1988). Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia.M. pendaftaran. Salleh Abas. Kuala Lumpur: Mohamed Sufian. (1987). Federalisme di Malaysia. menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful