Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Malah. 2. dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. 4. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. 3. 3.108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. 5. Pada tahun 1957.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. . Pada tahun 1960. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan. Pada tahun 1982. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1. 2. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu.

Dalam negerinya sendiri. 3. . Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah. 6. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. marilah amalkan ramai-ramai. 4. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing. Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain. Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. yakinlah bahasa jiwa bangsa‰.2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja. menikmati dan 2. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. memegang. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja. 1. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua.1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu. bahasalah menyatukan kita semua.

susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. 5. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah. Melaka. Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu.2 Pernahkah anda terfikir. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita. Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . iaitu Pulau Pinang. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja. kedudukan. bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. Dengan itu. 6. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6.

tiada timbul soal diskriminasi. khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia. Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia. biasiswa. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. orang Melayu berasa terancam. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka.1. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. Dengan itu. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi. . apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Sungguhpun begitu. ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. persaingan dan konflik antara kaum. Pada pendapat anda. Lama-kelamaan. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan. Oleh itu. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. 6.

(b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Walau bagaimanapun. keturunan. (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. kaum.1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. (b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama.112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap. kedudukan politik dan selainnya. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap. undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif. berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 .undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya.

pembinaan masjid dan sekolah agama. seperti perbelanjaan mengurus. AKTIVITI 6. Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam. Cuba anda fikirkan sejenak.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini. Dengan itu. Lebih-lebih lagi. Selepas merdeka. agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? . 6. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia. sesuai dengan negara demokrasi.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai. kita harus memastikan di samping hak kita. Sebagai agama rasmi negara. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum.pengikut mereka. Sesungguhnya.

Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara.6.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1.114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. aspek kewarganegaraan turut disentuh. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962. Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). 4. 3.1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara.6. 6. termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia. Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6. . dan Berkelakuan baik. 2. Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu. Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1. Bahagian 3. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan.

6. Warganegara Singapura. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan. 3.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3. Perkara 22 membenarkan. 4.6. lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan. dan Berkelakuan baik. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. 2. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah.6. 2. Berkelakuan baik. Seseorang yang berumur 18 tahun. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu. dan Jika selepas Hari Malaysia. 6. 3. 4. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak.3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. .

Dalam Perkara 76(1) (b) pula.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah. satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu. Namun bagi negeri-negeri Borneo. ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia. Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- . Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan. dan 25 orang bagi Sarawak. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain. Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. 6. kerana kuasa ini ada pada Parlimen. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri. Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh.7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963).7.

pembahagian gas. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. jika tanah itu tanah kerajaan. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini. Sepatutnya.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan.7.7. . Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Mengikut Perkara 76A. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia. getah dan Badan Persuratan Borneo.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. lalu lintas.3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. 6. Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya. Oleh itu. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu. 6. kuasa elektrik. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. Ini tertakluk kepada syarat.

membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. 6. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara. mengikut Perkara 89. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu. Sebaliknya. iaitu: 1. Sebaliknya. Jadual 10. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. bagi Sabah dan Sarawak. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. Di bawah perkara 91. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. (b) (c) . Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. Seperkara lagi. 2. negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia. bagi negeri-negeri Borneo. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. Walaupun begitu.7. Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Namun bagi negeri-negeri Borneo.

Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. Cukai-cukai jualan negeri. AKTIVITI 6. 4. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. x x x . lalu lintas dan pendaftaran kereta. 6.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. 5. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh. jaminan susunan keutamaan. Sekarang. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa.4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. hak asasi.

Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Salleh Abas. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. (1983). kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. (1997). Hussain. Mengenal Perlembagaan Malaysia. (1988).120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd.M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. (1979). Shaik Mohd Noor Alam bin S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Federalisme di Malaysia. Noor bin Abdullah. (1987). menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. pendaftaran. Kuala Lumpur: Mohamed Sufian. . x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd. Awing. Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Ghani Hj. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Di bawah peruntukan Perkara 83. masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah. Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful