Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa.108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Pada tahun 1960. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Pada tahun 1957. 3. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. 4. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. Malah. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. 3. 2. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. . Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Pada tahun 1982. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. 2. 5.

1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. 4. menikmati dan 2. yakinlah bahasa jiwa bangsa‰. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing. . marilah amalkan ramai-ramai. Dalam negerinya sendiri. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja. bahasalah menyatukan kita semua. memegang. 1. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain.2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu. 3.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah. 6. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri.

Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. 5. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. 6. tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja. Dengan itu. Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . iaitu Pulau Pinang. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. kedudukan. Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah.2 Pernahkah anda terfikir.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6. Melaka.

Sungguhpun begitu. Pada pendapat anda. biasiswa.1. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. Lama-kelamaan. orang Melayu berasa terancam. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan. . 6. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. tiada timbul soal diskriminasi. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. persaingan dan konflik antara kaum. Dengan itu. sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia. Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut. khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. Oleh itu.

berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 .112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. (b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama. Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang.1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. kedudukan politik dan selainnya. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. Walau bagaimanapun. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. keturunan. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang.undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya. undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. kaum. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. (b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif. (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya.

6.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam.pengikut mereka. sesuai dengan negara demokrasi. Cuba anda fikirkan sejenak. Selepas merdeka. Sebagai agama rasmi negara. Dengan itu. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam. Sesungguhnya. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini. AKTIVITI 6. Lebih-lebih lagi. pembinaan masjid dan sekolah agama. jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? . kita harus memastikan di samping hak kita. seperti perbelanjaan mengurus. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan.

Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22. Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6. . Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2. dan Berkelakuan baik. 2. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap.6. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. 3. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1. termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu.114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia. Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara. 6. 4. Bahagian 3.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1.6. aspek kewarganegaraan turut disentuh. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara.1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara.

Berkelakuan baik. dan Berkelakuan baik. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah. 3. Seseorang yang berumur 18 tahun.3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. 2.6. 4. lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan. 3. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. . dan Jika selepas Hari Malaysia. Warganegara Singapura.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3. 6. Perkara 22 membenarkan. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. 6. 2. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. 4. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak.6.

Dalam Perkara 76(1) (b) pula.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri. Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. kerana kuasa ini ada pada Parlimen. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan. Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh.7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963). dan 25 orang bagi Sarawak. 6.7. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini. satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu. Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan. Namun bagi negeri-negeri Borneo. Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- . ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak.

dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri.3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia. melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. Sepatutnya. 6. Mengikut Perkara 76A. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. lalu lintas. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini.7. . 6. Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja. Oleh itu.7. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. pembahagian gas. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. getah dan Badan Persuratan Borneo. jika tanah itu tanah kerajaan. kuasa elektrik. Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. Ini tertakluk kepada syarat.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan.

Seperkara lagi. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. Sebaliknya.7. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. Walaupun begitu.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah. 6. iaitu: 1. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. 2. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu. mengikut Perkara 89. bagi Sabah dan Sarawak. (b) (c) . Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. Jadual 10. Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan. Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya. negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara. Di bawah perkara 91. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita. bagi negeri-negeri Borneo. Sebaliknya. Namun bagi negeri-negeri Borneo.

TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. lalu lintas dan pendaftaran kereta. jaminan susunan keutamaan. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. AKTIVITI 6. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. 4. Sekarang. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. 6. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. 5. kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa. hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh.4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. hak asasi. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu. Cukai-cukai jualan negeri. x x x .

Awing. Di bawah peruntukan Perkara 83. Salleh Abas.120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Mohd. (1979). x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd.M. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Hussain. pendaftaran. Shaik Mohd Noor Alam bin S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Federalisme di Malaysia. . masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah. Ghani Hj. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. (1997). Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka. menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Noor bin Abdullah. (1988). Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. Mengenal Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Kuala Lumpur: Mohamed Sufian. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. (1983). (1987). negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini.