Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

Pada tahun 1960. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. Malah. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. . 4. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. 3. dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. Pada tahun 1982. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1. Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. 2. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu. 2. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. 3. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya.108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. 5. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1957. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan.

Dalam negerinya sendiri.1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri. 1. menikmati dan 2. Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah. 3. marilah amalkan ramai-ramai. . memegang. Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. 4. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja. bahasalah menyatukan kita semua. 6. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing. yakinlah bahasa jiwa bangsa‰. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain.2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja.

tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. Dengan itu.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6. 6. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. 5. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British.2 Pernahkah anda terfikir. Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. Melaka. kedudukan. iaitu Pulau Pinang. Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu.

sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi. biasiswa. Oleh itu.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu. khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia. . ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. Dengan itu.1. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka. apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Lama-kelamaan. orang Melayu berasa terancam. tiada timbul soal diskriminasi. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. 6. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. Pada pendapat anda. Sungguhpun begitu. Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut. Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. persaingan dan konflik antara kaum.

Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. kaum. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap.undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya.1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. kedudukan politik dan selainnya. Walau bagaimanapun.112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap. (b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang. keturunan. berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 . (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. (b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama.

Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan. kita harus memastikan di samping hak kita. kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. Cuba anda fikirkan sejenak. 6. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. Sesungguhnya. pembinaan masjid dan sekolah agama. Dengan itu.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. AKTIVITI 6. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam.pengikut mereka. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. seperti perbelanjaan mengurus. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? . jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum. agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. sesuai dengan negara demokrasi. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. Sebagai agama rasmi negara. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini. Lebih-lebih lagi. Selepas merdeka.

termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1. Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara. Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963). aspek kewarganegaraan turut disentuh. Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu. 2. dan Berkelakuan baik. 4. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan.6.1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara. 3.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia.114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1.6. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962. Bahagian 3. . 6. Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6.

4. Warganegara Singapura.6. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan.6. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. 6. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. dan Jika selepas Hari Malaysia. Perkara 22 membenarkan. 2.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. dan Berkelakuan baik. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Berkelakuan baik. 6. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. Seseorang yang berumur 18 tahun. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. 2. 3. .3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. 4. 3. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3. lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan.

Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan.7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963). Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan. Sebagai contoh. Dalam Perkara 76(1) (b) pula. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu. dan 25 orang bagi Sarawak. Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah. Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. 6. kerana kuasa ini ada pada Parlimen. Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- . satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia. Namun bagi negeri-negeri Borneo.7. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak.

dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. . Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu. getah dan Badan Persuratan Borneo.7.7. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. lalu lintas. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia. Sepatutnya. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. kuasa elektrik. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. 6. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu.3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini. pembahagian gas. 6. Ini tertakluk kepada syarat. jika tanah itu tanah kerajaan. Mengikut Perkara 76A. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini. Oleh itu.

2.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Seperkara lagi. Namun bagi negeri-negeri Borneo. Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. bagi negeri-negeri Borneo. Walaupun begitu. dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya. Sebaliknya. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. bagi Sabah dan Sarawak. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. iaitu: 1. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. 6.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita. Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. (b) (c) . negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu. mengikut Perkara 89.7. Jadual 10. Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. Di bawah perkara 91. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. Sebaliknya. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia.

4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Sekarang. 4. hak asasi. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu. x x x . kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. jaminan susunan keutamaan. 5. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. lalu lintas dan pendaftaran kereta. Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. Cukai-cukai jualan negeri. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. 6. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. AKTIVITI 6.

.120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Shaik Mohd Noor Alam bin S. Salleh Abas. Mohd.M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Federalisme di Malaysia. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. (1997). x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd. (1988). Kuala Lumpur: Mohamed Sufian. Mengenal Perlembagaan Malaysia. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Di bawah peruntukan Perkara 83. (1987). Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka. Noor bin Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awing. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Hussain. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. (1979). Ghani Hj. (1983). pendaftaran. masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful