Topik

6

X Peruntukan

Istimewa Perlembagaan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Mengenal pasti tujuh bentuk keistimewaan yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia; Menghubungkait keperluan hak-hak keistimewaan ini dengan rasional tertentu, termasuk faktor sejarah, politik dan kebudayaan; dan Membuat perbandingan peruntukan khas negeri-negeri Sabah dan Sarawak dengan peruntukan negeri-negeri lain di Malaysia.

3.

X

PENGENALAN

Perlembagaan Malaysia mengandungi dua unsur, iaitu unsur lama dan unsur baru. Unsur-unsur lama yang pernah diamalkan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Melayu lama seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan agama Islam dikekalkan dalam perlembagaan. Tahukah anda bahawa di negeri-negeri Melayu, pemerintahan beraja telah lama wujud dan menjadi amalan turun temurun? Raja atau Sultan adalah simbol bagi orang Melayu. Segala urusan pemerintahan berpusat kepada raja dan istana. Malah, perkataan „Kerajaan‰ itu asalnya daripada perkataan raja, iaitu pusat segala sumber rujukan dan kuasa yang membolehkan simbol raja itu memerintah secara mutlak. Dalam topik ini, anda akan dibawa meninjau beberapa peruntukan istimewa Perlembagaan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan orang-orang Melayu, hak asasi rakyat, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan dan akhirnya perlindungan khas Sabah dan Sarawak. Mari kita sama-sama ikuti perbincangan seterusnya berkaitan topik ini.

Pada tahun 1957. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN Penggunaan bahasa Melayu pada zaman sebelum penjajahan adalah penting kerana penduduk yang tinggal di Tanah Melayu pada waktu itu terdiri daripada orangorang Melayu pada keseluruhannya. 5. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri boleh menggunakan bahasa Inggeris sekiranya dibenarkan oleh Yang di-Pertua Dewan. 3. Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi. Matlamat utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah: 1. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah di negara Malaysia. Pada tahun 1960. 3. Memajukan bidang kesusasteraan melalui Bahasa Kebangsaan. Di samping sebagai bahasa utama di kalangan penduduknya. 2.108 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. 2. Pada tahun 1982. kerajaan telah melancarkan cogan kata „Bahasa Jiwa Bangsa‰ sebagai perangsang supaya rakyat cintakan Bahasa Kebangsaan. Akta ini mendapat bantahan daripada orang-orang Melayu kerana bahasa Inggeris masih diberi kepentingan dan kedudukan istimewa. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Mei 1970 merupakan mercu kejayaan dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara ini. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah menetapkan bahawa: 1. dan Menterjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu. 4. bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan kepada pedagangpedagang yang datang berniaga di Melaka semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menyelaras ejaan dan bunyi sebutan Bahasa Kebangsaan. . Malah. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan bagi mengembangkan dan memajukan bahasa Melayu. Minggu Bahasa Melayu dan Bulan Bahasa Melayu telah diwujudkan. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Mencetak dan menerbit buku dan risalah dalam Bahasa Kebangsaan dan juga bahasa-bahasa lain. dan Ahli Dewan Undangan Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas merdeka. Menggubal istilah yang sesuai dalam Bahasa Kebangsaan. Minitminit mesyuarat telah ditulis dalam tulisan Jawi. semasa Inggeris menjajah Tanah Melayu.

2 KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU Perbincangan tentang pemerintahan beraja tidak akan lengkap tanpa kita menyentuh kedaulatan dan kekebalan (immunity) raja. Hak Pewarisan Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi. . seorang raja itu mengambil keutamaan mengatasi raja-raja lain. 4. Hak Prerogatif dan Bidang Kuasa Tidak Boleh Disentuh Bagi raja-raja lain. memegang. kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa mereka tidak tersentuh dan tiada tindakan pun dalam mana-mana mahkamah boleh dikenakan ke atas raja mana-mana negeri atas sifat dirinya sendiri. Jaminan Susunan Keutamaan Perlembagaan membuat peruntukan tentang susunan keutamaan bagi Yang diPertuan Agong dan raja-raja lain. 3. Pembesarpembesar memerintah Negeri Sembilan dalam wilayah masing-masing juga kebal daripada tindakan mahkamah atas sifat diri masing-masing. 1. 6. menikmati dan 2. Ingatkah anda dengan lirik dan lagu bahasa kebangsaan tersebut? Cuba berikan pendapat anda tentang langkah kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kedua. bahasalah menyatukan kita semua. Dalam negerinya sendiri. Tidak Boleh Didakwa Perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak boleh didakwa dalam apa-apa jua pembicaraan dalam mana-mana mahkamah.1 „Cintailah bahasa kebangsaan kita. yakinlah bahasa jiwa bangsa‰.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 109 AKTIVITI 6. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong diutamakan daripada kesemua orang di Persekutuan dan kedudukan keutamaan raja-raja lain dalam kalangan mereka adalah menurut tarikh mereka diangkat menjadi raja. marilah amalkan ramai-ramai. Berikut dibicarakan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu.

Ketua bagi negerinegeri ini adalah seorang Gabenor yang digelar Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebarang pertikaian berhubung dengan warisan sebagai raja mana-mana negeri hendaklah diputuskan hanya oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu.110 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. Daripada peruntukan Perlembagaan Persekutuan atau negeri. jelas dapat kita lihat bahawa institusi pemerintah beraja terlindung rapi sebagai satu daripada sifat asasi undang-undang perlembagaan kita. Melaka. tiada undang-undang yang secara langsung boleh menyentuh keistimewaan. Sabah dan Sarawak yang masing-masing tidak mengamalkan pemerintahan beraja. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. bagaimanakah wujudnya kedudukan istimewa orang Melayu? Apakah sejarah di sebaliknya? Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Apabila Inggeris membawa masuk pekerja- . Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung.3 KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU DAN KAUM BUMIPUTERA SERTA HAK KAUM LAIN AKTIVITI 6. 5. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-raja. kedudukan. iaitu Pulau Pinang. tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Rajaraja. 6. Rasional bagi memelihara hak istimewa orang Melayu menerusi perlembagaan mempunyai kaitan dengan sejarah. Institusi ini telah diterima oleh bekas tanah jajahan British. Pindaan Hanya oleh Majlis Raja-raja Menurut seksyen 19 (2) Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan. Dengan itu. Hak-hak itu mesti ditentukan menurut perlembagaan negeri itu.2 Pernahkah anda terfikir.

Ini bererti setiap warganegara Malaysia yang sah mendapat jaminan perlindungan daripada kerajaan. Tambahan pula pekerja-pekerja asing ini telah berjaya mengukuhkan taraf ekonomi mereka. biasiswa. orang Melayu mendapat semula kedudukan dan hak mereka di negara ini. Lama-kelamaan. Pada pendapat anda. . Sungguhpun begitu. seperti yang diterangkan dalam Jadual 6. 6. Hal ini merunsingkan pemimpin-pemimpin Melayu kerana hak dan keistimewaan Melayu telah dicabar. sejauh manakah hak-hak individu dilindungi di Malaysia? Dalam perlembagaan Malaysia. Begitu juga kedudukannya di Malaysia. Perlembagaan Malayan Union (April 1946) tidak menyatakan hak dan keistimewaan orang Melayu. Antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu adalah kuota kemasukan dalam sektor awam dan institusi pengajian tinggi. Dengan itu. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menganggu atau menarik balik sebarang keistimewaan kaum lain untuk diberi kepada peribumi. Perkara 5 hingga 13 dalam Bahagian 2 Perlembagaan Malaysia memberi gambaran kepada kita tentang maksud hak asasi dalam negara Malaysia. tiada timbul soal diskriminasi.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 111 pekerja asing ke dalam sektor getah dan bijih timah dengan jumlah yang ramai. Oleh itu. Bahagian 2 dalam Perlembagaan Malaysia mengenai hak asasi individu adalah bertujuan bagi menjamin hak asasi seseorang warganegara yang sah dari segi undang-undang. kejayaan mereka menguasai ekonomi negara memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh daripada kaum pendatang. kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan.1.4 HAK ASASI Hak asasi setiap individu. persaingan dan konflik antara kaum. orang Melayu berasa terancam. setiap individu di Malaysia dijamin hak-hak asasinya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. ada peruntukan hak asasi atau kebebasan asasi individu. apabila Malayan Union ditentang dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. khususnya di negara-negara Barat adalah dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh akta-akta hak asasi manusia. Mari kita tinjau peruntukan yang ada pada perkara-perkara tersebut.

Walau bagaimanapun.1: Peruntukan Istimewa Perlembagaan Perkara 5 Peruntukan Kebebasan diri dan nyawa (kecuali menurut undang. (b) Seseorang yang dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa semula atas kesalahan yang sama. kaum. 6 7 Pengabdian dan kerja paksa Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulangulang Kesamarataan di sisi undang-undang (Kecuali kelainan yang ditetapkan oleh Perlembagaan) Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan Kebebasan bercakap. (a) Tidak ada sesiapa boleh mengambil harta melainkan diberikan pampasan. Seseorang dilarang bekerja secara paksa kecuali hukuman penjara atau kerahan tenaga. (a) Hak perlindungan sama rata dari segi undang-undang. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti dibuang daerah atas sebab keselamatan atau hukuman kesalahan. undang-undang negeri boleh menyekat perkembangan iktikad atau kepercayaan antara penganut agama Islam. (b) Seseorang yang ditangkap harus dibenarkan dibela oleh peguamnya. seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan agama Islam. (c) Seseorang harus dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 24 jam selepas ditangkap. keturunan. (a) Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Hak yang sama dalam mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. (b) Tidak boleh membeza-bezakan kerana berlainan agama. berhimpun dan menubuhkan persatuan 8 9 10 11 Kebebasan menganut agama Kebebasan dalam pendidikan Hak terhadap harta 12 13 . Ketidakpatuhan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948.112 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Jadual 6. kedudukan politik dan selainnya.undang) Huraian (a) Seseorang itu harus diberitahu sebab penangkapannya. kecuali mendapat perintah Mahkamah Tinggi. Kecuali dikenakan sekatan undang-undang seperti larangan mengkritik isu-isu sensitif. (b) Tidak ada sesiapa boleh lucut harta kecuali menurut undang-undang.

AKTIVITI 6. seperti perbelanjaan mengurus. serta mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. Lebih-lebih lagi. jelas negara kita menjamin hak-hak rakyatnya dalam hal-hal yang berkenaan. orang Melayu telah menganuti dan mengamalkan agama Islam sejak 500 tahun yang lalu. Antara faktor penting mengapa agama Islam cepat diterima oleh orang Melayu adalah kerana Sultan pada masa itu beragama Islam. Sebagai agama rasmi negara. kita harus memastikan di samping hak kita. kedudukan sultan sebagai ketua agama mempercepatkan lagi proses penukaran agama kepada agama Islam. kerajaan mempunyai kuasa memperuntukkan sebahagian daripada perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan agama Islam. Sungguhpun agama Islam diberi keutamaan dalam perlembagaan. agama Islam telah dijadikan agama persekutuan dan kerajaan. Dengan itu. Cuba anda fikirkan sejenak. sesuai dengan negara demokrasi. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada sultan amat mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka.3 Negara Malaysia terkenal di kaca mata dunia dengan penduduknya yang berbilang kaum. Sesungguhnya.5 ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN/ KEDUDUKAN AGAMA LAIN Dalam Perkara 160 Perlembagaan Malaysia.pengikut mereka. orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. hak orang lain turut terpelihara mengikut Perlembagaan Malaysia. mereka berjaya bersatu dan hidup dalam suasana aman damai. pembinaan masjid dan sekolah agama. agama-agama lain bebas diamalkan oleh pengikut. 6. Dengan latar belakang yang berbeza-beza ini.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 113 Berdasarkan Perkara 5 hingga 13 tersebut. Selepas merdeka. apakah kemungkinan yang berlaku jika penduduk yang berbilang kaum ini tidak dapat bersatu hati dan gagal hidup dalam suasana yang aman damai? .

Kuat kuasa undang-undang Pendaftaran Masukan atau permohonan Percantuman wilayah 6. . 4.2 Pendaftaran Individu berikut boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat-syarat tertentu: 1. Bermastautin di Persekutuan selama 2 tahun sebelum permohonan dan berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan. Bahagian 3. Ada empat syarat bagi menentukan taraf kewarganegaraan seseorang individu. Hal ini dihuraikan dalam Perkara 14 hingga 22.6. 6. Lahir di dalam dan di luar Malaysia pada atau selepas Hari Malaysia dengan syarat ibu bapanya warganegara atau pemastautin tetap. Seseorang yang berumur kurang dari 21 tahun: (a) (b) Jika seorang daripada ibu bapa adalah warganegara. dan Dilahirkan sebelum Oktober 1962. dan Berkelakuan baik.1 Kuat Kuasa Undang-undang secara automatik mendapat kelayakan sebagai Sesiapa sahaja boleh warganegara.6. Syarat-syarat itu adalah melalui: 1. 3. Isteri dan anak warganegara: (a) (b) 2. boleh menjadi warganegara sekiranya kelahirannya didaftarkan di Malaysia. termasuklah anak-anak mereka walaupun dilahirkan di luar Malaysia.6 KEWARGANEGARAAN Dalam Perlembagaan Malaysia. 2. jika: (a) (b) (c) Lahir sebelum Hari Malaysia (16 September 1963).114 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. dan Individu yang lahir di Malaysia termasuk di ruang udara atau perairan negara. aspek kewarganegaraan turut disentuh.

Seseorang telah bermastautin 10 hingga 12 tahun sebelum tarikh permohonan. bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia: (a) (b) Bermastautin di Persekutuan sebelum Hari Malaysia. 2. Perkara 22 membenarkan.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 115 3. Parlimen mempunyai bidang kuasa menentukan rakyat wilayah tersebut menjadi warganegara. Warganegara Singapura. 4. 6. Pengetahuan tentang Bahasa Melayu yang mudah. jika sesuatu wilayah baru menyertai Persekutuan Malaysia. Seseorang yang berumur 18 tahun. 4. 3. dan Mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan.4 Percantuman Wilayah Kewarganegaraan seperti ini pernah diberikan atas sebab faktor-faktor sejarah kepada: 1. dan Berkelakuan baik. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih. Berkelakuan baik. bermastautin di Persekutuan selama 7 tahun sebelum permohonan dibuat. 3. dan Jika selepas Hari Malaysia.6. Warganegara United Kingdom dan tanah-tanah jajahan. Berniat menjadi pemastautin tetap Persekutuan. 2.6.3 Kemasukan atau Permohonan Warganegara asing berumur 21 tahun ke atas boleh memohon menjadi warganegara dengan syarat: 1. 6. dan Pemastautin tetap Sabah dan Sarawak. . lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka: (a) (b) (c) (d) Membuktikan permastautinan di Persekutuan selama 5 daripada 7 tahun sebelum permohonan.

Parlimen tidak mempunyai kuasa membuat undang- . Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Oleh sebab wujudnya syarat-syarat khas ini. ada kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Persekutuan tidak boleh dijalankan di negeri-negeri itu. Negeri-negeri Borneo mempunyai senarai tambahan kepada senarai negeri dan senarai bersama untuknya. Sebagai contoh. Kuasa ini tidak dipunyai oleh negeri-negeri di Tanah Melayu. Cantuman kedua Cantuman ketiga 25 orang bagi Sabah. satu bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu bagi Wilayah Persekutuan Labuan. 6. kadar dan nilaian tanah dan kerajaan tempatan antara negeri. kedudukan kedua-dua negeri ini berlainan dengan negeri-negeri di Tanah Melayu.1 Kuasa Parlimen Anggota-anggota Dewan Rakyat disusun mengikut cantuman (component) dalam Malaysia dan terdapat tiga cantuman utama: x Cantuman pertama 153 orang kesemuanya bagi negeri-negeri di Tanah Melayu atau Semenanjung dan ini tidak termasuk 11 bagi Wilayah Persekutuan. Namun bagi negeri-negeri Borneo. Perkara ini dilakukan atas cadangan Inter Governmental Committee (IGC) bagi memudahkan kemasukan negeri-negeri Borneo ke dalam Persekutuan Malaysia. kerana kuasa ini ada pada Parlimen.116 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN 6. Perbezaan syarat secara amnya berkaitan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. x x Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri-negeri Borneo sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang tertakluk di bawah bidang kuasa negeri-negeri di Tanah Melayu. dan 25 orang bagi Sarawak.7 PERLINDUNGAN KHAS SABAH DAN SARAWAK Perlembagaan Malaysia berasal daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) yang dipinda melalui Akta Malaysia (1963). Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa negeri bagi maksud menyeragamkan undangundang beberapa buah negeri atau bagi menyeragamkan undang-undang dan dasar tentang tanah. Kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negerinegeri Tanah Melayu lain. Dalam Perkara 76(1) (b) pula. kecuali dipersetujui oleh undang-undang negeri atau oleh Yang Dipertua Negeri yang berkenaan. Antara perkara yang termasuk di bawah bidang kuasa negeri Borneo adalah mengikut Perkara 968(3) Dewan Undangan Negeri-negeri Borneo boleh membuat undang-undang mengenakan cukai jualan.7.

maka Perlembagaan telah memberi kuasa kepada Parlimen supaya dapat mengenakan sekatan-sekatan ke atas kebebasan warganegara dalam hal itu. Sepatutnya. 6. Bagi melaksanakan Perkara 9(3) ini. Parlimen berkuasa mewakilkan mana-mana negeri supaya membuat undang-undang bagi perkara dalam bidang kuasanya. . melainkan dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri-negeri yang berkenaan. Perwakilan kuasa ini boleh dibuat dengan perintah Yang di-Pertuan Agong sahaja. Parlimen telah meluluskan undang-undang yang disebut Akta Imigresen 1963 pada 16 September 1963. pembahagian gas. 6. maka rundingan hendaklah diadakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Kuasa membuat undang-undang tentang pengangkutan jalan raya dan lalu lintas diberi hingga akhir tahun 1973. kerajaan Pusat hendaklah berunding terlebih dahulu dengan kerajaan-kerajaan negeri ini. Oleh itu. Pindaan ini dibuat dengan sokongan suara dua pertiga. getah dan Badan Persuratan Borneo. Kuasa ini tidak boleh dipinda oleh Parlimen. Ini tertakluk kepada syarat. lalu lintas. jika tanah itu tanah kerajaan.2 Imigresen Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. Hal ini dijelaskan melalui Perkara 9 (3) Perlembagaan Malaysia. Namun dalam hal kerajaan negeri-negeri Borneo. maka tidak perlu hal ini dibincangkan dengan kerajaan negeri. dan juga berhak tinggal di mana-mana negeri.7.7. kuasa elektrik. Jika tanah itu tanah yang telah diberi milik. kerajaan negeri-negeri ini berhak menyekat kemasukan rakyat Malaysia dari negeri-negeri Tanah Melayu. seseorang warganegara berhak pergi dari sebuah negeri ke sebuah negeri dalam Malaysia ini.3 Hal Ehwal Tanah Di bawah peruntukan Perkara 83. Perwakilan kuasa bagi membuat undang-undang telah diberi kepada negerinegeri Borneo yang berkuat kuasa pada Hari Malaysia. Akta ini telah memperluas kuat kuasa Ordinan Imigresen 1969 ke negeri-negeri Borneo dan juga telah memberi beberapa kuasa yang penting kepada kerajaan kedua-dua negeri itu. Walau bagaimanapun disebabkan negeri-negeri Borneo itu dianggap berada dalam keadaan yang khas oleh pembentuk-pembentuk Malaysia.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 117 undang ini. sama ada tanah yang dikehendaki oleh kerajaan Persekutuan itu tanah yang telah diberi milik atau tanah kerajaan. Antara kuasa yang diberi adalah yang berkaitan dengan pengangkutan jalan raya. Mengikut Perkara 76A. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini.

Walaupun begitu. keputusan itu tidak semestinya dipatuhi oleh kerajaan negeri. (b) (c) . Namun bagi negeri-negeri Borneo. Antara kuasa-kuasa yang diberi adalah: (a) Kuasa Meminjam Wang Pada umumnya. Cukai eksport atau kayu kayan dan keluaran hutan. 2. peruntukan jalan-jalan raya dan punca-punca hasil yang diberi kepada semua kerajaan negeri. kedua-dua negeri ini boleh meminjam daripada mana-mana pihak dalam negara. Seperkara lagi. Jadual 10 Perlembagaan Malaysia. bagi negeri-negeri Borneo. bagi Sabah dan Sarawak.118 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN Mengenai tanah simpanan Bumiputera. negeri-negeri Sabah dan Sarawak turut menerima sumber tambahan hasil seperti yang tercatat dalam Bahagian 5. negeri-negeri di Tanah Melayu tidak mempunyai kuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk orang Melayu. Sumber-sumber Tambahan Hasil Selain daripada sumber hasil yang diserahkan kepada negeri-negeri seperti Bahagian 3. Sebaliknya. Selain daripada tiga punca utama iaitu pemberian wang per kapita.4 Kewangan Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Perbezaan hanya akan terhapus jika Parlimen. kuasa Parlimen dalam hal ini dikecualikan. Jadual 10. kerajaan-kerajaan negeri di Tanah Melayu diberi kuasa yang terbatas bagi peminjaman kewangan. Penerimaan Geran Kewangan Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada negeri-negeri Borneo bagi mendapat jumlah pemberian wang yang lebih besar daripada Kerajaan Pusat. Cukai import dan eksais serta hasil petroleum. membuat undang-undang supaya keputusan Majlis Tanah Negara mesti dipatuhi oleh kerajaan-kerajaan negeri itu. iaitu hanya boleh meminjam daripada kerajaan Pusat dan mana-mana badan yang dibenarkan sahaja. segala keputusan yang dibuat oleh Majlis Tanah Negara hendaklah dipatuhi oleh kerajaan negeri. negeri-negeri Borneo berkuasa penuh dalam hal mewujudkan tanah simpanan untuk bumiputeranya. Di bawah perkara 91. Parlimen berhak membuat undang-undang untuk menyeragamkan undang-undang dan dasar dalam hal ehwal tanah. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Sabah dan Sarawak berhak mendapat pemberian wang tambahan.7. iaitu: 1. Sebaliknya. 6. dengan persetujuan Yang di-Pertua Negeri itu. mengikut Perkara 89. dengan syarat mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia.

x x x . Sekarang. Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menetapkan bahawa „Bahasa Melayu hendaklah menjadi Bahasa Kebangsaan dan rakyat bebas mempelajari bahasa-bahasa lain‰. Cukai-cukai jualan negeri. yang terdiri daripada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 6. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumiputera serta hak kaum lain. Butiran Peruntukan Khas Sabah dan Sarawak Kuasa Parlimen Imigresen Hal Ehwal Tanah Kewangan x Dalam topik ini. 5.4 Anda telah memahami peruntukan-peruntukan khas yang diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. hak asasi. jaminan susunan keutamaan. iaitu selagi kedua-dua negeri bertanggungjawab membuat undang-undang berkenaan. Cukai eksport bahan galian selain bijih timah dengan royalti tidak lebih 10%. dan Bayaran-bayaran daripada pelabuhan negeri. AKTIVITI 6. kewarganegaraan dan perlindungan khas Sabah dan Sarawak. hak pewarisan dan pindaan hanya oleh Majlis Raja-raja. kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. Bayaran lesen pengangkutan jalan raya. Islam sebagai agama persekutuan atau kedudukan agama lain. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu ialah tidak boleh didakwa. hak prerogatif dan bidang kuasa tidak boleh disentuh.TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN W 119 3. lalu lintas dan pendaftaran kereta. Terdapat tujuh bentuk keistimewaan peruntukan-peruntukan tersebut. anda telah dimaklumkan tentang peruntukan-peruntukan istimewa yang diberi oleh Perlembagaan Malaysia kepada aspek-aspek tertentu. cuba anda lengkapkan jadual yang berikut dengan butiran yang sesuai. 4.

Noor bin Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. negeri-negeri Borneo mempunyai hak dan kuasa tertentu dalam perkara ini. (1983). Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Ghani Hj. pendaftaran.120 X TOPIK 6 PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN x Hak istimewa orang Melayu termaktub dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Mengenal Perlembagaan Malaysia. Sungguhpun hal ehwal imigresen termasuk dalam bidang kuasa Persekutuan. (1979). Apakah Undang-Undang? Dewan Bahasa dan Pustaka. menyebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai kuasa yang lebih luas daripada negeri-negeri Tanah Melayu lain. Anda perlu tahu bahawa seperti bahagian-bahagian yang lain. Awing. (1997). Di bawah peruntukan Perkara 83. x x x x x Iktikad Imigresen Kekebalan Kuota Prerogatif Royalti Warganegara Abd. (1988). Kuala Lumpur: Mohamed Sufian.M. Federalisme di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hussain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertimbangan politik menyebabkan terdapat beberapa perlindungan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. kerajaan Persekutuan berhak mendapatkan tanah dalam sebuah negeri untuk maksud Persekutuan. Syarat-syarat kewargenegaraan adalah melalui kuat kuasa undang-undang. kerajaan Sabah dan Sarawak turut mempunyai kuasa yang lebih luas dalam bahagian kewangan. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. masukan atau permohonan dan pencantuman wilayah. . (1987). Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Salleh Abas. Mohd. Shaik Mohd Noor Alam bin S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful