1.

0 Pengenalan Rasuah

Definisi rasuah mengikut undang-undang adalah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendakinya itu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya kemudian telah disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Selain, itu isu berkaitan rasuah kerap dibincangkan terutamanya di dalam seminar, forum dan ceramah namun ia masih berlarutan sehingga kini. Takrifan rasuah adalah begitu meluas dan bukan sahaja wujud di dalam bentuk Monetary. Bentuk monetary yang dimaksudkan ialah seperti pemberian jawatan, pangkat kebesaran, perbuatan pelepasan atau penahanan daripada satu obligasi dan liabiliti. Rasuah yang biasa didedahkan oleh pihak media massa adalah berada dalam kateogori rasuah transaktif ( transactive corruption ), rasuah memeras ( extortive corruption ) dan rasuah rasuah defensit ( defensive corruption ). Rasuah transaktif kebiasaannya

membabitkan dunia koporat dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan pihak pemerintah. Ini dilihat sebagai satu bentuk rasuah yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak ketika melakukan transaksi. Rasuah memeras pula berlaku apabila pihak pemberi dipaksa untuk melakukan. Tujuannya adalah mengelakkan sebarang kerugian yang bakal menimpa diri serta kepentingannya. Rasuah defensif pula merujuk kepada rasuah yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan dirinya. Oleh itu, rasuah tidak kira apa bentuk kategorinya adalah merupakan satu masalah yang perlu ditangani dengan serius oleh masyarakat dan lebih-lebih lagi oleh pihak pemerintah. Selain itu, perkara ini turut akan memberikan kesan negatif terhadap sosioekonomi sesebuah Negara. Misalnya, amalan

1

Ketiadaan dari segi pelaburan asing akan menjejaskan kegiatan ekonomi seperti perindustrian. Seterusnya akan menyebabkan berlakunya hakisan. kehilangan spesies flora dan fauna. Terdapat juga pihak tertentu yang memberikan kelulusan di dalam projek ini. kes pembalakan. Ada sesetengah pihak yang mengistilahkan bentuk dana pembangunan ini sebagai projek gajah putih. ketiadaan sumber pelaburan asing akan memberikan impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. kerana pemilik syarikat tersebut tidak mempunyai kelayakan secukupnya untuk menjalankan kegiatan pembalakan secara sistematik. pertanian dan sektor perkhimatan turut tergendala. Apabila gejala rasuah berleluasa akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara.0 Rasuah dari segi perspektif Islam 2 . Ini disebabkan kebanyakan sumber aktif sesebuah negara berbentuk monetary telah digunakan untuk membiayai projek yang kurang berdaya maju. terutamanya dalam mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan sumbangan kepada masyarakat.rasuah dalam pentadbiran sama ada di di dalam sektor awam atau koporat. Aktiviti jenayah maksiat juga akan berleluasa kerana amalan rasuah telah menyebabkan pihak berkuasa menutup mata atau tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang bersalah. Kesan rasuah bukan sahaja terhad kepada sosioekonomi malahan juga terhadap alam sekitar contohnya. Selain itu. 2. Jika tender yang dikeluarkan kepada sesebuah syarikat konsesi tidak mengikut proses sebenar berkemungkinan kegiatan pembalakan secara tidak terancang akan wujud. Keadaan itu berlaku disebabkan pihak pelabur akan menjauhkan diri daripada melakukan pelaburan di Negara berkenaan. banjir lumpur. Fenomena ini berlaku.

keadaan ini berlaku kerana apabila menlalui prosedur biasa. Seperti sabda Rasulullah Saw yang bermaksud. Di dalam Al-Quran perkataan rasuah diambil daripada bahasa Arab iaitu rasuah digolongkan dalam istilah umum batil. Di Malaysia dari segi undang-undang semua perbuatan member dan menerima suapan adalah daripada sebahagian perbuatan dan kesalahan jenayah. telah menyedari masalah yang bakal timbul daripada amalan rasuah ini. keredhaan dan keberkatan daripada daripada Allah Swt harus dititikberatkan di dalam apa jua bentuk urusan . Sebagai umat Islam. rasuah di dalam pandangan masyarakat Islam sebagai satu jalan pintas bagi seseoarang untuk mengecapi kehidupan mewah dan dengan erti kata lain. Islam juga amat melarang umatnya daripada mengamalkan budaya ini. Individu yang melakukan budaya ini. iaitu menyamai perkataan jenayah lain seperti merompak. seseorang tidak akan memperolehi apa-apa yang dikehendaki olehnya secara langsung mendorong kepada gejala rasuah. tidak memikirkan kesan buruk yang bakal terjadi sebaliknya mereka hanya memikirkan keuntungan yang bakal diperolehi. Kebiasaannya. Dalam Islam al -risywah . menipu dan memeras ugut. Justeru itu. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah untuk kepentingan individu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang diberikan kepada seseorang individu telah di salahgunakan dengan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Islam secara jelas tidak berkompromi di dalam isu ini. 3 .Islam sejak dulu. mahu menjadi kaya dalam masa yang singkat.

Langkah pertama yang tegas telah diutarakan oleh ajaran Islam iaitu di dalam mengharamkan secara berkesan tanpa bertolak ansur dengan rasuah. 4 . Allah telah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antaranya kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim. supaya dapat kamu memakan sebahagian harta yang berdosa sedang kamu mengetahuinya. (al-Baqarah : 188) Budaya rasuah ini sebenarnya telah lama disedari oleh Islam dan cara yang terbaik bagi mengatasi dan mengawal budaya ini telah disediakan. Rasulullah SA W telah bersabda yang bermaksud: Pemberi dan penerima rasuah kedua- duanya akan masuk neraka . Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat melicinkan kegiatan rasuah ini. seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yang bermaksud : Penerima dan pemberi rasuah akan ditempat dalam api neraka . Perbuatan rasuah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. ia telah berkata: Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi rasuah dan orang yang suka menerima rasuah dalam soal hukummenghukum .Daripada Abu Hurairah RA. Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas membuktikan Islam melarang perbuatan keji ini. Perbuatan ini juga dikutuk dengan kerasnya oleh Allah Swt sebagaimana dinyatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bermaksud : Allah SWT melaknat orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah serta orang yang memberikan jalan terhadap kedua-duanya . Mereka yang terjebak dalam budaya rasuah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka ini.

modenisasi. tawaran itu telah ditolak oleh Baginda. jika Rasulullah meninggalkan kegiatan dakwahnya itu.Berdasarkan dalil-dalil di atas jelas membuktikan bahawa Islam amat melarang perbuatan keji ini. Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah kepada pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat di dalam melicinkan kegiatan rasuah ini. Seseorang itu tahu bahawa rasuah adalah dilarang oleh agama dan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas menlalui ketegasan Nabi sulaiman apabila menolak hadiah daripada Puteri Balqis agar membolehkannya berterusan di dalam penyembahan kepada matahari apabila diseur beriman kepada Allah Swt. Baginda tetap tidak akan meninggalkan perjuangannya dalam menyebarkan agama islam kepada umat sejagat. ( Surah Al-Baqarah ayat 188 ) 3. surah An-Naml. Ketegasan Islam dalam hal ini dapat dijelaskan lagi menlalui perintah berbentuk larangan Allah yang berfirman: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain antara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah kamu membawa urusan itu ke mahkamah supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa. tetapi 5 . Kelemahan peribadi lebih merujuk kepada kekurangan iman dan takwa. Rasulullah telah menyatakan bahawa walaupun matahari diletakkan pada tangan kanannya dan bulan pada tangan kirinya. politik serta politik. Contoh lain ialah adalah ketegasan Nabi Muhammad yang menolak kafir Quraisy pada awal penyebaran agama Islam Kaum Quraisy telah berjanji akan memberikan apa sahaja yang diingini Baginda daripada kemewahan dunia. Walaubagaimanapun. kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. pada hal kamu mengetahuinya . bentuk hubungan sosial dan budaya .0 Punca-punca berlakunya rasuah Punca-punca rasuah boleh dibahagikan kepada kelemahan peribadi individu. telah tercatat di dalam ayat 35 hingga 37. Kisah ini.

Hal ini termasuk dalam teori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza. Dari aspek sosial dan budaya pula. riak. Oleh itu. cara terbaik adalah menlalui jalan pintas untuk mendapatkan tender. merujuk masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda. Sikap individu mahu memiliki kehidupan mewah. hari perkhawinan dan sebagainya.masih dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. Mereka mengatakan. Modenisasi pula merujuk kepada kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Misalnya. mempercepatkan pembayaran 6 . ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah terutamanya bagi mereka memiliki keperibadian yang lemah. bahawa melakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu . menunjuk-nunjuk. Mereka juga turut berusaha untuk memenangi hati para pengawai pengurusan atau pembuat keputusan sesuatu tender. sempena menyambut hari-hari perayaan tertentu. disogok atau di umpan tanpa disedari. Kebanyakan hari yang baik ini telah member kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah samaada diminta. Seterusnya. Golongan yang terlibat juga turut menggunakan kesempatan ini dalam mengaut keuntungan secara berlebihan. Kepimpinan yang lemah akan menyebabkan menyebabkan kurangnya penyeliaan. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. majlis hari jadi. Projek pembangunan meluas yang boleh diibaratkan sebagai cendawan tumbuh selepas hujan turut menyumbang kepada peningkatan pengaliran wang secara berterusan. Perlumbaan moden turut memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba di dalam mendapatkan sesuatu tender. tamak. tiada pemantauan. ialah kelemahan dari segi aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi.

pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. perkembangan kegiatan rasuah akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap golongan cerdik pandai khususnya di dalam Negara Malaysia. kegiatan rasuah bermungkinan tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang individu ini. 5. sistem pemerintahan akan turut menjadi lemah apabila setiap budaya rasuah berlaku. Contohnya. memenangi pemilihan jawatan politik. Ini boleh di umpamakan sebagai kecuaian dalam melakukan sesuatu akan mendorong kepada pemberian rasuah dalam mengantikan wang cukai yang hanya dinikmati oleh segelintir pemberi dan penerima rasuah. Justeru itu. Seterusnya masalah kewangan. Akibatnya. mengumpul kekayaan. Maka dengan ini. telah menyebabkan pihak pemerintah kehilangan akan hasil atau tindakan yang harus dilakukan olehnya. Misalnya. Selain itu. misalnya laporan Pelan Integriti Nasional menlalui kajian penilaian dan hala tuju (Tekad 2008) yang dijalankan telah mendedahkan hampir 70% kakitangan awam lebih cenderung menerima suapan akibat tekanan menangguh terlalu banyak beban hutang. menagih populariti dan sebagainya. di Filipina yang mencatatkan sejarah 7 .melepaskan hukuman. Kesan yang paling ketara akibat budaya rasuah ini ialah keruntuhan dalam pentadbiran. Dengan adanya. Dari aspek politik pula lebih melebihkan sesetengah ahli politik yang menggun akan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. Kemajuan sesebuah Negara bergantung juga adalah bergantung kepada golongan cerdik pandai. Kegiatan rasuah secara tidak langsung akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesebuah organisasi. Kegagalan individu mengawal p erasaan akibat tekanan hutang telah memberikan lebih ruang kepada individu untuk melakukannya. akan timbul masalah lain seperti kemerosotan ekonomi.0 Kesan-kesan rasuah Perbincangan mengenai isu rasuah perlulah di pandang serius oleh semua pihak. kegagalan melaksanakan projek dan sebagainya.

Buddha. meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Kristian dan sebagainya . memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. setiap daripada 8 . Misalnya pihak masyarakat biasa. Pihak ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam hal ini. Memiliki kekuatan iman dan jati diri yang tinggi akan dapat menangkis amalan rasuah walaupun individu itu berhadapan dengan peluang yang besar dalam mengamalkan rasuah.0 Langkah-langkah menangani rasuah Terdapat beberapa kaedah untuk mengelakkan diri daripada amalan rasuah iaitu.kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terkawal pada ketika itu. Setiap agama mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anak mereka seperti agama Islam. Namun begitu. memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. jentera pentadbiran dan sebagainya. Pertama ialah memantapkan iman dan mengukuhkan jati. Sikap benci terhadap amalan rasuah seharusnya dipupuk dan dihayati oleh setiap individu sejak dari peringkat asas lagi. Mempunyai keimanan dan tahap keperibadian yang tinggi adalah benteng pertahanan penting dalam mengelakkan diri daripada mengamalkan rasuah. yang seharusnya memainkan peranan penting dalam menunjukkan kepimpinan menlalui teladan. Seterusnya ialah memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. 6. ketika di bangku persekolahan guru seharusnya mengajar dan mendidik anak murid mereka tentang keburukan rasuah. pemimpin. Paling utama ialah pihak pentadbiran. Khususnya. menghindarkan diri daripada penyalahgunaan wang kerajaan demi kepentingan peribadi. para peniaga. Apabila setiap individu menanam sifat membenci amalan rasuah sudah tentunya akan membantu mengurangkan perningkatan amalan rasuah ini. dengan memberikan didikan agama dengan secukupnya kepada anak mereka bagi membentuk keperibadian mulia di kalangan anakanak mereka. Contohnya. meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT dan lain-lain.

generasi yang dididik membenci akan rasuah sudah tentunya akan menjadi seseorang individu yang bertanggungjawab. Oleh itu. Sikap individu yang sentiasa menghindarkan diri daripada menyogok orang lain sedikit sebanyak akan membantu pengurangan budaya rasuah. Dan kemudiannya telah menjadi ikutan oleh ( SPRM ) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Program Perlindungan Saksi. 9 . para pengamal rasuah akan lebih berhati-hati untuk melakukan rasuah dengan adanya hukuman yang berat ke atas setiap pesalah rasuah ini. Khususnya bagi masyarakat Islam yang amat ditegah daripada mengamalkan amalan rasuah dan melanggar hukum-hukum Islam. Sistem pendidikan hanya memainkan peranan di dalam membentuk generasi akan datang yang bebas daripada amalan rasuah.agama tersebut tidak semestinya mengalakkan manusia untuk melakukan dosa dan terpulanglah kepada setiap individu sendiri untuk menilai dan menentukan samaada pelakuan mereka itu baik atau buruk. amanah dan ikhlas. Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman turut membantu dalam pengurangan budaya rasuah ini. ancaman terhadap keselamatan negara sekiranya tidak dibendung dari awal. sudah tentunya akan menimbulkan kelemahan Negara itu sendiri. Terutamanya. Selain itu. Pengamalan daripada gaya hidup yang sah dari segi undang-undang iaitu bebas daripada amalan rasuah akan menjadikan individu lebih yakin untuk berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Usaha siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar pihak masyarakat sedar bahawa betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah. Keadaan ini telah bermula dengan penubuhan Institut Integriti Malaysia yang bertujuan untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap keupayaan pentadbiran dan tadbir urus Negara .

sukar dan lambat untuk diproses akan dipermudahkan menlalui penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT). Dengan adanya kegiatan rasuah. Penggunaan borang. Prosedur yang memerlukan tempoh jangka panjang. Umpamanya jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan.Kaedah lain ialah meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT. Kesimpulan Perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakantindakan yang sepatutnya. Akibatnya. Selain itu pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku. tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. proses temu duga dan sebagainya akan diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. 10 . Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada golongan cerdik pandai dan profesional yang ada. Proses yang mudah dan telus akan dapat menghindari bahaya rasuah kerana kemudahan ICT tidak memerlukan sogokan untuk mempercepatkan suatu proses urusan. kontraktor dan pelabur.

ibnuhasyim. R e t r i e ve d a t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0. Gejala Rasuah dan Kesannya.com/2009/03/bagaimana -nak-hapus-rasuah-makna-rasuah.my/v5/index.my/e-rujukan/lihat.html Muhammad Hisyam Mohamad. Pengamal rasuah dilaknat ditimpa bala sejak di dunia. Retrieved at 17 Febuari 2010. 2 0 0 8. R e t r i e v e d a t 1 7 Fe b u a r i 2 0 1 0. Fr o m: http://www. R a s u a h d an K e p i mp i n an M e n u r u t I sl a m. Penerbit: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Internet Norhafifi Yahya. 2 0 0 4. Bagaimana Nak Hapus Rasuah Makna Rasuah Pun Tak Lengkap.gov.gov.islam. P e n e r b i t : K u a l a Lu mp u r : D e w a n B a h a sa d a n p u st a ka .php?jakim=2088 Ibnu Hasyim.ikim. 2006. Kenapa Ianya Berlaku. 2008. From: http://www.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=126&cmd =resetall 11 .Rujukan M oh d K h a i r u l H id a ya t B e r a h i m. Fr o m: http://www. Asmawi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful