1.

0 Pengenalan Rasuah

Definisi rasuah mengikut undang-undang adalah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendakinya itu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya kemudian telah disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Selain, itu isu berkaitan rasuah kerap dibincangkan terutamanya di dalam seminar, forum dan ceramah namun ia masih berlarutan sehingga kini. Takrifan rasuah adalah begitu meluas dan bukan sahaja wujud di dalam bentuk Monetary. Bentuk monetary yang dimaksudkan ialah seperti pemberian jawatan, pangkat kebesaran, perbuatan pelepasan atau penahanan daripada satu obligasi dan liabiliti. Rasuah yang biasa didedahkan oleh pihak media massa adalah berada dalam kateogori rasuah transaktif ( transactive corruption ), rasuah memeras ( extortive corruption ) dan rasuah rasuah defensit ( defensive corruption ). Rasuah transaktif kebiasaannya

membabitkan dunia koporat dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan pihak pemerintah. Ini dilihat sebagai satu bentuk rasuah yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak ketika melakukan transaksi. Rasuah memeras pula berlaku apabila pihak pemberi dipaksa untuk melakukan. Tujuannya adalah mengelakkan sebarang kerugian yang bakal menimpa diri serta kepentingannya. Rasuah defensif pula merujuk kepada rasuah yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan dirinya. Oleh itu, rasuah tidak kira apa bentuk kategorinya adalah merupakan satu masalah yang perlu ditangani dengan serius oleh masyarakat dan lebih-lebih lagi oleh pihak pemerintah. Selain itu, perkara ini turut akan memberikan kesan negatif terhadap sosioekonomi sesebuah Negara. Misalnya, amalan

1

Kesan rasuah bukan sahaja terhad kepada sosioekonomi malahan juga terhadap alam sekitar contohnya. kes pembalakan. Ketiadaan dari segi pelaburan asing akan menjejaskan kegiatan ekonomi seperti perindustrian. Jika tender yang dikeluarkan kepada sesebuah syarikat konsesi tidak mengikut proses sebenar berkemungkinan kegiatan pembalakan secara tidak terancang akan wujud. pertanian dan sektor perkhimatan turut tergendala. Terdapat juga pihak tertentu yang memberikan kelulusan di dalam projek ini. ketiadaan sumber pelaburan asing akan memberikan impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu. banjir lumpur. Aktiviti jenayah maksiat juga akan berleluasa kerana amalan rasuah telah menyebabkan pihak berkuasa menutup mata atau tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang bersalah. Seterusnya akan menyebabkan berlakunya hakisan. 2. Apabila gejala rasuah berleluasa akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara. Ini disebabkan kebanyakan sumber aktif sesebuah negara berbentuk monetary telah digunakan untuk membiayai projek yang kurang berdaya maju. terutamanya dalam mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan sumbangan kepada masyarakat. Ada sesetengah pihak yang mengistilahkan bentuk dana pembangunan ini sebagai projek gajah putih. Fenomena ini berlaku. kehilangan spesies flora dan fauna.rasuah dalam pentadbiran sama ada di di dalam sektor awam atau koporat. kerana pemilik syarikat tersebut tidak mempunyai kelayakan secukupnya untuk menjalankan kegiatan pembalakan secara sistematik.0 Rasuah dari segi perspektif Islam 2 . Keadaan itu berlaku disebabkan pihak pelabur akan menjauhkan diri daripada melakukan pelaburan di Negara berkenaan.

Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang diberikan kepada seseorang individu telah di salahgunakan dengan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Di dalam Al-Quran perkataan rasuah diambil daripada bahasa Arab iaitu rasuah digolongkan dalam istilah umum batil. Seperti sabda Rasulullah Saw yang bermaksud. iaitu menyamai perkataan jenayah lain seperti merompak. tidak memikirkan kesan buruk yang bakal terjadi sebaliknya mereka hanya memikirkan keuntungan yang bakal diperolehi. Dalam Islam al -risywah . telah menyedari masalah yang bakal timbul daripada amalan rasuah ini. Sebagai umat Islam. Islam secara jelas tidak berkompromi di dalam isu ini. Kebiasaannya. rasuah di dalam pandangan masyarakat Islam sebagai satu jalan pintas bagi seseoarang untuk mengecapi kehidupan mewah dan dengan erti kata lain. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah untuk kepentingan individu. 3 .Islam sejak dulu. Justeru itu. menipu dan memeras ugut. Islam juga amat melarang umatnya daripada mengamalkan budaya ini. Di Malaysia dari segi undang-undang semua perbuatan member dan menerima suapan adalah daripada sebahagian perbuatan dan kesalahan jenayah. seseorang tidak akan memperolehi apa-apa yang dikehendaki olehnya secara langsung mendorong kepada gejala rasuah. mahu menjadi kaya dalam masa yang singkat. keredhaan dan keberkatan daripada daripada Allah Swt harus dititikberatkan di dalam apa jua bentuk urusan . keadaan ini berlaku kerana apabila menlalui prosedur biasa. Individu yang melakukan budaya ini.

Allah telah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antaranya kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim. (al-Baqarah : 188) Budaya rasuah ini sebenarnya telah lama disedari oleh Islam dan cara yang terbaik bagi mengatasi dan mengawal budaya ini telah disediakan. Perbuatan rasuah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat melicinkan kegiatan rasuah ini. Langkah pertama yang tegas telah diutarakan oleh ajaran Islam iaitu di dalam mengharamkan secara berkesan tanpa bertolak ansur dengan rasuah. ia telah berkata: Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi rasuah dan orang yang suka menerima rasuah dalam soal hukummenghukum . Mereka yang terjebak dalam budaya rasuah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka ini. Rasulullah SA W telah bersabda yang bermaksud: Pemberi dan penerima rasuah kedua- duanya akan masuk neraka . 4 . supaya dapat kamu memakan sebahagian harta yang berdosa sedang kamu mengetahuinya. Perbuatan ini juga dikutuk dengan kerasnya oleh Allah Swt sebagaimana dinyatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bermaksud : Allah SWT melaknat orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah serta orang yang memberikan jalan terhadap kedua-duanya . Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas membuktikan Islam melarang perbuatan keji ini. seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yang bermaksud : Penerima dan pemberi rasuah akan ditempat dalam api neraka .Daripada Abu Hurairah RA.

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelas membuktikan bahawa Islam amat melarang perbuatan keji ini. politik serta politik. modenisasi. surah An-Naml. kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. jika Rasulullah meninggalkan kegiatan dakwahnya itu. telah tercatat di dalam ayat 35 hingga 37. Contoh lain ialah adalah ketegasan Nabi Muhammad yang menolak kafir Quraisy pada awal penyebaran agama Islam Kaum Quraisy telah berjanji akan memberikan apa sahaja yang diingini Baginda daripada kemewahan dunia. Baginda tetap tidak akan meninggalkan perjuangannya dalam menyebarkan agama islam kepada umat sejagat. Seseorang itu tahu bahawa rasuah adalah dilarang oleh agama dan undang-undang. Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah kepada pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat di dalam melicinkan kegiatan rasuah ini. bentuk hubungan sosial dan budaya . pada hal kamu mengetahuinya . Rasulullah telah menyatakan bahawa walaupun matahari diletakkan pada tangan kanannya dan bulan pada tangan kirinya. Walaubagaimanapun. ( Surah Al-Baqarah ayat 188 ) 3. Ketegasan Islam dalam hal ini dapat dijelaskan lagi menlalui perintah berbentuk larangan Allah yang berfirman: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain antara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah kamu membawa urusan itu ke mahkamah supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa. Hal ini dapat dilihat dengan jelas menlalui ketegasan Nabi sulaiman apabila menolak hadiah daripada Puteri Balqis agar membolehkannya berterusan di dalam penyembahan kepada matahari apabila diseur beriman kepada Allah Swt. Kisah ini. tawaran itu telah ditolak oleh Baginda. tetapi 5 .0 Punca-punca berlakunya rasuah Punca-punca rasuah boleh dibahagikan kepada kelemahan peribadi individu. Kelemahan peribadi lebih merujuk kepada kekurangan iman dan takwa.

Hal ini termasuk dalam teori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza. Projek pembangunan meluas yang boleh diibaratkan sebagai cendawan tumbuh selepas hujan turut menyumbang kepada peningkatan pengaliran wang secara berterusan. Golongan yang terlibat juga turut menggunakan kesempatan ini dalam mengaut keuntungan secara berlebihan. bahawa melakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu . Seterusnya. Kebanyakan hari yang baik ini telah member kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah samaada diminta. sempena menyambut hari-hari perayaan tertentu. cara terbaik adalah menlalui jalan pintas untuk mendapatkan tender. Dari aspek sosial dan budaya pula. ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah terutamanya bagi mereka memiliki keperibadian yang lemah. majlis hari jadi. Kepimpinan yang lemah akan menyebabkan menyebabkan kurangnya penyeliaan. hari perkhawinan dan sebagainya. mempercepatkan pembayaran 6 . Mereka juga turut berusaha untuk memenangi hati para pengawai pengurusan atau pembuat keputusan sesuatu tender. riak. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. menunjuk-nunjuk.masih dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. disogok atau di umpan tanpa disedari. Misalnya. Modenisasi pula merujuk kepada kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. tamak. merujuk masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda. Perlumbaan moden turut memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba di dalam mendapatkan sesuatu tender. ialah kelemahan dari segi aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi. Mereka mengatakan. Oleh itu. Sikap individu mahu memiliki kehidupan mewah. tiada pemantauan.

memenangi pemilihan jawatan politik. di Filipina yang mencatatkan sejarah 7 . Maka dengan ini. kegiatan rasuah bermungkinan tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang individu ini. Kegagalan individu mengawal p erasaan akibat tekanan hutang telah memberikan lebih ruang kepada individu untuk melakukannya. Selain itu. Ini boleh di umpamakan sebagai kecuaian dalam melakukan sesuatu akan mendorong kepada pemberian rasuah dalam mengantikan wang cukai yang hanya dinikmati oleh segelintir pemberi dan penerima rasuah.0 Kesan-kesan rasuah Perbincangan mengenai isu rasuah perlulah di pandang serius oleh semua pihak.melepaskan hukuman. 5. Seterusnya masalah kewangan. pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Kesan yang paling ketara akibat budaya rasuah ini ialah keruntuhan dalam pentadbiran. mengumpul kekayaan. Contohnya. akan timbul masalah lain seperti kemerosotan ekonomi. Dari aspek politik pula lebih melebihkan sesetengah ahli politik yang menggun akan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. Kegiatan rasuah secara tidak langsung akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesebuah organisasi. telah menyebabkan pihak pemerintah kehilangan akan hasil atau tindakan yang harus dilakukan olehnya. menagih populariti dan sebagainya. sistem pemerintahan akan turut menjadi lemah apabila setiap budaya rasuah berlaku. kegagalan melaksanakan projek dan sebagainya. Misalnya. perkembangan kegiatan rasuah akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap golongan cerdik pandai khususnya di dalam Negara Malaysia. misalnya laporan Pelan Integriti Nasional menlalui kajian penilaian dan hala tuju (Tekad 2008) yang dijalankan telah mendedahkan hampir 70% kakitangan awam lebih cenderung menerima suapan akibat tekanan menangguh terlalu banyak beban hutang. Akibatnya. Justeru itu. Kemajuan sesebuah Negara bergantung juga adalah bergantung kepada golongan cerdik pandai. Dengan adanya.

jentera pentadbiran dan sebagainya. meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman. Misalnya pihak masyarakat biasa. Sikap benci terhadap amalan rasuah seharusnya dipupuk dan dihayati oleh setiap individu sejak dari peringkat asas lagi. Apabila setiap individu menanam sifat membenci amalan rasuah sudah tentunya akan membantu mengurangkan perningkatan amalan rasuah ini. Seterusnya ialah memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. Pertama ialah memantapkan iman dan mengukuhkan jati. ketika di bangku persekolahan guru seharusnya mengajar dan mendidik anak murid mereka tentang keburukan rasuah. memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Contohnya. meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT dan lain-lain.0 Langkah-langkah menangani rasuah Terdapat beberapa kaedah untuk mengelakkan diri daripada amalan rasuah iaitu. Buddha. Namun begitu. Paling utama ialah pihak pentadbiran. Kristian dan sebagainya . Setiap agama mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anak mereka seperti agama Islam. Memiliki kekuatan iman dan jati diri yang tinggi akan dapat menangkis amalan rasuah walaupun individu itu berhadapan dengan peluang yang besar dalam mengamalkan rasuah. Mempunyai keimanan dan tahap keperibadian yang tinggi adalah benteng pertahanan penting dalam mengelakkan diri daripada mengamalkan rasuah. setiap daripada 8 . 6. yang seharusnya memainkan peranan penting dalam menunjukkan kepimpinan menlalui teladan. Pihak ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam hal ini. dengan memberikan didikan agama dengan secukupnya kepada anak mereka bagi membentuk keperibadian mulia di kalangan anakanak mereka. Khususnya. para peniaga. menghindarkan diri daripada penyalahgunaan wang kerajaan demi kepentingan peribadi. memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. pemimpin.kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terkawal pada ketika itu.

Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman turut membantu dalam pengurangan budaya rasuah ini. Usaha siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar pihak masyarakat sedar bahawa betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah. 9 . Dan kemudiannya telah menjadi ikutan oleh ( SPRM ) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Program Perlindungan Saksi. ancaman terhadap keselamatan negara sekiranya tidak dibendung dari awal. sudah tentunya akan menimbulkan kelemahan Negara itu sendiri. amanah dan ikhlas. Oleh itu. Khususnya bagi masyarakat Islam yang amat ditegah daripada mengamalkan amalan rasuah dan melanggar hukum-hukum Islam. Sikap individu yang sentiasa menghindarkan diri daripada menyogok orang lain sedikit sebanyak akan membantu pengurangan budaya rasuah. Terutamanya. generasi yang dididik membenci akan rasuah sudah tentunya akan menjadi seseorang individu yang bertanggungjawab. Selain itu. Keadaan ini telah bermula dengan penubuhan Institut Integriti Malaysia yang bertujuan untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap keupayaan pentadbiran dan tadbir urus Negara .agama tersebut tidak semestinya mengalakkan manusia untuk melakukan dosa dan terpulanglah kepada setiap individu sendiri untuk menilai dan menentukan samaada pelakuan mereka itu baik atau buruk. Sistem pendidikan hanya memainkan peranan di dalam membentuk generasi akan datang yang bebas daripada amalan rasuah. para pengamal rasuah akan lebih berhati-hati untuk melakukan rasuah dengan adanya hukuman yang berat ke atas setiap pesalah rasuah ini. Pengamalan daripada gaya hidup yang sah dari segi undang-undang iaitu bebas daripada amalan rasuah akan menjadikan individu lebih yakin untuk berhadapan dengan masyarakat sekeliling.

Dengan adanya kegiatan rasuah. maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakantindakan yang sepatutnya. pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Umpamanya jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan. Penggunaan borang. tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Selain itu pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Kesimpulan Perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi. seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada golongan cerdik pandai dan profesional yang ada. Akibatnya. Proses yang mudah dan telus akan dapat menghindari bahaya rasuah kerana kemudahan ICT tidak memerlukan sogokan untuk mempercepatkan suatu proses urusan. kontraktor dan pelabur. 10 . sukar dan lambat untuk diproses akan dipermudahkan menlalui penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT). proses temu duga dan sebagainya akan diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita.Kaedah lain ialah meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Prosedur yang memerlukan tempoh jangka panjang.

my/v5/index.gov. Retrieved at 17 Febuari 2010.islam. 2008. Kenapa Ianya Berlaku.php?jakim=2088 Ibnu Hasyim.html Muhammad Hisyam Mohamad.Rujukan M oh d K h a i r u l H id a ya t B e r a h i m. R a s u a h d an K e p i mp i n an M e n u r u t I sl a m. 2 0 0 4.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=126&cmd =resetall 11 . Bagaimana Nak Hapus Rasuah Makna Rasuah Pun Tak Lengkap. R e t r i e ve d a t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0. R e t r i e v e d a t 1 7 Fe b u a r i 2 0 1 0. Asmawi. Penerbit: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Internet Norhafifi Yahya. Gejala Rasuah dan Kesannya.gov. Pengamal rasuah dilaknat ditimpa bala sejak di dunia.ibnuhasyim.ikim.com/2009/03/bagaimana -nak-hapus-rasuah-makna-rasuah. 2006. Fr o m: http://www.my/e-rujukan/lihat. 2 0 0 8. From: http://www. P e n e r b i t : K u a l a Lu mp u r : D e w a n B a h a sa d a n p u st a ka . Fr o m: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful