1.

0 Pengenalan Rasuah

Definisi rasuah mengikut undang-undang adalah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendakinya itu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya kemudian telah disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Selain, itu isu berkaitan rasuah kerap dibincangkan terutamanya di dalam seminar, forum dan ceramah namun ia masih berlarutan sehingga kini. Takrifan rasuah adalah begitu meluas dan bukan sahaja wujud di dalam bentuk Monetary. Bentuk monetary yang dimaksudkan ialah seperti pemberian jawatan, pangkat kebesaran, perbuatan pelepasan atau penahanan daripada satu obligasi dan liabiliti. Rasuah yang biasa didedahkan oleh pihak media massa adalah berada dalam kateogori rasuah transaktif ( transactive corruption ), rasuah memeras ( extortive corruption ) dan rasuah rasuah defensit ( defensive corruption ). Rasuah transaktif kebiasaannya

membabitkan dunia koporat dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan pihak pemerintah. Ini dilihat sebagai satu bentuk rasuah yang memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak ketika melakukan transaksi. Rasuah memeras pula berlaku apabila pihak pemberi dipaksa untuk melakukan. Tujuannya adalah mengelakkan sebarang kerugian yang bakal menimpa diri serta kepentingannya. Rasuah defensif pula merujuk kepada rasuah yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan dirinya. Oleh itu, rasuah tidak kira apa bentuk kategorinya adalah merupakan satu masalah yang perlu ditangani dengan serius oleh masyarakat dan lebih-lebih lagi oleh pihak pemerintah. Selain itu, perkara ini turut akan memberikan kesan negatif terhadap sosioekonomi sesebuah Negara. Misalnya, amalan

1

Seterusnya akan menyebabkan berlakunya hakisan. Fenomena ini berlaku. Aktiviti jenayah maksiat juga akan berleluasa kerana amalan rasuah telah menyebabkan pihak berkuasa menutup mata atau tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang bersalah.0 Rasuah dari segi perspektif Islam 2 . Terdapat juga pihak tertentu yang memberikan kelulusan di dalam projek ini. Keadaan itu berlaku disebabkan pihak pelabur akan menjauhkan diri daripada melakukan pelaburan di Negara berkenaan. Jika tender yang dikeluarkan kepada sesebuah syarikat konsesi tidak mengikut proses sebenar berkemungkinan kegiatan pembalakan secara tidak terancang akan wujud. Ada sesetengah pihak yang mengistilahkan bentuk dana pembangunan ini sebagai projek gajah putih. terutamanya dalam mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan sumbangan kepada masyarakat. Selain itu. kes pembalakan. Kesan rasuah bukan sahaja terhad kepada sosioekonomi malahan juga terhadap alam sekitar contohnya. Ketiadaan dari segi pelaburan asing akan menjejaskan kegiatan ekonomi seperti perindustrian.rasuah dalam pentadbiran sama ada di di dalam sektor awam atau koporat. banjir lumpur. kehilangan spesies flora dan fauna. Ini disebabkan kebanyakan sumber aktif sesebuah negara berbentuk monetary telah digunakan untuk membiayai projek yang kurang berdaya maju. kerana pemilik syarikat tersebut tidak mempunyai kelayakan secukupnya untuk menjalankan kegiatan pembalakan secara sistematik. Apabila gejala rasuah berleluasa akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi sesebuah Negara. pertanian dan sektor perkhimatan turut tergendala. ketiadaan sumber pelaburan asing akan memberikan impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 2.

Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah untuk kepentingan individu. menipu dan memeras ugut. keadaan ini berlaku kerana apabila menlalui prosedur biasa. Individu yang melakukan budaya ini. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang diberikan kepada seseorang individu telah di salahgunakan dengan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap pilih kasih dalam tindakannya. Kebiasaannya. Sebagai umat Islam. rasuah di dalam pandangan masyarakat Islam sebagai satu jalan pintas bagi seseoarang untuk mengecapi kehidupan mewah dan dengan erti kata lain. Di dalam Al-Quran perkataan rasuah diambil daripada bahasa Arab iaitu rasuah digolongkan dalam istilah umum batil. Dalam Islam al -risywah . tidak memikirkan kesan buruk yang bakal terjadi sebaliknya mereka hanya memikirkan keuntungan yang bakal diperolehi. iaitu menyamai perkataan jenayah lain seperti merompak. Seperti sabda Rasulullah Saw yang bermaksud. 3 .Islam sejak dulu. seseorang tidak akan memperolehi apa-apa yang dikehendaki olehnya secara langsung mendorong kepada gejala rasuah. Islam juga amat melarang umatnya daripada mengamalkan budaya ini. telah menyedari masalah yang bakal timbul daripada amalan rasuah ini. Justeru itu. Di Malaysia dari segi undang-undang semua perbuatan member dan menerima suapan adalah daripada sebahagian perbuatan dan kesalahan jenayah. Islam secara jelas tidak berkompromi di dalam isu ini. mahu menjadi kaya dalam masa yang singkat. keredhaan dan keberkatan daripada daripada Allah Swt harus dititikberatkan di dalam apa jua bentuk urusan .

supaya dapat kamu memakan sebahagian harta yang berdosa sedang kamu mengetahuinya. Rasulullah SA W telah bersabda yang bermaksud: Pemberi dan penerima rasuah kedua- duanya akan masuk neraka .Daripada Abu Hurairah RA. Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas membuktikan Islam melarang perbuatan keji ini. Mereka yang terjebak dalam budaya rasuah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka ini. (al-Baqarah : 188) Budaya rasuah ini sebenarnya telah lama disedari oleh Islam dan cara yang terbaik bagi mengatasi dan mengawal budaya ini telah disediakan. 4 . Perbuatan rasuah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yang bermaksud : Penerima dan pemberi rasuah akan ditempat dalam api neraka . Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat melicinkan kegiatan rasuah ini. Langkah pertama yang tegas telah diutarakan oleh ajaran Islam iaitu di dalam mengharamkan secara berkesan tanpa bertolak ansur dengan rasuah. Allah telah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antaranya kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim. Perbuatan ini juga dikutuk dengan kerasnya oleh Allah Swt sebagaimana dinyatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bermaksud : Allah SWT melaknat orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah serta orang yang memberikan jalan terhadap kedua-duanya . ia telah berkata: Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi rasuah dan orang yang suka menerima rasuah dalam soal hukummenghukum .

bentuk hubungan sosial dan budaya . Kisah ini. Baginda tetap tidak akan meninggalkan perjuangannya dalam menyebarkan agama islam kepada umat sejagat.Berdasarkan dalil-dalil di atas jelas membuktikan bahawa Islam amat melarang perbuatan keji ini. kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kutukan itu bukan sahaja terbatas kepada penerima malah kepada pemberi dan sesiapa juga yang bersubahat di dalam melicinkan kegiatan rasuah ini.0 Punca-punca berlakunya rasuah Punca-punca rasuah boleh dibahagikan kepada kelemahan peribadi individu. Walaubagaimanapun. tawaran itu telah ditolak oleh Baginda. modenisasi. tetapi 5 . politik serta politik. pada hal kamu mengetahuinya . Ketegasan Islam dalam hal ini dapat dijelaskan lagi menlalui perintah berbentuk larangan Allah yang berfirman: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain antara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah kamu membawa urusan itu ke mahkamah supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa. Kelemahan peribadi lebih merujuk kepada kekurangan iman dan takwa. telah tercatat di dalam ayat 35 hingga 37. Seseorang itu tahu bahawa rasuah adalah dilarang oleh agama dan undang-undang. jika Rasulullah meninggalkan kegiatan dakwahnya itu. surah An-Naml. ( Surah Al-Baqarah ayat 188 ) 3. Contoh lain ialah adalah ketegasan Nabi Muhammad yang menolak kafir Quraisy pada awal penyebaran agama Islam Kaum Quraisy telah berjanji akan memberikan apa sahaja yang diingini Baginda daripada kemewahan dunia. Rasulullah telah menyatakan bahawa walaupun matahari diletakkan pada tangan kanannya dan bulan pada tangan kirinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas menlalui ketegasan Nabi sulaiman apabila menolak hadiah daripada Puteri Balqis agar membolehkannya berterusan di dalam penyembahan kepada matahari apabila diseur beriman kepada Allah Swt.

riak.masih dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. Mereka mengatakan. sempena menyambut hari-hari perayaan tertentu. Sikap individu mahu memiliki kehidupan mewah. ialah kelemahan dari segi aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi. Mereka juga turut berusaha untuk memenangi hati para pengawai pengurusan atau pembuat keputusan sesuatu tender. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah. ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah terutamanya bagi mereka memiliki keperibadian yang lemah. hari perkhawinan dan sebagainya. Misalnya. Oleh itu. mempercepatkan pembayaran 6 . Dari aspek sosial dan budaya pula. bahawa melakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu . Projek pembangunan meluas yang boleh diibaratkan sebagai cendawan tumbuh selepas hujan turut menyumbang kepada peningkatan pengaliran wang secara berterusan. Seterusnya. Kepimpinan yang lemah akan menyebabkan menyebabkan kurangnya penyeliaan. menunjuk-nunjuk. Modenisasi pula merujuk kepada kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Perlumbaan moden turut memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba di dalam mendapatkan sesuatu tender. cara terbaik adalah menlalui jalan pintas untuk mendapatkan tender. tiada pemantauan. Kebanyakan hari yang baik ini telah member kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah samaada diminta. merujuk masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda. disogok atau di umpan tanpa disedari. tamak. Hal ini termasuk dalam teori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza. majlis hari jadi. Golongan yang terlibat juga turut menggunakan kesempatan ini dalam mengaut keuntungan secara berlebihan.

Kegiatan rasuah secara tidak langsung akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesebuah organisasi. Contohnya. telah menyebabkan pihak pemerintah kehilangan akan hasil atau tindakan yang harus dilakukan olehnya. Akibatnya. Selain itu. Dari aspek politik pula lebih melebihkan sesetengah ahli politik yang menggun akan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. 5. misalnya laporan Pelan Integriti Nasional menlalui kajian penilaian dan hala tuju (Tekad 2008) yang dijalankan telah mendedahkan hampir 70% kakitangan awam lebih cenderung menerima suapan akibat tekanan menangguh terlalu banyak beban hutang. kegiatan rasuah bermungkinan tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang individu ini. Kegagalan individu mengawal p erasaan akibat tekanan hutang telah memberikan lebih ruang kepada individu untuk melakukannya.0 Kesan-kesan rasuah Perbincangan mengenai isu rasuah perlulah di pandang serius oleh semua pihak. menagih populariti dan sebagainya. pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Kesan yang paling ketara akibat budaya rasuah ini ialah keruntuhan dalam pentadbiran. Justeru itu. Dengan adanya. akan timbul masalah lain seperti kemerosotan ekonomi. perkembangan kegiatan rasuah akan menghakis kepercayaan orang awam terhadap golongan cerdik pandai khususnya di dalam Negara Malaysia. mengumpul kekayaan.melepaskan hukuman. Maka dengan ini. Kemajuan sesebuah Negara bergantung juga adalah bergantung kepada golongan cerdik pandai. di Filipina yang mencatatkan sejarah 7 . Misalnya. memenangi pemilihan jawatan politik. sistem pemerintahan akan turut menjadi lemah apabila setiap budaya rasuah berlaku. Ini boleh di umpamakan sebagai kecuaian dalam melakukan sesuatu akan mendorong kepada pemberian rasuah dalam mengantikan wang cukai yang hanya dinikmati oleh segelintir pemberi dan penerima rasuah. kegagalan melaksanakan projek dan sebagainya. Seterusnya masalah kewangan.

jentera pentadbiran dan sebagainya. para peniaga. yang seharusnya memainkan peranan penting dalam menunjukkan kepimpinan menlalui teladan. Contohnya. Pertama ialah memantapkan iman dan mengukuhkan jati. Namun begitu. Mempunyai keimanan dan tahap keperibadian yang tinggi adalah benteng pertahanan penting dalam mengelakkan diri daripada mengamalkan rasuah. dengan memberikan didikan agama dengan secukupnya kepada anak mereka bagi membentuk keperibadian mulia di kalangan anakanak mereka. Buddha. Memiliki kekuatan iman dan jati diri yang tinggi akan dapat menangkis amalan rasuah walaupun individu itu berhadapan dengan peluang yang besar dalam mengamalkan rasuah. setiap daripada 8 .0 Langkah-langkah menangani rasuah Terdapat beberapa kaedah untuk mengelakkan diri daripada amalan rasuah iaitu. Sikap benci terhadap amalan rasuah seharusnya dipupuk dan dihayati oleh setiap individu sejak dari peringkat asas lagi. Apabila setiap individu menanam sifat membenci amalan rasuah sudah tentunya akan membantu mengurangkan perningkatan amalan rasuah ini. meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman.kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terkawal pada ketika itu. Kristian dan sebagainya . Khususnya. Setiap agama mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anak mereka seperti agama Islam. meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT dan lain-lain. Paling utama ialah pihak pentadbiran. ketika di bangku persekolahan guru seharusnya mengajar dan mendidik anak murid mereka tentang keburukan rasuah. Misalnya pihak masyarakat biasa. memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. 6. pemimpin. menghindarkan diri daripada penyalahgunaan wang kerajaan demi kepentingan peribadi. Pihak ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam hal ini. Seterusnya ialah memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri.

Usaha siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar pihak masyarakat sedar bahawa betapa bahaya dan seriusnya masalah rasuah. Dan kemudiannya telah menjadi ikutan oleh ( SPRM ) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Program Perlindungan Saksi. 9 .agama tersebut tidak semestinya mengalakkan manusia untuk melakukan dosa dan terpulanglah kepada setiap individu sendiri untuk menilai dan menentukan samaada pelakuan mereka itu baik atau buruk. para pengamal rasuah akan lebih berhati-hati untuk melakukan rasuah dengan adanya hukuman yang berat ke atas setiap pesalah rasuah ini. Keadaan ini telah bermula dengan penubuhan Institut Integriti Malaysia yang bertujuan untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap keupayaan pentadbiran dan tadbir urus Negara . Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman turut membantu dalam pengurangan budaya rasuah ini. amanah dan ikhlas. Terutamanya. ancaman terhadap keselamatan negara sekiranya tidak dibendung dari awal. Khususnya bagi masyarakat Islam yang amat ditegah daripada mengamalkan amalan rasuah dan melanggar hukum-hukum Islam. sudah tentunya akan menimbulkan kelemahan Negara itu sendiri. Sikap individu yang sentiasa menghindarkan diri daripada menyogok orang lain sedikit sebanyak akan membantu pengurangan budaya rasuah. Selain itu. generasi yang dididik membenci akan rasuah sudah tentunya akan menjadi seseorang individu yang bertanggungjawab. Pengamalan daripada gaya hidup yang sah dari segi undang-undang iaitu bebas daripada amalan rasuah akan menjadikan individu lebih yakin untuk berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Oleh itu. Sistem pendidikan hanya memainkan peranan di dalam membentuk generasi akan datang yang bebas daripada amalan rasuah.

maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakantindakan yang sepatutnya. kontraktor dan pelabur. sukar dan lambat untuk diproses akan dipermudahkan menlalui penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT). seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. 10 . Proses yang mudah dan telus akan dapat menghindari bahaya rasuah kerana kemudahan ICT tidak memerlukan sogokan untuk mempercepatkan suatu proses urusan. Prosedur yang memerlukan tempoh jangka panjang. Penggunaan borang. Selain itu pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku. Akibatnya.Kaedah lain ialah meluaskan urusan menlalui penggunaan ICT. proses temu duga dan sebagainya akan diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada golongan cerdik pandai dan profesional yang ada. ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi. maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Umpamanya jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan. Kesimpulan Perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Dengan adanya kegiatan rasuah. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara.

2 0 0 4. 2008. Kenapa Ianya Berlaku.my/e-rujukan/lihat.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=126&cmd =resetall 11 . Penerbit: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Internet Norhafifi Yahya.php?jakim=2088 Ibnu Hasyim.gov. R e t r i e v e d a t 1 7 Fe b u a r i 2 0 1 0. 2006.gov. Gejala Rasuah dan Kesannya. Fr o m: http://www. P e n e r b i t : K u a l a Lu mp u r : D e w a n B a h a sa d a n p u st a ka . From: http://www.html Muhammad Hisyam Mohamad. Asmawi.my/v5/index. R a s u a h d an K e p i mp i n an M e n u r u t I sl a m.ibnuhasyim. Bagaimana Nak Hapus Rasuah Makna Rasuah Pun Tak Lengkap.com/2009/03/bagaimana -nak-hapus-rasuah-makna-rasuah.islam. Pengamal rasuah dilaknat ditimpa bala sejak di dunia. 2 0 0 8. R e t r i e ve d a t 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0.Rujukan M oh d K h a i r u l H id a ya t B e r a h i m. Fr o m: http://www.ikim. Retrieved at 17 Febuari 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful