HUBUNGAN / FUNGSI PUASA TERHADAP KESABARAN

Oleh: Hanin Nazilah Tiara Ulantika A. P Maharani A. P Reny Maziatul µIlmi

(02) (19) (20) (23)

menambah tekad yang kuat dan keuletan. orang akan berlatih sabar yang kemudiaan dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.  Puasa merupakan sarana latihan dan peningkatan disiplin. sehari- . melahirkan sifat sederhana. Puasa melatih kesabaran karena dalam puasa diharuskan untuk bersabar. mendidik sifat terpercaya (amanah). melatih sifat sabar. apabila tidak bersabar akan kehilangan banyak pahala. membiasakan bertindak benar. Agar tidak kehilangan banyak pahala. serta melawan hawa nafsu.

Di dalam Al-qur¶an Allah SWT berfirman : Al³Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Al-Baqarah: 155). Selasa (1/9) dalam kultumnya di Mesjid Mujahiddin.S. Al- . yaitu sabar menghadapi cobaan.    Diungkapkan Ustad M. dan sabar saat beribadah. ³Bulan Ramadan ini menjadi waktu yang paling tepat bagi untuk membentuk sifat sabar. sabar dalam kesulitan. jiwa dan buah-buahan. sabar ketika diberikan kesenangan oleh Allah. Zakaria.´ katanya. kelaparan. Ia mengatakan sifat sabar merupakan sifat yang sangat mendasar. kekurangan harta. Dan berikan kabar buahgembira kepada orang-orang yang sabar´ orang(Q. Dikatakannya ada empat hal kita harus bersabar.

bersabarlah kita menahan kantuk saat sahur. Dari empat hal pentingnya bersabar.    ³Keutamaan sabar laksana cahaya yang bersinar yang dapat menghilangkan kegelapan dan kesukaran hidup. Zakaria menilai bersabar dalam beribadah menjadi hal utama di bulan Ramadan. ³Di Ramadan ini.³ tuturnya. Az Zumar (39):10) . Bersabarlah kita saat berpuasa dan menanti berbuka.´ (QS.´ ungkapnya. kita perlu melatih sabar dalam menghadapi persoalan hidup. ³Sesungguhnya hanya orangorangorang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

  Dari Abu Sa¶id Sa¶d bin Malik bin Sinan AlAlKhudry r. beliau bersabda kepada mereka ³Apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan kepada kamu sekalian. maka beliau memberinya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya. Setelah beliau memberikan semua apa yang ada ditangannya. . Maka habislah apa yang ada pada beliau.a. Allah pun akan memberikan kesabaran kepadanya dan seseorang itu tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik dan lebih lapang dibandingkan kesabaran´ (Muttafaq µalaih). disebutkan bahwa ada beberapa orang sahabat Anshar meminta kepada Rasulullah SAW.

Untuk mencapai shalat yang khusuk.´ anjurnya. ath-Thabrani). dan tidaklah Alloh memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang hamba daripada sifat sabar. Dalam hadist shohih juga disebutkan ³Sabar adalah setengah dari iman dan yakin adalah iman yang sempurna. Zakaria juga menyampaikan pentingnya sabar saat beribadah shalat. ath- . sebaiksebaikbaiknya shalat itu ketika dilakukan dengan sabar baik dalam gerakannya dan bacaannya. ³Barangsiapa bersabar maka Alloh akan memberinya kesabaran.   Dalam kultumnya. mestinya dalam shalat kita harus tertib dalam rukun dan syaratnya. Dikatakannya. Bukhari dan Muslim).´ (HR. ³Janganlah kita tergesa-gesa tergesadalam gerakan dan bacaan saat shalat.´ (HR.

pasti akan ada buahnya kelak. Sabar dan ikhlas untuk terus berproses menjalani aktivitas yang tengah anda jalani ini. . Dengan sabar dan ikhlas kita tidak akan mudah menyerah. Pantang berkata mundur. Percayalah apa yang tengah kita jalankan saat ini. Sama sekali tidak ada yang sia-sia dalam proses yang siakita jalani.

melihat makanan yg menggiurkan dan sekali lagi kita harus sabar menunggu magrib untuk mengijinkan semua nya itu melintas di tenggorokan kita. . waktu minum semua kita harus menunggu. Dimana dijalan kita melihat minuman yang segar. Saat menunggu itulah kita memerlukan kesabaran yang amat sangat. minum. merokok (menahan hawa nafsu) dari waktu imsyak sampai beduk magrib. Waktu makan. Kita tidak makan. Saat puasa adalah waktu yang kita tahan.

semua hal yang kita jalani harus penuh dengan kesabaran karena dengan kesabaran. ingin punya jabatan harus sabar. hal-hal yang kita halkerjakan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan mengurangi resiko µberantakan¶ dalam bekerja. Ingin kaya harus bersabar. Sama seperti hidup ini semua yang dijalani harus dengan kesabaran. ingin dapat jodoh harus sabar. .

´ Artinya jangan memaksa sesuatu yang belum saat nya tiba. keresahan. usaha. Kalau sekarang kita belum punya kekayaan. ³coba terapkan prinsip puasa dalam kehidupan sehari hari. ihtiar dan pasti ada waktu nya di mana kita mendapatkan nya. jodoh kita harus bersabar.  Ada beberapa ustadz mengatakan. Allah sudah mengatur semua nya dan Allah juga yang sudah mengatur waktu nya. jabatan. Memang waktu menunggu itu kadang ada kebimbangan. ketidakpercayaan dalam prosesnya. .

soto yang panas. Sama seperti puasa. saat menunggu magrib kita membayangkan es campur yg manis. kolak yang gurih. Tetapi saat waktu berbuka puasa tiba. buah yang segar dan itu seperti khayalan saat kita membayangkannya pada waktu dzuhur. . dahaga dan lapar kita terbalaskan hanya dengan segelas es teh manis.

takut. maka yang kita tunggutunggutunggu itu semuanya akan terasa nikmat. semua bercampur menjadi satu. tidak enak rasanya. kalem apabila kita berbuka puasa pada waktunya. tenang. Apabila kita menunggu dengan bersabar. . rasa bersalah. Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus sabar. pasti tidak nyaman. Yang penting kita berdoa dan ihtiar. Menunggu itu pasti akan datang waktunya. Jadi. Coba bandingkan jika kita berbuka puasa di tengah hari.  Kita akan duduk manis.

Terima Kasih Atas Perhatiannya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful