P. 1
HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

|Views: 4,674|Likes:
Published by Muhammad Norrudin

More info:

Published by: Muhammad Norrudin on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

fotokopi. Hak Cipta Terpelihara. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. Open University Malaysia (OUM).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 3 . Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM).

.

............................................................................ 7 Saranan Bacaan Tambahan .................................................... 8 Format Penilaian ............................... 6 Sasaran Kursus ................................................................................ 12 Minggu 5......................... 7 Sumber dan Keperluan Kursus ..................................................................................................................................... 6 Beban Kursus ........................................................................................................................................................................................................ 16 Minggu 9............................................... 6 Sinopsis Kursus...................................................................................................................................................................................... 8 Penghantaran Tugasan Lewat.......................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus...................... 7 Pengetahuan Asas ........................................ 9 Minggu 2.................................................................................................................................................................................. 17 Minggu 10. 7 Buku Teks .............................................................................................................................................................. 18 5 ............................................................................................................................................................................................................................ 15 Minggu 8........................................................................................................................................................... 10 Minggu 3..................................................................................................................................................... 8 Panduan Pembelajaran Mingguan............................................................................................................................................................................. 7 Rujukan Penting .................. 6 Keperluan Kursus ....................................... 6 Hasil Pembelajaran Kursus .. 9 Minggu 1........................................................ 13 Minggu 6.................................................................................. 14 Minggu 7................................ 11 Minggu 4.............................................................................................................................................................. 8 Penilaian ........................................................................... 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ............................................

Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. 2. 1968). Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. 4. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK). Kemudian. Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. Selaras dengan piawaian ini. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. anda haruslah dapat: 1. 3. seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Asmah Hj. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. 6 . Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu.

Nahu Melayu Mutakhir. Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Arbak Othman (1984). Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Tatabahasa Dewan. S. Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. (2008). Omar (1993). Asraf Abdul Wahab (1985). pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. 2. Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Sasbadi. (1964).T. Alisjahbana. 3. 7 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Bahasa Malaysia. (2008).al. (Edisi Ketiga).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. 4. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Asmah Hj. Rujukan Penting 1. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.

PPM dan IFLA. soalansoalan peperiksaan lepas. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. 8 . Pelita Bahasa Melayu I – III. Zainal Abidin Ahmad (1965). 2. Harian Metro. The Philosophy of Grammar. Allen and Unwin Ltd. PERPUN. London : Ceorge. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. A. penerbit dan sebagainya. artikel. et al (1988). Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. OUM ID. jurnal. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. (1968). katalog. 4. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. Jespenson. 5. Jakarta : Balai Pustaka. New Straits Times. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. Moeliono. 3. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. TSDASL Facebook.com. 6. O. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1. kamus digital. 3. 2. Utusan Malaysia. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku.

Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. institut perguruan dan universiti. Bhd. (2008). − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tatabahasa Dewan. pendapat tentang tatabahasa. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.al. sistem. Nik Safiah Karim et. 2. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. pengertian tatabahasa. (2008). 4. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. Beri definisi tatabahasa. (Edisi Ketiga). 3. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 .

Melalui susur galur bahasa Melayu. deskriptif.al. nosional. Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. institut perguruan dan universiti. bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. Bhd. 2. (Edisi Ketiga). − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. (2008). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). Nik Safiah Karim et. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. bebas konteks dan fungsional. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. 3. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan. preskriptif.

(2008). Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. 3. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. Selain daripada itu. − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. (2008). 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu.Marsden dan R. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Asmah Haji Omar dan Abdullah. Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan. 4. Bhd.al. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. O. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Dewan. (Edisi Ketiga). Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 .

− Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 4. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. (2008). − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . 3. dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial.al. Bhd. 2. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. (Edisi Ketiga). Berikan definisi tatabahasa tradisional. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani.

Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu.al. 4. Tatabahasa Dewan. − Dalam Topik 5. Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya. (2008). 3. Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. Nik Safiah Karim et. (Edisi Ketiga). − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural. Bhd. 2. Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 .PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.

Menurut TG. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (Edisi Ketiga). Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran. 4. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Bhd. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Berikan definisi tatabahasa generatif. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Huraikan Rumus Transformasi. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Selain itu. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. 14 . Dengan kata lain.al. 2. 3. rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. (2008).

(2008). Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. bentuk kata terbitan. Soalan-soalan Pembelajaran 1.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. pemajmukan dan penggandaan. bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal. Bhd. 3. dan proses-proses lain. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 2. proses penerbitan kata. (Edisi Ketiga). Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. Melalui proses pembentukan kata ini.

nama orang. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata. (2008). Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas. kata kerja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. kata sendi dan kata hubung.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan.al. 3. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. orang dan perkara. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. 2. 4. (Edisi Ketiga). Berlainan pula dengan kata kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama. Bhd. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. Huraikan tiga subgolongan kata nama. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. 16 . iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. (2008). Nik Safiah Karim et. Kata nama yang menunjukkan nama benda. kata adjektif dan kata tugas.

Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. Nik Safiah Karim et. frasa adjektif dan frasa sendi. frasa kerja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.al. (2008). 4. Namun begitu. (Edisi Ketiga). 2. Bhd. Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. 3. Apa yang penting. − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. (2008). Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu.

Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. ayat aktif dan ayat pasif. Ayat mengandungi unsur klausa. (2008). Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Nik Safiah Karim et. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. (Edisi Ketiga).al. Oleh yang demikian. (2008). ayat tunggal. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. Bhd. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. ayat terbitan. seperti ayat-ayat jenis lain. 18 . Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. 2. Tatabahasa Dewan. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->