P. 1
HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu

|Views: 4,679|Likes:
Published by Muhammad Norrudin

More info:

Published by: Muhammad Norrudin on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

Hak Cipta Terpelihara. 3 .PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. mekanik. Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM). Open University Malaysia (OUM). rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi.

.

.................... 7 Rujukan Penting ..................................... 6 Sasaran Kursus .................................................... 8 Panduan Pembelajaran Mingguan.............. 11 Minggu 4.................................................... 8 Penilaian ......................................................................................................................................................... 13 Minggu 6.........................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus........................................................................................................................................................................................................................................................................ 14 Minggu 7................................. 18 5 ............................... 16 Minggu 9................................................... 6 Sinopsis Kursus............................................................................................................................................................ 6 Hasil Pembelajaran Kursus ......................................................................................................................................................................... 12 Minggu 5............................................................................................................................................ 7 Pengetahuan Asas ............................... 10 Minggu 3............................. 9 Minggu 1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 Sumber dan Keperluan Kursus ................................. 7 Buku Teks ............................. 7 Saranan Bacaan Tambahan .......................................................................................................................... 8 Penghantaran Tugasan Lewat..... 8 Format Penilaian .................................................................................................................................................................................................................................................... 17 Minggu 10.................................................................. 6 Beban Kursus .................... 9 Minggu 2............. 15 Minggu 8.............................................................................................................................................................................................................................................................. 6 Keperluan Kursus ............... 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM .................................................

Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. Asmah Hj. Selaras dengan piawaian ini. 2. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. 1968). seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. anda haruslah dapat: 1. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). 3. Kemudian. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK). Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. 6 . kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. 4. Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen.

Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Asraf Abdul Wahab (1985). Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Nik Safiah Karim et. Alisjahbana. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Kuala Lumpur: Sasbadi. Nahu Melayu Mutakhir. (2008). Arbak Othman (1984). 7 . Omar (1993). Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. (1964). Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. 2.al. 3. 4. (Edisi Ketiga). Tatabahasa Dewan.T. Asmah Hj. Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Tatabahasa Bahasa Malaysia.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. (2008). pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Rujukan Penting 1. Bhd. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.

soalansoalan peperiksaan lepas. Moeliono. 6. New Straits Times. penerbit dan sebagainya. PERPUN. OUM ID. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. katalog. 2. kamus digital. TSDASL Facebook. (1968). Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. 3. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. et al (1988). Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. London : Ceorge. Jakarta : Balai Pustaka. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1. OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. Zainal Abidin Ahmad (1965). Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku. PPM dan IFLA. Jespenson. 5. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. O. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM.com. 3. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. artikel. The Philosophy of Grammar. Allen and Unwin Ltd. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. jurnal. 8 . Pelita Bahasa Melayu I – III. Harian Metro. 2. Utusan Malaysia. A. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim et. Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. 4. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . pengertian tatabahasa. 2.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. Tatabahasa Dewan. (Edisi Ketiga). sistem. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain. − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. pendapat tentang tatabahasa. 3. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. institut perguruan dan universiti. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. Beri definisi tatabahasa. (2008).al. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Bhd. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. Nik Safiah Karim et. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . 4. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. nosional. institut perguruan dan universiti.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 3.al. preskriptif. Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. (2008). bebas konteks dan fungsional. (Edisi Ketiga). Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Melalui susur galur bahasa Melayu. − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. 2. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. deskriptif. (2008).

− Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan. O. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu.Marsden dan R. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 . 3. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et. (Edisi Ketiga). − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan. 4. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. 2. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan. Asmah Haji Omar dan Abdullah.al. (2008). Bhd. bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Selain daripada itu. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Berikan definisi tatabahasa tradisional. Tatabahasa Dewan. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. (Edisi Ketiga).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. 4. Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . Bhd. 3. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani. − Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. (2008). (2008).al. Selain itu. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. 2.

Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. 2. Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 . Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (Edisi Ketiga). aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. Tatabahasa Dewan. Bhd. Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (2008). 4. (2008). Nik Safiah Karim et.al. − Dalam Topik 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. (Edisi Ketiga). 2. 4. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. Tatabahasa Dewan. rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Huraikan Rumus Transformasi. Nik Safiah Karim et. Menurut TG. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. (2008).al. Bhd. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. Berikan definisi tatabahasa generatif. Selain itu. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Dengan kata lain. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 14 . Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran.

bentuk kata terbitan. 4. − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. pemajmukan dan penggandaan. 3. Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. Bhd. proses penerbitan kata. bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. Melalui proses pembentukan kata ini. dan proses-proses lain. (Edisi Ketiga). (2008).al. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. 2. (2008).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. Nik Safiah Karim et. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. kata sendi dan kata hubung. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. 2. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. Bhd. kata kerja. Kata nama yang menunjukkan nama benda. Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas.al. Huraikan tiga subgolongan kata nama. − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). 16 . (2008).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan. 4. (Edisi Ketiga). orang dan perkara. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Berlainan pula dengan kata kerja. 3. nama orang. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. kata adjektif dan kata tugas. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata.

PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. Tatabahasa Dewan. frasa adjektif dan frasa sendi. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. 2. Apa yang penting. (Edisi Ketiga). Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. (2008). Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. 3. 4. (2008). Nik Safiah Karim et. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat. frasa kerja. Oleh itu. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun begitu. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Bhd.

ayat aktif dan ayat pasif. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). (Edisi Ketiga). manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. (2008). − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 4. Tatabahasa Dewan. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. Oleh yang demikian. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. 18 . ayat terbitan. ayat tunggal. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. seperti ayat-ayat jenis lain. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. Nik Safiah Karim et. Bhd. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. 2. 3. Ayat mengandungi unsur klausa.al. yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->