PENGALAMAN BULI DI TEMPAT KERJA, PERCANGGAHAN EMOSI DAN NIAT SETERUSNYA UNTUK MENGEJAR KERJAYA DALAM INDUSTRI PERHOTELAN

Mohd Onn Rashdi A. Patah*, Rahman Abdullah, Mohaini M. Naba, Mohd Salehuddin Mohd Zahari & Salleh Mohd Radzi. Kejadian buli di tempat kerja terutamanya antara pelajar latihan pratikum dalam industri perhotelan menjadi suatu episod yang tidak pernah berakhir dan setiap semester isu yang sama ini telah diajukan oleh para pelajar yang mengalami kesan daripada perbuatan tersebut. Pelajar latihan praktikum dikenalpasti antar menjadi sasaran utama buli kerana status mereka di organisasi tersebut. Oleh sebab itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui niat para pelajar ini adakah akan meneruskan kerjaya dalam industry perhotelan ini atau tidak setelah menghadapi insiden buli tersebut selama latihan praktikum mereka. Seramai 232 pelajar daripada diploma jurusan seni kulinari dan pengurusan hotel daripada dua universiti Malaysia telah dijadikan sampel kajian untuk memberi maklumat dan keputusan telah menunjukkan terdapat beberapa signifikan daripada kajian tersebut. Penemuan yang paling utama dan signifikan antara satu sama lain ialah apabila kesan pengaruh negatif di tempat kerja iaitu buli memberi impak ke atas pilihan kerjaya para pelajar tersebut. Dengan penemuan ini, ia dapat membantu untuk mengatasi isu ini dengan lebih tepat dan merancang program-program latihan yang lebih baik di masa akan datang.

1. Pengenalan

Buli di tempat kerja terutamanya terhadap pekerja latihan bukan menjadi salah satu perkara umum dan khusus untuk seorang pengurus dalam industri perhotelan. Status seseorang perkerja itu seperti pekerja latihan praktikum atau pekerja latihan di hotel-hotel tersebut dilihat antara punca mengapa buli itu berlaku dan tanpa dikesan oleh sesiapa. Hal ini demikian kerana majikan atau pengurus latihan mengarahkan untuk berdiam diri untuk mengelak daripada tercetusnya skandal atau publisiti yang akan merosakkan reputasi sesebuah organisasi tersebut (McMahon, 2000). Sifat industri telah digambarkan oleh media sebagai salah satu tempat kerja yang keras

dan mendesak iaitu melalui buli di tempat kerja terutamanya terhadap pekerja latihan dan ia merupakan suatu perkara yang normal dan merupakan sebahagian daripada pekerjaan. Liputan media terutamanya dalam rancangan reality shows seperti ³Hells Kitchen´ yang memaparkan seorang Chef Inggeris iaitu Gordon Ramsey dimana telah mendapat respon yang meluas oleh seluruh penonton antarabangsa mengenai komen-komen beliau dimana ianya tidak refleks

dengan keadaan sebenar sesebuah dapur komersial (Bloisi & Hoel, 2008). Apa yang menyebabkan buli di tempat kerja sukar untuk diatasi adalah kerana status yang dipegang oleh pekerja latihan tersebut. Pelajar latihan biasanya hanya mengikuti kursus praktikum mereka selama tiga hingga dua belas bulan. Tempoh latihan yang singkat ini tidak akan memberi kesan terhadap kredibiliti mereka sekiranya terdapat aduan mengenai buli. Oleh sebab itu, sekiranya buli berlaku, segala aduan mereka tidak akan dilayan oleh pihak pengurusan dan isu ini akan dibiarkan begitu sahaja. Ini adalah salah satu ciri pengurusan atasan, wakil kesatuan pekerja, atau pentadbiran personel menerima aduan yang dibuat oleh pelaku, sehingga menyalahkan mangsa untuk sesuatu kemalang tersebut (Einarsen, 2000a). Pekerja latihan diandaikan telah mencipta sesuatu isu tersebut dengan sengaja untuk menyembunyikan ketidakmampuan mereka untuk bergaul dengan warga hotel. Pihak ketiga atau pengurus jarang mengambil perhatian tentang kecederaan yang dialami oleh mangsa buli dan keganasan, tetapi tidak kepada layanan yang adil terhadap orang yang susah dan neurotik (Leymann, 1996).

2. Buli Di Tempat Kerja Sejak beberapa dekad ini, beberapa istilah telah digunakan untuk menggambarkan perilaku buli di tempat kerja. Di Inggeris istilah buli digunakan secara meluas (Monks, Smith, Naylor, Barter, Ireland & Coyne, 2009). Mobbing adalah istilah yang digunakan di beberapa negara seperti Nordik dan penggunaan bahasa Jerman seperti Sweden (Zapf & Einarsen, 2001), istilah lain termasuk pengawasan kasar (Tepper, 2000), dan gangguan emosi. Walaupun terdapat pelbagai variasi dalam definisi ini, semuanya bersetuju bahawa ia adalah satu tindakan negative dan memberi fokus terhadap tindakan bermusuhan di tempat kerja oleh seseorang individu tersebut (Monks et al., 2009). Kajian telah menunjukkan bahawa buli berlaku dalam konteks yang berbeza-beza dan tidak semestinya hanya berlaku di tempat kerja sahaja (Monks et al., 2009) dan mangsa juga berbeza-beza bermula daripada seorang remaja sehinggalah pekerja dewasa.

Buli di tempat kerja berlaku apabila seseorang secara berterusan dalam satu jangka masa tertentu, merasakan dirinya menerima segala tindakan negatif dari seseorang atau pun beberapa yang lain, dalam situasi di mana pada akhirnya mangsa sukar untuk membela diri terhadap tindakan tersebut (Einarseen, 2000b). Sebagai pekerja latihan pula, ianya sukar bagi mereka untuk membalas segala tindakan yang dilakukan ke atas diri mereka kerana faktor suasana yang tidak biasa dengan hotel dan kehidupan sebagai seorang pekerja yang baru. Pekerja hotel sering melayan dan menjadikan pekerja latihan ini sebagai target buli mereka. Biasanya, mangsa selalu diejek, badgered dan dihina dan pembuli merasakan bahawa mereka tidak mempunyai kuasa untuk membalas kembali tindakan mereka tersebut (Einarseen, 2000b). Buli boleh berlaku secara lisan atau fizikal terhadap mangsa, ia juga boleh berlaku secara halus, seperti mengasingkan atau menyisihkan mangsa daripada kumpulan (Einarseen, 2000a). Masalah mungkin berpunca daripada konflik berkaitan pekerjaan, tidak bekerjasama antara teman yang lain, dan ketidakmampuan pekerja latihan untuk mengatasi tugas-tugas pekerjaan mereka. Proses yang berperingkat ini menyebabkan pekerja latihan tersebut berada dalam keadaan dilema sama ada harus tampil membuat aduan atau hanya berdiam diri terhadap tindakan yang diterima. Kami cuba untuk memeriksa kaitan mengapa pekerja latihan ini menjadi antara mangsa buli. Penyiasatan secara empirik terhadap penyebab berlaku buli di tempat kerja mengikut dua isu : peranan keperibadian dan peranan persekitaran kerja psikososial (Einarseen, 1999). Penemuan empirik menunjukkan perbezaan yang ketara dalam frekuensi buli di tempat kerja merujuk kepada jenis organisasi dan perbezaan bangsa (Zapf, Einarsen, Hoel & Vartia, 2003). Misalnya hotel, adalah tempat lebih peribadi dan pekerja latihan lebih mudah tersinggung terhadap insiden yang berlaku. Mereka juga lebih terdedah kepada buli kerana pekerjaan mereka memerlukan mereka berhadapan dengan pekerja hotel. Tetapi tidak boleh dirumuskan berdasarkan sifat pbekerja sendiri sebagai kajian untuk menunjukkan pelbagai penemuan. Ketika buli diukur dengan memaparkan tindakan negatif frekuensi buli adalah antara 8% dan 38% (Zapf et al., 2003). Kesan daripada kegiatan stigma ini, frekuensi dan niat mereka meningkat, menyebabkan mangsa kurang penempuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan tidak dapat bersatu dengan pekerja lain sehingga menyebabkan mereka menjadi antara mangsa buli secara berterusan (Einarseen, 2000a). Ini juga membuktikan bahawa tindakan buli secara langsung memberi kesan terhadap kesihatan pekerja. Dalam kajian antara 500 pekerja industri lelaki, keputusan menunjukkan bahawa sebanyak 23% daripada perbezaan dalam diri dilaporkan kesihatan psikologi dan kesejahteraan (Einarsen & Raknes, 1997).

3. Percanggahan Emosi Buli di tempat kerja berpontensi untuk mempengaruhi ke atas kehidupan, keluarga dan kerjaya seseorang pekerja (Namie & Namie, 2003). Seorang pekerja latihan juga tidak terkecuali daripada menerima kesan tindakan negatif di tempat kerja ini. Pengalaman kerja di hotel dengan tempoh masa yang terhad yang dihadapi oleh pekerja latihan ini, akan menyebabkan hubungan mereka dengan pelanggan terjejas sekiranya mempunyai perasaan emosi yang tidak menentu. Mereka terpaksa menyembunyikan perasaan sebenar mereka ketika sedang menjalankan tugas. Pengaruh emosi merujuk kepada, ketidaksesuaian antara emosi yang dirasakan dan yang dipaparkan (Heuven dan Bakker, 2003) adalah apa yang mereka rasakan sebenarnya. Menurut Abraham (1999) menyatakan bahawa, harga diri yang rendah oleh seseorang individu dengan ekspresi negatif akan menolak peraturan sesebuah organisasi yang memerlukan mereka untuk menonjolkan emosi yang positif. Harga diri yang rendah dalam kalangan pekerja latihan adalah disebabkan daripada pengalaman negative yang dialami di tempat kerja itu sendiri selain daripada para pekerja. Tekanan yang dialami oleh pekerja latihan di tempat kerja mungkin menjadi sebab utama mengapa mereka terpaksa berpura-pura dan menyembunyikan emosi mereka yang sebenarnya di hadapan para pelanggan.Namun, pengaruh emosional memiliki konsekuensi tertentu. Berlakon menyembunyikan kebenaran hanya akan meninggalkan kesan negatif terhadap pekerjaan terutama kemerosotan latihan presatasi pekerjaan, tidak mempunyai komitmen terhadap tugas yang diberikan oleh pihak atasan dan hilang minat terhadap proses latihan tersebut. Antara contoh negatif yang dipengaruhi oleh emosi seperti tidak dapat melayani tetamu hotel secara efektif dan berkesan. Hilangnya minat terhadap program latihan ini juga mungkin akan mempengaruhi niat seseorang pekerja latihan terhadap kerjaya tersebut. Sekiranya mereka merasa bahawa program latihan ini membosankan dan membebankan mereka, ini secara tidak langsung akan mengurangkan minat mereka terhadap industri itu. Sebagai alternatif, temu bual telah dilakukan ke atas pelajar lepasan universiti berkaitan dengan isu ini, dan rata-rata menjawab bahawa mereka tidak pasti sama ada akan meneruskan minat mereka dalam industri ini atau tidak kerana pengalaman kerja yang mereka lalui sebelum ini. Tetapi ini tidak bermaksud bahawa buli di tempat kerja dan pengaruh emosi menjadi sebab kepada keputusan yang dibuat oleh mereka, iaitu tidak meneruskan kerjaya dalam industri ini.

4. Niat Kerjaya Bagaimana pelajar kolej atau universiti memilih kerjaya mereka ? Ada diantaranya mampu membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui pembacaan, menerima, melihat dan mendengar daripada pihak lain tentang pengalaman yang diperolehi. Niat kerjaya mereka boleh dibentuk sekiranya mereka telah menetapkan apa yang mereka mahu dalam kerjaya di mana mana

syarikat atau industri. Sebagai contoh,didapati bahawa seorang pelajar sering menyatakan secara langsung apa yang mereka harapkan melalui pengalaman bekerja yang mereka pilih. Kajian menunjukkan bahawa kemungkinan minat terhadap sesuatu industri membantu setiap pelajar memilih dan mengenalpasti kerjaya yang terbaik untuk mereka. Lent et al. (2002) menyatakan "pengesahan relatif dari faktor-faktor pengalaman menyokong amalan mahasiswa untuk aktiviti eksplorasi kerjaya (e.g., membayangi pekerjaan, mengambarkan sesebuah pekerjaan secara realiti) yang membolehkan mereka untuk mengklasifikasikan minat mereka, nilai-nilai, dan kemahiran dalam kaitannya dengan tertentu lapangan kerja dan tugas-tugas kerja" (p. 69). Berdasarkan penemuan oleh Bubany, Krieshok, Black dan McKay (2008), ramai pelajar dianggap lebih berminat terhadap bagaimana seseorang harus membuat sesuatu keputusan kerjaya, melalui penilaian yang menarik oleh pelajar, supaya dapat mengenalpasti kerjaya yang sesuai setelah terlibat dalam beberapa pengalaman bekerja. Pengalaman yang melibatkan latihan praktikum atau niat mungkin merupakan satu medium yang signifikan dalam mengembangkan minat kepada para pelajar untuk lebih memilih industri pekerjaan setelah mereka berjaya sebagai satu kerjaya. Selanjutnya, setelah mengambil bahagian dalam kegiatan pengalaman, mungkin akan membantu diri mereka sendiri dalam menentukan bagaimana pengalaman mungkin diperjelas, menegaskan, atau kepentingan terusik, atau dipengaruhi kepercayaan mereka sama ada dari sudut membuat keputusan kerjaya kemampuan atau kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan lain atau kemampuan (Bubant et al., 2008).

5. Rangka Teori

Buli di tempat kerja
kesan terhadap kerjaya
Gambar 1: Rangka Teoritis Kajian

Pengaruh emosi

Berdasarkan objektif kajian, iaitu untuk mengkaji kesan pengalaman dibuli dan pengaruh emosi terhadap mahasiswa yang menjalani latihan praktikum terhadap kerjaya yang diminati, teori di atas digunakan untuk mengkaji objektif tersebut (Gambar 1). Instrumenyang digunakan adalah diadaptasi daripada Rayner & Hoel (1997), Chu & Murrmann (2006) dan Zahari (2004) melalui kajian-kajian sebelumnya. Rangka teori di atas menggambarkan dua hipotesis iaitu :

H1: Pengalaman buli di tempat kerja mempengaruhi niat pelajar terhadap tujuan kerjaya seterusnya. H2: Pengaruh emosi pelajar secara signifikan mempengaruhi niat berikutnya mereka terhadap kerjaya.

6. Metodologi Pelajar diploma jurusan seni kulinari dan pengurusan hotel daripada dua universiti di Malaysia menjadi tumpuan utama di dalam kajian ini berdasarkan pengalaman mereka semasa membuat latihan praktikum di beberapa universiti di Malaysia. Kumpulan soalan berstruktur dikendalikan dengan menggunakan skala Likert 7-point dalam menilai pengalaman pelajar itu sendiri atau persepsi mereka. Semua mahasiswa dikumpulkan dan diminta untuk menjawab soalan dalam kumpulan yang diberikan

yang telah disetkan oleh fakulti masing-masing. Jumlah borang soal selidik dipulangkan 232, berguna dan berkod. Pengalaman pelajar diukur berdasarkan frukuensi semasa latihan praktikum dijalankan, dan hanya mereka yang mengalami insiden ini yang perlu memberi respon untuk di analisa.

7. Penemuan Dan Perbincangan 7.1 Analisis Realibiliti Nilai pekali alpha Cronbach untuk semua pembolehubah dalam kajian menunjukkan berbagai-bagai nilai pekali 0.78-0.82 sesuai. Pembolehubah bergantung dari skala seterusnya kerjaya niat mempunyai pekali kebolehpercayaan tinggi 0.82 berbanding dengan pembolehubah bebas. Pembolehubah bebas buli tempat kerja dan pengaruh emosi mempunyai nilai pekali masing-masing 0.78 dan 0.79. 7.2 Analisa dan Statistik Diskriptif Penemuan menunjukkan bahawa pengedaran jenis jantina lebih tinggi untuk perempuan dengan jumlah 157 responden perempuan (67.7%). Di sisi lain, ada 75 responden lelaki atau 32.3 peratus dari jumlah keseluruhan responden. Usia responden menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada mereka 21 tahun, 13.4% adalah 20 tahun dan selebihnya (15.1%) berada di atas 21 tahun. Para pelajar dibahagikan bintang yang berbeza kategori pengenal hotel selama tempoh latihan praktikum mereka dengan 91 dari mereka dihantar ke hotel bertaraf 5-bintang, 42.2 peratus yang lain ke hotel diperingkat 4-bintang dan selebihnya berada di hotel bertaraf 3 bintang. 7.3 Pearson Matriks Antara Pembolehubah Kajian Korelasi Data diuji dengan menggunakan regresi linear untuk menguji pengaruh tujuan kerjaya seterusnya pelajar berdasarkan buli di tempat kerja mereka melalui pengalaman dan pengaruh emosional dan tahap keletihan. Hasil kajian adalah sebagai berikut: -

Jadual 1 : Correlations matrix of workplace bullying, emotional dissonance and subsequent career intentions Scales 1 2 3 Mean SD

1. Workplace Bully

-.113 -

4.60 5.46 6.01

0.53 0.77 0.73

2. Emotional Dissonance .302** 3. Subsequent Career Intentions Note: N = 232 *p<0.05, **p<0.01 -.155

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara bullying di tempat kerja dan tujuan kerjaya berikutnya dengan r =-.155 (p<0.05). Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara pengaruh emosional dan kerjaya selanjutnya dengan r = -.113 (p>0.05). Korelasi antara buli di tempat kerja dan pengaruh emosional di sisi lain berkorelasi positif dengan r = .302 (p <0.01).

7.4 Regresi Keputusan Kerjaya Berikutan Daripada Masiswa Pekerja Latihan

Jadual 2: Regression results for subsequent career intentions on workplace bullying Independent variable in the equation constant 4.381 27.587 0.00 0.024 Workplace bully *p<0.05 -0.226 -.155 -2.374 0.018* (5.63)* B t p R²

Setelah mempertimbangkan bahawa tidak ada pelanggaran regresi berganda mendasari andaian dan berdasarkan penemuan dalam Jadual 2, pekali hubungan (R²) sebesar 0.024 menunjukkan bahawa 24% daripada varians dalam tujuan kerjaya selanjutnya pelajar dijelaskan oleh pengalaman di buli di tempat kerja (p = 0.02). Yakin bahawa, buli di tempat kerja meramalkan niat seterusnya pelajar kerjaya di industri perhotelan. Oleh kerana itu, Hipotesis 1 (H1) disokong. Kesan negatif dari buli di tempat kerja mahasiswa yang menjalani latihan praktikum jelas memberi kesan kepada perancangan kerjaya masa

depan mereka dan niat. Mereka menganggap pengalaman negative yang bertindak sebagai tidak boleh diterima dan tindakan surat arahan lebih lanjut dari pengurusan hotel tertentu. Jadual 3: Regression results for subsequent career intentions on emotional dissonance Independent variable in the equation constant 4.280 27.208 0.00 0.013 Emotion disonnace -0.107 -0.113 -1.731 0.085 (2.996) B t p R²

Jadual 3 menunjukkan bahawa pekali relatinship (R²) 0.013 menunjukkan bahawa 1.3% dari varians dalam tujuan kerjaya seterusnya mahasiswa tidak signifikan dijelaskan oleh pengaruh emosional mereka (p> 0.05). Pengalaman pelajar selama tempoh latihan praktikum tidak mempengaruhi mereka untuk menentukan bidang kerjaya mereka. Oleh kerana itu, Hipotesis 2 (H2) tidak disokong. Walaupun para peserta mahasiswa telah mengalami pengaruh emosional terhadap pelbagai frekuensi selama tempoh latihan praktikum, tidak mempunyai pengaruh signifikan pada niat mereka untuk mengejar kerjaya di industri hotel atau tidak. Pengalaman pelajar dianggap sebagai sebahagian daripada pekerjaan dan mereka mengambilnya sebagai sebahagian daripada proses belajar dan memahami permintaan dalam industri. Mungkin variasi di hotel berbintang sebagai latihan dasar usia, dan gender mungkin mempunyai pengaruh sedikit tentang pengalaman mereka dan perbezaan kepentingan terhadap kerjaya dalam industri perhotelan.

8. Kesimpulan Walaupun penemuan menunjukkan pengaruh yang signifikan buli di tempat kerja pada tujuan berikutnya mahasiswa pekerja latihan kerjaya dan pengalaman pengaruh emosional tidak, penyiasatan lebih detail dianjurkan untuk mencari dan lebih memperjelas pembolehubah lain yang serupa dengan kajian ini. Berada dalam industri perkhidmatan permintaan tinggi, mahasiswa pekerja latihan harus sedar dan mempersiapkan diri dengan kekuatan mental untuk menerima segala pengaruh yang tidak perlu, tindakan negatif, latihan kuat dan tuntutan pekerjaan selama tempoh latihan praktikum.

Pengalaman ini mengajar mereka situasi sebenar dalam industri perhotelan di satu sisi yang baik dan jujur tetapi pada masa yang sama, memaparkan perilaku negatif terhadap mereka akan memberikan citra buruk kepada industri secara keseluruhan. Usaha kerajaan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam industri hotel dan mengurangkan pergantungan pada pekerja asing tentu akan jauh dari semua. Dalam persekitaran kerja di mana perkhidmatan cepat dan pemahaman memberikan adalah kunci bagi kejayaan hotel, lebih perhatian tumpuan pada buli khususnya terhadap pekerja latihan diperlukan. Pekerja hotel ini berpotensi dan prospektif mungkin mempengaruhi sifat keseluruhan masa depan tenaga kerja dalam industri perhotelan. Jika mereka dilayan dengan adil dan dengan hormat, mereka kemudian akan menjadi pekerja yang terhormat dan jika mereka tidak diperlakukan sebagai mereka mengira menjadi, industri tidak akan menjadi pilihan mereka. Walaupun mungkin bukan langkah popular, menghukum dan menerbitkan peringatan kepada pekerja tertentu yang mencetuskan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya masa depan.