RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2
MINGGU TEMA/UNIT Pengenalan Tentang Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 2. TOPIK 1. 6 Tema. 2. Unit, topik dan subtopik. 3. Khidmat Masyarakat (PLBD) 4. Buku latihan dan buku nota (log). Pilihan Kerjaya 2 1. Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh yang berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing dan mengaitkannya dengan potensi diri. 2. Membuat kajian dan analisis daripada maklumat yang dikumpulkan melalui keratan akhbar dan sumber-sumber lain tentang iklan jawatan kosong setiap sector, seterusnya meneroka kerjaya bersesuaian dengan potensi diri. 3. Membuat kajian tentang kerjaya yang diminati dari segi faedah sosio-ekonomi diri. 1. Sambutan Hari Khas Keluarga. 1. Membuat kad ucapan hari lahir, hari ibu atau ucapan tahniah. 2. Melengkapkan carta aliran, jadual atau diagram. 3. Membuat kaji selidik tentang tugas-tugas yang dijalankan sebelum sesuatu acara itu dijalankan. Contoh : Majlis perkahwinan. CADANGAN AKTIVITI 1. Penerangan ringkas tentang unit, topik dan subtopik yang akan dipelajari oleh pelajar. 2. Penerangan tentang pendidikan luar bilik darjah. 3. Penerangan tentang buku latihan dan buku nota yang perlu disediakan oleh pelajar. CATATAN

1

- Semakan buku log dan latihan pelajar oleh guru pendidikan sivik dan kewarganegaraan. - Pastikan semua pelajar memiliki buku log dan latihan yang lengkap.

3 4 5 Pencapaian Kendiri

6

7

2. Berkongsi Suka Duka.

1. Menulis respons secara ringkas terhadap beberapa situasi yang diberi. Contoh : Kehilangan harta benda. 2. Menulis obituari kematian. 3. Membuat senarai tindakan. 4. Mengumpul keratan-keratan akhbar berkaitan kegembiraan seseorang yang dikongsi bersama keluarga.

8

3.Sokongan Anggota Keluarga.

1. Melengkapkan jadual yang diberi. 2. Mengadakan lakonan pendek. 3.Mencipta puisi seperti pantun, sajak, syair atau lagu yang memberi semangat.

-Serah soalan Ujian Penilaian 1 ke bilik cetak untuk dicetak.

9 UPP1

- Ujian Penilaian 1 4. Aktiviti Keluarga 1. Menulis esei pendek tentang pengalaman manis bersama keluarga yang tidak dapat dilupakan. 2. Membanding bezakan antara 2 aktiviti keluarga yang dilakukan oleh 2 orang pelajar yang berbeza. 3. Membuat bingkai gambar. 4. Menceritakan pengalaman kepada rakan-rakan.
- Serah satu salinan soalan Ujian Penilaian 1 kepada ketua panitia.

10

Hidup Bermasyarakat
- Hormati Hak Orang Lain

1.Latar Belakang

1. Menulis pendapat tentang aduan orang ramai yang terdapat di dalam akhbar. 2. Mengadakan simulasi wartawan melaporkan sesuatu berkaitan hak orang ramai. Contoh : Penebangan hutan secara berleluasa, hak orang asli tergugat.

11

2.Kebolehan dan Bakat

1. Menyenaraikan bakat setiap pelajar di dalam kelas. 2. Mengadakan pertandingan pelbagai bakat. 3. Memilih selebriti popular yang berbakat dan bincangkan tentang rintangan-rintangan yang ditempuhinya sehingga beliau berjaya. 1.Mengadakan simuasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati antara satu sama lain. 2.Mengadakan forum. 1. Melukis poster. 2. Mengadakan lakonan pendek. 3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran. 4. Membuat peta minda. 1. Melukis poster. 2. Mengadakan lakonan pendek. 3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran. 4. Membuat peta minda. - Serah markah 1. Melukis poster. 2. Mengadakan lakonan pendek. 3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran. 4. Membuat peta minda. 5. Melengkapkan atau melukis komik. 1. Melukis poster. 2. Mengadakan lakonan pendek.
dan laporan PLBD kepada ketua panitia.

12

3. Pendapat

13

1. Perpaduan

Khidmat Masyarakat (PLBD)

14 -Pemupukan Semangat
Kekitaan

2. Permuafakatan

15

3. Kebajikan

16

4. Keselamatan

3. Melengkapkan jadual, diagram atau carta aliran. 4. Membuat peta minda. 5. Melengkapkan atau melukis komik. 6. Menonton video. 17 18
Ulangkaji Tema 1&2 Ulangkaji Tema 3

1. Membuat ulangkaji. - Serah soalan Pep. 1. Membuat ulangkaji.
Pertengahan Tahun ke bilik cetak. -Serah satu salinan kepada ketua panitia.

19 & 20

Peperiksaan Pertengahan Tahun

1. Menjawab soalan peperiksaan.

1. Muzik 21

22 23 24 25

Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
-Warisan Kesenian Pelbagai Kaum

2. Alat muzik 3. Tarian 4. Seni bina 5. Lukisan

1. Mencari maklumat dan membuat buku skrap/folio bertemakan warisan kesenian pelbagai kaum. 2. Mengumpul setem, duit syiling dan wang kertas Malaysia dan membincangkan unsur warisan kesenian pada bahan tersebut. 3. Menghasilkan model-model warisan kesenian pelbagai kaum. 4. Mempelajari dan membuat persembahan tarian, permainan dan alat muzik pelbagai -Serah soalan Ujian kaum. 5. Membuat lawatan ke muzium balai seni untuk Penilaian 2 ke mendapatkan maklumat tentang warisan bilik cetak. kesenian pelbagai kaum. - Ujian Penilaian 2
- Serah satu salinan kepada ketua panitia.

26 27 28 29 Malaysia Negara Berdaulat
- Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia

6. Permainan 7. Kraftangan 1. Pilihanraya 2. Parlimen 1. Menjalankan simulasi proses pilihan raya: - penamaan calon - kempen - mengundi - mengira undi - pengumuman pemenang - ucapan calon yang menang 2. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen. 3. Membuat kajian tentang pertabalan raja di negeri yang dipilih. 4. Menghasilkan buku skrap tentang sejarah pertabalan DYMM Yang di-Pertuan Agong 5. Mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran negara di peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan. 6. Membincangkan cara-cara menunjukkan sikap sebagai warganegara yang berterima kasih. 7. Menghasilkan esei/puisi yang bertajuk ‘ Terima Kasih Malaysia’.

30

3. DUN

31 32 33

- Raja Berperlembagaan UPP2

1. Majlis Raja-Raja 1. Mengundi 2. Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan. 3. Memberi pendapat melalui saluran yang betul 4. Menjaga nama baik negara

- Peranan dan Tanggungjawab Warganegara dalam Kerajaan Demokrasi

34

35

36 37 38-39 Cabaran Masa Depan
- Kestabilan dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara

5. Menjaga keamanan 6. Amalan berterima kasih 1. Kepimpinan Berwawasan 2. Kerajaan Telus dan Amanah. 1. Serantau 2. Dunia 1. Mengumpul kata-kata hikmat tokoh dan pemimpin negara dan serantau dalam pentadbiran negara. 2. Mengadakan forum bagi membincangkan cirri-ciri kepimpinan berwawasan. 3. Menyediakan manifesto negara tentang isu Keamanan serantau/ dunia 4. Mengemukakan pandangan tentang scenario negara/dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/carta/lukisan. 5. Mencari maklumat tentang peranan Malaysia dalam menyelesaikan isu serantau/dunia 1. Menjawab soalan peperiksaan.
Serah soalan Pep. Akhir Tahun ke bilik cetak. -Serah satu salinan kepada ketua panitia.

40-41

- Bekerjasama dan Bersatupadu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran

42-43

Pep. Akhir Tahun