KESELAMATAN DI DAPUR

.Jangan bermain²main di dapur. bermain² dapur.

. panas.Gunakan kain atau pemegang semasa memegang perkakas dapur yang panas.

suis. .Pastikan tangan anda kering sebelum memetik suis.

.Berhati² Berhati²hati semasa menggunakan air dan minyak yang panas. panas.

selamat.Simpan pisau di tempat yang selamat. .