P. 1
permainan bahasa

permainan bahasa

|Views: 1,270|Likes:
Published by nizaasraf86

More info:

Published by: nizaasraf86 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

JURNAL IPBA Jilid 3: Bil.

3

PERMAINAN BAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

oleh Siti Hajar Hj. Abdul Aziz Jabatan Bahasa Melayu Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa

ABSTRAK
Artikel ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang berhubung dengan permainan bahasa. Pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah, bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas, aktiviti ini memerlukan perancangan yang rapi, kekangan masa, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan dan sebagainya. Justeru, artikel ini memberikan input yang dapat membantu para guru dalam merancang dan mengelolakan aktiviti permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. “...games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults...” Alan Chamberlain (1986)

108

(b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. Lazimnya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Sebaliknya.3 PENGENALAN Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. 109 . Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Di samping itu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting.

pelajar akan merasa bosan. huruf. Bayangkan sahaja bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. misalnya kumpulan cergas. Selepas sesuatu pengajaran. Walau bagaimanapun. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. Dengan ini. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Justeru. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar 110 . membunyikan suku kata dan perkataan. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. mereka dapat menunjukkan kecergasan. permainan boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Dalam permainan. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Namun demikian. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu.3 (c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. (e) Alat pemulihan. Sebagai aktiviti pengayaan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. mengantuk dan lapar. memprotes dan memberikan hujah. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. pengukuhan dan pengayaan. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. sederhana dan lemah.

mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. Bagi pelajar yang cergas pula. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Namun. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. pelajar akan bertindak balas secara spontan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. berfikir. intonasi. tekanan. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Sebagai bahan rangsangan. betul dan tepat. PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Di samping itu. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. Oleh itu. Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Ini kerana semasa bermain. meneka dan membaca. iaitu dengan bertanya. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. pengetahuan dan pengalaman mereka. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satu-satu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. frasa dan ayat) dengan jelas. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Permainan harus dapat 111 (b) (c) (d) (e) . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan.3 yang cergas melalui permainan yang dijalankan. memberikan arahan.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. jeda dan gaya yang betul.

teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Oleh itu. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. perkara-perkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. pelajar biasanya menjadi pasif. Sekiranya digunakan dengan betul. Untuk pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. (c) Pertandingan Permainan bahasa bercirikan persaingan. masa yang dihadkan. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. 112 . Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. latih tubi dan latihan menulis. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan yang berbeza-beza. Permainan memerlukan penyertaan individu. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran.3 memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Jadi.

Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan.3 (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Biasanya. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilai-nilai tertentu. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. (e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. (g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Dalam permainan.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. 113 . terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar.

Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: Rajah 1: Guru mengatur tetapi tidak mengawal perbincangan kelas. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. pembetul kesalahan dan pengadil.3 Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Bilangan ahli dalam satusatu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. mentor. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. P G P 114 . Semua pertukaran maklumat adalah melalui guru sama ada menerima. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Walau bagaimanapun. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Rajah menunjukkan tiada interaksi antara pelajar secara langsung. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. Dalam permainan. Biasanya. Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Biasanya. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. menolak atau mengemukakan soalan. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan.

Pelajar melakukan aktiviti secara berpasangan.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil.3 Rajah 2: Guru sebagai fasilitator bagi membimbing pelajar. Interaksi yang berlaku melibatkan lebih daripada seorang pelajar. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. P P P 115 . P P P G Rajah 4: Guru menyelia aktiviti kumpulan. P P P G Rajah 3: Guru sebagai fasilitator.

Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. P G P G P CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. Seorang wakil pelajar berbincang dalam kumpulan lain. Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. Oleh itu.3 Rajah 5: Guru menyelia aktiviti pelajar. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. 116 (b) (c) (d) (e) . Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif serta dapat mengekalkan minat mereka. Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. membaca. P P P Rajah 6: Interaksi atau perbincangan antara guru dengan seorang pelajar. bertutur. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah.

(c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Dalam aspek pengendalian aktiviti. pertengahan dan akhir pelajaran. berpasangan atau secara individu. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Semasa permainan berlangsung. perkara yang berikut perlu diambil kira. tempoh masa.3 (f) (g) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. Selepas permainan. Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. misalnya permainan teka silang kata. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. permainan dijalankan 117 . selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Sebelum memulakan permainan. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasa boleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Pada peringkat awal pengajaran. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah.

permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan.Bahagian-bahagian tubuh . (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. ii. CONTOH PERMAINAN BAHASA Contoh 1 Nama permainan Kemahiran Objektif Kandungan : Maka berkatalah Simon : Mendengar dan membezakan arahan : (i) Melakukan arahan mudah yang didengar (ii) Mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian tubuh : . kepala..... jari manis. iv.. ibu jari.anda : Kelas : Jenis aktiviti Prosedur Permainan i. tunjuk kepada. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. v.Aspek bahasa: berdiri. dahi. jari hantu.” Misalnya: “Simon berkata berdiri” Pelajar melakukan aksi yang disebutkan Pelajar berdiam diri sebentar Guru kemudian berkata “duduk” Pelajar yang membuat aksi tersebut tanpa dimulai dengan perkataan “Simon berkata. vi..Kosa kata: siku. Pada peringkat pertengahan. sila angkat. mata. hidung.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. buku lali. pegang.. duduk tunjukkan saya. vii. 118 . iii. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. Manakala pada peringkat akhir. mulut. telinga. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan...” akan diketepikan daripada permainan.3 dalam induksi set. lutut. Pelajar ditunjukkan beberapa model yang melakukan aksi tertentu Pelajar diterangkan peraturan permainan Pelajar perlu mendengar arahan yang bermula dengan “Simon berkata... permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. kuku.. kening .

Nota: Artikel ini dipetik daripada buku penulis sendiri yang bertajuk Permainan Bahasa untuk Sekolah Rendah dan Menengah (1996). Mainkan permainan ini beberapa ketika dan pelajar yang tinggal apabila permainan ditamatkan dikira sebagai pemenang. Teriakkan beberapa ayat penyata dengan jelas Misalnya: Sekarang hujan lebat. Games for language learning. (1980). (Jika ayat yang disebut itu betul pelajar akan duduk di kerusi. Hari ini hari Selasa. jika ayat yang disebut itu salah pelajar akan berdiri) Markah akan diberi bagi setiap aksi yang betul Guru boleh mengulang aktiviti ini dengan mengemukakan ayat-ayat yang seterusnya. Contoh 2 Nama permainan Kemahiran Objektif Kandungan Jenis aktiviti Prosedur Permainan i. Kumpulan yang ahlinya banyak melakukan aksi yang betul dikira menang. Dua orang pelajar tidak hadir hari ini.3 viii. W. Bhd.JURNAL IPBA Jilid 3: Bil. iv. Guru kelas ini seorang wanita. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Lee. Language teaching games and contests. R. iii. 119 . RUJUKAN Andrew. : Salah atau betul : Mendengar dan memahamkan arahan : (i) Mendengar ayat-ayat penyata yang diujarkan (ii) Memahami arahan mudah yang didengar : Ayat Penyata : Kelas Kumpulan mengikut barisan : ii. Sebaliknya. England: Cambridge University Press. (1979). W. Oxford: Oxford University Press.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->