Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat.Untuk mengatasi masalah ini. langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. bahagian isi ini perlu ditambah. 2." Isi tersirat : . 6.C.Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga." Isi tersirat : . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. jangan ambil sebagai isi anda. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Isi tersirat : . 4. .Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. 5. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. 3.

ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Ulasan rumusan: Oleh itu. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Contoh 2 : Oleh itu. Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i. supaya / agar 3. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. tujuan tindakan 2. siapa bertindak ii. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. apa tindakan iii. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i.D. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. . Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. 4. Ulasan rumusan: Kesimpulannya.

Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Selain faktor di atas. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. Lebih menyulitkan keadaan. Daripada jumlah tersebut. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Selain itu. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Daripada jumlah tersebut. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. namun jumlah mereka semakin bertambah. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. perindustrian. bebas tanpa berjaya dikesan. Tambah merumitkan keadaan. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Myanmar. Bangladesh dan Nepal. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. . Sebagai contohnya. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. perladangan dan pembantu rumah. Justeru.

maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. negara kita yang aman. Namun begitu. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Selain itu. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti . kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Pada Masa yang sama. Malahan. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Untuk tujuan tersebut. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Kesimpulannya.

ubat-ubatan. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. separuh siap atau siap sepenuhnya. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Dengan kemudahamn logistik. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Pada masa ini. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja.barangan asli. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. makanan. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Oleh itu. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Pada masa yang sama. Bagi para pengguna pula. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. alat komunikasi. . Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. cakera optik dan perisian kompeter. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. Selain itu. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. alat ganti kenderaan. Malahan. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya.

. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Selain itu. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Myanmar. perladangan dan pembantu rumah. Bangladesh dan Nepal. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan.Untuk mengatasinya. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Daripada jumlah tersebut. perindustrian. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Selain faktor di atas. namun jumlah mereka semakin bertambah. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Daripada jumlah tersebut. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Justeru. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Lebih menyulitkan keadaan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya.

Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. . Selain itu. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Malahan. negara kita yang aman. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Untuk tujuan tersebut. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Pada Masa yang sama. Kesimpulannya. Tambah merumitkan keadaan. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. bebas tanpa berjaya dikesan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Sebagai contohnya.

namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. . barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Bagi para pengguna pula. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan.____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. ubat-ubatan. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. makanan. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Dengan kemudahamn logistik. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. separuh siap atau siap sepenuhnya. cakera optik dan perisian kompeter. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. alat komunikasi. Oleh itu. Namun begitu. alat ganti kenderaan. Pada masa ini.

Dengan masa lapang yang sentiasa terisi. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Malahan. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya. Panjang 120 patah perkataan. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Selain itu. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. Kesimpulannya.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. Di kem-kem PLKN. Pada masa yang sama. Dengan menyertai PLKN ini. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum. menyertai kumpulan haram dan sebagainya. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan. Sebagai contohnya. Pada setiap tahun. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini. Semasa berada di kem latihan. (120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. menyalahgunakan dadah. Untuk mengatasinya. Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN.

____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. Dengan cara ini. program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. motivasi. Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. Oleh itu. Malah sebelum era penjajahan. Sementara itu. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. latihan ketenteraan dan sebagainya. Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. pihak media pula . Antaranya termasuklah ceramah. Selain suasana di atas. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan. Dalam masa yang sama juga. Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Justeru. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. Dari sudut peminjaman bahasa. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa. Selain itu. Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan.tersebut. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. Panjang 120 patah perkataan. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab.

Biasanya. Johor Bahru dan lain-lain. Bukan setakat itu sahaja. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. Ipoh. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. lambang. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. Selain itu. singkatan kata. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. Bagi golongan dewasa. sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini. Dengan itu. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. Pada masa ini. Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. Menerusinya.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Justeru. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. bahkan tajuk cerita dan drama. Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Selain itu. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya.

_____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Gunakan ayat anda sendiri. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah. pegawai kerajaan dan lain-lain. Masalah paling serius ialah kadar . Sebagai contohnya. guru.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. Bagi generasi kedua pula. pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya. Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. Menjelang sekitar tahun 1970-an. sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia. kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina. Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku. Bagi golongan pekerja pula. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab.

__________________________________________________ . Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai. Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya. Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku.kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. ladang dan kebun. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. makmal. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara. hospital dan sebagainya. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran.

Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. Selain itu. Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. Adidas dan sebagainya. hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. Seperkara yang menarik. Dengan itu. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Sementara itu. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. Secara tidak langsuang. Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya. penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang. Melalui kajian yang dijalankan. sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. Secara tidak langsung. ____________________________________________________ Kini. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Jelasnya. Setiap masa dan di mana-mana sahaja. Panjang rumusan hendaklah . pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. Pada masa yang sama. Sebagai contohnya.

Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak.tidak lebih 120 patah perkataan. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. Dalam beberapa hal yang lain. Dalam hal ini. __________________________________________________ . Walaupun begitu. Selain itu. Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja. peranan semua pihak sama ada ibu bapa. Walaupun begitu. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. hal ini memang saling berkait rapat. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. kesannya tetap membimbangkan kita. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata. kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. Sama ada benar atau tidak. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. Justeru. Menurut pegawai khas UNESCO pula. pihak sekolah.

Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina. Bagi Malaysia. dan usaha ini telah berjaya. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang. Sebagai contohnya. Bagi orang Yahudi pula. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. ___________________________________________________ . Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. Sebagai contohnya. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat. mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan. Bagi masyarakat Melayu. Di negara-negara Arab pula.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Di negara Filipina pula. Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka. Di Rusia pula. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. Akta Bahasa.

___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Kesannya. . Bagi mengatasinya. Menyedari hakikat ini. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. Menyedari hal ini. Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. Pada peringkat negara. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya. Di samping itu. Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. Dengan itu. Urusan pendaftaran. Selain itu. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama. Sementara itu. kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan.

dalam Rencana Pengarang. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah. Utusan Malaysia.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Panjang tidak lebih 120 perkataan. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan. ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit. Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual. __________________________________________________ . Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku. Kajian melaporkan bahawa lebih 3. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah.8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. kecurian. Walau bagaimanapun. _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. Bagaimanapun.

__________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh itu.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Jika perkara ini dibiarkan. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. Tanpa kesihatan fizikal. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Jadi. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. guru dan pelajar . Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran.

Selain itu. Tegasnya. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. Di samping itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. kuda. selain berfungsi menyederhanakan suhu. Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. kadang kala . hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara. Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang. balau dan sebagainya. usaha ini jika dilakukan dengan serius. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius. tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama. Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar. Namun begitu. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. Dalam pada itu. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri. meranti. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. Apa yang menarik. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman. kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. Menurut beberapa orang pengkaji. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. Dengan cara ini. Dalam masa yang sama.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain.

Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba.hutan turut menerima musibah yang nyata. namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. Justeru. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. perindustrian dan sebagainya. Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. pembinaan kawasan petempatan. Justeru. masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius. Oleh itu. anti disiplin dan anti undangundang. Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak. jika masalah dadah dapat diatasi. Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi. Oleh itu. Di negara kita kini. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah.

terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. Meskipun begitu. India. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini. .menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. Pada masa yang sama. Bagi negara maju tersebut. Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. Maxico dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. Selain itu. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan. Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. Pada sekitar tahun 2006. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. ______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang . Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan.Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju. apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi. ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global.

Antaranya. Natijahnya. Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu. Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu. penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Justeru. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Sementara itu. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Bagi siperokok. . Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi.

Dengan cara itu. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. bagi rakyat yang cinta akan negara. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Justeru. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. Sejak tarikh tersebut. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Sebagai contohnya. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Dalam keadaan seperti ini. Pada masa yang sama. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara._____________________________________________ Pada tahun 1986. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. dengan membeli kereta nasional. . Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

Namun pada waktu yang sama. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. makanan dan pakaian. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. Namun begitu. Selain itu. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. Cina dan India. Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong. Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: . Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya. malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Dari sudut kepercayaan. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut.

Natijahnya. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. Selain itu. masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. ___________________________________________________ . Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka. Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. Justeru. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. ________________________________________________ Pada abad ke-21. Sementara itu. Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Kini.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian.

4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk. Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan. mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini.3 peratus. kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7.3 kepada 5.5 peratus kepada 5. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan. Di Malaysia. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius. Menurut pengkaji. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak. Pada masa yang sama. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada . kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut. Akibatnya. Selain itu. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi. kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2.7 mata. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007. Sebagai contohnya. Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain. Daripada jumlah 5. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. Bagi pekerja awam. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya.

Pada masa yang sama. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. bangsa dan negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. Buddha. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi. Namun begitu. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama. Persoalannya. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat . Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4. seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. Namun sebagai manusia biasa. membakar diri untuk menerangi orang lain". Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri. rompakan. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. Jika di rumah. Perlu diingat bahawa. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas. saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. peras ugut dan ragut. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu.

penulis buku Sentuhan Kejayaan. __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. Selamat hari Guru. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna. pelajar yang mendapat keputusan . banyak perpustakaan awam dibina. Sebenarnya. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. Atiq. Walau bagaimanapun. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. Menurut Frank Tibolt. Di samping itu. kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan". Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. Kata-kata Mohd. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani. Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan. "jika seorang doktor melakukan kesilapan.yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. Selain itu. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan.

sesal kemudian tidak berguna diambil.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. dibicarakan. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. Sebelum perkara ini berlaku. . Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. Sebenarnya. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan. Dalam hal ini. dan dijatuhi hukuman. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. diheret ke mahkamah. Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan. Kini. terutama yang melibatkan sektor awam. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Sesungguhnya. Bagi anggota masyarakat pula. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca.

telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. rakyat. dan negara. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. Semua pihak. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. Selain itu. Di samping itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Antara lain. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. Walau bagaimanapun. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. . Di samping itu. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua. baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. Apabila rasuah berleluasa. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai. _______________________________________________________ Pada masa ini.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. Misalnya. Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi. Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan.

berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. berketerampilan. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara. generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. berkeperibadian mulia. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. . Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan. Dengan itu. Bagaimanapun. Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. Oleh itu. Selain itu. _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. Oleh itu.

kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. Selain itu. . menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang.Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. Melalui Kementerian Belia dan Sukan. mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak. Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful