Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

" Isi tersirat : . 2. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua." Isi tersirat : . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat.Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. bahagian isi ini perlu ditambah. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. jangan ambil sebagai isi anda. 5. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan.Untuk mengatasi masalah ini. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. . 4. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. 6. 3. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat.C. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Isi tersirat : . langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7.Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita.

Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. siapa bertindak ii. 4. kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). . apa tindakan iii. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. Ulasan rumusan: Oleh itu. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. Contoh 2 : Oleh itu. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. supaya / agar 3. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. tujuan tindakan 2.D.

sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. namun jumlah mereka semakin bertambah. Selain itu. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Daripada jumlah tersebut. Sebagai contohnya. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Daripada jumlah tersebut. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. Tambah merumitkan keadaan. Myanmar. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. bebas tanpa berjaya dikesan. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Selain faktor di atas. Bangladesh dan Nepal. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. . perladangan dan pembantu rumah. perindustrian. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Lebih menyulitkan keadaan. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Justeru. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia.

jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti . (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Pada Masa yang sama. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. Selain itu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. negara kita yang aman. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun begitu. Malahan. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Kesimpulannya. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Untuk tujuan tersebut.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah.

Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Dengan kemudahamn logistik. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. makanan. Oleh itu. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Selain itu. ubat-ubatan. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Pada masa yang sama. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. . kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Pada masa ini. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. cakera optik dan perisian kompeter. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. alat ganti kenderaan. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya.barangan asli. alat komunikasi. Bagi para pengguna pula. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. separuh siap atau siap sepenuhnya. Malahan.

Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. . Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia.Untuk mengatasinya. perindustrian. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Selain faktor di atas. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Justeru. perladangan dan pembantu rumah. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Selain itu. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. namun jumlah mereka semakin bertambah. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya. Bangladesh dan Nepal. Daripada jumlah tersebut. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Myanmar. Daripada jumlah tersebut. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Lebih menyulitkan keadaan. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara.

telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Tambah merumitkan keadaan. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. bebas tanpa berjaya dikesan. Pada Masa yang sama. Kesimpulannya. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Untuk tujuan tersebut. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. . Sebagai contohnya. Malahan. negara kita yang aman. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Selain itu. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah.

separuh siap atau siap sepenuhnya. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita.____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. . maka pembekalnya tidak dapat dikesan. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. alat ganti kenderaan. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. cakera optik dan perisian kompeter. Bagi para pengguna pula. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. ubat-ubatan. Oleh itu. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. makanan. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. alat komunikasi. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Dengan kemudahamn logistik. Namun begitu. Pada masa ini. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen.

(120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan. Selain itu. Dengan masa lapang yang sentiasa terisi. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. Kesimpulannya. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN. Dengan menyertai PLKN ini. Pada setiap tahun. remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Sebagai contohnya. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Semasa berada di kem latihan. menyalahgunakan dadah.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. Untuk mengatasinya. menyertai kumpulan haram dan sebagainya. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Malahan. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Di kem-kem PLKN. Pada masa yang sama. Panjang 120 patah perkataan. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya.

Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Selain suasana di atas. Malah sebelum era penjajahan. motivasi. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. Sementara itu. latihan ketenteraan dan sebagainya. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. pihak media pula . Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. Justeru. Oleh itu. Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita. Antaranya termasuklah ceramah. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Panjang 120 patah perkataan. Dengan cara ini. Selain itu. Dari sudut peminjaman bahasa. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan. program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa.tersebut. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Dalam masa yang sama juga. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´.

kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Johor Bahru dan lain-lain. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. singkatan kata. Selain itu. Bagi golongan dewasa. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. bahkan tajuk cerita dan drama. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. lambang. Ipoh. ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. Bukan setakat itu sahaja. Justeru. Pada masa ini. sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. Menerusinya. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. Dengan itu. Selain itu. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing. bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya. Biasanya.

Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya. Gunakan ayat anda sendiri. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina. Bagi generasi kedua pula. Menjelang sekitar tahun 1970-an. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara. sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. guru. Sebagai contohnya. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. pegawai kerajaan dan lain-lain. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Bagi golongan pekerja pula. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab. _____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. Masalah paling serius ialah kadar . telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku.

kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai. menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya. hospital dan sebagainya. Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. ladang dan kebun. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. makmal. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. __________________________________________________ . Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian.

Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. Melalui kajian yang dijalankan. Jelasnya. Selain itu. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Adidas dan sebagainya. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Secara tidak langsung. Pada masa yang sama. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. Setiap masa dan di mana-mana sahaja. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. Sebagai contohnya. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. Sementara itu. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo. Secara tidak langsuang. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. Seperkara yang menarik. ____________________________________________________ Kini. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. Panjang rumusan hendaklah . sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. Dengan itu. Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia.

Sama ada benar atau tidak. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini. hal ini memang saling berkait rapat. kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. Selain itu. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. kesannya tetap membimbangkan kita.tidak lebih 120 patah perkataan. __________________________________________________ . Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah. Menurut pegawai khas UNESCO pula. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata. pihak sekolah. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. peranan semua pihak sama ada ibu bapa. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati. Dalam beberapa hal yang lain. Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. Justeru. Walaupun begitu. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. Walaupun begitu.

kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. Sebagai contohnya. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Di negara Filipina pula. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Sebagai contohnya. Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang. Di negara-negara Arab pula. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. Di Rusia pula. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. Bagi Malaysia. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. ___________________________________________________ . Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina. Bagi masyarakat Melayu. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. dan usaha ini telah berjaya. Bagi orang Yahudi pula. Akta Bahasa.

kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. ___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin. Kesannya. Bagi mengatasinya. Selain itu. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. Menyedari hal ini. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. Dengan itu. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. Urusan pendaftaran. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer. Menyedari hakikat ini. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Sementara itu. Pada peringkat negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan. . kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. Di samping itu.

Bagaimanapun. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon. ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja. Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan.8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. __________________________________________________ . Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. Kajian melaporkan bahawa lebih 3. kecurian. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah. Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT. _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. Panjang tidak lebih 120 perkataan. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. Walau bagaimanapun. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. Utusan Malaysia. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual. dalam Rencana Pengarang. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah.

Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti. namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. guru dan pelajar . Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Tanpa kesihatan fizikal. Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita. Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran. __________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Oleh itu. iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. Jika perkara ini dibiarkan. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. Jadi.

kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara. selain berfungsi menyederhanakan suhu. balau dan sebagainya. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. Tegasnya.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri. Apa yang menarik. kuda. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang. Dengan cara ini. Selain itu. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. kadang kala . Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. Namun begitu. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. Dalam masa yang sama. Di samping itu. Dalam masa yang sama. Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus. meranti. usaha ini jika dilakukan dengan serius. Dalam pada itu. Menurut beberapa orang pengkaji. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius.

kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Di negara kita kini. Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam. Justeru. Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka. Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak. Oleh itu. namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba. Oleh itu. Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. perindustrian dan sebagainya. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. anti disiplin dan anti undangundang. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. pembinaan kawasan petempatan.hutan turut menerima musibah yang nyata. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. Justeru. masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius. jika masalah dadah dapat diatasi. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah.

Maxico dan sebagainya. Selain itu. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. India. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian.menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. Meskipun begitu. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. . Pada sekitar tahun 2006. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini. peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Bagi negara maju tersebut. Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. Pada masa yang sama.

Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang . Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju.Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut. ______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi. seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Bagi siperokok. Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. Natijahnya. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu. Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi. . Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain. Sementara itu. Justeru. katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Antaranya.

Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Dengan cara itu. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Dalam keadaan seperti ini. dengan membeli kereta nasional. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. bagi rakyat yang cinta akan negara._____________________________________________ Pada tahun 1986. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Sejak tarikh tersebut. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Sebagai contohnya. Justeru. . Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. Pada masa yang sama.

Dari sudut kepercayaan. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: . Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu. Selain itu. makanan dan pakaian. Cina dan India. Namun begitu. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya. Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum. Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Namun pada waktu yang sama.

Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan. Selain itu. Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis. lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian. ________________________________________________ Pada abad ke-21. ___________________________________________________ . Sementara itu. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan. Justeru. Natijahnya. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. Kini.

kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. Sebagai contohnya. Pada masa yang sama. Menurut pengkaji. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada . Selain itu. mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini. Di Malaysia. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan. Akibatnya. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk.7 mata. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut. Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan.3 kepada 5. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia.3 peratus. Daripada jumlah 5.4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden. kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7.5 peratus kepada 5. Bagi pekerja awam. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan. Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007.

di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Perlu diingat bahawa. seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. Namun begitu. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. Namun sebagai manusia biasa. rompakan. peras ugut dan ragut. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat . Persoalannya. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. Pada masa yang sama. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama. saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. bangsa dan negara. guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas. Jika di rumah. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama. membakar diri untuk menerangi orang lain". kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian. Buddha. mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4.

Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. Walau bagaimanapun. mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan. banyak perpustakaan awam dibina. Kata-kata Mohd. Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. "jika seorang doktor melakukan kesilapan. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. penulis buku Sentuhan Kejayaan. __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. Selain itu. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. Di samping itu. amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang. Menurut Frank Tibolt. Selamat hari Guru. pelajar yang mendapat keputusan . Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan".yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. Atiq. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. Sebenarnya. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna.

Bagi anggota masyarakat pula. Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. dan dijatuhi hukuman. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. diheret ke mahkamah. Sebelum perkara ini berlaku. . galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. Sesungguhnya. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya. Kini. Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. terutama yang melibatkan sektor awam. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara. Dalam hal ini. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. sesal kemudian tidak berguna diambil. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. dibicarakan. dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. Sebenarnya.

Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. Selain itu. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. Semua pihak. Walau bagaimanapun. Apabila rasuah berleluasa. Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. . Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Di samping itu. _______________________________________________________ Pada masa ini. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. dan negara. baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. rakyat. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Misalnya. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. Antara lain. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua. Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam. Di samping itu. Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi.

generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Bagaimanapun. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan. Selain itu. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. Oleh itu. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. berkeperibadian mulia. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. berketerampilan. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan. _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Dengan itu. Oleh itu. Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. .

. menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia. adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil. Selain itu. kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. Melalui Kementerian Belia dan Sukan.Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan.