Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. bahagian isi ini perlu ditambah. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersirat : . jangan ambil sebagai isi anda. Isi tersirat : . Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. 3. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda." Isi tersirat : . Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 5.C.Untuk mengatasi masalah ini. 2. 6. 4. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani.Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya.Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7. . Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi.

para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. Ulasan rumusan: Oleh itu. supaya / agar 3. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. . Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. 4. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i.D. tujuan tindakan 2. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. apa tindakan iii. Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). siapa bertindak ii. Contoh 2 : Oleh itu.

Myanmar. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. perladangan dan pembantu rumah. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Selain itu. . ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Daripada jumlah tersebut. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. bebas tanpa berjaya dikesan. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Tambah merumitkan keadaan. Daripada jumlah tersebut. Selain faktor di atas.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Sebagai contohnya. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Lebih menyulitkan keadaan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. Justeru. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. Bangladesh dan Nepal. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. perindustrian. namun jumlah mereka semakin bertambah. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.

bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Selain itu. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Untuk tujuan tersebut. Malahan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. negara kita yang aman. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. Namun begitu. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Kesimpulannya. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Pada Masa yang sama. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti .

barangan asli. Dengan kemudahamn logistik. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Oleh itu. Pada masa ini. Selain itu. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. ubat-ubatan. Malahan. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Bagi para pengguna pula. makanan. alat komunikasi. alat ganti kenderaan. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. cakera optik dan perisian kompeter. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Pada masa yang sama. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. separuh siap atau siap sepenuhnya. . maka pembekalnya tidak dapat dikesan.

Lebih menyulitkan keadaan. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Myanmar. . Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. namun jumlah mereka semakin bertambah. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. perindustrian. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Kesimpulannya. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Daripada jumlah tersebut. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Daripada jumlah tersebut. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Selain faktor di atas. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. Selain itu. perladangan dan pembantu rumah. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Bangladesh dan Nepal. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Justeru.Untuk mengatasinya. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras.

Malahan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. bebas tanpa berjaya dikesan. Tambah merumitkan keadaan. negara kita yang aman. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Untuk tujuan tersebut. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Pada Masa yang sama. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Selain itu. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sebagai contohnya. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. . Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Kesimpulannya.

Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Oleh itu. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. Dengan kemudahamn logistik. Namun begitu. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. makanan. cakera optik dan perisian kompeter. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. alat ganti kenderaan. alat komunikasi. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Bagi para pengguna pula. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah.____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. ubat-ubatan. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. separuh siap atau siap sepenuhnya. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Pada masa ini. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. .

pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Untuk mengatasinya. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Panjang 120 patah perkataan. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. Pada setiap tahun. (120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. Semasa berada di kem latihan. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Dengan masa lapang yang sentiasa terisi. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. Selain itu. mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. menyalahgunakan dadah. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. Dengan menyertai PLKN ini. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Sebagai contohnya. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Pada masa yang sama. menyertai kumpulan haram dan sebagainya. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Malahan. Di kem-kem PLKN. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. Kesimpulannya. program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini.

Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. Antaranya termasuklah ceramah. Selain itu. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. Dari sudut peminjaman bahasa. latihan ketenteraan dan sebagainya. Oleh itu. program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak.tersebut. Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Panjang 120 patah perkataan. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah. Dengan cara ini. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. Selain suasana di atas. motivasi. Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. Dalam masa yang sama juga. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. Malah sebelum era penjajahan. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. pihak media pula . Sementara itu. Justeru.

Dengan itu. Bagi golongan dewasa. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. lambang. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. Biasanya. Selain itu. Pada masa ini. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing. Menerusinya. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya. bahkan tajuk cerita dan drama. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini. Johor Bahru dan lain-lain. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Selain itu.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Justeru. Ipoh. ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. singkatan kata. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. Bukan setakat itu sahaja.

pegawai kerajaan dan lain-lain. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Bagi golongan pekerja pula. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. Gunakan ayat anda sendiri. Masalah paling serius ialah kadar . pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Bagi generasi kedua pula. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. Sebagai contohnya. telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah. sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya. Menjelang sekitar tahun 1970-an. guru. Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. _____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia.

Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap. __________________________________________________ .kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. hospital dan sebagainya. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia. ladang dan kebun. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. makmal. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai.

hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. Panjang rumusan hendaklah . Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. Setiap masa dan di mana-mana sahaja. Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. Sementara itu. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan. Melalui kajian yang dijalankan. Sebagai contohnya. penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang. Seperkara yang menarik. Adidas dan sebagainya. Secara tidak langsung. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. Secara tidak langsuang. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. Selain itu. Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Pada masa yang sama. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. ____________________________________________________ Kini. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. Dengan itu. Jelasnya.

__________________________________________________ . kesannya tetap membimbangkan kita. Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. Sama ada benar atau tidak. kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak. hal ini memang saling berkait rapat. pihak sekolah. Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati. Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. Walaupun begitu. Dalam beberapa hal yang lain. Dalam hal ini. Walaupun begitu. Menurut pegawai khas UNESCO pula. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. peranan semua pihak sama ada ibu bapa. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. Selain itu. kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata.tidak lebih 120 patah perkataan. Justeru. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah.

Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan. mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. dan usaha ini telah berjaya. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Di negara Filipina pula. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Sebagai contohnya. Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. Di Rusia pula. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. Di negara-negara Arab pula. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina. Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. Akta Bahasa. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Bagi orang Yahudi pula. Sebagai contohnya. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. Bagi Malaysia. Bagi masyarakat Melayu. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. ___________________________________________________ . Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961.

Dengan itu. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Selain itu. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. . kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. Urusan pendaftaran. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan. Menyedari hakikat ini. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. Kesannya. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Sementara itu. Menyedari hal ini. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. Di samping itu. Bagi mengatasinya. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. Pada peringkat negara. Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. ___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya.

Kajian melaporkan bahawa lebih 3. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. Panjang tidak lebih 120 perkataan. Utusan Malaysia. Walau bagaimanapun. _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Bagaimanapun. dalam Rencana Pengarang.8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. kecurian. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal. Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan. Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. __________________________________________________ . Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT.

Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. __________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. Jika perkara ini dibiarkan. mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh itu. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Tanpa kesihatan fizikal. Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. guru dan pelajar . Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. Jadi. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti.

usaha ini jika dilakukan dengan serius. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara. meranti. Dengan cara ini. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk. Menurut beberapa orang pengkaji. kuda. Dalam masa yang sama. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. kadang kala . tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. Dalam pada itu.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. Apa yang menarik. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. Selain itu. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah. balau dan sebagainya. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri. Dalam masa yang sama. Tegasnya. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius. Namun begitu. selain berfungsi menyederhanakan suhu. Di samping itu. Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar.

pembinaan kawasan petempatan. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah. Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi. ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Justeru. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. Di negara kita kini. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah. Oleh itu. Oleh itu. perindustrian dan sebagainya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. jika masalah dadah dapat diatasi. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. anti disiplin dan anti undangundang.hutan turut menerima musibah yang nyata. masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius. Justeru. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus.

peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. India. Selain itu. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. Bagi negara maju tersebut. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. . Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. Pada masa yang sama. Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Meskipun begitu. Maxico dan sebagainya. kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Pada sekitar tahun 2006. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan.

______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan. ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut. Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global. seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas.Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi. Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang . Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan.

kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. . penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. Natijahnya. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka. Justeru. katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Antaranya. Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu. Sementara itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Bagi siperokok.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu.

Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. . Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan._____________________________________________ Pada tahun 1986. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Sebagai contohnya. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. dengan membeli kereta nasional. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Pada masa yang sama. Dengan cara itu. bagi rakyat yang cinta akan negara. Justeru. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Dalam keadaan seperti ini. Sejak tarikh tersebut. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai.

Cina dan India. Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut. Dari sudut kepercayaan. Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu. Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya. Namun pada waktu yang sama.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. makanan dan pakaian. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. Selain itu. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Namun begitu. Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: .

lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian. Kini. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. ___________________________________________________ . Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. Sementara itu. Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. Justeru. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka. Selain itu. persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. Natijahnya.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. ________________________________________________ Pada abad ke-21. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis. Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan.

Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain. kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk. Sebagai contohnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut.5 peratus kepada 5. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Akibatnya. Selain itu. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan. Pada masa yang sama. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius.4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden. mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya.3 kepada 5. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan.7 mata. Menurut pengkaji.3 peratus. Bagi pekerja awam. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan. Di Malaysia. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007. Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak. kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. Daripada jumlah 5. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada . kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula.

seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. rompakan. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Buddha. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama. Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat . di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. membakar diri untuk menerangi orang lain". Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi. bangsa dan negara. saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. peras ugut dan ragut. Namun sebagai manusia biasa. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. Perlu diingat bahawa. Namun begitu. Jika di rumah. Persoalannya. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. Pada masa yang sama.

mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan.yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. Selamat hari Guru. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani. "jika seorang doktor melakukan kesilapan. Selain itu. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. Atiq. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. Di samping itu. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. pelajar yang mendapat keputusan . kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. banyak perpustakaan awam dibina. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Kata-kata Mohd. Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan". Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan. Menurut Frank Tibolt. Walau bagaimanapun. Sebenarnya. penulis buku Sentuhan Kejayaan. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang.

Kini. Sesungguhnya. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca. terutama yang melibatkan sektor awam. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. dan dijatuhi hukuman. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. . Dalam hal ini. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. sesal kemudian tidak berguna diambil. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. Sebenarnya. Bagi anggota masyarakat pula. galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. dibicarakan. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. Sebelum perkara ini berlaku. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. diheret ke mahkamah. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti.

baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua. dan negara. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam. Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. Antara lain. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. Walau bagaimanapun. Apabila rasuah berleluasa. Semua pihak. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. Selain itu. _______________________________________________________ Pada masa ini. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. Misalnya. Di samping itu. Di samping itu. Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan. . Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi. rakyat.

pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. berkeperibadian mulia. Selain itu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Oleh itu. Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Oleh itu.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. Dengan itu. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. berketerampilan. . generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. Bagaimanapun. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara.

adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak. Selain itu. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. Melalui Kementerian Belia dan Sukan.Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful