Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

.Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. 4. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang." Isi tersirat : .C. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi.Untuk mengatasi masalah ini.Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. bahagian isi ini perlu ditambah. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang. Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. 2. 5." Isi tersirat : . 3. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. 6. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7. jangan ambil sebagai isi anda. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. Isi tersirat : . Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga.

supaya / agar 3. kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. tujuan tindakan 2. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. 4. . Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. apa tindakan iii.D. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. Contoh 2 : Oleh itu. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ulasan rumusan: Oleh itu. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). siapa bertindak ii.

Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Bangladesh dan Nepal. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Justeru. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Tambah merumitkan keadaan. perindustrian. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Selain faktor di atas. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. Selain itu. Sebagai contohnya. Lebih menyulitkan keadaan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. . Daripada jumlah tersebut. perladangan dan pembantu rumah. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. bebas tanpa berjaya dikesan. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. namun jumlah mereka semakin bertambah.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Daripada jumlah tersebut. Myanmar. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan.

Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Namun begitu.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Pada Masa yang sama. Malahan. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. negara kita yang aman. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Untuk tujuan tersebut. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti . kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Kesimpulannya. Selain itu. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut.

ubat-ubatan. Dengan kemudahamn logistik. Bagi para pengguna pula. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. alat komunikasi. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. separuh siap atau siap sepenuhnya. Selain itu. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. alat ganti kenderaan. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Malahan. Pada masa ini. cakera optik dan perisian kompeter. makanan. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. . Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita.barangan asli. Oleh itu. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Pada masa yang sama. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web.

Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Selain faktor di atas. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. perindustrian. Daripada jumlah tersebut. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. perladangan dan pembantu rumah. Myanmar. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Kesimpulannya.Untuk mengatasinya. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Bangladesh dan Nepal. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Daripada jumlah tersebut. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. Selain itu. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. namun jumlah mereka semakin bertambah. Justeru. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. . Lebih menyulitkan keadaan. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.

Tambah merumitkan keadaan. bebas tanpa berjaya dikesan. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Pada Masa yang sama. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. . sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Kesimpulannya. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Malahan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Untuk tujuan tersebut. Sebagai contohnya. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Selain itu. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. negara kita yang aman. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan.

Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. alat komunikasi. Namun begitu. Bagi para pengguna pula. Oleh itu. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. ubat-ubatan. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. cakera optik dan perisian kompeter. makanan. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita.____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. . Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. alat ganti kenderaan. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Dengan kemudahamn logistik. Pada masa ini. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. separuh siap atau siap sepenuhnya.

teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Kesimpulannya. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. Pada masa yang sama.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. (120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . Di kem-kem PLKN. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Dengan menyertai PLKN ini. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Malahan. Sebagai contohnya. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum. Semasa berada di kem latihan. Panjang 120 patah perkataan. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. Pada setiap tahun. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. menyalahgunakan dadah. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Selain itu. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Untuk mengatasinya. Dengan masa lapang yang sentiasa terisi. menyertai kumpulan haram dan sebagainya.

Selain suasana di atas. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. Dalam masa yang sama juga. pihak media pula . Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa. Justeru. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. Sementara itu. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. Selain itu. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. Dari sudut peminjaman bahasa. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. Oleh itu. Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah.tersebut. program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Panjang 120 patah perkataan. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. Malah sebelum era penjajahan. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. latihan ketenteraan dan sebagainya. motivasi. Antaranya termasuklah ceramah. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan. Dengan cara ini. Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak. Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita.

Biasanya. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. Selain itu. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya. Bukan setakat itu sahaja. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. lambang. Pada masa ini. Selain itu. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. bahkan tajuk cerita dan drama. bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. Justeru. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini. Johor Bahru dan lain-lain. singkatan kata.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Menerusinya. Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. Bagi golongan dewasa. Dengan itu. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. Ipoh. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan.

Bagi golongan pekerja pula. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. Sebagai contohnya. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. guru. Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia. Bagi generasi kedua pula. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. pegawai kerajaan dan lain-lain. Masalah paling serius ialah kadar . kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. Menjelang sekitar tahun 1970-an. pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. _____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. Gunakan ayat anda sendiri. telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya.

Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya. Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara.kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. ladang dan kebun. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. hospital dan sebagainya. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. makmal. __________________________________________________ . Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh.

Selain itu. Pada masa yang sama. Adidas dan sebagainya. ____________________________________________________ Kini. Sebagai contohnya. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya. hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. Secara tidak langsung. sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. Secara tidak langsuang. Dengan itu. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. Jelasnya. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. Sementara itu. Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo. pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. Melalui kajian yang dijalankan. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. Seperkara yang menarik. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. Panjang rumusan hendaklah . Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. Setiap masa dan di mana-mana sahaja.

peranan semua pihak sama ada ibu bapa.tidak lebih 120 patah perkataan. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati. __________________________________________________ . kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. Justeru. Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. Dalam hal ini. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. Dalam beberapa hal yang lain. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. kesannya tetap membimbangkan kita. Walaupun begitu. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja. Walaupun begitu. Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata. pihak sekolah. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. hal ini memang saling berkait rapat. Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. Menurut pegawai khas UNESCO pula. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah. Selain itu. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. Sama ada benar atau tidak.

Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina. Akta Bahasa. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. Sebagai contohnya. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. Di Rusia pula. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak. dan usaha ini telah berjaya. Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. Bagi orang Yahudi pula. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. Di negara Filipina pula. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Di negara-negara Arab pula. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. ___________________________________________________ . Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar. Bagi Malaysia. Bagi masyarakat Melayu. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. Sebagai contohnya. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat.

Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Bagi mengatasinya. Kesannya. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. Menyedari hakikat ini. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. . Pada peringkat negara. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. Dengan itu.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. ___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. Di samping itu. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. Selain itu. Menyedari hal ini. kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. Sementara itu. Urusan pendaftaran. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan. Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan.

ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit. Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Kajian melaporkan bahawa lebih 3. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Panjang tidak lebih 120 perkataan. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon. Walau bagaimanapun. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan. kecurian.8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas. Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. Utusan Malaysia. __________________________________________________ . _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah. Bagaimanapun.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal. dalam Rencana Pengarang. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah.

Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita. Oleh itu. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. Jadi. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. __________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. guru dan pelajar . namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Jika perkara ini dibiarkan. Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Tanpa kesihatan fizikal. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental.

kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. kuda. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. Namun begitu.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. Selain itu. Tegasnya. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. meranti. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri. Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. Apa yang menarik. Dalam masa yang sama. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. Dalam masa yang sama. Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. Dengan cara ini. Dalam pada itu. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. kadang kala . Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah. Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar. selain berfungsi menyederhanakan suhu. usaha ini jika dilakukan dengan serius. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus. balau dan sebagainya. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain. Di samping itu. Menurut beberapa orang pengkaji. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara.

namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. Oleh itu. Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi.hutan turut menerima musibah yang nyata. pembinaan kawasan petempatan. anti disiplin dan anti undangundang. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Di negara kita kini. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. Justeru. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. jika masalah dadah dapat diatasi. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah. Oleh itu. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah. perindustrian dan sebagainya. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Justeru. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam. kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka.

banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. Pada sekitar tahun 2006. Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian. India. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. . Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. Selain itu. Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan. Pada masa yang sama. Meskipun begitu. Maxico dan sebagainya. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini.menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Bagi negara maju tersebut.

______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan. Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang . apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi. Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut.Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan.

katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. . Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Bagi siperokok. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi. Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. Sementara itu. Antaranya. penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. Natijahnya. Justeru. Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Pada masa yang sama. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. . bagi rakyat yang cinta akan negara. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai._____________________________________________ Pada tahun 1986. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. Dalam keadaan seperti ini. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Sebagai contohnya. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Dengan cara itu. Sejak tarikh tersebut. Justeru. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. dengan membeli kereta nasional. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu. Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. Selain itu. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. Dari sudut kepercayaan.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong. Namun pada waktu yang sama. Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. Namun begitu. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut. Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. Cina dan India. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. makanan dan pakaian. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: . Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum.

masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. Justeru. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka. Sementara itu. Natijahnya. Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian. Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. ___________________________________________________ . ________________________________________________ Pada abad ke-21. Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Selain itu. Kini. persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain.

3 kepada 5. Bagi pekerja awam. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius.3 peratus. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia. Daripada jumlah 5. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007. kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan. Sebagai contohnya. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Selain itu.5 peratus kepada 5. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. Akibatnya. mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7.4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan.7 mata. kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan. Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain. Pada masa yang sama. Di Malaysia. Menurut pengkaji.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada . Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan. kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2.

Persoalannya. Namun begitu.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Buddha. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. bangsa dan negara. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama. membakar diri untuk menerangi orang lain". guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas. Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. rompakan. Namun sebagai manusia biasa. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian. peras ugut dan ragut. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas. Jika di rumah. Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu. Pada masa yang sama. Perlu diingat bahawa.

amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang. Menurut Frank Tibolt. "jika seorang doktor melakukan kesilapan. Kata-kata Mohd. dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. banyak perpustakaan awam dibina. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. Atiq. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. Selamat hari Guru. penulis buku Sentuhan Kejayaan. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani. Sebenarnya. kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan". __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan. mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan. Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan. Selain itu. Di samping itu. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. Walau bagaimanapun. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang.yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. pelajar yang mendapat keputusan .

dibicarakan. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca. diheret ke mahkamah. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. Dalam hal ini. Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. Bagi anggota masyarakat pula. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan. Sebelum perkara ini berlaku. sesal kemudian tidak berguna diambil. Sesungguhnya. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. terutama yang melibatkan sektor awam. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan. dan dijatuhi hukuman. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. . Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. Kini. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. Sebenarnya.

baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. Walau bagaimanapun. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. rakyat. dan negara. Di samping itu.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. Misalnya. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai. Antara lain. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam. Semua pihak. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. Apabila rasuah berleluasa. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. _______________________________________________________ Pada masa ini. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi. Di samping itu. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. Selain itu. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan.

Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. . Bagaimanapun. berketerampilan. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. berkeperibadian mulia. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. Oleh itu. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. Dengan itu. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. Oleh itu. Selain itu.

Selain itu. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia. mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. Melalui Kementerian Belia dan Sukan. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. .Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful