nota rumusan karangan SPM

Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. 3. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. jangan ambil sebagai isi anda. 2. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat.Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya.Untuk mengatasi masalah ini. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7." Isi tersirat : . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga. Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. 5. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. . 6.C. 4. Isi tersirat : . Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi.Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang. bahagian isi ini perlu ditambah. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga." Isi tersirat : .

tujuan tindakan 2. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut.D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. siapa bertindak ii. . Ulasan rumusan: Oleh itu. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. 4. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Contoh 2 : Oleh itu. supaya / agar 3. apa tindakan iii. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi.

Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Daripada jumlah tersebut. . namun jumlah mereka semakin bertambah. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Lebih menyulitkan keadaan. Justeru. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. perindustrian. Selain faktor di atas. Daripada jumlah tersebut. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Myanmar. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. perladangan dan pembantu rumah. Bangladesh dan Nepal. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Sebagai contohnya. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Tambah merumitkan keadaan. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. bebas tanpa berjaya dikesan. Selain itu.

Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Kesimpulannya. Pada Masa yang sama. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. negara kita yang aman. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti . Selain itu. Malahan. Untuk tujuan tersebut. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. Namun begitu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya.

Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. alat ganti kenderaan. alat komunikasi. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Bagi para pengguna pula. Dengan kemudahamn logistik. cakera optik dan perisian kompeter.barangan asli. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. separuh siap atau siap sepenuhnya. Selain itu. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. . Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. Pada masa ini. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Oleh itu. makanan. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. ubat-ubatan. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Pada masa yang sama. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. Malahan.

Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. . Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Daripada jumlah tersebut. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Kesimpulannya. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. perindustrian. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. perladangan dan pembantu rumah. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Selain faktor di atas. Bangladesh dan Nepal. Selain itu. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Daripada jumlah tersebut. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Lebih menyulitkan keadaan.Untuk mengatasinya. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Justeru. namun jumlah mereka semakin bertambah. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Myanmar. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal.

Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. bebas tanpa berjaya dikesan. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. negara kita yang aman. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Sebagai contohnya. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. Malahan. Kesimpulannya. Pada Masa yang sama. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. . Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Selain itu. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. Untuk tujuan tersebut. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Tambah merumitkan keadaan. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia.

makanan. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. separuh siap atau siap sepenuhnya. Pada masa ini. Bagi para pengguna pula. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. ubat-ubatan. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. Namun begitu. alat komunikasi. .____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. cakera optik dan perisian kompeter. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. alat ganti kenderaan. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. Dengan kemudahamn logistik. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Oleh itu. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak.

program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. Dengan menyertai PLKN ini. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum. Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. Di kem-kem PLKN. Semasa berada di kem latihan. (120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Untuk mengatasinya. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. Pada setiap tahun. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Sebagai contohnya. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Pada masa yang sama. menyertai kumpulan haram dan sebagainya. mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. menyalahgunakan dadah. Kesimpulannya. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Malahan. Selain itu. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . Panjang 120 patah perkataan. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan masa lapang yang sentiasa terisi.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia.

Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. Oleh itu. Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. motivasi. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. Antaranya termasuklah ceramah. Dengan cara ini. Sementara itu. Panjang 120 patah perkataan. Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan. program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. Dalam masa yang sama juga. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Selain suasana di atas. Malah sebelum era penjajahan. latihan ketenteraan dan sebagainya. Selain itu. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa.tersebut. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. pihak media pula . Dari sudut peminjaman bahasa. Justeru. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´.

Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Menerusinya. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. Justeru. singkatan kata. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. Selain itu. sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. Johor Bahru dan lain-lain. lambang. Selain itu. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Pada masa ini. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan. Dengan itu. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya. kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. Bagi golongan dewasa. ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. Bukan setakat itu sahaja. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. Biasanya. bahkan tajuk cerita dan drama. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. Ipoh.

sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab. Masalah paling serius ialah kadar . Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. Gunakan ayat anda sendiri. Bagi golongan pekerja pula. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Bagi generasi kedua pula. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. pegawai kerajaan dan lain-lain.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. guru. Sebagai contohnya. kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya. Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. _____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. Menjelang sekitar tahun 1970-an.

Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. __________________________________________________ . menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian. hospital dan sebagainya. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. makmal. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap.kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh. Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. ladang dan kebun.

penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan. Adidas dan sebagainya. Melalui kajian yang dijalankan. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Jelasnya. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. Selain itu. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Secara tidak langsuang.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. Sementara itu. Seperkara yang menarik. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. Secara tidak langsung. pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. Panjang rumusan hendaklah . Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. Dengan itu. Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. Pada masa yang sama. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Setiap masa dan di mana-mana sahaja. Sebagai contohnya. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. ____________________________________________________ Kini.

Walaupun begitu. kesannya tetap membimbangkan kita. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Walaupun begitu. Menurut pegawai khas UNESCO pula. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. Sama ada benar atau tidak. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. peranan semua pihak sama ada ibu bapa. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. Selain itu. Dalam hal ini. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. Justeru. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja.tidak lebih 120 patah perkataan. Dalam beberapa hal yang lain. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah. Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. __________________________________________________ . kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak. hal ini memang saling berkait rapat. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata. Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. pihak sekolah. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati.

___________________________________________________ . Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Di negara Filipina pula. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. Di negara-negara Arab pula. Bagi masyarakat Melayu. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961. Sebagai contohnya. Bagi orang Yahudi pula. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. Di Rusia pula. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina. Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. dan usaha ini telah berjaya. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. Sebagai contohnya. Akta Bahasa. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. Bagi Malaysia. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan.

Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. Dengan itu. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. Sementara itu. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. ___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin. Di samping itu. kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer. Pada peringkat negara. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Menyedari hakikat ini. Selain itu. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Kesannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. Menyedari hal ini. . Bagi mengatasinya. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Urusan pendaftaran. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat.

8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah. ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. dalam Rencana Pengarang.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit. kecurian. Bagaimanapun. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon. Walau bagaimanapun. Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Kajian melaporkan bahawa lebih 3. Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT. Panjang tidak lebih 120 perkataan. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan. Utusan Malaysia. __________________________________________________ . Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya.

Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. Jadi. guru dan pelajar . Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental. mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Jika perkara ini dibiarkan. Tanpa kesihatan fizikal. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. __________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh itu. Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita.

Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar. usaha ini jika dilakukan dengan serius. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. Dengan cara ini. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. meranti. Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah. Apa yang menarik. kuda. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. Tegasnya. Selain itu.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. balau dan sebagainya. Dalam pada itu. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. Namun begitu. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. selain berfungsi menyederhanakan suhu. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang. kadang kala . Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. Dalam masa yang sama. Menurut beberapa orang pengkaji. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. Dalam masa yang sama. tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus. Di samping itu. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain.

anti disiplin dan anti undangundang. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba. Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Justeru. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah. Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi. masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah. Justeru. Oleh itu. pembinaan kawasan petempatan. Di negara kita kini. Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak.hutan turut menerima musibah yang nyata. Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. jika masalah dadah dapat diatasi. kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. perindustrian dan sebagainya. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. Oleh itu. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka.

Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. Pada sekitar tahun 2006. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. Maxico dan sebagainya. . kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. Selain itu.menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Meskipun begitu. terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. Pada masa yang sama. Bagi negara maju tersebut. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. India.

ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut. Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang .Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas. Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. ______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi. Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan.

Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka. Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Bagi siperokok. penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. . Sementara itu. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. Justeru. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. Natijahnya. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. Antaranya.

kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. bagi rakyat yang cinta akan negara. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. Dalam keadaan seperti ini. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008._____________________________________________ Pada tahun 1986. Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Justeru. . Dengan cara itu. Sejak tarikh tersebut. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Pada masa yang sama. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Sebagai contohnya. dengan membeli kereta nasional.

Namun begitu. makanan dan pakaian. Cina dan India. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. Selain itu. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Namun pada waktu yang sama. Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut. Dari sudut kepercayaan. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: . Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum. Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya.

persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Natijahnya. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis. ________________________________________________ Pada abad ke-21. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. Selain itu. Justeru. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. Sementara itu. Kini.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. ___________________________________________________ . pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula. Selain itu. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Akibatnya. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan. Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain.3 kepada 5. kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. Sebagai contohnya. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7.7 mata. kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan.4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia. Daripada jumlah 5. kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya. Bagi pekerja awam. Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut. Pada masa yang sama. Menurut pengkaji. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan.3 peratus. Di Malaysia.5 peratus kepada 5. mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada .

rompakan. saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama. Namun sebagai manusia biasa. Persoalannya. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. peras ugut dan ragut. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. Buddha. Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Perlu diingat bahawa. Pada masa yang sama. Namun begitu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas. membakar diri untuk menerangi orang lain". mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4. Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu. Jika di rumah. bangsa dan negara. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat .

Selamat hari Guru. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. Walau bagaimanapun. Menurut Frank Tibolt. Selain itu. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. "jika seorang doktor melakukan kesilapan. Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang. banyak perpustakaan awam dibina. __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. Kata-kata Mohd. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. penulis buku Sentuhan Kejayaan. dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan.yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang. Atiq. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. pelajar yang mendapat keputusan . Sebenarnya. Di samping itu. kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan". Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani.

dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Kini. Sebelum perkara ini berlaku. Dalam hal ini. galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. diheret ke mahkamah. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. Sebenarnya. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. Sesungguhnya. dibicarakan. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. terutama yang melibatkan sektor awam. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan. Bagi anggota masyarakat pula. Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. dan dijatuhi hukuman. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca. . sesal kemudian tidak berguna diambil.

telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. Walau bagaimanapun. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua. Apabila rasuah berleluasa. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai. Antara lain. . Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. Semua pihak. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. dan negara. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. Di samping itu. Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. Misalnya. rakyat. Selain itu. _______________________________________________________ Pada masa ini. Di samping itu. Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam.

Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian. Bagaimanapun. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Dengan itu. berkeperibadian mulia. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Oleh itu. Oleh itu. berketerampilan. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. . _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Selain itu.

Melalui Kementerian Belia dan Sukan. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil. kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. Selain itu. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. .Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka. menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia. adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful