Teknik Menghasilkan Rumusan Berkesan

TEKNIK MERUMUSKAN PETIKAN/ RENCANA A. MENULIS PENGENALAN: 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan µdan¶ dalam pengenalan. 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan 3. Contoh: 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah. 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan Bandar tersebut. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar. 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada Negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada Negara. 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak.

B. MENULIS ISI TERSURAT: 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam I ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. 8. Contoh penggunaan ayat: Contoh 1: Rumusan yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di Bandar. Contoh 2 : Rumusan kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. 9. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Sepatutnya : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Sepatutnya : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. "

Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

Contoh 2 : Rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. 4. 6. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. MENULIS ISI TERSIRAT: 1. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. JANGAN gunakan perkataan µharus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah¶ dan lain-lain yang berbentuk cadangan.C. Isi tersirat : . .Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga.Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) 7.Untuk mengatasi masalah ini." Isi tersirat : . bahagian isi ini perlu ditambah. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 2. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. jangan ambil sebagai isi anda. 3." Isi tersirat : . Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. 5. Berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anak-anak memilih makanan yang seimbang.

Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. Ulasan rumusan: Oleh itu. . kerajaan dan masyarakat harus berganding bahu agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. tujuan tindakan 2. apa tindakan iii. MENULIS PENUTUP / ULASAN: 1. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. supaya / agar 3.D. 4. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. siapa bertindak ii. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan). Ayat seharusnya berbunyi begini : Contoh 1 : Kesimpulannya. Contoh 2 : Oleh itu. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. Ayat mesti mengandungi perkataan berikut: i.

Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. namun jumlah mereka semakin bertambah. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Bangladesh dan Nepal. Selain itu. . Justeru. Lebih menyulitkan keadaan. bebas tanpa berjaya dikesan. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan.Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Sebagai contohnya. ___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. perladangan dan pembantu rumah. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. Selain faktor di atas. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. Daripada jumlah tersebut. perindustrian. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tambah merumitkan keadaan. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Daripada jumlah tersebut. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Myanmar. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia.

Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal.Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Namun begitu. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. Untuk tujuan tersebut. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Pada Masa yang sama. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti . Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Selain itu. (121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. ____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. Malahan. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. negara kita yang aman. Kesimpulannya. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing.

maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Pada masa yang sama. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. makanan. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu.barangan asli. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. separuh siap atau siap sepenuhnya. Bagi para pengguna pula. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. ubat-ubatan. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. . apabila serbuan dibuat ke atas penjual. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. Selain itu. alat ganti kenderaan. Oleh itu. Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. alat komunikasi. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. cakera optik dan perisian kompeter. Malahan. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Dengan kemudahamn logistik. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Pada masa ini.

___________________________________________________________________ Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang kebanjiran pendatang asing ini. Kedatangan golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan pembangunan negara. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku pergolakan politik dan peperangan. Ini ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur. Daripada jumlah tersebut. Selain faktor di atas. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan. Bangladesh dan Nepal. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan. namun jumlah mereka semakin bertambah. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Kesimpulannya. Hal ini amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia. Panjang rumusan tidak boleh lebih 120 patah perkataan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih pekerjaan dengan gaji yang tinggi. sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. kebanjiran penatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. (120 patah perkataan ) Contoh Rumusan Lengkap Contoh Rumusan Lengkap 1: Baca petikan yang diberi di bawah. perladangan dan pembantu rumah. Lebih menyulitkan keadaan. Selain itu. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras. sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih rendah berbanding dengan buruh tempatan. Myanmar.Untuk mengatasinya. matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi. kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Daripada jumlah tersebut. . Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan. ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Justeru. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. perindustrian.

(121 patah perkataan) Contoh Rumusan Lengkap 2: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Kesimpulannya. ___________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 1: Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah. mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaandi sini memberi pendapatan yang tinggi. kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan terhadap pekerja asing tanpa permit. Untuk tujuan tersebut. Pada Masa yang sama. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita. penguatkuasaan perlulah lebih kerap dilakukan.Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan. Sebagai contohnya. Pantai Malaysia yang panjang juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan dihantar pulang ke negara asal mereka. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Tambah merumitkan keadaan. negara kita yang aman. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Selain itu. Malahan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak sah. bebas tanpa berjaya dikesan. jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara. jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan. .

cakera optik dan perisian kompeter. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir menyerupai barangan tulen. Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan prestij. bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. ____________________________________________________________________ Contoh Jawapan Rumusan 2: Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Untuk memenuhi tuntutan kemahuan tersebut. . Namun begitu. barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan mudah. Oleh itu. separuh siap atau siap sepenuhnya. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Mereka berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli. Pada masa ini. mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan barangan asli. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak berkuasa untuk mengenalpasti isinya. apabila serbuan dibuat ke atas penjual. barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian. makanan. Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki negara kita. maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan sindiket dan mengancam nyawa mereka. alat ganti kenderaan. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki pasaran. Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Oleh sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini. namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin berada di manamana sahaja. alat komunikasi. ubat-ubatan. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu terhadap barangan itu. Bagi para pengguna pula.____________________________________________________________________ Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah. Dengan kemudahamn logistik.

mereka dikehendaki untuk mengemas dan mencuci pakaian mereka sendiri ketika berjauhan daripada keluarga. Faktor terakhir ialah penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Di kem-kem PLKN. pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk golongan remaja . Faktor lain ialah pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir sama. (120 patah perkataan ) Petikan Soalan Rumusan Soalan Rumusan 1: Baca petikan yang diberi di bawah. Semangat perpaduan ini amat penting bagi membentuk Malaysia yang aman dan harmoni. pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Panjang 120 patah perkataan. program ini dilaksanakan sebanyak dua kali bagi membolehkan lebih ramai remaja menyertainya. kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan langkah memperbaiki program ini. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. ____________________________________________________ Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2002. Oleh itu penyertaan mereka dalam PLKN dapat menyemai semangat perpaduan di antara pelbagai kaum. Malahan. Pada masa yang sama. Selain itu. menyalahgunakan dadah. Sebagai contohnya. remaja tersebut yang terdiri daripada remaja Melayu. remaja akan terhindar daripada melakukan jenayah yang tidak berfaedah seperti menyertai perlumbaan motosikal haram. Peserta PLKN adalah terdiri daripada remaja pelbagai kaum. Penyertaan mereka dalam PLKN juga menggalakkan mereka untuk belajar berdikari tanpa mengharapkan pertolongan daripada orang lain. Cina dan India ditempatkan di dalam satu kawasan yang sama. Pada setiap tahun. teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web. menyertai kumpulan haram dan sebagainya. tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Semasa berada di kem latihan. Kesimpulannya. Untuk mengatasinya. Hal seperti ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya golongan remaja tidak didedahkan dengan program PLKN. semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras.Punca lambakan barang-barang tiruan di Malaysia ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Dengan masa lapang yang sentiasa terisi. Dengan menyertai PLKN ini. Golongan remaja yang diwajibkan untuk menyertai program PLKN ini adalah terdiri daripada lepasan sekolah iaitu sebaik sahaja mereka menamatkan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia. para peserta akan dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah sambil menunggu keputusan peperiksaan.

Kebanyakan istilah dan kata yang dipaparkan di premis tersebut menggunakan bahasa rojak. bahasa Malaysia telah meminjam istilah daripada bahasa Sanskrit dan bahasa Arab. Hal seperti ini tidak mungkin dapat dirasai sekiranya remaja tidak menyertai program PLKN sehingga ada golongan remaja yang bersikap seperti ³katak di bawah tempurung´. Mereka dapat berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan pelajaran mahupun tentang isu-isu semasa. Malah sebelum era penjajahan. Dengan cara ini. Antaranya termasuklah ceramah. motivasi. Memandangkan penyertaan remaja dalam program PLKN memberi pelbagai faedah. penyertaan mereka akan dapat menanamkan semangat cinta akan negara kita. Mereka sentiasa dikawal selia dan dijaga dengan baik oleh jurulatih yang sentiasa komited dengan tugas dan tanggungjawab mereka. maka golongan remaja tidak harus melepaskan peluang ini. Peserta dari Perlis hinggalah Sabah dan Sarawak ditempatkan di dalam beberapa buah kem latihan di seluruh negara. bahasa Melayu atau bahasa Malaysia telah berkembang dan menggunakan istilah asing untuk memperkaya kosa katanya. latihan ketenteraan dan sebagainya. __________________________________________________ Sejak berabad-abad dahulu. Selain itu. Perkembangan ini lebih ketara apabila kita memasuki zaman teknologi maklumat. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 2: Rumuskan sebab-sebab berlakunya pencabulan bahasa kebangsaan dan usaha-usaha memperkasakannya. tidak hairanlah apabila sebahagian besar peserta yang ditemui menjelaskan bahawa penyertaan mereka telah dapat meningkatkan semangat keyakinan dan jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Sementara itu. Panjang 120 patah perkataan. Kini semakin banyak premis perniagaan dan swasta tidak peka terhadap penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. ibu bapa pula tidak harus berasa bimbang ketika anak-anak mereka mengikuti program ini kerana keselamatan mereka adalah terjamin. kini kedudukan bahasa Malaysia agak kritikal kerana sebahagian daripada bahasa asing sudah menodai kemurniannya. Dari sudut peminjaman bahasa. Oleh itu. Program yang diatur dikendalikan oleh jurulatih yang terdiri daripada pakar-pakar alam bidang ketenteraan dan kepolisian. Selain suasana di atas. Perbuatan ini memperlihatkan sikap tidak peka terhadap usaha untuk memertabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. pihak media pula . program PLKN juga disertai oleh golongan remaja dari seluruh pelosok negara. kita mendapati masih banyak papan tanda iklan yang menggunakan bahasa asing atau bahasa kacukan.tersebut. Justeru. para peserta akan dapat mencari rakan-rakan yang baru dari seluruh negara bagi bertukar-tukar pendapat. Tindakan tidak bertanggungjawab ini sedikit demi sedikit mengikis dan melunturkan keistimewaan bahasa Malaysia sebagai bahasa sanjungan rakyat negara ini. Dalam masa yang sama juga. Semangat seperti inilah yang perlu sentiasa ada dan disemai dalam jiwa setiap remaja di negara kita. Dengan cara ini para peserta yang menyertai program PLKN akan dapat mengenali di antara satu dengan yang lain di samping dapat mempelajari pelbagai budaya yang menarik. Hal ini adalah amat penting memandangkan golongan remaja inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.

Bagi golongan dewasa. kebanyakan mereka berpindah keluar dari kawasan luar bandar adalah . Anggapan seperti ini tidak dapat membantu dalam kemajuan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan yang menjadi lambang penyatuan rakyat negara ini. bahkan tajuk cerita dan drama. Justeru. faktor tarikan ini telah menggalakkan lebih banyak penghijrahan jenis ini berlaku. Sikap ini ada kaitannya dengan amalan pemujaan bahasa Inggeris sebagai bahasa teknologi dan boleh membawa kemajuan kepada penggunanya. Remaja lebih tertarik pada sektor industri atau perkilangan yang banyak terdapat di bandar-bandar. Makalah dalam majalah pun tidak mengendahkan kemurnian bahasa Malaysia malah turut dirojakkan bahasanya secara sesuka hati. lambang. jelaslah bahawa wujud kalangan yang sengaja memperlekehkan bahasa sendiri atau masih menganggap bahasa Malaysia tidak global sifatnya. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 3 Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan dari luar bandar ke bandar dan kesan-kesannya. Sektor pertanian di luar bandar iaitu pertanian tidak menggalakkan remaja menceburi bidang ini. Kesalahan penggunaan bahasa Malaysia dapat dilihat dengan ketara menerusi khidmat pesanan ringkas yang mediumnya ialah telefon bimbit dan ruangan sembang siber di internet. angka atau kod tertentu telah digunakan untuk menggantikan maksud sebenar lambang tulisan. Bukan setakat itu sahaja. serta nama kumpulan muzik menggunakan bahasa Inggeris juga. Sebab atau faktor utama mereka berhijrah ke bandar adalah disebabkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ipoh. Penggunaannya telah tersebar ke dalam lubuk hati rakyat. Menerusinya. Selain itu. Biasanya. Kebanyakan remaja berpindah dari kawasan luar bandar atau kampung menuju ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. bahasa Malaysia turut hilang sebahagian daripada daya tahan apabila ada pihak yang beranggapan bahawa bahasa Malaysia hanya milik orang Melayu. Dengan itu. sebahagian daripada kita masih beranggapan bahawa tiada undang-undang yang boleh diguna pakai secara berkesan bagi menyekat kegiatan penyangak bahasa ini. Penghijrahan mereka ke bandar-bandar juga disebabkan ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan yang boleh didapati di luar bandar. Hal seperti ini akan mengelirukan golongan kanak-kanak dan remaja sama ada sesuatu kata itu berasal daripada bahasa ibunda mereka atau celupan bahasa asing. Selain itu. Johor Bahru dan lain-lain. golongan yang selalu berpindah ialah orang-orang muda atau remaja yang baru tamat persekolahan. Pada masa ini. Panjang rumusan mestilah tidak lebih 120 patah perkataan. singkatan kata. penggunaan bahasa rojak juga telah digunakan secara meluas dalam akhbar dan majalah. ____________________________________________________ Penghijrahan bermaksud perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain.menyiarkan iklan yang mencampuradukkan penggunaan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris.

Hal ini telah memudahkan orang ramai di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan. Peluang pekerjaan yang terhad biasanya menyebabkan pendapatan mereka rendah. Fenomena seperti banyak berlaku di kebanyakan negara-negara sedang membangun seperti Malaysia dan Indonesia. ________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan di bawah dan rumuskan masalah perkembangan sistem jalan raya di negara kita dan langkah mengatasinya. perkembangan sistem jalan raya di negara kita bertambah maju apabila beberapa batang lebuh raya utama dibina.bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. guru. penghijrahan mereka ke bandar selalunya disebabkan oleh arahan untuk bertukar tempat kerja oleh majikan. Sama juga dengan jalan kereta api di Malaysia. Hal seperti ini mengakibatkan berlakunya masalah penggangguran dan kadar kemiskinan yang tinggi di kawasan tersebut. Gunakan ayat anda sendiri. telah menggalakkan perpindahan jenis ini berlaku. Panjang ringkasan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Perpindahan seperti ini selalunya berlaku di kalangan pekerja awam seperti polis. Jumlah asap yang dikeluarkan oleh kenderaan juga secara langsung menggalakkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. pembinaan jalan raya tersebut mengundang kepada pelbagai masalah. Kesannya berlakulah tanah runtuh dan meningkatkan kadar hakisan. Antara hasil tersebut termasuklah bijih timah dan getah yang menjadi keperluan utama penjajah ke Malaysia. Memandangkan kawasan luar bandar masih kekurangan kemudahan awam seperti pusat pendidikan tinggi. Perkembangan jalan raya di negara kita bermula sejak kedatangan British ke Tanah Melayu iaitu bagi memudahkan pihak peperintah membawa keluar hasil ekonomi negara. Bagi golongan pekerja pula. kerajaan telah menswastakan Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Karak. pembinaan jalan raya menyebabkan pelbagai fenomena alam sekitar akibat penebangan hutan dan jumlah kenderaan yang semakin bertambah. Dasar awal kerajaan yang menempatkan universiti di bandar-bandar besar seperti Universiti Malaya. Tujuan pembinaan lebuh raya tersebut adalah bagi menampung kekurangan sistem pengangkutan negara. Masalah paling serius ialah kadar . Sebagai contohnya. Banyak kawasan hutan diterokai untuk dimajukan dengan sistem jalan raya. Memandangkan kebanyakan pengguna di Malaysia kurang bertamnggungjawab. Bagi generasi kedua pula. Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Menjelang sekitar tahun 1970-an. _____________________________________________________ Sistem jalan raya di negara kita semakin baik dari setahun ke setahun. pegawai kerajaan dan lain-lain. sebahagian penduduk dari kawasan ini berhijrah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Revolusi perindustrian di Eropah menggalakkan negara tersebut merantau jauh bagi mencari bahan untuk perkembangan industri mereka. mereka turut berpindah ke kawasan bandar sama ada disebabkan oleh perkahwinan atau mengikut keluarga yang berpindah.

Perkembangan sektor perindustrian tidak dapat mengelakkan masalah pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang secara tidak terkawal daripada berlaku. Sisa toksid turut dibuang ke dalam sungai daripada kilang perindustrian. ladang dan kebun. Kerajaan berusaha memperkukuh asas sektor pembuatan dengan membangunkan kelompok industri teguh. Antaranya dengan mengadakan sistem pembuangan sisa kilang dan sampah yang sistematik serta selamat. Kesihatan penduduk setempat turut terancam akibat pencemaran udara. Pihak berkuasa juga harus mengenakan hukuman berat kepada pengusaha kilang yang membuang sampah atau sisa toksid yang berbahaya. Banyak sudah langkah dilaksanakan oleh kerajaan tetapi jalan raya masih menjadi tempat yang kerap berlakunya kematian umum. Gunakan ayat anda sendiri dan jangan lebih 120 patah perkataan. menanam rumput di tebing jalan raya serta menambahbaikkan kemudahan rehat dan rekreasi di seluruh jalan raya di negara kita. Antara usaha tersebut termasuklah membaiki kerosakan. ____________________________________________________ Penekanan kerajaan dalam usaha membangunkan sektor perindustrian adalah disebabkan oleh daya saing yang berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Usaha kerajaan membangunkan bidang perindustrian di samping melakukan penyelidikan dan pembangunan yang lebih giat membolehkan sektor perindustrian memperbaiki keluaran yang sedia ada di samping memperkenalkan produk baru yang lebih berdaya saing dalam pasaran. Pelbagai langkah dijalankan untuk mengelakkan fenomena seperti ini daripada terus berlaku. __________________________________________________ . Hakisan tanah dan juga banjir kilat berlaku akibat pembukaan tanah untuk tujuan perindustrian. Kawasan pelupusan sampah yang diselia dengan rapi oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak swasta harus segera disediakan. makmal. Langkah meningkat mutu sistem jalan raya sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan orang ramai. Kita masih mampu berbangga kerana jalan raya di negara kita adalah antara yang terbaik di Asia.kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Pengusahaq kilang digalakkan agar memasang alat penapis bahan kimia sebelum melepaskan asap ke atmosfera. dan memperkukuh perkhidmatan yang berkaitan dengan pembuatan. hospital dan sebagainya. Pendidikan dan kempen ´Cintai Alam Sekitar´ di sekolah atau di media massa bagi menyedarkan orang ramai akan bahaya pencemaran alam sekitar harus diadakan dengan lebih kerap. Bagi mencapai tujuan itu kerajaan telah menyediakan insentif bagi meningkatkan bidang perindustrian di Malaysia. ____________________________________________________ Soalan Rumusan 5: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan pembangunan sektor perindustrian di Malaysia dan langkah mengatasinya.

____________________________________________________ Kini. Antara media masa yang menjadi tumpuan pengeluar untuk mempromosikan barangan keluaran mereka ialah televisyen dan akhbar tempatan. Panjang rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini akan dapat membolehkan hasil pendapatan syarikat media berterusan dan operasi syarikat media berjalan lancar. Dengan itu. penggunaan pengiklanan di media masa tersebut turut dapat mengurangkan kos mempromosikan barang-barang keluaran seseorang. berbanding dengan pengguna yang membeli tanpa merujuk pada iklan terlebih dahulu. pengiklanan merupakan keperluan biasa dalam bidang mempromosikan sebarang jenis pengeluaran. kerap mendapat bantuan kewangan melalui pengiklanan oleh syarikat besar seperti Milo.Soalan Rumusan 6: Baca petikan dan buat satu rumusan tentang faedah pengiklanan di media masa dan masalah yang timbul. pengiklanan dapat membantu orang ramai agar mereka dapat membeli sesuatu keluaran yang paling baik ataupun paling sesuai dengan kehendak serta keperluan mereka. Melalui kajian yang dijalankan. penyertaan syarikat pengeluar dalam urusan pengiklanan adalah amat diperlukan. Hal ini disebabkan media tersebut mendapat liputan yang lebih meluas berbanding dengan media masa yang lain. Secara tidak langsung. pengiklanan dapat membantu pihak pengeluar untuk melariskan hasil keluaran mereka kepada orang ramai. Tidak menghairankan jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir 80 peratus pengeluar barangan di negara kita menggunakan kaedah pengiklanan di media masa untuk melariskan jualan mereka. Seperkara yang menarik. Pada masa yang sama. Pada masa yang sama keadah pengiklanan ini membolehkan para pengguna membuat penelitian awal sebelum sesuatu pembelian dibuat. Setiap masa dan di mana-mana sahaja. Secara tidak langsuang. bagi pihak media pula mereka dapat meningkatkan pendapatan berasaskan iklan yang disiarkan oleh media mereka. Jelasnya. siaran langsung berkaitan dengan sukan pada peringkat tempatan atau pada peringkat antarabangsa. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 7: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang punca-punca peningkatan jenayah di kalangan remaja serta langkah-langkah untuk mengatasinya. sesuatu siaran langsung akan dapat dilaksanakan. Adidas dan sebagainya. memandangkan keperluan syarikat media seperti televisyen untuk mengadakan siaran langsung semakin meningkat. hal ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai khusus sebagai pelakon dan penyampai iklan. pembelian melalui iklan di media masa juga memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada pembeli. Panjang rumusan hendaklah . Selain itu. Hal ini bermula sejak dahulu lagi iaitu apabila media masa mula berkembang pesat dan kepentingannya diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. syarikat pengiklanan tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Sebagai contohnya. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh daripada pengiklan. pengiklanan sudah menjadi satu trend yang memperlihatkan kepentingan yang tidak dapat disingkirkan dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berkait rapat dengan keperluan pengguna bahawa mereka boleh membuat perbandingan dan meneliti kandungan sesuatu barangan dengan baik. pengiklanan yang dibuat di media ini membolehkan sesuatu barangan dikenali oleh orang ramai di seluruh negara. Sementara itu.

tidak lebih 120 patah perkataan. Sama ada benar atau tidak. Keperluan harta benda yang semakin meningkat menyebabkan ibu bapa melupai tugas mereka sebagai penjaga kepada anak-anak mereka. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. hal ini memang saling berkait rapat. __________________________________________________ . Hal ini amat membimbangkan dan merupakan satu petanda bahawa sesuatu tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi mengekang perkara tersebut daripada terus berleluasa. masyarakat lebih mudah memperkatakan bahawa kesilapan ini adalah disebabkan oleh kurangnya peranan ibu bapa dan pihak sekolah untuk memberi didikan agama serta moral kepada golongan remaja. Beliau turut menambah bahawa situasi ini akan bertambah buruk sekiranya keadaan keluarga remaja tersebut tidak aman. peranan semua pihak sama ada ibu bapa. hal ini tidak boleh dipandang ringan atau dipandang dengan sebelah mata. Anak-anak yang kesunyian dan kebosanan akan mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat apatah lagi jika mereka tidak memiliki didikan agama yang sempurna. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian kepada perbuatan anak-anak yang kerap melayari internet atau media masa yang lain. Kemiskinan menyebabkan remaja terbeban dan kerap mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak sihat. pihak sekolah. ____________________________________________________ Berita kematian seorang pelajar terbunuh akibat dibuli oleh sekumpulan pelajar lain di sebuah sekolah berasrama baru-baru ini amat menyayat hati. masyarakat dan kerajaan perlu digembeling bersama. Keadaan keluarga yang berpecah-belah seperti pertengkaran ibu bapa atau perceraian mampu meningkatkan kadar jenayah kepada golongan ini. kita dapat membuat kesimpulan awal bahawa kadar jenayah dalam kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. apa-apa jua pendapat yang diberi oleh semua pihak. Menurut pegawai khas UNESCO pula. Ramai ibu bapa yang terlalu mengutamakan kerjaya serta wang ringgit tanpa mengambil kira kepentingan keluarga. Kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 2006 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar atau remaja yang terlibat dengan gejala yang tidak sihat itu dipengaruhi oleh rakan sebaya yang negatif ataupun ´orang luar´. Selain itu. Justeru. Walaupun begitu. Dalam hal ini. Proses pengajaran dan pembelajaran di sesebuah institusi pendidikan bakal terjejas malah perkara yang lebih membimbangkan kita ialah negara bakal kehilangan tenaga muda serta pemimpin masa depan yang berkualiti. kemungkinan besar jenayah dalam kalangan remaja di Asia adalah berkait rapat dengan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan keluarga remaja. ___________________________________________________ Soalan Rumusan 8: Rumuskan kaedah mengukuhkan bahasa kebangsaan sesebuah negara dan masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan remaja tidak dapat memilih sesuatu perbuatan itu sama ada betul atau salah. pembabitan remaja dalam kejadian itu turut dikaitkan dengan sikap ibu bapa. kesannya tetap membimbangkan kita. Masalah yang timbul ialah ada media tersebut mempengaruhi remaja dengan unsur-unsur negatif yang terdapat di dalamnya. Walaupun begitu. Dalam beberapa hal yang lain.

Di negara Filipina pula. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa penggunaan bahasa lain selain Bahasa Melayu di universiti adalah dilarang. Sebagai contohnya. mereka tentulah berasa bangga kerana bahasa Melayu telah dijadikan salah satu bahasa utama negara. ___________________________________________________ . mereka sering menggunakan bahasa rasmi yang berbeza dengan sistem tulisannya yang berlainan.Mereka meletakkan bahasa mereka pada kedudukan atau taraf yang tinggi. terutama pengaruh negara-negara yang berhampiran dengan Asia Barat. Bagi orang Yahudi pula. Oleh sebab mereka mempunyai bahasa yang pelbagai. Kes seperti ini juga berlaku di Kanada. berjaya dihalangkan oleh Mahkamah Agung. kerajaan sering menukar-nukar kedudukan bahasa mereka. mantan Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos telah mengeluarkan Dekri Presiden yang menetapkan bahasa Sepanyol sebagai salah satu bahasa rasmi di Utara Filipina.Setiap Negara mempunyai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan mereka. Bagi Malaysia. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. bagi tujuan penyatuan rakyat mereka pernah menggunakan bahasa Kazakstan dan Cyrylic. Sebagai contohnya usaha menubuhkan Universiti Merdeka yang suatu masa dahulu dibahaskan. Akta Bahasa. Terdapat pelbagai cara negara di dunia ini menentukan kedudukan bahasa mereka. Kes ini berlaku apabila persengketaan antara pejuang Bahasa Perancis dengan pejuang Bahasa Inggeris semakin memuncak. Jelaslah bahawa pelbagai masalah telah timbul apabila pihak kerajaan sesebuah negara ingin menentukan taraf atau kedudukan sesuatu bahasa tersebut. Penentuan kedudukan Bahasa Melayu juga pernah dilakukan melalui Mahkamah. Di negara-negara Arab pula. Mahkamah Agung Kanada membuat keputusan bahawa bahasa rasmi Kanada ada dua iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. mereka tidak menghadapi masalah untuk menetapkan kedudukan bahasa mereka kerana sebahagian besar penduduk di benua itu berbahasa Arab. Selain itu kedudukan bahasa di sesebuah negara diperkukuh melalui akta-akta yang digubal oleh kerajaan. Penentuan kedudukan bahasa di sesetengah negara bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah. Sebagai contohnya. bahasa Hebrew merupakan bahasa yang mulia dan masyarakat Yahudi menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa rasmi mereka. Masing-masing pihak menginginkan bahasa kumpulan mereka diangkat menjadi bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Malaysia menggunakan Akta Pendidikan 1961. Mereka berasa amat bangga apabila mereka berjaya menggantikan bahasa penjajah dengan bahasa mereka. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Akta Parlimen dan sebagainya untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu di pelbagai peringkat. Kedudukan taraf sesuatu bahasa itu ditentukan oleh masyarakat dan juga kerajaan. penentuan kedudukan bahasa mereka dibuat melalui Dekri. Bahasa Melayu mendapat kedudukan yang tinggi hasil daripada perjuangan rakyat. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi pentadbiran negara. Bagi masyarakat Melayu. Selain itu bahasa Arab juga berkaitan dengan bahasa keagamaan. Di Rusia pula. Mereka melakukan perkara tersebut bagi mengelakkan pengaruh dari luar. Oleh itu mereka sering menggunakan bahasa rasmi dan kebangsaan yang berbeza. dan usaha ini telah berjaya. Dalam perlembagaan juga dinyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara.

Di samping itu. Menyedari hal ini. tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat. Selain itu. Pada peringkat negara. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer. Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan elektronik. Menyedari hakikat ini. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer. kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran. ___________________________________________________ Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangna kerajaan yang enggan menggunakan kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masin. Bagi mengatasinya. lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Urusan pendaftaran. usaha ini merangkumi penubuhan Koridor raya Multi Media d an menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. ketua-ketua jabatan pula mula mengenal pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut. Negara sedar bahawa masa depan dunia terletak pada pengnurusan maklumat. pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Kesannya. Dengan itu. Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. Tindakan ini mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet. kerajaan bertindak menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan kerja dengan mudah seperti orang lain. Sesiapa yang tidak menyertainya sudah pasti akan ketinggalan. Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap teknologi maklumat ini. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Mereka lebih selesa memnggunakan alat-alat dan cara lama.Soalan Rumusan 9: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan kesannya. . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patath perkataan. Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi maklumat. Sementara itu.

Walau bagaimanapun. Mereka juga boleh membeli sekaligus barang yang berharga tinggi kerana kaedah ini lebih mendapat kepercayaan daripada penjual. Keadaan ini menunjukkan langkah kerajaan untuk melonjakkan semula pertumbuhan ekonomi telah berjaya menerusi aktiviti budaya berbelanja rakyat Malaysia. Pengguna terdorong berbelanja untuk mencukupkan mata ganjaran bagi mendapatkan barangan atau hadiah. Statistik menunjukkan jumlah belian menggunakan kad kredit dilaporkan meningkat daripada RM 1710 juta kepada RM 2. _________________________________________________ Penggunaan kad kredit dalam kalangan masyarakat hari ini kian meningkat. dalam Rencana Pengarang. Utusan Malaysia. kecurian. Panjang tidak lebih 120 perkataan. pengguna masih tertakluk kepada kad kredit yang diberikan ketika memohon. ragut atau tercicir ketika mahu berbelanja.5 juta kad kredit telah diedarkan di seluruh negara. Rakyat perlu berfikir dengan matang ketika menggunakan kad kredit demi masa depan mereka. Kad kredit bukanlah aset untuk menunjuk-nunjuk dan perlu digunakan hanya semasa kecemasan sahaja agar perbelanjaan dapat dikawal. Bagaimanapun. Penggunaan kad kredit mewujudkan masyarakat tanpa tunai yang dari segi keselamatannya lebih terjamin kerana pengguna tidak perlu membawa sejumlah wang yang banyak dan berisiko dirompak. Kelonggaran syarat yang diberikan oleh kerajaan dan institusi perbankan membolehkan pengguna memiliki kad kredit dengan lebih mudah.(Diubahsuaikan daripada Kakitangan Kerajaan Mesti Serius dengan IT. Pengguna hanya perlu menurunkan tandatangan di atas slip barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan bayaran akan dilakukan oleh pihak bank atau syarikat kewangan sebagai pemegang akaunnya. Kad kredit kini dianggap sebagai barang keperluan harian sama seperti telefon bimbit.8 billion dari tahun 1998 ke tahun 2000. senario hutang tertunggak tidak boleh lari daripada penggunaan kad kredit dan jika sekali tertunggak akan mempengaruhi bayaran bulanan yang berikutnya kerana faedah akan bertambah. Penggunaan ´wang plastik´ tanpa tunai ini mendorong seseorang berbelanja tanpa kawalan. Bayaran tidak semestinya dilangsaikan sepenuhnya seperti jumlah yang digunakan tetapi boleh dibayar secara ansuran. Pengguna juga boleh berbelanja tanpa mengeluarkan wang saku. Keadaan ini mendedahkan pemilik kepada beban hutang yang melampau malah kegagalan membayar balik boleh menyebabkan kedudukan dana institusio yang menguruskan pinjaman kad kredit turut terjejas. 11 Disember 2000) _________________________________________________ Soalan Rumusan 10: Baca petikan dan rumuskan kesan-kesan penggunaan kad kredit dan langkah mengatasinya. Pelbagai faedah dan pakej tertentu diperkenalkan untuk menarik pengguna memiliki kad kredit. Kajian melaporkan bahawa lebih 3. __________________________________________________ .

iaitu remaja di negara kita malas untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan. Masalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sering dianggap sebagai mata pelajaran sampingan bukanlah perkara atau isu baharu. Banyak pihak yang melahirkan rasa hairan tentang punca sebilangan besar masyarakat kita kurang berminat untuk bersukan tetapi cukup gemar menjadi penonton atau peminat fanatik bagi sesuatu jenis sukan. seseorang itu akan mengalami masalah dari segi mental. Minat yang merudum di peringkat sekolah ini kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Oleh itu. Walaupun mereka sedar bahawa mata pelajaran ini penting bagi meningkatkan tahap kesihatan dari segi fizikal dan mental. kita tidak akan dapat melahirkan ahli sukan yang mampu mengharumkan nama negara pada suatu hari nanti. namun sikap malas dan menganggap bahawa mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak penting mempengaruhi minda mereka. Tanpa kesihatan fizikal. Guru menganggap bahawa mata pelajaran peperiksaan lebih penting daripada mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. cadangan Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein bahawa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah akan diwajibkan menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah satu langkah bagi membetulkan tanggapan ibu bapa. __________________________________________________ Mengapakah negara kita menunjukkan pencapaian sukan yang merosot dari semasa ke semasa? Kita dapat memberi jawapan yang paling mudah. guru dan pelajar . mereka menggunakan waktu mata pelajaran tersebut untuk menyediakan murid bagi menghadapi peperiksaan. Murid pula beranggapan bahawa mereka dapat memberi pelbagai alasan untuk mengelakkan diri daripada bersenam atau bersukan. Jadi.Soalan Rumusan 11: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang puncapunca mata pelajaran Pendidikan Jasmani diabaikan dan kepentingan mata pelajaran ini kepada pelajar. Para ibu bapa pula menganggap bahawa mata pelajaran ini banyak membuang masa kerana murid telah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum yang lain pada luar waktu pembelajaran. Mata pelajaran ini diajarkan dua kali seminggu di sekolah menengah dan tiga kali seminggu di sekolah rendah. Hal ini demikian kerana terdapat guru yang mengambil waktu Pendidikan Jasmani untuk mengajarkan mata pelajaran yang berkaitan dengan peperiksaan umum. Kenapakah hal ini terjadi? Salah satu punca yang dikenal pasti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani kurang diberi perhatian di sekolah. Pihak pentadbiran sekolah pula sering meletakkan guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai pencukup jumlah waktu mengajar guru. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini pula memandang rendah terhadap mata pelajaran ini kerana mata pelajaran ini tidak mempunyai nilai dari segi peperiksaan umum. Jika perkara ini dibiarkan. Hal ini berpunca daripada masalah kekurangan guru yang opsyen bagi mata pelajaran tersebut. Akar umbi masalah ini mungkin berpunca daripada kurangnya minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Sistem persekolahan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik juga turut menjadi penyumbang terhadap punca-punca mata pelajaran ini dianaktirikan. Sebenarnya mata pelajaran ini adalah wajib dalam sistem pendidikan kita.

Funfsi hutan ini bukanlah kecil memandangkan era pemanasan global semakin kelihatan pada masa sekarang. kadang kala . Usianya yang melebihi 2 juta tahun menjadi eset yang amat berharga kepada negara. balau dan sebagainya. Apa yang menarik. Kita berasa optimis bahawa negara mampu melahirkan atlet yang berwibawa dan berjaya jika asasnya bermula dengan baik di sekolah. Mereka menjadikan kawasan hutan sebagai tempat tinggal mereka khususnya kaum asli di kawasan pedalaman. Menurut seorang pengkaji biotumbuhan iaitu Professor K. _________________________________________________ Soalan Rumusan 12: Baca rencana di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan hutan semulajadi di negara kita serta langkah-langkah untuk mengatasi kepupusan hutan. Selain itu. Secara tidak langsung keadaan ini menggambarkan bahawa hutan amat perlu untuk diawasi agar tidak pupus memandangkan hutan dapat menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong ke negara kita. __________________________________________________ Hutan semulajadi di negara adalah merupakan salah satu daripada hutan yang tertua di dunia. mata pelajaran Pendidikan Jasmani memainkan peranan yang penting sebagai landasan untuk mencungkil bakat atlet dari peringkat sekolah sebelum meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. Dalam masa yang sama. Namun begitu. dalam kesibukan dan kegairahan kita mengejar kemajuan hidup. meranti. kuda. penjagaan hutan juga mampu menyediakan kawasan tadahan hujan yang luas serta sumber air bersih untuk kegunaan penduduk.bahawa sebenarnya semua mata pelajaran adalah penting. hutan juga dapat mengawal kadar pencemaran yang terlalu tinggi dengan menyerap gas-gas karbon monoksida serta membebaskan gas oksigen ke dalam udara. Budaya masyarakat ini perlu dikekalkan dan dikaji sebagai satu cara untuk mengekalkannya kepada generasi yang akan datang. terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di situ. selain berfungsi menyederhanakan suhu. Haiwan utama yang terdapat di sini termasuklah gajah. kebanyakan mereka masih mengamalkan ciri-ciri budaya tradisi yang diwarisi sejak berkurun-kurun lamanya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. tumbuhan semulajadi mampu menyederhanakan suhu di sesebuah kawasan sehingga 5 darjah selsius. harimau dan beberapa spesies lain yang tidak terdapat di negara lain. Dalam pada itu. dapat mengurangkan bilangan pelajar gemuk di sekolah. Pelbagai jenis tumbuhan dari jenis kayu keras terdapat di kawasan hutan ini seperti pokok cengal. tumbuhan semulajadi di negara kita turut menjadi tempat pembiakan haiwan liar supaya tidak pupus. Sumber air daripada hutan ini masih bersih kerana kebanyakan hutan di Malaysia masih belum tercemar. Dalam masa yang sama. keunikan haiwan ini mampu terus dikekalkan jika amalan penjagaan hutan terus dijalankan. Di beberapa buah kawasan hutan di Malaysia. kandungan udara menjadi lebih stabil dan bersih serta sesuai untuk kehidupan manusia. Tegasnya. Dengan cara ini.L Jessey dari Universiti John Hopkin Amerika Syarikat. usaha ini jika dilakukan dengan serius. Di samping itu. Menurut beberapa orang pengkaji. cadangan yang dikemukakan itu dapat dilihat sebagai usaha untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan pembangunan sukan dan sahsiah diri.

masalah remaja liar mungkin belum dianggap begitu serius.hutan turut menerima musibah yang nyata. anti disiplin dan anti undangundang. namun kebanyakan kes remaja liar atau kes jenayah dalam kalangan remaja biasanya dikaitkan dengan penagihan dadah. Paling membimbangkan akhir-akhir ini golongan remaja muslim semakin terdedah kepada pengaruh luaran yang berbau politik atau bersifat anti akhlak. menjadi kutu rayau atau terlibat dengan vandalisme. Banyak kawasan hutan di negara kita telah ditebang untuk pelbagai tujuan. perindustrian dan sebagainya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Oleh itu. secara tidak langsung kebanyakan masalah remaja liar mungkin turut dapat diatasi. Media massa juga dikatakan menjadi punca remaja bersikap liar kerana mereka terpengaruh dengan adegan negatif yang dipaparkan. golongan remaja hari ini lebih terdedah pada dorongan nafsu sendiri hingga menjadi perogol atau penjenayah. Ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap tanggungan mereka. Masalah remaja nakal biasanya berpunca daripada ketiadaan didikan moral atau agama. Ibu bapa pula tidak mampu untuk . Kes kecurian sepatu di masjid atau di rumah-rumah pangsa sudah dianggap kejadian biasa dan bukan sebagai satu keanehan lagi. Ternyata dadah antara punca gejala sosial yang melibatkan para remaja. Justeru. ________________________________________________ Alam remaja penuh dengan pancaroba. tidak hairanlah jika satu hari nanti keluasan hutan di Malaysia akan semakin berkurangan dan akhirnya pupus. Ternyata disiplin berkala dalam program sekolah sahaja belum berjaya meninggalkan kesan yang mendalam. Pelbagai perkara yang baik dan buruk sering melingkungi hidup mereka. jika hutan tidak dijaga dan dikawalselia. anak-anak yang sudah remaja biasanya berasa kesunyian di rumah. Para ibu yang dulu berperanan sebagai suri rumah dan pengasuh anak sepenuh masa kini. Di negara kita kini. pembinaan kawasan petempatan. Pengaruh kawan mudah menyeret mereka ke lubuk dadah. Antaranya adalah bagi tujuan pertanian. Justeru. lebih ramai yang keluar meninggalkan rumah untuk bekerja. jika masalah dadah dapat diatasi. __________________________________________________ Soalan Rumusan 13: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca remaja bersikap liar dan langkah menanganinya. Tanpa disiplin di rumah dan tanpa didikan agama atau akhlak. kecuali disiplin sepenuh masa yang biasanya diadakan di sekolah agama. Oleh itu. Kepincangan ini kian ketara akhir-akhir ini kerana hubungan ibu bapa kian renggang dengan anak-anak mereka. Sudah diketahui umum bahawa kebanyakan jenayah kecil seperti ini adalah perbuatan penagih dadah yang gian dan tiada wang untuk membeli dadah. Menjelang petang mereka mencari kawan untuk bersembang atau bermain bola atau sebagainya. golongan ini sanggup mencuri dan barang curi tersebut dijual di pasar malam.

menyekat anak-anak mereka daripada menonton apa-apa rancangan yang disiarkan di kaca televisyen. Pada masa yang sama. Memandangkan sumber ekonomi negara masih bergantung pada sektor pertanian maka turun naik harga barang-barang pertanian kerap kali menjejaskan keutuhan ekonomi negara. Pada sekitar tahun 2006. Bagi negara maju tersebut. banyak kilang dan syarikat besar di Malaysia menghadapi masalah dan kesannya banyak daripada syarikat ini yang terpaksa gulung tikar. Maxico dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana dasar Amerika yang ingin melindungi sektor perindustrian di negara tersebut. Meskipun begitu. Penurunan harga getah dan kelapa sawit baru-baru ini umpamanya. Keadaan ini menambahsulitkan lagi langkah kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dalam tempoh kegawatan ini. peningkatan harga minyak turut menjejaskan ekonomi negara apabila harga minyak dunia melambung pada harga melebihi 130 Dolar setong. pasaran bagi hasil keluaran industri Malaysia oleh negara-negara lain di dunia secara umumnya masih terhad dan terlalu kecil. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan dari segi kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan negara industri yang telah lama bertapak seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Malaysia kelihatan mendahului rakan-rakan seangkatan dalam bidang ekonomi serantau. . Buat satu rumusan tentang cabaran-cabaran ekonomi Malaysia pada abad ke-21 dan langkah untuk menanganinya. Hal ini turut menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang lain di negara kita. _________________________________________________ Malaysia merupakan sebuah negara sedang membangun yang sebaris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. kemelut yang berlaku akibat sekatan pengekspotan barang-barang keluaran Malaysia oleh negara-negara besar terutamanya Amerika Syarikat menyebabkan ekonomin Malaysia bertambah parah. oleh sebab Malaysia merupakan pengeluar baru dalam industri pembuatan. Dalam kalangan negara dunia ketiga ini. India. Akibat kenaikan sumber utama pengeluaran ini. mengakibatkan negara kehilangan hampir 15 peratus daripada sumber pendapatan negara kasar. pasaran mereka terbuka luas disebabkan sikap dan nilai masyarakat dunia yang telah sedia mengenali mutu atau kualiti barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ini. Malaysia juga menghadapi tekanan yang hebat akibat persaingan daripada negara lain dalam pengeluaran hasil pertanian. Dasar utama Malaysia adalah berpaksikan ekonomi pertanian dan disokong pula oleh sektor perindustrian. terlalu banyak ranjau dan duri yang terpaksa ditempuh oleh negara kerdil ini bagi bersaing dalam dunia globalisasi. Soalan Rumusan Tingkatan 5 Soalan Rumusan 1: Baca petikan diberi. Selain itu.

seluruh makhluk yang mampu berfikir dengan waras tetap berpandangan bahawa perbuatan menghisap rokok adalah sesuatu yang perlu dielakkan kerana perbuatan ini merupakan satu pembaziran wang secara jelas.Dalam keadaan kegawatan ekonomi yang masih berterusan dan tidak diketahui penghujungnya ini. panjang rumusan hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Hal inilah yang perlu diambil perhatian oleh pentadbiran negara yang baru demi menyelamatkan ekonomi Malaysia agar terus menuju ke arah sebuah negara maju. ______________________________________________ Bagi sesetengah pihak. Ada juga dalam kalangan mereka yang mengaitkan perbuatan menghisap rokok sebagai status yang menunjukkan seseorang individu tersebut telah matang atau sebagai melambangkan imej yang bersifat kemegahan. Buat satu rumusan tentang keburukan-keburukan merokok dan kekangan mengatasi masalah merokok dalam kalangan pelajar. Rokok yang dibakar adalah umpama membakar wang kertas yang sepatutnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih berfaedah. Hal ini bukan sahaja merencatkan sumber pendapatan kasar negara malah pada masa yang sama turut mengancam kedudukan pengeluar industri di Malaysia. ekonomi negara semakin membimbangkan apabila beberapa negara besar menghentikan pembelian barang-barang keluaran Malaysia akibat mengalami masalah kewangan global. Biar apapun pandangan dan pendapat daripada individu tersebut. Jumlah pelabur luar Negara yang semakin berkurangan turut mengecilkan aliran modal tunai dalam pasaran ekonomi Malaysia. merokok umpama makanan harian yang tidak dapat dipisahkan. Ramai sedia maklum bahawa menghisap rokok menjadi punca pada pelbagai penyakit yang . ___________________________ Click Jawapan pada gambar di bawah: _______________________________________________ Soalan Rumusan 2: Baca petikan di bawah. apatah lagi dengan kenaikan harga rokok yang melambung tinggi.

penghisap rokok terdedah pada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. Hanya dengan usaha dan azam yang kuat sahaja perlakuan ini mampu dibanteras tetapi menurut kajian yang dijalankan oleh FOMCA hanya 12 peratus sahaja daripada jumlah yang ingin berhenti merokok mampu berbuat demikian. katakan tak nak untuk sebatang rokok! __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ______________________________________________________________ Soalan Rumusan 3: Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barang-barang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. Hal ini sudah pasti akan menimbulkan suasana yang kurang selesa malah menjejaskan komunikasi seseorang. Hal ini berpunca daripada sikap perokok yang suka membuang puntung rokok di merata-rata tempat. Bukan juga simbol yang menunjukkan kedewasaan tetapi sikap negatif yang menggambarkan ketidakwarasan seseorang individu. Asap rokok yang dikeluarkan setelah dihisap adalah lebih berbahaya kepada orang lain dan kesannya adalah sama dengan siperokok. Antaranya. Sementara itu.digolongkan dalam kategori penyakit berbahaya. Natijahnya. Justeru. Bau busuk yang dikeluarkan oleh penghisap rokok juga boleh mengganggu keselesaan orang lain sehingga dapat menjejaskan pergaulan siperokok dengan orang lain. Kedua-dua penyakit berbahaya ini telah diisytiharkan sebagai pembunuh nombor satu negara. masalah yang timbul ialah mereka akan menghadapi gejala ketagihan yang bukan mudah untuk diatasi. . Bayangkanlah jika anda terpaksa berhadapan dengan siperokok dalam suasana tempat menjamu selera tertutup dan berhawa dingin! Oleh itu. merokok bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang bagi melarang orang ramai menghisap rokok ditempat-tempat awam dan di premis-premis kerajaan. Bagi siperokok. pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menganggarkan jumlah kebakaran yang disebabkan oleh api rokok di negara kita mencecah hampir 23 peratus daripada punca kebakaran yang berjaya diselesaikan. Perokok bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri malah pada masa yang sama turut membahayakan kesihatan keluarga mereka dan orang lain di sekeliling mereka.

Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Dalam keadaan seperti ini._____________________________________________ Pada tahun 1986. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. dengan membeli kereta nasional. Sejak tarikh tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan. Dengan cara itu. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: __________________________________________________ Soalan Rumusan 4: Baca petikan yang diberi di bawah dan tulis satu rumusan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia dan langkah menggalakkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk tersebut. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. Justeru. Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. Sebagai contohnya. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Pada masa yang sama. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. bagi rakyat yang cinta akan negara. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. . sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat.

Kerjasama ini dapat dilihat baik dalam apa-apa juga bidang termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. setiap kaum turut menghormati kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum lain. Dari sudut kepercayaan. Bukan sahaja muka buminya dipenuhi dengan keindahan semula jadi yang menggamit kehadiran pelancong. Masyarakat majmuk di Malaysia juga bercirikan semangat perpaduan yang jitu sehingga wujud kerjasama yang erat sesama mereka. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk kerana terdiri daripada berbilang-bilang kaum iaitu Melayu.___________________________________________ Malaysia sebuah negara yang unik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Namun begitu setiap kaum menghormati budaya kaum lain tanpa rasa janggal mahupun berasa kelainannya. Penggunaan bahasa ini membolehkan masyarakat majmuk di Malaysia hidup dalam suasana harmoni dan aman damai. __________________________ Click jawapan pada gambar di bawah: ___________________________________________ RUMUSAN 5: . Bahasa inilah yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat tersebut. setiap masyarakat dibenarkan hidup dalam budaya asal mereka mengikut kaum masing-masing. Keadaan seperti ini hampir tidak wujud di negara lain termasuk di negara maju seperti Amerika Syarikat mahupun di negaranegara Eropah serta Afrika Selatan. Selain itu. Selebihnya ialah masyarakat daripada keturunan campuran akibat asimilasi masyarakat tempatan dengan pendatang awal di Tanah Melayu. agama Islam diterima sebagai agama rasmi negara dengan agama yang lain bebas untuk diamalkan oleh setiap penganut. Keunikan inilah yang menjadikan daya tarikan masyarakan dari negara lain untuk belajar sesuatu yang menarik tentang Malaysia. makanan dan pakaian. malah masyarakatnya juga dilihat amat menarik. Cina dan India. Namun begitu. Ramai pengkaji antropologi dan sosiologi berpendapat bahawa kajian masyarakat Malaysia akan menemukan keseronokan jika kajian tersebut dijalankan dengan baik. Kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia secara umumnya dipandu oleh kebebasan untuk mengamalkan budaya asal kaum tertentu tanpa sebarang halangan. keunikan masyarakat majmuk di negara ini dapat dilihat melalui penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Masyarakat yang berbilang kaum itu juga mengamalkan budaya ibunda yang berbeza seperti perayaan. Namun pada waktu yang sama. Sikap mementingkan diri seolah-olah tidak wujud dengan amalan semangat dan sikap toleransi serta saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum.

Golongan ini mudah terdedah dengan gejala yang tidak sihat termasuklah melibatkan diri dalam sek bebas ataupun melacurkan diri demi mendapatkan kepuasan diri mahupun untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan mereka setelah terpisah daripada keluarga. lahir pula gejala yang tidak sehat dalam kalangan remaja apabila sebahagian besar daripada mereka terlibat dengan jenayah ragut sehingga menyebabkan kematian. Dalam laporan terbaru yang disiarkan di televisyen. tindakan seperti ini akan lebih menyukarkan hasrat kerajaan dalam usaha untuk melahirkan rakyat minda kelas pertama pada masa depan. Penglibatan remaja dalam kancah penyalahgunaan dadah ini kerap kali menimbulkan masalah berterusan.Baca petikan di bawah kemudian buat satu rumusan tentang gejala-gejala sosial dalam kalangan remaja dan langkah untuk mengatasinya. kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang bukan sahaja perlu diatasi tetapi memerlukan kerjasama semua pihak bagi membawa remaja kita kembali semula ke pangkal jalan. Hal ini kerap disuarakan oleh orang ramai malah turut disiarkan berulang kali di media-media masa tempatan. masalah yang kian meruncing dan sukar dibendung kewujudannya ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. ___________________________________________________ . Golongan remaja seperti ini akan lebih mudah melakukan kesalahan disiplin sekolah kerana terlibat dengan gejala ponteng sekolah dan ada pula yang terjebak dalam kegiatan gangsterisme. Semasa isu mat Rempit ini sedang heboh diperkatakan. ________________________________________________ Pada abad ke-21. timbul pula golongan Mat Rempit dalam kalangan remaja yang tidak segan silu menunjukkan kehebatan bermotosikal tanpa mengikut undang-undang yang ditetapkan. Natijahnya. Justeru. Hal ini bukan sahaja memeranjatkan kita tetapi kita dapat merasakan bahawa keruntuhan nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap murni semakin menipis dalam jiwa remaja kita. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Sementara itu. gejala sosial paling membimbangkan dalam kalangan mereka ialah pertambahan jumlah remaja yang terjebak dalam najis dadah. Kesannya bukan sahaja dirasai dalam jangka masa pendek tetapi lebih parah dalam jangka masa panjang. pada masa ini semakin ramai remaja khususnya remaja perempuan yang terlibat dengan masalah lari dari rumah ekoran berlaku masalah dalaman di antara keluarga mereka. Selain itu. Hal ini perlu ditekankan kerana Malaysia memandang bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara pada masa ini. keadaan ini amat membimbangkan kita kerana golongan remaja merupakan pemimpin pelapis yang bakal mentadbir dan memimpin negara pada masa depan. persoalannya ialah mereka bukan sahaja membahayakan nyawa mereka sendiri tetapi turut membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kini. beberapa buah akhbar tempatan turut melaporkan bahawa ramai remaja terutamanya remaja di bawah umur gemar menghabiskan masa melepak di pusat-pusat membeli belah mahupun di kafe siber. Apatah lagi dengan sikap golongan remaja yang terlalu terikut-ikut dengan budaya barat yang dianggap tidak sopan dari pandangan masyarakat timur. mengikut laporan yang diberi oleh pihak polis.

Kesan mendadak yang dapat dilihat secara langsung melalui dasar kerajaan ini ialah berlakunya kenaikan harga barang-barang meliputi semua jenis barang makanan mahupun barang kegunaan harian yang lain.6 peratus daripada jumlah keseluruhan jumlah penduduk. Bagi pekerja awam. kenaikan harga petrol ini telah menyebabkan banyak kilang memberhentikan pekerja mereka bagi mengurangkan kos pengeluaran yang semakin meningkat. Pendapatan penduduk miskin tegar yang sebelumnya ialah RM500 sebulan telah meningkat kepada RM800 sebulan. perkara yang amat membimbangkan kerajaan ialah banyak kilang mahupun syarikatsyarikat besar yang sebelum ini menyumbang pendapatan kepada negara melalui cukai. kadar kemiskinan telah meningkat kepada 7. Krisis ini tidak terhenti di situ sahaja tetapi menyumbang kepada . mereka lebih bernasib baik kerana secara umumnya kurang merasai kesan kenaikan harga petrol ini. kajian menunjukkan bahawa kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat semakin meningkat dengan mendadak.5 peratus kepada 5. Kenaikan harga barang-barang ini tidak dapat dielakkan kerana kenaikan harga petrol telah mengakibatkan kenaikan kos pengeluaran kepada pekilang-pekilang mahupun kepada syarikat pengangkutan. Daripada jumlah 5.3 kepada 5. telah mengalami kerugian besar kerana kenaikan kos tersebut. seramai lebih 400 ribu pekerja swasta atau pekerja kilang telah kehilangan pekerjaan. Menurut pengkaji. Di Malaysia.7 mata. sepanjang 3 bulan pertama kenaikan harga petrol. Pada masa yang sama kilang-kilang terpaksa mengecilkan pengeluaran kerana permintaan yang semakin berkurangan dari seluruh dunia. Selain itu. Pada suku kedua fasa kenaikan harga petrol ini. Akibatnya. Dasar yang diamalkan oleh pekilang di samping ketidakmampuan pekilang untuk terus beroperasi ini telah menyebabkan pendapatan negara terjejas dengan begitu serius. kenaikan angka ini adalah disebabkan indeks harga barang yang telah meningkat dari 2. Mereka dalam kumpulan berpendapatan tersebut kini termasuk dalam kumpulan miskin tegar kerana kenaikan harga barang-barang keperluan. kerajaan terpaksa menaikkan harga petrol sebanyak 3 kali dengan kenaikan terbesar sebanyak RM1 pada akhir tahun 2007. kesan jelas yang berlaku akibat fenomena harga minyak ini ialah kadar pengangguran di Malaysia meningkat dari 3. Ada di antara syarikat dan kilang-kilang ini yang terpaksa gulung tikar atau menghentikan operasi pengeluarannya untuk seketika sehingga keadaan pulih seperti sedia kala.3 peratus. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih daripada 120 patah perkataan sahaja ___________________________________________________ Pada tahun 2007. Sebagai contohnya. Pada masa yang sama. berlaku krisis harga pertoleum pada peringkat dunia sehingga menyebabkan kebanyakan negara menghadapi kesukaran dan krisis ekonomi.4 peratus setahun dan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Malaysia moden.RUMUSAN 6: Baca petikan di bawah dan buat rumusan tentang kesan-kesan kenaikan harga petrol di Malaysia dan inisiatif yang diambil untuk mengatasinya. Ada juga pekerja yang diberhentikan untuk sementara sehingga keadaan pulih semula. Kenaikan harga petrol secara mendadak ini amat memeranjatkan orang ramai kerana petrol menjadi bahan terpenting dalam semua bidang kehidupan.

peras ugut dan ragut. Pada masa yang sama. Merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para pelajar agar terhindar daripada sebarang mara bahaya ketika tiada ibu dan bapa di samping mereka. Semua agama di dunia termasuk agama Islam. bangsa dan negara. Namun sebagai manusia biasa. seorang pelajar berdamping dengan ibu dan bapa. Tulis rumusan tentang peranan-peranan guru dalam mendidik pelajar dan halangan-halangan yang dihadapi. rompakan. Dasar-dasar kerajaan yang diterapkan kepada pelajar ini dapat melahirkan rakyat . saranan atau apa jua aktiviti masyarakat yang dilaksanakan dan dianggap sesuai dalam profession yang dipegang. tugas seorang guru bukan sahaja mendidik dan mengajar pelajarnya dari segi akademik untuk menjadi seorang yang pintar. Seorang guru tidak boleh bersikap sombong atau memencilkan diri dalam masyarakatnya kerana hal ini bertentangan dengan semangat keguruan. kadang-kala sikap keterlanjuran guru menjalankan hukuman boleh sahaja terjadi.pertambahan bilangan jenayah yang melibatkan kecurian. Ramai pelajar tidak menyedari bahawa guru memarahi pelajar atau menghukum pelajar adalah bagi membentuk disiplin pelajar tersebut agar menjadi masyarakat yang berguna dan tidak melanggar undangundang negara pada masa depan. Mereka juga menjadi wadah kepada pihak kerajaan untuk menanamkan semangat cinta akan negara kepada generasi muda itu serta menyampaikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat yang harmoni serta bersatu-padu. Perlu diingat bahawa. Jika di rumah. guru juga bertanggungjawab kepada masyarakat di sekeliling tempat mereka bertugas. tetapi tugas seorang guru adalah lebih daripada itu. Hindu mahupun agama yang lain mengiktiraf tugas seorang guru. mampukah kita menghadapi krisis kenaikan harga petrol ini yang dijangka akan mencecah harga RM4. di sekolah pula tugas ini dipikul oleh seorang guru. namun hakikatnya peranan ini perlu dilaksanakan bagi membentuk diri individu yang sempurna demi kebaikan agama.50 seliter pada tahun 2020 nanti? ____________________________________________________ RUMUSAN 7: Baca rencana di bawah. tidak ramai yang menyedari termasuk pelajar itu sendiri bahawa tugas seorang guru adalah terlalu berat sehingga ada yang mengatakan "guru itu umpama lilin. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun begitu. Mereka perlu sentiasa memberi kerjasama dalam bentuk cadangan. Persoalannya. ___________________________________________________ Guru merupakan insan yang dianggap terlalu mulia bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tetapi dari sudut pandangan agama. membakar diri untuk menerangi orang lain". Buddha. guru juga berfungsi untuk menyemai nilai-nilai murni dan akhlak yang sempurna dalam diri pelajar. Guru tidak pernah membeza-bezakan perhatian dan kasih sayang kepada setiap pelajar mereka hatta kepada pelajar yang dianggap kurang berdisiplin. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tugas ini biarpun sukar dilaksanakan namun digalas dengan hati yang tabah dan penuh ikhlas. Biarpun tugas ini dilakukan tanpa disedari oleh pelajar itu sendiri.

dengan membaca kita dapat berubah menjadi manusia yang lengkap. "jika seorang doktor melakukan kesilapan. Ada golongan ibu bapa yang bertindak seolah-olah lebih bijak menegur dan menyalahkan guru itu dan ini. Walau bagaimanapun. Untuk memenuhi hasrat mewujudkan masyarakat yang gemar membaca. hanya seorang pesakit yang akan ditimpa kesusahan tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan. Kata-kata Mohd. Justeru ingatlah falasafah orang Yunani. banyak perpustakaan awam dibina. __________________________________________________ Membaca merupakan aktiviti yang amat berfaedah. Golongan ibu bapa seperti itu perlu lebih sedar dan insaf bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah kerana mereka tidak mampu untuk mendidik anak mereka sendirian tanpa bantuan seorang guru. Sebenarnya. Kegunaannya adalah untuk menghukum anak mereka atau mendidik anak-anak mereka supaya menjadi orang yang berguna. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan amalan membaca dan sebab-sebab rakyat kurang membaca. amalan membaca amat penting bagi kita semua kerana dengan membaca akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dan matang. Di sini kita dapat melihat betapa peranan seorang guru terlalu besar untuk menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna. Hasil daripada membaca sesuatu makalah mampu memberikan pengalaman yang baru yang dapat diaplikasikan dalam urusan harian yang tertentu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. amalan membaca membolehkan kita membuat refleksi tentang kelemahan diri kita sendiri kerana kita akan dapat memahami perkara-perkara yang tidak diketahui selama ini! Pengetahuan am sama ada isu semasa ataupun sejarah dapat menaikkan motivasi diri sehingga mewujudkan daya saing yang sihat. penulis buku Sentuhan Kejayaan. Atiq. Budaya membaca bukan sahaja dapat membina generasi yang kritis malah pembudayaan amalan itu akan dapat mempercepat usaha untuk membentuk negara kita agar lebih maju dan pesat membangun seperti negara Jepun dan Korea Selatan.yang teguh dan berani demi memimpin negara pada masa yang akan datang. Kita mestilah memupuk budaya membaca kepada kanak-kanak dan remaja zaman sekarang. Selain itu. kerajaan mengisytiharkan bulan Julai sebagai Bulan Membaca peringkat kebangsaan. mereka membekalkan guru tersebut sebatang rotan. ramai orang membaca buku hanya untuk mengisi masa lapang. Tindakan ini selaras dengan saranan Perdana Menteri kita yang mahukan rakyat membaca supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang serba tahu. pelajar yang mendapat keputusan . kesannya akan berpanjangan hingga beberapa keturunan". Selamat hari Guru. Di samping itu. __________________________________________________ RUMUSAN 8: Baca petikan di bawah dengan teliti. Guru bagi masyarakat tradisional di negara kita dianggap terlalu ideal sehingga sebelum menyerahkan anak-anak mereka untuk belajar. Namun senario terkini kelihatan sudah semakin berubah. Menurut Frank Tibolt.

dapat kita saksikan sikap serius kerajaan Malaysia bertindak membasmi rasuah hingga akar umbi. diheret ke mahkamah. Jika ada usaha bersungguh-sungguh ke arah itu. dan dijatuhi hukuman. Eloklah kita cuba meninjau bahan bacaan lain yang banyak mengandungi maklumat yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini. Bagi anggota masyarakat pula. Sebelum perkara ini berlaku. akhirnya kita tidak akan dapat menghabiskan walau sebuah buku pun dalam setahun. terutama yang melibatkan sektor awam. Kita berharap juga agar masyarakat tidak terlalu cenderung untuk membeli majalah hiburan dan cerita fiksyen semata-mata supaya kita dapat membebaskan diri daripada belenggu bahan picisan seumpamanya. kemudian buat suatu rumusan tentang faktorfaktor rakyat wajib memerangi rasuah dan halangannya. sesal kemudian tidak berguna diambil. Perkara yang dapat kita jangkakan pada masa depan ialah peningkatan usaha Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk menyelesaikan kes-kes rasuah yang diadukan oleh pihak yang terlibat kepadanya. Amalan menawarkan rasuah hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek. dibicarakan. __________________________________________________ RUMUSAN 9: Baca petikan di bawah ini dengan teliti. ____________________________________________________ Rasuah merupakan salah satu penyakit masyarakat yang wujud sejak dahulu dan berterusan hingga sekarang. mereka perlu mengambil kira keseriusan kerajaan dan tidak melibatkan diri menawarkan rasuah sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah masing-masing secara haram. wajarlah iktibar daripada peribahasa sesal dahulu pendapatan. Kita perlu melakukan anjakan paradigma seiring dengan kemajuan dunia pada hari ini. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai institusi masyarakat tidak terkecuali dalam pentadbiran awam sesebuah negara.cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia 2003 bahawa membaca itu keperluan hidup jelas membuktikan bahawa budaya membaca mesti diamalkan setiap masa. Langkah tegas kerajaan ini harus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. perbuatan rasuah akan merugikan pihak pelaku apabila mereka disiasat. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Kini. . Kakitangan sektor awam wajar mengambil perhatian terhadap perkara ini dan menanamkan azam untuk mengelakkan diri daripada sebarang perbuatan rasuah. Kita harus terus membaca kerana jika kita sentiasa menangguhkan tindakan. Sesungguhnya. Ketetapan itu membuktikan sikap serius kerajaan memerangi rasuah. masyarakat negara ini belum boleh dianggap sebagai masyarakat pembaca. Usaha mengadakan majlis pelancaran buku baru juga merupakan pendekatan proaktif yang boleh mendorong lebih ramai anggota masyarakat untuk mencintai buku. Sebenarnya. galakan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk menubuhkan kelab bacaan patut dipuji. Kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tentang perkara ini dan merangka serta menentukan suatu penanda aras berhubung dengan rasuah. mungkin pada suatu hari nanti kita pun akan berubah dan menjadi seperti masyarakat Barat dan Asia Timur yang memperoleh keseronokan daripada membaca.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. Maka usaha memeranginya perlu bermula daripada mentaliti dan sikap antirasuah khususnya di kalangan kakitangan sektor awam. rakyatlah yang akan menanggung kerugian kerana merekalah yang membayar cukai tetapi tidak dapat menikmati keefisienan perkhidmatan kerajaan. tidak mustahil jika terdapat murid yang memuat turun perkara-perkara yang tidak diingini semasa di dalam kelas. murid dikhuatiri menggunakan telefon bimbit untuk menipu dalam peperiksaan. sebilangan murid sekolah pada hakikatnya telah pun mempunyai telefon bimbit sama ada dibeli oleh ibu bapa masing-masing atau dibeli dengan duit simpanan sendiri. Apabila rasuah berleluasa. baik kakitangan kerajaan mahupun anggota masyarakat perlu menahan diri daripada melakukan rasuah dengan memikirkan kepentingan jangka panjang negara. Kita semua sudah biasa melihat kesan buruk penggunaan telefon ini di kalangan orang dewasa. Siapakah yang boleh memberi jaminan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perkara-perkara sedemikian? Murid-murid juga dikhuatiri menyalahgunakan telefon bimbit semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. Jika rasuah tidak dapat dibanteras. Mereka harus disedarkan bahawa rasuah melemahkan sektor awam dan akhirnya mendatangkan mudarat kepada semua pihak. telefon bimbit digunakan untuk merakam gambar yang tidak senonoh. Antara lain. pengguna juga melanggan pelbagai perkhidmatan yang tidak penting seperti yang diiklankan di media massa. Mereka juga mungkin leka menggunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) dan tidak dapat menumpukan perhatian kepada pengajaran. Sesungguhnya rasuah menjadi penyakit yang memakan diri sesuatu organisasi. Misalnya. jentera sektor awam tidak akan berkesan dan segala rancangan kerajaan tidak dapat disempurnakan. Ada yang bertahap rendah dan melibatkan nilai yang sedikit. _______________________________________________________ Pada masa ini. Di samping itu.Amalan rasuah ini akan mendatangkan mudarat besar kepada masyarakat. Memang tidak dinafikan telefon bimbit menjadi alat hubungan imbit yang penting namun kita perlu melihat kesan negatif kepada murid sekolah. Sokongan itu meliputi amalan mahupun sikap serta mentaliti masing-masing. wujud rasuah yang membabitkan jumlah yang besar dan berkaitan pula dengan kedudukan yang lebih tinggi. kedua-duanya tetap rasuah dan menjadi wabak masyarakat yang sangat bahaya. . rakyat. Selain itu. Cuma penggunaannya terbatas di luar sekolah kerana mereka dilarang menggunakannya di kawasan sekolah. ____________________________________________________ RUMUSAN 10: Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkah-langkah pencegahannya. Kita mengakui bahawa rasuah mempunyai pelbagai tahap. dan negara. Semua pihak. Walau bagaimanapun. Di samping itu. Mereka juga menggunakannya untuk menyebarkan khidmat pesanan ringkas (SMS) berantai. Kita haruslah menyokong usaha kerajaan membasmi rasuah demi kebaikan kita semua.

Oleh itu. berkeperibadian mulia. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. Perangkaan statistik kes jenayah dan salah laku membabitkan remaja di Malaysia kian serius dan bertambah kronik. Oleh itu. Hal ini demikian kerana ada murid yang mula menjadikan telefon sebagai salah satu simbol status sosial. berketerampilan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Masalah penggunaan telefon bimbit di sekolah perlu diberikan perhatian. _____________________________________________________ RUMUSAN 11: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. maka telefon bimbit juga diramal akan turut menjadi alat untuk murid menunjuk-nunjuk. langkah melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah dianggap wajar. Pelbagai permasalahan sosial dalam kalangan generasi muda terutama remaja kerap diperkatakan. Mereka juga kurang mempunyai semangat patriotisme kerana dikatakan tidak dapat merasakan detik-detik perjuangan kepayahan menuntut kemerdekaan di samping hidup dalam zaman yang selesa. generasi muda perlu menjauhi diri daripada dadah kerana mereka merupakan aset yang bernilai bagi negara. Jika satu ketika dahulu jenama kasut. Mereka sepatutnya bertanggungjawab membina kejayaan negara dan sanggup bekerja keras untuk negara. beg atau kotak pensel pun boleh digunakan sebagai simbol status sosial di kalangan murid. Dengan itu. Selain itu. Maka akan wujudlah suatu trend dalam kalangan murid sekolah bahawa telefon bimbit ialah perkara penting pada zaman persekolahan. Kesan penyalahgunaan dadah kepada negara boleh membantut usaha menjayakan dasar-dasar yang diwujudkan. Larangan ini wajar diteruskan memandangkan penggunaan telefon bimbit lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. ____________________________________________________ Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh generasi muda melalui usaha kuat mereka dan dasardasar kerajaan. generasi muda juga menghadapi pelbagai permasalahan yang jika tidak diatasi akan memberi kesan kepada usaha membangunkan negara setelah 50 tahun mencapai kemerdekaan. Statistik penyalahgunaan dadah pula masih lagi memberi petunjuk mengenai kedudukan masalah ini pada peringkat yang membimbangkan. pemilikan telefon bimbit dalam kalangan murid dikhuatiri menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak baik di dalam kawasan sekolah. Bagaimanapun.Tidak keterlaluan jika kita mengandaikan bahawa akan timbul kesan psikologi terhadap murid sekolah yang kurang mampu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. mereka akan memaksa ibu bapa membelikan telefon itu untuk mereka. Generasi muda juga perlu mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. .

Konvensyen Pembangunan Belia Meneroka Generasi 2007 contohnya bertujuan menentukan hala tuju. Generasi muda melalui kesedaran mereka dan bantuan pihak lain diharapkan akan terus memastikan bahawa Malaysia menjadi negara yang aman dan stabil. Melalui Kementerian Belia dan Sukan.Generasi muda mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka. menyediakan kod etika pertubuhan belia dan membina teras pembangunan belia yang terbilang. Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) telah diwujudkan bagi membantu golongan muda yang ingin berniaga mendapatkan maklumat dan bantuan. adalah juga menjadi harapan agar generasi muda akan mengisi perjuangan kemerdekaan dalam fasa 50 tahun kedua dengan memastikan prinsip demokrasi akan terus diamalkan dan mengurus negara dengan bijak. Adalah tugas generasi muda untuk memastikan Malaysia akan terus berpegang kepada konsep keadilan dan kesaksamaan. falsafah dan strategi pembangunan belia yang progresif. kerajaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membantu remaja dan belia memajukan diri mereka. . mengamalkan kesederhanaan serta saling menghormati dalam adunan warga pelbagai budaya. Kejayaan negara dalam fasa kedua 50 tahun kemerdekaan negara memerlukan komitmen semua warganegara terutama sekali generasi muda. mengusahakan kemiskinan dihapuskan dan memastikan kemakmuran dapat dinikmati bersama. Selain itu. menggariskan mekanisme pengurusan pembangunan belia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful