Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

3. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya. ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. kemaluan akan lebih terpelihara. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Abu Dawud). (Qs. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan. Ibnu Majah. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu. 5. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a.´ (HR. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dari Aisyah. Hakim dan Abu Dawud). 10. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Ibnu Hibban dan Hakim) 8. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. b. 4. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Muslim. karena mata akan lebih terjaga. (An-Nuur: ) 12. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). Ibnu Majah dan An Nasai). agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. 11. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). 11. Al Ahzaab (33) : 36).´ (HR. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku.). bukan golonganku !´(HR. saling membuat keturunanlah kamu. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. Abdurrazak dan Baihaqi). Budak yang menebus dirinya dari tuannya. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. Tirmidzi). dan perbanyaklah (keturunan). Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. memakai wewangian.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. . Muslim) 7. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1. Baihaqi). bersiwak dan menikah (HR.(HR. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). barangsiapa yang tidak suka. 9. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. dari Aisyah r. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. 2. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Tirmidzi.´ (HR. Janganlah kalian mendekati zina. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.a. Saling menikahlah kamu. Dari Amr Ibnu As. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR. 6.

Bukhari). ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. (HR. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. maka hendaklah dia berpuasa.R. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. 16. meluaskan rezeki. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. adalah yang tidak menikah´ (HR. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau . 14. Thabrani dan Baihaqi) 17. bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. Sesungguhnya. Allah akan memperbaiki akhlak. memakai wewangian. saling membuat keturunanlah kamu. Ibnu Majah. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. Bukhori-Muslim) 21. Dan barang siapa yang belum mampu. Saling menikahlah kamu. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. Rasulullah SAW. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). 13. Dari Anas. Tirmidzi) 20. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). Wahai para pemuda. adalah yang tidak menikah. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. Abu Sa¶id) 18. 22. maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. sebab syaithan menemaninya. dan perbanyaklah (keturunan). Rasulullah SAW. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 15. Abu Dawud) 24. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. Sesungguhnya. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. Abdurrazak dan Baihaqi) 25. kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang.dhaif). dan sehina-hina mayat kalian. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. At-Turmidzi) 23. bersiwak dan menikah´ (HR.12.

maka pilihlah yang beragama´ (HR. seorang budak wanita yang shaleh. Thabrani) 26. Sebab. Ibnu Majah) 27. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya. Dari Jabir r. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya.. Muslim dan Tirmidzi) . Sesungguhnya Nabi SAW.a. hartanya. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya.karena ingin mempererat kasih sayang. mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR. dan kecantikannya . kedudukan.