P. 1
Semakan Kredit CCRIS di Biro Kredit

Semakan Kredit CCRIS di Biro Kredit

|Views: 155|Likes:
Published by dnal13

More info:

Published by: dnal13 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2011

pdf

text

original

SemakanKredit CCRIS di Biro Kredit Sumber : Bank Negara Malaysia

Untukpengetahuansemua, apabilaandamemohonpinjamandarisesebuahinstitusikewanganterutamanya bank dansyarikat finance, merekaakanmelaksanakan proses penilaiankreditkeatasanda. Ianyaadalahsatupenyemakanlatarbelakangmengenaisejarahkreditterhadapbakalpeminjamsebelumk eputusanpemberianpinjamandibuat. Semakandibuatmelalui Biro Kredit di Bank Negara Malaysia menggunakansistem yang dipanggil CCRIS. Antaramaklumat yang dikumpulkanadalahbutirmaklumatper ibadiandasptnama, nombor i/c danalamat, sertabutirterperinciakaunkreditanda, sepertijeniskemudahankredit/pinjaman yang andaada, had kredit,bakibelumjelas, pengendalianakaundan status undang2 jikaada. Sebagaicontoh: Jikaandamempunyaibakitertunggakpinjamankereta 3 bulan.Iniakanmemberikesankpdsemakankredit CCRISanda, dimanajumlahbayarantertunggakiniakan 'timbul' sebagaisaturekodpembayaran yang tidakelok. Walaupunandaselesaikanbayaran 3 bulan yang tertunggakitusekaligus, rekodpengendalianakaunandaakantetapmenun jukkanandapernahtidakbayarpinjamankeretauntuk 3 bulan. Dalamerti kata lain, semuamaklumatiniadadirekodkandansemuanyadiberikepadainstitusikewanganberkenaanuntukmem bantumerekamembuatkeputusansamadauntukmeluluskanpinjamanatautidak. Sistem CCRIS atau Biro Kredittidakmemberipendapatterhadapsemakankreditseseorang.Sebaliknyahanyamemberimaklumat kreditsebagairujukan bank berkenaan.Semuakeputusansamadauntukmeluluskanpinjaman, bergantungkepadapolisidanbudibicara bank tersebut.

Maklumatlanjutberkenaan biro kredit http://creditbureau.bnm.gov.my/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->