SMK DATO AHMAD MAHER JALAN LONG YUNUS, 15200 KOTA BHARU, KELANTAN

FOLIO SEJARAH TINGKATAN 2 TOKOH TEMPATAN TOK JANGGUT

Nama : Muhammad Azimuddin b Roselan Tingkatan : 2 Al - Zahrawi Nama Guru : Puan Shazwana bt Abdul Rahman Tahun : 2010

1

TOKOH TEMPATAN TOK JANGGUT

2

SENARAI KANDUNGAN
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perkara Tajuk Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kaedah Kajian Hasil Kajian a. Latar Belakang b. Sumbangan / Faktor Penentangan 7. 8. 9. c. Rumusan Tokoh Kesimpulan Lampiran Rujukan Muka Surat 2 3 4 5 6 7 8-9 9 10 11 12

PENGHARGAAN
Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat saya menyiapkan Folio Sejarah ini dengan jayanya. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada orangorang yang telah membantu saya menyiapkan folio ini terutamanya guru 3

matapelajaran Sejarah saya, Puan Shazwana yang telah memberikan tunjuk ajar yang begitu mendalam sepanjang folio ini dihasilkan. Tidak lupa juga kepada kedua ibu dan bapa saya, Roselan bin Yaacob dan Kamariah bt Mat atas sumbangan informasi serta sokongan dan dorongan yang diberikan kepada saya. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada rakan-rakan saya yang telah banyak memberi idea dan pendapat kepada saya untuk menyiapkan folio ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat di dalam menjayakan folio ini sama ada secara langsung atau sebaliknya. Saya berharap agar folio ini akan memberi banyak faedah kepada saya pada masa akan datang dan seterusnya.

Yang Benar,

OBJEKTIF
Objektif saya menjalankan kajian ini adalah seperti berikut : 1. Untuk mengenali tokoh yang di kagumi saya dengan lebih mendalam 2. Untuk melengkapkan syarat seperti yang dikehendaki oleh pihak sekolah 3. Untuk mengetahui jasa-jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh yang dikaji 4

4. Untuk mengetahui sifat kepimpinan tokoh yang dikaji

KAEDAH KAJIAN
1. Buku Ilmiah Saya menggunakan buku teks dan beberapa buku ilmiah serta rujukan yang saya dapati di perpustakaan sekolah dan perpustakaan awam. Hasilnya telah saya masukkan ke dalam folio ini.

2. Melayari Internet 5

Saya menggunakan internet sebagai kaedah kedua untuk mencari seberapa maklumat serta informasi yang berkaitan dengan perjuangan Tok Janggut. Hasilnya juga telah saya masukkan ke dalam folio ini.

HASIL KAJIAN
a. Latar Belakang Haji Mat Hassan bin Munas dikenali juga sebagai Tok Janggut. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Puteh, Kelantan. Haji Mat Hassan mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan Meca. Beliau menyimpan janggut hingga ke paras dada dan sebab itulah beliau dikenali sebagai Tok Janggut. Tok Janggut juga mahir dalam ilmu persilatan. Beliau yang 6

menetap di Kampung Nering, bekerja sebagai petani dan peniaga. Beliau merupakan salah seorang pejuang tanah air di Kelantan yang terkorban semasa pendudukan British.

b. Faktor Penentangan

Terdapat beberapa faktor penentangan Tok Janggut semasa pendudukan British di Tanah Melayu seperti yang berikut :

(i) Peraturan Tanah Tok Janggut menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915. Peraturan itu mewajibkan petani membayar cukai tanah 7

(ii) Pengenalan Cukai Yang Membebankan Petani juga dikehendaki membayar cukai pokok kelapa berbuah sebanyak tiga sen sepokok, pokok pinang satu sen sepokok, sirih lima sen sejunjung dan kerbau serta lembu 20 sen seekor. Peraturan baru ini membebankan rakyat.

(iii) Perasaan Anti-British Sentimen anti-British meningkat apabila Britain menyerang kerajaan Turki Uthmaniyah semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kerajaan Turki Uthmaniyah menyeru umat Islam di seluruh dunia supaya berjihad menentang penjajah Barat. Tok Janggut menyahut seruan menentang British di Pasir Puteh.

(iv) Pembayaran Cukai Yang Menyusahkan Penduduk tempatan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh di Bandar. Tok Janggut telah beberapa kali pergi untuk membayar cukai tetapi gagal. Mereka yang gagal membayar cukai akan ditangkap dan didenda. Sikap biadap pegawai British yang bertugas menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

c. Rumusan Tokoh

8

Pada 24 Mei 1915, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Kampung Dalam Pupuh, Saring. Dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut terkorban. Mayat Tok Janggut diarak ke Pasir Puteh dan Kota Bharu, kemudiannya digantung songsang di Padang Balai Besar, Kota Bharu selama empat jam. Mayat beliau kemudiannya dikebumikan di Pasir Pekan. Tok Janggut dan rakan-rakannya terkorban sebagai pahlawan yang menentang kuasa penjajah Barat. Meskipun kebangkitan pada tahun 1915 berjaya dipatahkan oleh British, tetapi semangat juang mereka menjadi sejarah kebanggan kita.

KESIMPULAN
Dengan mengkaji tokoh ini,Tok Janggut,beliau telah menaikkan semangat saya untuk berani menetang penjajah. Saya juga berasa lebih cinta akan tanah air.

9

Tokoh ini juga telah menggalakkan masyarakat di Negara ini untuk bersatu teguh menentang penjajah. Dengan kejayaan ini ramai anak muda sekarang yang sudah berjaya.

Tokoh ini meninggal pada 24 Mei 1915.Walaupun orang British menganggap beliau pemberontak namun orang tempatan terutamanya rakyat Negeri Kelantan mengaggap mereka sebagai pejuang. Kuburnya dikenali dan sering dilawati oleh pelancong – pelancong sama ada dalam atau luar Negara.

LAMPIRAN
a. Gambar - gambar

10

Gambar semasa Tok Janggut digantung

Gambar Makam Tok Janggut di Kampung Pasir Pekan

b. Peta Kelantan

RUJUKAN

11

1. Maisarah bt Mispari, Sejarah Tingkatan Dua, 2008, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur

2. www.kongsiblog.com/keluarga/luahan-jiwa/perjuangan-sebenar-tokjanggut

12