P. 1
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA

|Views: 1,076|Likes:
Published by Sakinah Ismail

More info:

Published by: Sakinah Ismail on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA Oleh: Khairul Anwar Bin Sharin dan Anas Syafik Bin Zulkipli PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN (KEPUJIAN) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK KUALA LUMPUR

1.0 PENGENALAN Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan mi i negara iaitu s Wawasan 2020 dalam mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Oleh itu, dalam usaha mencapai taraf negara maju tersebut beberapa perkara perlu diambil perhatian oleh pihak tertentu iaitu yang pertama, penambahan tenaga kerja dalam bidang b erkaitan teknik dan vokasional dan yang kedua penambahan institusi pendidikan teknik dan vokasional. Namun demikian, tahukah anda bagaimana pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia ini berkembang bagi merealisasikan impian negara?. Maka, dalam kajian i i akan mengupas n sejarah perkembangan teknik dan vokasional di Malaysia. 2.0 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI ZAMAN IMPERIALISME BARAT 2.1. Sebelum Zaman Kolonialisme British

British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu: ‡ Pendidikan Rendah ‡ Pendidikan Menengah ‡ Latihan Perguruan ‡ Pendidikan Teknik dan Vokasional ‡ Pendidikan Tinggi Pendidikan teknik dan vokasional turut diberi perhatian oleh kerajaan British pada ketika itu. bersawah.Pendidikan di Tanah Melayu bermula sejak kewujudan Empayar Melaka lagi sewaktu perkembangan ajaran Islam ke rantau Asia Tenggara. Sejarah perkembangannya bermula pada tahun 1900 Orang-orang Melayu yang berkemahiran . bertukang kayu dan lo gam. apabila Melaka jatuh ke tangan Belanda pula.2. membuat keris dan kerja-kerja kraftangan seperti anyaman. Reformasi kecil telah berlaku setelah kehadiran Portugis pada tahun 1511 apabila mereka telah memperkenalkan pendidikan berasaskan agama Kristian mazhab Roman Katolik. Selepas berlaku pertambahan bilangan anak murid maka wujudkan sekolah pondok dengan sukatan berdasarkan kurikulum Majid Als Haram di Makkah. menyeba bkan berlakunya perubahan daripada mazhab Katolik ke mazhab Protestant di Melaka pada ketika itu. Kebanyakkan masyarakat pada ketika itu menerima ilmu kemahiran secara tidak formal seperti kemahiran berladang atau berkebun. 2. Masyarakat pada ketika itu. Kemudian. Sebelum Perang Dunia Kedua Semasa British menjajah Tanah Melayu. menuntut ilmu berpusatkan rumah-rumah guru dan surau-surau. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di . dalam seni menganyam.1.2. Semasa Zaman Kolonialisme British 2.

e ep s e n un e u ) elayu selepas & ¥ & " & ' 3 @ ¥ "   endidikan yang lebih endalam ke a da egawai pegawai pertanian. maka satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn -Wu ( ) telah diperkenalkan oleh Dr. ekolah ertanian telah - 7 dan hari ini  0 " 38 & eknik dan dinaik taraf enjadi Uni ersiti eknologi alaysia ada tahun 7 . sekolah cina ingin meminta " ¥ ¥ # ! ) ' " !  ¥ ( 0 0 0 # 0 # ' 9 0 & 7 2. ritish telah memperkenalkan Laporan arnes ( ) yang telah dipengerusik oleh L. ekolah aktab " )  & $ & ada tahun 3 usat Latihan ertanian telah ditubuhkan bagi § § e beri latihan ke a da orang e beri se o ¡ § ¨ ¨ ¨  ¨ § ¡ £ ¡ ¤£ ¡ ¢¢ ¢© ¢¢  ¢   © ¢¦ ¦ ¢ ¥ ¢   se o e e e e K L ) 1 & ¥ & ¥ 0 0 0 & & # # " . elayu tanpa enyedari bahawa masyarakat cina di anah elayu juga ingin mejaga kepentingan mereka. Dalam laporan ini. rancangan beliau gagal kerana laporan beliau gagal untuk mencadangkan penambahbaikan kepada sekolah -sekolah merombak semula sistem pendidikan secara keseluruhan. Fenn yang merupakan etiausaha Kerja ersekutu kepada Lembaga Amanah bagi beberapa buah uni ersiti di China dan beliau telah dibantu oleh Dr. dikenali sebagai Uni ersiti utra eberapa dasar telah diperkenalkan oleh ritish dalam pendidikan di anah menghadapi erang Dunia Kedua bagi memantapkan sistem pendidikan dan kepentingan politik mereka di anah elayu. Uni ersiti Oxford telah menyatakan hasrat untuk mendirikan sekolah okasional moden yang mengutamakan matapelajaran ains. agi ¥ )    ¥ # ' " 5 4 3 6 3 " ' ¥ & 0 # 2 ' elayu engenai ara-cara berladang dan berkebun.Wu yang merupakan petugas di bantuan pusat dan latihan perguruan untuk masyarakat cina. Ke udian. ada tahun 6. 00 & ertubuhan a ngsa-bangsa ersatu ( ).J.2. amun.¥ # ¤ (  ¨ £ ¡ '  ¢ § ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ & ¨ £§ § ¡§  ¨§£ & § ¡ £ ¨  ¦ ¢ ¥ ¢ ¢ # ¢ ¢     # ¢   ¢¦ ¢% ¢ ¢ ¢ ¢ " ¢  ¨ § ¨  ¨ ¨ § ¨  ¤§ ¨   ¨ £ ¡  ¢   ¢¢ ¢ ¢¦¢ ¢% ¢¢ ¢      ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ § ¨ § § £ ¡ §  § ¡ § £ ¨ £ ¡ ! ¨§£ ¨ § ¢¢ $¢ #     # ¢   " ¢ ¢ ¢ ¢   ¢  ¢ Ke i e o e i e e K L e i e e i i i e e e e i iJ Ke R J i U Ke e e 8 e i i e I stri te i e tuk untuk alayu.2. eni erusahaan dan ains Rumah angga. e ngkaji ke erluan elajaran okasional an tekn i egeri negeri ik anah eknik telah ditubuhkan dan ke udiannya ada tahun 4 statusnya telah ditukar ke diwujudkan pada tahun 3 di erdang. elangor dan kemudian dinaik taraf sebagai Kolej alaysia pada tahun ertanian sebelum diiktiraf sebagai Uni ersiti ertanian alaysia. an arnes yang merupakan e ngarah a hagian Latihan osial.

A B Pada tahun 191 . Jabatan Keretapi Tanah Melayu dan Jabatan kur. dan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional dicadangkan dan termaktub sebagai Polisi Pelajaran Kebangsaan. 3.0 SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH TEKNIK dan VOKASIONAL DAN PERTUKANGAN Penubuhan sekolah teknik bermula pada tahun 1905. Antara kursus yang diperkenalkan ialah kejuruteraan awam. Bertujuan untuk melahirkan mekanik mekanik terlatih untuk memenuhi keperluan di Jabatan Keretapi dan di sekolah -sekolah untuk D mata pelajaran pertukangan. kejuruter aan mekanikal dan kejuruteraan ukur. Murid akan mengikuti kursus selama tahun. Tujuan penubuhan sekolah teknik ini adalah untuk mela hirkan pembantu-pembantu jurteknik di Jabatan Kerja Raya. . Pada tahun 1 . bahasa Melayu dan Inggeris diperkenalkan di sekolah sekolah jenis kebangsaan. sains pertanian dan sains rumah tangga. Latar belakang murid kebanyakkannya merupakan pel jar yang gagal untuk meneruskan pelajaran ke sekolah a menengah. maka kerajaan British telah mengambil jalan tengah dengan memperkenalkan satu ordinan yang dikenali sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Tiga mata pelajarn menjadi teras iaitu seni perusahaan. Sekolah teknik pertama ialah Sekolah Teknik Treacher yang dikelolakan oleh Jabatan Kerjaya Raya Negeri negeri Melayu Bersekutu. Ordinan ini telah mengkaji kedua laporan dan mengambil keputusan untuk memperkenalkan sekolah kebangsaan.Melihat kepada laporan-laporan yang telah dibentangkan. telah berlaku perang dunia kedua menyebabkan semua jabatanjabatan tersebut ditutup. Guru terdiri daripada orang eropah yang ditadbir oleh seorang pengetua dibawah kelolaan Jabatan Pe lajaran. sekolah teknik telah 91 dibuka semula dan telah diambil alih oleh Jabatan Pelajaran pada tahun 19 1. pendidikan agama Islam dijalankan untuk murid-murid beragama Islam. Sekolah teknik juga turut ditutup. Sekolah teknik DD D C ini telah menerima pelajar-pelajar dari agensi swasta pada tahun 19 . sekolah aliran Ingeris dikekalkan. Sekolah pertukangan atau Trade School bermula pada tahun 192 dengan tertubuhnya B E buah sekolah pertama di Kuala Lumpur.

Dalam usaha menyelaraskan setiap bid ang operasi yang ada di maka tujuh buah unit diwujudkan. ada W X Y c W p a c T Q R rQ R W d d W` ba b U T TG T U U GF S Q Q W W` ba W a W s W b W a P I Q qQ Q a a a ` eptember 7. perancangan. a hagian engurusan oliteknik dikenali sebagai ektor engurusan oliteknik X ` e f WW oliteknik dan Kolej Komuniti (J KK) yang ditubuhkan pada ahun . a hagian ini seterusnya diberi status jabatan dan dinamakan Jabatan bertanggungjawab menentukan halatuju pendidikan teknikal dan okasional selaras dengan program pengindustrian dan modernisasi egara. ermula W e i ih iih a X X YY c c W W endidikan ( 7 ) dan elan Industri Kebangsaan pada tahun 8 ² . pengkoordinasian. 5. dengan penubuhan politeknik pertama iaitu oliteknik Ungku Omar. jabatan baru ini juga W f X YY g W W a ` ada tahun 64.alaysia telah ditubuhkan dan dipertanggungjawab untuk mempromosikan pendidikan teknikal dan okasional. Kementerian elajaran 6 G a P U T TG 4. e lain merangka polisi.0 N N I N N I I N NI NV I N L awalnya. Unit erdagangan 3. perdagangan dan hospitaliti. atu badan khusus telah ditubuhkan bertanggungjawab dalam mengurus politeknik iaitu a hagian e ngurusan oliteknik. pelaksanaan. Unit konomi Rumah angga ( R ) W a hagian endidikan eknik dan okasional ( )ditubuhkan pada tahun 64.0 N N LI NI I N L Y Q V Q QS F S R ` W` ba X Y Y P HI H GF Q P HI H GF Q iih W X Y a a W c W s d W W c W ` W W W f W h X f . Ini dikukuhkan lagi melalui satu resolusi yang telah dipersetujui oleh Jemaah Kabinet dalam elan erlaksanaan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan( ) sekali lagi memberi ruang kepada penambahan bilangan politeknik dan penawaran kursus-kursus bagi memenuhi permintaan tenaga separa profesional dalam bidang kejuteraan. penubuhan bahagian ini berfungsi untuk memastikan kesinambungan polisi pendidikan dan perkembangan endidikan teknik dan okasional di Antara bidang operasi yang terdapat di alaysia. pengawasan dan pemantauan perkembangan pendidikan teknik dan okasional sebagai agensi pusat untuk ekolah enengah eknik dan okasional. Keputusan W W X e X YY Y W endidikan oliteknik mula diperkenalkan di alaysia melalui elan Colombo pada tahun X Y Y W d W ` f c W e endidikan eknikal (J ek) pada tahun . iaitu: . Ipoh. pada ketika itu ialah menyedia kan perkhidmatan dalam penyelidikan. a hagian endidikan eknikal dan okas ional ( W` ba b H ). n j okhlis bin Jaafar. Unit Ketukangan Kejuruteraan . erubahan struktur kabinet kerajaan alaysia pada tahun 4 telah mengubah pengurusan politeknik daripada Kementerian elajaran alaysia ke kementerian baru iaitu Kementerian engajian inggi dimana pengoperasian politeknik diletakkan di bawah Jabatan engajian dan diketuai oleh imbalan Ketua engarah ( engurusan oliteknik).

Unit Kejuruteraan 4. unit di dalam . Unit R ekanikal 6. Unit Kejuruteraan Awam . Unit erdagangan . da ƒ u pakar kejuruteraan dan bekas e ngetua aktab erguruan eknik Ontario. Unit engurusan pelajar . Unit embangunan 8. N NI . Unit entadbiran a hagian endidikan eknik dan okasional dinaik taraf dan bertukar nama sebagai Jabatan endidikan eknikal pada tahun elaras dengan syor-syor dalam enyata Razak dan e nyata Rahman alib tentang pendidikan teknik dan okasional. Unit engurusan . Unit oliteknik 7. Kerajaan ersekutuan telah bersetuju untuk mendapatkan pakar teknik dari Kanada 6 . Colombo. Unit entadbiran ada tahun 86. Unit ains ertanian 7. dengan kerjasama Kerajaan Kanada melalui Rancangan w ‚ x w … x 6 mencadangkan sebuah 6 . Unit ains ertanian .C. Unit Kejuruteraan l ektrik 3. Unit Kursus endek 6. Aschroft. Oleh itu dalam bulan € u u “ “‡ 6. Kanada dan ncik ƒ € — „ u w Kemudian pada bulan Jun w x u Jun 6 .0 ˆ•ˆ •‡† ‰ “  ˆ‰ ˆ ‡† ” ‘ – ‘” ‘ ’ ‘ N N u uy € v w xx  u „ ƒ € u w x u u € — € u u w … x u u u u u u t ƒ t u w … y u v ‚ w v x t telah bertambah menjadi sepuluh unit iaitu: . dua orang pakar pendidikan teknik dan okasional Kana iaitu ncik C.4. Jawatankuasa enyemak Dasar elajaran maktab perguruan teknik ditubuhkan selewat-lewatnya pada tahun bagi mengkaji penubuhan maktab perguruan teknik di negara ini.

bengkel. asilnya. erdagangan dan ains Rumah Tangga. Kita hendaklah memastikan bahawa setiap perancangan dan tindakan selari dengan dasar yang telah digariskan oleh kementerian seperti Dasar e ndidikan Kebangsaan. ains ertanian. Kemahiran anipulatif Tambahan dan ertanian sejak 1989 i h h h i i h h berkenaan di aktab j h h ˜ g o h ˜ m h i ˜ i h h i ˜ h i p r r qp s h a ngunan T yang pertama terletak di Jalan Damansara. egeri embilan. eranan maktab ini telah menjadi bertambah penting dengan terlaksananya istem elajaran Aneka Jurusan dalam tahun 1965 yang memperkenalkan empat mata pelajaran baru di peringkat sekolah menengah rendah. T juga telah mengendalikan latihan perguruan dalam tiga komponen kursus Kema hiran 1992. elan h h h h h i h ulai tahun 2006. Kuala Lumpur ( kepada kerajaan beberapa langkah yang perlu diambil termasuklah anggaran perbelanjaan pembinaan bangunan. maka pelbagai perubahan perlu dibentuk berdas arkan pengalaman-pengalaman yang lalu. merangka data kursus dan menganjurkan latihan untuk kakitangan tempatan di Kanada. makmal. Kuala Lumpur. kurikulum dan sebagainya. angunan ini adalah g l h k h Dengan itu lahirlah aktab erguruan Teknik ( T) pada 17 ei 196 . selepas tibanya j i i f telah datang ke negara ini untuk membuat kajian.T.F.0 N agi merealisasikan impian negara iaitu menjadikan alasia sebgai negara maju menjelang tahun 2020. Addy. Dingwell. Ia mula dikenali sebagai Institut erguruan Teknik (I TKL). sekumpulan guru teknik dan okasional dari Kanada yang diketuai oleh ncik . 7. semua tanggungjawab untuk mengurus maktab ini diambil alih oleh pegawai-pegawai tempatan. Kanada bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga pengajar. kepada para pelajarnya. reka bentuk bangunan. ada tahun 197 kursus engajian erdagangan pula dimulakan apabila Jabatan engajian erdagangan erguruan Ilmu Khas dipindahkan ke maktab ini dalam usaha menggabungkan jurusan teknik dan okasional. bekas guru teknik di Junior Technical Trade chool. satu perjanjian kerjasama lima tahun telah ditandatangani antara Kerajaan ersekutuan Tanah elayu dengan Kerajaan Kanada. Kerajaan e ™ d ˜ 6-1958) i i i n i l h k h h f i i i g g g h h h ˜ ˜ . apabila jabatan aktab erguruan ertukangan di Kuantan dipindahkan ke sini. Kemudian pada akhir tahun 1967 apabila perkhidmatan kakitangan dari Kanada tamat. erikutan itu. T mula mengendalikan Kursus ertukangan pada awal tahun 197 . iaitu eni erusahaan. bekas bangunan Kolej erempuan elayu ( alay irl's College) yang telah berpindah ke eremban. mereka telah mengesyorkan engikut perjanjian tersebut. T dinaiktarafkan dengan kemampuan menganugerakan Ija zah erguruan h g h sehingga kursus-kursus tersebut dipindahkan ke aktab erguruan atu a hat dalam tahun h idup: k onomi Rumah Tangga.D.

8.Induk embangunan e ndidikan. dn. elangor: I u u ~ ~ t } t  … …„ ‡ † ƒ ‚‚ t t y vv z xw | t u  € { u u . Falsafah dan endidikan di alaysia. hd. ICT merentas kurikulum boleh dipraktikkan oleh guru sebagai salah satu bahan bantu mengajar di dalam ke las. C. etiap guru perlu membuat anjakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran selari dengan perubahan globalisasi yang berlaku. Kuala Lumpur: Kumpulan udiman t mat. Falsafah endidikan Kebangsaan dan sebagainya.0 I LI FI uku dn. endidikan Teknik dan okasional di alaysia. a ‰ € ˆ IC L W I 2:24:00 Keow. (2008). hd. (2005). etaling Jaya. . L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->