Pembakaran terbuka Karangan Contoh Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh

dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadilumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tidak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah

pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Hal ini nampaknya remeh. Oleh itu. kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa. haiwan dan tumbuhtumbuhan. kerana yang kelihatan hanyalah asap. sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap . golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah. Hal ini demikian kerana. Seterusnya. ³kapak tak boleh membelah kayu. terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya´. Selain itu. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. Secara sedar atau tidak. namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia. terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. Oleh itu.berlaku.

Jika perkara ini . Sebagai kesimpulannya. Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. melepaskan pucuk masing-masing´. Sebagai contohnya. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Oleh itu. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. semua pihak haruslah bersamasama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini. sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya.yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh.

sebelum bertindak. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh. tepuklah dada.tidak dilakukan. tanyalah selera. Kita harus sedar bahawa. DEFINISI RASUAH . Oleh itu. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. jerebu. banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian.

ISI 1. (demi menebus rasuah yang dikeluarkan) (2008 Bukit Antarabangsa: runtuh. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menawarkan sebarang bentuk ganjaran bagi mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Pihak yang terlibat dalam rasuah akan mengetepikan etika dan mutu kerja. 3. Rasuah akan menggoyah struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Kontraktor binaan misalnya. Negara-negara itu hancur kerana menteri dan pegawai awam mengamalkan rasuah. Rasuah juga mengancam ketegaan ekonomi negara. Pegawai kerajaan akan meluluskan projek kerana diberi rasuah. Pelabur aka lebih suka melabur di negara yang bersih dan cekap. 4. kosnya ialah RM 20 juta lebih tinggi. (Filipina:Fidel Marcos) Masyarakat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara. Maka mereka mendapat lesen dan peluang perniagaan. Uthamniah dan Dinasti Ching jatuh kerana gejala ini. Rasuah akan menyebabkan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana. yang benar dihukum«) Thailand. Bertambah kayalah golongan ini.    Rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Ini pasti menyekat para pelabur asing ke negara kita. sanggup menggunakan bahan yang kurang bermutu demi mengaut keuntungan. Rasuah juga mengancam keselamatan negara. Sememangnya rasuah mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. Maka integrasi negara akan terjejas. 2. 2009 Stadium dan kolam renang Trengganu roboh) Bangunan dibina tidak mengikut standard dan piawaian keselamatan.    Di India/Indonesia.    Sesebuah karajaan akan jatuh akibat rasuah. Sebagai kesanya. Golongan yang miskin dinafikan peluang ekonomi kerana tidak mampu memberi rasuah. Taiwan. Prasangka dalam kalangan kaum akan terus menebal. . Sekiranya sesuatu projek berharga RM100 juta. Secara tidak langsung ini akan melumpuhkan ekonomi negara. orang kaya mampu memberi rasuah. mungkin RM 20 juta hangus akibat rasuah. pembunuhan Politik tak stabil«. Akibat rasuah. Perkara yang akhir didahulukan dan yang awal dinafikan kedudukannya. pentadbirannya tidak terurus. jurang ekonomi yang begitu ketara berlaku.    Golongan yang tamak hanya akan bekerja jika ada rasuah. Keadaan huru-hara berlaku dan akhirnya kerajaan digulingkan. rusuhan.Rasuah merupakan perbuatan penyalahgunaan kuasa bagi mencapai lebihan pendapatan daripada orang awam.tunjuk perasaan. (rasuah diberi untuk mendapatkan tender/lesen projek) Jadi. (yang salah dibebaskan. Rakyat akan memberontak dan mencetuskan reformasi. Sebagai contohnya Empayar Rom.

Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. Berdasarkan penyataan di atas. Agama mengajar kita menjadi manusia yang beriman. sarjana Jerman menyatakan ³Rasuah lebih hina dan keji daripada pelacuran. jumlah jenayah komersil di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. 5.  Akibatnya projek itu akan mudah rosak dan runtuh. Tak efisien. Jadi. Tegasnya rasuah dapat meragut nyawa. Jadi. maka kedudukanmu akan setaraf dengannya´. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. Seorang pelacur hanya mencemarkan maruah dirinya sahaja tetapi pengamal rasuah mencemarkan maruah keseluruhan negara.  Pada kesimpulannya. bangsa kita juga tidak dihormati. 1999 2 Menurut sebuah majalah tempatan. . Jauhkanlah diri kamu daripada menerima pemberian yang lain. agama. Hadith riwayat Ali ibni Abi Talib. rasuah sememangnya mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. melakukan rasuah merupakan pengkhianatan kepada agama. Rasuah mencemar maruah. Kerajaan kita akan dikatakan tidak cekap. bangsa dan negara. (imej negara)    Karis Kraus. tak berupaya. pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. mundur. Bangunan dan lebuh raya runtuh mengorbankan banyak nyawa. 1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. (Taiwan: gempa bumi«. prinsip Negara kita akan diketawakan. Jika rasuah di Malaysia berleluasa. bincangkan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasinya kepada negara.