Pembakaran terbuka Karangan Contoh Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh

dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadilumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tidak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah

pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. Hal ini demikian kerana. kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan. terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa. Oleh itu. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Oleh itu. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. ³kapak tak boleh membelah kayu. namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia. Seterusnya. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya´.berlaku. Selain itu. haiwan dan tumbuhtumbuhan. terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap . golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah. Secara sedar atau tidak. kerana yang kelihatan hanyalah asap. Hal ini nampaknya remeh.

yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Sebagai kesimpulannya. pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. Oleh itu. melepaskan pucuk masing-masing´. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Sebagai contohnya. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. semua pihak haruslah bersamasama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini. Jika perkara ini .

tanyalah selera.tidak dilakukan. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian. sebelum bertindak. tepuklah dada. anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. DEFINISI RASUAH . Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh. Oleh itu. Kita harus sedar bahawa. jerebu.

Ini pasti menyekat para pelabur asing ke negara kita. Perkara yang akhir didahulukan dan yang awal dinafikan kedudukannya. jurang ekonomi yang begitu ketara berlaku.tunjuk perasaan. Maka integrasi negara akan terjejas. kosnya ialah RM 20 juta lebih tinggi. (Filipina:Fidel Marcos) Masyarakat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara. rusuhan. Pihak yang terlibat dalam rasuah akan mengetepikan etika dan mutu kerja. Pegawai kerajaan akan meluluskan projek kerana diberi rasuah. Golongan yang miskin dinafikan peluang ekonomi kerana tidak mampu memberi rasuah. Sememangnya rasuah mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara.    Golongan yang tamak hanya akan bekerja jika ada rasuah.    Sesebuah karajaan akan jatuh akibat rasuah. Rasuah akan menggoyah struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. pentadbirannya tidak terurus. Prasangka dalam kalangan kaum akan terus menebal. Sekiranya sesuatu projek berharga RM100 juta. Uthamniah dan Dinasti Ching jatuh kerana gejala ini. (rasuah diberi untuk mendapatkan tender/lesen projek) Jadi. . Maka mereka mendapat lesen dan peluang perniagaan. yang benar dihukum«) Thailand. (yang salah dibebaskan. Rakyat akan memberontak dan mencetuskan reformasi. Taiwan. Rasuah juga mengancam keselamatan negara. mungkin RM 20 juta hangus akibat rasuah. Rasuah juga mengancam ketegaan ekonomi negara. ISI 1. Sebagai contohnya Empayar Rom. 3.    Di India/Indonesia. Negara-negara itu hancur kerana menteri dan pegawai awam mengamalkan rasuah. 2009 Stadium dan kolam renang Trengganu roboh) Bangunan dibina tidak mengikut standard dan piawaian keselamatan. orang kaya mampu memberi rasuah. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menawarkan sebarang bentuk ganjaran bagi mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Kontraktor binaan misalnya. Akibat rasuah. Keadaan huru-hara berlaku dan akhirnya kerajaan digulingkan.    Rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Bertambah kayalah golongan ini. (demi menebus rasuah yang dikeluarkan) (2008 Bukit Antarabangsa: runtuh. 4. Pelabur aka lebih suka melabur di negara yang bersih dan cekap. sanggup menggunakan bahan yang kurang bermutu demi mengaut keuntungan.Rasuah merupakan perbuatan penyalahgunaan kuasa bagi mencapai lebihan pendapatan daripada orang awam. Rasuah akan menyebabkan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana. pembunuhan Politik tak stabil«. Secara tidak langsung ini akan melumpuhkan ekonomi negara. Sebagai kesanya. 2.

(Taiwan: gempa bumi«. maka kedudukanmu akan setaraf dengannya´. agama. bangsa kita juga tidak dihormati. 1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri.  Akibatnya projek itu akan mudah rosak dan runtuh. 5. 1999 2 Menurut sebuah majalah tempatan. Seorang pelacur hanya mencemarkan maruah dirinya sahaja tetapi pengamal rasuah mencemarkan maruah keseluruhan negara. Hadith riwayat Ali ibni Abi Talib. mundur. Rasuah mencemar maruah. Jauhkanlah diri kamu daripada menerima pemberian yang lain. Jadi. (imej negara)    Karis Kraus. pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Jika rasuah di Malaysia berleluasa. Tegasnya rasuah dapat meragut nyawa. . Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Agama mengajar kita menjadi manusia yang beriman. bangsa dan negara. Bangunan dan lebuh raya runtuh mengorbankan banyak nyawa. jumlah jenayah komersil di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. Tak efisien. prinsip Negara kita akan diketawakan. Jadi. rasuah sememangnya mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. Kerajaan kita akan dikatakan tidak cekap. bincangkan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasinya kepada negara.  Pada kesimpulannya. melakukan rasuah merupakan pengkhianatan kepada agama. tak berupaya. sarjana Jerman menyatakan ³Rasuah lebih hina dan keji daripada pelacuran. Berdasarkan penyataan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful