Pembakaran terbuka Karangan Contoh Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh

dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadilumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tidak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah

sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap . golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah. Selain itu. Oleh itu. Oleh itu. pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana.berlaku. Hal ini nampaknya remeh. langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Secara sedar atau tidak. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya´. haiwan dan tumbuhtumbuhan. Hal ini demikian kerana. namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia. kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan. Seterusnya. terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. kerana yang kelihatan hanyalah asap. ³kapak tak boleh membelah kayu.

Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. Sebagai kesimpulannya. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Oleh itu. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Jika perkara ini .yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Sebagai contohnya. sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. melepaskan pucuk masing-masing´. Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya. semua pihak haruslah bersamasama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini.

tanyalah selera. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. jerebu. sebelum bertindak. banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. DEFINISI RASUAH . anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. Kita harus sedar bahawa.tidak dilakukan. Oleh itu. tepuklah dada.

sanggup menggunakan bahan yang kurang bermutu demi mengaut keuntungan.    Rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Rasuah akan menggoyah struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Sebagai contohnya Empayar Rom. . Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menawarkan sebarang bentuk ganjaran bagi mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. orang kaya mampu memberi rasuah. Rasuah akan menyebabkan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana.    Golongan yang tamak hanya akan bekerja jika ada rasuah. 4. Sebagai kesanya. pembunuhan Politik tak stabil«. mungkin RM 20 juta hangus akibat rasuah. (Filipina:Fidel Marcos) Masyarakat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara. jurang ekonomi yang begitu ketara berlaku. Ini pasti menyekat para pelabur asing ke negara kita. Bertambah kayalah golongan ini. Sekiranya sesuatu projek berharga RM100 juta. yang benar dihukum«) Thailand. Rasuah juga mengancam ketegaan ekonomi negara. 2009 Stadium dan kolam renang Trengganu roboh) Bangunan dibina tidak mengikut standard dan piawaian keselamatan. rusuhan. Pegawai kerajaan akan meluluskan projek kerana diberi rasuah. Secara tidak langsung ini akan melumpuhkan ekonomi negara. Perkara yang akhir didahulukan dan yang awal dinafikan kedudukannya. Akibat rasuah. Pelabur aka lebih suka melabur di negara yang bersih dan cekap.tunjuk perasaan. ISI 1. Rasuah juga mengancam keselamatan negara. (rasuah diberi untuk mendapatkan tender/lesen projek) Jadi. Maka mereka mendapat lesen dan peluang perniagaan. Keadaan huru-hara berlaku dan akhirnya kerajaan digulingkan. Taiwan. (demi menebus rasuah yang dikeluarkan) (2008 Bukit Antarabangsa: runtuh. Kontraktor binaan misalnya. 3. Rakyat akan memberontak dan mencetuskan reformasi. Maka integrasi negara akan terjejas.    Sesebuah karajaan akan jatuh akibat rasuah. Negara-negara itu hancur kerana menteri dan pegawai awam mengamalkan rasuah. 2.Rasuah merupakan perbuatan penyalahgunaan kuasa bagi mencapai lebihan pendapatan daripada orang awam.    Di India/Indonesia. Pihak yang terlibat dalam rasuah akan mengetepikan etika dan mutu kerja. Uthamniah dan Dinasti Ching jatuh kerana gejala ini. pentadbirannya tidak terurus. Golongan yang miskin dinafikan peluang ekonomi kerana tidak mampu memberi rasuah. (yang salah dibebaskan. Prasangka dalam kalangan kaum akan terus menebal. Sememangnya rasuah mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. kosnya ialah RM 20 juta lebih tinggi.

bangsa dan negara. pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Tegasnya rasuah dapat meragut nyawa. Agama mengajar kita menjadi manusia yang beriman. Berdasarkan penyataan di atas. . bincangkan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasinya kepada negara. (imej negara)    Karis Kraus. agama. melakukan rasuah merupakan pengkhianatan kepada agama. sarjana Jerman menyatakan ³Rasuah lebih hina dan keji daripada pelacuran. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. Hadith riwayat Ali ibni Abi Talib. Jadi. tak berupaya.  Pada kesimpulannya. mundur. Jadi. (Taiwan: gempa bumi«. 1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Jauhkanlah diri kamu daripada menerima pemberian yang lain. Kerajaan kita akan dikatakan tidak cekap. 5. maka kedudukanmu akan setaraf dengannya´. Seorang pelacur hanya mencemarkan maruah dirinya sahaja tetapi pengamal rasuah mencemarkan maruah keseluruhan negara. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. rasuah sememangnya mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara.  Akibatnya projek itu akan mudah rosak dan runtuh. Bangunan dan lebuh raya runtuh mengorbankan banyak nyawa. jumlah jenayah komersil di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. Tak efisien. 1999 2 Menurut sebuah majalah tempatan. prinsip Negara kita akan diketawakan. Rasuah mencemar maruah. bangsa kita juga tidak dihormati. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. Jika rasuah di Malaysia berleluasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful