Pembakaran terbuka Karangan Contoh Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh

dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadilumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tidak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah

pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Selain itu. kerana yang kelihatan hanyalah asap. terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana. golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah. kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan. ³kapak tak boleh membelah kayu. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap . Oleh itu. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa. Oleh itu. terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia.berlaku. haiwan dan tumbuhtumbuhan. Hal ini nampaknya remeh. Seterusnya. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya´. Secara sedar atau tidak.

Jika perkara ini .yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. semua pihak haruslah bersamasama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Sebagai kesimpulannya. Sebagai contohnya. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya. Oleh itu. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. melepaskan pucuk masing-masing´. Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa.

anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. Oleh itu.tidak dilakukan. tepuklah dada. Kita harus sedar bahawa. sebelum bertindak. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh. jerebu. tanyalah selera. DEFINISI RASUAH . banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga.

Perkara yang akhir didahulukan dan yang awal dinafikan kedudukannya. pentadbirannya tidak terurus. Negara-negara itu hancur kerana menteri dan pegawai awam mengamalkan rasuah. 2. Ini pasti menyekat para pelabur asing ke negara kita.    Golongan yang tamak hanya akan bekerja jika ada rasuah. (demi menebus rasuah yang dikeluarkan) (2008 Bukit Antarabangsa: runtuh. Rasuah akan menyebabkan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana. Maka integrasi negara akan terjejas. Golongan yang miskin dinafikan peluang ekonomi kerana tidak mampu memberi rasuah. Prasangka dalam kalangan kaum akan terus menebal.tunjuk perasaan. rusuhan. 3. Akibat rasuah. Rakyat akan memberontak dan mencetuskan reformasi. (yang salah dibebaskan. yang benar dihukum«) Thailand.    Di India/Indonesia. Uthamniah dan Dinasti Ching jatuh kerana gejala ini. Pegawai kerajaan akan meluluskan projek kerana diberi rasuah. (rasuah diberi untuk mendapatkan tender/lesen projek) Jadi. jurang ekonomi yang begitu ketara berlaku.    Rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. kosnya ialah RM 20 juta lebih tinggi. Kontraktor binaan misalnya. Rasuah akan menggoyah struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menawarkan sebarang bentuk ganjaran bagi mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. pembunuhan Politik tak stabil«. Secara tidak langsung ini akan melumpuhkan ekonomi negara. Pelabur aka lebih suka melabur di negara yang bersih dan cekap. Pihak yang terlibat dalam rasuah akan mengetepikan etika dan mutu kerja. Sekiranya sesuatu projek berharga RM100 juta. Bertambah kayalah golongan ini. orang kaya mampu memberi rasuah. Taiwan.    Sesebuah karajaan akan jatuh akibat rasuah. sanggup menggunakan bahan yang kurang bermutu demi mengaut keuntungan. Rasuah juga mengancam ketegaan ekonomi negara. Rasuah juga mengancam keselamatan negara. Keadaan huru-hara berlaku dan akhirnya kerajaan digulingkan. Sebagai contohnya Empayar Rom. Sebagai kesanya. ISI 1. (Filipina:Fidel Marcos) Masyarakat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara. . Sememangnya rasuah mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. Maka mereka mendapat lesen dan peluang perniagaan. 4.Rasuah merupakan perbuatan penyalahgunaan kuasa bagi mencapai lebihan pendapatan daripada orang awam. 2009 Stadium dan kolam renang Trengganu roboh) Bangunan dibina tidak mengikut standard dan piawaian keselamatan. mungkin RM 20 juta hangus akibat rasuah.

Hadith riwayat Ali ibni Abi Talib. sarjana Jerman menyatakan ³Rasuah lebih hina dan keji daripada pelacuran. Rasuah mencemar maruah. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. (Taiwan: gempa bumi«. Bangunan dan lebuh raya runtuh mengorbankan banyak nyawa. Jika rasuah di Malaysia berleluasa. Tak efisien. Jadi. Seorang pelacur hanya mencemarkan maruah dirinya sahaja tetapi pengamal rasuah mencemarkan maruah keseluruhan negara. Kerajaan kita akan dikatakan tidak cekap. 1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. agama. Berdasarkan penyataan di atas. bangsa kita juga tidak dihormati. Tegasnya rasuah dapat meragut nyawa. Agama mengajar kita menjadi manusia yang beriman. Jauhkanlah diri kamu daripada menerima pemberian yang lain. bangsa dan negara. pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. melakukan rasuah merupakan pengkhianatan kepada agama. maka kedudukanmu akan setaraf dengannya´. 5.  Pada kesimpulannya. jumlah jenayah komersil di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. bincangkan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasinya kepada negara. Jadi. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. mundur. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. tak berupaya. prinsip Negara kita akan diketawakan. . 1999 2 Menurut sebuah majalah tempatan. rasuah sememangnya mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. (imej negara)    Karis Kraus.  Akibatnya projek itu akan mudah rosak dan runtuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful