Pembakaran terbuka Karangan Contoh Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh

dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadilumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tidak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah

terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. Selain itu. terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. Hal ini demikian kerana. kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah. haiwan dan tumbuhtumbuhan. ³kapak tak boleh membelah kayu. Seterusnya. Oleh itu. Oleh itu. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia. sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap . kerana yang kelihatan hanyalah asap. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya´.berlaku. pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Secara sedar atau tidak. Hal ini nampaknya remeh.

Sebagai contohnya. Jika perkara ini . Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa.yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. melepaskan pucuk masing-masing´. Oleh itu. pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Janganlah kita mengamalkan peribahasa ³seperti enau di dalam belukar. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Sebagai kesimpulannya. sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. semua pihak haruslah bersamasama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa ³seperti aur dengan tebing´ untuk menangani masalah ini.

tepuklah dada. sebelum bertindak. anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian. tanyalah selera. Oleh itu. DEFINISI RASUAH . jerebu. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh. Kita harus sedar bahawa. sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga.tidak dilakukan. sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri.

Pihak yang terlibat dalam rasuah akan mengetepikan etika dan mutu kerja. Kontraktor binaan misalnya. 4. Rasuah akan menggoyah struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Akibat rasuah. (demi menebus rasuah yang dikeluarkan) (2008 Bukit Antarabangsa: runtuh. Pegawai kerajaan akan meluluskan projek kerana diberi rasuah. Sebagai kesanya. Uthamniah dan Dinasti Ching jatuh kerana gejala ini. (Filipina:Fidel Marcos) Masyarakat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara.Rasuah merupakan perbuatan penyalahgunaan kuasa bagi mencapai lebihan pendapatan daripada orang awam. 2. . Ini pasti menyekat para pelabur asing ke negara kita. Maka mereka mendapat lesen dan peluang perniagaan. Bertambah kayalah golongan ini. Pelabur aka lebih suka melabur di negara yang bersih dan cekap. Sebagai contohnya Empayar Rom. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menawarkan sebarang bentuk ganjaran bagi mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. (rasuah diberi untuk mendapatkan tender/lesen projek) Jadi. 3. orang kaya mampu memberi rasuah. (yang salah dibebaskan. Golongan yang miskin dinafikan peluang ekonomi kerana tidak mampu memberi rasuah. kosnya ialah RM 20 juta lebih tinggi. Sememangnya rasuah mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. Maka integrasi negara akan terjejas. jurang ekonomi yang begitu ketara berlaku. sanggup menggunakan bahan yang kurang bermutu demi mengaut keuntungan. Rasuah akan menyebabkan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin papa kedana. mungkin RM 20 juta hangus akibat rasuah.    Di India/Indonesia. 2009 Stadium dan kolam renang Trengganu roboh) Bangunan dibina tidak mengikut standard dan piawaian keselamatan. ISI 1.    Sesebuah karajaan akan jatuh akibat rasuah.tunjuk perasaan.    Rasuah merupakan kos tidak langsung kepada semua aktiviti ekonomi. Sekiranya sesuatu projek berharga RM100 juta. Prasangka dalam kalangan kaum akan terus menebal. pentadbirannya tidak terurus. yang benar dihukum«) Thailand. Perkara yang akhir didahulukan dan yang awal dinafikan kedudukannya. rusuhan. Negara-negara itu hancur kerana menteri dan pegawai awam mengamalkan rasuah. Keadaan huru-hara berlaku dan akhirnya kerajaan digulingkan. Rakyat akan memberontak dan mencetuskan reformasi. Secara tidak langsung ini akan melumpuhkan ekonomi negara. Taiwan. pembunuhan Politik tak stabil«. Rasuah juga mengancam ketegaan ekonomi negara. Rasuah juga mengancam keselamatan negara.    Golongan yang tamak hanya akan bekerja jika ada rasuah.

Berdasarkan penyataan di atas. bangsa kita juga tidak dihormati. Jadi. Jauhkanlah diri kamu daripada menerima pemberian yang lain. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. agama. Agama mengajar kita menjadi manusia yang beriman. Rasuah mencemar maruah. (Taiwan: gempa bumi«. jumlah jenayah komersil di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. Tak efisien. (imej negara)    Karis Kraus. 5.  Akibatnya projek itu akan mudah rosak dan runtuh. pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. rasuah sememangnya mendatangkan kesan buruk kepada sesebuah negara. Jika rasuah di Malaysia berleluasa. Seorang pelacur hanya mencemarkan maruah dirinya sahaja tetapi pengamal rasuah mencemarkan maruah keseluruhan negara. mundur. Bangunan dan lebuh raya runtuh mengorbankan banyak nyawa. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. bangsa dan negara. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. Tegasnya rasuah dapat meragut nyawa. tak berupaya. 1991 2 Rasuah adalah satu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup masyarakat hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. 1999 2 Menurut sebuah majalah tempatan.  Pada kesimpulannya. . prinsip Negara kita akan diketawakan. sarjana Jerman menyatakan ³Rasuah lebih hina dan keji daripada pelacuran. Kerajaan kita akan dikatakan tidak cekap. Jadi. Hadith riwayat Ali ibni Abi Talib. bincangkan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasinya kepada negara. maka kedudukanmu akan setaraf dengannya´. melakukan rasuah merupakan pengkhianatan kepada agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful