http://www.scribd.

com/doc/43107230/Per-Banding-An-KBSR-Dan-KSSR

http://kuniyukiimaizumi.blogspot.com/2009/06/transformasi-pendidikan-kbsr-kepada.html

kerohanian. kerohanian. dan kemahiran ICT.pelaksanaan kurikulum baru ini. menulis. mengira & menaakul. KPM telah memilih 500 buah sekolah sebagai sekolah rintis..membaca. fizikal. perkembangan sosioemosi. sikap dan nilai.pelaksanaannya.Sistem pendidikan Malaysia akan berubah lagi. Seperti yang telah hamba sebutkan tadi. kemahiran asas ICT.Tahun 4 hingga 6 akan tertumpu kpd pengukuhan dan aplikasi 4M. kognitif. Dalam pelan pra. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah menggubal dan menyediakan modul untuk kurikulum baru ini.desus ada mengatakan bahawa di bawah program ini.sekolah terpilih. Modul Asal Tema dan Modul Asas Elektif. Sementara Tahap 2. sikap dan nilai. Program rintis ini telah dilaksanakan bermula 31 Mac sehingga penghujung Jun 2009 melibat muridmurid tahun 1 di sekolah. Transformasi pendidikan ataupun juga disebut sebagai perubahan sistem pendidikan ini akan bermula awal tahun depan di mana Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) akan diubah kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KBSR). Tahap 1. Desas. Ia menyaksikan 50 buah sekolah melaksanakan secara penuh dan selebihnya melaksanakan untuk subjek tertentu/ terpilih. Beberapa buah sekolah telah dipilih sebagai pilot school ataupun sekolah rintis bagi pra. KSSR menyaksikan pembahagian matapelajaran kepada 3 modul iaitu Modul Asas Teras. perkembangan sosioemosi.. beberapa sukatan/ bab dalam subjek tertentu dari Sekolah Menengah akan diserapkan ke sekolah rendah! Maknanya murid- . KSSR akan mengunkan modul sepenuhnya bagi menggantikan buku teks. fizikal.Tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kpd penguasaan 4M.

Susah ese nak jawab. Sejauh manakah keberkesanan perlaksanaan KSSR? Apakah nasib PPSMI?? . Kito tunggu yolah yo.. isu PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris) masih belum selesai.. beliau telah bertukar ke porfolio lain dengan menyaksikan TPM memegang portfolio pelajaran menggantikan beliau... .=) Namun begitu harus diingat.muid sekolah rendah sekarang sudah semakin jauh ke hadapan.. Apakah ini merupakan satu langkah yang bijak? KSSR diunjurkan oleh KPM semasa Dato' Hisyamuddin memegang portfolio pelajaran. Sekarang.Yang ni kena tanya yang lebih pakar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful