http://www.scribd.

com/doc/43107230/Per-Banding-An-KBSR-Dan-KSSR

http://kuniyukiimaizumi.blogspot.com/2009/06/transformasi-pendidikan-kbsr-kepada.html

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah menggubal dan menyediakan modul untuk kurikulum baru ini.Sistem pendidikan Malaysia akan berubah lagi. dan kemahiran ICT. Seperti yang telah hamba sebutkan tadi. Desas. KSSR akan mengunkan modul sepenuhnya bagi menggantikan buku teks. fizikal.pelaksanaannya. perkembangan sosioemosi. Modul Asal Tema dan Modul Asas Elektif. menulis. kemahiran asas ICT.membaca. Transformasi pendidikan ataupun juga disebut sebagai perubahan sistem pendidikan ini akan bermula awal tahun depan di mana Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) akan diubah kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KBSR). sikap dan nilai..pelaksanaan kurikulum baru ini. kerohanian. Dalam pelan pra. Sementara Tahap 2. Tahap 1.. fizikal. sikap dan nilai.sekolah terpilih. mengira & menaakul. perkembangan sosioemosi. KPM telah memilih 500 buah sekolah sebagai sekolah rintis. Ia menyaksikan 50 buah sekolah melaksanakan secara penuh dan selebihnya melaksanakan untuk subjek tertentu/ terpilih. Beberapa buah sekolah telah dipilih sebagai pilot school ataupun sekolah rintis bagi pra. KSSR menyaksikan pembahagian matapelajaran kepada 3 modul iaitu Modul Asas Teras.Tahun 4 hingga 6 akan tertumpu kpd pengukuhan dan aplikasi 4M. kerohanian. kognitif.Tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kpd penguasaan 4M.desus ada mengatakan bahawa di bawah program ini. beberapa sukatan/ bab dalam subjek tertentu dari Sekolah Menengah akan diserapkan ke sekolah rendah! Maknanya murid- . Program rintis ini telah dilaksanakan bermula 31 Mac sehingga penghujung Jun 2009 melibat muridmurid tahun 1 di sekolah.

. Sejauh manakah keberkesanan perlaksanaan KSSR? Apakah nasib PPSMI?? .Yang ni kena tanya yang lebih pakar. Susah ese nak jawab. Kito tunggu yolah yo.=) Namun begitu harus diingat. Apakah ini merupakan satu langkah yang bijak? KSSR diunjurkan oleh KPM semasa Dato' Hisyamuddin memegang portfolio pelajaran..... isu PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris) masih belum selesai. Sekarang. beliau telah bertukar ke porfolio lain dengan menyaksikan TPM memegang portfolio pelajaran menggantikan beliau. .muid sekolah rendah sekarang sudah semakin jauh ke hadapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful