http://www.scribd.

com/doc/43107230/Per-Banding-An-KBSR-Dan-KSSR

http://kuniyukiimaizumi.blogspot.com/2009/06/transformasi-pendidikan-kbsr-kepada.html

pelaksanaan kurikulum baru ini. perkembangan sosioemosi. Desas. Sementara Tahap 2.Tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kpd penguasaan 4M. KSSR menyaksikan pembahagian matapelajaran kepada 3 modul iaitu Modul Asas Teras. Seperti yang telah hamba sebutkan tadi. Modul Asal Tema dan Modul Asas Elektif. kerohanian. beberapa sukatan/ bab dalam subjek tertentu dari Sekolah Menengah akan diserapkan ke sekolah rendah! Maknanya murid- . Beberapa buah sekolah telah dipilih sebagai pilot school ataupun sekolah rintis bagi pra.sekolah terpilih.pelaksanaannya. fizikal. Program rintis ini telah dilaksanakan bermula 31 Mac sehingga penghujung Jun 2009 melibat muridmurid tahun 1 di sekolah. kognitif. sikap dan nilai. kerohanian. perkembangan sosioemosi.membaca. Tahap 1. sikap dan nilai. menulis. kemahiran asas ICT. fizikal.desus ada mengatakan bahawa di bawah program ini. KSSR akan mengunkan modul sepenuhnya bagi menggantikan buku teks. dan kemahiran ICT..Sistem pendidikan Malaysia akan berubah lagi. Transformasi pendidikan ataupun juga disebut sebagai perubahan sistem pendidikan ini akan bermula awal tahun depan di mana Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) akan diubah kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KBSR). Dalam pelan pra..Tahun 4 hingga 6 akan tertumpu kpd pengukuhan dan aplikasi 4M. mengira & menaakul. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah menggubal dan menyediakan modul untuk kurikulum baru ini. Ia menyaksikan 50 buah sekolah melaksanakan secara penuh dan selebihnya melaksanakan untuk subjek tertentu/ terpilih. KPM telah memilih 500 buah sekolah sebagai sekolah rintis.

Apakah ini merupakan satu langkah yang bijak? KSSR diunjurkan oleh KPM semasa Dato' Hisyamuddin memegang portfolio pelajaran. beliau telah bertukar ke porfolio lain dengan menyaksikan TPM memegang portfolio pelajaran menggantikan beliau. Susah ese nak jawab... isu PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris) masih belum selesai.muid sekolah rendah sekarang sudah semakin jauh ke hadapan. Sekarang. Sejauh manakah keberkesanan perlaksanaan KSSR? Apakah nasib PPSMI?? ..=) Namun begitu harus diingat. Kito tunggu yolah yo. ...Yang ni kena tanya yang lebih pakar.