BERJAYAKAH MODEL EKONOMI BARU (MEB) MENTRANSFORMASI SENARIO EKONOMI NEGARA?

Oleh: A Rahman bin Ramli *
1. Abstrak Artikel ini mengupas prestasi pembangunan ekonomi Malaysia melalui dasar-dasar pembangunan kerajaan saperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional(DPN) dan berkemungkinankah kelemahan implementasi dasr-dasar tersebut memberi kesan keatas Model Ekonomi Baru yang menggantinya. Kupasan yang di buat dalam artikel ini mengenai senario pembangunan ekonomi Malaysia merupakan pendapat peribadi penulis yang inginkan pembangunan yang telus serta memberi manafaat kepada rakyat. Tiada terniat untuk menyentuh perasaan mana-mana pihak atau menidakkan pencapaian yang telah kita semua nikmati. Ia adalah sekadar memberi pandangan bahawa disebalik kejayaan ada juga ketidakpuasan dalam perlaksanaannya kerana tanpa disedari atau tidak ada pihak yang merasakan terpinggir dalam arus pembangunan. Maklumbalas ini semata-mata untuk kebaikan bersama baik bagi teknokrat sebagai perancang dan perlaksana dan ahli politik sebagai µpolitical masters¶ dalam penentuan dasar dan hala tuju negara dialaf baru ini. 2. Senario Pembangunan Ekonomi Sejurus berakhirnya dasar Pasaran Bebas sebagai satu polisi pembangunan selepas Merdeka, negara kita melangkah ke satu era baru menuju kearah pembangunan.Tidak dinafikan senario ekonomi negara kita berkembang dengan pesat bermula 70han hingga ke90han dan dikagumi serta disegani negara-negara yang sedang membangun dan juga negara maju. Satu contoh yang paling diingati ialah President Park Chung He daripada Korea Selatan telah datang menimba pengalaman pembangunan di Malaysia. Semasa taklimat di Bilik Gerakan Negara President Park tertarik dengan kata-kata tulisan Arab di dinding dan menanyakan maksud ayat itu. Ayat itu ialah sepotong ayat Al Quran daripada Surah Ar ra¶d ayat 11 yang maksudnya, ³ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri´. mereka

*Pensyarah di Jabatan Muamalat, KIAS

1

President Park telah menjadikan intipati ayat itu sebagai dasar pembangunan negaranya yang terkenal sebagai µSemaul Undong´ atau ³self-reliance¶ dalam Bahasa Inggeris iaitu membawa maksud semangat berdikari. Beberapa negara Afrika juga cuba mencontohi model pembangunan Malaysia. Malaysia dijadikan contoh bagaimana sesebuah negara berbilang kaum dapat membuktikan bahawa keharmonian dan kesetabilan politik boleh dijadikan asas ramuan atau formula pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah berlandaskan dasar-dasar pembangunan yang digubal kerajaan bagi mengatasi cabaran semasa negara. Kita tidak asing lagi dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak mulai 1971 hingga 1990, kemudiannya diberi suntikan nafas baru oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir pada 1991 dengan panggilan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang berterusan ke abad 20. (Rajah 1) Tiga dekad pencapaian cemerlang, membolehkan Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi sebahagian besar kemiskinan, membina infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi pengeksport utama di peringkat global. Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran. Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan mudah mendapat akses kepada teknologi moden. Rajah 1 Dasar-Dasar Pembangunan Utama

2

Kegemilangan bertukar malar dan Malaysia ketinggalan dibandingkan dengan negara seangkatan. Hanya apabila peristiwa 13 Mei berlaku barulah pihak kerajaan telah mengambil tindakan dengan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 3 . Golongan miskin. Sejurus mencapai kemerdekaan dari penjajah British pada tahun 1957 Malaysia telah mencorakkan pembangunan ekonominya berasakan beberapa dasar ekonomi. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. kebanyakkannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani. Dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama yang diadakan sebelum peristiwa 13 Mei kegelisahan Bumiputera keatas fenomena ini jelas membara dan memerlukan perhatian. Berjayakah MEB mentransformasikan ekonomi Malaysia keperingkat global atau terbatas dengan ranjau yang mencabar DEB dan DPN? 3. dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk pembangunan tidak mampu membawa kita ke peringkat seterusnya? Atau berlakukah kepincangan dalam perlaksanaan dasar semasa kerajaan hingga menyebabkan prestasi yang malar? Sekarang ini pula satu dasar pembangunan iaitu Model Ekonomi Baru (MEB) sudah disajikan kepada rakyat oleh Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak untuk mengembalikan keunggulan negara dipersada ekonomi dunia dalam alaf baru ini. masih ramai dan masih mundur. Hasilnya. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. dimana peranan swasta dalam bidang ekonomi adalah bebas. perniagaan dan sektor korporat. Situasi ini menyebabkan jurang perbezaan antara kaum dalam bidang ekonomi menjadi bertambah ketara sehingga menyebabkan ketegangan politik. Dasar pertama iaitu Sistem Ekonomi Bebas adalah satu sistem warisan dari penjajah. kemajuan yang kita capai dalam separuh abad yang lalu. Ini yang dikatakan ³market failure´. Ini bermakna walaupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mengapa berlaku demikian? Mengapa Malaysia tidak unggul saperti dahulu? Adakah ini bermakna dengan berlaku perubahan pada persekitaran luar. yang diamal sejak Malaya merdeka hingga ke akhir 1960.Namun begitu. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. kini menjadi perlahan dan prospek pertumbuhan ekonomi pula menjadi lembap. Dasar Ekonomi Baru (DEB) DEB telah diperkenalkan untuk menangani masaalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara.

3. aman disamping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk luar bandar.7% pada tahun 2005. 4 . mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuiti korporat Bumiputera. Pelajar Bumiputera bukan sahaja mendapat pendidikan diperingkat rendah dan menengah tetapi ramai yang berjaya ke peringkat universiti. Kemudahan moden saperti jalan raya. sekolah. Ramai juga yang dihantar ke institusi pengajian tinggi di luar negeri.2 Pencapaian DEB Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi beserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan itu. Sasaran juga ditetapkan. Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan professional Bumiputera.3% pada tahun 1970 kepada 5. Ini dapat dilihat. kuasa letrik dan bekalan air telah menjadi satu kemestian.3. penatapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% bilangan pekerja mestilah Bumiputera. Di kawasan luar bandar. Ramai professional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar Negara. pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under-employment) hampir hilang. memodenkan sektor pertanian. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. kelinik kesihatan. iaitu 30% pegangan ekuiti korporat oleh Bumiputera. DEB telah melahirkan golongan professional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat.1 Matlamat DEB DEB bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil. Kini terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. Pengstrukturan semula masyarakat adalah supaya jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi. Prinsip pokok penstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari konomi yang yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. Keadaan ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan kira-kira 45 tahun lalu dimana hanya ada segelintir sahaja doktor pakar Bumiputera. misalnyadari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. meningkatkan tahap pelajaran. Dalam erti kata lain.

3 Kelemahan DEB Walaupun DEB telah memberi buah kejayaan. Namun implementasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak kerana ianya menjurus kepada amalan siapa yang dikenali dan bukannya berdasarkan keupayaan atau dalam pepatah Inggeris ³ who you know and not what you know´. Golongan peniaga Bumiputera juga telah wujud walaupun kebanyakannya berstatus industry kecil dan sederhana. Ertinya. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera.4% pada tahun 1970 kepada 19% pada tahun 2000. Mereka mendapat kontrak untuk menjalankan sesuatu projek dan kemudiannya menjualkan atau memberi sub-kontrak kepada peniaga bukan Bumiputera. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku. nepotisma dan kronisma yang berakhir dengan sogokan dan rasuah untuk mendapat ³favour´.Selain itu. Justeru terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi dimana bidang pekerjaan tidak dikenal secara automatik dengan kaum. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. Mereka sebenarnya tidak menjalankan projek itu sendiri tetapi mendapat bayaran imbuhan sebagai pengantara. 3.64 pada tahun 2004. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara ³ Ali-Baba´ atau berniaga diatas angin.74 pada tahun 1990 kepada 1 : 1. DEB mempunyai nilai dan sasaran murni. Misalnya nisbah pendapatan kaum Bumiputera kepada kaum Cina meningkat 1: 1. Sebagai satu konsep penstrukturan sosial. Oleh itu implementasi DEB mungkin tidak mewujudkan keadaan dimana yang terbaik akan berjaya. sebelum DEB. Akibatnya diperingkat awal implementasi DEB. tetapi untuk jangka panjang pencapaian itu sukar dikekal dan dipertigkatkan kerana ianya tidak berasaskan daya saing. tetapi bank-bank utama di Malaysia dimiliki serta diuruskan oleh Bumiputera. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. ada juga rungutan yang tiada ³ padang sama rata´ dikalangan kaum Bumiputera sendiri. Akibatnya wujud dikalangan Bumiputera sindrom penggantungan kepada kerajaan. pegangan ekuiti korporat masih belum lagi 5 . terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka ke university di dalam mahupun di luar negara. sasarannya boleh berjaya. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar Bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. Jika dahulu tiada institusi perbankan yang mempunyai pemilik Bumiputera. Pegangan ekuiti korporat Bumiputera telah meningkat dari 2.Sekarang ini. Keadaan demikian mengundang sindrom patronage. Contohnya. Amalan saperti ini telah membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan dan penggunaan dana yang tidak efisyen. Merit tidak lagi menjadi kayu prestasi.

1 Matlamat Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. 4.2000 teah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN).B. Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. Mahathir Mohamad. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. Implementasi DEB yang dianggap tidak adil.2 Strategi pelaksanaan DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan 6 . dan kecemerlangan ekonomi.A. 4. Jelas bahawa proses socio economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya. Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. 4. system kuota kemasukan universiti telah dianggap oleh kaum bukan Bumiputera sebagai menyempitkan peluang anank-anak mereka yang berkelayakan mendapat pendidikan universiti. kestabilan politik. nilai. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 . DPN telah dilancarkan oleh Y. Antaranya. etika dan moral. kualiti hidup. Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 1990). Dato' Seri Dr. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB).mencecah sasaran 30% kerana pegangan yang ada dijual untuk keuntungan jangka pendek dan bukan dikekalkan serta ditambah untuk pegangan jangka panjang. kecekapan pentadbiran kerajaan. menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. telus dan cekap teah menimbulkan kemarahan dan rasa tidak puas hati dikalangan kaum bukan Bumiputera. ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran.

Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek .aspek kritikal seperti berikut: y Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara. Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saing melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. y y y y y y y 7 .perpaduan negara. dan Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan.

penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan. Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. (Golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan. Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sebanyak $370 sebulan bagi saiz isi rumah 5.2 di Sarawak.4 di Sabah dan $452 bagi saiz isi rumah 5.DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan. Kira-kira 143.1 di Semenanjung Malaysia. y y y 4.000 isi rumah atau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin). Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. Dimensi-dimensi baru DPN adalah seperti berikut: y Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin ³hardcore poor´ di samping mengurangkan kemiskinan relatif. dan Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama.3.3 Program Pelaksanaan Beberapa pendekatan baru yang diambil dalam usaha melaksanakan DPN adalah seperti berikut: 4. Bagi tahun 1990. 8 . $544 bagi saiz isi rumah 5.1 Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambik kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan.

4 Pembasmian Kemiskinan Kadar kemiskinan negara dijangka akan dapat dikurangkan ke paras 7. Untuk mengatasi masalah ini.3. Oleh yang demikian pelaksanaan strategi serampang dua mata DPN akan terus menggalakkan penggemblengan sumber-sumber negara dan menggunakan potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Dalam bidang eksport pula. Kadar pengangguran pula dijangka berkurangan ke tahap 4% dalam tahun 2000. halangan.3. pelaksanaan DEB (1971 . Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan.4. Dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan.3.DPN akan mengambil kira beberapa perubahan dibuat terhadap peranan sektor awam.2% dalam tahun 2000 berbanding dengan 19.2 Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambilkira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru. Oleh kerana kadar kemiskinan yang terlalu tinggi di kawasan luar Bandar pada akhir tahun1960-an. dan 4. 4. Para pengeksport Negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa.halangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat.1% dalam tahun 1990.90) telah 9 .3 Wawasan 2020 Penyertaan semua kaum di negara ini adalah sangat penting untuk Memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020.

Peranan ini lebih sesuai untuk dikendalikan oleh estet-estet komersial. Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di Bandar . Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan Bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandarbandar secara teratur. bekalan air dan elektrik Usaha-usaha yang lebih gigih akan dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah. pengangkutan. Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktivit pengeluaran mereka.bandar juga akan dipertingkatkan. jalanjalan luar bandar.bandar. Pengalaman telah menunjukkan bahawa kos penyelenggaraan skim pembangunan tanah seperti yang diuruskan oleh FELDA adalah lebih tinggi daripada kos pengendalian estet yang serupa oleh sector swasta. pengangkutan dan kemudahan awam.Dengan itu pembukaan tanah baru oleh agensi kerajaan untuk mengatasi masaalah pengangguran tidaklah ekonomikal lagi. Peranan sektor awam dalam pembasmian kemiskinan akan ditumpukan pada program-program sapert pendidikan dan latihan. kesihatan. perumahan. Latihan yang diberikan kepada belia. khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain.memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka. Tambahan pula anak-anak peneroka dan petani yang berpendidikan lebih tinggi kurang berminat untuk bekerja di luar bandar Ramai di antara mereka telah berhijrah untuk bekerja di bandar. Di kawasan bandar. kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan. Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini. Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan 10 .belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi.

program untuk memupuk usahawan muda juga akan diberi tumpuan.3. Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang.5 Penyusunan Semula Masyarakat Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini.peluang . mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahankemudahan modal. Kedudukan ini boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi berikut: y meningkatkan gunatenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Sebagai langkah jangka panjang. penyusunan semula gunatenaga bagi memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara.peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. matlamat DPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya maju dan teguh. Usahasama secara aktif di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Walaupun dasar dan program Kerajaan akan terus menyediakan sokongan kepada usahawan Bumiputera. Sehubungan dengan ini latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diutamakan. menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise. 4. tetapi adalah menjadi harapan kerajaan usahawan Bumiputera akan memajukan perniagaan berasaskan daya usaha sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan. maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. Berhubung dengan ini. dasar ini akan 11 y y .

(1991-2005) saperti berikut: y Malaysia mencapai kemajuan yang membanggakan dalam tempoh 15 tahun pertama Wawasan 2020. 4.4 Pencapaian DPN Prestasi ekonomi negara telah menunjuk kemajuan dalam 15 tahun pertama Wawasan 2020. Asas ekonomi kekal kukuh. Purata OECD 14. pengurusan dan teknikal. y y y Struktur ekonomi terus berkembang kepada berasaskan pembuatan dan perkhidmatan.8% (Rajah 3) Ekonomi beralih daripada pertumbuhan berasaskan modal kepada yang lebih seimbang antara modal.memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan. 2001. Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham.0 y 12 . Langkahlangkah akan diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran .kemahiran yang sesuai bukan sahaja bagi mengurus dan menjalankan pemiagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka. Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN. Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan.868 4. peristiwa September 11. khususnya dalam kategori profesional. KDNK meningkat 6. y merancang dan menyelaras dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta . ( Rajah 2) Kadar kemiskinan menurun ke 2. SARS & Selsema burung & kenaikan harga minyak.938 26.2% setahun meskipun berlaku krisis kewangan Asia. buruh dan produktiviti faktor keseluruhan (TFP).harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera. peperangan di Afghanistan & Iraq.8% dan kemiskinan tegar ke 1.

purata saiz kelas & nisbah guru ± murid meningkat tetapi kualiti sekolah kebangsaan perlu ditingkatkan.y y y Kadar penyertaan pendidikan. 13 .1%. bekalan air dan jalanraya. y y y Rajah 2 Pengagihan Pendapatan 1999 . Kadar inflasi ± 2. Lebihan berkembar akaun semasa imbangan pembayaran & akaun sektor awam disatukan Tabungan & rizab luar negeri terus meningkat Kemajuan dalam S & T dan R & D Kemudahan infrastruktur lebih baik dan bertaraf dunia ~ peningkatan liputan elektrik.9%.2010 Sumber : Laporan Ekonomi. Unit Perancang Ekonomi. dan pengangguran ± 3.

6 % antara 2000-2007 Angka ini menunjukkan kesan akibat krisis tersebut masih terasa sehingga kini.5%.1 Mengapa Perlunya MEB? Prestasi ekonomi Malaysia dalam tempoh satu dekad lalu menjadi asas bagi kerajaan untuk merencana masa depan negara. Pranan sector swasta kini bertambah kecil.1 % setahun seppanjang tempoh 1990-1997. Keluaran Negara Kasar (KDNK) menguncup sehingga 7. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. Krisis ekonomi Asia pada 1997/98 sudah meninggalkan kesan yang amat mendalam.4% pada tahun 1995 tetapi pada tahun 2008 ia berkembang hanya 1.Pelaburan swasta meningkat 25. Ekonomi negara tumbuh pada kadar 8. Model Ekonomi Baru (MEB) 5. Unit Perancang Ekonomi Seperti DEB. 5.Keadaan demikian menimbulkan beberapa kekangan. Nisbah 14 .4%. tetapi jatuh pada kadar 5.Rajah 3 Kadar Kemiskinan dan Kemiskinan Tegar Mengikut Kumpulan Etnik [%] Sumber: Laporan Ekonomi. dan ini meletakkan ekonomi negara malar.

3% sebaliknya menurun kepada 4. Dalam tempoh 1882-1997 nisbah ini ialah 7.2 Matlamat MEB Matlamat utama MEB adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang tahun 2020 disamping menjamin kualiti hidup rakayat sentiasa diutamakan.1% bagi tempoh 1996-2000. Malaysia berada ke tangga 21 daripada 131 negara. Malaysia kekal pada tahap sederhana sejak tahun 2000. 5. Pada masa yang sama sektor perkhidmatan tidak berkembang saperti dijangkakan sungguhpun ada kemajuan dalam sektor pelancongan dan pertumbuhan industri baru saperti pendidikan dan logistik. Keperincian matlamat MEB adalah saperti berikut: 15 . Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Semua fakta ini membuktikan bahawa Malaysia tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana dan tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul. Jurang perbezaan eonomi juga semakin ketara berbanding dengan negara saperti Taiwan. kebanyakan dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya.pelaburan asing (FDI) kepada KDNK jga menunjukkan trend penurunan yang konsisten. Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar. Negara tersebut telah mendahului kita dari segi kadar pertumbuhan pendapatan per kapita. Dari segi penanda aras daya saing. Hakikatnya. Sumbangan sektor ini dalam ekonomi adalah pada kadar 55% iaitu jauh lebih kecil daripada yang disasarkan.2% bagi tempoh 2001-2008 berbanding pencapaian 15.2% sepanjang tempoh 2002-2007. Berdasarkan Indeks Pertumbuhan Daya Saing (Growth Competitiveness Index) 2008 diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Malaysia memerlukan satu model ekonomi baru. hong Kong dan Singapura. keupayaan teknologi dan pembangunan modal insan. berbanding ke 19 pada tahun 2007. Model ekonomi itu juga akan menggariskan bagaimana Malaysia boleh menganjakkan kedudukan ekonominya daripada sebuah negara yang berada pada peringkat pendapatan sederhana tinggi kepada pendapatan tinggi. Sektor ekspot yang dianggap pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan trend yang menurun dengan hanya mencapai pertumbuhan 5.

y Kemampanan untuk memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang.untuk memantapkan perkhidmatan awam dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas. berintegrasi serantau. seimbang. Sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai oleh barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam persekitaran yang bersaingan. Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi. Pencapaian Diutamakan . y Keterangkuman untuk membolehkan semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya.3 Empat Tonggak Transformasi Negara y Konsep 1 Malaysia : Rakyat Didahulukan. Program Transformasi Ekonomi ± tonggak utama yang akan melonjakkan Malaysia ke arah status negara maju sejajar dengan matlamat Wawasan 2020 Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011 ± 2015 sebagai pelan bertindak melaksanakan program yang dirancang y y y 5. ditadbir urus dengan rapi.untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia bagi menghadapi cabaran yang mendatang Program Transformasi Kerajaan (PTK) . Bagi mempastikan kelancaran dasar ini kerajaan telah merumuskan satu rangka kerja yang mengandungi empat tonggak bagi mendorong perubahan yang hendak dicapai ke arah status negara maju. berorientasikan keusahawanan dan inovatif. Ekonominya kelak adalah berpandukan pasaran. hasil daripada kepintaran rakyatnya yang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang harmoni dan tradisi budayanya yang kaya. NKRA). fokus pasaran dan membantu pasaran. 16 .y Berpendapatan tinggi dengan sasaran AS $15.000 per kapita pada tahun 2020. Kerajaan akan terus berperanan untuk menangani gangguan daripada kegagalan pasaran yang tidak dapat dielakkan. 5.4 Ciri Teras MEB Bagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun 2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan Malaysia yang terkenal dengan transformasi kukuh.000 20.

termasuk mereka yang dari luar negara. Sistem pendidikan yang berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir. perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal. asas bakat Malaysia mesti ditingkatkan. kerja ini pula mesti segera menarik pekerja yang layak. sosial dan institusi. Kesemuanya ini akan menyumbang kepada perluasan pasaran melalui integrasi serantau dalam perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan. Pendapatan tinggi datang daripada 17 . mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme. MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pertumbuhan daripada pembiayaan yang tersedia. Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk.5. 5. 5. Sepanjang sejarah yang tercatat.1 Menyubur kembali sektor swasta. Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang profil yang lebih tinggi dalam transformasi negara. Penyesuaian pasaran buruh mestilah lancar: pekerja yang layak perlu segera mendapat kerja yang layak dengannya. bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terusmenerus mendorong produktiviti ke hadapan merupakan asas pertumbuhan ekonomi yang mampan. ekonomi mengalami pertumbuhan jangka panjang yang terjamin berterusan melalui inisiatif keusahawanan sektor swasta.5. Pasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar: pekerjaan dan pekerja mesti dipadankan dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti dan dengan itu meningkatkan upah untuk semua. Firma swasta. Dalam masa yang sama.2 Membangunkan tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing.Institusi kerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap hasil berasaskan pencapaian selaras dengan PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan tinggi dengan keupayaan melaksanakan pelbagai tugas dan pada masa yang sama. didorong oleh insentif ekonomi yang menggalakkan individu mengambil pandangan jauh dan mengelak daripada sikap suka mengambil kesempatan jangka pendek. badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk mencapai standard tadbir urus yang diterima pakai di peringkat antarabangsa.5 Inisiatif Pembangunan Strategik (IPS) MEB juga menggariskan 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik untuk merealisasi matlamatnya saperti berikut: 5.

Asas hasil kerajaan mesti dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemasuntuk merangsang penggunaan hasil yang lebih baik. kawalan harga dan aneka insentif yang telah hilang objektif asalnya. Malaysia mesti menghapuskan halangan yang menghindarkan rakyatnya yang berkebolehan daripada mendapatkan kemahiran dan pada masa yang sama. akan disusun semula untuk menghapuskan ciri merentir (rentseeking) dan kuasa naungan (patronage). Institusi awam tidak harus menduplikasikan fungsi yang dijalankan dengan baik oleh sektor swasta. menarik insan berbakat ini supaya terus berkhidmat dalam negara 5.5 Tindakan afirmatif yang telus dan mesra kerajaan Komponen utama keterangkuman adalah untuk memupuk peluang ekonomi yang sama dan adil.5. 5.4 Mengukuhkan sektor awam.5. 5. Institusi awam mesti disusun semula.insan mahir yang menggunakan bakat mereka untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan cemerlang. Pengurusan fiskal mesti dikukuhkan supaya merangkumi ketelusan yang lebih tinggi dan untuk memberikan insentif yang betul. 18 . menggunakan pendekatan µmenyeluruh kerajaan¶ bagi memudahkan operasi sektor swasta. ia seharusnya berusaha memikul tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sector swasta. Tindakan afirmatif akan mengambil kira semua kumpulan etnik dengan adil dan sama rata selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40% isi rumah berpendapatan rendah.3 Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing. Program tindakan afirmatif akan didasarkan pada criteria mesra pasaran dan berasaskan pasaran sambil mengambil kira keperluan dan merit pemohonnya. PTE akan membantu individu dan firma untuk mengurangkan impak daripada langkah berani ini dengan menyediakan jaring keselamatan sosial yang lebih baik dan dana transformasi khas. Oleh itu. Institusi dan program tindakan afirmatif sedia ada akan diteruskan dalam MEB tetapi. Sebaliknya. Malaysia tidak boleh terlepas peluang untuk menggerakkan sumbernya yang amat berharga ini.5. Banyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi akan mengalami suasana kebersaingan yang lebih sengit dengan terhapusnya subsidi. selaras dengan pandangan pihak berkepentingan yang utama. Penyampaian perkhidmatan kerajaan mesti cekap dan berkesan. Suruhanjaya Peluang Sama Rata akan ditubuhkan untuk memastikan keadilan dan menangani diskriminasi tidak wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh kumpulan yang dominan.

yang mewajibkan pembaziran dan kos lebihan dikurangkan. Masyarakat Bumiputera ketika itu gelisah kerana keselesaan hidup yang dijanjikan tatkala negara mencapai kemerdekaan kekal sebagai slogan.Satu Penilaian Sejak lebih tiga dekad yang lalu ekonomi Malaysia bergerak di atas landasan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilanjutkan pula dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Kebolehmampanan kewangan awam melalui disiplin fiskal yang ketat.5. mendukung pelaksanaannya. seperti output pertanian hiliran. pertanian dan perkhidmatan merupakan proses yang memerlukan inovasi berterusan dan pertumbuhan produktiviti dengan kemajuan teknologi yang ketara dan dorongan keusahawanan. Ini dirumitkan dengan kekurangan jumlah mereka dalam bidang profesional. Penyertaan mereka dalam sektor industri dan perdagangan amat kecil sekali.6 Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan Transformasi ekonomi dalam sektor perindustrian. Ekonomi ikut bidangan mesti diberikan tumpuan melalui koridor pertumbuhan untuk menyuburkan pengembangan berpotensi ke dalam pasaran baru.8 Memastikan kebolehmampanan pertumbuhan Memulihara sumber asli kita dan melindungi kepentingan generasi masa depan mesti dimudahkan dengan melaksanakan dasar penentuan harga. kawal selia dan dasar strategik untuk mengurus sumber mudah lupus dengan cekap.5. 6. penjanaan tenaga alternatif dan pengurangan perubahan iklim. merupakan mercu tanda untuk memelihara keseimbangan makroekonomi dan kestabilan kewangan. Justeru kerana dasar-dasar ini menekankan keadilan sosial tatkala ianya digubal maka majoriti rakyat.7 Meningkatkan sumber pertumbuhan Malaysia mesti memanfaatkan lokasi strategiknya dan kelebihan berbandingnya yang datang daripada anugerah sumber aslinya untuk mewujudkan platform pengeluaran yang mendorong pertumbuhan nilai tambah yang tinggi dengan kesan limpahan. 5. Maka tindakan tegas pemerintah untuk melaksanakan dasar serampang dua mata: membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dilihat sebagai langkah positif. Dasar. ekopelancongan.5. 19 . 5. Penggunaan proses yang selaras dengan amalan baik dan standard antarabangsa akan menambahbaikkan peluang bagi firma Malaysia untuk berjaya dalam arena pasaran global.5.dasar ini bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum dan pengagihan kekayaan negara secara seimbang antara kaum. Dasar-Dasar Pembangunan Pra-MEB .

India. ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksamaan pendapatan. termasuk dengan penghantaran pelajar-pelajar ke luar negera. Rasuah di Malaysia semakin menjadi. pengagihan saham diketepikan atas alasan melaksanakan dasar kerajaan untuk kepentingan Bumiputera. Walau bagaimanapun. Pelaburan pendidikan tinggi untuk Bumiputera . rasuah. Pada tahun 2005. Wawasan DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial tidak kesampaian kerana jelas terbukti jurang pendapatan dan kehidupan yang semakin melebar antara golongan kaya dengan golongan bawahan yang kurang bernasib baik. Malaysia berada pada 0. 20 . 80-an dan 90-an bagi pelajar-pelajar Bumiputera yang cemerlang. termasuk dalam bidang matematik dan sains melalui pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar miskin dan dari luar bandar. Malaysia tersenarai di nombor 10 dari 25 ekonomi di rantau Asia Pasifik. malah di belakang Indonesia dan Thailand. dari awal 70-an.1 mata tahun sebelumnya. Kaedah pembahagian tidak telus dan berlegar di kalangan kelompok tertentu. Dasar ini juga telah membuka ruang yang lebih luas kepada rasuah dan lain-lain jenayah kewangan serta penyalahgunaan kuasa. Thailand dan Pakistan. Hong Kong dan Jepun mendahului senarai Asia Pasifik sebagai negara paling rendah kadar rasuah sementara Myanmar berada di tempat paling corot. dengan memperoleh lima dari 10 mata berbanding 5. kronisma dan sebagainya menggagalkan Bumiputera mengumpul harta saperti dijanjikan. Malaysia masih lagi di hadapan China. Malaysia telah jatuh lima tangga kepada tempat ke 44 antara 163 negara di dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2006. Prosedur tender. Hanya yang dikesali ialah diatas sebab-sebab penyelewengan. Malaysia mencatat kesenjangan paling ketara di Asia Tenggara. penilaian terbuka dan telus dalam soal penswastaan. kontrak dan program penswastaan. kroni dan rakan-rakan mereka untuk membolot saham. Indonesia. setelah sekian lama matlamat asal DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial dan memupuk semula perpaduan nasional mula dikaburi dan dipersoalkan. yang terkumpul atas nama bumiputera adalah tinggi. Dasar itu disalahgunakan segelintir pemimpin-pemimpin memberi ³favour´ kepada keluarga. telah berjaya melahirkan golongan profesional dan berketerampilan dalam pelbagai bidang. Akibatnya ternyata dasar tersebut lebih merupakan kesempatan kelompok kecil mengaut kekayaan yang banyak atas nama Bumiputera. Singapura. Mengikut ukuran nisbah Gini (Gini coefficient).Tidak dinafikan kenyataan bahawa dasar-dasar pembangunan kerajaan telah menghasilkan mobiliti sosial untuk kaum Bumiputera. Paling jelas kesannya adalah dalam bidang pendidikan.47. 10 mata menggambarkan ekonomi yang bersih dan satu mata merujuk negara yang sangat rasuah. Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dasar-dasar tersebut.

Pada tahun 1999. Namun indeks garis kemiskinan yang digunakan juga terlalu rendah. Sabah dan Sarawak yang majoriti besarnya terdiri daripada masyarakat Bumiputera. Di Asia hanya Jepun. Malah dengan mata indeks pembangunan manusia sebanyak 0. jurang pendapatan di Malaysia adalah kedua paling teruk di antara negara-negara Asia yang mempunyai data untuk kajian. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menyara keluarga 5 orang termasuk sewa rumah. Kita tidak menyangkal kenyataan bahawa terdapat kemajuan dari sudut prasarana luar bandar. dan kebanyakan keluarga miskin di luar bandar terletak di Kelantan. Malaysia tersenarai di nombor 59 dari 177 negara. Malah. Perbezaan kawasan bandar dan desa juga amat ketara. Data dan angka mungkin menarik dihidangkan sebagai propaganda tetapi tidak meleraikan kenyataan mengenai kesengsaraan hidup rakyat. Malaysia sudah teramat hampir dengan 0. Korea Selatan dan Singapura yang tersenarai di tempatyang lebih tinggi.Menurut Bank Dunia. Malaysia bukan lagi ekonomi yang baru atau negara dunia ketiga dari segi pembangunan. Kos sara hidup telah meningkat secara berterusan dan kadar pendapatan RM510 yang diguna untuk mengukur kemiskinan di pantai barat Semenanjung Malaysia langsung tidak munasabah. Hanya Papua New Guinea lebih corot dari Malaysia.793. Perlis. negaranegara yang mempunyai jurang pendapatan yang lebih besar terletak di Amerika Selatan dan Tengah ± rantau yang sememangnya mempunyai jurang ekonomi yang besar ± dan negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan dan Zimbabwe. Selain dari Papua New Guinea. tetapi apa yang dimusykilkan ialah kerana sementara masyarakat Bumiputera terus menggantungkan harapan kepada satu dasar yang dianggap penyelamat. pendidikan dan kesihatan yang lebih menyeluruh berbanding dengan keadaan pada awal tahun 50-an. Terengganu. Di dalam laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP).800 mata untuk dikategorikan sebagai negara maju. pendapatan isirumah luar bandar hanya 55% dari pendapatan isirumah di bandar. Sementara masyarakat Bumiputera dibelai dengan dasar yang akan menyelamatkan mereka. masyarakat bukan Bumiputera di sebaliknya resah gelisah kerana menganggap mereka 21 . Namun sekali lagi kejayaan tersebut tidak harus dibandingkan nisbah dengan negara-negara mundur Afrika. Kedah. Malaysia berada di nombor 101 dari segi nisbah Gini. Malangnya Malaysia terangkul di antara negara dengan pembangunan manusia yang tinggi tetapi ketidaksamaan ekonomi terus membesar. dari 127 negara yang diberikan data. Keadaan demikian mempunyai kesan berpanjangan kerana negara-negara yang mencapai tahap pembangunan manusia yang tinggi biasanya memiliki jurang ekonomi yang lebih kecil. yang tidak diselesaikan oleh tindakan afirmatif dasar-dasar tersebut. Kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan dari 29% pada 1980 kepada 5-6% pada tahun 2000. makan minum dan pakaian.

semua hendak gaya hidup yang berkualiti. Semua orang tertunggu hasilnya.mempunyai rentak dan tempo yang sama saperti dirancangkan. Persoalannya yang berlegar diminda kita ialah apakah perlaksanaannya. Kita tidak mahu berulang lagi isu-isu yang menyebabkan dasar-dasar terdahulu (DEB. Tidak dinafikan.5 bilion tahun lepas. Matlamat untuk menjadikan negara yang maju serta berpendapatan tinggi bukan mudah direalisasikan tanpa komitmen semua pihak baik dari pihak kerajaan mahupun swasta. Hong Kong dan Singapura merupakan penerima terbesar pelaburan asing pada 2005. tetapi dengan menanganinya secara terbuka dan berhemah. pelaburan asing ke Asia Selatan. memberi peluang pekerjaan kepada jumlah yang ramai. penyelewengan dan salah guna kuasa. berbanding beberapa tahun lalu di mana kita berada di tempat kedua. China. 7. kita ketinggalan berbanding Indonesia di dalam pelaburan asing buat pertama kali sejak 1990. Misi Yang Belum Selesai Tidak dinafikan MEB yang dibentangkan oleh Kerajaan merupakan satu ajenda memantapkan ekonomi negara dalam satu era yang penuh cabaran. Sekali lagi. semua ingin mecapi nikmat pembangunan. Secara keseluruhannya. Berkemungkinankah berlakunya kepincangan sehingga menjejas pencapaian saperti dijangkakan. Walaupun ada sedikit penurunan pada kadar 22 .46 bilion tahun lepas. Timur dan Tenggara melonjak ke RM610. Aliran wang masuk ke Indonesia meningkat sebanyak 177% ke RM19. kronisma. kita berdepan dengan masaalah rasuah. beberapa langkah yang diperkenalkan sejurus selepas krisis mata wang Asia untuk menyelamatkan ekonomi nasional kita menampakkan hasil. DPN) dilihat kurang berkesan. Malaysia tersenarai hanya di nombor 6 dari sepuluh negara Asia Tenggara di dalam menarik pelaburan asing tahun lepas.didiskriminasikan. dasar-dasar tersebut seharusnya menerima kenyataan bahawa cara terbaik menghadapi arus globalisasi ialah bukan dengan menutup ekonomi kita. dan semua pasti inginkan kemajuan. Walaupun selama tiga dekad negara mencapai kemajuan dan rakyat menikmati buah hasilnya. Pengalaman tersebut harus mengajar kita untuk yakin dan bijak memilih aspek kesejagatan yang amat diperlukan untuk mengangkat ekonomi supaya lebih terbuka. Kita mengorak langkah sejak akhir 70-an kerana kejayaan menarik pelaburan asing ke Pulau Pinang dan Lembah Klang. Mereka gusar merenungkan anak pintar dinafikan peluang pendidikan di universiti tempatan. Namun. pantas membangun dan mapan. meningkat 19% dari 2004. Ia telah membantu mencatat pertumbuhan. kontrak dikaut oleh kelompok kecil dan pemacuan ekonomi keseluruhannya agak lembab.

Apa yang diinginkan oleh rakyat bukannya peningkatan angka atau nilai peratusan pendapatan semata-mata. MEB itu juga merupakan imbasan kembali kepada konsep pensyarikatan dan penswastaan Malaysia yang dilaksanakan oleh Tun Dr Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri . hidup lebih aman. Seperkara lagi yang membimbangkan masyarakat ialah bertambahnya penyakit sosial dan kes jenayah.rasuah. Objektif ini sangat murni ± tetapi penekanan terhadap peranan syarikat swasta dalam memacu ekonomi liberal kapitalis ini secara drastik akan meninggalkan kesan ekonomi terhadap penduduk luar bandar dan memungkinkan jurang antara bandar dan luar bandar terus melebar. Kita tidak ingin melihat MEB terpalit dengan stigma dasar-dasr terdahulu. merempit. meragut. Kita dahagakan pembangunan supaya rakyat dalam negara kita mampu mempunyai kuasa membeli yang tinggi. akan tetapi rekod menunjukkan bahawa berlakunya pelepasan tangggungjawab kerajaan itu telah melahirkan satu monopoli baru sektor perkhidmatan yang akhirnya menekan ekonomi rakyat. pencolekan. Walaupun ada usaha untuk menangani gejala ini namun ia masih leluasa. Mengapa berlaku demikian? Adakah ini satu perkara lumrah yang dialami negara yang membangun? Adakah dasar-dasar yang digubal merangkumi pencegahan gejala yang menular ini. pembunuhan dan bermacam kes jenayah. pembuangan bayi. tetapi tanpa akhlak yang dihayati oleh pembuat dan pelaksana dasar. tetapi yang diinginkan ialah kesan sebenar dari perubahan suasana masyarakat yang lebih 23 .000 kepada AS$20. fenomena ini masih jadi kudis kepada pembangunan dan melibatkan sejumlah besar wang kerajaan. rompak. Cukup kah program agama dan moral yang dijalankan untuk membendungnya? Adakah dasar pembangunan terdahulu tidak mempunyai roh dan tidak menekankan kepentingan akhlak yang merupakan satu asas terpenting dalam memastikan transparensi dan ketelusan pelaksanaan sesuatu dasar ekonomi? Sesebuah negara boleh sahaja mempunyai dasar yang melangit halatujunya. pengurusan yang baik dan pemuliharaan sumber alam. contohnya sasaran bagi meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia daripada AS$15. dan akhirnya ianya hanya bersifat membuat perubahan terhadap kulit dan bukannya bersifat holistik yang merangkumi perkaitan antara dosa-pahala dan keadilan menyeluruh. Masaalah pendatang haram masih belum selesai. Tiap hari kita disajikan dengan berita penagihan dadah. Walaupun pihak kerajaan memberikan jaminannya. di mana pihak kerajaan akan melepaskan kepentingannya sedikit demi sedikit dalam sektor perkhidmatan rakyat kepada pihak swasta. rogol. maka negara masih akan dibelenggu dengan sistem liberal kapitalis.000 dalam tempoh 10 tahun.

Jangan timbul pengkhianatan terhadap mereka yang berhak kerana ini adalah tanggugjawab kerajaan kepada rakyat. Masaalah perlaksanaan perlu ditangani dengan bijaksana bagi mengelak satu ³doldrum´ dalam pembangunan yang pasti menjejas kesejahteraan rakyat. kita inginkan tindakan yang adil dan saksama tanpa mengambil kira kaum atau fahaman politik. Penutup Kita dihidangkan kek ekonomi yang besar yang patut sama-sama dinikmati oleh rakyat jelata. Dapatkah MEB menjarakkan dari kepincangan ketirisan pembangunan terdahulu? Mampukah ia merrealisasikan transformasi negara di alaf baru ini? Samasama kita tunggu dan lihat.. Penerusan sikap ini serta tidak menghormati prinsip demokrasi akan menjadi bom jangka yang akan menggagalkan kesejahteraan ekonomi negara dan rakyat jelata. Kelemahan dasar-dasar terdahulu harus dihindari sebaik mungkin. Kita tidak mahu jurang yang besar membezakan yang ada dan tidak berada. Kita inginkan kemajuan. Justeru kita ingin pastikan negara maju dengan ekonomi yang ³vibrant´ serta dinamik. Kita juga tidak mahu hidup miskin dalam negara yang kaya. 24 . kemakmuran dan kemakmiran yang diredhai Allah. 8. Kita tidak mahu ada yang kempunan merasainya. Kemajuan dan kemakmuran akan tercapai jika semua pihak telus memberi komitmen dalam perlaksanaan MEB. Kita tidak mahu mendengar tuduhan-tuduhan yang bakal dilontar kepada kerajaan menjalankan system ³doublestandard´ mereka yang tidak sealiran dengan pemerintah. akauntabiliti yang nyata serta struktur ekonomi yang lebih adil. sifar rasuah.kondusif dan selamat dari jenayah. Selain dari itu juga.

org 2009 18. DBP. Philip Schellkens ³ Malaysia Cannot Afford to Go Slow in Structural Reform Implementation´ blogs worldbank.org 2010 19. Bank Negara Annual Report 2009 4.Reports on Malaysia. Abd al Rahman Zaki Ibrahim ³ Penunjuk Amalan Ekonomi´ Terj. Dato Dr Mahani Zainal Abidin and Prof. Dasar Ekonomi Baru 1971 -1991 6. Dato Dr Mahani Zainal Abidin ³ Driving Towards High Income Economy´ Paper presented at the Conference on Competitiveness : Driving Innovation for Competitiveness Nov 2010. Mahadevan Raduka ³ Sustainable Growth and Economic Development : A Case Study of Malaysia´ . Philip Schellekens ³What is New in Malaysia¶s New Economic Model´ blogs worldbank. Dasar Pembangunan Nasional 1992 7. Oleh Ismail bin Omar. 1972 13. World Bank Report on Malaysia MEM April 2010 ³ Growth Through Innovation´ 23. olehMujaini Tarinun. Edward Elgar Publishing 2007 16. 2010 Economic Planning Unit. Article by Dr Hsu Nov 2009 22.Bibliografi 1. Model Ekonomi Baru. Al Quran da hadith 3. Umer Chapra ³Ke Arah Sistem Kewangan Yang Adil´ Terj. DBP Kuala Lumpur 1990 14. World Bank . New World Encyclopedia ³ Park Chung He ± The New Community Movement´ 17. 8. Donald R Snodgrass ³Inequality and Economic Development in Malaysia´ 1979 Malaysian Institute of Management (MIM) 10. M. Government and Society´ Asean Economic Press 2003 21. Britanica ± New Economic Development Policy: Malaysia 2009 5. Rajah Rasiah ³The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy´ UNDP 2009 9. Ramon Navaratnam ³ Malaysian Economic Challenges ± A Critical Analysis of the Malaysian Economy.org 2030 20.Kuala Lumpur 1998 2.GOM 15. Philip Schellekens ³The Winds of Change Are Blowing in Malaysia´ blogs worldbank. James B Ang ³ Financial Development and Economic Growth in Malaysia´ Routlege UK 2008 11. Laporan Ekonomi 2009 EPU 12. World Bank Institute ± Country Data Report for Malaysia 1996-2009 25 . Lo. Fu-Chen and Byong-Nak Song ³ The Saemaul Undong ± The Korean Way of Rural Transformation´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful