BERJAYAKAH MODEL EKONOMI BARU (MEB) MENTRANSFORMASI SENARIO EKONOMI NEGARA?

Oleh: A Rahman bin Ramli *
1. Abstrak Artikel ini mengupas prestasi pembangunan ekonomi Malaysia melalui dasar-dasar pembangunan kerajaan saperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional(DPN) dan berkemungkinankah kelemahan implementasi dasr-dasar tersebut memberi kesan keatas Model Ekonomi Baru yang menggantinya. Kupasan yang di buat dalam artikel ini mengenai senario pembangunan ekonomi Malaysia merupakan pendapat peribadi penulis yang inginkan pembangunan yang telus serta memberi manafaat kepada rakyat. Tiada terniat untuk menyentuh perasaan mana-mana pihak atau menidakkan pencapaian yang telah kita semua nikmati. Ia adalah sekadar memberi pandangan bahawa disebalik kejayaan ada juga ketidakpuasan dalam perlaksanaannya kerana tanpa disedari atau tidak ada pihak yang merasakan terpinggir dalam arus pembangunan. Maklumbalas ini semata-mata untuk kebaikan bersama baik bagi teknokrat sebagai perancang dan perlaksana dan ahli politik sebagai µpolitical masters¶ dalam penentuan dasar dan hala tuju negara dialaf baru ini. 2. Senario Pembangunan Ekonomi Sejurus berakhirnya dasar Pasaran Bebas sebagai satu polisi pembangunan selepas Merdeka, negara kita melangkah ke satu era baru menuju kearah pembangunan.Tidak dinafikan senario ekonomi negara kita berkembang dengan pesat bermula 70han hingga ke90han dan dikagumi serta disegani negara-negara yang sedang membangun dan juga negara maju. Satu contoh yang paling diingati ialah President Park Chung He daripada Korea Selatan telah datang menimba pengalaman pembangunan di Malaysia. Semasa taklimat di Bilik Gerakan Negara President Park tertarik dengan kata-kata tulisan Arab di dinding dan menanyakan maksud ayat itu. Ayat itu ialah sepotong ayat Al Quran daripada Surah Ar ra¶d ayat 11 yang maksudnya, ³ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri´. mereka

*Pensyarah di Jabatan Muamalat, KIAS

1

President Park telah menjadikan intipati ayat itu sebagai dasar pembangunan negaranya yang terkenal sebagai µSemaul Undong´ atau ³self-reliance¶ dalam Bahasa Inggeris iaitu membawa maksud semangat berdikari. Beberapa negara Afrika juga cuba mencontohi model pembangunan Malaysia. Malaysia dijadikan contoh bagaimana sesebuah negara berbilang kaum dapat membuktikan bahawa keharmonian dan kesetabilan politik boleh dijadikan asas ramuan atau formula pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah berlandaskan dasar-dasar pembangunan yang digubal kerajaan bagi mengatasi cabaran semasa negara. Kita tidak asing lagi dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak mulai 1971 hingga 1990, kemudiannya diberi suntikan nafas baru oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir pada 1991 dengan panggilan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang berterusan ke abad 20. (Rajah 1) Tiga dekad pencapaian cemerlang, membolehkan Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi sebahagian besar kemiskinan, membina infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi pengeksport utama di peringkat global. Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran. Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan mudah mendapat akses kepada teknologi moden. Rajah 1 Dasar-Dasar Pembangunan Utama

2

Mengapa berlaku demikian? Mengapa Malaysia tidak unggul saperti dahulu? Adakah ini bermakna dengan berlaku perubahan pada persekitaran luar. Kegemilangan bertukar malar dan Malaysia ketinggalan dibandingkan dengan negara seangkatan. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. Berjayakah MEB mentransformasikan ekonomi Malaysia keperingkat global atau terbatas dengan ranjau yang mencabar DEB dan DPN? 3. Hanya apabila peristiwa 13 Mei berlaku barulah pihak kerajaan telah mengambil tindakan dengan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 3 . Situasi ini menyebabkan jurang perbezaan antara kaum dalam bidang ekonomi menjadi bertambah ketara sehingga menyebabkan ketegangan politik. kemajuan yang kita capai dalam separuh abad yang lalu. Dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama yang diadakan sebelum peristiwa 13 Mei kegelisahan Bumiputera keatas fenomena ini jelas membara dan memerlukan perhatian. kebanyakkannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani. masih ramai dan masih mundur. yang diamal sejak Malaya merdeka hingga ke akhir 1960. perniagaan dan sektor korporat. Hasilnya.Namun begitu. Golongan miskin. Dasar Ekonomi Baru (DEB) DEB telah diperkenalkan untuk menangani masaalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. kini menjadi perlahan dan prospek pertumbuhan ekonomi pula menjadi lembap. Ini bermakna walaupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dasar pertama iaitu Sistem Ekonomi Bebas adalah satu sistem warisan dari penjajah. Ini yang dikatakan ³market failure´. dimana peranan swasta dalam bidang ekonomi adalah bebas. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Sejurus mencapai kemerdekaan dari penjajah British pada tahun 1957 Malaysia telah mencorakkan pembangunan ekonominya berasakan beberapa dasar ekonomi. dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk pembangunan tidak mampu membawa kita ke peringkat seterusnya? Atau berlakukah kepincangan dalam perlaksanaan dasar semasa kerajaan hingga menyebabkan prestasi yang malar? Sekarang ini pula satu dasar pembangunan iaitu Model Ekonomi Baru (MEB) sudah disajikan kepada rakyat oleh Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak untuk mengembalikan keunggulan negara dipersada ekonomi dunia dalam alaf baru ini.

Ramai juga yang dihantar ke institusi pengajian tinggi di luar negeri. Ini dapat dilihat. Ramai professional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar Negara. Dalam erti kata lain.2 Pencapaian DEB Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi beserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan itu. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. Prinsip pokok penstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari konomi yang yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuiti korporat Bumiputera. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk luar bandar. 3. Kini terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. memodenkan sektor pertanian. Keadaan ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan kira-kira 45 tahun lalu dimana hanya ada segelintir sahaja doktor pakar Bumiputera.3% pada tahun 1970 kepada 5.7% pada tahun 2005. Pelajar Bumiputera bukan sahaja mendapat pendidikan diperingkat rendah dan menengah tetapi ramai yang berjaya ke peringkat universiti. DEB telah melahirkan golongan professional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. Pengstrukturan semula masyarakat adalah supaya jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi. sekolah. penatapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% bilangan pekerja mestilah Bumiputera. kuasa letrik dan bekalan air telah menjadi satu kemestian. pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under-employment) hampir hilang.3. Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan professional Bumiputera. Sasaran juga ditetapkan. kelinik kesihatan. Di kawasan luar bandar. iaitu 30% pegangan ekuiti korporat oleh Bumiputera. Kemudahan moden saperti jalan raya. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. meningkatkan tahap pelajaran. 4 . misalnyadari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. aman disamping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.1 Matlamat DEB DEB bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil.

Amalan saperti ini telah membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan dan penggunaan dana yang tidak efisyen.64 pada tahun 2004. Mereka sebenarnya tidak menjalankan projek itu sendiri tetapi mendapat bayaran imbuhan sebagai pengantara. Oleh itu implementasi DEB mungkin tidak mewujudkan keadaan dimana yang terbaik akan berjaya. Merit tidak lagi menjadi kayu prestasi. ada juga rungutan yang tiada ³ padang sama rata´ dikalangan kaum Bumiputera sendiri.74 pada tahun 1990 kepada 1 : 1. Namun implementasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak kerana ianya menjurus kepada amalan siapa yang dikenali dan bukannya berdasarkan keupayaan atau dalam pepatah Inggeris ³ who you know and not what you know´. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara ³ Ali-Baba´ atau berniaga diatas angin.Selain itu. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Ertinya. terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka ke university di dalam mahupun di luar negara. Akibatnya diperingkat awal implementasi DEB. pegangan ekuiti korporat masih belum lagi 5 . nepotisma dan kronisma yang berakhir dengan sogokan dan rasuah untuk mendapat ³favour´. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku.4% pada tahun 1970 kepada 19% pada tahun 2000. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar Bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. Misalnya nisbah pendapatan kaum Bumiputera kepada kaum Cina meningkat 1: 1. tetapi bank-bank utama di Malaysia dimiliki serta diuruskan oleh Bumiputera. tetapi untuk jangka panjang pencapaian itu sukar dikekal dan dipertigkatkan kerana ianya tidak berasaskan daya saing. Pegangan ekuiti korporat Bumiputera telah meningkat dari 2. DEB mempunyai nilai dan sasaran murni.3 Kelemahan DEB Walaupun DEB telah memberi buah kejayaan. Golongan peniaga Bumiputera juga telah wujud walaupun kebanyakannya berstatus industry kecil dan sederhana. Keadaan demikian mengundang sindrom patronage. sebelum DEB. 3.Sekarang ini. sasarannya boleh berjaya. Justeru terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi dimana bidang pekerjaan tidak dikenal secara automatik dengan kaum. Akibatnya wujud dikalangan Bumiputera sindrom penggantungan kepada kerajaan. Contohnya. Mereka mendapat kontrak untuk menjalankan sesuatu projek dan kemudiannya menjualkan atau memberi sub-kontrak kepada peniaga bukan Bumiputera. Sebagai satu konsep penstrukturan sosial. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. Jika dahulu tiada institusi perbankan yang mempunyai pemilik Bumiputera.

DPN telah dilancarkan oleh Y. etika dan moral.2000 teah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). 4.1 Matlamat Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. system kuota kemasukan universiti telah dianggap oleh kaum bukan Bumiputera sebagai menyempitkan peluang anank-anak mereka yang berkelayakan mendapat pendidikan universiti. nilai. Mahathir Mohamad. Dato' Seri Dr. telus dan cekap teah menimbulkan kemarahan dan rasa tidak puas hati dikalangan kaum bukan Bumiputera.mencecah sasaran 30% kerana pegangan yang ada dijual untuk keuntungan jangka pendek dan bukan dikekalkan serta ditambah untuk pegangan jangka panjang. Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. Antaranya.2 Strategi pelaksanaan DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan 6 . 4. Implementasi DEB yang dianggap tidak adil. 4. kestabilan politik. ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. kualiti hidup. Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Jelas bahawa proses socio economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya. kecekapan pentadbiran kerajaan. dan kecemerlangan ekonomi.B.A. Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 1990). Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 .

Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saing melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. dan Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan. Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara.aspek kritikal seperti berikut: y Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat.perpaduan negara. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek . Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. y y y y y y y 7 .

1 di Semenanjung Malaysia. Dimensi-dimensi baru DPN adalah seperti berikut: y Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin ³hardcore poor´ di samping mengurangkan kemiskinan relatif.3. Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. dan Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. $544 bagi saiz isi rumah 5. Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi.1 Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambik kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan.000 isi rumah atau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin). Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. Bagi tahun 1990.DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. (Golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan. 8 .3 Program Pelaksanaan Beberapa pendekatan baru yang diambil dalam usaha melaksanakan DPN adalah seperti berikut: 4. Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sebanyak $370 sebulan bagi saiz isi rumah 5. Kira-kira 143. y y y 4.2 di Sarawak. penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.4 di Sabah dan $452 bagi saiz isi rumah 5.

Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini. Kadar pengangguran pula dijangka berkurangan ke tahap 4% dalam tahun 2000. Oleh yang demikian pelaksanaan strategi serampang dua mata DPN akan terus menggalakkan penggemblengan sumber-sumber negara dan menggunakan potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.4 Pembasmian Kemiskinan Kadar kemiskinan negara dijangka akan dapat dikurangkan ke paras 7.halangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat. Untuk mengatasi masalah ini. Dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan. dan 4.1% dalam tahun 1990. pelaksanaan DEB (1971 . 4. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa.3.3 Wawasan 2020 Penyertaan semua kaum di negara ini adalah sangat penting untuk Memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020. Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan. Para pengeksport Negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi.3. halangan.90) telah 9 .4. Dalam bidang eksport pula.2 Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambilkira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru.3.2% dalam tahun 2000 berbanding dengan 19. Oleh kerana kadar kemiskinan yang terlalu tinggi di kawasan luar Bandar pada akhir tahun1960-an.DPN akan mengambil kira beberapa perubahan dibuat terhadap peranan sektor awam.

Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktivit pengeluaran mereka. perumahan. Peranan ini lebih sesuai untuk dikendalikan oleh estet-estet komersial.memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka.belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi. Di kawasan bandar. Tambahan pula anak-anak peneroka dan petani yang berpendidikan lebih tinggi kurang berminat untuk bekerja di luar bandar Ramai di antara mereka telah berhijrah untuk bekerja di bandar. kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan.bandar juga akan dipertingkatkan.Dengan itu pembukaan tanah baru oleh agensi kerajaan untuk mengatasi masaalah pengangguran tidaklah ekonomikal lagi. Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan Bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandarbandar secara teratur. bekalan air dan elektrik Usaha-usaha yang lebih gigih akan dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah. Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di Bandar . Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini. khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain. Pengalaman telah menunjukkan bahawa kos penyelenggaraan skim pembangunan tanah seperti yang diuruskan oleh FELDA adalah lebih tinggi daripada kos pengendalian estet yang serupa oleh sector swasta. pengangkutan dan kemudahan awam.bandar. Latihan yang diberikan kepada belia. jalanjalan luar bandar. kesihatan. pengangkutan. Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan 10 . Peranan sektor awam dalam pembasmian kemiskinan akan ditumpukan pada program-program sapert pendidikan dan latihan.

matlamat DPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya maju dan teguh. Kedudukan ini boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi berikut: y meningkatkan gunatenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Usahasama secara aktif di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. tetapi adalah menjadi harapan kerajaan usahawan Bumiputera akan memajukan perniagaan berasaskan daya usaha sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan.peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. Sebagai langkah jangka panjang. menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. Walaupun dasar dan program Kerajaan akan terus menyediakan sokongan kepada usahawan Bumiputera.3.peluang . Sehubungan dengan ini latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diutamakan. maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. 4.5 Penyusunan Semula Masyarakat Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. dasar ini akan 11 y y . mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahankemudahan modal. Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise. program untuk memupuk usahawan muda juga akan diberi tumpuan. Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. penyusunan semula gunatenaga bagi memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Berhubung dengan ini.

4. khususnya dalam kategori profesional. y merancang dan menyelaras dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta . buruh dan produktiviti faktor keseluruhan (TFP). ( Rajah 2) Kadar kemiskinan menurun ke 2. KDNK meningkat 6. y y y Struktur ekonomi terus berkembang kepada berasaskan pembuatan dan perkhidmatan. Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN.938 26. Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham.2% setahun meskipun berlaku krisis kewangan Asia.0 y 12 . 2001.8% dan kemiskinan tegar ke 1.4 Pencapaian DPN Prestasi ekonomi negara telah menunjuk kemajuan dalam 15 tahun pertama Wawasan 2020.harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera.kemahiran yang sesuai bukan sahaja bagi mengurus dan menjalankan pemiagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka. Langkahlangkah akan diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran . (1991-2005) saperti berikut: y Malaysia mencapai kemajuan yang membanggakan dalam tempoh 15 tahun pertama Wawasan 2020. Asas ekonomi kekal kukuh. Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan. peristiwa September 11. peperangan di Afghanistan & Iraq. pengurusan dan teknikal.868 4. Purata OECD 14.8% (Rajah 3) Ekonomi beralih daripada pertumbuhan berasaskan modal kepada yang lebih seimbang antara modal.memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan. SARS & Selsema burung & kenaikan harga minyak.

13 . bekalan air dan jalanraya.9%. Unit Perancang Ekonomi. Lebihan berkembar akaun semasa imbangan pembayaran & akaun sektor awam disatukan Tabungan & rizab luar negeri terus meningkat Kemajuan dalam S & T dan R & D Kemudahan infrastruktur lebih baik dan bertaraf dunia ~ peningkatan liputan elektrik.y y y Kadar penyertaan pendidikan. purata saiz kelas & nisbah guru ± murid meningkat tetapi kualiti sekolah kebangsaan perlu ditingkatkan.2010 Sumber : Laporan Ekonomi. dan pengangguran ± 3.1%. Kadar inflasi ± 2. y y y Rajah 2 Pengagihan Pendapatan 1999 .

Model Ekonomi Baru (MEB) 5.4%. Ekonomi negara tumbuh pada kadar 8.4% pada tahun 1995 tetapi pada tahun 2008 ia berkembang hanya 1. Krisis ekonomi Asia pada 1997/98 sudah meninggalkan kesan yang amat mendalam.5%. Keluaran Negara Kasar (KDNK) menguncup sehingga 7.1 % setahun seppanjang tempoh 1990-1997.Keadaan demikian menimbulkan beberapa kekangan. Nisbah 14 .Rajah 3 Kadar Kemiskinan dan Kemiskinan Tegar Mengikut Kumpulan Etnik [%] Sumber: Laporan Ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara. 5. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. dan ini meletakkan ekonomi negara malar. Pranan sector swasta kini bertambah kecil.Pelaburan swasta meningkat 25. Unit Perancang Ekonomi Seperti DEB. tetapi jatuh pada kadar 5.1 Mengapa Perlunya MEB? Prestasi ekonomi Malaysia dalam tempoh satu dekad lalu menjadi asas bagi kerajaan untuk merencana masa depan negara.6 % antara 2000-2007 Angka ini menunjukkan kesan akibat krisis tersebut masih terasa sehingga kini.

Jurang perbezaan eonomi juga semakin ketara berbanding dengan negara saperti Taiwan. Dari segi penanda aras daya saing. Dalam tempoh 1882-1997 nisbah ini ialah 7. Semua fakta ini membuktikan bahawa Malaysia tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana dan tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul. keupayaan teknologi dan pembangunan modal insan.3% sebaliknya menurun kepada 4. Berdasarkan Indeks Pertumbuhan Daya Saing (Growth Competitiveness Index) 2008 diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia.2 Matlamat MEB Matlamat utama MEB adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang tahun 2020 disamping menjamin kualiti hidup rakayat sentiasa diutamakan. Malaysia berada ke tangga 21 daripada 131 negara. Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar.2% bagi tempoh 2001-2008 berbanding pencapaian 15. Malaysia kekal pada tahap sederhana sejak tahun 2000. Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat. Keperincian matlamat MEB adalah saperti berikut: 15 . 5. Hakikatnya. berbanding ke 19 pada tahun 2007.pelaburan asing (FDI) kepada KDNK jga menunjukkan trend penurunan yang konsisten. Model ekonomi itu juga akan menggariskan bagaimana Malaysia boleh menganjakkan kedudukan ekonominya daripada sebuah negara yang berada pada peringkat pendapatan sederhana tinggi kepada pendapatan tinggi. Sumbangan sektor ini dalam ekonomi adalah pada kadar 55% iaitu jauh lebih kecil daripada yang disasarkan. Negara tersebut telah mendahului kita dari segi kadar pertumbuhan pendapatan per kapita. Malaysia memerlukan satu model ekonomi baru. kebanyakan dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya.2% sepanjang tempoh 2002-2007. Pada masa yang sama sektor perkhidmatan tidak berkembang saperti dijangkakan sungguhpun ada kemajuan dalam sektor pelancongan dan pertumbuhan industri baru saperti pendidikan dan logistik.1% bagi tempoh 1996-2000. hong Kong dan Singapura. Sektor ekspot yang dianggap pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan trend yang menurun dengan hanya mencapai pertumbuhan 5.

Program Transformasi Ekonomi ± tonggak utama yang akan melonjakkan Malaysia ke arah status negara maju sejajar dengan matlamat Wawasan 2020 Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011 ± 2015 sebagai pelan bertindak melaksanakan program yang dirancang y y y 5. Sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai oleh barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam persekitaran yang bersaingan. y Kemampanan untuk memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang.000 20. 5. NKRA).untuk memantapkan perkhidmatan awam dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas. Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi.y Berpendapatan tinggi dengan sasaran AS $15.3 Empat Tonggak Transformasi Negara y Konsep 1 Malaysia : Rakyat Didahulukan.untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia bagi menghadapi cabaran yang mendatang Program Transformasi Kerajaan (PTK) . fokus pasaran dan membantu pasaran. hasil daripada kepintaran rakyatnya yang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang harmoni dan tradisi budayanya yang kaya. Pencapaian Diutamakan . y Keterangkuman untuk membolehkan semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya. seimbang.000 per kapita pada tahun 2020. 16 . Ekonominya kelak adalah berpandukan pasaran. berintegrasi serantau.4 Ciri Teras MEB Bagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun 2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan Malaysia yang terkenal dengan transformasi kukuh. Kerajaan akan terus berperanan untuk menangani gangguan daripada kegagalan pasaran yang tidak dapat dielakkan. Bagi mempastikan kelancaran dasar ini kerajaan telah merumuskan satu rangka kerja yang mengandungi empat tonggak bagi mendorong perubahan yang hendak dicapai ke arah status negara maju. ditadbir urus dengan rapi. berorientasikan keusahawanan dan inovatif.

5.5. asas bakat Malaysia mesti ditingkatkan. termasuk mereka yang dari luar negara. Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang profil yang lebih tinggi dalam transformasi negara. mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme. badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk mencapai standard tadbir urus yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. Pendapatan tinggi datang daripada 17 . Penyesuaian pasaran buruh mestilah lancar: pekerja yang layak perlu segera mendapat kerja yang layak dengannya. 5.Institusi kerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap hasil berasaskan pencapaian selaras dengan PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan tinggi dengan keupayaan melaksanakan pelbagai tugas dan pada masa yang sama. sosial dan institusi. Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk. Kesemuanya ini akan menyumbang kepada perluasan pasaran melalui integrasi serantau dalam perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan.1 Menyubur kembali sektor swasta. Dalam masa yang sama.5 Inisiatif Pembangunan Strategik (IPS) MEB juga menggariskan 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik untuk merealisasi matlamatnya saperti berikut: 5. Firma swasta. ekonomi mengalami pertumbuhan jangka panjang yang terjamin berterusan melalui inisiatif keusahawanan sektor swasta. perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal. Pasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar: pekerjaan dan pekerja mesti dipadankan dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti dan dengan itu meningkatkan upah untuk semua. kerja ini pula mesti segera menarik pekerja yang layak. bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terusmenerus mendorong produktiviti ke hadapan merupakan asas pertumbuhan ekonomi yang mampan. Sistem pendidikan yang berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir. didorong oleh insentif ekonomi yang menggalakkan individu mengambil pandangan jauh dan mengelak daripada sikap suka mengambil kesempatan jangka pendek.2 Membangunkan tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing. 5. Sepanjang sejarah yang tercatat. MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pertumbuhan daripada pembiayaan yang tersedia.

Tindakan afirmatif akan mengambil kira semua kumpulan etnik dengan adil dan sama rata selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40% isi rumah berpendapatan rendah.4 Mengukuhkan sektor awam. Suruhanjaya Peluang Sama Rata akan ditubuhkan untuk memastikan keadilan dan menangani diskriminasi tidak wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh kumpulan yang dominan.5. Pengurusan fiskal mesti dikukuhkan supaya merangkumi ketelusan yang lebih tinggi dan untuk memberikan insentif yang betul. akan disusun semula untuk menghapuskan ciri merentir (rentseeking) dan kuasa naungan (patronage). ia seharusnya berusaha memikul tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sector swasta. Malaysia tidak boleh terlepas peluang untuk menggerakkan sumbernya yang amat berharga ini. Program tindakan afirmatif akan didasarkan pada criteria mesra pasaran dan berasaskan pasaran sambil mengambil kira keperluan dan merit pemohonnya. 5.5. Institusi dan program tindakan afirmatif sedia ada akan diteruskan dalam MEB tetapi. Asas hasil kerajaan mesti dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemasuntuk merangsang penggunaan hasil yang lebih baik. PTE akan membantu individu dan firma untuk mengurangkan impak daripada langkah berani ini dengan menyediakan jaring keselamatan sosial yang lebih baik dan dana transformasi khas. Banyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi akan mengalami suasana kebersaingan yang lebih sengit dengan terhapusnya subsidi.3 Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing. Institusi awam mesti disusun semula.5 Tindakan afirmatif yang telus dan mesra kerajaan Komponen utama keterangkuman adalah untuk memupuk peluang ekonomi yang sama dan adil. kawalan harga dan aneka insentif yang telah hilang objektif asalnya. Oleh itu. menggunakan pendekatan µmenyeluruh kerajaan¶ bagi memudahkan operasi sektor swasta. 5. menarik insan berbakat ini supaya terus berkhidmat dalam negara 5. selaras dengan pandangan pihak berkepentingan yang utama. Institusi awam tidak harus menduplikasikan fungsi yang dijalankan dengan baik oleh sektor swasta.5. Sebaliknya. Malaysia mesti menghapuskan halangan yang menghindarkan rakyatnya yang berkebolehan daripada mendapatkan kemahiran dan pada masa yang sama.insan mahir yang menggunakan bakat mereka untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan cemerlang. Penyampaian perkhidmatan kerajaan mesti cekap dan berkesan. 18 .

seperti output pertanian hiliran. Ekonomi ikut bidangan mesti diberikan tumpuan melalui koridor pertumbuhan untuk menyuburkan pengembangan berpotensi ke dalam pasaran baru. Dasar. penjanaan tenaga alternatif dan pengurangan perubahan iklim.Satu Penilaian Sejak lebih tiga dekad yang lalu ekonomi Malaysia bergerak di atas landasan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilanjutkan pula dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). yang mewajibkan pembaziran dan kos lebihan dikurangkan. Ini dirumitkan dengan kekurangan jumlah mereka dalam bidang profesional.5. 6. Penyertaan mereka dalam sektor industri dan perdagangan amat kecil sekali.5.7 Meningkatkan sumber pertumbuhan Malaysia mesti memanfaatkan lokasi strategiknya dan kelebihan berbandingnya yang datang daripada anugerah sumber aslinya untuk mewujudkan platform pengeluaran yang mendorong pertumbuhan nilai tambah yang tinggi dengan kesan limpahan. kawal selia dan dasar strategik untuk mengurus sumber mudah lupus dengan cekap. pertanian dan perkhidmatan merupakan proses yang memerlukan inovasi berterusan dan pertumbuhan produktiviti dengan kemajuan teknologi yang ketara dan dorongan keusahawanan. 19 . Masyarakat Bumiputera ketika itu gelisah kerana keselesaan hidup yang dijanjikan tatkala negara mencapai kemerdekaan kekal sebagai slogan. mendukung pelaksanaannya. merupakan mercu tanda untuk memelihara keseimbangan makroekonomi dan kestabilan kewangan.6 Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan Transformasi ekonomi dalam sektor perindustrian. Penggunaan proses yang selaras dengan amalan baik dan standard antarabangsa akan menambahbaikkan peluang bagi firma Malaysia untuk berjaya dalam arena pasaran global. Justeru kerana dasar-dasar ini menekankan keadilan sosial tatkala ianya digubal maka majoriti rakyat. Kebolehmampanan kewangan awam melalui disiplin fiskal yang ketat.8 Memastikan kebolehmampanan pertumbuhan Memulihara sumber asli kita dan melindungi kepentingan generasi masa depan mesti dimudahkan dengan melaksanakan dasar penentuan harga.5. Dasar-Dasar Pembangunan Pra-MEB . ekopelancongan. 5. 5. Maka tindakan tegas pemerintah untuk melaksanakan dasar serampang dua mata: membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dilihat sebagai langkah positif.dasar ini bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum dan pengagihan kekayaan negara secara seimbang antara kaum.5.

Kaedah pembahagian tidak telus dan berlegar di kalangan kelompok tertentu. Hong Kong dan Jepun mendahului senarai Asia Pasifik sebagai negara paling rendah kadar rasuah sementara Myanmar berada di tempat paling corot. Dasar ini juga telah membuka ruang yang lebih luas kepada rasuah dan lain-lain jenayah kewangan serta penyalahgunaan kuasa. Akibatnya ternyata dasar tersebut lebih merupakan kesempatan kelompok kecil mengaut kekayaan yang banyak atas nama Bumiputera. yang terkumpul atas nama bumiputera adalah tinggi. Malaysia telah jatuh lima tangga kepada tempat ke 44 antara 163 negara di dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2006. ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksamaan pendapatan. pengagihan saham diketepikan atas alasan melaksanakan dasar kerajaan untuk kepentingan Bumiputera. Mengikut ukuran nisbah Gini (Gini coefficient). Singapura. Dasar itu disalahgunakan segelintir pemimpin-pemimpin memberi ³favour´ kepada keluarga. setelah sekian lama matlamat asal DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial dan memupuk semula perpaduan nasional mula dikaburi dan dipersoalkan.Tidak dinafikan kenyataan bahawa dasar-dasar pembangunan kerajaan telah menghasilkan mobiliti sosial untuk kaum Bumiputera. Paling jelas kesannya adalah dalam bidang pendidikan. 10 mata menggambarkan ekonomi yang bersih dan satu mata merujuk negara yang sangat rasuah. telah berjaya melahirkan golongan profesional dan berketerampilan dalam pelbagai bidang. dari awal 70-an.1 mata tahun sebelumnya. Malaysia masih lagi di hadapan China. kontrak dan program penswastaan. dengan memperoleh lima dari 10 mata berbanding 5. kroni dan rakan-rakan mereka untuk membolot saham. India. Indonesia. termasuk dalam bidang matematik dan sains melalui pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar miskin dan dari luar bandar. Prosedur tender. 80-an dan 90-an bagi pelajar-pelajar Bumiputera yang cemerlang. Rasuah di Malaysia semakin menjadi. rasuah. Thailand dan Pakistan. malah di belakang Indonesia dan Thailand. Hanya yang dikesali ialah diatas sebab-sebab penyelewengan. termasuk dengan penghantaran pelajar-pelajar ke luar negera.47. 20 . Wawasan DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial tidak kesampaian kerana jelas terbukti jurang pendapatan dan kehidupan yang semakin melebar antara golongan kaya dengan golongan bawahan yang kurang bernasib baik. Malaysia tersenarai di nombor 10 dari 25 ekonomi di rantau Asia Pasifik. kronisma dan sebagainya menggagalkan Bumiputera mengumpul harta saperti dijanjikan. Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dasar-dasar tersebut. Malaysia mencatat kesenjangan paling ketara di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun. Malaysia berada pada 0. penilaian terbuka dan telus dalam soal penswastaan. Pada tahun 2005. Pelaburan pendidikan tinggi untuk Bumiputera .

800 mata untuk dikategorikan sebagai negara maju. tetapi apa yang dimusykilkan ialah kerana sementara masyarakat Bumiputera terus menggantungkan harapan kepada satu dasar yang dianggap penyelamat. yang tidak diselesaikan oleh tindakan afirmatif dasar-dasar tersebut. Malah. Korea Selatan dan Singapura yang tersenarai di tempatyang lebih tinggi. Malangnya Malaysia terangkul di antara negara dengan pembangunan manusia yang tinggi tetapi ketidaksamaan ekonomi terus membesar. jurang pendapatan di Malaysia adalah kedua paling teruk di antara negara-negara Asia yang mempunyai data untuk kajian. Terengganu. masyarakat bukan Bumiputera di sebaliknya resah gelisah kerana menganggap mereka 21 . Kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan dari 29% pada 1980 kepada 5-6% pada tahun 2000. Kita tidak menyangkal kenyataan bahawa terdapat kemajuan dari sudut prasarana luar bandar. Selain dari Papua New Guinea. Namun indeks garis kemiskinan yang digunakan juga terlalu rendah. pendidikan dan kesihatan yang lebih menyeluruh berbanding dengan keadaan pada awal tahun 50-an. Perlis. Malaysia sudah teramat hampir dengan 0. Perbezaan kawasan bandar dan desa juga amat ketara. Data dan angka mungkin menarik dihidangkan sebagai propaganda tetapi tidak meleraikan kenyataan mengenai kesengsaraan hidup rakyat. Kos sara hidup telah meningkat secara berterusan dan kadar pendapatan RM510 yang diguna untuk mengukur kemiskinan di pantai barat Semenanjung Malaysia langsung tidak munasabah. Malaysia berada di nombor 101 dari segi nisbah Gini.793. Malaysia tersenarai di nombor 59 dari 177 negara. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menyara keluarga 5 orang termasuk sewa rumah. Malah dengan mata indeks pembangunan manusia sebanyak 0.Menurut Bank Dunia. Namun sekali lagi kejayaan tersebut tidak harus dibandingkan nisbah dengan negara-negara mundur Afrika. dari 127 negara yang diberikan data. Sabah dan Sarawak yang majoriti besarnya terdiri daripada masyarakat Bumiputera. Kedah. pendapatan isirumah luar bandar hanya 55% dari pendapatan isirumah di bandar. Hanya Papua New Guinea lebih corot dari Malaysia. Keadaan demikian mempunyai kesan berpanjangan kerana negara-negara yang mencapai tahap pembangunan manusia yang tinggi biasanya memiliki jurang ekonomi yang lebih kecil. Sementara masyarakat Bumiputera dibelai dengan dasar yang akan menyelamatkan mereka. Di Asia hanya Jepun. negaranegara yang mempunyai jurang pendapatan yang lebih besar terletak di Amerika Selatan dan Tengah ± rantau yang sememangnya mempunyai jurang ekonomi yang besar ± dan negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan dan Zimbabwe. makan minum dan pakaian. Di dalam laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP). Pada tahun 1999. dan kebanyakan keluarga miskin di luar bandar terletak di Kelantan. Malaysia bukan lagi ekonomi yang baru atau negara dunia ketiga dari segi pembangunan.

Misi Yang Belum Selesai Tidak dinafikan MEB yang dibentangkan oleh Kerajaan merupakan satu ajenda memantapkan ekonomi negara dalam satu era yang penuh cabaran. Mereka gusar merenungkan anak pintar dinafikan peluang pendidikan di universiti tempatan. dasar-dasar tersebut seharusnya menerima kenyataan bahawa cara terbaik menghadapi arus globalisasi ialah bukan dengan menutup ekonomi kita. penyelewengan dan salah guna kuasa. tetapi dengan menanganinya secara terbuka dan berhemah. Malaysia tersenarai hanya di nombor 6 dari sepuluh negara Asia Tenggara di dalam menarik pelaburan asing tahun lepas. China. Kita mengorak langkah sejak akhir 70-an kerana kejayaan menarik pelaburan asing ke Pulau Pinang dan Lembah Klang. Walaupun selama tiga dekad negara mencapai kemajuan dan rakyat menikmati buah hasilnya.5 bilion tahun lepas. Walaupun ada sedikit penurunan pada kadar 22 . DPN) dilihat kurang berkesan. Sekali lagi. pantas membangun dan mapan. Namun. Tidak dinafikan. beberapa langkah yang diperkenalkan sejurus selepas krisis mata wang Asia untuk menyelamatkan ekonomi nasional kita menampakkan hasil. Timur dan Tenggara melonjak ke RM610. memberi peluang pekerjaan kepada jumlah yang ramai.46 bilion tahun lepas. Pengalaman tersebut harus mengajar kita untuk yakin dan bijak memilih aspek kesejagatan yang amat diperlukan untuk mengangkat ekonomi supaya lebih terbuka. Matlamat untuk menjadikan negara yang maju serta berpendapatan tinggi bukan mudah direalisasikan tanpa komitmen semua pihak baik dari pihak kerajaan mahupun swasta. Persoalannya yang berlegar diminda kita ialah apakah perlaksanaannya. dan semua pasti inginkan kemajuan. Aliran wang masuk ke Indonesia meningkat sebanyak 177% ke RM19. kontrak dikaut oleh kelompok kecil dan pemacuan ekonomi keseluruhannya agak lembab. kita berdepan dengan masaalah rasuah. Secara keseluruhannya. berbanding beberapa tahun lalu di mana kita berada di tempat kedua.mempunyai rentak dan tempo yang sama saperti dirancangkan. semua hendak gaya hidup yang berkualiti.didiskriminasikan. kronisma. meningkat 19% dari 2004. 7. Semua orang tertunggu hasilnya. pelaburan asing ke Asia Selatan. Berkemungkinankah berlakunya kepincangan sehingga menjejas pencapaian saperti dijangkakan. kita ketinggalan berbanding Indonesia di dalam pelaburan asing buat pertama kali sejak 1990. Ia telah membantu mencatat pertumbuhan. Kita tidak mahu berulang lagi isu-isu yang menyebabkan dasar-dasar terdahulu (DEB. semua ingin mecapi nikmat pembangunan. Hong Kong dan Singapura merupakan penerima terbesar pelaburan asing pada 2005.

pembuangan bayi. Mengapa berlaku demikian? Adakah ini satu perkara lumrah yang dialami negara yang membangun? Adakah dasar-dasar yang digubal merangkumi pencegahan gejala yang menular ini. Cukup kah program agama dan moral yang dijalankan untuk membendungnya? Adakah dasar pembangunan terdahulu tidak mempunyai roh dan tidak menekankan kepentingan akhlak yang merupakan satu asas terpenting dalam memastikan transparensi dan ketelusan pelaksanaan sesuatu dasar ekonomi? Sesebuah negara boleh sahaja mempunyai dasar yang melangit halatujunya. Walaupun pihak kerajaan memberikan jaminannya. pencolekan. meragut. Objektif ini sangat murni ± tetapi penekanan terhadap peranan syarikat swasta dalam memacu ekonomi liberal kapitalis ini secara drastik akan meninggalkan kesan ekonomi terhadap penduduk luar bandar dan memungkinkan jurang antara bandar dan luar bandar terus melebar. tetapi yang diinginkan ialah kesan sebenar dari perubahan suasana masyarakat yang lebih 23 . Kita tidak ingin melihat MEB terpalit dengan stigma dasar-dasr terdahulu.000 kepada AS$20. di mana pihak kerajaan akan melepaskan kepentingannya sedikit demi sedikit dalam sektor perkhidmatan rakyat kepada pihak swasta. Tiap hari kita disajikan dengan berita penagihan dadah. fenomena ini masih jadi kudis kepada pembangunan dan melibatkan sejumlah besar wang kerajaan. Walaupun ada usaha untuk menangani gejala ini namun ia masih leluasa. rompak.rasuah. tetapi tanpa akhlak yang dihayati oleh pembuat dan pelaksana dasar. pembunuhan dan bermacam kes jenayah. rogol. merempit. dan akhirnya ianya hanya bersifat membuat perubahan terhadap kulit dan bukannya bersifat holistik yang merangkumi perkaitan antara dosa-pahala dan keadilan menyeluruh. pengurusan yang baik dan pemuliharaan sumber alam. Seperkara lagi yang membimbangkan masyarakat ialah bertambahnya penyakit sosial dan kes jenayah. Masaalah pendatang haram masih belum selesai. contohnya sasaran bagi meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia daripada AS$15. maka negara masih akan dibelenggu dengan sistem liberal kapitalis. akan tetapi rekod menunjukkan bahawa berlakunya pelepasan tangggungjawab kerajaan itu telah melahirkan satu monopoli baru sektor perkhidmatan yang akhirnya menekan ekonomi rakyat. MEB itu juga merupakan imbasan kembali kepada konsep pensyarikatan dan penswastaan Malaysia yang dilaksanakan oleh Tun Dr Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri . Apa yang diinginkan oleh rakyat bukannya peningkatan angka atau nilai peratusan pendapatan semata-mata.000 dalam tempoh 10 tahun. hidup lebih aman. Kita dahagakan pembangunan supaya rakyat dalam negara kita mampu mempunyai kuasa membeli yang tinggi.

Justeru kita ingin pastikan negara maju dengan ekonomi yang ³vibrant´ serta dinamik. Penerusan sikap ini serta tidak menghormati prinsip demokrasi akan menjadi bom jangka yang akan menggagalkan kesejahteraan ekonomi negara dan rakyat jelata. akauntabiliti yang nyata serta struktur ekonomi yang lebih adil. kemakmuran dan kemakmiran yang diredhai Allah.kondusif dan selamat dari jenayah. 8. Kita tidak mahu ada yang kempunan merasainya. Penutup Kita dihidangkan kek ekonomi yang besar yang patut sama-sama dinikmati oleh rakyat jelata. Masaalah perlaksanaan perlu ditangani dengan bijaksana bagi mengelak satu ³doldrum´ dalam pembangunan yang pasti menjejas kesejahteraan rakyat.. 24 . sifar rasuah. Jangan timbul pengkhianatan terhadap mereka yang berhak kerana ini adalah tanggugjawab kerajaan kepada rakyat. Dapatkah MEB menjarakkan dari kepincangan ketirisan pembangunan terdahulu? Mampukah ia merrealisasikan transformasi negara di alaf baru ini? Samasama kita tunggu dan lihat. Kemajuan dan kemakmuran akan tercapai jika semua pihak telus memberi komitmen dalam perlaksanaan MEB. kita inginkan tindakan yang adil dan saksama tanpa mengambil kira kaum atau fahaman politik. Kita inginkan kemajuan. Kita tidak mahu jurang yang besar membezakan yang ada dan tidak berada. Kita juga tidak mahu hidup miskin dalam negara yang kaya. Kelemahan dasar-dasar terdahulu harus dihindari sebaik mungkin. Kita tidak mahu mendengar tuduhan-tuduhan yang bakal dilontar kepada kerajaan menjalankan system ³doublestandard´ mereka yang tidak sealiran dengan pemerintah. Selain dari itu juga.

org 2009 18. Dasar Ekonomi Baru 1971 -1991 6. Umer Chapra ³Ke Arah Sistem Kewangan Yang Adil´ Terj. World Bank Report on Malaysia MEM April 2010 ³ Growth Through Innovation´ 23. 1972 13. James B Ang ³ Financial Development and Economic Growth in Malaysia´ Routlege UK 2008 11. Bank Negara Annual Report 2009 4. Fu-Chen and Byong-Nak Song ³ The Saemaul Undong ± The Korean Way of Rural Transformation´.Reports on Malaysia. Oleh Ismail bin Omar. Government and Society´ Asean Economic Press 2003 21. Mahadevan Raduka ³ Sustainable Growth and Economic Development : A Case Study of Malaysia´ . Edward Elgar Publishing 2007 16. Philip Schellekens ³What is New in Malaysia¶s New Economic Model´ blogs worldbank.Kuala Lumpur 1998 2. Britanica ± New Economic Development Policy: Malaysia 2009 5. Dato Dr Mahani Zainal Abidin and Prof. 2010 Economic Planning Unit. New World Encyclopedia ³ Park Chung He ± The New Community Movement´ 17.org 2010 19. Dato Dr Mahani Zainal Abidin ³ Driving Towards High Income Economy´ Paper presented at the Conference on Competitiveness : Driving Innovation for Competitiveness Nov 2010. Rajah Rasiah ³The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy´ UNDP 2009 9.org 2030 20. Al Quran da hadith 3. Abd al Rahman Zaki Ibrahim ³ Penunjuk Amalan Ekonomi´ Terj. M. Lo.Bibliografi 1. Ramon Navaratnam ³ Malaysian Economic Challenges ± A Critical Analysis of the Malaysian Economy. Philip Schellekens ³The Winds of Change Are Blowing in Malaysia´ blogs worldbank. DBP. World Bank .GOM 15. Article by Dr Hsu Nov 2009 22. DBP Kuala Lumpur 1990 14. Dasar Pembangunan Nasional 1992 7. Philip Schellkens ³ Malaysia Cannot Afford to Go Slow in Structural Reform Implementation´ blogs worldbank. 8. Model Ekonomi Baru. Donald R Snodgrass ³Inequality and Economic Development in Malaysia´ 1979 Malaysian Institute of Management (MIM) 10. World Bank Institute ± Country Data Report for Malaysia 1996-2009 25 . Laporan Ekonomi 2009 EPU 12. olehMujaini Tarinun.