BERJAYAKAH MODEL EKONOMI BARU (MEB) MENTRANSFORMASI SENARIO EKONOMI NEGARA?

Oleh: A Rahman bin Ramli *
1. Abstrak Artikel ini mengupas prestasi pembangunan ekonomi Malaysia melalui dasar-dasar pembangunan kerajaan saperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional(DPN) dan berkemungkinankah kelemahan implementasi dasr-dasar tersebut memberi kesan keatas Model Ekonomi Baru yang menggantinya. Kupasan yang di buat dalam artikel ini mengenai senario pembangunan ekonomi Malaysia merupakan pendapat peribadi penulis yang inginkan pembangunan yang telus serta memberi manafaat kepada rakyat. Tiada terniat untuk menyentuh perasaan mana-mana pihak atau menidakkan pencapaian yang telah kita semua nikmati. Ia adalah sekadar memberi pandangan bahawa disebalik kejayaan ada juga ketidakpuasan dalam perlaksanaannya kerana tanpa disedari atau tidak ada pihak yang merasakan terpinggir dalam arus pembangunan. Maklumbalas ini semata-mata untuk kebaikan bersama baik bagi teknokrat sebagai perancang dan perlaksana dan ahli politik sebagai µpolitical masters¶ dalam penentuan dasar dan hala tuju negara dialaf baru ini. 2. Senario Pembangunan Ekonomi Sejurus berakhirnya dasar Pasaran Bebas sebagai satu polisi pembangunan selepas Merdeka, negara kita melangkah ke satu era baru menuju kearah pembangunan.Tidak dinafikan senario ekonomi negara kita berkembang dengan pesat bermula 70han hingga ke90han dan dikagumi serta disegani negara-negara yang sedang membangun dan juga negara maju. Satu contoh yang paling diingati ialah President Park Chung He daripada Korea Selatan telah datang menimba pengalaman pembangunan di Malaysia. Semasa taklimat di Bilik Gerakan Negara President Park tertarik dengan kata-kata tulisan Arab di dinding dan menanyakan maksud ayat itu. Ayat itu ialah sepotong ayat Al Quran daripada Surah Ar ra¶d ayat 11 yang maksudnya, ³ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri´. mereka

*Pensyarah di Jabatan Muamalat, KIAS

1

President Park telah menjadikan intipati ayat itu sebagai dasar pembangunan negaranya yang terkenal sebagai µSemaul Undong´ atau ³self-reliance¶ dalam Bahasa Inggeris iaitu membawa maksud semangat berdikari. Beberapa negara Afrika juga cuba mencontohi model pembangunan Malaysia. Malaysia dijadikan contoh bagaimana sesebuah negara berbilang kaum dapat membuktikan bahawa keharmonian dan kesetabilan politik boleh dijadikan asas ramuan atau formula pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah berlandaskan dasar-dasar pembangunan yang digubal kerajaan bagi mengatasi cabaran semasa negara. Kita tidak asing lagi dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak mulai 1971 hingga 1990, kemudiannya diberi suntikan nafas baru oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir pada 1991 dengan panggilan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang berterusan ke abad 20. (Rajah 1) Tiga dekad pencapaian cemerlang, membolehkan Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi sebahagian besar kemiskinan, membina infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi pengeksport utama di peringkat global. Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran. Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan mudah mendapat akses kepada teknologi moden. Rajah 1 Dasar-Dasar Pembangunan Utama

2

Mengapa berlaku demikian? Mengapa Malaysia tidak unggul saperti dahulu? Adakah ini bermakna dengan berlaku perubahan pada persekitaran luar. Situasi ini menyebabkan jurang perbezaan antara kaum dalam bidang ekonomi menjadi bertambah ketara sehingga menyebabkan ketegangan politik. Berjayakah MEB mentransformasikan ekonomi Malaysia keperingkat global atau terbatas dengan ranjau yang mencabar DEB dan DPN? 3. kebanyakkannya kaum Bumiputera yang tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani.Namun begitu. yang diamal sejak Malaya merdeka hingga ke akhir 1960. Ini yang dikatakan ³market failure´. Dasar Ekonomi Baru (DEB) DEB telah diperkenalkan untuk menangani masaalah ketidak seimbangan ekonomi di antara pelbagai kaum di Malaysia yang menjejaskan perpaduan antara kaum dan keamanan negara. Hanya apabila peristiwa 13 Mei berlaku barulah pihak kerajaan telah mengambil tindakan dengan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 3 . Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi masih wujud ketidak seimbangan yang serius. Dasar pertama iaitu Sistem Ekonomi Bebas adalah satu sistem warisan dari penjajah. Dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama yang diadakan sebelum peristiwa 13 Mei kegelisahan Bumiputera keatas fenomena ini jelas membara dan memerlukan perhatian. dimana peranan swasta dalam bidang ekonomi adalah bebas. Sejurus mencapai kemerdekaan dari penjajah British pada tahun 1957 Malaysia telah mencorakkan pembangunan ekonominya berasakan beberapa dasar ekonomi. Golongan miskin. Kegemilangan bertukar malar dan Malaysia ketinggalan dibandingkan dengan negara seangkatan. masih ramai dan masih mundur. kini menjadi perlahan dan prospek pertumbuhan ekonomi pula menjadi lembap. Manakala kaum Cina dan orang asing pula menguasai bidang perindustrian. dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk pembangunan tidak mampu membawa kita ke peringkat seterusnya? Atau berlakukah kepincangan dalam perlaksanaan dasar semasa kerajaan hingga menyebabkan prestasi yang malar? Sekarang ini pula satu dasar pembangunan iaitu Model Ekonomi Baru (MEB) sudah disajikan kepada rakyat oleh Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak untuk mengembalikan keunggulan negara dipersada ekonomi dunia dalam alaf baru ini. kekayaan tidak diagihkan dengan baik. perniagaan dan sektor korporat. kemajuan yang kita capai dalam separuh abad yang lalu. Hasilnya. Ini bermakna walaupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Banyak syarikat besar di Malaysia sekarang diketuai oleh golongan professional Bumiputera. kuasa letrik dan bekalan air telah menjadi satu kemestian. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk luar bandar. Dalam erti kata lain. Sasaran juga ditetapkan. Yang paling menonjol ialah penurunan kadar kemiskinan dari 49. penatapan kuota kemasukan pelajar Bumiputera di universiti dan 30% bilangan pekerja mestilah Bumiputera.2 Pencapaian DEB Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi beserta dengan agihan seimbang telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia dan DEB merupakan satu elemen penting dalam kejayaan itu. mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuiti korporat Bumiputera. memodenkan sektor pertanian. Di kawasan luar bandar. Ini dapat dilihat.3. Prinsip pokok penstrukturan ini adalah supaya sasaran ini dapat dicapai dari konomi yang yang sedia berkembang dan tidak mengambil dari kaum bukan Bumiputera untuk diberikan kepada kaum Bumiputera. Pengstrukturan semula masyarakat adalah supaya jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi. sekolah. Ramai professional Bumiputera mampu berdaya saing untuk bekerja di luar Negara. Pelajar Bumiputera bukan sahaja mendapat pendidikan diperingkat rendah dan menengah tetapi ramai yang berjaya ke peringkat universiti. 4 . aman disamping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Keadaan ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan kira-kira 45 tahun lalu dimana hanya ada segelintir sahaja doktor pakar Bumiputera.3% pada tahun 1970 kepada 5. kelinik kesihatan. 3. Kini terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. Kemudahan moden saperti jalan raya. meningkatkan tahap pelajaran. DEB telah melahirkan golongan professional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. misalnyadari pemilikan rumah oleh kaum Bumiputera di kawasan perumahan kota. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. Ramai juga yang dihantar ke institusi pengajian tinggi di luar negeri. iaitu 30% pegangan ekuiti korporat oleh Bumiputera. pendapatan penduduk telah meningkat dan pengangguran tidak ketara (under-employment) hampir hilang.1 Matlamat DEB DEB bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil.7% pada tahun 2005.

Oleh itu implementasi DEB mungkin tidak mewujudkan keadaan dimana yang terbaik akan berjaya. sebelum DEB. Ada pengusaha atau peniaga Bumiputera yang berniaga secara ³ Ali-Baba´ atau berniaga diatas angin. namun ianya juga mempunyai beberapa kelemahan dan telah menghasilkan kesudahan yang tidak dijangkakan. terdapat ibu bapa Bumiputera yang mampu membiayai anak mereka ke university di dalam mahupun di luar negara. sasarannya boleh berjaya. Sebagai satu konsep penstrukturan sosial.3 Kelemahan DEB Walaupun DEB telah memberi buah kejayaan. Pegangan ekuiti korporat Bumiputera telah meningkat dari 2.74 pada tahun 1990 kepada 1 : 1. Keadaan demikian mengundang sindrom patronage.64 pada tahun 2004. pegangan ekuiti korporat masih belum lagi 5 . Golongan peniaga Bumiputera juga telah wujud walaupun kebanyakannya berstatus industry kecil dan sederhana. Justeru terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi dimana bidang pekerjaan tidak dikenal secara automatik dengan kaum.Sekarang ini. Intervensi kerajaan diperlukan untuk mencapai sasaran DEB. Amalan saperti ini telah membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan dan penggunaan dana yang tidak efisyen. Mereka sebenarnya tidak menjalankan projek itu sendiri tetapi mendapat bayaran imbuhan sebagai pengantara. kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar Bandar sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. Merit tidak lagi menjadi kayu prestasi. Mereka mendapat kontrak untuk menjalankan sesuatu projek dan kemudiannya menjualkan atau memberi sub-kontrak kepada peniaga bukan Bumiputera. Misalnya nisbah pendapatan kaum Bumiputera kepada kaum Cina meningkat 1: 1. nepotisma dan kronisma yang berakhir dengan sogokan dan rasuah untuk mendapat ³favour´. Jika dahulu tiada institusi perbankan yang mempunyai pemilik Bumiputera. DEB juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. ada juga rungutan yang tiada ³ padang sama rata´ dikalangan kaum Bumiputera sendiri. tetapi untuk jangka panjang pencapaian itu sukar dikekal dan dipertigkatkan kerana ianya tidak berasaskan daya saing. Akibatnya diperingkat awal implementasi DEB. tetapi bank-bank utama di Malaysia dimiliki serta diuruskan oleh Bumiputera. Contohnya. Kini penglabelan automatik itu tidak lagi berlaku. Namun implementasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak kerana ianya menjurus kepada amalan siapa yang dikenali dan bukannya berdasarkan keupayaan atau dalam pepatah Inggeris ³ who you know and not what you know´. DEB mempunyai nilai dan sasaran murni. Ertinya.Selain itu. 3.4% pada tahun 1970 kepada 19% pada tahun 2000. Akibatnya wujud dikalangan Bumiputera sindrom penggantungan kepada kerajaan.

B. kestabilan politik. telus dan cekap teah menimbulkan kemarahan dan rasa tidak puas hati dikalangan kaum bukan Bumiputera. kecekapan pentadbiran kerajaan. Dato' Seri Dr. system kuota kemasukan universiti telah dianggap oleh kaum bukan Bumiputera sebagai menyempitkan peluang anank-anak mereka yang berkelayakan mendapat pendidikan universiti. Implementasi DEB yang dianggap tidak adil. Jelas bahawa proses socio economic engineering ala DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya. menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.1 Matlamat Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. 4. Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991 . ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). 4. Sesuatu yang tidak boleh disangkal adalah walaupun pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. nilai. dan kecemerlangan ekonomi. Antaranya. Mahathir Mohamad. 4. etika dan moral. Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991.2 Strategi pelaksanaan DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan 6 . Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 1990). kualiti hidup.2000 teah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN).A. DPN telah dilancarkan oleh Y.mencecah sasaran 30% kerana pegangan yang ada dijual untuk keuntungan jangka pendek dan bukan dikekalkan serta ditambah untuk pegangan jangka panjang.

Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar.aspek kritikal seperti berikut: y Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara. dan Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan. Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saing melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. y y y y y y y 7 .perpaduan negara. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek .

Dimensi-dimensi baru DPN adalah seperti berikut: y Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin ³hardcore poor´ di samping mengurangkan kemiskinan relatif.3 Program Pelaksanaan Beberapa pendekatan baru yang diambil dalam usaha melaksanakan DPN adalah seperti berikut: 4. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan. y y y 4.DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. (Golongan yang termiskin adalah keluarga berpendapatan 50% atau kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan.2 di Sarawak.1 di Semenanjung Malaysia. Pendapatan Garis Kemiskinan adalah sebanyak $370 sebulan bagi saiz isi rumah 5.1 Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambik kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan.000 isi rumah atau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin). penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan. Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. dan Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Kira-kira 143. Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. 8 . Bagi tahun 1990. Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. $544 bagi saiz isi rumah 5.4 di Sabah dan $452 bagi saiz isi rumah 5.3.

1% dalam tahun 1990.4. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini.90) telah 9 . Dalam bidang eksport pula. Oleh yang demikian pelaksanaan strategi serampang dua mata DPN akan terus menggalakkan penggemblengan sumber-sumber negara dan menggunakan potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidaktentuan ekonomi dunia.3 Wawasan 2020 Penyertaan semua kaum di negara ini adalah sangat penting untuk Memajukan Malaysia ke taraf negara yang maju menjelang tahun 2020. Untuk mengatasi masalah ini.2 Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambilkira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru.4 Pembasmian Kemiskinan Kadar kemiskinan negara dijangka akan dapat dikurangkan ke paras 7. halangan. Oleh kerana kadar kemiskinan yang terlalu tinggi di kawasan luar Bandar pada akhir tahun1960-an.3. Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan.3. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. pelaksanaan DEB (1971 . Para pengeksport Negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi. dan 4. 4.halangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat.DPN akan mengambil kira beberapa perubahan dibuat terhadap peranan sektor awam. Kadar pengangguran pula dijangka berkurangan ke tahap 4% dalam tahun 2000.3. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa.2% dalam tahun 2000 berbanding dengan 19. Dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan.

Pengalaman telah menunjukkan bahawa kos penyelenggaraan skim pembangunan tanah seperti yang diuruskan oleh FELDA adalah lebih tinggi daripada kos pengendalian estet yang serupa oleh sector swasta.bandar juga akan dipertingkatkan. Peranan ini lebih sesuai untuk dikendalikan oleh estet-estet komersial. Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di Bandar . Latihan yang diberikan kepada belia. jalanjalan luar bandar. Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktivit pengeluaran mereka. Langkah-langkah juga akan diambil oleh Kerajaan melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan Bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandarbandar secara teratur. perumahan. bekalan air dan elektrik Usaha-usaha yang lebih gigih akan dilaksanakan untuk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah. khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain. pengangkutan dan kemudahan awam. kesihatan. Peranan sektor awam dalam pembasmian kemiskinan akan ditumpukan pada program-program sapert pendidikan dan latihan. Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga ini.belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendapatan lebih tinggi. Di kawasan bandar.bandar. pengangkutan. Tambahan pula anak-anak peneroka dan petani yang berpendidikan lebih tinggi kurang berminat untuk bekerja di luar bandar Ramai di antara mereka telah berhijrah untuk bekerja di bandar. kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan.memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka.Dengan itu pembukaan tanah baru oleh agensi kerajaan untuk mengatasi masaalah pengangguran tidaklah ekonomikal lagi. Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan 10 .

5 Penyusunan Semula Masyarakat Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. Perhatian khusus diberi kepada penyertaan Bumiputera di dalam industri kecil dan sederhana menerusi program sub-kontrak dan franchise. Sehubungan dengan ini latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan akan diutamakan. dasar ini akan 11 y y .peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. Sebagai langkah jangka panjang. menggalakkan penyertaan Bumiputera secara meluas dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Usahasama secara aktif di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. penyusunan semula gunatenaga bagi memastikan corak gunatenaga di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Berhubung dengan ini. mereka akan didedahkan kepada teknologi terbaru di samping kemudahankemudahan modal. Bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden. Walaupun dasar dan program Kerajaan akan terus menyediakan sokongan kepada usahawan Bumiputera. Kedudukan ini boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi berikut: y meningkatkan gunatenaga dan penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dengan pasaran antarabangsa. program untuk memupuk usahawan muda juga akan diberi tumpuan. Dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. matlamat DPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya maju dan teguh. tetapi adalah menjadi harapan kerajaan usahawan Bumiputera akan memajukan perniagaan berasaskan daya usaha sendiri dan kurang bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan.peluang .3. 4.

Peranan Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diperkukuhkan dalam menggembleng tabungan Bumiputera dan pembangunan keusahawanan. peperangan di Afghanistan & Iraq. Purata OECD 14. khususnya dalam kategori profesional. peristiwa September 11. y y y Struktur ekonomi terus berkembang kepada berasaskan pembuatan dan perkhidmatan. KDNK meningkat 6.4 Pencapaian DPN Prestasi ekonomi negara telah menunjuk kemajuan dalam 15 tahun pertama Wawasan 2020. (1991-2005) saperti berikut: y Malaysia mencapai kemajuan yang membanggakan dalam tempoh 15 tahun pertama Wawasan 2020.8% (Rajah 3) Ekonomi beralih daripada pertumbuhan berasaskan modal kepada yang lebih seimbang antara modal. buruh dan produktiviti faktor keseluruhan (TFP). 2001. Penswastaan akan digunakan sebagai suatu cara untuk mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula modal saham. Asas ekonomi kekal kukuh. 4.kemahiran yang sesuai bukan sahaja bagi mengurus dan menjalankan pemiagaan dengan berkesan tetapi juga bagi mengekalkan kekayaan mereka. ( Rajah 2) Kadar kemiskinan menurun ke 2.2% setahun meskipun berlaku krisis kewangan Asia. y merancang dan menyelaras dengan lebih berkesan dalam mewujudkan harta . Langkahlangkah akan diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran .868 4. Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional (ASN) merupakan sebahagian daripada strategi keseluruhan PNB untuk meneruskan usaha menggembleng tabungan Bumiputera sepanjang tempoh DPN.0 y 12 .memastikan bahawa Bumiputera mendapat bahagian yang saksama daripada pekerjaan baru yang diwujudkan. pengurusan dan teknikal.938 26.8% dan kemiskinan tegar ke 1.harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera. SARS & Selsema burung & kenaikan harga minyak.

1%. purata saiz kelas & nisbah guru ± murid meningkat tetapi kualiti sekolah kebangsaan perlu ditingkatkan. dan pengangguran ± 3. Lebihan berkembar akaun semasa imbangan pembayaran & akaun sektor awam disatukan Tabungan & rizab luar negeri terus meningkat Kemajuan dalam S & T dan R & D Kemudahan infrastruktur lebih baik dan bertaraf dunia ~ peningkatan liputan elektrik. 13 .2010 Sumber : Laporan Ekonomi. Kadar inflasi ± 2. bekalan air dan jalanraya.9%. y y y Rajah 2 Pengagihan Pendapatan 1999 . Unit Perancang Ekonomi.y y y Kadar penyertaan pendidikan.

5. DPN akan meneruskan usaha-usaha mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum etnik tetapi juga di antara golongan kaya dan miskin dan antara wilayah. Nisbah 14 .4% pada tahun 1995 tetapi pada tahun 2008 ia berkembang hanya 1. Model Ekonomi Baru (MEB) 5. Unit Perancang Ekonomi Seperti DEB.5%.6 % antara 2000-2007 Angka ini menunjukkan kesan akibat krisis tersebut masih terasa sehingga kini. Pranan sector swasta kini bertambah kecil.4%.Keadaan demikian menimbulkan beberapa kekangan.Pelaburan swasta meningkat 25.Rajah 3 Kadar Kemiskinan dan Kemiskinan Tegar Mengikut Kumpulan Etnik [%] Sumber: Laporan Ekonomi. tetapi jatuh pada kadar 5. Ekonomi negara tumbuh pada kadar 8. dan ini meletakkan ekonomi negara malar.1 Mengapa Perlunya MEB? Prestasi ekonomi Malaysia dalam tempoh satu dekad lalu menjadi asas bagi kerajaan untuk merencana masa depan negara. Keluaran Negara Kasar (KDNK) menguncup sehingga 7. Krisis ekonomi Asia pada 1997/98 sudah meninggalkan kesan yang amat mendalam. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara.1 % setahun seppanjang tempoh 1990-1997.

Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat.pelaburan asing (FDI) kepada KDNK jga menunjukkan trend penurunan yang konsisten. 5. Sumbangan sektor ini dalam ekonomi adalah pada kadar 55% iaitu jauh lebih kecil daripada yang disasarkan. Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar. Dalam tempoh 1882-1997 nisbah ini ialah 7.1% bagi tempoh 1996-2000. Berdasarkan Indeks Pertumbuhan Daya Saing (Growth Competitiveness Index) 2008 diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Dari segi penanda aras daya saing.2% sepanjang tempoh 2002-2007. Keperincian matlamat MEB adalah saperti berikut: 15 . Semua fakta ini membuktikan bahawa Malaysia tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana dan tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul. keupayaan teknologi dan pembangunan modal insan.3% sebaliknya menurun kepada 4. Malaysia memerlukan satu model ekonomi baru. Sektor ekspot yang dianggap pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan trend yang menurun dengan hanya mencapai pertumbuhan 5. berbanding ke 19 pada tahun 2007. Malaysia kekal pada tahap sederhana sejak tahun 2000. Hakikatnya. Negara tersebut telah mendahului kita dari segi kadar pertumbuhan pendapatan per kapita. kebanyakan dasar dan strategi yang negara kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya. Model ekonomi itu juga akan menggariskan bagaimana Malaysia boleh menganjakkan kedudukan ekonominya daripada sebuah negara yang berada pada peringkat pendapatan sederhana tinggi kepada pendapatan tinggi.2 Matlamat MEB Matlamat utama MEB adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang tahun 2020 disamping menjamin kualiti hidup rakayat sentiasa diutamakan.2% bagi tempoh 2001-2008 berbanding pencapaian 15. Malaysia berada ke tangga 21 daripada 131 negara. Jurang perbezaan eonomi juga semakin ketara berbanding dengan negara saperti Taiwan. hong Kong dan Singapura. Pada masa yang sama sektor perkhidmatan tidak berkembang saperti dijangkakan sungguhpun ada kemajuan dalam sektor pelancongan dan pertumbuhan industri baru saperti pendidikan dan logistik.

4 Ciri Teras MEB Bagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun 2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan Malaysia yang terkenal dengan transformasi kukuh.untuk memantapkan perkhidmatan awam dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas. 16 .y Berpendapatan tinggi dengan sasaran AS $15. Sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai oleh barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam persekitaran yang bersaingan. NKRA). Program Transformasi Ekonomi ± tonggak utama yang akan melonjakkan Malaysia ke arah status negara maju sejajar dengan matlamat Wawasan 2020 Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011 ± 2015 sebagai pelan bertindak melaksanakan program yang dirancang y y y 5. fokus pasaran dan membantu pasaran.000 20. berorientasikan keusahawanan dan inovatif. Ekonominya kelak adalah berpandukan pasaran. Bagi mempastikan kelancaran dasar ini kerajaan telah merumuskan satu rangka kerja yang mengandungi empat tonggak bagi mendorong perubahan yang hendak dicapai ke arah status negara maju.3 Empat Tonggak Transformasi Negara y Konsep 1 Malaysia : Rakyat Didahulukan. Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi. 5. ditadbir urus dengan rapi.untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia bagi menghadapi cabaran yang mendatang Program Transformasi Kerajaan (PTK) . y Keterangkuman untuk membolehkan semua komuniti menikmati kekayaan negara sepenuhnya.000 per kapita pada tahun 2020. Kerajaan akan terus berperanan untuk menangani gangguan daripada kegagalan pasaran yang tidak dapat dielakkan. berintegrasi serantau. seimbang. y Kemampanan untuk memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi akan datang. Pencapaian Diutamakan . hasil daripada kepintaran rakyatnya yang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang harmoni dan tradisi budayanya yang kaya.

kerja ini pula mesti segera menarik pekerja yang layak.2 Membangunkan tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing. perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal.Institusi kerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap hasil berasaskan pencapaian selaras dengan PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan tinggi dengan keupayaan melaksanakan pelbagai tugas dan pada masa yang sama. Sepanjang sejarah yang tercatat.5. ekonomi mengalami pertumbuhan jangka panjang yang terjamin berterusan melalui inisiatif keusahawanan sektor swasta. mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme. Pasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar: pekerjaan dan pekerja mesti dipadankan dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti dan dengan itu meningkatkan upah untuk semua. Penyesuaian pasaran buruh mestilah lancar: pekerja yang layak perlu segera mendapat kerja yang layak dengannya. 5. didorong oleh insentif ekonomi yang menggalakkan individu mengambil pandangan jauh dan mengelak daripada sikap suka mengambil kesempatan jangka pendek. badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk mencapai standard tadbir urus yang diterima pakai di peringkat antarabangsa. 5.5. Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang profil yang lebih tinggi dalam transformasi negara. Sistem pendidikan yang berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir.1 Menyubur kembali sektor swasta. sosial dan institusi. termasuk mereka yang dari luar negara. asas bakat Malaysia mesti ditingkatkan. MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pertumbuhan daripada pembiayaan yang tersedia. bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terusmenerus mendorong produktiviti ke hadapan merupakan asas pertumbuhan ekonomi yang mampan. Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk.5 Inisiatif Pembangunan Strategik (IPS) MEB juga menggariskan 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik untuk merealisasi matlamatnya saperti berikut: 5. Dalam masa yang sama. Firma swasta. Pendapatan tinggi datang daripada 17 . Kesemuanya ini akan menyumbang kepada perluasan pasaran melalui integrasi serantau dalam perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan.

PTE akan membantu individu dan firma untuk mengurangkan impak daripada langkah berani ini dengan menyediakan jaring keselamatan sosial yang lebih baik dan dana transformasi khas. Institusi dan program tindakan afirmatif sedia ada akan diteruskan dalam MEB tetapi. 5. Penyampaian perkhidmatan kerajaan mesti cekap dan berkesan. Asas hasil kerajaan mesti dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemasuntuk merangsang penggunaan hasil yang lebih baik. Institusi awam mesti disusun semula. Pengurusan fiskal mesti dikukuhkan supaya merangkumi ketelusan yang lebih tinggi dan untuk memberikan insentif yang betul. Suruhanjaya Peluang Sama Rata akan ditubuhkan untuk memastikan keadilan dan menangani diskriminasi tidak wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh kumpulan yang dominan. Banyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi akan mengalami suasana kebersaingan yang lebih sengit dengan terhapusnya subsidi. selaras dengan pandangan pihak berkepentingan yang utama.4 Mengukuhkan sektor awam.5 Tindakan afirmatif yang telus dan mesra kerajaan Komponen utama keterangkuman adalah untuk memupuk peluang ekonomi yang sama dan adil.5. Malaysia mesti menghapuskan halangan yang menghindarkan rakyatnya yang berkebolehan daripada mendapatkan kemahiran dan pada masa yang sama. Program tindakan afirmatif akan didasarkan pada criteria mesra pasaran dan berasaskan pasaran sambil mengambil kira keperluan dan merit pemohonnya. Malaysia tidak boleh terlepas peluang untuk menggerakkan sumbernya yang amat berharga ini. Tindakan afirmatif akan mengambil kira semua kumpulan etnik dengan adil dan sama rata selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40% isi rumah berpendapatan rendah. akan disusun semula untuk menghapuskan ciri merentir (rentseeking) dan kuasa naungan (patronage). Sebaliknya.3 Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing.5.5. menggunakan pendekatan µmenyeluruh kerajaan¶ bagi memudahkan operasi sektor swasta. 5. Oleh itu. ia seharusnya berusaha memikul tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sector swasta. 18 . Institusi awam tidak harus menduplikasikan fungsi yang dijalankan dengan baik oleh sektor swasta. kawalan harga dan aneka insentif yang telah hilang objektif asalnya. menarik insan berbakat ini supaya terus berkhidmat dalam negara 5.insan mahir yang menggunakan bakat mereka untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan cemerlang.

5. Justeru kerana dasar-dasar ini menekankan keadilan sosial tatkala ianya digubal maka majoriti rakyat. pertanian dan perkhidmatan merupakan proses yang memerlukan inovasi berterusan dan pertumbuhan produktiviti dengan kemajuan teknologi yang ketara dan dorongan keusahawanan.5. mendukung pelaksanaannya. Ini dirumitkan dengan kekurangan jumlah mereka dalam bidang profesional.6 Membina infrastruktur berasaskan pengetahuan Transformasi ekonomi dalam sektor perindustrian. penjanaan tenaga alternatif dan pengurangan perubahan iklim.7 Meningkatkan sumber pertumbuhan Malaysia mesti memanfaatkan lokasi strategiknya dan kelebihan berbandingnya yang datang daripada anugerah sumber aslinya untuk mewujudkan platform pengeluaran yang mendorong pertumbuhan nilai tambah yang tinggi dengan kesan limpahan. seperti output pertanian hiliran. Kebolehmampanan kewangan awam melalui disiplin fiskal yang ketat.8 Memastikan kebolehmampanan pertumbuhan Memulihara sumber asli kita dan melindungi kepentingan generasi masa depan mesti dimudahkan dengan melaksanakan dasar penentuan harga. ekopelancongan.5. Masyarakat Bumiputera ketika itu gelisah kerana keselesaan hidup yang dijanjikan tatkala negara mencapai kemerdekaan kekal sebagai slogan.5. 5. Dasar-Dasar Pembangunan Pra-MEB . merupakan mercu tanda untuk memelihara keseimbangan makroekonomi dan kestabilan kewangan.Satu Penilaian Sejak lebih tiga dekad yang lalu ekonomi Malaysia bergerak di atas landasan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilanjutkan pula dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Ekonomi ikut bidangan mesti diberikan tumpuan melalui koridor pertumbuhan untuk menyuburkan pengembangan berpotensi ke dalam pasaran baru. Dasar. yang mewajibkan pembaziran dan kos lebihan dikurangkan. Maka tindakan tegas pemerintah untuk melaksanakan dasar serampang dua mata: membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dilihat sebagai langkah positif. 6.5. 19 . Penggunaan proses yang selaras dengan amalan baik dan standard antarabangsa akan menambahbaikkan peluang bagi firma Malaysia untuk berjaya dalam arena pasaran global.dasar ini bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum dan pengagihan kekayaan negara secara seimbang antara kaum. Penyertaan mereka dalam sektor industri dan perdagangan amat kecil sekali. kawal selia dan dasar strategik untuk mengurus sumber mudah lupus dengan cekap.

Wawasan DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial tidak kesampaian kerana jelas terbukti jurang pendapatan dan kehidupan yang semakin melebar antara golongan kaya dengan golongan bawahan yang kurang bernasib baik. Prosedur tender. 80-an dan 90-an bagi pelajar-pelajar Bumiputera yang cemerlang. Indonesia. yang terkumpul atas nama bumiputera adalah tinggi. kroni dan rakan-rakan mereka untuk membolot saham. Singapura. 10 mata menggambarkan ekonomi yang bersih dan satu mata merujuk negara yang sangat rasuah. termasuk dengan penghantaran pelajar-pelajar ke luar negera. India. Rasuah di Malaysia semakin menjadi. Malaysia masih lagi di hadapan China. Mengikut ukuran nisbah Gini (Gini coefficient). Malaysia telah jatuh lima tangga kepada tempat ke 44 antara 163 negara di dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2006. Hong Kong dan Jepun mendahului senarai Asia Pasifik sebagai negara paling rendah kadar rasuah sementara Myanmar berada di tempat paling corot. kronisma dan sebagainya menggagalkan Bumiputera mengumpul harta saperti dijanjikan. Pelaburan pendidikan tinggi untuk Bumiputera .1 mata tahun sebelumnya. Malaysia mencatat kesenjangan paling ketara di Asia Tenggara. Malaysia berada pada 0. rasuah.Tidak dinafikan kenyataan bahawa dasar-dasar pembangunan kerajaan telah menghasilkan mobiliti sosial untuk kaum Bumiputera. Malaysia tersenarai di nombor 10 dari 25 ekonomi di rantau Asia Pasifik. malah di belakang Indonesia dan Thailand. dengan memperoleh lima dari 10 mata berbanding 5. Dasar ini juga telah membuka ruang yang lebih luas kepada rasuah dan lain-lain jenayah kewangan serta penyalahgunaan kuasa. pengagihan saham diketepikan atas alasan melaksanakan dasar kerajaan untuk kepentingan Bumiputera. Dasar itu disalahgunakan segelintir pemimpin-pemimpin memberi ³favour´ kepada keluarga. Hanya yang dikesali ialah diatas sebab-sebab penyelewengan. ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksamaan pendapatan. Pada tahun 2005.47. Kaedah pembahagian tidak telus dan berlegar di kalangan kelompok tertentu. penilaian terbuka dan telus dalam soal penswastaan. Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dasar-dasar tersebut. Thailand dan Pakistan. setelah sekian lama matlamat asal DEB dan DPN untuk mencapai keadilan sosial dan memupuk semula perpaduan nasional mula dikaburi dan dipersoalkan. dari awal 70-an. Walau bagaimanapun. telah berjaya melahirkan golongan profesional dan berketerampilan dalam pelbagai bidang. 20 . termasuk dalam bidang matematik dan sains melalui pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar miskin dan dari luar bandar. kontrak dan program penswastaan. Paling jelas kesannya adalah dalam bidang pendidikan. Akibatnya ternyata dasar tersebut lebih merupakan kesempatan kelompok kecil mengaut kekayaan yang banyak atas nama Bumiputera.

Korea Selatan dan Singapura yang tersenarai di tempatyang lebih tinggi. Malah. Malaysia bukan lagi ekonomi yang baru atau negara dunia ketiga dari segi pembangunan. makan minum dan pakaian. Malah dengan mata indeks pembangunan manusia sebanyak 0. Terengganu. Perlis. Sabah dan Sarawak yang majoriti besarnya terdiri daripada masyarakat Bumiputera. Di dalam laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP). masyarakat bukan Bumiputera di sebaliknya resah gelisah kerana menganggap mereka 21 . Sementara masyarakat Bumiputera dibelai dengan dasar yang akan menyelamatkan mereka. jurang pendapatan di Malaysia adalah kedua paling teruk di antara negara-negara Asia yang mempunyai data untuk kajian. Selain dari Papua New Guinea. Malangnya Malaysia terangkul di antara negara dengan pembangunan manusia yang tinggi tetapi ketidaksamaan ekonomi terus membesar. Perbezaan kawasan bandar dan desa juga amat ketara. Hanya Papua New Guinea lebih corot dari Malaysia. Pada tahun 1999. Kedah.Menurut Bank Dunia. dan kebanyakan keluarga miskin di luar bandar terletak di Kelantan. Keadaan demikian mempunyai kesan berpanjangan kerana negara-negara yang mencapai tahap pembangunan manusia yang tinggi biasanya memiliki jurang ekonomi yang lebih kecil. pendapatan isirumah luar bandar hanya 55% dari pendapatan isirumah di bandar. Malaysia berada di nombor 101 dari segi nisbah Gini. negaranegara yang mempunyai jurang pendapatan yang lebih besar terletak di Amerika Selatan dan Tengah ± rantau yang sememangnya mempunyai jurang ekonomi yang besar ± dan negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan dan Zimbabwe. Di Asia hanya Jepun. Malaysia tersenarai di nombor 59 dari 177 negara. Kos sara hidup telah meningkat secara berterusan dan kadar pendapatan RM510 yang diguna untuk mengukur kemiskinan di pantai barat Semenanjung Malaysia langsung tidak munasabah.800 mata untuk dikategorikan sebagai negara maju. yang tidak diselesaikan oleh tindakan afirmatif dasar-dasar tersebut. Namun sekali lagi kejayaan tersebut tidak harus dibandingkan nisbah dengan negara-negara mundur Afrika. tetapi apa yang dimusykilkan ialah kerana sementara masyarakat Bumiputera terus menggantungkan harapan kepada satu dasar yang dianggap penyelamat. Data dan angka mungkin menarik dihidangkan sebagai propaganda tetapi tidak meleraikan kenyataan mengenai kesengsaraan hidup rakyat. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menyara keluarga 5 orang termasuk sewa rumah. Namun indeks garis kemiskinan yang digunakan juga terlalu rendah. pendidikan dan kesihatan yang lebih menyeluruh berbanding dengan keadaan pada awal tahun 50-an. Kita tidak menyangkal kenyataan bahawa terdapat kemajuan dari sudut prasarana luar bandar. Kita telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan dari 29% pada 1980 kepada 5-6% pada tahun 2000. dari 127 negara yang diberikan data.793. Malaysia sudah teramat hampir dengan 0.

Secara keseluruhannya. beberapa langkah yang diperkenalkan sejurus selepas krisis mata wang Asia untuk menyelamatkan ekonomi nasional kita menampakkan hasil. kita berdepan dengan masaalah rasuah. Sekali lagi. Mereka gusar merenungkan anak pintar dinafikan peluang pendidikan di universiti tempatan. Timur dan Tenggara melonjak ke RM610. pantas membangun dan mapan. Pengalaman tersebut harus mengajar kita untuk yakin dan bijak memilih aspek kesejagatan yang amat diperlukan untuk mengangkat ekonomi supaya lebih terbuka.5 bilion tahun lepas. China. Matlamat untuk menjadikan negara yang maju serta berpendapatan tinggi bukan mudah direalisasikan tanpa komitmen semua pihak baik dari pihak kerajaan mahupun swasta. memberi peluang pekerjaan kepada jumlah yang ramai.mempunyai rentak dan tempo yang sama saperti dirancangkan. semua ingin mecapi nikmat pembangunan. Ia telah membantu mencatat pertumbuhan. kita ketinggalan berbanding Indonesia di dalam pelaburan asing buat pertama kali sejak 1990. berbanding beberapa tahun lalu di mana kita berada di tempat kedua.46 bilion tahun lepas. penyelewengan dan salah guna kuasa. kronisma. 7. dan semua pasti inginkan kemajuan. Aliran wang masuk ke Indonesia meningkat sebanyak 177% ke RM19. Namun. DPN) dilihat kurang berkesan. Walaupun ada sedikit penurunan pada kadar 22 . Semua orang tertunggu hasilnya. Tidak dinafikan. tetapi dengan menanganinya secara terbuka dan berhemah. Kita mengorak langkah sejak akhir 70-an kerana kejayaan menarik pelaburan asing ke Pulau Pinang dan Lembah Klang.didiskriminasikan. meningkat 19% dari 2004. Malaysia tersenarai hanya di nombor 6 dari sepuluh negara Asia Tenggara di dalam menarik pelaburan asing tahun lepas. Walaupun selama tiga dekad negara mencapai kemajuan dan rakyat menikmati buah hasilnya. dasar-dasar tersebut seharusnya menerima kenyataan bahawa cara terbaik menghadapi arus globalisasi ialah bukan dengan menutup ekonomi kita. pelaburan asing ke Asia Selatan. Hong Kong dan Singapura merupakan penerima terbesar pelaburan asing pada 2005. Berkemungkinankah berlakunya kepincangan sehingga menjejas pencapaian saperti dijangkakan. kontrak dikaut oleh kelompok kecil dan pemacuan ekonomi keseluruhannya agak lembab. Misi Yang Belum Selesai Tidak dinafikan MEB yang dibentangkan oleh Kerajaan merupakan satu ajenda memantapkan ekonomi negara dalam satu era yang penuh cabaran. semua hendak gaya hidup yang berkualiti. Persoalannya yang berlegar diminda kita ialah apakah perlaksanaannya. Kita tidak mahu berulang lagi isu-isu yang menyebabkan dasar-dasar terdahulu (DEB.

fenomena ini masih jadi kudis kepada pembangunan dan melibatkan sejumlah besar wang kerajaan. rompak. Walaupun ada usaha untuk menangani gejala ini namun ia masih leluasa. Kita dahagakan pembangunan supaya rakyat dalam negara kita mampu mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Apa yang diinginkan oleh rakyat bukannya peningkatan angka atau nilai peratusan pendapatan semata-mata. tetapi yang diinginkan ialah kesan sebenar dari perubahan suasana masyarakat yang lebih 23 . meragut. pembuangan bayi.rasuah. rogol. Kita tidak ingin melihat MEB terpalit dengan stigma dasar-dasr terdahulu. pengurusan yang baik dan pemuliharaan sumber alam. akan tetapi rekod menunjukkan bahawa berlakunya pelepasan tangggungjawab kerajaan itu telah melahirkan satu monopoli baru sektor perkhidmatan yang akhirnya menekan ekonomi rakyat. tetapi tanpa akhlak yang dihayati oleh pembuat dan pelaksana dasar. Masaalah pendatang haram masih belum selesai. contohnya sasaran bagi meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia daripada AS$15. pencolekan. Objektif ini sangat murni ± tetapi penekanan terhadap peranan syarikat swasta dalam memacu ekonomi liberal kapitalis ini secara drastik akan meninggalkan kesan ekonomi terhadap penduduk luar bandar dan memungkinkan jurang antara bandar dan luar bandar terus melebar. merempit. Walaupun pihak kerajaan memberikan jaminannya. Seperkara lagi yang membimbangkan masyarakat ialah bertambahnya penyakit sosial dan kes jenayah. hidup lebih aman.000 dalam tempoh 10 tahun. Cukup kah program agama dan moral yang dijalankan untuk membendungnya? Adakah dasar pembangunan terdahulu tidak mempunyai roh dan tidak menekankan kepentingan akhlak yang merupakan satu asas terpenting dalam memastikan transparensi dan ketelusan pelaksanaan sesuatu dasar ekonomi? Sesebuah negara boleh sahaja mempunyai dasar yang melangit halatujunya. Tiap hari kita disajikan dengan berita penagihan dadah. pembunuhan dan bermacam kes jenayah. dan akhirnya ianya hanya bersifat membuat perubahan terhadap kulit dan bukannya bersifat holistik yang merangkumi perkaitan antara dosa-pahala dan keadilan menyeluruh. MEB itu juga merupakan imbasan kembali kepada konsep pensyarikatan dan penswastaan Malaysia yang dilaksanakan oleh Tun Dr Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri . maka negara masih akan dibelenggu dengan sistem liberal kapitalis. di mana pihak kerajaan akan melepaskan kepentingannya sedikit demi sedikit dalam sektor perkhidmatan rakyat kepada pihak swasta. Mengapa berlaku demikian? Adakah ini satu perkara lumrah yang dialami negara yang membangun? Adakah dasar-dasar yang digubal merangkumi pencegahan gejala yang menular ini.000 kepada AS$20.

akauntabiliti yang nyata serta struktur ekonomi yang lebih adil. Masaalah perlaksanaan perlu ditangani dengan bijaksana bagi mengelak satu ³doldrum´ dalam pembangunan yang pasti menjejas kesejahteraan rakyat. Kita tidak mahu jurang yang besar membezakan yang ada dan tidak berada. sifar rasuah. Penutup Kita dihidangkan kek ekonomi yang besar yang patut sama-sama dinikmati oleh rakyat jelata. Selain dari itu juga. Kelemahan dasar-dasar terdahulu harus dihindari sebaik mungkin. 24 . Kemajuan dan kemakmuran akan tercapai jika semua pihak telus memberi komitmen dalam perlaksanaan MEB. Penerusan sikap ini serta tidak menghormati prinsip demokrasi akan menjadi bom jangka yang akan menggagalkan kesejahteraan ekonomi negara dan rakyat jelata. Dapatkah MEB menjarakkan dari kepincangan ketirisan pembangunan terdahulu? Mampukah ia merrealisasikan transformasi negara di alaf baru ini? Samasama kita tunggu dan lihat. kita inginkan tindakan yang adil dan saksama tanpa mengambil kira kaum atau fahaman politik. Kita juga tidak mahu hidup miskin dalam negara yang kaya. Jangan timbul pengkhianatan terhadap mereka yang berhak kerana ini adalah tanggugjawab kerajaan kepada rakyat. Kita inginkan kemajuan. Kita tidak mahu ada yang kempunan merasainya. kemakmuran dan kemakmiran yang diredhai Allah. 8.kondusif dan selamat dari jenayah.. Kita tidak mahu mendengar tuduhan-tuduhan yang bakal dilontar kepada kerajaan menjalankan system ³doublestandard´ mereka yang tidak sealiran dengan pemerintah. Justeru kita ingin pastikan negara maju dengan ekonomi yang ³vibrant´ serta dinamik.

Philip Schellekens ³The Winds of Change Are Blowing in Malaysia´ blogs worldbank. New World Encyclopedia ³ Park Chung He ± The New Community Movement´ 17.org 2030 20. World Bank Institute ± Country Data Report for Malaysia 1996-2009 25 . Dasar Pembangunan Nasional 1992 7. Abd al Rahman Zaki Ibrahim ³ Penunjuk Amalan Ekonomi´ Terj. Article by Dr Hsu Nov 2009 22. Britanica ± New Economic Development Policy: Malaysia 2009 5. olehMujaini Tarinun. Rajah Rasiah ³The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy´ UNDP 2009 9.org 2010 19. James B Ang ³ Financial Development and Economic Growth in Malaysia´ Routlege UK 2008 11.Reports on Malaysia. Dato Dr Mahani Zainal Abidin and Prof. Dato Dr Mahani Zainal Abidin ³ Driving Towards High Income Economy´ Paper presented at the Conference on Competitiveness : Driving Innovation for Competitiveness Nov 2010. DBP Kuala Lumpur 1990 14. 1972 13. Donald R Snodgrass ³Inequality and Economic Development in Malaysia´ 1979 Malaysian Institute of Management (MIM) 10. Fu-Chen and Byong-Nak Song ³ The Saemaul Undong ± The Korean Way of Rural Transformation´. Philip Schellkens ³ Malaysia Cannot Afford to Go Slow in Structural Reform Implementation´ blogs worldbank.org 2009 18. Al Quran da hadith 3. Laporan Ekonomi 2009 EPU 12.Bibliografi 1.GOM 15. World Bank Report on Malaysia MEM April 2010 ³ Growth Through Innovation´ 23. Mahadevan Raduka ³ Sustainable Growth and Economic Development : A Case Study of Malaysia´ . Bank Negara Annual Report 2009 4. World Bank . 8. Model Ekonomi Baru. Philip Schellekens ³What is New in Malaysia¶s New Economic Model´ blogs worldbank. Government and Society´ Asean Economic Press 2003 21. Dasar Ekonomi Baru 1971 -1991 6. Lo. Edward Elgar Publishing 2007 16. 2010 Economic Planning Unit. DBP. Umer Chapra ³Ke Arah Sistem Kewangan Yang Adil´ Terj. Oleh Ismail bin Omar. M.Kuala Lumpur 1998 2. Ramon Navaratnam ³ Malaysian Economic Challenges ± A Critical Analysis of the Malaysian Economy.