P. 1
pengurusan perpustakaan

pengurusan perpustakaan

|Views: 407|Likes:
Published by Nurul Ain Asmit

More info:

Published by: Nurul Ain Asmit on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Pengurusan dan Penyelenggaraan Koleksi Perpustakaan

Oleh:

Harith Faruqi Sidek
Pustakawan Bahagian Arkib, Galeri dan Khas Perpustakaan Tun Seri Lanang

Bab 1: Pengurusan Koleksi Perpustakaan

Pengenalan
‡ Koleksi perpustakaan tidak terhad kepada satu jenis bahan atau bidang perkara tetapi meliputi pelbagai jenis bahan bercetak, bahan pandang dengar (media) dan meliputi puluhan bidang perkara. Kesemua bahan ini perlu diurus dan diselenggara secara sistematik dengan kaedah-kaedah dan tatacara pengurusan tertentu agar segala khazanah ilmu dan maklumat dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelanggan perpustakaan. Perpustakaan perlu membuat perancangan rapi samada yang berbentuk jangka pendek atau jangka panjang demi untuk mencapai kualiti pengurusan koleksi perpustakaan. Pengurusan dan penyelenggaraan koleksi perpustakaan tidak boleh disempurnakan bersendirian tetapi perlu didahului atau saling berkait dengan polisi perolehan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia serta perancangan dan rekabentuk perpustakaan.

‡

‡

Melindungi bahan perpustakaan yang mudah rapuh dan rosak akibat persekitaran. Menarik perhatian pelanggan ke arah penggunaan perpustakaan yang lebih berkesan dalam suasana yang kemas dan selesa untuk pembelajaran.Matlamat Pengurusan Koleksi Perpustakaan ‡ Memudahkan pencarian bahan di rak oleh pengguna dan kakitangan perpustakaan dengan cepat dan tepat. suhu dan kelembapan yang tidak sesuai supaya dapat digunakan dalam jangkamasa yang optimum Meningkatkan keselamatan bahan daripada risiko kecurian ‡ ‡ ‡ .

UDC ( Universal Decimal Classification) atau NLM (National Library of Medicine) dan asingkan bahan bercetak dan bahan media. sains sosial agama dan lain-lain bagi memudahkan penyeliaan Rak buku tidak boleh disusun terlalu rapat. koleksi tertutup dan pinjaman terhad.Kaedah Penyimpanan Bahan ‡ Susun bahan menurut sistem pengkelasan dan pengkatalogan yang dipilih oleh perpustakaan sama ada LC ( Library of Congress). Sistem pencahayaan dan pendingin udara yang sesuai dapat menjamin ketahanan bahan yang disimpan Sediakan label. dan pelan yang sesuai bagi memudahkan pengaksesan bahan. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Perlu ada ruang untuk troli dan mengambil kira beban berat lantai dan ketinggian rak bagi kemudahan pengguna. tunjuk arah. DDC ( Dewey Decimal Classification). Susun bahan menurut pembahagian perkara secara umum. Susun bahan berdasarkan katagori penggunaan bahan seperti koleksi am. sains.

kamus. almanak. buku panduan. atlas. Koleksi Tanda Merah Koleksi tertutup yang terdiri dari buku-buku teks asas untuk setiap kursus Koleksi Rujukan Bahan-bahan rujukan seperti ensaiklopedia. indeks dan abstrak ‡ ‡ .Penyusunan Bahan Perpustakaan 1) Susunan Mengikut Koleksi ‡ Koleksi Am Koleksi terbuka di mana pengguna boleh membaca lama di rak dan memilih bahan untuk pinjaman keluar.

Koleksi Khas Buku-buku mahal. Jabatan.‡ Koleksi Terbitan Bersiri Jurnal terkini. Fakulti atau Institut untuk rujukan. buku nadir dan bahan-bahan sejarah institusi Koleksi Buku Teks Buku-buku bacaan wajib di Pusat Sumber sekolah. bahan mikro dan peta rampaian. jurnal kebelakangan. ‡ ‡ ‡ . jurnal popular dan akhbar Koleksi Media Bahan pandang dengar.

Setiap para tidak boleh di isi terlalu longgar atau padat. tetapi tidak boleh ditindih dengan banyak . Buku yang tebal. Para yang paling bawah dikosongkan supaya dapat menampung penambahan koleksi.satu timbunan tidak boleh lebih dari 3 atau 4 naskah buku. Buku-buku lama dan nadir disimpan dalam kotak yang bebas asid supaya tahan lama. selain menjamin adanya pengudaraan di sekeliling buku. besar atau panjang boleh di susun secara melintang. Para yang mengikut piawaian untuk buku dianggarkan sebanyak 30 buah buku untuk satu bahagian paras paranya. Urutan penyusunan buku bermula dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Rak seharusnya diisi kirakira 60% penuh.2) Susunan buku di rak ‡ Buku disusun menurut nombor panggilan atau nombor pengenalan secara menegak supaya nombor panggilan mudah dilihat dan juga kulit buku tidak mudah lekang daripada isi buku. ‡ ‡ .

hendaklah disusun di rak menurut nombor panggilan. Sediakan label yang lengkap dan tunjuk arah di rak sebagai panduan kepada pelanggan.3) Susunan Majalah / Jurnal ‡ Asingkan bahan terbitan bersiri . Akhbar harian disusun di rak khas dengan kemas secara harian dan mingguan. jurnal kebelakangan. ‡ ‡ ‡ . jurnal popular dan akhbar.jurnal terkini. Jurnal kebelakangan yang telah lengkap bilangannya dan telah dijilid. Pamerkan jurnal terkini untuk menarik perhatian dan memudahkan pengguna mendapatkannya.

. Pita audio disimpan dalam kabinet menurut turutan tertentu. Bahan mikro perlu disimpan dalam kotak serta disusun dalam kabinet khas. Kit pelajaran disimpan dalam satu kotak. Peta dan carta sesuai digantung.4) Susunan Bahan Media Simpan bahan media perlu ditempatkan mengikut kesesuaian fizikal bahan seperti : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Slaid dan pita kaset disimpan dalam album khas.

‡ ‡ Cakera Padat perlu disusun di rak khas Bahan artifak seperti arca. model dan pelan ditempatkan di ruang yang mempunyai pengudaraan dan suhu yang berpiawaian. Bilik Tayangan dan peralatan media harus ditempatkan berhampiran dengan koleksi. ‡ .

‡ Bahan-bahan seperti ini perlu disusun dalam kotak yang diberi nombor seperti di katalog atau indeks bahan. buku fiksyen. pengetahuan umum dan rekreasi sesuai disusun di rak khas. Surat Berita. .3) Susunan Bahan Bacaan Lewa / Rekreasi ‡ Buku-buku bacaan ringan seperti novel. 4) Susunan Risalah. Brosur dan Pamplet.

. Kaedah penyemakan stok adalah : 1. Penyemakan stok perlu dilakukan pada suatu jangka masa yang tertentu atau mengikut keperluan.Penyemakan Stok ‡ Koleksi perpustakaan yang telah di susun di rak perlulah dibuat penyemakan secara sistematik bagi mengesan kewujudan buku dan untuk memastikan rekodnya adalah sepadan. ‡ 1. ruang koleksi yang terlibat ditutup sementara kepada pelanggan. Susunan buku di rak adalah sama dengan senarai susunan rak (shelf list). Senarai susunan rak (shelf list) digunakan sebagai alat untuk menyemak kewujudan buku dalam koleksi perpustakaan. Bagi membolehkan kerja semakan stok mencapai matlamatnya.

Pilih buang dapat menjimatkan ruang.Pilih Buang / Pilih Simpan ‡ Pilih buang adalah proses mengasingkan bahan-bahan yang tidak lagi sesuai untuk koleksi perpustakaan. ‡ . kos baik-pulih dan mengoptimumkan penggunaan bahan-bahan yang relevan kepada pelanggan.

Bab 2: Penyelenggaraan Koleksi Perpustakaan .

dalam penjagaan. Pemuliharaan Langkah-langkah dan peraturan yang berpatutan serta penggunaan prosedur teknikal makmal. penyimpanan dan penggunaan bahan perpustakaan. membaiki dan menyenggara sumber perpustakaan.Pengenalan Penyelenggaraan bahan perpustakaan boleh dilakukan melalui kaedah kaedah berikut: ‡ Pemeliharaan Langkah-langkah dan peraturan yang mencukupi untuk menjaga. perawatan. ‡ .

Penyahsidan Proses menaikkan nilai alkali sesuatu dokumen khasnya kertas ke paras minimum 7. ‡ .‡ Pengawetan Penggunaan prosedur teknikal makmal didalam proses membaiki dan membaikpulih bahan perpustakaan hampir ke bentuk asalnya.0pH untuk membantu pemeliharaannya.

Aktiviti Pemeliharaan a) ‡ ‡ ‡ ‡ Perolehan : Mengutamakan bahan asal mana yang sesuai. Mendapatkan mikrofilem atau salinan fotostat sekiranya tiada bahan asal diperolehi. ‡ . Menentukan bilangan naskah yang mencukupi. Mengutamakan perolehan buku kulit keras. Mengutamakan cakera padat untuk bahan terbitan elektronik.

Mengutamakan rawatan minimum.5 pH atau kurang.b) Pengawetan ‡ ‡ ‡ Membuat pewasapan sebelum diawet. Menggunakan teknik pengawetan yang boleh proses balikan. Menggunakan bahan awetan yang bebas asid dan bermutu tinggi ‡ ‡ . Membuat penyahsidan untuk koleksi yang mempunyai 5.

c) Penjilidan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menggunakan teknik penjilidan berkualiti. Menggunakan bahan jilidan yang bermutu tinggi . Menyeragamkan warna dan jenis kulit bahan. Mengekalkan keaslian bentuk jilidan. Mengekalkan kulit asal bahan terutamanya bahan nadir.

buku dan risalah.d) Pemikrofileman ‡ ‡ ‡ ‡ Menggunakan teknik penyalinan berkualiti. ‡ ‡ ‡ . Membuat permafilm protection untuk salinan induk. Menentukan bilangan salinan yang mencukupi. ± 16mm bagi buku dan majalah Menggunakan nisbah pengecilan yang bersesuaian: ± 16:1 shingga 20:1 bagi surat khabar. Menyemak master mikrofilem setiap tahun. ± 35mm bagi surat khabar dan manuskrip. Menggunakan saiz filem yang bersesuaian. Menggunakan filem bermutu tinggi.

Memastikan kesahihan bahan yang didigit mengikut dokumen asal ‡ . Memastikan kawalan kualiti terjamin di semua peringkat bermula dari penyimpanan dan seterusnya memastikan proses pengaksesan boleh dilakukan dengan mudah. Bahan yang ingin didigitkan adalah berkeadaan baik dan memenuhi piawaian. Memastikan pendigitan dilaksanakan mengikut piawaian yang diiktiraf. Memastikan bahan yang telah ada dalam bentuk digital terkawal dan terpelihara.e) Pendigitan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bahan yang ingin didigitkan hendaklah lengkap. Mengenalpasti format yang sesuai untuk memastikan bahan yang telah didigit mudah dikesan semula.

Memastikan kawalan keselamatan bagi pengurusan penyelenggaraan pengkalan data. Memastikan backup dan peyeliaan data dilakukan secara berterusan Memastikan komputer terhindar dari virus Memastikan sistem mempunyai kemudahan untuk migrasi data kepada sistem yang lebih tinggi. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Memastikan peralatan yang bersesuaian dan berkemampuan untuk menyimpan dan mengakses koleksi digital.‡ Memastikan tidak ada bahan yang rosak atau hilang semasa proses pendigitan.

Penyimpanan Penyimpanan bahan perpustakaan perlu mengambil kira beberapa faktor seperti berikut: a) Ruang simpanan ± Menentukan persekitaran mempunyai kelebapan dan suhu yang konsisten mengikut kesesuaian jenis bahan. ± Menyediakan lokasi yang baik unruk menyimpan bahan iaitu tempat yang jauh dari pancaran matahari. koleksi negara dan audiovisual. . minutan dan pencemaran lain. bahan makanan. medan magnet dan elektrik. ± Menghindarkan habuk. ± Menyediakan kemudahan pendingin udara 24 jam terutamanya untuk bilik kebal manuskrip. bahan nadir.

± Menentukan persekitaran bebas dari makhluk dan agen perosak seperti serangga. anai-anai dan lain-lain. . kulat. ± Menggunakan rak yang sesuai bagi bahan tertentu.± Menyediakan tempat simpanan yang diperbuat dari kayu atau nonmagnetic metals bagi bahan-bahan elektronik.

b) Suhu yang sesuai bagi ruang simpanan adalah seperti berikut:- Jenis bahan Suhu Kelembapan Manuskrip Buku Media Magnetik Mikrofilem 15.5-20 C 18-21 C 16-20 C 16-20 C 45%-50%RH 50%-55%RH 40%-45%RH 40%-45%RH .

Thermohydrograph Alat thermohydrograph digunakan untuk kadar suhu dan kelembapan. ‡ ‡ .c) Peralatan kawalan persekitaran Tiga alat yang digunakan untuk mengawal pencemaran udara iaitu: ‡ Dehumidifier Alat dehumidifier adalah digunakan untuk mengawal kelembapan didalam udara. Air Purifier/Ionizer Alat Air Purifier atau ionizer digunakan untuk memerangkap debu dan habuk.

d) Ruang Bacaan ‡ Menentukan persekitaran mempunyai kelembapan suhu 21ºC. 50% RH dengan ‡ Menghindarkan ruang dari habuk dan pencemaran lain .

e) Pencahayaan ‡ Menentukan penggunaan cahaya lampu yang tidak panas dan bebas dari cahaya ultra-unggu. ‡ . Menentukan haba yang rendah dan seragam serta tidak merosakkan koleksi.

Memastikan amalan pengendalian sumber perpustakaan yang cermat. ‡ . 1) Aspek Penggunaan ‡ ‡ Menyediakan panduan pengendalian sumber perpustakaan.Penyelenggaraan Memastikan penyelenggaraan ke atas koleksi perpustakaan dijalankan sepanjang masa dan pemeriksaan rambang dijalankan 4 kali setahun. Memastikan peralatan yang digunakan untuk memelihara koleksi perpustakaan dipantau dan disenggarakan secara berjadual. Memastikan peralatan khas yang dapat menjamin keselamatan keadaan fizikal bahan tertentu digunakan.

2) Aspek Keselamatan dan Bencana ± ± Menyediakan sistem kawalan keselamatan yang terjamin. Menyediakan alat pencegah kebakaran yang sesuai dan mencukupi disetiap ruang koleksi dan makmal mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1998 (Akta 341) Menyediakan peralatan dan mengadakan prosedur keselamatan untuk menghadapi kecemasan mengikut dasar dan polisi keselamatan organisasi ± .

Kesimpulan ‡ Pelaksanaan pengurusan Koleksi Perpustakaan seharusnya menggambarkan keperluan pelanggan. Bahan-bahan perlu diselenggarakan supaya berkeadaan baik untuk menarik pengguna dan menggalakkan suasana keilmuan. Koleksi yang dibangunkan oleh perpustakaan mestilah berkait rapat dengan keperluan pelanggan dan organisasi. .

Terima Kasih .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->