KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU: PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN BAB 7 (TINGKATAN 3): SIMPAN KIRA OLEH PN.

SITI NAZIHAH
SIMPAN KIRA

Imbangan Duga

Akaun Penamat

Kunci Kira-Kira
Aset Liabiliti

Untuk menguji ketepatan catatan bergu

Akaun Perdagangan

Akaun Untung Rugi

Untuk mengira untung/rugi kasar

Untuk mengira untung/rugi bersih

IMBANGAN DUGA
Langkah-langkah menyediakan Imbangan Duga: i. ii. iii. iv. v. Imbangkan Akaun Nyata (Akaun Aset & Akaun Tunai) serta Akaun Perorangan (Akaun Penghutang & Akaun Pemiutang) Jumlahkan Akaun Nominal (Akaun Perbelanjaan dan Akaun Pendapatan), Akaun Belian & Akaun Jualan Jumlahkan Akaun Ambilan Masukkan baki debit ke ruangan debit dan baki kredit ke ruangan kredit dalam Imbangan Duga Jumlahkan ruangan debit dan ruangan kredit dalam Imbangan Duga

Contoh: Pada 1 Januari 2007, Syarikat SNADI memulakan perniagaan dengan tunai di tangan sebanyak RM3 000, tunai di bank sebanyak RM8 000 dan kelengkapan bernilai RM2 500. 2007 Jan. 4 Beli barang dengan cek 5 Bayar belanja am dengan tunai 7 Jualan tunai 8 Belian kredit daripada Kedai Chong 9 Jualan kepada Rosli 11 Beli kelengkapan kedai dengan tunai 15 Terima cek daripada Rosli 19 Bayar kepada Chong dengan tunai 23 Masukkan tunai ke dalam bank 26 Beli alat tulis dengan tunai 30 Bayar gaji dengan cek RM 300 25 450 300 200 150 150 200 500 50 700

Siti Nazihah SMKAK

1

1 Baki Jualan Akaun Tunai Butiran Folio b/b Kt Butiran 5 11 19 23 26 31 Belanja am Kelengkapan Chong Bank Alat tulis Baki h/b Jumlah (RM) 3 000 450 Tarikh Jan. 1 Baki b/b 2 525 Dt Tarikh Jan. Folio Jumlah (RM) 25 150 200 500 50 2 525 3 450 3 450 Feb.Dt Tarikh Jan. 1 Baki b/b 2 650 Dt Tarikh Jan. Feb. 26 Tunai Akaun Alat Tulis Butiran Folio Jumlah (RM) 50 50 Kt Butiran Pindah ke Akaun Untung Rugi Tarikh Jan. 31 Folio Jumlah (RM) 50 50 Siti Nazihah SMKAK 2 . 1 Baki b/b 7 650 Dt Tarikh Jan. 31 Folio h/b Jumlah (RM) 2 650 2 650 Feb. 1 11 Baki Tunai Akaun Kelengkapan Butiran Folio b/b Kt Butiran Baki Jumlah (RM) 2 500 150 2 650 Tarikh Jan. 1 15 23 Baki Rosli Tunai Akaun Bank Butiran Folio b/b Kt Tarikh Butiran 4 30 31 Belian Gaji Baki h/b Jumlah (RM) 8 000 150 500 8 650 Folio Jumlah (RM) 300 700 7 650 8 650 Jan.

31 Baki Akaun Modal Butiran Folio h/b Kt Butiran 1 Tunai Bank Kelengkapan Jumlah (RM) 13 500 Tarikh Jan. Folio Jumlah (RM) 3 000 8 000 2 500 13 500 13 500 Feb. 31 Dt Tarikh Jan. 4 8 Bank Kedai Chong Akaun Belian Butiran Folio Jumlah (RM) 300 300 600 Kt Butiran Pindah ke Akaun Perdagangan Tarikh Jan.Dt Tarikh Jan. Folio Jumlah (RM) 450 200 650 650 Dt Tarikh Jan. 30 Bank Akaun Gaji Butiran Folio Jumlah (RM) 700 700 Kt Tarikh Butiran Pindah ke Akaun Untung Rugi Folio Jumlah (RM) 700 700 Jan. 1 Baki b/b Kt Butiran 8 Belian Tarikh Jan. 31 Akaun Jualan Butiran Pindah ke Akaun Perdagangan Kt Butiran 7 9 Tunai Rosli Folio Jumlah (RM) 650 Tarikh Jan. Folio Jumlah (RM) 300 300 100 Siti Nazihah SMKAK 3 . 19 31 Tunai Baki h/b Kedai Chong Butiran Folio Jumlah (RM) 200 100 300 Feb. 1 Baki b/b 13 500 Dt Tarikh Jan. 31 Folio Jumlah (RM) 600 600 Dt Tarikh Jan.

Dt Tarikh Jan. 9 Jualan Rosli Butiran Folio Jumlah (RM) 200 Kt Tarikh Jan. 15 31 Bank Baki h/b Butiran Folio Jumlah (RM) 150 50 200 200 Feb. 1 Baki b/b 50 (a) Imbangan Duga dalam bentuk T Syarikat SNADI Imbangan Duga pada 31 Januari 2007 RM Tunai Bank Kelengkapan Alat tulis Gaji Belian Belanja am rosli 2 525 7 650 2 650 50 700 600 25 50 14 250 14 250 Modal Jualan Kedai Chong RM 13 500 650 100 (b) Imbangan Duga dalam bentuk penyata Syarikat SNADI Imbangan Duga pada 31 Januari 2007 Butiran Tunai Bank Kelengkapan Alat tulis Gaji Belian Belanja am Rosli Modal Jualan Kedai Chong 14 250 Debit (RM) 2 525 7 650 2 650 50 700 600 25 50 13 500 650 100 14 250 Kredit (RM) Siti Nazihah SMKAK 4 .

RM Stok awal Belian Jualan Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Upah atas belian Stok akhir 9 500 15 630 67 450 730 3 050 1 020 70 8 350 Syarikat SNADI Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 RM Stok awal Belian Tambah:Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Upah atas belian Kos belian Kos barang untuk dijual Tolak: Stok akhir Kos jualan Untung kasar 15 630 730 3 050 1 020 70 20 500 30 000 8 350 21 650 45 800 67 450 67 450 RM 9 500 Jualan RM 67 450 Siti Nazihah SMKAK 5 .AKAUN PENAMAT Akaun Perdagangan Kos belian = belian + perbelanjaan belian Kos barang untuk dijual = stol awal + kos belian Kos jualan = kos barang untuk dijual – stok akhir Untung kasar/rugi kasar = jualan – kos jualan Contoh: Maklumat-maklumat berikut diperolehi daripada Syarikat SNADI pada 31 Disember 2007.

Akaun Untung Rugi Contoh: Maklumat-maklumat berikut diperolehi daripada Syarikat SNADI pada 31 Disember 2007. RM Gaji Faedah diterima Komisen diterima Angkutan keluar Belanja am Insurans Kadar bayaran Sewa diterima Untung kasar 12 800 1 200 800 700 300 250 1 320 3 200 45 800 Syarikat SNADI Akaun Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 RM Gaji Angkutan keluar Belanja am Insurans Kadar bayaran Untung bersih 12 800 700 300 250 1 320 35 630 51 000 51 000 Untung kasar Faedah diterima Komisen diterima Sewa diterima RM 45 800 1 200 800 3 200 Siti Nazihah SMKAK 6 .

(a) Bentuk T Syarikat SNADI Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 RM Stok awal Belian Tambah:Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Upah atas belian Kos belian Kos barang untuk dijual Tolak: Stok akhir Kos jualan Untung kasar 15 630 730 3 050 1 020 70 20 500 30 000 8 350 21 650 45 800 67 450 Gaji Angkutan keluar Belanja am Insurans Kadar bayaran Untung bersih 12 800 700 300 250 1 320 35 630 51 000 51 000 Untung kasar Faedah diterima Komisen diterima Sewa diterima 67 450 45 800 1 200 800 3 200 RM 9 500 Jualan RM 67 450 Siti Nazihah SMKAK 7 .Menggabungkan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi dalam bentuk T dan Bentuk Penyata.

(b) Bentuk Penyata Syarikat SNADI Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007 RM Jualan Stok awal Belian Tambah:Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Upah atas belian Kos belian Kos barang untuk dijual Tolak: Stok akhir Kos jualan Untung kasar Tambah: Pendapatan Faedah diterima Komisen diterima Sewa diterima 1 200 800 3 200 5 200 51 000 Tolak: Perbelanjaan Gaji Angkutan keluar Belanja am Insurans Kadar bayaran 12 800 700 300 250 1 320 15 370 35 630 15 630 730 3 050 1 020 70 20 500 30 000 8 350 21 650 45 800 9 500 RM RM 67 450 Siti Nazihah SMKAK 8 .

KUNCI KIRA-KIRA Contoh: Perniagaan SINAR mempunyai aset dan liabiliti pada 31 Disember 2007 seperti berikut: RM Premis Kenderaan Mesin Alatan pejabat Perabot Penghutang Tunai Bank Modal Untung bersih Ambilan Pinjaman bercagaran Pemiutang Stok akhir 300 000 27 000 30 000 12 000 11 000 7 000 11 000 7 800 78 000 97 000 4 000 221 100 17 500 3 800 (a) Bentuk T Perniagaan SINAR Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2007 RM Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Mesin Alatan pejabat Perabot 300 000 27 000 30 000 12 000 11 000 380 000 Aset Semasa Stok akhir Penghutang Tunai Bank 3 800 7 000 11 000 7 800 29 600 409 600 409 600 Tolak: ambilan Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bercagaran Liabiliti Semasa Pemiutang 17 500 221 100 RM Ekuiti Pemilik Modal awal Tambah: untung bersih 78 000 97 000 175 000 4 000 171 000 RM RM Siti Nazihah SMKAK 9 .

(b) Bentuk Penyata Perniagaan SINAR Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2007 RM Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Mesin Alatan pejabat Perabot 300 000 27 000 30 000 12 000 11 000 380 000 Aset Semasa Stok akhir Penghutang Tunai Bank 3 800 7 000 11 000 7 800 29 600 Tolak: Liabiliti Semasa Pemiutang Modal kerja 17 500 12 100 392 100 Ekuiti Pemilik Modal awal Tambah: untung bersih 78 000 97 000 175 000 Tolak: ambilan Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bercagaran 221 100 392 100 4 000 171 000 RM Siti Nazihah SMKAK 10 .