1. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. 2.

Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan permanen, tidak mengalami pembelahan lagi dan telah berdiferensiasi. 3. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. 4. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrio, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berubah menjadi meristem. 5. Jaringan dewasa terdiri atas epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. 6. Epidermis merupakan jaringan terluar yang kadang-kadang berdiferensiasi membentuk trikoma. 7. Jaringan parenkim terdiri atas parenkim asimilasi, udara, air, makanan, dan pengangkut. 8. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim.

9. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan folem. 10. Xilem berfungsi untuk mengangkut unsur hara dan air dari tanah menuju daun. 11. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi (makanan) dari daun ke seluruh tubuh. 12. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. 13. Jaringan hewan tersusun dari jaringan epitel, konektif, otot, dan saraf. 14. Jaringan epitel terdiri atas epitel pipih berlapis tunggal, epitel pipih berlapis banyak, epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris berlapis tunggal, epitel silindris berlapis banyak, epitel transisional, dan epitel kelenjar. 15. Jaringan otot terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 16. Jaringan konektif terdiri atas jaringan pengikat, penunjang, darah dan limfe, serta jaringan penghubung berserat/lemak. 17. Jaringan saraf terdiri atas jaringan sensorik, motorik, dan konektor.

aktivitas felogen pada korteks d... a. kelenjar gondok b. (1) Epidermis (2) Korteks (3) Floem (4) Xilem (5) Kambium Bila dilihat dengan menggunakan mikroskop dari dalam keluar berturut-turut akan tampak bagian . 1... kolateral terbuka d.... 4 2. parenkim b. jaringan tiang b. kelenjar keringat . a.. konsentris amfivasal c. Perbedaan struktur anatomi akar dan batang yang benar adalah ... Pada tumbuhan terdapat jaringan sebagai pengisi tubuh tumbuhan dan penyimpanan makanan cadangan.. 4-5-3-2-1 3. bentuk daun lebar e. adanya jaringan meristem di antara jaringan pembuluh c. 5 b. 2. menekan pertumbuhan daun 8. Jaringan tersebut adalah . 4 e. stomata banyak b. mengangkut air dan mineral e. kolenkim d... mengangkut hasil fotosintesis 4. spons 7. 1-2-3-4-5 b. pembelahan aktif sel-sel xilem yang hidup b. Adanya lingkaran tahun pada pohom disebabkan oleh . a. 1-2-3-5-4 c. kelanjutan aktivitas tunas e. Jaringan epitel yang tersusun oleh epitel kubus berlapis banyak terdapat pada . 5. epidermis e. kolateral 5. 3-5-4-2-1 e. Berikut ini merupakan jaringan yang menyusun organ tanaman.. endodermis c. a. pada akar terdapat endodermis sedangkan pada batang terdapat endodermis e.. a.. parenkim d... konsentris amfikribal b. kelenjar ludah d. mulut c. Apabila di antara xilem dan fl oem ditemukan kambium maka berkas pengangkutanya bertipe . pada akar terdapat epidermis sedangkan pada batang tidak terdapat epidermis d. pada akar tidak terdapat endodermis sedangkan pada batang terdapat endodermis 10. a. a. 3 d.. 1. a. pembelahan sel-sel pada berkas pengangkut 6.. stomata tersembunyi dan sedikit c. (1) Meristem sekunder (4) Floem (2) Epidermis (5) Parenkim (3) Xilem (6) Meristem Interkalar Yang termasuk jarigan dewasa pada tanaman adalah ....SOAL JARINGAN TUMBUHAN DAN HEWAN 1. 2. pertukaran gas b. Pada penampang melintang batang suatu jenis tumbuhan terdapat jaringan sebagai berikut. pada akar tidak terdapat stele sedangkan pada batang terdapat stele c. a.. korteks 9. pengisi organ tanaman d.. 6 c. pada akar tidak terdapat epidermis sedangkan pada batangterdapat epidermis b. 1-2-4-5-3 d. 4. penguat c... Lapisan terluar dari tumbuhan adalah . Floem merupakan jaringan yang berfungsi untuk . batang tidak mengandung air d. 3. sklerenkim e. a.. kolateral tertutup e. palisade e. 3. Tanaman yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering akan menunjukkan .. 1.. 4.

koordinasi c. 2 dan 5 15. jaringan pengikat d. otot polos mempunyai respon cepat terhadap rangsang c. a. Jaringan apa saja yang menyusun hewan? Sebutkan pula fungsinya! 5. digesti e. Perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah . Jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan? Sebutkan pula fungsi masing-masing jaringan itu! 2. a. Jawablah pertanyaan -pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1.. otot polos mempunyai percabangan b. Apakah fungsi kambium bagi tumbuhan dikotil? 3. tuba falopi adalah organ-organ yang menyusun sistem . sirkulasi d. a. kerongkongan 11.. jaringan otot 13.... Jaringan yang berfun gsi untuk mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan dari berbagai organ membentuk sistem organ disebut . 4 dan 5 c.e.. uterus. akson d. Berikut ini adalah organ -organ pada hewan dan manusia. neurit e. jaringan proteksi e. jaringan epitel b. respirasi II. Sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan disebut . (1) kulit (4) ginjal (2) lambung (5) pankreas (3) hati yang bukan termasuk organ penyusun sistem ekskresi adalah .. jaringan saraf c. 3 dan 5 b. 1 dan 2 d. Jaringan saraf tersusun dari sel -sel saraf. otot polos bekerja tidak sadar e. Apakah perbedaan struktur jaringan pada tumbuhan dikotil dengan monokotil? Tunjukkan dengan gambar yang lengkap! 4... 1 dan 4 e.. otot polos mempunyai inti banyak dan di tepi d.... reproduksi b. Ovarium. Sebutkan macam-macam jaringan otot! . a. badan sel 12.. dendrit c. oviduk.. sel schwan b. a. otot polos melekat pada rangka 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful