1. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. 2.

Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan permanen, tidak mengalami pembelahan lagi dan telah berdiferensiasi. 3. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. 4. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrio, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berubah menjadi meristem. 5. Jaringan dewasa terdiri atas epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. 6. Epidermis merupakan jaringan terluar yang kadang-kadang berdiferensiasi membentuk trikoma. 7. Jaringan parenkim terdiri atas parenkim asimilasi, udara, air, makanan, dan pengangkut. 8. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim.

9. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan folem. 10. Xilem berfungsi untuk mengangkut unsur hara dan air dari tanah menuju daun. 11. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi (makanan) dari daun ke seluruh tubuh. 12. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. 13. Jaringan hewan tersusun dari jaringan epitel, konektif, otot, dan saraf. 14. Jaringan epitel terdiri atas epitel pipih berlapis tunggal, epitel pipih berlapis banyak, epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris berlapis tunggal, epitel silindris berlapis banyak, epitel transisional, dan epitel kelenjar. 15. Jaringan otot terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 16. Jaringan konektif terdiri atas jaringan pengikat, penunjang, darah dan limfe, serta jaringan penghubung berserat/lemak. 17. Jaringan saraf terdiri atas jaringan sensorik, motorik, dan konektor.

. 1-2-3-4-5 b. Floem merupakan jaringan yang berfungsi untuk . 6 c. 4-5-3-2-1 3. kelenjar keringat . a. kolenkim d. kolateral terbuka d. Apabila di antara xilem dan fl oem ditemukan kambium maka berkas pengangkutanya bertipe . (1) Epidermis (2) Korteks (3) Floem (4) Xilem (5) Kambium Bila dilihat dengan menggunakan mikroskop dari dalam keluar berturut-turut akan tampak bagian . 2. 3. 3 d.. stomata tersembunyi dan sedikit c.. mulut c.. pembelahan aktif sel-sel xilem yang hidup b. pada akar terdapat endodermis sedangkan pada batang terdapat endodermis e. a.. parenkim b. konsentris amfivasal c.. a... 3... pada akar tidak terdapat endodermis sedangkan pada batang terdapat endodermis 10. Berikut ini merupakan jaringan yang menyusun organ tanaman.SOAL JARINGAN TUMBUHAN DAN HEWAN 1.. 3-5-4-2-1 e. kolateral 5... Adanya lingkaran tahun pada pohom disebabkan oleh . spons 7. 1. epidermis e. 5. batang tidak mengandung air d. Pada tumbuhan terdapat jaringan sebagai pengisi tubuh tumbuhan dan penyimpanan makanan cadangan.. kolateral tertutup e.. Perbedaan struktur anatomi akar dan batang yang benar adalah . a. a. 1. pada akar terdapat epidermis sedangkan pada batang tidak terdapat epidermis d.. kelenjar ludah d.. aktivitas felogen pada korteks d.. stomata banyak b. 4. (1) Meristem sekunder (4) Floem (2) Epidermis (5) Parenkim (3) Xilem (6) Meristem Interkalar Yang termasuk jarigan dewasa pada tanaman adalah . pada akar tidak terdapat stele sedangkan pada batang terdapat stele c. 2. 4. pembelahan sel-sel pada berkas pengangkut 6.. 4 e.. 5 b. mengangkut hasil fotosintesis 4. sklerenkim e. korteks 9. mengangkut air dan mineral e. Pada penampang melintang batang suatu jenis tumbuhan terdapat jaringan sebagai berikut. endodermis c. menekan pertumbuhan daun 8. a. pada akar tidak terdapat epidermis sedangkan pada batangterdapat epidermis b.. a. bentuk daun lebar e. 1-2-4-5-3 d. a. Tanaman yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering akan menunjukkan . parenkim d.. a. kelanjutan aktivitas tunas e. 4 2. konsentris amfikribal b. jaringan tiang b.. 1. pengisi organ tanaman d. a. penguat c. palisade e. Jaringan tersebut adalah . Lapisan terluar dari tumbuhan adalah ..... pertukaran gas b. 1-2-3-5-4 c. kelenjar gondok b.. Jaringan epitel yang tersusun oleh epitel kubus berlapis banyak terdapat pada ... adanya jaringan meristem di antara jaringan pembuluh c.

Berikut ini adalah organ -organ pada hewan dan manusia. Perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah . Jaringan yang berfun gsi untuk mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan dari berbagai organ membentuk sistem organ disebut . uterus. otot polos melekat pada rangka 14. a. jaringan pengikat d.. otot polos mempunyai percabangan b... neurit e.e. 2 dan 5 15. digesti e. koordinasi c. (1) kulit (4) ginjal (2) lambung (5) pankreas (3) hati yang bukan termasuk organ penyusun sistem ekskresi adalah . kerongkongan 11. Apakah perbedaan struktur jaringan pada tumbuhan dikotil dengan monokotil? Tunjukkan dengan gambar yang lengkap! 4.. badan sel 12. jaringan proteksi e. jaringan otot 13. otot polos mempunyai inti banyak dan di tepi d. sel schwan b. otot polos mempunyai respon cepat terhadap rangsang c. tuba falopi adalah organ-organ yang menyusun sistem . jaringan saraf c. a. akson d. Apakah fungsi kambium bagi tumbuhan dikotil? 3. 3 dan 5 b. otot polos bekerja tidak sadar e. 4 dan 5 c. sirkulasi d. Jaringan saraf tersusun dari sel -sel saraf. a.. a. respirasi II. 1 dan 4 e....... Sebutkan macam-macam jaringan otot! .. oviduk. Ovarium. Sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan disebut .. dendrit c. reproduksi b. Jawablah pertanyaan -pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1.. Jaringan apa saja yang menyusun hewan? Sebutkan pula fungsinya! 5.. Jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan? Sebutkan pula fungsi masing-masing jaringan itu! 2. 1 dan 2 d. a. jaringan epitel b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful