P. 1
Rajah Tulang ikan

Rajah Tulang ikan

|Views: 3,173|Likes:
Published by Shi Ryuuki

More info:

Published by: Shi Ryuuki on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2015

pdf

text

original

1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

5. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. 6. Tiada nota langsung. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. 7. Lakarlah dengan bebas. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. 3. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. 5. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. 8. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . 4. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. 3. Perkataan ditulis dengan jelas. Selebihnya. 1. 7. Perkataan ditulis atas garisan.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. 6. 2. Dengan menggunakan kata kunci. Daripada kajian itu juga. Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. Dengan itu. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. Cara melakar peta minda : 1. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak.

Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. kanan ke kiri. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. Selain daripada itu. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan. Dengan sekali pandang. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. atas ke bawah atau sebaliknya. membuat analisis dan sintesis. 2. tetapi alah bias tegal biasa. Dicatat pada buku khas. Mengandungi rangka kasar sahaja. 7. Selalunya. 3. kata kunci yang ditulis di atas garisan. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. Tanpa kemahiran ini. 5. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. Meningkatkan kemahiran berfikir. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. 2. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. 6. meningkatkan kreativiti. Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. 1. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. . Imej berwarna. 4. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji.

Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. Secara umumnya. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. kamus. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. menemuramah. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. .3. rajah dan lakaran grafik. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. Terdapat simbol. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. 3. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. 9. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. atau melalui bentuk soal selidik. mencatat serta membuat nota. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . Anda masih boleh menggunakan secar linear. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. 6. Terdiri daripada isi penting. dengan menulis ayat baris demi baris. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. Bagi nota dalam bentuk peta minda. jurnal. buku tahunan. 8. lambing. Yang pasti anda harus cuba dahulu. 4. 4. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. 7. Ada butir rujukan seperti tajuk. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. 1. dan buat pilihan kemudian. nama penceramah serta tarikh. MEMBUAT RUJUKAN. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. 5. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan. 5. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. bintang(*). 2. majalah dan laporan. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja.

masa tunggu. kamus bidang khusus (seperti sains). makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. mudah soal(phrasing). Perkataan .perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. ensiklopedia. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. jurnal. KEMAHIRAN MENYOAL. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. mengimbangi . Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. majalah. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. menggalakkan gerak balas pelajar. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal.BAHAN BACAAN. menghurai dan menyokong pandangan mereka. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. kamus sinonim dan kamus antonim. laporan dan atlas. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. Perpustakaan awam. kamus peribahasa. 2. 4. manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. 3. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. kamus.

Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom. Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. 1. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). memanggil pelajar. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). dan gerak balas pelajar dapat dijangka.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar.gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. Soalan berdasarkan kata tanya. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. kreatif dan evaluatif. Sistem klasifikasi soalan. JENIS – JENIS SOALAN. . Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi. Oleh yang demikian. 3. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956).

sebab musabab. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. sabitkan. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. selesaikan. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. menyokong idea. menganalisis maklumat dan sebagainya. memberi bukti. melengkapkan semula. membanding. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. meringkaskan. gunakan. membuat andaian keputusan.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. beri contoh. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. kaitkan. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. gerak balas murid masih dapat dijangka. fahamkan. menterjemahkan. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. atau bukti menyokong pendapat. membuat rumusan. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. kesimpulan atau andaian. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? .

membuat spekulasi. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. menilai idea. maklumat. sintesis. hipotesis.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. membuat keputusan. mengadili. mencadang penyelesaian. mereka. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . membangun. memilih. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. mencipta. Oleh itu. menilai. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. membina. mereka cipta. mengeluarkan pendapat. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. menulis. menyelesaikan masalah sebenar. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->