1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. 8. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Perkataan ditulis dengan jelas.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Dengan itu. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. 5. 3. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. 7. 4. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. 6. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. Perkataan ditulis atas garisan. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. 3. Dengan menggunakan kata kunci. 7. Cara melakar peta minda : 1. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Tiada nota langsung.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. Lakarlah dengan bebas. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. Selebihnya. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. 1. 2. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan .Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. 6. 5. Daripada kajian itu juga.

meningkatkan kreativiti. tetapi alah bias tegal biasa. Mengandungi rangka kasar sahaja. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. Selain daripada itu. .memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. kata kunci yang ditulis di atas garisan. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. 2. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan. 7. 3. Tanpa kemahiran ini. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. 2. Selalunya. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. kanan ke kiri. Imej berwarna. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. Meningkatkan kemahiran berfikir. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. atas ke bawah atau sebaliknya. 1. membuat analisis dan sintesis. Dicatat pada buku khas. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. 6. Dengan sekali pandang. 5. 4.

. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. buku tahunan. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. 6. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. majalah dan laporan. MEMBUAT RUJUKAN. 2. 4. menemuramah. kamus. Terdapat simbol. 8. jurnal. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. 7. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. mencatat serta membuat nota. Bagi nota dalam bentuk peta minda. dengan menulis ayat baris demi baris. 4. 5. nama penceramah serta tarikh. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. Ada butir rujukan seperti tajuk. Terdiri daripada isi penting. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. Secara umumnya. 5. Yang pasti anda harus cuba dahulu. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. dan buat pilihan kemudian. 1. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. atau melalui bentuk soal selidik.3. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. 3. 9. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. lambing. rajah dan lakaran grafik. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. bintang(*). Anda masih boleh menggunakan secar linear.

manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. mudah soal(phrasing). masa tunggu. kamus bidang khusus (seperti sains). Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. 4. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. Perkataan . menggalakkan gerak balas pelajar. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. kamus sinonim dan kamus antonim. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa.BAHAN BACAAN. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. laporan dan atlas. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. majalah. 2. 3.perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. Perpustakaan awam. kamus peribahasa. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. mengimbangi . Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. kamus. KEMAHIRAN MENYOAL. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. jurnal. ensiklopedia. menghurai dan menyokong pandangan mereka. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan.

(a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. memanggil pelajar. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. Sistem klasifikasi soalan. 3. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. kreatif dan evaluatif. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis.gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. JENIS – JENIS SOALAN. Soalan berdasarkan kata tanya. . dan gerak balas pelajar dapat dijangka. 1. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). Oleh yang demikian. Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956).

Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . meringkaskan. fahamkan. menyokong idea. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. gerak balas murid masih dapat dijangka. kaitkan. sebab musabab. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. membuat andaian keputusan. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. selesaikan. gunakan. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. melengkapkan semula. sabitkan. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. memberi bukti. beri contoh. menterjemahkan. membanding. atau bukti menyokong pendapat. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. kesimpulan atau andaian. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. menganalisis maklumat dan sebagainya. membuat rumusan.

Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . hipotesis. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. mengeluarkan pendapat. membuat keputusan. menilai. memilih. sintesis.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. membuat spekulasi. menyelesaikan masalah sebenar. menilai idea. mencadang penyelesaian. Oleh itu. maklumat. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. mereka cipta. membangun. membina. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. mencipta. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. mereka. mengadili. menulis.