1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

Dengan itu. Perkataan ditulis dengan jelas.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. 3. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. 2. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Dengan menggunakan kata kunci. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. Tiada nota langsung. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. 5. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. 6. 5. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. 4.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . 1. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. 7. 7. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. Daripada kajian itu juga. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. Selebihnya. 3. Cara melakar peta minda : 1. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. 8. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. 6. Lakarlah dengan bebas. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. Perkataan ditulis atas garisan.

. tetapi alah bias tegal biasa. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. 5. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. atas ke bawah atau sebaliknya. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. 1. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. Meningkatkan kemahiran berfikir. 4. Tanpa kemahiran ini. 2. membuat analisis dan sintesis. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. 6. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. 3. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. 2. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. Dicatat pada buku khas. 7. meningkatkan kreativiti. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. Imej berwarna. Mengandungi rangka kasar sahaja. kanan ke kiri. Selalunya. Dengan sekali pandang. Selain daripada itu. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. kata kunci yang ditulis di atas garisan. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan.

satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman.3. bintang(*). Secara umumnya. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. 1. 2. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. nama penceramah serta tarikh. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. 6. mencatat serta membuat nota. 9. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. atau melalui bentuk soal selidik. lambing. 7. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. Terdapat simbol. 5. 3. Anda masih boleh menggunakan secar linear. rajah dan lakaran grafik. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. 5. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. . tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. Ada butir rujukan seperti tajuk. majalah dan laporan. menemuramah. MEMBUAT RUJUKAN. Bagi nota dalam bentuk peta minda. 8. buku tahunan. dengan menulis ayat baris demi baris. 4. dan buat pilihan kemudian. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. Yang pasti anda harus cuba dahulu. Terdiri daripada isi penting. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. 4. jurnal. kamus. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan.

Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. masa tunggu. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. laporan dan atlas. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. kamus. 3. KEMAHIRAN MENYOAL. mudah soal(phrasing). Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. kamus bidang khusus (seperti sains). mengimbangi . Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. Perkataan .BAHAN BACAAN. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. 2. kamus sinonim dan kamus antonim. jurnal. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. 4. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. kamus peribahasa. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. majalah. menggalakkan gerak balas pelajar. Perpustakaan awam.perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. ensiklopedia. menghurai dan menyokong pandangan mereka. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku.

Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. Sistem klasifikasi soalan. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. kreatif dan evaluatif. (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2.gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956). Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom. Oleh yang demikian. JENIS – JENIS SOALAN. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. Soalan berdasarkan kata tanya. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. . 3. memanggil pelajar. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. 1. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. dan gerak balas pelajar dapat dijangka. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali.

Contoh tingkah laku murid : menerangkan. gunakan. atau bukti menyokong pendapat. meringkaskan. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. membuat andaian keputusan. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. beri contoh. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. sabitkan. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . kaitkan. kesimpulan atau andaian.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. selesaikan. menyokong idea. menterjemahkan. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. fahamkan. membuat rumusan. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. memberi bukti. sebab musabab. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. membanding. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. menganalisis maklumat dan sebagainya. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. gerak balas murid masih dapat dijangka. melengkapkan semula.

Oleh itu. membuat keputusan. hipotesis. membuat spekulasi. mencipta. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. maklumat. mengeluarkan pendapat. mencadang penyelesaian. mereka cipta.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. memilih. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . menilai idea. membina. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. mereka. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. mengadili. sintesis. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. membangun. menulis. menyelesaikan masalah sebenar. menilai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful