P. 1
SOALAN PA

SOALAN PA

|Views: 272|Likes:
Published by Husna Nadia

More info:

Published by: Husna Nadia on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

SOALAN PA (DIALOG UTARA- SELATAN

)
1.Tujuan Dialog Selatan-Selatan ditubuhkan adalah untuk i mengatasi masalah alam sekitar yang mengugat kesejahteraan dunia ii menghapuskan masalah dadah yang dihadapi Negara-negara yang sedang menbangun iii mengurangkan pengantungan ekonomi negara yang sedang menbangun pada negara-negara maju. iv memperkukuhkan landasan negara-negara selatan dalam rundingan dengan negara-negara utara. A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

2. Dialog Utara-Selatan melambangkan proses perundingan A. yang berterusan dalam kalangan negara Dunia Ketiga berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan teknikal B. yang berterusan diantara negara sedang membangun dengan Negara Utara berkaitan dengan isuisu keselamatan. C. yang berterusan negara sedang membangun dengan negara maju berkaitan dengan isu-isu ekonomi antarabangsa. D. yang berterusan dengan negara Amerika Utara dengan negara-negara yang sedang membangun berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan perdagangan.

3. Yang manakah tidak melibatkan Dialog Utara-Selatan? A. Persidangan Kerjasama Ekonomi (CIEC) B. Persidangan dalam kalangan Negara-negara Membangun(ECDC) C. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Perdangangan dan Pembangunan (UNCTAD) D. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perjanjian Am Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)

i dan ii C. Penentuan semula syarat-syarat perdagangan . Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) D. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. Penyataan diatas terkandung dalam A.4. Pemindahan teknologi dari utara ke selatan.Pemberian bantuan pembangunan . . Antara berikut yang manakah merupakan masalah-masalah yang sering dihadaapi oleh negaranegara mambangundalam usaha memperdagangkan komoditi utamanya? i sekatan oleh negara maju ii persaingan dengan negara maju iii harga yang rendah dan tidak stabil iv pengeluaran bahan mentah yang berkurangan A. Tabung Kewangan Antarabangsa D. 6. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan B. Order Baru Ekonomi Dunia C. Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) 7. ii dan iii B. Dengan kesedaran untuk memcapai matlamat di atas. Mengurang kan ketidaksamaan dalam stuktur ekonomi antarabangsa. i dan iii D. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) C. negara-negara membangun telah mengusulkan pembentukan A. Yang manakah negara yang menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasi fik? . iii dan iv 5. Menghapuskan jurang perbezaan antar negaranegara sedang membangun dengan neraga maju. Persidangan mengenai Kerjasama Ekonomi Antarabangsa.

Mengadakan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan . ii dan iv B. Mengadakan Pameran Perdagangan Selatan-Selatan Penyataan diatas merujuk projek A. Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) . i dan ii C.i Amerika Syarikat ii Perancis iii Kanada iv India A. i dan iv D. ii dan iv B. ii Dianggota oleh beberapa buah negara seperti India. Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan. iii dan 8. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. Persidangan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan ( UNCTAD) C. Sidang Kemuncak Pertama G-15 di Kuala Lumpur D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) . . i dan ii C. i dan iii D. Yugoslavia dan Indonesia iv Kumpulan ini ditubuhkan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan politik dalam negara anggota A. Antara berikut yang manakah benar mengenai kumpulan negara-negara G-15? i Majoriti ahli dalam kalangan negara sedang membangun iii Persidangan Kemuncak Ketuaketua G-15 kali pertama diadakan di Indonesia. iii dan iv 9.

Pusat Pertukaran Data Pelaburan. i dan iv D. i dan ii C.1o.negara maju ke negara Dunia Ketiga ii pemberian bantuan pembangunan oleh negara-negara maju iii penentuan semula syarat-syarat perdagangan iv penyedian forum bagi rundingan perdagangan A.Selatan? i Wujudnya Sistem Keistemawaan Am (GSP) ii Tertubuhnya Tabung Bersama Utara ²Selatan iii Termeterainya Perjanjian Petroleum Antarabangsa iv Tertubuhnya Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) A. Antara berikut yang manakah merupakan hasil Dialog Utara. ii dan iii B. Antara fungsi utamanya ialah i membekalkan maklumat perniagaan yang berkaitan bagi negara-negara anggota ii meningkatkan aktiviti perdagangan komoditi utama sesebuah negara iii meningkatkan taraf hidup . i dan iii D. ii dan iii B. Perdagangan dan Teknologi Selatan telah ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1991. i dan ii C. i dan ii C. i dan iv D. iii dan iv 11. ii dan iii B. iii dan iv . Antara berikut yang manakah bukan tuntutan utama negara yang sedang membangun dalam Order Baru Ekonomi Dunia? i perluasan pasaran eksport negara. pendidikan dan ekonomi negara anggota iv menjalinkan kerjasama dalam urusan perniagaan A. iii dan iv 12.

ii dan iii B. i dan iv D. i dan ii C. i dan ii C. Antara berikut yang manakah faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia dengan menyertai Dislog Utara-Selatan? i menikmati kemudahan Skimk Keutamaan Am (GSP) . A. ii dan iv 15. antara berikut yang manakah menjadi rintangan yang menjejaskan Rundingan Perjanjian Am Mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT)? i negara-negara maju sangat serius mahu mewujudkan system perdagangan yang terbuka dan saksama ii negara-nergara maju mewujudkan dasar dan syarat-syarat perdagangan yang merugikan negara Dunia Ketiga iii negara-negara maju tidak mengenakan kadar faedah yang tinggi ke atas negara-negara Dunia Ketiga iv negara-negara maju memperalatkan Tabung Kewangan Antarabangsa untuk kepentingan sendiri. i dan iii D.13. ii dan iii B. Yang manakah antara negara-negara yang berikut menganggotai NAFTA? i Amerika Syarikat ii Amerika Latin iii Kanada iv Australia A. iii dan iv 14.

Kadar syarat perdagangan yang tidak seimbang berbanding dengan negara maju .ii menikmati bantuan pembangunan dari negara-negara maju iii pasaran keluaran Malaysia diterima dengan baik dan meluas di Negara Utara tanpa sebarang sekatan iv dapat menyertai dan memeterai perjanjian-perjanjian komoditi antarabangsa seperti Perjanjian Getah Asli Antarabangsa A. Penghapusan beban hutang oleh negara maju terhadap negara sedang membangun C. i dan iv D. Pendapatan per kapita yang rendah . i dan iv D. Menanggung beban hutang yang tinggi dan berpanjangan . iii dan iv 16. Perundingan tentang tarif dan perdagangan. D. i dan ii C. i dan ii C. 18. . ii dan iii B. iii dan iv 17. Antara berikut yang manakah perkara utama yang dibincangkan dalam Rundingan Pusingan Uruguay? A. Penghapusan cukai berganda di antara dua buah negara yang berdagang B. Menyeragamkan tariff perdagangan dan menggunakan mata wang yang sama. ii dan iii B. Antara berikut yang manakah bukan berkaitan dengan penubuhan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)? i EAEC bukan merupakan satu blok perdagangan ii Ditubuhkan untuk mengurangkan pergantungan ekonomi dengan negara-negara maju iii Ditubuhkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara Dunia Ketiga iv Menyedikan satu forum perundingan berhubung isu-isu ekonomi dan perdagangan yang emnjadi kepentingan bersama negara-negara anggota A.

Antara persetujuan tersebut ialah i perjanjian pertanian ii pertambahan tarif dan subsidi eksport iii perjanjian mengenai tekstil dan pakaian iv pengukuhan Sistem Perdagangan Istimewa Dunia (GSTP) A. Group of 15 (G-15) D.Selatan 19.Untuk mengatasi masalah tersebut. sekumpulan negara telh menubuhkan A. iii dan iv . Suruhhanjaya Selatan. . Tun Dr. Sidang kemuncak yang pertama berlangsung di Kuala Lumpur . Tujuan penubuhannya untuk mempercepatkan kerjasasama ekonomi dalam kalangan negara-negara anggota. Mahathir Mohamad telah dilantik sebagai pengerusi Penyataan di atas merujuk A. ii dan iii B. Suruhanjaya Selatan-Selatan 20. . i dan iii D. Group of 77 (G-77) C. Dialog Selatan-Selatan B. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) B. Rundingan Pusingan Uruguay (1986-1993) mencapai beberapa persetujuan penting . Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) C. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) D. i dan ii C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->