P. 1
SOALAN PA

SOALAN PA

|Views: 272|Likes:
Published by Husna Nadia

More info:

Published by: Husna Nadia on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

SOALAN PA (DIALOG UTARA- SELATAN

)
1.Tujuan Dialog Selatan-Selatan ditubuhkan adalah untuk i mengatasi masalah alam sekitar yang mengugat kesejahteraan dunia ii menghapuskan masalah dadah yang dihadapi Negara-negara yang sedang menbangun iii mengurangkan pengantungan ekonomi negara yang sedang menbangun pada negara-negara maju. iv memperkukuhkan landasan negara-negara selatan dalam rundingan dengan negara-negara utara. A. i dan ii B. i dan iv C. ii dan iii D. iii dan iv

2. Dialog Utara-Selatan melambangkan proses perundingan A. yang berterusan dalam kalangan negara Dunia Ketiga berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan teknikal B. yang berterusan diantara negara sedang membangun dengan Negara Utara berkaitan dengan isuisu keselamatan. C. yang berterusan negara sedang membangun dengan negara maju berkaitan dengan isu-isu ekonomi antarabangsa. D. yang berterusan dengan negara Amerika Utara dengan negara-negara yang sedang membangun berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan perdagangan.

3. Yang manakah tidak melibatkan Dialog Utara-Selatan? A. Persidangan Kerjasama Ekonomi (CIEC) B. Persidangan dalam kalangan Negara-negara Membangun(ECDC) C. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Perdangangan dan Pembangunan (UNCTAD) D. Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perjanjian Am Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)

ii dan iii B. Tabung Kewangan Antarabangsa D. Mengurang kan ketidaksamaan dalam stuktur ekonomi antarabangsa. Dengan kesedaran untuk memcapai matlamat di atas. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan B. Menghapuskan jurang perbezaan antar negaranegara sedang membangun dengan neraga maju. Yang manakah negara yang menjadi anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasi fik? . iii dan iv 5.4. Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) 7. Antara berikut yang manakah merupakan masalah-masalah yang sering dihadaapi oleh negaranegara mambangundalam usaha memperdagangkan komoditi utamanya? i sekatan oleh negara maju ii persaingan dengan negara maju iii harga yang rendah dan tidak stabil iv pengeluaran bahan mentah yang berkurangan A. 6. i dan ii C. i dan iii D. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) D. Penyataan diatas terkandung dalam A. Persidangan mengenai Kerjasama Ekonomi Antarabangsa. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) C. Order Baru Ekonomi Dunia C.Pemberian bantuan pembangunan . negara-negara membangun telah mengusulkan pembentukan A. . Penentuan semula syarat-syarat perdagangan . Pemindahan teknologi dari utara ke selatan.

ii Dianggota oleh beberapa buah negara seperti India. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) B. Mengadakan Pameran Perdagangan Selatan-Selatan Penyataan diatas merujuk projek A. Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) . Sidang Kemuncak Pertama G-15 di Kuala Lumpur D. iii dan 8. Yugoslavia dan Indonesia iv Kumpulan ini ditubuhkan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan politik dalam negara anggota A. i dan iv D. . Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) .i Amerika Syarikat ii Perancis iii Kanada iv India A. i dan iii D. Persidangan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu mengenai Perdagangan dan Pembangunan ( UNCTAD) C. iii dan iv 9. ii dan iv B. i dan ii C. Antara berikut yang manakah benar mengenai kumpulan negara-negara G-15? i Majoriti ahli dalam kalangan negara sedang membangun iii Persidangan Kemuncak Ketuaketua G-15 kali pertama diadakan di Indonesia. i dan ii C. Mengadakan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan . Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan. ii dan iv B.

ii dan iii B. pendidikan dan ekonomi negara anggota iv menjalinkan kerjasama dalam urusan perniagaan A. i dan iii D.Selatan? i Wujudnya Sistem Keistemawaan Am (GSP) ii Tertubuhnya Tabung Bersama Utara ²Selatan iii Termeterainya Perjanjian Petroleum Antarabangsa iv Tertubuhnya Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) A. i dan ii C. i dan iv D.1o. Antara berikut yang manakah bukan tuntutan utama negara yang sedang membangun dalam Order Baru Ekonomi Dunia? i perluasan pasaran eksport negara. i dan ii C. Pusat Pertukaran Data Pelaburan. iii dan iv . i dan ii C. iii dan iv 12. ii dan iii B.negara maju ke negara Dunia Ketiga ii pemberian bantuan pembangunan oleh negara-negara maju iii penentuan semula syarat-syarat perdagangan iv penyedian forum bagi rundingan perdagangan A. iii dan iv 11. i dan iv D. Antara berikut yang manakah merupakan hasil Dialog Utara. Perdagangan dan Teknologi Selatan telah ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1991. ii dan iii B. Antara fungsi utamanya ialah i membekalkan maklumat perniagaan yang berkaitan bagi negara-negara anggota ii meningkatkan aktiviti perdagangan komoditi utama sesebuah negara iii meningkatkan taraf hidup .

Antara berikut yang manakah faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia dengan menyertai Dislog Utara-Selatan? i menikmati kemudahan Skimk Keutamaan Am (GSP) . i dan iii D.13. i dan ii C. i dan ii C. ii dan iv 15. ii dan iii B. ii dan iii B. Yang manakah antara negara-negara yang berikut menganggotai NAFTA? i Amerika Syarikat ii Amerika Latin iii Kanada iv Australia A. antara berikut yang manakah menjadi rintangan yang menjejaskan Rundingan Perjanjian Am Mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT)? i negara-negara maju sangat serius mahu mewujudkan system perdagangan yang terbuka dan saksama ii negara-nergara maju mewujudkan dasar dan syarat-syarat perdagangan yang merugikan negara Dunia Ketiga iii negara-negara maju tidak mengenakan kadar faedah yang tinggi ke atas negara-negara Dunia Ketiga iv negara-negara maju memperalatkan Tabung Kewangan Antarabangsa untuk kepentingan sendiri. i dan iv D. iii dan iv 14. A.

Perundingan tentang tarif dan perdagangan. i dan ii C. Antara berikut yang manakah perkara utama yang dibincangkan dalam Rundingan Pusingan Uruguay? A.ii menikmati bantuan pembangunan dari negara-negara maju iii pasaran keluaran Malaysia diterima dengan baik dan meluas di Negara Utara tanpa sebarang sekatan iv dapat menyertai dan memeterai perjanjian-perjanjian komoditi antarabangsa seperti Perjanjian Getah Asli Antarabangsa A. Penghapusan cukai berganda di antara dua buah negara yang berdagang B. . D. i dan ii C. Menanggung beban hutang yang tinggi dan berpanjangan . i dan iv D. iii dan iv 16. Menyeragamkan tariff perdagangan dan menggunakan mata wang yang sama. i dan iv D. Kadar syarat perdagangan yang tidak seimbang berbanding dengan negara maju . ii dan iii B. ii dan iii B. iii dan iv 17. Antara berikut yang manakah bukan berkaitan dengan penubuhan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)? i EAEC bukan merupakan satu blok perdagangan ii Ditubuhkan untuk mengurangkan pergantungan ekonomi dengan negara-negara maju iii Ditubuhkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara Dunia Ketiga iv Menyedikan satu forum perundingan berhubung isu-isu ekonomi dan perdagangan yang emnjadi kepentingan bersama negara-negara anggota A. Pendapatan per kapita yang rendah . 18. Penghapusan beban hutang oleh negara maju terhadap negara sedang membangun C.

Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) C.Untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penubuhannya untuk mempercepatkan kerjasasama ekonomi dalam kalangan negara-negara anggota. Antara persetujuan tersebut ialah i perjanjian pertanian ii pertambahan tarif dan subsidi eksport iii perjanjian mengenai tekstil dan pakaian iv pengukuhan Sistem Perdagangan Istimewa Dunia (GSTP) A. sekumpulan negara telh menubuhkan A. iii dan iv . . Rundingan Pusingan Uruguay (1986-1993) mencapai beberapa persetujuan penting . Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) D. . Sidang kemuncak yang pertama berlangsung di Kuala Lumpur . Group of 15 (G-15) D.Selatan 19. Mahathir Mohamad telah dilantik sebagai pengerusi Penyataan di atas merujuk A. i dan ii C. Dialog Selatan-Selatan B. Suruhhanjaya Selatan. Tun Dr. ii dan iii B. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) B. Group of 77 (G-77) C. i dan iii D. Suruhanjaya Selatan-Selatan 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->