Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.1 Pengenalan

Latihan industri merupakan salah satu kompenan didalam mata pelajaran kokurikulum atau KPTM. Pelajar hendaklah lulus latihan industri sebagai salah satu syarat untuk mendapat sijil atau diploma di politeknik (KPTM) semua pelajar mestilah berada didalam satu organisasi kerja yang bersesuai dengan bidang yang diceburi . ini adalah untuk memdedahkan pelajar terhadap suasana berkerja sebelum menghadapi realiti kerja yang sebenar.

1

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.1.1 Objektif Latihan Industri

a. Membina personaliti individu. b. Berkomunikasi dengan berkesan . c. Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik. d. Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan. e. Menghasilkan laporan latihan industri.

1.1.2 Objektif Buku Laporan Latihan Industri

a) Memastikan pelajar dapat membukukan segala pekara yang telah di pelajarinya semasa latihan industri. b) Bagi memastikan pelajar tidak lupa terhadap perkara yang telah dipelajarinya semasa latihan industri. c) Selain daripada itu , ia juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pelajar lain. d) Melalui buku laporan ini juga pelajar mudah untuk mendapat perkerjaan di masa akan datang setelah tamat belajar. e) Buku laporan ini juga dapat menunjukkan seorang pelajar itu komited terhadap latihan industri yang dijalankan.

2

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.1.3 Kepentingan Latihan Industri

a) Latihan industri merupakan kokurikulum yang sangat penting kepada semua pelajar politeknik KPTM sama ada dari bidang Perdagangan , Hospitaliti atau Kejuruteraan. b) Melaluai latihan industri ini pelajar mendapat pendedahan awal terhadap alam pekerjaan yang akan ditempuhinya. c) Dengan ini pelajar juga dapat menambah keyakinanya serta menghilangkan rasa gementarnya terhadap alam pekerjaan d) Selain itu ia juga, pelajar dapat mengatahui perkara yang perlu dilakukan sebelum menjalankan sesuatu pekerjaan e) Latihan industri ini juga dapat memotivasikan pelajar agar dapat menghindari tekanan semasa bekerja kelak f) Dengan adanya latihan industri ini pelajar dapat memperaktik perkara yang dipelajarinya selama 2 semestar bagi pelajar sijil dan 3 semester bagi pelajar diploma. g) Melalui latihan ini pelajar dapat membezakan perkara yang diajar semasa pengajaran dan pembelajaran (PNP) secara teori dengan perkara yang dipelajar semasa latihan industri

3

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.2 Latar Belakang Syarikat

Jabatan Kerja Raya (JKR) ditubuhkan pada tahun 1872 dan diketuai Major J.F.A McNair dengan gelaran PWD iaitu Public Work Department . Jabatan Kerja Raya telah ditubuhkan seawal tahun 1872 apabila pihak British East India Company ( BEIC) memerlukan sebuah stesen untuk di jadikan pengkalan untuk memperbaiki kapal-kapal dagangan diantara England, India dan China. Mereka menemukan pulau pinang sebagai pangkalan dengan kedudukannya yang strategic tanpa gangguan tiupan angin. Pada tahun 1976, mereka memujuk Sultan Kedah untuk melepaskan hak ke atas pulau pinang kepada syarikat mereka . Mereka berjaya mendapat pulau pinang pada 1791 melalui satu perjanjian . 1825 , melalui Anglo- Dutch Treaty , Melaka dikembalikan

kepada British melalui pertukaran dengan Bencoolen. Rafel, pada 1819, membuat satu perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggong Abdul Rahman untuk memberi hak British ke atas Singapura. Tiga buah daerah ini (Pulau Pinang, Melaka, Dan Singapura) menyebabkan penubuhan Straits Settlement pada 1826. Sebab lain yang membawa British menguasai rantau ini adalah kerana Tanah Melayu kaya dengan hasil bijih timah dan tanah penanamannya yang subur . Penurapan jalan sewaktu Pangkor Engagement (1874) menambahkan lagi pengaruh Inggeris dalam Tanah Melayu. Sepanjang tahun ini, mereka merancang untuk membina laluan berturap termasuk di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, residen dan Subordiante Officers dihantar untuk berunding dan menasihati raja-raja Melayu. Selepas itu, sistem residen diterima pula di Pahang. Pada tahun 1896, sistem itu telah ditadbir secara berpusat iaitu di Kuala Lumpur. Kesemua empat negeri dan Kuala Lumpur akhirnya dikenali sebagai Tanah Melayu Bersekutu.

4

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.2.1 Maksud Logo

Secara umumnya lambang JKR ini dikaitkan dengan pembinaan dan bertanggungjawab dalam semua hal berkenaan infrastruktur samaada pembinaan jalan dan bangunan

   

Bemula dari bawah garisan hitam tersebut melambangkan kerja-kerja pengairan (waterwork)ia juga memberi maksud organisasi yang dinamik. Garis hitam tebal melambangkan pembinaan jambatan dan menunjukkan salah satu kerja didalam kerjaya kejuruteraan. Garis lurus nipis menunjukkan pembinaan jalan raya 14 jalur hitan menunjukkan kerja-kerja banguan yang dijalankan dan sebagai simbol 14 buah negeri termasuk wilayah persekutuan.

Warna    Kuning sebagai salah satu organisasi jabatan yang terawal dibina dan dalam mengubah pembinaan Negara. Hitam simbol kekuatan ikatan organisasi diantara JKR seluruh Negara dalam menjayakan objektifnya Kelabu sebagai sikap kemanusiaan dalam menjalankan kerja.

5

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.3 Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan

Jabatan Kerja Raya W.P Labuan merupakan salah satu jabatan kerajaan yang terdapat di W.P Labuan .Sebahagian daripada tugasnya telah di swastakan iaitu berkaitan dengan jalan.

Jabatan Kerja Raya Labuan telah ditubuhkan pada tahun 60-an dan pejabat rasminya terbentuk setelah pulau Labuan menyertai Wilayah Persekutuan pada tahun 1984. Segala urusan pembangunan ditadbirkan di bangunan baru Jabatan Kerja Raya W.P Labuan yang siap dibina pada bulan Jun 1987 beralamat di Jalan Kampung Jawa.

Pada masa kini Jabatan Kerja RayaW.P Labuan terdiri daripada 10 bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran, Bangunan, Arketik, Ukurbahan, Koporat, Kewangan dan Jalan yang bertempat di pejabat utama di kg jawa manakala Bahagian Mekanikal, Elektrik dan Stor terletak dibahagian peralatan JKR di jalan Rancha –rancha.

Jabatan Kerja Raya W.P Labuan (JKRWPL) dibuka selama 8 jam sehari dan 5 hari seminggu untuk menjalankan tugas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sempurna. Jabatan ini mempunyai 135 kakitangan yang berkerja dalam semua bahagian.

JKRWPL ini merupakan jabatan yang melaksanakan pembangunan selain daripada jabatan Lofsa dan Perbadanan Labuan.

Jabatan kerja raya Labuan telah diketuai oleh Ir Zulkefli Bin Ahmad sebagai Pengarah, jabatan ini juga pernah diterajui seramai 7 orang pengarah yang berkaliber dalam menjalankan tugasnya. Mereka daripada anggota yang berkelulusan dalam unit J58 dan berpangkat Ir.

6

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.4 Objektif Jabatan Kerja Raya Labuan

Untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan jalan, bangunan, lapangan terbang, pelabuhan dan pangkalan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dengan sentiasa memberi kepada :   

Jangka masa secepat yang mungkin. Kos yang ekonomik. Rekabentuk dan mutu terbaik.

7

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.5 Objektif Kualiti

1. Menyediakan perkhidmatan pakar dan sokongan dalam bidang teknikal kepada cawangan-cawangan di peringkat ibu pejabat JKR, JKR negeri wilayah persekutuan atau unit khas JKr yang mengendali projek pembangunan infrastruktur kerajaan bagi memenuhi dasar pembangunan Negara dengan menumpu kan kepada : 2. Menyerahkan 100% projek/produk rekabentuk mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q-plan dengan varian 10% 3. Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10% 4. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5% 5. Kearah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (berdasarkan kepada borang kajian kepuasan pelanggan) 6. Kearah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan dengan memastikankurang dari 10 jenis aduan* bagi setiap projek yang berkaitan dengan cirri-ciri berikut: i. ii. iii. iv. Kefungsian produk sebagaimana direkabentuk Keselamatan penggunaan Kemudahan senggaraan. Mutu ketukangan (workmanship)

Nota * Jenis aduan bermaksud suatu bentuk kerosakan/kecacatan/kegagalan mana-mana kompenan dalam produk tanpa mengira bilangan lokasi atau kekerapan yang berlaku semasa tempoh tanggungan kecacatan bagi satu-satu projek .

8

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.6 Visi Dan Misi

Visi Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecermelangan dalam bidang pengurusan asset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur Negara berteraskan modal insane yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

Misi Misi JKR ialah untuk meyumbang kepada pembangunan Negara dengan: 1. Membantu pelanggan kami merialisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik. 2. Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten. 3. Menyediakan perkhidmatan pengurusan asset dan projek yang efektif dan inovatif. 4. Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sediaada. 5. Membangunkan modal insane dan kompetensi baru. 6. Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan. 7. Membina hubungan harmoni dengan masyarakat 8. Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan

9

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.7 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrastruktur dan kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara.

Dalam menyediakan keperluan diatas, jabatan ini sentiasa menambahbaikan perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan memberi penekanan kepada :    Pelaksanaan projek dalam jangka masa dipersetujui Kos untuk mendapat nilai setara wang Kualiti dari segi kefungsian dan , mutu kerja yang dipersetujui

Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastruktur dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan berfungsi sepertimana ditetapkan dengan gangguan yang minima.

10

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.8 Carta Organisasi Induk Jkr Labuan

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

Jubinia Soindi Pem. Khas

11

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9 Salasila Pengarah Jkr Labuan ( Tahun 1982 Sehingga 2009)

1.9.1

COSMAS J. ABAS Berkhidmat selama 5 tahun dari 12 december 1982 sehingga 25 januari1987.

1.9.2

Ir WAN MOHD. HATTA BIN WAN MOS Berkhidmat hanya selama 5 bulan dari 26 januari 1987 sehingga 15 jun 1987

12

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9.3

MAAROF BIN BAHROM Berkhidmat selama 6 tahun dari 16 jun 1987 sehingga 31 ogos 1993

1.9.4

WAN HJ. NORDIN BIN ABU BAKAR Berkhidmat selama 4 tahun dari 01september 1993 sehingga 31 mei 1997

1.9.5

Ir. ZULKIFLY BIN MADON Berkhidmat selama 3 tahun dari 01 jun 1997 sehingga 15 ogos 2000 1.9.6

Ir. CHE HASSIN BIN CHE MUD Berkhidmat selama 4 tahun dari 16 ogos 2000 sehingga 15 januari 2004.

13

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.9.7

HJ. SHAHAWAI BIN AWANG Berkhidmat selama 3 tahun dari 16 januari 2004 sehingga16 jun 2007.

1.9.8

Ir. HJ. ZULKEFLI BIN AHMAD Berkhidmat dari 17 jun 2007 sehingga sekarang.

14

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10 Bahagian –Bahagian Dalam Jkr Labuan

1.10.1 Bahagian Pentadbiran

1.10.1.1 Pengenalan

Bahagian Pentadbiran JKR W.P. Labuan mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran dan personal. Bahagian ini merupakan nadi kepada bahagian-bahagian dalam jabatan yang mengurus hal ehwal kakitangan, persuratan, failfail, kursus, pergerakan gaji dan pelbagai urusan jabatan.

1.10.1.2 Objektif

Objektif utama Bahagian Pentadbiran adalah untuk memperkemaskan struktur organisasi jabatan serta memperkenalkan cara-cara baru dalam sistem pengurusan dan pentadbiran pejabat. Bahagian ini sentiasa berusaha memberi perkhidmatan yang lebih berkesan dan berkualiti kepada semua bahagian.

15

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.3 Fungsi

1. Memberikan khidmat sokongan pengurusan yang berkualiti kepada semua unit dalam jabatan. 2. Bertanggungjawab dalam pengurusan hal ehwal kakitangan terutama sekali dalam urusan pengisian jawatan, pengesahan jawatan dan persaraan, kursus, seminar dan sebagainya. 3. Mengemaskinian sistem fail, rekod cuti dan perkhidmatan kakitangan, carta organisasi. 4. Menyelaras laporan tahunan dan pergerakan gaji anggota-anggota jabatan.

1.10.1.4 Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan member perkhidmatan berkualiti seperti berikut : Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan melalui perlaksanaan pengurusan sunber manusia yang menepati cici-ciri berikut :    

Segera Layanan mesra Adil dan saksama dan Menepati peraturan yang telah ditetapkan.

16

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.5 Carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

17

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.1.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Shaiful Bahri Bin Abdul Karim

Jawatan Penolong Pegawai Tadbir

Shakirah Binti Che Man

Pembantu Tadbir (N22)

Meriyam Bte Zakaria

Pembantu Tadbir (N17)

Amina Bte Juhara

Peg. Khidmat Pelanggan (N17)

Abdullah Sani B. Hj. Abdul Rahman Lurita Binti Stephen Burau

Pembantu Tadbir (N17)

Pembantu Tadbir (N17)

Dgku Hasnah Bt. Pg. Omar

Pembantu Tadbir (N17)

Mohd Irull Ezam B. Mohd Hezazi

Pembantu Tadbir (17)

Robiah Bte Laiman

Pembantu Am Pejabat (N1)

Herman Tuah Bin Sabtu

Pembantu Am Pejabat (N1)

Jad Bin Karim

Pemandu ( R3 )

18

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Yunus Bin Hj. Mohamad

Pemandu ( R3 )

1.10.2 Bahagian Koporat

1.10.2.1 Pengenalan

Unit Pengurusan Korporat merupakan salah satu unit dibawah Bahagian Penyelarasan Dan Khidmat Sokongan. Unit ini mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2009. Ia befungsi bagi memberikan khidmat yang lebih efisien dalam pengurusan kualiti jabatan selaras dengan kehendak Sistem Pengurusan Kualiti ( SPK ).

1.10.2.2 Objektif

Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti sentiasa teratur dan menepati standard ISO 9001:2000, EMS 14001.

19

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2. 3 Fungsi

Mengawal peruntukan latihan yang diterima daripada Cawangan Pengurusan Korporat dan mempastikan perbelanjaan yang dibuat adalah teratur.

Bertanggungjawab memastikan kakitangan jabatan mendapat latihan yang bersesuaian berdasarkan keperluan.

Bertanggungjawab dalam mengurus dan menggerakkan perlaksanaan Aktiviti Kualiti dalam JKR W.P. Labuan.

Mengendalikan dan mengawal sistem Teknologi Maklumat agar sentiasa dalam keadaan bersedia dan teratur.

Menerima dan mengambil tindakan terhadap segala aduan awam yang diterima.

20

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2.4 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

21

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.2.5 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Suhairi Bin Sainan

Jawatan Jurutera Awam J44 PP Pengurusan Korporat

Norhaizan Binti Baharudin Pembantu juruteknik senibina J29

Rusnani Bte Noor Zali

Pembantu Tadbir (N22)

Hajimin Bin Moksin

Pelukis Pelan

J17

(Teknologi maklumat dan aduan) Norlian Bte Mohd. Yatim Juruteknik ukur bahan J17 (kualiti dan naziran) Munil Bin Laiman Pekerja awam (R1)

22

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3 Bahagian Kewangan

1.10.3.1 Pengenalan

Bahagian Kewangan merupakan satu unit sokongan kepada unit-unit lain dalam Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Labuan. Ia bertanggungjawab untuk mengimplimentasikan tanggungjawab yang berkaitan dengan kewangan.

1.10.3.2 Objektif

Mempastikan segala urusan pembayaran yang berkaitan dengan kewangan berjalan dengan lancar.

Mempastikan peraturan-peraturan kewangan dipatuhi.

1.10.3.3 Fungsi

Mengawal peruntukan-peruntukan yang diterima dan mempastikan perbelanjaan yang dibuat adalah teratur.

Bertanggungjawab ke atas semua wang awam yang dikutip. Ini termasuk Kutipan Hasil dan Amanah.

Menyelesaikan sebarang permasaalahan dan urusan yang berkaitan dengan kewangan JKR.

23

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3.4 Piagam pelanggan

Piagam pelanggan bagi bahagian ini diantaranya ialah :   Proses bagi baucar bayaran yang diterima dapat dijelaskan tidak melebihi 14 hari. Menyelesaikan aduan pelanggan dalam masa kurang 14 hari Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.

1.10.3.4 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

24

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.3.5 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Rabbina Binti Zainal

Jawatan Penolang akautan

Johnny Anak Musit

Pembantu Tadbir (W17)

Katijah Bte Ibrahim

Pembantu Tadbir (N17)

Butiwana Bte Jalipen

Pembantu Tadbir (W17)

Noraini Bte Othman

Pembantu Tadbir (W17)

Haryanti Bte Damir

Pembantu Tadbir (N17)

Siti Rubiah Bte Ali

Pembantu Tadbir Rendah (N11)

Matasan Bin Matnor

Pembantu Am Pejabat (N1)

25

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4 Bahagian Bangunan

1.10.4.1 Pengenalan

Bahagian bangunan merupakan bahagian yang paling sibuk diantara lain-lain bahagian, bahagian ini menguruskan segala pembinaan berkaitan bangunan rumah dan pejabat.

1.10.4.2 Objektif

Memastikan pengurusan dan penyeliaan projek-projek pembinaan bangunan Kerajaan seperti Pejabat-Pejabat dan rumah-rumah kediaman dapat disiapkan mengikut jadual, spesifikasi dan kehendak kontrak.

Memberi khidmat nasihat teknikal yang terbaik kepada agensi-agensi Kerajaan dalam hal yang berkaitan dengan pembinaan bangunan.

1.10.4.3 Fungsi

Mengurus dan menyelia projek-projek pembinaan bangunan Kerajaan seperti Pejabat-Pejabat dan rumah-rumah kediaman.

Memberi khidmat nasihat teknikal kepada lain-lain agensi Kerajaan yang memerlukan khidmat JKR

26

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.4 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrstruktur dan kemudahan awam bagi memenuhi keperluan Negara.

Dalam menyediakan keperluan diatas, jabatan ini akan sentiasa menambahbaikan perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan,rekabentuk perlaksanaan dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan member penekanan kepada :

Pelaksanaan projek dalam jangka masa yang dipersetujui Kos untuk mendapat nilai setara wang; Kualiti dari segi kefungsian dan mutu kerja yang dipersetujui.

Jabatan ini akan sentiasa memastikan infrastruktur dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan berfungsi sepertimana ditetapkan dengan gangguan yang minimum

27

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.5 carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

Projek 1

Projek 2

28

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Peyelenggaraan

Pentadbiran

29

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.4.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Nazlim Bin Abu

Jawatan Ketua Penolong Pengarah Bangunan Jurutera Awam J48

Norlinah Binti Nawir

Penolong Pengarah Kanan Bangunan Jurutera Awam J44

Law Jia Haur

Penolong Pengarah Bangunan Jurutera Awam J41

Almizan Bin Mohasen

Penolong Pengarah Bangunan Jurutera Awam J41

Hatiyah Binti Jenawi

Penolong Pengarah Bangunan Jurutera Awam J41

Shafie Bin Mohd. Amin

Pembantu Teknik Awam J38

Suhaimi Bin Matusin

Pembantu Teknik Awam J29

Dzulkufli Bin Malik

Juruteknik Awam J17

Jopri Bin Abdullah

Juruteknik Awam J17

Sudirman Bin Salim

Juruteknik Awam J17

Nasarina Binti Halim

Juruteknik Awam J17

30

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Shirley JB Agang

Juruteknik Awam J17

Sauyah Bte Sigun

Juruteknik Awam J17

Richard Sintin@Fikri Abdullah Abdul Cim Bin Adtong

Juruteknik Awam J17

Juruteknik Awam J17

Dk Rafidah Binti Awang Ku Chuchu Artono Bin Arpih

Pembantu Tadbir Rendah (N11)

Pekerja Rendah Awam R1

Maidin Bin Awang Tajudin

Pekerja Rendah Awam R1

Sapar Bin Awang Amit

Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Saidi Bin Guntas

Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Awg Azmi Bin Lamin

Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Ali Hussien Bin Mukran

Tukang K3 R9

Masri Bin Oteh

Pekerja Rendah Awam R1

SALLEH BIN BARONG

Pekerja Rendah Awam R1

31

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Francis Bin Ajau

Pemandu Kenderaan Bermotor R3

Syamsul Bin Sidek

Tukang K3 R9

Ismail Bin Pg. Hj. Mohd Yassin Abdul Rahman Bin Nor Ahmad Abdul Hamid Bin Tamin

Tukang K3 R9

Tukang K3 R9

Pemandu Kenderaan Bermotor R3

32

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5 Bahagian Jalan

1.10.5.1 Pengenalan

Pulau Labuan yang mempunyai rangkaian jalan raya yang bertar terutama sekali bagi menghubungi Pusat Bandar dengan kawasan perindustrian dan kawasan kediaman.

Bahagian ini bertanggungjawab terus kepada pengurusan dalam semua perkara yang berkaitan dengan jalan raya dan kelengkapannya. Peranan dimainkan oleh bahagian ini mencerminkan imej jabatan secara keseluruhannya. Keadaan jalan raya yang mereka gunakan setiap hari secara langsung memberi input kepada nama baik jabatan.

1.10.5.2 Objektif

Membina dan menyelenggara semua jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan lain di bawah tanggungjawab Jabatan Kerja Raya WP. Labuan dam mempastikan ia berada dalam keadaan selamat dan selesa sepertimana tahap yang dikehendaki.

33

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.3 Fungsi

Fungsi Bahagian ini dibahagikan kepada dua aktiviti utama iaitu:i) Program Pembangunan Jalan dan Jambatan.

ii) Program Penyelanggaraan Jalan

Bertanggungjawab untuk menyelia projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan bagi Jabatan Kerajaan yang lain yang ada kaitan dengan kemudahan awam seperti jeti, lapangan terbang, jalan dalam kawasan em tentera dan lain-lain yang berkaitan.

Bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Jabatan Kerajaan lain terutamanya berhubung dengan permohonan pembangunan tepi jalan, pecah sempadan tanah, tukar syarat, keselamatan jalan raya dan sebagainya.

1.10.5.4 Piagam Pelanggan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan, bahagian jalan berjanji: Melaksanakan proses-proses pembinaan jalan yang berkualiti mengikut arahan teknik jalan dan piawaian yang di iktiraf mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan pengguna jalanraya dapat menikmati perjalanan yang selamat dan selesa dengan cara-cara berikut :-

1. Setiap kerja pembaikan diatas jalan akan dilengkapi dengan papan-papan tanda keselamatan dan alat-alat antara lain dengan secukupnya mengikut garis panduan JKR. 2. Tindakan akan diambil dalam masa tidak melebihi 3 hari setelah aduan diterima untuk memperbaiki lubang-lubang(potholes) diatas jalan yang membahayakan lalulintas.

34

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

3. Tindakan akan diambil dalam masa tidak melebihi 12 jam setelah aduan diterima untuk membersihkan pokok-pokok tumbang dari permukaan jalan. 4. Sekiranya berlaku keadaan seperti tanah runtuh yang menggangu lalu lintas atau keselamatan awam, tindakan yang sewajarnya akan diambil dalam masa tidak melebihi 24jam setelah aduan diterima. 5. Setiap penutup jalanraya yang disebabkan oleh kecemasan seperti banjir, jambatan runtuh dan sebagainya akan diumumkan melalui media massa dalam masa 12jam setelah aduan diterima. 6. Setiap penutupan berjadual akan diumum melalui media massa sekurangkurangnya 3 hari sebelum ia dijalankan.

Maklumbalas permohonan pembangunan tepi jalan yang diterima melalui pihak berkuasa tempatan iaitu perpadanan Labuan (PL) akan mengambil masa tidak melebihi 2 minggu selepas menerima.

35

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.5 Carta organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

36

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.5.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Ir. Mohd. Nazam Bin Ismail

Jawatan Ketua penolong pengarah jalan Jurutera Awam J48

Azali Bin Ardy@ Azali Ah Siong

Penolong pengarah jalan Jurutera awam J41

Idzwan Bin Rapaiee

Penolong pengarah jalan Jurutera awam J41

Mohd Fathullah Bin Haron

Penolong pengarah jalan Jurutera awam J41

Sohaanie Binti Awang

Juruteknik awam J17

Ruzysuryani Binti Mohd. Jais

Juruteknik awam J17

Sharif Aldin Bin Mat

Juruteknik awam J17

Wahab Bin Osman

Juruteknik awam J17

Arniwana Binti Ajimin

Juruteknik awam J17

Lasumin Bin Kayoh ( R6 )

Pemandu kenderaan bermotor R6

37

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6 Bahagian Arkitek

1.10.6.1 pengenalan

Bahagian ini ditubuhkan bertujuan untuk mempermudahkan segala pembinaan yang dijalankan sama ada pembinaan bangunan atau jalan. Melalui bahagian ini jurutera bahagian dapat berkongsi pendapat sekiranya berlaku kesalahan pada lukisan sama ada lukisan senibina atau struktur.

1.10.6.2 objektif

Memastikan segala kerja dapat diselesaikan secepat yang mungkin Memastikan agar masalah-masalah yang timbul akibat kesalahan lukisan dapat dibetulkan Dapat menghasilkan rekaan yang kretif dan memuaskan pelanggan

1.10.6.3 Fungsi

Memberi khidmat nasihat kesenibinaan, merekabentuk, ubahsuai dan pemuliharaan bagi bangunan-bangunan kerajaan.

 

Menyediakan rekabentuk untuk kerja-kerja hiasan dalaman dan luar bangunan. Menyediakan rekabentuk landskap.

38

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.4 Piagam Pelanggan

Kami adalah komited untuk menyediakan dan meyelenggarakan infrastruktur dan kemudahan awam bagi memenuhi keperluan pembangunan. Dalam menyediakan keperuan diatas, bahagian ini akan sentiasa menambahbaikan perkhidmatan professional yang berkualiti dalam perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan pengurusan dalam segala projek dan program dengan menberi penekanan kepada:

i. ii. iii.

Pelaksanaan projek dalam jangka masa yang dipersetujui. Kos untuk mendapat nilai setara wang. Kualiti dari segi kefungsiaan dan mutu kerja yang dipersetujui.

Bahagian ini akan sentiasa memastikan infratruktur dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan berfungsi seperti mana yang ditetapkan dengan gangguan yang minimum.

39

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

40

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.6.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Mohd Yusoff Bin Awang

Jawatan Penolong pengarah kanan arketik Jurutera J44

Mohd Fauzi Bin Abas

Penolong pengarah arketik Jurutera J41

Hasman Bin Hassan

Pembantu Teknik Senibina J29

Canisius mujama

Juruteknik senibina J17

Evelyn Mailap

Pelukis Pelan

J17

Sarimah binti kiat

Pembantu tadbir rendah N11

Mohd faizal bin mohd kassim

Pemandu kenderaan bermotor R6

Ag tazuddin bin sapri

Pekerja awam R1

41

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7 Bahagian Ukur Bahan

1.10.7.1 Pengenalan

Bahagian ini yang telah diwujudkan di JKR WP. Labuan adalah untuk mengendali dan memberi khidmat nasihat di dalam pengurusan projek-projek yang dilaksanakan oleh JKR WP. Labuan.

1.10.7.2 Objektif

Memberi perkhidmatan Ukur Bahan bagi memastikan projek-projek Kerajaan dilaksanakan dengan adil, efisyen dan dengan kos sepadan dengan nilai yang diperolehi.

Mengawasi supaya perlaksanaan projek-projek adalah dijalankan selaras dengan syarat-sayarat kontrak dan lain-lain peraturan yang telah ditetapkan.

Memberi khidmat nasihat berhubung dengan peraturan kontrak supaya perlaksanaannya teratur dan berkesan dan dapat menentukan setiap projek yang dilaksanakan oleh JKR berjalan dengan adil dan efisyen serta memenuhi ciri-ciri "Public Accountability".

42

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.3 Fungsi

Fungsi bahagian ini boleh dibahagi kepada empat (4) kategori:-

I. Penglibatan Terus

i).Perkhidmatan Pra-Kontrak
      

Menyediakan dan menyemak anggaran awal termasuk butir-butir permulaan. Menyedia dan menyemak Dokumen Meja Tawaran. Menyedia dan menyemak Dokumen Tender. Memanggil Tender. Menilai, membuat laporan tender dan menghadiri Mesyuarat Tender. Menyediakan cabutan butir-butir seperti yang ditawarkan (ATDA). Menyedia, membincang dan menyerah/menghantar Surat Setujuterima Tender dan juga mengendalikan Majlis Menandatangani Surat Setujuterima Tender.

ii).Perkhidmatan Pos-Kontrak
 

Menyedia dan menyemak kontrak utama dan kecil. Menyedia dan menyemak tawaran dan memanggil tawaran untuk kerja-kerja sub-kontrak (P.C. Sum).

Menyemak tuntutan bayaran kemajuan kontraktor, penilaian di tapak dan penyediaan Bayaran Kemajuan.

Menyemak segala tuntutan kontraktor, menyediakan APK dan Perakuan Muktamad.

 

Menghadiri Mesyuarat Tapak. Menilai dan mengesyorkan keatas tuntutan "Loss and Extra Expense" yang dibuat oleh Kontraktor.

 

Memberi nasihat keatas bayaran Juruperunding. Memberi nasihat kepada Pengarah JKR WP. Labuan/Pegawai Penguasa mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kontrak, termasuk kelewatan

43

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

dan lanjutan masa, ganti rugi yang tertentu dan ditetapkan banyaknya, pemansuhan kontrak dan sebagainya.

Membantu dalam Timbangtara dan dakwaan Mahkamah.

II. Penglibatan Tidak Terus

Butir-butir perkhidmatan adalah seperti berikut: 

Menyemak anggaran. Menyemak Dokumen Tender dan Dokumen Meja Tawaran yang disediakan, Gerenti Bank/Insuran bagi Cagaran Perlaksanaan dan polisi-polisi insuran adalah teratur.

  

Menyemak Dokumen Sebutharga dan memanggil Sebutharga. Menyemak perjanjian dan bayaran perkhidmatan Juruperunding Ukur Bahan. Menjalankan tugas mengesan (monitering) projek-projek di peringkat pra dan pos-kontrak yang dilaksanakan oleh JKR WP. Labuan.

 

Menyemak Bayaran Pendahuluan dan Bayaran Kemajuan Kontraktor. Menyemak Sijil Lanjutan Masa, Arahan Pinda Kerja, Sijil Siap Kerja, Sijil LAD, Sijil Memperbaiki Kecacatan dan Perakuan Muktamad (Final Account) dan seterusnya pengesyoran untuk kelulusan dan kemudian mengedarkan.

 

Menyemak PDA, ATDA dan ACDA. Memberi nasihat dan syarahan berkaitan dengan peraturan pentadbiran tender dan kontrak secara keseluruhan kepada semua pegawai yang memerlukan.

III. Urusetia

Bahagian ini juga terlibat dan menjadi urusetia untuk kerja-kerja berikut :

Tender-tender JKR sebelum dihantar kepada Lembaga Tender Wilayah Persekutuan Labuan.

 

Urusetia Jawatankuasa Sebutharga. Urusetia Jawatankuasa Permohonan Pindaan Kerja.

44

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Urusetia Mesyuarat Projek Sakit.

IV. Pengedaran Maklumat

Bahagian ini juga ditugaskan untuk mengedarkan maklumat-maklumat ke bahagian-bahagian lain JKR WP. Labuan berkaitan dengan kontrak termasuk juga Pekeliling-Pekeliling KPKR dan Perbendaharaan.

1.10.7.4 Piagam Pelanggan

1. Memberikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan di peringkat pra-kontrak dan pos kontrak yang berkualiti dan disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. 2. Memberikan dan menyiapkan laporan tander dalam tender dalam tempoh tiga minggu selepas penerimaan dokumen tender daripada Perbandaharaan Malaysia Sabah (PMS). 3. Mengeluarkan surat setuju terima dalam tempoh 14 hari selepas menerima keputusan Lembaga Tender atau selepas ATDA diluluskan. 4. Menyemak bayaran interim dalam tempoh empat hari selepasmenerima sijil bayaran interim dari bahagian. 5. Menyediakan dan menyiapkan Dokumen Kontrak dalam tempoh empat bulan selepas tarikh milik tapak. 6. Menyedia, menyemak dan mengeluarkan Bayaran Perakuan Muktamad dalam tempoh enam bulan selepas tarikh perakuan siap kerja.

45

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

46

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.7.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Hamidon bin sajari

Jawatan Penolong pengarah kanan ukurbahan Jurutera J44

Mohd Ali Sabral Mallisi Bin Zulkipeli Muhammad Faiz Bin Ahmad Kamal Tarmiji bin wahab

Jurutera ukurbahan J41

Jurutera ukurbahan J41

Pembantu teknik J29

Wan Zawawi Bin Wan Muhammad Nurimah Bte Mohd Noor

Juruteknik ukurbahan J17

Pembantu Tadbir Rendah (N11)

Suhaimi Bin Abd. Gani

Pekerja awam R1

47

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8 Bahagian Mekanikal

1.10.8.1 Pengenalan

Bahagian ini terletak di Kompleks Woksyop Jalan Ranca-Ranca, yang dilengkapkan dengan peralatan dan mesin. Kenderaan dan jentera berat dibaiki oleh kakitangan JKR sendiri.

1.10.8.2 Objektif

Objektif Bahagian Mekanikal JKR WP. Labuan adalah seperti berikut :

Memberi perkhidmatan sokongan yang efisyen bagi kerja penyelenggaraan kepada bahagian-bahagian lain serta memelihara prestasi kecekapan kenderaan, logi air, peralatan mekanikal jabatan dan juga pihak pelanggan.

Merekabentuk dan menyelia peralatan mekanikal yang terbaik dalam pelaksanaan projek baru peringkat jabatan.

1.10.8.3 Fungsi

Mengendalikan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan dan jentera berat JKR dan juga jabatan pelanggan kerajaan di WP. Labuan.

Menyelenggara semua alat mekanikal seperti pelbagai jenis hawa dingin, alat dapur, pemampat udara, janakuasa pencegah kebakaran dan pam di Kem-Kem Tentera di WP. Labuan.

48

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Menyelenggara semua peralatan pam di stesen pam dan loji rawatan bekalan air di WP. Labuan.

 

Menyedia sijil 'BER' kepada JKR dan Jabatan Kerajaan. Memberi perkhidmatan penilaian kenderaan terpakai kepada pegawai kerajaan dan badan berkanun bagi tujuan memohon pinjaman kerajaan.

 

Menjadi Lembaga Pelupusan Harta Benda Kerajaan bagi JKR. Menyelia dan mengawasi projek-projek pemasangan peralatan mekanikal di bangunan-bangunan kerajaan.

1.10.8.4

Piagam Pelanggan

Bahagian kejuruteraan mekanikal, JKR W.P Labuan akan berusaha merialisasikan untuk mencapai fokus dan objektif sepertimana digariskan oleh ibupejabat, cawangan mekanikal, Kuala Lumpur. 1. Tindakan 24 jam aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal. 2. 4 bulan bagi kerja-kerja pembabitan besar (major overhaul) kenderaan dan logi berat . 3. 1 bulan bagi kerja-kerja pembabitan kecil kenderaan dan loji berat. 4. 15 bulan bagi kerja-kerja pengantian chiller. 5. 15 bulan bagi kerja-kerja pengantian lif. 6. 15 bulan bagi kerja-kerja menaik-taraf system pencegah kebakaran kepada sistem perlindungan jenis sprinkler.

49

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

50

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.8.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Azhary Bin Awang

Jawatan Jurutera Mekanikal J41

Anthony Timbah

Pembantu Teknik Mekanikal J29

Junaidi Alan

Juruteknik Mekanikal J22

Jaine Bin Radin

Juruteknik Mekanikal J17

Mohd. Amhari Bin Ag. Mohd. Arifin Azmi

Juruteknik Mekanikal J17

Bitinawi Gintang

Juruteknik Mekanikal J17

51

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9 Bahagian Elektrik

1.10.9.1 Pengenalan

Pada bulan April 1990, Bahagian Elektrik telah berpindah ke bangunan barunya sendiri di Kompleks Woksyop JKR, Jalan Ranca-Ranca. Bahagian ini terlibat didalam menyumbangkan perkhidmatannya kepada individu ataupun orang ramai yang memerlukannya. Di Labuan selain dari Pihak Lembaga Letrik Sabah (LLS) yang membekalkan tenaga elektrik, bahagian ini bertanggungjawab memastikan orang ramai menikmati faedah bekalan tanpa gangguan

1.10.9.2 Objektif

Memberi perkhidmatan kerja-kerja yang berkaitan dengan pemasangan elektrik kepada semua Jabatan-jabatan Kerajaan.

1.10.9.3 Fungsi

 

Pemasangan kerja-kerja elektrik yang berkaitan dengan projek baru bagi pelbagai Kementerian/Jabatan dan juga lampu-lampu isyarat di WP. Labuan. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan peralatan-peralatan elektrik di semua Kem Tentera, Polis, Hospital, Loji Air, Stesen Pam, Rumah-rumah Pam Air dan sebagainya.

Menyelenggara lampu-lampu jalan raya dan lampu-lampu isyarat. 52

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan di dalam menyelesaikan masalah yang ada hubungkait dengan pemasangan atau penyelenggaraan elektrik di Jabatan berkenaan.

Memberi khidmat tunggu sedia untuk apa jua urusan-urusan yang memerlukan khidmat berkenaan.

1.10.9.4 Piagam Pelanggan

Bahagian Elektrik JKR W.P Labuan adalah komited untuk member khidmat kepakaran dalam bidang Kejututeraan elektrik kepada organisasi JKR dan agensi pelanggan berdasarkan norma-norma berikut:-

1.10.9.4.1 Pelaksanaan projek    Member respon input elektrikal kepada HOPT, HODT, pegawai penguasa dan pasukan projek yang berkaitan dalam tempoh satu (1) minggu waktu berkerja. Member respon input elektrikal kepada pihak jabatan pelanggan, kontrak, perunding dan agensi berkaitan dalam tempoh dua(2) minggu waktu berkerja. Menyerahkan lukisan rekabentuk untuk tujuan tender dalam tempoh tiga(3) bulan selepas tarikh pengeluaran surat setuju terima kepada kontraktor utama atau mengikut tarikh yang ditetapkan dalam Q-plam.     Menyedia dan menyerahkan lapoan penilaian tender tiga (3) minggu selepas penerimaan dokumen tender. Menyediakan laporan penilaian kemajuan kerja sata(1) minggu sebelum tarikh bayaran kemajuan ditetapkan. Menyedia dan menyerahkan perakuan muktamad tiga(3) bulan selepas tarikh CPC dikeluarkan. Member respon kepada aduan kerosakan dalam tempoh tanggungan kecacatan dalam tempoh satu(1) hari 53

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9.4.2 Pengurusan fasiliti asset   I. II.  Member respon kepada setiap aduan dalam tempoh satu(1) hari. Mengambil tindakan keatas aduan kerosakan elektrik dalam tempoh Satu(1) hari kerja bagi kerosakan elektrik yang biasa Tujuh (7) hari kerja bai kerosakan elektrik yang rumit Memberi angaran bajet kepada pihak pelanggan untuk kerja senggara dalam tempoh dua(2) minggu dari tarikh pemohonan diterima.

1.10.9.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

54

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Pentadbiran

Peyelenggaraan

55

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.9.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Syarimin Bin Sahari

Jawatan Jurutera elektrik J41

Hasbudin Bin Abdullah

Pembantu Teknik Elektrik J29

Ajamain Bin Ajah

Juruteknik Elektrik J17

Christopher Lemisin

Juruteknik Elektrik J17

Mohd. Zaki Bin Rismin

Juruteknik Elektrik J17

Zunaibi Bin Paiman

Juruteknik Elektrik J17

Ali Apendei B. Jafril @ Jafree

Tukang K3 R17

Hamidah Bte Fattah

Pembantu Tadbir Rendah N11

Sabtu Saidy

Pemandu kenderaan bermotor R3

Azizan Bin Lamit

Pemandu kenderaan bermotor R3

Saifol Mirzan Bin Wahap

Pekerja rendah awam R1

56

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Samihon Bin Hj. Sundrak

Tukang K3 R9

Ahmad Daud Bin Maharail

Tukang K3 R9

Deman B Kabadul

Tukang K3 R11

Yusoff Bin Muhamad

Tukang K3 R9

Haswandi Bin Kasdi

Tukang K3 R9

Datu Ameron Bin Datu Ahmad

Tukang K3 R9

1.10.10 Bahagian Stor

1.10.10.1 pengenalan

Bahagian Stor merupakan satu bahagian penting yang memberi khidmat sokongan dalam aspek perolehan dan pembekalan barang-barang bagi memenuhi keperluan semua bahagian di JKR WP. Labuan.

57

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.10.2 Objektif

Bahagian ini bertangungjawab bagi memastikan setiap bahagian mendapat bekalan secukupnya untuk tujuan kerja-kerja penyelenggaraan dan kegunaan pejabat.

1.10.10 3 Fungsi

Menerima, menyimpan, mengeluar dan mengangkat barang-barang Kerajaan untuk kegunaan semua bahagian di JKR WP. Labuan.

Mengawal pengeluaran barang-barang stor serta mengemaskini rekod-rekod Daftar Harta, Inventori dan Kad-Kad Lejer dengan baik dan teratur.

 

Mengurus pembelian barang-barang Kerajaan serta memastikan kualitinya. Menjadi Urusetia kepada J/kuasa Perumahan JKR dan menyimpan kunci-kunci rumah-rumah kediaman Kerajaan yang lain dibawah pengawasan Jabatan Perdana Menteri serta memastikan perabut-perabut perumahan berkenaan adalah dalam keadaan baik.

1.10.10.4 Piagam Pelangan

Kami adalah komited untuk menyediakan bekalan barang-barang keperluan kepada semua bahagian di JKR Labuan dengan member penekanan kepada:

Permohonan keperluan barang-barang akan dipenuhi dalam jangkamasa secepat yang mungkin.

Kualiti barang-barang yang dibekalkan adalah terbaik dan menepati kehendak pelanggan.

58

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 

Pengurusan stor yang professional mengikut tatacara pengurusan stor. Sedia membantu member khidmat nasihat berkaitan pengurusan stor kepada jabatan-jabatan lain.

1.10.10.5 Carta Organisasi

Ir Hj Zulkefli B Ahmad Pengarah JKR Labuan

59

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

1.10.10.6 Nama Dan Jawatan

Gambar

Nama Razali Bin Omar

Jawatan Pembantu Tadbir (N22)

Hadizah Bte Junggal

Pembantu Tadbir (N17)

Faizal@Justin George Niol Pembantu Tadbir (N17) Bakar Bin Hj. Mohamad Pemandu kenderaan bermotor R3

Mohd Tabian Bin Ismail

Pekerja rendah awam R1

Romi Bin Boy

Pekerja rendah awam R1

Mazlan bin ahmad

Pekerja rendah awam R1

60

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.