SOAL SASTRA dan PEMBAHASAN BERDASARKAN SKL 2010-2011 1.

Mariane Katoppo telah memiliki kebebasan menulis sejak kecil. Ia mempublikasikan karya pertmanya pada harian Nieuwgier ketika berusia delapan tahun. Ketika beranjak dewasa, proses kreatifnnya kepengarangannya berkembang dengan sangat baik. Pada tahun 60an, cerpen-cerpennya mulai bermunculan di beberapa media, seperti harian Sinar Harapan dan majalah bulanan Ragi Buana. Pada masa kini salah satu cerpennya yang berjjudul “Supiyah” meraih hadiah hiburan pada sayembara Kincir Emas Radio Nederland Wereldomroep (1975). Keberhasilan tersebut kemudian disusul dengan novelnya yang berjudul Raumanen. Novel ini berhasil menjadi salah satu pemenang pada sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta (1975). Kutipan biografi tersebut berisi . . . A. Proses kreatif kepengarangan Mariane Katopoo. B. Hasil karya novel dan cerpen terbaik karya Mariene katoppo. C. Riwayat karier Mariane Katoppo D. Bakat terpendam Mariane katoppo E. Perkembangan karya sastra Mariane Katoppo Biografi merupakan riwayat hidup seseorang. Biografi berisi kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua. Bahkan sampai meninggal dunia. Dalam biografi dipaparkan juga tentang karya dan segala hal yang dihasilkan oleh sang tokoh. Untuk soal no 2 – 4 Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang pun jua. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan norang-orang besar menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada sekalian. Maka ia pun berkata, “Adapun hamba Dra.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga

ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?” 2. Isi kutipan ttersebut menceritakan . . . A. Masyarakat sedang berduka atas kematian rajanya. B. Orang tua diberi hak berbicara dalam setiap pertmuan. C. Seorang raja telah meninggal dan tidak memiliki anak. D. Para menteri dan orang besar melakukan musyawarah pemilihan raja. E. Hak orang berpendapat untuk memecahkan masalah dalam suatu musyawarah. Hikayat merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Hikayat dalam soal menceritakan musyawarah yang dilakukan menteri dan hulubalangnya. 3. Nilai social yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . . . A. Setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih rakyat. B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah. C. Kepemimpinan yang dialihkan kepada perdana menteri oleh raja yang berkuasa. D. Orang tua lebih berpengalaman daripada orang muda dalam berbagai hal. E. Bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara kepada yang berwenang. Nilai sosial yang terkandung adalah member kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah. 4. Amanat cerita dalam penggalan tersebut badalah . . . A. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia sekalipun raja. B. Sebaiknya seorang raja memiliki

keturunan agar ada yang meneruskan kekuasaanya. C. Segala sesuatu harus diputuskan secara musyawarah. D. Dalam sebuah musyawarah hendaknya meminta pendapat semua anggota yang hadir. E. Orang yang muda diberi kesempatan menyampaikan gagasan. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan oleh pengarangnya. Dalam penggalan ini hendaknya orang menggunakan hak berbicaranya dalam musyawarahdan dalam musyawarah meminta pendapat semua yang hadir. 5. Menitik air mata anak sunatan itu ketika jarum bius yang pertama menusuk kulit yang segera dipotong. Lambat-lambat obat bius yang didesakkan doktetr spesialis dari dalam tabung injeksi mengembung ke sana. Dan anak sunatan itu mengigit bibir bawahnya, mencoba menahan sakit. Amanat yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah . . . A. Menangislah Anda jika merasa dalam B. Hadapilah segala hal dengan tenang dan sabar. C. Berontaklah jika menghadapi ketakutan. D. Jangan takut kepada dokter yang mengobati. E. Setiap orang akan mengalami sakit dan senang. Seseorang harus sabar dan tenang dalam menghadapi segala hal. 6. Mbok Jah

pembantu rumah. Mbok Ijah tetap memelihara hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga itu. Dua puluh tahun telah dilewatinya untuk bekerja sebagai pembantu keluarga yang sederhana dan sedngsedang saja kondisi ekonominya itu. Gaji yang diterimanya cukup saja, tetapi perlakuan yang baik dan penuh tepaselira dari seluruh keluarga itu telah memberinya rasa aman, tenang dan tentram. Buat seorang janda yang sudah tua itu apa yang dikehendaki lagi selain atap untuk berteduh dan makan serta pakaian yang cukup. Lagi pula anak tunggalnya yang tinggal di Surabaya dan menurut kabar hidup berkecukupan, tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tarikan dan pelukan istri dan anak-anaknya rupanya begitu melekat hingga mampu melupakan ibunya sama sekali. Tidak apa hiburnya. Umar kayam Nilai budaya yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah . . . A. Berkunjung ke rumah seseorang pada saat lebaran. B. Hubungan antara pembantu rumah tangga dan majikan yang sangat baik. C. Anak harus selalu memelihara ibunya. D. Perlakuan yang tidak baik kepada seorang pembantu rumah tangga. E. Perlakuan seorang pembantu kepada majikannya. Nilai budaya dalam penggalan cerpen tersebut adalah kebiasaan berkunjung pada saat lebaran. Untuk soal 7 -8 Ayahku tidak dapat menyahut apa-apa lain daripada,”Lakukan kewajiban tuan-tuan!. Tatkala kulihat ayah akan dibawa jke dalam penjara, sebagaimana seorang penjahat yang berslah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku dan dengan tidak diketahui, keluarlah aku, lalu

Sudah dua tahun, baik pada lebaran sekali pun, Mbok Jah “tidak turun gunung” keluar dari desanya di bilangan Tepus, Gunung Kidul, untuk berkunjung ke rumah bekas majikannya, keluarga mulyono, di kota. Meski pun sudah berhenti karena usia tua dan sudah capek menjadi Dra.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga

berteriak,”Jangan dipenjarakan ayahku! Biar aku jadi istri Datuk Meringgih dengan senyum yang pada penglihatanku, sebagai seekor harimau yang hendak menerkam managsanya, dan terbanglah sukacitanya dan berahi serta hawa nafsu hewan kepada matanya sehingga terpaksa aku menutup mataku. Ayahku tiada berkata-kata melainkan datang memelukku, sambil bertanya, “Benarkah katamu itu?” Seperti suatu perkakas mengangguklah aku mengeluarkan kata tak dapat lagi. Marah Rusli ’Siti Nurbaya” 7. Sudut pandang yang digunakan dalam penggalan novel tersebut adalah . . . A. orang pertama tokoh utama B. orang pertama sebagai pencerita C. orang ketiga bukan tokoh utama D. orang ketiga terarah E. orang ketiga serba tahu Sudut pandang merupakan cara pengarang menyebut tokoh dalam cerita. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut tokoh utama karena tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. 8. Pendeskripsian watak tokoh aku dalam penggalan novel tersebut adalah . . . A. Tingkah laku tokoh B. Dialog tokoh C. Pikiran tokoh D. Gambaran fisik tokoh E. Keadaan sekitar tokoh Sifat tokoh aku yang rela berkorban untuk keluarga digambarkan seorang secara tidak langsung. Watak tokoh aku digambarkan atau dideskripsikan melalui dialog atau perkataan tokoh. Soal untuk no 9 -10 Maskun : Anak itu kian hari kian

menjadi liar! Kau mesti memperingatkan Suhita. Mardilah : Ada apa dengan Suhita,Pak!Tadi pun dia mengeluh karena kau marah lagi. Sudah selayaknya kau berdamai damai dengannya. Maskun dengan itu seperti bukan anakku. Mardilah : (Mardilah duduk tertunduk) Mengapa kau berperasaan begitu. Maskun Tak tahu racun Barusan ia berkata, rumah ini rumah penjara. Dan akulah kepala penjaranya. (Pandangan mata Maskun mendakwakan tuduhan kepada istrinya. Mardilah terkejut takut menerima tatapan mata suaminya . . . .) 9. Maslah yang diungkapkan dalam dialog drama tersebut adalah . . . A. Maskun membenci Suhita karena bukan anaknya. B. Mardilah membela Suhita karena dia anak mereka. C. Ayah marah dan tersinggung : (Berdiri menghela napas) aku . Mulut anak itu berbau : Dia yang harus berdamai aku (Terdiam sejenak) anak

Dra.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga

Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . Ia semakin liar. Istri yang takut kepada suaminya yang pemarah. Kesucian cinta melenyapkan duka dan sedih. Racun dan upas dapat keluar bersama dengan perkataan tajam. Orang tua harusnya menjadi panutan bagi anak-anaknya D. Pohon beringin yang beracun sangat berbahaya. C. Seorang anak harus patuh terhadap orang tua. B. . . D. Masalah merupakan salah satu unsure drama. C. Isi puisi merupakan masalah yang terdapat dalam sebuah puisi. Puisi tersebut menceritakan kerinduan penyair kepada ksucian cinta kekasihnya. . . E. B. tidak menurut dan menghormati ayahnya. . . . A. Mardilah ketakutan dituduh suaminya berbuat serong. putih. kesepian C. kesedihan B. Janganlah membantah kata orang tua E. Perkataan yang tajam diibaratkan pohon beringin yang beracun. D. Kata-kata dalam puisi melambangkan sesuatu. kerinduan E.. Jangan terpaku pada masa lalu. Suami tersebut marah-marah kepada anaknya. 11.karena perbuatan anaknya. Amanat yang terkandung dalam penggalan tersebut adalah . Seorang anak harus bersikap tegas terhadap orang tuanya.. Pohon beringin ibarat perkataan tajam. A. Perkataan tajam jika lepas Ibarat beringin racun dan upas Maksud gurindam tersebut adalah . Dalam kenangan cinta Tiada hati buat mengaduh Pucat. . Perkataan yang tajam sama dengan racun dan upas. kesucian D. C. .. E. dan semakin putih Lenyap duka dan sedih Putih rinduku. 13. Kata putih dalam puisi tersebut adalah . 14. Kerinduan penyair kepada kesucian cinta kekasihnya. Soal untuk no 12 – 14 Salju Dra. Hendaknya orang tua menuruti keinginan anaknya. A. Masalah yang terkandung dalam drama adalah kemarahan seorang ayah kepada anaknya kerena perbuatan yang dilakukan anaknya. D. B. A. A. Cinta penyair kepada seseorang ketika musim salju tiba. Amanat puisi tersebut adalah . Drama menceritakan seorang anak berani terhadap ayahnya. Kenangan penyair tentang cinta pada musim salju E. Penyair merindukan musim salju. Kata putih mengambarkan kesucian cinta penyair kepada kekasihnya ketika mengingat cinta. . kesunyiaan Salah satu bentuk puisi adalah diksi atau pilihan kata. Amanat puisi tersebut adalah . . putih cintaku Adalah cinta dalam kenangan dan rindu Anhar 12. Kerinduan penyair kepada kekasihnya saat musim salju tiba. 10.

Korrie memang bukan kritikus yang kritikankritikannya memiliki tendens membaptis seseorang pengarang seperti yang dilakukan H. Keadaan buku-buku JKorrie Layun Rampan yang tidak Dra.B. Korrie Layun Rampan dan keadaan koleksi buku-bukunya sangat diperlukan orang. Paus Sastra Indonesia modern. Tokoh Buyung merupakan gambaran simbolik kaum muda Indonesia yang bersemangat dan idealis. Membandingkan Korrie Layun Rampan dan H. Novel ini melukiskan kondisi social politik Indonesia pada pemerintahan Orde lama. Tidak baik mengenang masa lalu karena akan menyakiti diri sendiri. Sampai saat ini belum ada lembaga pemerintah yang tertarik untuk mengambil alih pengurusan buku-buku tersebut. Puisi menceritakan kerinduan penyair kepada kesician cinta kekasihnya. A. . C. D. Selama puluhan tahun ini telah mengumpulkan lebih dari 25.B.B. Esai merupakan tulisan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang penulsnya.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga terawatt dan dilupakan. Pribadi Korrie layun Rampan dan karyanya yang sangat penting diketahui orang. Kritik-kritik Korrie layun Rampan dan usahanya agar menjadi seperti H. Yassin serta koleksi Korrie layun Rampan yang mulai tidak terwat dan belum ada lembaga yang mau mengambil alih kepengurusan buku-buku tersebut. . Asai dalam soal membandingkan Korrie layun rampan dengan H.000 judul buku yang nasibnya mencemasnya karena tidak terawatt dengan baik. Penokohan cerita menarik diperankan oleh Buyung. . 16.B. tak dapat dipungkiri bahwa kekayaan dokumenternya merupakan kekayaan kesusastraan Indonesia itu sendiri. misalnya. hendknya cinta tetap terpelihara agar menimbulkan kenangan dan rindu. Kalimat resensi yang menyatakan keunggulan novel berdasarkan penjelasan penggalan tersebut adalah . Korrie Layun Rampan juga diakui sebagai documenter kesusastraan yang ketulusan dan ketelatenannya dapat disejajarkan dengan H. E. Yassin serta keadaan koleksi bukunya. Hendaknya cinta tetap terpelihara agar meninggalkan kenangan dan kerinduan. 15. E. Mochtar Lubis. . pengrang yang sangat berpengalaman. Mochtar Lubis berhasil melukiskan kondisi sosial politik Indonesia pada pemerintahan orde Lama di bawah pimpinan Soekarno dengan sangat mencekam. Setting cerita bagus. D. Mochtar Lubis sebagai . Akan tetapi. B. Selain dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Mereka diteror oleh seekor harimau yang kelaparan sehingga menimbulkan kepanikan. Cinta tak mengenal duka dan sedih. Hal yang diungkapkan dalam penggalan esai tersebut adalah . Amanat harus sesuai dengan isi puisi. yassin.B. Mochtar Lubis dapat menampilkan tokoh Buyung dengan sempurna sebagai simbolik kaum muda Indonesia yang bersemangat dan idealis. Yassin. Cinta membuat seseorang akan selalu terkenang dan rindu. Oleh karena itu. pengarang memunculkan tujuh orang pendamar yang memulai perjalanan pulang ke kampong dari hutan rimba. Esai berusaha menyakinkan pembaca untuk menerima pendapat penulis. C. D. B. A. Novel Harimau ! Harimau! Yang dikarang oleh Mochtar Lubis ini mengambil setting tempat rimba Sumatra. C. Untuk tokoh cerita.B. Yassin kepada Chairil Anwar.

. Aku orang tak berguna Dra. 19. Takdir mengehndaki wanita tidak egois. A. Ah. . A. Kapan kita wujudkan?” Ica : “Liburan akhir tahun pelajaran saja.. Sebuah resensi mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca tentang sebuah karya patut mendapat sambutan atau tidak. Dimana kita laksanakan acara berkumpul tersebut? E. Mochtar Lubis dapat menyampaikan kondisi sosial politik Indonesia pada masa pemerintah Orde Lama walaupun memaksakan tujuan penulisan Resensi merupakan penilaian kebaikan dan kelemahan buku disertai dengan ulasan. .Ca. . Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut harus mengemukakan sebuah ide. Aku ini binatang jalang B.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga D. Dari kumpulan yang terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang menerjang Luka dan bias kubawa berlari Berlari Hingga hilang pedih perih Dan aku akan tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Chairil Anwar 17. Aku memang muskin E. 18. .Larik majas metafora yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah . AKU Kalau sampai waktuku Kumau tak seorang kan merayu Tidak juga kau Tak perlu sedu sedan iitu . Kutipan paragraf menggambarkan kepiawaian Mochtar Lubis menampilkan setting dan tokohtokohdalam cerita. itu sangat mudah untuk dilakukan lagi asal mau saja. Bagaimana kalau kita adakan reuni? B. Aku ini manusia biasa C.. . Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu berdasarkan persamaan antara kedua hal secara tidak langsung antara aku dan bintang jalang.” Agus : “Itu ide yang bagus. Kapan kita berkumpul dengan teman-teman? D. Kalimat tersebut menytakan keinginan.” Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah . Perjuangan kaum wanita . . Dilihat dari isinya. E. Sudah rindu rasanya berkumpul seperti dulu!” Ica : “. Ica : “Sudah lama kita tidak bertemu teman kita ya. Berkumpul-kumpul seperti apa yang kamu maksudkan? C.. roman ini merupakan roman bertendens St. Gus?” Agus : “Benar.pengarang yang berpengalaman dapat menghidupkan ceritanya dan membangun suasana misteri hutan dan raja rimba yang menakutkan orang. Aku bodoh dan malas Majas adalah cara pengarang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran yang terpendam. harus berjuang demi kemajuan kaumnya. . .

A. . Ia ikut terjun memajukan bangsanya sendiri. Roman tersebut bertema ‘emansipasi wanita’ tetapi pada akhir cerita lebih diarahkan pada perkawinan Tuti dan Yusuf yang terkesan dipaksakan agar menimbulkan ‘greget’ pembaca. Selanjutnya. belum tentu dapat mengambil hati nanet. Peribahasa adalah kelompok kata atau kaliamat yang runtut susunannya. perkenalan Yusuf dengan R. Roman tersebut bmemang menarik bagi pembaca. Paragraf tersebut dapat dilengkapi dengan peribahasa . Alur cerita pun kurang jelas bahkan tampak dipaksakan agar cepat selesai dan tidak jelas. dan penuh imajinasi dalam penulisan karya sastra. A. Takdir sedikit pun Dra. Jinak-jinak mermati berarti perihal wanita yang tampak mudah didekati tetapi sulit. B. E. Tuti memperjuangkan persamaan hak wanita dan pria. Seperti katak di bawah tempurung. . kaum wanita jangan berpendapat bahwa perkawinan itu sebagai tempat mencari perlindungan dan tempat pelarian dari masa kesepian. yaitu Tuti. meskipun St. Namun. Tuti dan Maria. C. Seperti katak dalam tempurung. Yusuf. khususnya para remaja. roman tersebut mempunyai alur yang runtut. Jalan ceritanya ada kesan bertele-tele sehingga dapat membosankan pembaca. Pernyataan menggambarkan alur peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut. Ia memiliki sifat mudah bergaul. C. Katak hendak menjadi lembu verarti orang rendah dan hina yang inginmenyamai orang lain. Nanet gadis cantik di kelasnya. . Katak hendak menjadi lembu. Penggambaran watak tokoh hanya tertuju pada ketiga tokoh saja. . . Cerita roman ini diakhiri dengan perkawinan antara Yusuf dan Tuti. Wiriaatmaja. Setiap laki-laki mendekatinya. Takdir Alisyahbana dalam usaha harkat wanita. 20. Nanet ibarat . Ditinjau dari komposisi ceritanya. D. . Jinak-jinak merpati. Tokoh Tuti digambarkan sebagai wanita modern yang aktif dalam berbagai organisasi dan melontarkan banyak gagasan progresif. padahal ada banyak tokoh lain yang dimunculkan sehingga terkesan mengada-ada. Tuti yang semula ingin mengabdikan hidupnya untuk pergerakan. Kalimat kritik yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah . biasanya mengiaskan makna tertentu. ia memilki selera yang tinggi tentang laki-laki. . Maria. diserukan peristiwa kematian Maria. Bagai gadis sudah bersuami. Selain itu. banyak teman laki-laki manruh hati terhadapnya. Cerita diawali dengan peristiwa perkenalan antara Yusuf. Sikap dan pemikiran ini lebih menyerupai sikap dan pemikiran St. Karena sifat yang dimilikinya. Selanjutnya. Dunia sastra pada tahun 1990an hingga saat ini tidak hanya didominasi oleh perempuan muda yang kritis. B. kaum intelek jangan hanya ingin bekerja dalam bidang ilmunya saja. tiba-tiba bersedia menerima Yusuf sebagai pendamping hidupnya.. Era ini juga ditandai pula dengan tingginya apresiasi pembaca karya sastra yang dilahirkan oleh sejumlah penulis. Tong kosong nyaring bunyinya. E. cerdas. . Perkawinan Tuti dan Yusuf tampak dipaksakan oleh pengarang. D. Berarti wanita yang memilki perilaku tidak sopan. 21.digambarkan lewat tokoh Tuti. tetapi juga harus menularkan ilmunya kepada masyarakat.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga tidak member penjelasan apa maksud Layar Terkembang pada judul novel tetrsebut.

ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rpa Bibi Zainab yang terlalu elok.E. Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern Pernyataan yang sesuai dengan isi biografi tersebut adalah . . jangan menganggap remeh penulis perempuan. Setelah ia sudah berpikir demikian itu. pamitlah Bibi Zainab kepada burung Tiung itu hendak menemui anaknya. tidak pernah ada pada zaman sebelum Pujangga Baru. Puisi “kuncup” ditulisnya dengan baris-baris pendek> Kepeloporannya dalam memunculkan topografi segitiga. Oleh karena itu. atau bentuk kerucut bagi sebuah sajak..Tatengkeng mendapat banyak Dra. Puisi karya J. Puisi “lukisan” ditulisnya menyerupai bentuk segi tiga atau pohon cemara. kebesaran dan kekayaan? Adapun akan hamba tuan ini adalah seperti hikayat seekor burung unggas Bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. “Perempuan dalam sastra. kuatren.E. E. sektet.Tatengkeng merupakan pelopor puisi Indonesia modern. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat. Puisi karya sastrawan Pujangga Baru member inspirasi bagi sastrawan lain. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disenakkannya Tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskanya sampai mati. septima. E.. Dapat dikatakan penulis perempuan saat ini tidak saja kaya kecerdasan dan imajiasi penulis tetapi merajai pasar buku sastra Indonesia. untuk mendengarkan cerita tersebut. C. Maka pada suatu malam.Tatengkeng pun menulis banyak puisi dengan bentuk itu. J. Dia juga mempelopori bentuk puisi yang tata wajahnya atau topografinya tidak lazim pada waktu itu. Jawaban kelimat tersebut adalah kalimat yang berhubungan kalimat sebelumnya.Tatengkeng ditiru oleh sastrawan lain. beris-baris pendek. maka ujarnya.E. Topografi puisi yang digunakan J. C.tesina. Menjadi penulis berari mengantarkan diri ke gerbang kemiskinan. Berkencanlah mereka untuk bertemu memalalui seorang perempuan tua. Maka Bayan pun .E.E. kuin. D. Sejumlah penulis perempuan berhasil meraup royaliti yang tidak sedikit. Pada umumnya penyair Angkatan Pujangga Baru mempopulerkan ragam puisi yang lazily disebut oleh Sutan Takdir Alisyahbana dengan istilah puisi baru. A..Tatengkeng menceritakan kepeloporannya dalam puisi topografi berbentuk segitiga.Tatengkeng mempelopori penulisan puisi dalam topografi segitiga D. Lalu Bibi Zanab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. J. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti Tiung maka ia pun juga akan binasa. dan oktaf. B. . B.E.2003” Paragraf esai tersebut adapat dilengkapi dengan kalimat . seperti dalam bentok sonata. .. Maka Bayan pun terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. A. Kutipan biografi J.. 22.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga penghargaan. .distikon.” Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun. Apa pun hamba ini haraplah tuan pergi karena sudah dinanti anak raja itu. pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu.”Aduhai Siti yang baik paras. Teks hikayat untuk no 23-25 Hatta beberapa ditinggal suami. Hal inilah yang dialami oleh sejumlah penulis perempuan. maka bernasehatlah ditentang perbuatannya yang meanggar aturan Allah wt. J.

25. D. B. . Kecemburuaan seekor burung Bayan terhadap seorang istri setia.Bayan pun melarangnyanya dengan jalan membacakan ceritacerita. hingga akhirnyalah Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya. berulang -ulang mengucapkan kata-kata mutiara yang menyebalkan. Seorang istri yang selalu mendengar cerita-cerita dari burung Bayan. namun cukup menusuk perasaan Setyani. Nilai moral yang tampak dalam penggalan hikayat ersebut adalah . Sosok pemimpin yang tegas dan kaku menurut Setyani itu. Kebijakan burung Bayan yang membuat seorang istri kembali setia kepada suaminya dengan cara membacakan cerita-cerita. Jangan memberi nasehat pada orang yang lebih tinggi kedudukannya. E. B. B. “Ya. dan setiap berpamitan dengan Bayan. A. . A. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan norma dalam masyarakat. akhirnya Bibi Zainab insyaf 24. . Lewat cerita burung Bayan berharap orang yang dinasehati tidak tersinggung.bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat melalaikan perempuan itu. Seekor burung yang menasehati Bibi Zainab agar tidak menemui Raja Ajam. Penggalan cerpen untuk no 26 -27 Pak Kepala Knwil berkata dengan pelan dan pasti. Kesetian seorang istri yang menggu suaminya pulang dari rantau. Seorang istri yang tidak setia kepada suaminya karena ingin menemi laki-laki lain. pulang dari rantauannya. . Janganlah melakukan perbuatan yang melangar norma dalam masyarakat. Tuntunlah orang yang berbuat dosa agar kembali ke jalan yang benar. C.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . C. Seorang istri yang marah kepada burung Tiung karena melarangnya bertemu seseorang. E. Hikayat Bayan Budiman 23. . . Khojan Maimun . Janganlah kasar kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. C. Kebijakan burung Bayan untuk menghalangi Bibi Zaibab yang ingin menemui laki-laki yang bukan suaminya. Keberanian burung Tiung mengungkapkan kebenaran. D. Nilai moral yang terdapat dalam hikayat ini adalah seorang istri yang dilarang bertemu dengan lakilaku mlain yang dinasehati oleh burung Bayan. Carilah cara yang tepat untuk menasehati seseorang tersebut agar tidak tersinggung. A. Hatta setiap malam Bibi Zainab dengan maksud agar mendapatkan anak raja itu. Nasehat burung Bayan kepada seorang wanita yang akan menemui orang yang dicintainya. Setelah mendengar24 kisah.Isi penggalan hikayat tersebut adalah . D. maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung tersebut bercerita. Hati Setyani berletupan. Bapak tidak mengalami sih. E. Amanat yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . Bagaimana sikap Bapak? Bagaimana perasaan Bapak? Dra. pesan yang akan disampaikan lewat hikayat ini adalah Carilah cara yang baik untuk menasehati orang lain agar orang tersebut tidah tersinggung. coba kalau istri Bapak yang harus memilih ultimatum itu. Kemarahan seorang istri karena diperingatkan seekor burung Tiung yang menghalangi niatnya.

B. . E. Nilai kehidupan yang berhubungan dengan baik buruknya dalam masyarakat . lalu mendekat. yaitu nurani dan kemanusiaan misalnya. Nilai moral dibuktikan dengan prilaku atau jalan pikiran yang dilakukan tokoh. Tetapi apakah tidak ada pertimbangan lain yang bersifat lebih manusiwi. D. yang duduk di depan. 6) Seisi kelas tertawa. Jadilah pemimpin yang adil dalam menjalankan tugas. Kepedulian pimpinan terhadap masalah tegas dan keluarga yang kedua hal tersebut sama beratnya. Bukankah Bapak juga sebagai kepala keluarga yang dalam keseharian juga dikelilingi oleh anak dan istri yang setia? Di kantor memang Bapak pimpinan yang wibawa dan tegas. mengambil permukaan saja tanpa mengikutsertaan perasaan. Risiko seorang dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anak buahnya. Kutipan novel untuk soal no 28 – 29 1) “Anak kecil”Dia tertawa mengejekku.” 2) Tangannya melambai. Tidak ada yang duduk bersamaku.Kalimat pembuktiaan yaitu setyani berpendapat bahwa pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan tetapi juga harus memperhatikan nurani dam kemanusiaan yang ada. A. C. Dibuktikan dengan kutipan ‘Memang benar Bapak sebagai pemimpin selalu bersikap tegas. Sedangkan mereka. Tetapi apakah tidak ada pertimbangan lain yang bersifat manausiawi.Pak. Pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. ‘Sebuah Ultimatum 26. Amanat yang diungkapkan dalam penggalan cerpen tersebut adalah . C. .”jawabku.Pak! Disini saja. E. berjalan kea rah belakang bangku-bangku. B. Tetapi. duduk di muka! Masih ada tempat. harus berpaling untuk melihatku. .Memang benar sebagai seorang pimpinan Bapak bersikap tegas. Kesulitan seseorang dalam mengambil keputusan yang terbaik karena mempertimbangkan keadilan. 4) Dia berdiri di samping bangkuku. 7) “Tidak. 5) “Mengapa?Supaya paling akhir mendapat giliran?”tanyanya. Seorang bawahan harus dapat menerima keputusan pemimpin. Seorang pemimpin juga berkewajiban lupa terhadap keluarga sendiri. Bapak hanya menyapu bersih. Pemimpin yang baik mengambil Dra.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga keputusan secara tegas dan mempertimbangkan kemanusiaan.” . Semua permasalahan toh ada solusinya. A.”Supaya dapat melihat orang-orang lain. apakah salah jika dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan pertimbangan. D. 27. 3) “Tidak. Mengapa Bapak tidak menelusuri mengapa suamimu pindah? Apa alasan pindah tugas? Bapak hanya menyapu rata. Yang ini telah dilupakan Bapak. Nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerpen tersebut adalah . .”Mengapa duduk di belakang? Sini! Sini.” kataku lagi. Pemimpin harus dapat memisahkan antara tugas dan kewajiban. Sikap tegas dan wibawa pemimpin kepada bawahannya tanpa pilih kasih atau adil. Susi Purwani. Amanat dalam kutipan tersebut menganjurkan bahwa pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan sisi kemanusiaam.

Seorang bapak mengalami depresi karena suasana pertempuran yang mengerikan. orang pertama sebagai pengamat C. Keadaan seorang Bapak yang sedih karena akan ditinggal anak perempuannya yang akan segera menikah dengan laki-laki pilihannya. Mereka akan menjumpai jenazah abangmu.Tokoh ‘aku’ dalam penggalan merupakan pelaku utama dalam cerita. Berdasarkan dialog. orang ketiga serba tahu D. pelukisan dengan bentuk fisik tokoh. . . A. Orang tua yang menginginkan kedua anaknya bahagia dan terlepas dari ancaman. Watak tokoh “aku” dideskripsikan dengan cara . ikutlah bersama bakal suami mu! Bungsu : Bapak juga . B. bersusul tembakan meriam-meriam. 29. Seorang bapak yang tidak ingin ikut Bapak : Tidak! Aku tidak akan pergi. aku akan bikin Dra. Masalah yang diungkapkan dalam kutipan naskah drama tersebut adalah . Bungsu kami. Lahirkanlah pahlawan-pahlawan Tuhan bersama kalian. Aku akan tetap di sini. Orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya karena berjuang melawan penjajah. B. . orang pertama pelaku utama B. Sudut pandang orang bpertama dibuktikan dengan penggunaan kata ‘aku’.cepatlah bertindak! Dan kau anakku. . pengungkapan jalan pikiran tokoh D. A. Perwira Bungsu : Cepat pergilah! Cepat! : Selamatlah. . Orang tua yang berkorban demi anaknya yang akan menikah dengan laki-laki pilihan anaknya. A. C.Selamat berjuang ! B. .28. penggambaran lingkungan sekitar tokoh C. orang ketiga pelaku sampingan Sudut pandang merupakan teknik pengarang untuk menyampaikan gagasan ceritanya.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . Berbahagialah. . Bapak : Selamat berjuang. D. : Tidak! Bapak mesti ikut Terdengar ledakan bom-bom bergemuruh. dialog antar tokoh E... orang ketiga pelaku utama E. Pistol ini akan memadai untuk itu. ya Bapak. E. . 30. Mereka pasti akan segera kemari. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penggalan tersebut adalah . Dan. perhatikan dialog no 4) 5) 6) 7) Teks drama untuk no 30 31 Bapak : Mereka dating.Sularto’Bapak” dalam Dombadomba Revolusi. perhitungan dengan mereka. tangkapan tokoh lain Watak’aku’ memilki watak jujur dan polos.

B. . Seorang ayah yang rela berkorban untuk anaknya. C. Maksud puisi tersebut adalah . A. pengalaman hidup E. Kita harus berjalan jauh untuk menata kehidupan. Janganlah bimbang dalam menentukan tujuan hidup. . Makna kata waktu dalam penggalan puisi tersebut adalah .menyelamatkan diri dari serangan musuh. Hiduplah rukun dengan saudara kita. . E. . . Keraguan terhadap waktu. Orang yang suka mencela biasanya untuk menutupi kekurangan yang dimilikinya. Harapan seseorang yang tak sampai. Kita senantiasa serius dalam menggapai cita-cita. Janganlah bimbang dalam . D. . . C. C. Berkorbanlah dengan ikhlas B. Mencela orang merupakan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuki dan berdosa. Raihlah kebahagiaan hidup yang hakiki D. Perjuangan dalam menata kehidupan. Hormatilah orang yang lebih tua. Amanat yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah adalah . Cita-cita dan harapan dalam perjalanan. E. D. 35. D. A. Penggambaran tersebut didukung oleh suasana yang dialami oleh seseorang pada bait kedua. B. . . Seseorang yang tidak sempurna selalu berbuat yang kurang disukai orang sekitar. Orang yang banyak kekurangan dalam dirinya selalu menutupnutupi Kekurangnnya. E. Amanat dalam puisi tersebut adalah . Kebimbangan menentukan tujuan hidup. cita-cita saya D. Ia rela berkorban menjaga jenazah anaknya dan membiarkan anak gadisnya menyelamatkan diri bersama calon suaminya. masa depan B. tujuan hidup Makna kata tersebut dijelaskan pada bait pertma menggambarkan perjalanan hidup yang bingung dalam menentukan tujuan hidup. harapan baik C. E. 34. B. .berjuanglah dalam meraih masa depan. 32. Orang yang suka menggunjingkan orang lain karena merasa banyak kelebihan dirinya. A. Turutilah nasihat orang tua. Soal untuk no 33 – 35 Anganku Di kala perjalan jauh Sejenak aku berhenti Banyak persimpangan di hadapanku Entah arah mana yang harus Dra. Bila mengalami kesulitan hendaknya jangan putus asa. Apa bila banyak mencela orang Itulah tanda dirinya kurang Maksud gurindam tersebut adalah . A. C. 31. A.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga kutempuh Kutengok ke sekelilingku Sepi Hanya bulan yang syahdu merayu Kutertunduk malu Tak mampu menatap waktu 33.

. Coba jelaskan! Penyair pernyataan : Maksudku. . . Jajaran-benda-benda. A. Trik Sutardji untuk membuat hidup agar tidak sepi dan sunyi. Sutardji member makna pada karya-karyanya lewat segala yang ada di sekitarnya. Seorang putridcantik tertidur Dra. Dalam suasana senja yang sama itu aku harus memberikan makna pada kekosongan yang ada pohon-pohon. Apa lagi. Kutipan esai itu membahas . Perempuan muda terlelap tidur E. dalam penilaian terhadap karya-karya mereka terjadi banyak penngabaian. ingar binger kanak-kanak.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga D. Bung! B. orangorang bercakap. Saudari tadi itu. A. Pemberian makna pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya.. Segala yang mengitariku itu harus kuberi makna. Menurut Nenden. jalan di depan. Sutardji member makna dalam hidup agar tidak kosong C. Dua hari yang lalu E. .menentukan tujuan hidup. B. 38.Sularto’ Domba-domba Revolusi’ Kalimat yang sesuai untuk melengkapi penggalan dialog drama tersebut adalah . Perempuan manis tertidur Kalimat B menggunakan majas metafora merupakan majas perbandingan yang membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Pernyataan Saudari tadi! C. 39. Perempuan : Aku tidak mengerti. kering hambar.akan : Kedengaran memang tetapi begitulah. D. Anak kecil sedang tidur B. Akan tetapi. Lilis. meja-meja dan kursi-kursi. Ajakan Sutardji untuk memberikan makna dalam karya sastra. mengapa? Penyair begitu puitis : hikmahnya terasa B. Rambutnya indah sepanjang khatulistiwa membujur. . suasana yang kosong. E. Perempuan : Lalu apa yang Bung kagumi? Penyair :. Gelak Esai&Ombak. Perempuan : Ya. Perempuan : Aneh! Penyair aneh. 37.. Sutardji sedang mengalami kekeosongan hidup. . Sutardji Calzoum Bachri. . keterpojokan perempuan di dunia sastra juga terjadi. orang-orang makan. Esai itu membahas makna yang harus di berikan Sutardji pada karya-karya yang bermakna. . mobil melintas. A. makhluk. . . orang-orang lewat. Esai berusaha untuk menerima pendapat penulis. Mestinya demikian Pilihan B berkaitan dengan doalog sedudah maupun sebelum kalimat yang diucapkan tokoh. . Rambutnya hitam terbantun ombak Gelung-bergelung berkilaian mandi sinar matahari Kalimat bermajas yang tepat untuk melengkapi penggalan puisi tersebut adalah . agar tidak menjadi kosong. Burung terbang jauh D. . Kata bunga sama dengan gadis. Sejarah kesastraan kita sempat mencatat nama-nama dan karya-karya perempuan. 36. hampa dan lengang. jingga cahaya. Bunga kampung telah tidur C..

Ikan juara di bawah jamban.) Beberapa sastrawan seperti Taufik Ismail. Sastra tersebut menjadi budaya untuk dijadikan konstituen kecil dari semsta kebudayaan massa. . apa yang pernah dicapai perempuan yang sebenarnya penting tidak dijelaskan. . apalagi menilainya sebagai pembaru puisi Indonesia. (membuang tenaga sia-sia) B. merupakan sastrawan yang telah menunjukkan hal tersebut. . . Karya sastra yang telah dihasilkan sastrawan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sastrawan. Kaliamat kritikan yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah .Irma Yanthi –Kolese Gonzaga hanya kalimat berita. Membuang bunga ke jirat. Hari ini merupakan kebebasan Rahadi dari penjara. misalnya penyair ini hidup pada zaman Jepang.(orang yang bertubuh besar tetapi penakut) E.pkp? Kalimat yang tepat untuk melengkapi esai tersebut adalah . Bujang lojong berkeris. Maria Amin teampil dengan sajak berbentuk prosa yang belum dilakukan penyair lakilaki sebelumnya. B. 40. tak ada kritikus yang melihat hal ini sebagai suatu fenomena.rumahdunia. Sapardi Djoko Damono. E. Bentuk-bentuk puisi bebas seperti dilakukan Chairil Anwar dalam puisinya sangat digemari oleh masyarakat dulu sampai sekarang karena dianggap suatu penawaran baru. Lumbu dengan kasi. Kuda lepas dari pingitan. Selama di penjara. Rahardi merasa bagaikan . A. . seperti sonata. B. . Rahardi mendekam di penjara selama 20 tahun. Sastra sedikit banyak membuka diri sastrawan pada monteks budaya secara dinamis serta ritual-ritual social yang turut mendampingi kelahiran sebuah karya sastra. Namun.Kesastraan lebih banyak difokuskan karya laki-laki sehingga pendeskripsian tentang wawasan estetika hannya didasarkan pada apa yang dicapai oleh laki-laki. D. Oleh kerena itu. Sementara kalimat yang menjadi pilihan lain Dra. . Pramudya. dan juga bentuk-bentuk lain seperti dilakukan Chairil Anwar. Maria Amin. Banyak tulisan satrawan yang berlatar belakang sosial ekonomi. . C. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . .. Keterpojokan posisi penyair perempuan dapat dilihat dari pengabaian dan kurangnya penilaian terhadap hasil karya penyair perempuan dari pihak masyarakat Indonesia sendiiri. . . .net/wmvie w. Karya penyair wanita mulai membebaskan diri dari aturan puisi lama dan menerima bentuk puisi yang lebih bebas dan tidak taat terhadap aturan pencintaan puisi. C. Sajak penyair perempuan tidak dilihat sebagai fenomena dan sebagai pembaru puisi Indoenesia apapun alasannya. .(laki-laki yang sangat sombong) D. (merasa gembira setelah lepas) 41. A. Pilihan jawaban merupakan alasan terjadinya keterpojokan posisi wanita penyair di Indonesia. terutama dari Eropa.. Rendra. Rahardi tidak dapat melakukan aktivitas sebebas di luar penjara. Saat iitu bentuk puisi kita mulai membebaskan diri dari aturan-aturan puisi lama dan menerima bentuk puisi barat yang lebih bebas. Karena kasus perampokan di sebuah bank. A.Maria Amin tampil dengan sajak bverbentuk prosa yang belum dilakukan penyair sebelumnya. Sastra yang ditulis adalah materi solid dari tindak sosial yang lahir dari komitmen seseorang sastrawan (. (orang yang berselera rendah) C. Akibatnya. Sastra adalah media proklamasi proses berpikir sastrawan. http//www.

E. A. B. . C. Latar belakang pendidikan Ashadi Siregar D. dalam negeri itu ada sebuah kebun. 43. Fakultas Sosial Politik UCM. Sumatra Utara. Yogyakarta. Latar belakang keluarga Ashadi Siregar Dra. E. Pada suatu pagi datanglah seorang pemburu serta membawa jarring dan panah. Demi dilihat sekalian gagak itu. Sumatra Utara. Soal untuk no 43 -45 Adalah sebuah negeri. . Seketika datanglah sekawanan burung tekukur dan rajanya. Karier kepenulisan Ashadi Siregar B. Pada ketika itu raja dan tekukur menyuruh kepada rakyatnya untuk terbang membawa jaring itu. Dendy Sugono. Demi dilihatnya oleh pemburu itu dan bersukacitalah ia terlalu sangat dan berlari-lari hendak menangkap burung itu. Sejak menyandang gelar sarjana publisistik. Seorang pemburu yang akan menjaring burung. Kehidupan Ashadi Siregar C. Pekerjaan Ashadi Siregar E. Berdiirilah ia di tepi kolam itu. sekaliannya itu pun terkenalah jarring. . Ashadi Siregar menamatkan sekolah dasar di Prapat. Di SMA Negeri Padang Sidempuan Ashadi Siregar memilih bagian B dan tamat tahun 1964. 42. Tukang jarring tekukur menjaring burung dan jaringnya dibawa terbang oleh burung tersebut. Ashadi Siregar menetap di Yogyakarta dan bekerja sebagai dosen muda Jurusan Publisistik tersebut. Isi penggalan hikayat tersebut adalah . Sekawanan burung yang terjaring dan terbang membawa jarring yang melekat di tubuhnya. .Ensiklopedia Sastra Indonesia. dan meraih gelar sarjana tahun 1970. D. Tinggallah gagak yang bernama si Pandai Terbang bersembunyi hendak melihat bagaimana kelakuan pemburu itu. Gejala sosiual yang terjadi di masyarakat merupakan bahan utama bagi sastrawan menciptakan karya.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga Kutipan biografi menunjukkan riwayat pendidikan Ashadi dari tingkat SD sampai sarjana. Tahun 1964 Ashadi Siregar mengikuti kuliah Jurusan Publisistik. . Dia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Prapat dan tamat tahun 1961. A. tetapi tidak berhasil karena burungnya terbang. dan bersembunyilah ia. Sehari-hari ayahnya bekerja menjadi pegawai negeri di Kantor Gubernur Sumatra Utara. Sejak kalian tekukur itu singgahlah memakan umpan itu. Esai berusaha menyakinkan pembaca untuk menerima pendapat penulis. Kehadiran sastrawan-sastrawan tersebut membuat kesusastraan Indonesia semakin ramai. adalah kelakuannya seperti malaikat maut hendak mengambil nyawa. terlalu besarnya. maka sekaliannya itu pun terbang ke udara membawa jaring itu. Pemburu itu merentangkan jaringnya dan membubuh umpannya berkeliling.D. Kalimat A berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudah dalam esai tersebut. Seorang pemburu yang menjaring burung dan jaringnya dibawa terbang oleh sekawanan burung tekukur. Ashadi Siregar adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ashadi Siregar terkenal sebagai penulis novel pepuler yang tokohnya mahasiswa. sekaliannya pun berterbanglah. Kutipan biografi tersebut membahas . Burung tekukur yang terjaring membawa jarring terbang bersama sekawanan burung. tahun 1958. Ashadi Siregar lahir tanggal 3 Juli 1945 di Pematang Siantar.

Pemburu senangsekali. “Dia kan direktur. Saya merasa gemas. Nilai moral yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . A. Adalah burung-burung yang mau terbang membawa jarring pemburu. 44. Menangkap burung jangan menggunakan jarring atau jerat. raja tekukur menyuruh emua rakyatnya tterbang. Janganlah menangkap burung tekukur karena burung juga ingin hidup.! Kok tega bayar eumah segiitu? Rumah macam apa ya . Amanat yang terdapat dalam penggalan tersebut adalah . Nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerpen tersebut adalah . luar biasa . . D. Amanat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . Ampun! Nilai miliar. . Raja tekukur dan pemburu salaing membantu dan member. Bayangkan! Sementara saya sedang susah payah memikirkan untuk mengumpulkan uang dari gaji seperak demi seperak. Dra. Sejak itu timbul kembali keinginan saya untuk memiliki rumah. . A. C. 45. A. berseliweran di depan hidung ini ketika akan memasuki kantor mereka. . C. Raja tekukur yang menipu rakyatnya untuk keselamatan dirinya. “Saya tahu! Sudah bertahuntahun. .?” Rayni N Massardi. E. 47. 46. .” kata suami. ketika saya ceritakan tentang percakapan cash tadi. enggak pusing soal uang.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga Mereka membicarakan pembelian sebuah unit rumah dibilangan elite. B. B. . orang kaya. E. D. Tapi kalau miliar rupiah kontan. Penggalan cerpen untuk soal no 46 – 47 Suatu hari selagi asyik menyambungkan nomor telepon. . Jangan memiliki keinginan yang terlalu tinggi. receh demi recehan. Ini berarti burung-burung tekukur mau bekerja sama menyelamatkan diri. Sayangilah binatang agar bisa hidup bersama-sama. orang kaya-kaya itu. Besar artinya bagi saya kalau dapat mempunyai rumah sendiri. D. Mendengarkan pembicaraan orang lian dapat membuat kita menderita. dan disetujui akan dibayar kontan pula. Kalimat pembuktian yaitu raja tekukur menyuruh rakyatnya untuk terbang. . . . para direktur. Seorang pemimpin hendaklah melindungi rakyatnya. Tidak memiliki rasa peduli akan nasib orang lain yang sedang menderita. B. istriku. Pemburu yang lebih menyayangi burung gagak daripada tekukur. tertangkap oleh saya percakapan antara direktur satu dengan rekannya. E. Tidak baik mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak perlu kita dengarkan. setiap hari mereka. Saat pemburu ingin menangkap burung tekukur. ada orang yang dengan santai akan membayar cash sebuah rumah begitu saja. A. Kita harus bekerja sama dalam menghadapi segala masalah. . C. Pembunuh. dolar-dolaran. . Sebagai orang kecil tidak patut memiliki keinginan seperti orang kaya. Carilah mata pencarian yang lain jangan menangkap burung. Tidak baik menghamburhamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Kepedulian seseorang terhadap kepentingan orang lain. Perilaku raja tekukur yang menyelamatkan rakyatnya dari bahaya.

Perbincangan tokoh lain dan penjelasan pengarang C. jangan diulang lagi. Nggak apaapa kok. pertama. orang pertama sebagai pencerita C. Aku terpana. berhubung bertahun-tahun telah teruji kesetiannya pada keluarga kami. Azizah itu nama udik. Pikiran-pikiran tokoh dan perbincangan tokoh lain E. Jeng Ayu!” Aku menganguk berulang-ulang. A. B. durhaka pada juragan sendiri.” isak Mbok Kinem bersimpuh di hadapanku. .Irma Yanthi –Kolese Gonzaga Sasa : Sasa. . Dalem nyuwun duko Jeng Ayu (saya minta maaf). . orang ketiga bukan tokoh utama D. C. ibu dari empat anak itu merendahkan dierinya di hadapanku. . Ia ada bersama kami sejak aku belajar berdiri sampai menjadi seorang istri. Aku memegang kedua tangannya dan mengajaknya berdiri. karena aku tidak pernah menyangka ia berbuat tidak jujur.! Ziza. tidak pernah menyangka ia berbuat tidak jujur. menusuk-nusuk ragaku. Namun. Fira Basuki. Menguping pembicaraan orang lain merupakan perbuatan buruk. A. . Mbok. Keingintahuan seseorang terhadap kehidupan orang lain. berapa ratus kali aku bilang. Dalem yang mengambil uang itu . . Cerpen menampilkan realitas kehidupan masyarakat. Kedua. tokoh pertama tokoh pertama B. Jeng Ayu. Keinginan untuk membeli rumah untuk keluarga. nanti kalau bisa pasti aku bantu. E. Mbok. Jali : Ziza! (berdiri melangkah dari meja.: ujurku. inget Za. Penggalan novel untuk soal no 48 – 49 “Ampun. emang itu nama kamu kan. . Aku sudah rela dan memaafkan.”Suara tangisnya memilukan. Lain kali kalau Mbok memang butuh uang dan sedang dalam kesulitan ya bicara terus terang saja padaku. D. Pendeskripsian watak Mbok Kinem dalam penggalan novel tersebut adalah . “Dalem ngaku salah. pengarang dalam kutipan novel tersebut adalah . Nilai moral yang terkandung adalah menguping bekerjaan yang tidak baik. kampungan. Sudut pandang yang digunakan Dra. berbicara lebih tegas)Aziza Sukemi. Lingkungan tokoh dan dialog antartokoh D. orang ketiga serba tahu Karena menggunakan orang pertama pelaku utama karena pelaku menyebut dengan aku 49.”Ya sudah. Gambaran fisik dan penjelasan pengarang Watak tokoh pemberani dapat dilihat dari percakapan antara tokoh Mbok Kinem dengan tokoh aku Penggalan drama untuk soal no 50-51 Sasa : (beranjak dengan kasar menuju pintu) Jali : Ziza . Atap 48.B. karena perempuan itu nyaris seumuran Mama. .”kataku “Dalem dosa. orang ketiga terarah E. Dosa! Ampun. Rasa ingin tahu membuat orang buruk. dialog antartokoh tersebut dengan tokoh lain dan perbuatan tokoh. “Sudahlah mbok Kinem. .

bukan Aziza. Kemarahan seseorang karena tidak suka dengan nama aslinya. . Perbedaan pendapat tentang arti sebuah nama. emang keluar diut berapa kamu ngurus-ngurusin namaku segala. arabik Masalah yang terdapat karena benturan atau perbedaan pendapat. A. B. D. Itu nama pemberian orang tua kamu? Kamu sendiri pake nama samaran gitu. M. tapi nama itu nggak ada yang kampung nggak ada yang kota. C. Sunyoto aja bisa-bisanya jadi Jali. A. tahu Nggak! Jali : Udahlah biasa aja. Masalah yang diungkapkan dalam penggalan naskah drama tersebut adalah . E. Berapa yang kamu pake buat nyenengin aku? Panggil aku Sasa. B. ya oke. Kamu juga malu kan sama nama asli kamu. Jagalah hati kita dari perbuatan jahat karena hati adalah pokok kehidupan kita. Seorang perempuan yang marah karena temannya salah memanggil namanya. Tidak perlu mempermasalahkan nama orang lain yang sudah berganti nama. Arti sebuah nama tidak perlu diperdebatkan karena akan membawa masalah. Kita tidak boleh mengganti nama kita secara sembarangan karena akan berpengaruh dengan gaya hidup kita. A. Untung kamu tuh anak tunggal. Kemarahan seseorang karena ada orang lain yang mengganti nama aslinya. Nama kamu Azizah. Kemarahan seorang perempuan karena dipanggil nama aslinya. . . E. Jangan kita membuat hati orang lain sakit karena kita sendiri akan jatuh. . itu bagus islami. Bersihkan hati kita dari hal-hal yang jahat akan membuat kita rusak. Sasa tidak suka Jali memanggilnya dengan Aziza 51.rumah kamu tuh juga di kampung. hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim. B. Sunyoto aja bisa-bisanya jadi Jali.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga .2005 50. Drama menceritakan Aziza yang marah. . Mengajak kita untuk menjaga hati dari hal-hal yang jahat. E. Hargailah nama yang diberikan orang tua karena pasti memiliki makna tersendiri C. Kalo pun kamu pengen hidup cara kota. Amanat harus sesuai dengan isi drama. Amanat yang terdapat dalam penggalan drama tersebut adalah . D. C. Ahmad Jalidu. Hati adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita.55 Sasa : Emang kamu bapakku. tahu nggak! Sasa : (Maju mendekati Jali)Sok? Sok? Kamu yang sok tahu nggak sih? Emang Jali juga nama kamu? Kamu sendiri pake nama samaran gitu. jadi semua duit bapak kamu bisa ngalir ke kamu semua. tapi kamu tetep orang kampung. Norak. Kamu juga malu kan sama nama asli kamu. D. Puisi untuk soal no 53 . Panggillah nama orang lain sesuai dengan nama aslinya. Norak. Menjaga hati kita dari kezaliman akan membuat kita kuat. Nama tidak ada yang kampungan karena semua nama itu baik dan mengandung arti. bukan nama panggilannya. Dra. . 52. segala anggota pun rubuh Maksud gurindam tersebut adalah .

Kuburan C. Pelajaran hidup dari seorang ayah terhadap anak yang sangat dicintainya. . 54. Kekecewaan B. Seorang anak yang selalu ingat terhadap kenangan manis semasa ayahnya hidup. cara membuat puisi D. Maksud puisi tersebut adalah . D. Janganlah kita menyebutnyebut jasa orang yang sudah meninggal. A.”Lantas apa puisi?” Saya bilang saja yang diniatkan penciptanya sevagai puisi itulah puisi. ciri-ciri puisi mutakhir B. Kebiasaan masyarakat memuja pemakaman untuk mengenang seseorang. . Kita harus membalas budi kepada orang yang menolong kita. A. tetapi ingatlah jasanya. Kita sampai pada tahap puisi adalah niat pencintanya. Amanat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah . Dra. B. pengertian puisi C.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga 55. . Dalam puisi mutakhir. kerna diharamkan agama Adalah hidupmu Mengendap di kalbu! 1963 Slamet Sukirno 53. . . Gelak Esai dan Ombak sajak Anno 2001 Isi penggalan esai tersebut . JIka sebuah teks diniatkan penciptanya sebagai puisi. untuk kelak mungkin bisa diterimanya atau ia boleh membuangnya di keranjang sampah. C. Kenangan masa kecil di kuburan ayah yang sukar dilupakan. . E. B. makna dan esensi puisi E. Sutardji Calzoum Bachri. Ziarah ke makam ayah yang sangat dicintai oleh keluarga dan anak-anaknya E. Saya tidak tahu apakah sang mahasiswa menjadi paham dengan jawaban itu atau malah jadi tambah bingung. pernah seseorang mahasiswa bertanya.Di Kuburan Ayah Berteduh pohon kamboja berkembang Tinggalmu yang kekal Tak kenal lagi senyummu Memikat hatiku Ketika masih anak Bukan segunduk tanah Kupuja. Janganlah memuja kuburan orang tuamu. . C. kita sampai pada tahap bahwa apa yang diniatkan si penciptanya sebagai puisi itu adalah puisi. Puisi menceritakan seorang anak yang teringat ayahnya yang sudah meninggal. penciptaan puisi . Kediaman Karena kuburan pertama kali terbentuk dari gundukan tanah. pembaca yang normal saya kira tentulah pertama-tama akan meresponsnya sebagai layak puisi. Kenanglah kebaikan orang yang telah berjasa kepada kita. Makna lambang kata segunduk tanah dalam penggalan puisi tersebut adalah . Kesepian E. A. Jika ia merasa tak terpuaskan ia boleh menundanya dahulu teks itu sebagai puisi. Kematian D. Hargailah jerih payah orang yang telah mengasuh kita. . A. 56. D. Dalam kebingungan terhadap berbagai keragaman perpuisian kita.

Aku tidak akan pergi terlalu lama. . pPetra? E. 58. Bagai gemerincing piano yang jatuh B. pagi yang cerah! Cerah sekali. Laura : . puisi merupakan apa yang dimaksud menjadi puisi. . Dra. Tapi jangan sampai terlalu jauh hingga tidak kau dengar panggilanku. Sajak Ulang Tahun Tanggal berapa saudaraku? Katamu. Gelak Esai dan Ombak sajak Anno 2001 . Senora. Berserak dan memenuhi lantai Mengandung majas simile merupakan majas perbandingan yang membandingkan dua hal dengan menggunakan kata-kata pembanding. Aku merasa lebih letih dari biasanya.Kalimat bermajas yang sesuai untuk melengkapi puisi tersebut adalah . Tentu saja kita dengan mudah menjawab.angka-angka yang tanggal ………………………………………………… ……. Petra : saya sudah melihatnya di sana. Aku LUpa Menulis Sajak Cinta 57. Hal ini karena seakan-akan lahan untuk melakukan pembaharuan semakin sempit dan menyadari eksplorasi. Satu-satu di lantai ruang tama Seperti biasa. Laura : Aku selalu merasa gembira sekali di sini. Sutardji Calzoum Bachri. . Duhai. orang lebih terpesona pada hasil pembaharuan dibandingkan dengan proses pencarian pembaharuan yang membutuhkan kedalaman. Kamu marah padaku. A. . agaknya dlam kehidupan kepenyairan modern atau masa kini. Tanggal tak menentu E. Semakin panjang sejarah sastra modern dari suatu bangsa semakin sulit bagi generasi penerus berikutnya untuk melakukan eksplorasi sastra. lentikmu Tik tok itu. Tuhan. Pergilah kalau kau ingin ngobrol dengan tukang kebun taman ini! Petra : Dia bukan tukang kebunku. Menandai bergantinya hari D. Pergilah! tapi jangan lebih dari sepuluh menit! C. Ternyata kau melihatnya dari tadi. dia tukang kebun taman ini! Laura : ia lebih tepat disebut milikmu daripada milik taman ini.eksplorasi yang telah dilakukan oleh para penyair pendahulunya sudah terlalu banyak. Bagaimana kalau kita temui bersama-sama? 59. Laura : Ya. Pergilah menemuinya jangan pedulikan aku. Petra : Tapi matahari agak panas. Cari saja dia. D. Menurut penulis esai. Apalagi yang dapat dilakukan generasi berikutnya kalau hamper segala penambahan pengucapan puitik telah dilakukan oleh penyair sebelumnya. kau masih dua puluh tahun.”Carilah kedamaian!” Akan tetapi.Esai membahas pengertian puisi. B. Kau pun mantap membalik Lembar=lembar kalender sementara Tembok di dinding makin retak Dan renta Hasta Indriyana. Petra : Baik.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga Senora. Syukur bangkuku tidak ditempati orang lain. Semuanya jatuh dan jatuh C. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi dialog yang rumpang pada drama adalah . Itulah yang disebut puisi. menanti. A. . . Senora.

Gelak Esai dan Ombak sajak Anno 2001 Kalimat yang tepat untuk melengkapi esai tersebut adalah . Sulitnya eksplorasi yang dilakukan generasi penerus sastra sastra karena beranggapan seakan-akan lahan yang di eksplorasi semakin sempit. Pada hal. . Imaji menampilkan apa yang dirasakan dan digambarkan penulis. Karya-karya penyair massa kini kurang diminati oleh masyarakat karena sulitnya memasukkan karya tersebut dalam masyarakat yang sudah melalui proses sejarah sastra yang panjang. Elaborasi terhadap kata-kata yang marak dialkukan oleh para penyair di tahun 1970-an. . . imaji-lah yang ingin dibebaskan . C. Sutardji Calzoum Bachri. Eksplorasi yang dilakukan generasi penerus tidak maksimal karena eksplorasi pendahulunya sudah banyak dan sangat mempengaruhi bentuk sastra yang diungkap saat ini. seperti ilmu padi makin berisi semakin menunduk ( orang yang pintar akan semakin menunduk) C. . Proses pembaharuan harus disertai dengan mencari katakata puitik yang lebih mendalam dan lebih berkualitas. . . Bila pada dasawarsa sebelum dilakukan upaya pembebasan bagi kata-kata pada priode berikutnya tahun 1980an. D.dari penyair atau sajak atau para pembacanya. . tong kosong nyaring bunyinya (orang yang banyak bicara) D. Namun. B. A. . dengan berbagai upaya pembebasan kata serta pemanfataan musikalitas serta kandungan nuansa kata yang didapat dari akar tradisi. Imaji merupakan salah satu unsure instrinsik puisi. . air beriak tanda tak dalam (orang yang banyak bicara dan sombong) B. . Kata-kata cendrung diberi peran terutama sebagai alat menciptakan dan menyampaikan imaji-gambar dalam pikiran serta hati. Penyair-penyair saat ini sangat sulit melakukan eksplorasi sastra karena semakin panjang proses hadirnya sastra itu sendiri dan masyarakat lebih terpesona pada hasil pembaharuan dari pada proses pembaharuan sendiri. . . Imaji dan kata-kata memang harus dibebaskan. E. Setiap hari ia terusa belajar dab belajar. Kepandaiannya memimpin perusahaan membuat perusahaannya maju dan berkembang. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf tetrsebut adalah . Ia pub tidak pernah merasa pintar dan masih terus belajar. Pak Bayu seorang pengusaha yang pandai. di awal tahun 1980an perhatian utama para penyair cendrung beralih pada imaji. A.Kalimat kritik yang sesuai dengan penjelasan adalah . . Dra. E. . C. Sikap Pak Bayu dapat diibaratkan . kepandaian yang ia miliki tidak membuat ia sombong bahkan tinggi hati.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga A. . jika penyair benar-benar mencari pembaharuan. air tenang menghanyutkan (orang yang banyak pengetahuan biasanya pendiam) E. Kata-kata yang harus dihilangkan harus dihilangkan. Kata-kata sekedar alat membangun kehadiran Imaji. 60. lahan eksplorasi akan terbuka dan penyair akan menemukan hal yang baru dalam sastra. tidak ilmu suluh padam (ilmu dapat menerangi seseorang) 61. D. B.

Barusan kami Dra. A. Nona. C. 63. Jangan percaya kepada janjijanji yang muluk yang dikeluarkan seorang... 64. D.Puisi berikut untuk no62 -64 Matahari Segi Empat kata-katamu segi empat seperti matahari aku yang mendengarnya Cuma bisa ternganga tapi apakah yang lebih biru dari bulan kecuali kata-kata yang segi tiga o. Berkatalah jujur dalam setiap kehidupan seperti matahari yang tidak pernah melupakan janjinya. Nona seperti dikabuti embun duka di wajah pagi begini berseri.196 62. B. Dalam kehidupan ini terdapat orang yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. A. ketidakpastian dan kekerasan Melambangkan kepastian dan kekerasan karena segi empat memiliki bentuk yang pasti dan memiliki banyak sudut. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan tidak pasti. Pedagang itu? Petualang sekali : Mana dia. Amanat puisi tersebut adalah . kami perlu mau ketemu sama Bung Seniman.. Kamalangan orang-orang yang terkena tipu daya janji-janji manis.. E. Dalam kehidupan ada orang yang berkata jujur dan pasti disimbolkan dengan segi empat. kepastian dan kekakuan C. Menggambarkan kehidupan yang keras. Tepati janji yang telah disepakati agar orang percaya kepada kita.alangkah malangnya orang yang tidak malang ketika mendengar halilintar di bawah tempat tidurnya tapi jangan menangis sebab penjara ada dimana-mana bagi orang yang kata-katanya bulat dalam kulminasinya bagai bulan purnama besok ada burung-burung putih lepas bebas melepas sayap ketika matahari mendapatkan kebulatannya lagi bagai dalam mimpi Rachmat Djoko Pradopo. kelembutan dan ketidakpastian E. Kata-kata orang di dunia ini ada yang pasti dan yang tidak pasti. Cermati penggalan drama berikut! Petualang tengah : Hmm. Lagi pula itu urusanku sendiri.. 65. Orang yang hidup dalam mimpi karena kata-kata manis. Kehidupan seseorang yang selalu berkata jujur. Menceritakan liku-liku dunia. E.. Maksud puisi tersebut adalah . kepastian dan kekerasan B.Kata segi empat melambangkan . A. kelembutan dan kepastian D. Perempuan : Tidak. Ada juga dengan janjijanji disombolkan dengan bulat seperti bulan. Matahari Pagi Tanah Air.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga .Tidak apa-apa. C.. B.Si Seniman : O ya. Penuhilah janji-janji yang telah diucapkan agar tidak berujung di penjara. D.

A. Alangkah baiknya jika kamu membantunya.dan beberapa gerak sopan santun lainnya.00 sampai pkul 13. Hikayat.” kata Bapak Kepala Sekolah sambil mengerdip. Kalimat yang diucapkan pedagang harus berisi pertanyaan yang berisi pertanyaan yang menanyakan tujuan si seniman.Kalimat yang sesuai untuk melengkapi penggalan drama tersebut adalah . “Bagikan yang adil.00. Yang disapa mengangguk.”Domba-Domba Revolusi”dalam Kumpulan Drama. dan tak nakal.. Keluarga Pak Hasan terlihat bahagia seperti .Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . dan (terutama) ia itu anak rajin. Keadaan semakin gawat saja. Dra.. Mengucapkan terima kasih.Bu”katanya. Dulkoming pamit. Menandatangani. Pak Hasan bekerja dari pukul 7. (segala sesuatu pasti ada penyebabnya) Kutipan cerpen untuk no 68 -69 “Seperti kita menghapus nilai kurang dengan nilai lebih di saat kenaikan kelas. panas berasal. B. Bengkel sepeda ini terletak di samping rumahnya. Bapak Kepala menyodorkan rapor baru. Ia memberikan amplop itu padaku.. Pisau makan sebelah(perlakuan yang tidak adil) D.”Terima kasih.. Pak Hasan bekerja di bengkel sepeda miliknya. Andri dan Ari.. .Anak berani. Andri dan Ari juga tidak pernah malu dengan keberadaan orang tua mereka. Pisang masak separak(keluarga yang bahagia) C.Yogya. Aku menyerahkan amplop itu pada Bapak Kepala..2006.. Pedagang :. Bapak Kepala mengangguk-anggukkan kepala. Lelaki itu menggeleng. Mengangguk. Meliurik kepada Dulkoming dan mengangguk. Perempuan : Dia keluar lagi. Kedua anaknya pak Hasan.dengar suaranya dari belakang sana. Setelah pulang dari mengajar. (diberhentikan dari pekerjaannya kemudian mendapat yang lebih baik) B. Bukankah Bapak Kepala bilang itu lebih baik karena itu akan member kepastian masa depan Dulkosak di tengah lulusan PT yang sering menganggur? Bukankah Bapak Kepala bilang bahwa Dulkosak nantinya akan jadi mata tombak promosi kefavoritan SMA kami? Aku mengangguk. Tersenyum. Bengkel sepeda bersebelahan dengan warung makan milik istrinya. Aku ingat. tidak pernah mengeluh untuk membantu orang tuanya. Dulkosak bukan anak yang bodoh. C. A. Pak Hasan bekerja sebagai guru sekolah dasar di Sukabumi. kita cari dia sekarang! D. Aku menggigit bibir. Baik. Susah dan senang selalu mereka rasakan bersama. Pisang berbuah dua kali. 66. Hujan berpohon. Tak akan memalukan kita bila disulap angkaangkanya.” Katanya sambil menyerahkan amplop kepadaku. Menyalami. Perempuan : Mana aku tahu? Dia Cuma untuk melihat keadaan di luar.. Keluar lagi ? Ke mana? E. ulet. Maksud Nona? B. Petualang : Hmm. Bangkit dan menyodorkan tangan.yang sudah diisi oleh Pak Darwis dan Bu Lastri sebagai wali kelas X dan kelas XI-dan menyruhku menekan angka-angka.Bu. Pohon beringin ditiup angin(tidak dapat menggunakan cara yang lemah lembut) E.. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . 67. Aku mengangguk.Sularto.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi esai tersebut adalah … A. E. . Barda dan Cartas (1972). Anda tentu dapat membedakan antara keduanya. . 69. 71. “Ayo!” kata Pak Kepala. Kuntowijoyo tergolong pengarang yang mampu menulis genre. Berusahalah dengan segala cara agar dapat masuk sekolah favorit E.Perbuatan yang kurang bermoral yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah . C. Bapak Kepala menggeleng-gelengkan kepala. A.”Ayo!” kata Pak Darwis.“Tapi. Bagaimana sebenarnya perbedaan komitmen sosial dan tindak sosial. “kataku. Perbuatan kepala sekolah yang meminta tokoh Aku menandatangani rapor yang angka-angkanya telah disulap. . Cerpen-cerpen terbaik itu diterbitkan dalam bentuk antologi Kompas yang memakai nama cerpennya. dan Topeng Kayu (1973). D. Janganlah bertindak tidak jujur untuk mendapatkan sebuah keinginan.Tidak Ada Waktu bagi nyonya Fatma. yaitu Rumput-ruput Danau Bento (1968).Irma Yanthi –Kolese Gonzaga bahwa komitmen sosial tidak tampak atau tidak terdeteksi secara inrawi pada diri manusia. dan Daun Makrifat. 70. isyarat pengusiran. Beni Setia 68. . Sikap Pak Dulkoming yang beramah –tamah dengan kepala sekolah. Kepala sekolah yang meminta tokoh Aku membagi uang. dia telah mengasilkan tiga kumpulan puisi. Khotbah di Atas Bukit. Jangan menggunakan cara yang tidak benar untuk mencapai cita-cita. D. C. Pasar (1994). dan Impian Amerika (1998). Sementara iitu. . Aku pamit diikuti Pak Darwis dan Bu Lastri. B.. yaitu Lakilaki yang Kawin dengan Peri (1995). . Antara komitmen dan tindak sosial terdapat perbedaan yang sangat mencolok. E. Mengulurkan tangan dan telapak tangan terbuka ke langit. Sebagai cerpenis dia menghasilkan kumpulan cerpen yaitu Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (1992). Dalam bidang drama dia telah menghasilakan drama liris. tapi . Jangan menuruti perintah atasan yang tidak baik. B. Makrifat Daun (195). Sebagai penyair.. Sebagai novelis. Kepala sekolah yang meminta tokoh Aku pergi dari ruangan. C. Berusahalah mendapatkan nilai dengan kerja keras. yaitu (1) Suluk Awang-umung Daun (1975). Dan beberapa cerpen terbaik dalam Kompas Minggu. Tindakan tokoh yang pura-pura sopan di hadapan tamu. Memang terdapat perbedaan antara komitmen sosial dan tindak sosial. Dia telah menulis Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari (1966). “Dunia Transparan”. Dra. . Namun kekuatanya lebih tertumpu kepada penulisan cerpen. B. Sekedar catatan. Komitmen dan tindak sosial akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis. (1976). tindak sosial terkadang berupa sesuatu yang manipulative atau menipu karena sifatnya yang terdeteksi indra manusia dengan mudah. . Amanat yang terdapat dalam penggalan tersebut adalah … A. . . Dapat dikatakan bahwa sastra yang berusaha menyajikan kegetiran sosial yang dimunculkan di dalamnya merupakan sebuah tindakan sosial (social act) yang menjadi muara kecil dari komitmen sosial seorang sastrawan . Pernyataan yang sesua dengan isi kutipan bografi tersebut adalah . Kritik karya sastra terhadap realitas merupakan format lain dari sebuah kepedulian sosial. D.Isyarat (1976).

Mudik saat Lebaran. Marhalim Zaini. Novel-novel terbaik karya Kuntowijo diterbitkan dalam bentuk antologi Kompas. Bahkan. Sebuah kampung selalu tak bisa memilih untuk memiliki cerita yang baru. C. dan disampaikan dengan khas gaya tutur anak muda perkotaan yang membuat pembaca ingin membaca sampai tuntas. Drama-drama karya Kuntowijaya termasuk dalam drama romantis. Dan siapa pun pasti tersentuh ketika membacanya. ziarah saat ada kematian. Novel Perahu Kertas termasuk karya sastra yang berkualitas karena mendapatkan sambutan hangat dari kalangan anak muda.com/ressnsi. . Sebuah romantisme yang terkadang bangkit hanya untuk berlari dari sebuah kejernihan atau formalitas terkadang merasa berdosa jika diingkari atau dijauhi. Karya sastra yang telah dihasilkan Kuntowijoyo 72.Cermati ilustrasi di bawah ini! Judul Buku Penulis Penerbit Tebal Harga : Perahu Kertas : Dewi Dee” Lestari : Benteng Pustaka. cerita yang lain. Novel Perahu kertas diterbitkan oleh PT Benteng Pustaka mendapat sambutan dari kaumkritikus karena unik. Novel tersebut disampaikan dengan khas gaya tutur anak muda perkotaan. kesunyian yang jumud dan musim yang buruk. Berdiam untuk waktu yang tak dapat diduga ujungnya. Kisah dalam perahu dipenuhi gelak tawa. E. Waktu seolah hanya berjalan berjingkat dari semak ke semak. Gaya tutur yang digunakan tampak dalam dialog-dialog di dalam certit. Novel Perhu Kertas merupakan terobosan Dewi untuk mendekatkan diri dengan pembaca. cerita yang disuguhkan masih sangat menusiawi. waktu tampak lebih banyak berdiam di akar-akar kelapa. http//pustaka-ebook. atau karena suatu urusan yang sangat penting. Penghargaan yang diraih Kuntowijoyo.2009 : 444 halaman : Rp 69.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . Riwayat kepengarangan Kuntowijayo D. merambat dari tepi ke tepian yang panjang. Seperti seorang renta yang menunggu. Novel Perahu Kertas agak berbeda dengan Filosofi Kopi yang cendrung serius. naratif. lucu. Kalimat kritik yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah . Dra. E. pesta terdpat dalam cerita. adalah kematian. buku.Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Selalu ada rintihan. C. 73.A. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari ditulis secara serius unik da naratif sehingga membuat pembaca ingin membacanya secara tuntas. dan jarang melibatkan kelucuan serta kekonyolan. Hokayat Kampung Mati. kekonyolan. Deskripsi : Novel kertas merupakan novel yang ber-genre populer. . Begitu juga kisah seputar kuliah.keegoan. D. persahabatan dan tangis. Kalimat resensi berupa keunggulan novel yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah . A. entah telah berpa lama. menjenguk keluarga dekat yang sakit. Novel Perahu Kertas ditulis secara menarik. Jika banyak orang kota ini ingin kembali ke kampung. . Mengungkapkan kelebihan dalam hal penyajian cerita yang menarik dan lucu sehingga memikat pembaca untuk membaca sampai tuntas. B.00 B. Dewi Lestari salah satu sastrawan wanita Indonesia yang memiliki bakat menulis novel secara menarrik. .Yogyakarta. Namun. itu hanya sejenak. tak berkesudahan.000.

Untuk soal no 76 -77 Dengan secarik surat dari Pak Haji Arsyad. wawasannya menjadi luas. 1)Ternyata mimpi masa nakaanaknya bukan sekedar di siang bolong. 74. Tokoh dalam cerita tidak digambarkan secara konkret. . . 3) Dia menjadi lebih berani bertindak. lalu ke sekolah. terus mengantarkan Koran lainnya. Berisi pendapat bahwa cerita tersebut sulit dipahami karena menggunakan kata-kata yang sulit. C.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga bagi kehidupan. 5) Bahkan tak kapokkapoknya dia mengirimkan tulisannya ke media cetak. Mendung tebal tampak di langit B. A. SMA dilaluinya dengan mulus. Ilmu akan berguna bagi banyak orang jika dipelajari dengan sungguh-sungguh. 76. diselingi dengan loper Koran dan penulis lepas di beberpa majalah remaja. 2) Menjadi loper Koran itu lambat laun membuat dirinya cerdik dan pandai. mengantar Koran-koran ke para pelanggan dengan sepeda.A.. Menuntut ilmu tidak boleh setengah-setengah. A. serta kawan-kawanya sesama loper Koran. Cerita sulit dipahami karena menggunakan kosakata yang sulit dan mementingkan keindahan. D. SMP. Cerita ini kurang menarik karena jalan ceritanya tidak jelas. Cerita tersebut merupakan cerita yang bertema protes sosial. Bangku SD. cermati gurindam berikut! Jiak ilmu tiada sempurna Tiada berapa ia berguna Maksud gurindam tersebut adalah . Terus mengantarkan Koran sore. Ipul pun diterima sebagai bagian dari keluarga Pak Haji Burhan.. Awan hitam pertanda akan hujan E. E. dia terlihat bersama loper Koran lainnya.Dua Kisah. . 6) begitulah dia menjalani hidupnya sebagai pelajar. A. Menuntut ilmu harus sampai selesai agar berguna bagi masyarakat. . Tiba-tiba awan hitam muncul di langit C. sampai tulisannya berhasil dimuat. Mendung tebal sangat hitam Menggunakan majas personifikasi merupakan majas yang menginsankan benda mati seperti manusia. B. Sejak selepas salat subuh.”Jalan Tuntang” Kalimat bermajas yang tepat untuk melengkapi penggalan puisi tersebut adalah .. . Penyajian masalah dalam cerita tidak ditampilkan secara jelas. Mendung tebal menjemputku D. dia menjadi kebanggaan induk semangnya. 4) nasib majalah dinding di sekolahnya selalu berkibar di tangannya. Ilmu yang hanya setengah tidak akan berguna bagi kehidupan. D. cermati penggalan puisi ! . Gola Gong. E. 7) dan. .. Begitu dia menghabiskan hari. dan sisa malamnya diisi dengan mempelajari agama. C. Pemahaman ilmu yang tidak mendalam akan tidak berguna Dra. mengucapkan selamat datang ketika aku sampai ke jalan tuntang yang masih seperti dulu juga lenggang menjelang senja Piek Ardjianto Soeprijadi. Pak Haji Burhan. Menggelindinglah dia bersama harihari yang keras dan penuh disiplin di kota besar. Sementara kalimat yang lain berisi pernyataan. 75. B. Orang pertama pelaku utama . Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah .

Orang ketiga pelaku sampingan 77. saya tak pernah mengganggu orang lain. . . Slentem : Baiklah mbakyu Sumirah. . tanggapan tokoh lain dan perbuatan tokoh Penggalan drama untuk no 78-79 Sumirah : Tem!He Tem! Ke sini! Tak bilangi Kalau kamu masih nrambul terus kalau ada orang ngomong. urusan. . . 79. Sumirah : Hiya relasi. Ha! Danarto. hingga saya dan . Turutilah perintah dari pimpinan. Jangan menyela pembicaraan orang. Slantem : Relasi . perbuatan tokoh dan kebiasaan hidup tokoh B. Sumirah dan slentem saling berebut relasi. . . Hormatilah pimpinan yang sedang berbicara. kamu akan saya . B. . . . D. . . . Orang pertama pelaku sampingan D. Slentem : Kremus! (Tangannya bergerak men cakar) Sumirah : Nah. Sekali lagi. Sumirah marah kepada Slentem karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara. A. Slentem senang ikut campur masalah yang dihadapi Sumirah. . Pendeskripsiaan tokoh utama dalam penggalan novel digambarkan melalui . . D. . . . Orang ketiga pelaku sampingan E. E. Orang pertama serba tahu C. pikiran tokoh dan kebiasaan tokoh D. betul! Kremus! . . Slentem : Bisnis . C. urusan . kamu diam saja kalau ada orang sedang ngomong urusan . .. analalis pengarang secara langsung E. A.” Owok-owok Ebreg Ewekewek” 78.B.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . . . Sumirah : Hiya relasi. Sumirah tidak suka Slentem ikut campur saat ia berbicara dengan mitra bisnisnya. C. Amanat yang terdapat dalam penggalan drama tersebut adalah . Masalah yang diungkapkan dalam penggalan drama tersebut adalah . perbuatan tokoh dan pikiran tokoh C. . . Penggalan hikayat untuk no 80 -82 Maka Hang Mahmud pun Dra. . . E. Tepatilah janji yang telah diucapkan. .. hingga saya dan relasi saya tergangggu . Slentem : Pada pokoknya. Jangan mengganggu orang lain. Sumirah marah karena syarat yang diajukan Slentem. A. Saya berjanji tidak menggangu. Sumirah : Kamu ini memangnya siapa. angsel dipenuhi syarat . Sumirah : Mbok. B. . . ..

Setelah diketahui akan bahasa Siam itu maka Hang Tuah pun mengaji pula pada lebai Cina. A. Telah sudah tamat pula pengajiannya. sedangkan ayahnya kerap memanggil “tukang kaba” (pendongeng yang menjajakan ceritanyq berkeliling kampong) ke rumah mereka. A. . “Ayo bapakku. Jangan melupakan kedua orang tua yang telah memberikan kesempatan untuk belajar. Telah berapa lama Hang Tuah mengaji Qur’an. D. maka tamatlah dengan bahasa Keling itu. Minat Asrul Sani dalam menulis pertama kali muncul ketika ia membaca puisi yang ditulis oleh Sappo. pada bicara hamba hendak mengaji pada lebai Keling pula. Maka hang Tuah pun mengaji pula pada lebai Jawa hendak diketahuinya akan bahasa Jawa itu. Keinginan Hang Tuah untuk terus belajar bahasa. maka pengajian itu pun tamatlah. Teruslah menuntut ilmu selagi masih memiliki kesempatan dan izin dari orang tua. 82. Sappo dalam puisinya itu menyanjung-nyanjunga seorang courtesan yang berjalan dengan . Minat Asrul Sani pada bidang sastra bukanlah dating secara tibatiba. . Hang Tuah pulang bersama ayahnya setelah mengaji. Asrul sani merasa sangat senang dan mendengarkan ceritanya dengan keingintahuan yang sangat besar. beberapa lamanya.” Maka Hang Tuah pun mengajilah pula pada seorang lebai Keling. Maka hang Tuah mengaji pula. D. supaya tambah tahu pula bahasanya. maka ia berkata kepada bapaknya . Jangan melalaikan keluarga meskipun harus terus belajar. Mintalah pendapat orang tua sebelum melakukan sesuatu. maka Hang Tuah pun pulanglah ke rumahnya bersamasama ibu-bapaknya mencari makan sehari-hari.Hikayat Hang Tuah Analisis struktur dan Fungsi. B. Gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan yang berguna 83. Setelah belajar mengaji Hang Dra. . Hang Tuah pulang bersama ayahnya setelah dapat mengaji. Setiap tukang kaba itu dating.diserahkan anaknya mengaji kepada seorang lebau. Ibunya memang selalu membacakan cerita-cerita untuknya ketika dia belum bias membaca. Sulastio Sutrisno. . B. 80. . C. Dengan tiada berapa lamanya maka ia pun tamatlah mengaji bahasa Cina itu. . Isi hikayat menceritakan . Sikap hang Mahmud yang membawa anaknya untuk belajar.” Maka kata Hang Tuah Mahmud. Maka Hang Tuah pun berkata pada bapaknya hendak mengaji pada lebai Siam suapaya diketahui bahasanya. Kalakian. Bibitnya sudah ditanamkan oleh ibu dan ayahnya sejak dia kecil. Seorang anak yang selalu belajar bahasa yang berbedabeda. E. D. C. dia telah mendengar cerita “Surat dari Radja” karangan Tagor yang terkenal itu dari bunya. Kehidupan seorang anak yang selalu ingin belajar. sebelum pandai membaca. habislah diketahuinya. 81. setelah habislah rata diketahuinya dua belas bahasa itu. E. A. Amanat yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . Ayah yang selalu meminta anaknya belajar mengaji dengan dua belas bahasa. . C. B. “ Benarlah seperti bicara anakku itu. Nilia religi yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah . Bahkan. Sikap Hang Mahmud yang membawa anak-anak untuk belajar. Hang Tuah selalu belajar mengaji dan bisa mengusai dua belas bahasa. Hatta.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga Tuah membantu bapak ibunya. E.

mencari sosok suaminya. Setelah selesai membaca puisi itu. Isi penggalan hikayat tersebut adalah . Nilai sosial yang terdapat dalam penggalan hikayat tersebut adalah .Bandung. Hikayat Muda Cik Leman. Si Lamat dan kawan-kawannya berhenti di halaman depan. B. Si Lamat dan kawankawannya berhenti di halaman istana. D. Ia gelisah dan bingung. B.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga nbelakang orang-orang yang berlarilari itu. Kesukaan Asrul Sani mendengarkan cerita-cerita pendongeng. Ensiklopedia sastra Indonesia Modern. A. Mulutnya tiada Mahakuasa. Densy Sugono. Ia memandang dari kejauhan. Membahas faktor-faktor Asrul Sani tertarik di dunia sastra. Faktor-faktor yang mendorong Asrul Sani menyenangi dunia sastra. Kecemasan mulai meraba. Gadis Cik Inam memandang orang-orang yang berdiri di bawah. menanti kepulangan Muda Cik Leman dan Anggung Selamat dari medan perang. Kesedihan seorang istri karena suaminya meninggal di medan perang. Keadaan yang berbahaya kerena sedang berperang. suaminya belum juga pulang. . Kesetian seorang istri menunggu suaminya. Jantungnya berdegup dengan kencang. E. . Cita-cita keluarga Asrul Sani untuk menjadikan Asrul Sani seorang penulis. Dengan perasaan tidak menentu. B. Ia selalu berharap Muda Cik Leman dan Anggung Selamat duduk di atas kuda masing-masing diiringi hulubalang-hulubalang dan prajuritprajurit Muar pulang menuju istana. Tatap tidak ada. 85. Rombongan Si Lamat dan si Labu semakin dekat. Hikayat untuk soal no 84 – 86 Hari menjelang sore. D. dia merasa ada dorongan yang kuat sekali di dalam dirinya untuk menulis. Keinginan Asrul Sani untuk menjadi seorang penulis terkenal. Sebagai pemula. C. sangat terkesan di hatinya. Gadis Cik Inam menjadi resah. Karangan-karangan yang sering dibaca oleh Asrul Sani. 84. ia tetap tak melihat ada orang yang berkuda. Isi biografi tersebut membahas . C. E. tentu saja Asrul Sani belum bias menangkap makna puisi itu. A. Istri yang selalu berdoa demi keselamatan suaminya. A. Kesetiaan seorang istri menunggu suaminya yang sedang berperang. .sandal beludru. Ketulisan hati seorang istri untuk selalu berada dekat suaminya. Tidak ada yang berkuda> Ketika Cik Inam mencoba memandang jauh ke Dra. Gadis Cik Inam berdiri di anjungan. Seketika berdeburan dada Gadis Cik Inam. Melihat Gadis Cik Inam didampingi Mayang dan Kembang Cempaka berdiri di dekat pagar anjungan istana. C. . . Dengan perasaan tak menentu Gadis Cik Inam menunggu sampai orang-orang tu lebih dekat. Tiba-tiba tampak dari jauh hulubalang Si Lamat dan Si Labu diiringi beberapa hulubalang dan sekitar dua puluh orang prajurut Muar berlari-lari menuju istana. Sudarno Muhyudin. . kesan yang satu itu “Causian yang berjalan dengan sandal beludru”. Matanya nanar menatap di kejauhan. mengharap Muda Cik Leman dan Anggung Selamat pulang dengan selamat. Akan tetapi. . Seorang istri yang berdoa dan memohon mukjizat kepada Tuhan agar suaminya pulang. Kesedihan istri karena suaminya sudah lama tidak pulang..

. . Harga diri seorang Prayogo kini mulai berkembang dalam dadanya. Selalu berpikir positif bagi masa depan. A. Prayogo kini miulai sadar. Kesetiaan dua orang hamba yang selalu ada di samping tuan putrid E. D. . Kesuksesan seseorang sangat relative.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga diukur sepenuhnya dengan kekayaan materi.D. Kita harus berusaha mempertahankan harga diri kita meskipun harus bertemu dengan keluarga yang lebih kaya dari kta. Seorang yang berinisial”Dd” menjadi tersangka utama dalam kasus kredit macet di sebuah bank pemerintah. Kayakinan akan apa yang dijaaninya selama ini mulai tumbuh. Ia merasa ikut terpukul dan kecewa. Jangan memandang materi dan kekayaan semata karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi dan kekayaan. ia mulai menyadari. Yang jelas. . akhir berita menjadi semakin jelas. A. Kita tidak boleh senang di atas penderitaan orang lain yang sedang tertimpa masalah atau musibah. Cerpen untuk soal 87 – 88 Selang beberapa hari setelah pertemuan trah itu. Sabar dan tabahlah dalam menghadapi masalah. Jadilah istri yang setia kepada suami. C. ia sendiri sulit menerjemahkan. Janganlah percaya kepada berita yang tidak jelas sebelum ada bukti yang membenarkan berita tersebut. bahwa orang-orang berduit yang semula menyilaukan matanya. Amanat yang terkandung dalam penggalan hikayat tersebut adalah . muncul berita di sebuah harian ibu kota. Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah . Saudaranya yang tadinya sangat dikagumi itu. Perasaan tidak enak mulai membayangi Rini. D. muncul pula perasaan aneh di dalam dadanya. . “Sebuah Harga Diri” 87. Mendengar kasus kakak iparnya itu.W. Ia mencoba menghubung-hubungkan berita itu dengan ketidakhadiran Dodi tempo hari. kakaknya sendiri. B. kini terlibat dalam masalah yang cukup pelik. Lain sekali dengan Prayogo. D. selain prihatin. E. . C. Hamdani. Harga diri manusia tidak akan tumbuh begitu saja dan harus dipupuk dengan usaha keras. E. A. bahwa tersangka utama dalam kasus tersebut tidak lain Dodi. B. Beberapa hari kemudia. ternyata di sisi lain juga tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan seperti kasus yang dialamai iparnya. Prayogo mulai sadar dan bias menerima keadaan dirinya. Hentikanlah peperangan karena peperangan akan melukai banyak orang. Amanat yang sesuai dalam penggalan cerpen tersebut adalah . 86. 88. C. Kepedulian seorang adik terhadap masalah yang dihadapi kakaknya. B. Entah. Seseorang yang sadar bahwa kebahagiaan dalam hidup ini tidak ditentukan oleh materi dan kekayaan. Seorang adik yang tidak dapat merasakan penderitaan yang dialami kakaknya. Seseorang yang mendapatkan harga dirinya karena kakak iparnya terkena masalah yang berat. Pasrahkan semua masalah yang menimpamu kepada Tuhan. tergantung pada sudut pandang seseorang yang melihatnya. Seorang ratu yang berada di istana. . M. bahwa kebahagiaan seseorang tidak Dra.

serta mengharu biru membuat pembaca tidak mudah menutup buku sebelum membacanya secara tuntas.B tidak sesuai dengan ilustrasi. Perempuan cantik datang E. Indah warna bunya menawan Menggunakan majas personifikasi dalam teks puisi tersebut. lucu.E merupakan kalimat yang berisi pernyataan. . .E. dan petualangan penaklukan gagah berani dataran Eropa dan Afrika. A. . Dra. Ia tidak pernah mau mendengar nasehat orang lain. B. Angin bertiup sepoi-sepoi C.D. . dari Belanda sampai ke Italia. Novel Edensor termasuk karya sastra yang berkualitas karena mendapat sambutan hangat dari pembacanya dari berbagai kalangan. Seharusnya Pak Arnold berubah agar keluarganya menjadi harmonis. . Pesan-pesan dalam cerita membuat pembaca untuk tidak takut melakukan hal baru. Kalau pagi atau tiada Sama sekali. Bungkuk kali hendak mengena (menyembunyikan kelakuan buruknya) B.5cm x 14 cm : C. Bungkuk sejengkal tidak terkadang Edensor memnjadi novel ketiga bagian tetralogi karya Andrea Hirata. Pak Arnold orang yang keras kepala. . dan penuh semangat sehingga membuat pembaca membacanya secara tuntas. . 90.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . Prancis. Andrea Hirata pantas mendapat penfghargaan untuk karyakarya yang telah beliau tulis. . khususnya Melayu. Andrea Hirata salah satu sastrawan muda Indonesia yang memiliki bakat menulis novel secara menarik. Kalimat resesnsi berupa keunggulan novel yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah . A. A. D. . Beragam peristiwa dalam novel dikemas secara menarik. Judul Pengarang Penerbit Pustaka Tahun Terbitan Tebal Buku Ukuran Buku Deskripsi : Edensor : Andra Hirata : PT Benteng : 2007 : xii + 290 hal : 20. Novel Edensor diterbitkan PT Benteng Pustaka mendpat sambutan dari kaum kritikus karena unik. Jawaban A. Ikal dan Arai mengalami banyak kejadian yang orang bisa sebut sebagai kejutan budaya. . lucu. . Peribahasa yang sesuai dengan isi paragraph tersebut adalah . waktu seperti maut Perhentian yang ditakuti Toto S Bachtiar “Musim Hujan” Kalimat bermajas yang tepat untuk melenglapi bagian yang rumpang adalah . E. 89. Sorbonne. Angin hanya menyanyi sendiri B. Setelah berhasil memperoleh beasiswa ke Prancis. Seorang diri aku duduk di teras D. Seseorang yang menemukan harga dirinya di tengah masalah yang dialami orang lain. Ia juga selalu ingin menang sendiri. Banyak kebiasaan dan peradaban Eropa yang berlainan sama sekali dengan peradaban yang selama ini mereka pahami sebagai orang Indonesia. Sikap Pak Arnold seperti . dari Tunisia sampai ke Casablanca dan kembali masuk Portugal. Novel Edensor karya Andrea Hirata ditulis secara menarik. ia ingin istri dan anaknya menuruti semua kemauan kata-katanya. Edensor bercerita mengenai kehidupan Ikal dan Arai semasa berkuliah di Universitas de Paris. . . . penuh semangat.

yang bukan dasar perhitungan kini. ada yang tetap tidak diucapkan. Tak kan bungkuk sebab menyuruk (merasa gembira setelah lepas dari kurungan) 91. . tambah terasing dari cinta sekolah rendah. kita harus belajar mengomersialkan intellectual commodity! Artinya kita harus bersaing dengan daerah lain dengan mulai menjual keahlian. Dengan begutu. sebelum pada akhirnya kita menyerah. E. pembangunan desa ini dapat berkembang secara simultan dan sustainable di semua bidang. hidup hanya menunda kekalahan. dan berbagai jasa. Kita tidak boleh hanya bergantung pada laut. . Kalem. Kematian C. Novel tersebut sulit dipahami karena memakai kata mengomersialkan dan kata asing lainnya. Makna lambang kata malam dari penggalan puisi tersebut adalah . Ada udang di balik batu (orang yang bertubuh besar tetapi penakut) E. Mahasiswa yang satu ini gayanya lain. Puisi untuk soal no 92 . . A. Pendertaan menjelang kematian C. Penyajian konflik dalam cerita dilakukan secara tersirat. D.94 Derai-derai Cemara cemara menderai sampai jauh hari akan terasa jadi malam. Kutipan karya tersebut sulit dipahami karena bahasanya berbelit-belit dan mementingkan keindahan. Kegelapan B. Dan ia pasti meniru gaya sesorang professor karatan di Jawa dengan mengayun suku kata akhir dari setiap kata yang dikhotbahkannya. yaitu melalui pikiran-pikiran tokoh.D merupakan pernyataan Dra. Kegelisahan 93. . “Bapak-bapak.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga bukan kalimat kritik.C. dan tahu.C.B. tambang dan tani yang resources-nya terbatas. Maksud puisi tersebut adalah . C. Chairil Anwar. menurut keyakinannya adalah cermin pribadi berpengetahuan mumpuni. B. Kapasitas intelektual kita harus kita tingkatkan secara signifikan. Latar yang tidak jelas membuat cerita dalam novel tersebut tidak menarik pembaca. kepandaian. A. Pilihan A. Kalimat kritik yang sesuai penggalan tersebut adalah . . B. Kepasrahan seseorang menghadapi kematian yang menurutnya tidak akan lama lagi. . Ia tidak meledak-ledak. A. Sungguh intelek kedengarannya. . Kerikil Tajam 92. Keputusasaan menghadapai kehidupan yang sangat menderita karena mengindap penyakit. ada beberapa dahan di tingkap rapuh dipikul angin yang terpendam aku sekarang orang yang bisa tahan sudah berapa waktu bukan kanak lagi tapi dulu memang ada suatu bahan. Masa tua E. Penderitaan D. Udang tak tahu bungkuknya (orang yang selalu jadi pesuruh) D. Cerita dalam novel ini kurang menarik karena alurnya berbelit-belit.

Tetapi ada perasaan lain dalam hatinya.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga . Orang yang banyak mencacat orang lain biasanya bodoh C. Jumena tidak percaya Euis hamil. . Teks drma untuk no 96 – 97 Jumena : Saya sangat sepi. E. . 97. Perasaan lebih dari orang banyak yang berdesak-desak seperti ternak di depan bioskop. untuk apa segala hasil keringat saya selama puluhan tahun ini.belum juga terjadi ledakan. . Seseorang yang menyerah dengan keadaan yang dialami.D. A. C. E. Tetapi . D. Amanat yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut adalah . Dengarkan nasehat orang tua karena nasehat tersebut pasti benar. Pasrahkan semua penyakit yang diderta kepada Tuhan. . A. A. A. Teks Novel untuk soal no 98 – 99 Sekarang piker Guru Isa. . Ketabahan seseorang menghadapi masa tua yang jauh dari apa yang dicitacitakan. Perempuan tua memperdebatkan takdir C. . Perempuan Tua: Kenapa Agan tidak percaya Euis sedang mengandung. Dia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Saya betulbetul sendiri di dunia ini. Janagan merasa kesepian karena telah memiliki istri. Pasrahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan sebelum ajal menjemput. Sekarang—sekarang—sekarang. Orang yang suka mencacat biasanya dalam diri orang tersebut banyak kekurangan. Perkataan seseorang yang menyakitkan orang lain. Amanat yang terdapat dalam penggalan drama tersebut adalah . Euis berusaha menyakinkan Jumena tentang kehamilannya. Dicampur dengan perasaan takutnya. Saya tidak pernah punya anak. B. . C. D. E. . Dia masih takut. Euis memaklumi sikap suaminya. Percayalah kepada istri yang sedang mengandung. Masalah yang terdapat dalam penggalan Drama tersebut adalah . E. Perempuan Tua: Tapi tidak munghkin kali ini benar. Janganlah selalu berpikir negatif tentang orang lain meskipun orang tersebut pernah berbuat salah. Isi gurindam tersebut adalah . Saya selalu bertanya. maka dia merasa kepalanya seakan-akan ringan Dra. B. Seseorang yang suka mencacat orang lain adalah orang pecundang. Dan mereka tidak. Percayalah kepada kata-kata orang yang lebih tua. B. Janganlah takut menghadapi kematian yang akan menjemput. Kejarlah cita-cita sebelum ajal menjelang. Jumena merasa tidak berdaya menghadapi hidup. Apa bila banyak mencacat orang Itulah tanda dirinya kurang 95. 94. D. D. Orang yang berbudi baik adalah orang yang tidak suka mencacat orang lain. 96. Jumena : Sudah empat puluh tahun kali ia bilang begitu dan ini yang keempat puluh delapan. Jumena : Mungkin dan tidak mungkin. B.

besar priuk besar pula keraknya( besar pendapatannya besar pula pengeluarannya) E. A. percakapan tokoh D. dan panggilan paling indah adalah ‘Ibuku’. Serdadu-serdadu lain menembak.seperti sebuah balon yang hendak membumbung ke atas udara. kerana cinta ialah semua yang dapat kucapai… dan tak ada yang akan mencabut diriku dari padanya Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘Ibu’. Ia suka berbelanja barang yang kurang penting. Guru Isa tidak tahu. kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati. . Ini adalah kata penuh harapan dan cinta. panjang hendak melindih. bentuk fisik tokoh 100. orang pertama tokoh utama B. di sela sunyi pekik dan jerit orang. . besar kapal besar gelombang (makin besar pekerjaan makin besar godaan) Memerlukan suatu keputusan untuk memulai sesuatu dan disiplin untuk menyelesaikannya. . Ketika ledakan yang pertama berbunyi. pikiran tokoh E. Orang menjerit dan melolong. Beberapa serdadu menembak. orang ketiga tokoh utama D.Irma Yanthi –Kolese Gonzaga utang karena gaya hidupnya seperti orang berada. Apa yang telah kucintai laksana seorang anak yang tak henti-hentinya aku mencintai… Dan. orang ketiga serba tahu Pendeskripsian watak tokoh dalam penggalan tersebut adalah . orang pertama sebagai pencerita C. . . Seakan-akan ada sesuatu kipas raksasa yang tidak kelihatan. apa yang kucintai kini… akan kucintai sampai akhir hidupku. langsung oleh penulis B. Kedua ledakan granat yang terjadi dapat cepat berturut-turut telah menimbulkan kacau balau yang amat hebatnya. berlari kemana-mana. . besar bungkus tak berisi (banyak cakap tetapi tidak ada buktinya) C. A.(berbuat semena-mena karena kekuasan) B. Sekarang gilirannya. Sudut pandang yang digunakan tokoh dalam penggalan novel tersebut adalah . A. besar pasak dari pada tiang D.doa dan kasihku selalu mengiringi langkah dan cita-citamu! . besar hendak melanda. meskipun telah ditunggutunggunya selama ini. Pada suatu ketika ia terjerat Dra. Bunyi tembakan senapan dan stengun berdentam-dentam. Bunyi itu datang amat tidak disangkasangkanya.Ibu Shannon suka kemewahan. Nanda…. dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pola hidup Bu Shannon seperti peribahasa . dan sekarang mengipas manusia di depan bioskop dan seluruh medan Senen. bahkan kurang. orang ketiga terarah E. Tetapi. Mochtar Lubis”Jalan Tak Ada Ujung” 98. perbuatan tokoh C. Baru ketuika ledakan granat yang kedua Guru Isa mengerti bahwa Rakhmat dan Hazil telah melakukan kewajiban mereka. Berapa pun uang yang diberi oleh Pak Gilang selalu habis.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.