Bidang Tugas Pegawai Aset 1. Mengendalikan urusan pendaftaran Aset Alih & Harta Modal (rujuk slide 35) 2.

Melabelkan Aset (slide 37) 3. Merekodkan Pergerakan Aset (slide 41) 4. Penyimpanan Daftar (rujuk slide 41) 5. Menyenaraikan Aset di lokasi (slide 42) 6. Laporan Tahunan harta Modal dan Inventori (slide 43) 7. Menyelenggara asset (rujuk slide 56) Bidang Tugas Pegawai Penerima Aset 1. Memastikan setiap asset yang diterima menepati spesifikasi 2. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar 3. Menentukan asset yang diterima dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan 4. Menyemak butiran dalam dokumen yang sah bagi memastikan asset yang diterima adalah betul. Bidang Tugas Pegawai Pemeriksa Aset Bidang Tugas Pegawai Pelupusan Aset