P. 1
tunggak 12

tunggak 12

|Views: 232|Likes:
Published by shah0205

More info:

Published by: shah0205 on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

Tonggak 12

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TONGGAK DUA BELAS DALAM TUGAS HARIAN Oleh Hjh. Rubiah Abdul Rahman Apakah Tonggak Dua Belas? Tonggak Dua Belas adalah dua belas peringatan yang sekiranya diamalkan akan dapat membentuk anggota perkhidmatan awam yang berperibadi mulia. Tonggak Dua Belas mengandungi banyak nilai-nilai yang sekiranya dihayati dapat mewujudkan anggota perkhidmatan awam yang unggul dan perkhidmatan awam yang benar-benar berkualiti. Ia merupakan salah satu daripada usaha -usaha kerajaan untuk menerapkan nilai dan etika dalam perkhi dmatan awam. Pengertian Istilah Tonggak, Nilai dan Etika Apakah makna Tonggak? Menurut Kamus Dewan (edisi baru), antara makna Tonggak ialah asas, dasar, panduan, pokok pegangan dan kepercayaan. Contohnya: Agama Islam sebagai tonggak masyarakat; tawakal adalah tonggak kepercayaan kita. Dalam konteks perbicaraan kita, Tonggak Dua Belas merupakan dua belas panduan bagi semua anggota perkhidmatan awam yang unggul. Nilai pula pada asasnya digunakan dalam tiga konteks: (i) Sebagai sifat (attribute) sesuatu objek, contoh: y Karya Pendeta Za'ba tidak ternilai dalam persuratan Melayu; y Budi baik tuan tidak ternilai. (ii) Sebagai kadar harga atau markah (quantitatif) sesuatu objek, contoh y Nilai barang-barang yang dicuri ialah RM 12,000; y Markah penilaian prestasi En. Ahmad pada tahun 1993 ialah 87% dan ini bererti beliau boleh dipertimbangkan untuk mendapat pergerakan gaji secara menegak. (iii) Sebagai ukuran kepada sesuatu yang diingini dan dihargai kerana ia diterima sebagai sesuatu yang baik, contoh: ‡ Kita harus menghayati nilai tekun, kerana ketekunan boleh meningkatkan kecekapan dan produktiviti; ‡ Dari kecil lagi, kanak-kanak mesti dididik supaya bersopan santun. Pembicaraan mengenai nilai dan etika merujuk kepada pengertian nilai yang ketiga. Siapakah Yang Menentukan Sesuatu Nilai Itu Baik atau Buruk? Mengikut pandangan sekular, nilai ditentukan oleh manusia yang diasaskan kepada pengalaman dan akal sematamata. Pada umumnya, manusia menganggap sesuatu itu baik sekiranya ia berguna. Sesuatu itu dikatakan berguna oleh kerana ia membawa keseronokan, kebahagiaan dan kelazatan.

perkara tersebut tidak lagi wujud kerana nilai-nilai masyarakat Melayu telah berubah. Begitu juga perompak. iaitu sebagai hambanya dan kedua sebagai khalifah di bumi yang dipertanggungjawab untuk memakmurkan dunia ini bagi kebaikan dan kesejahteraan manusia. ia mesti ditemani oleh muhrimnya. Ini bererti.w. golongan homoseksual dahulunya dipandang hina. kebahagiaan sebagai matlamat terakhir kehidupan manusia.a. Tetapi pada masa ini. tidak berubah dari masa manusia pertama diwujudkan hinggalah ke hari kiamat. Oleh kerana takrif baik itu ditentukan oleh manusia. manusia yang taat sebagai hambanya perlulah patuh kepada setiap perintahnya. adalah mutlak sifatnya. Contohnya. Etika Perubatan (Medical Ethics) adalah suatu kod yang dapat mengatur dan memberi panduan tingkah laku kepada para doktor dalam perhubungan antara mereka dan juga para pesakit. Nilai juga berubah mengikut peredaran zaman. Begitu juga dengan hiburan dan filem-filem yang berunsurkan keganasan atau lucah dianggap baik kerana ia menimbulkan rasa keseronokan. kalangan pelacur menganggap kerjaya mereka baik kerana ia menghasilkan pendapatan yang lumayan. menganggap merompak itu baik kerana hasil rompakan boleh digunakan untuk mencari keseronokan dan kesenangan hidup.Tonggak 12 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maka wujud apa yang dikatakan sebagai budaya hedonisme dan kegunaan (utilitarianism). termasuklah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. zaman serta generasi. nilai yang hanya ditentukan oleh manusia bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut masa. Masyarakat Barat menganggap bercumbu-cumbu di khalayak ramai sebagai satu kebiasaan. suatu ketika dulu wanita Melayu yang belum berumahtangga tidak dibenarkan berjalan seorang diri. Oleh itu. Manusia dicipta Allah hanya untuk dua tujuan. Umpamanya. Di Barat. kelazatan. tetapi pada hari ini mereka telah diberi pengiktirafan sebagai golongan yang perlu diberi kebebasan untuk menjalani gaya hidup sedemikian atas alasan menghormati hak asasi manusia. Allah telah menetapkan cara-caranya agar manusia dapat melaksanakan tugasnya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Bagi melaksanakan kedua -dua fungsi tersebut. Oleh itu. maka istilah baik menjadi begitu subjektif dan relatif. nilai-nilai yang baik dan buruk adalah ditentukan oleh Allah sebagai Khalik. dan sesuai untuk semua masyarakat di mana-mana Etika adalah satu peraturan yang menjadi panduan tata kelakuan setiap anggota sesuatu organisasi (mengandungi the Do's and the Don'ts). . Sebagai contoh. Hedonisme adalah satu gaya hidup yang menjadikan keseronokan. Pada pandangan Islam. tetapi perkara ini dianggap tidak bermoral di kalangan masyarakat Timur. nilai -nilai yang bersumberkan wahyu Allah yang disebarkan melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.

Keseronokan Bekerja 4. Menghargai Masa 2. Umpamanya. Imam Al-Ghazali telah mengemukakan beberapa cara untuk mengubah tingkah laku seseorang. Tumpuan utama setiap tonggak adalah individu dan Tonggak Dua Belas boleh dijadikan panduan untuk merubah tingkah laku seseorang individu.Tonggak 12 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Etika Perniagaan adalah merupakan satu kod yang dapat mengatur tindak-tanduk ahli-ahli perniagaan terhadap pelanggan. perlakuan tersebut telah menjadi satu tabiat. Ketinggian Peribadi 6. Contoh seterusnya ialah peraturan-peraturan Tatakelakuan dan Disiplin Pegawai-pegawai Awam (yang menggantikan Bab D. ia hendaklah menggantikannya dengan sifat pemurah dengan membiasakan diri memberi derma clan sedekah. Peraturan Am). Pengaruh Teladan 8. Kewajipan Menjalankan Tugas 9. Peningkatan Bakat 12. dan seterusnva menimbulkan kenikmatan apabila melakukannya. etika serta amalan-amalan baik yang perlu diamalkan dan amalan-amalan negatif yang perlu dihentikan. Untuk golongan dewasa. Kemuliaan Kesederhanaan 5. Kekuatan Sifat Baik Hati 7. Kaedah ini dilaksanakan melalui beberapa peringkat. kemudian menjadi spontan. . kaedah yang disarankan ialah melalui latihan diri atau habituation (mentabiatkan) sesuatu perbuatan yang baik sehingga ia menjadi mudah dilakukan. Peringkat pertama ialah seseorang itu perlu merenung kembali akan dirinya sendiri dan mengakui bahawa ia memiliki beberapa sifat negatif vang perlu dikikis dan digantikan dengan sifat-sifat berlawanan. jika seseorang memiliki sifat kedekut. yakni sifat-sifat yang baik. pekerja dan rakan seperniagaan mereka. Ketekunan Membawa Kejayaan 3. Tonggak Dua Belas dan Perubahan Tingkah Laku Tonggak Dua Belas mengandungi dua belas tonggak yang perlu diamalkan oleh semua peringkat kakitangan awam di semua peringkat organisasi. Dua belas tonggak tersebut adalah seperti yang berikut: 1. Keutamaan Kesabaran 11. Tonggak Dua Belas mengemukakan panduan-panduan. Di peringkat ini. Kebijaksanaan Berhemat 10. Nikmat Mencipta. contoh-contoh nilai.

sama ada di rumah. menjalankan tugas-tugas tidak rasmi atau meninggalkan pejabat untuk urusan persendirian dan . Orang begini belum dikatakan mempunyai tabiat bersih. berbual-bual di telefon mengenai hal-hal peribadi.ulang. Matlamat usaha penerapan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam adalah untuk membentuk tabiat ataucharacter yang mulia. Perbuatan ini pada permulaan didapati begitu sukar untuk dilakukan kerana sikap kedekut masih wujud dalam dirinya. ia akan menjadi spontan. kerana takut dikenakan denda. kerana perbuatan bersih tidak spontan. di tempat kerja atau di tempat awam. dia akan membuang sampah di merata tempat. maka pekerja demikian hanya seorang yang hipokrit dan bukan seorang yang memiliki peribadi sebagai seorang yang ikhlas. Tetapi seseorang yang belum sampai ke peringkat mentabiatkannya. melayani tetamu yang tidak ada kaitan dengan urusan rasmi. Menghargai Masa Perbuatan tidak menghargai masa masih banyak berlaku di kalangan anggota perkhidmatan awam. Ini dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang suka membazirkan masa dan penyalahgunaan masa rasmi seperti gemar berbual-bual kosong. malah ditentukan oleh situasi atau keadaan. Sekiranya seseorang pekerja hanya menunjukkan kerajinan apabila boss ada atau untuk mendapatkan sesuatu. Contoh seterusnya ialah. 1. Tetapi apabila sahaja. seorang rakyat Malaysia apabila berada di Singapura begitu berhati-hati untuk tidak membuang sampah. lama kelamaan sifat pemurah ini menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi satu tabiat. Kalau ia seorang yang pendendam. iaitu setiap kali melihat orang susah atau peminta sedekah di mana sahaja ia akan menderma walaupun ketika itu ia mempunyai sedikit wang. Tetapi apabila dilakukan berulang. Begitu juga dengan sifat bersih. Di sinilah letaknya peranan Tonggak Dua Belas sebagai satu panduan bagi setiap anggota perkhidmatan awam untuk mengikis sifat sifat yang negatif dan menggantikannya dengan sifat-sifat positif. ia melepasi tambak Johor dengan sendirinya ia bertukar menjadi orang yang tidak menghiraukan kebersihan. menggunakan waktu pejabat untuk tujuan peribadi seperti berniaga.Tonggak 12 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan melakukan perbuatan seperti menderma apabila didatangi oleh seorang peminta derma atau sedekah secara berulangulang. tetapi apabila di tempat lain. Seseorang pekerja dianggap benar-benar ikhlas sekiranya ia tetap menjalankan tugas walaupun tidak diberi pengiktirafan seperti Anugerah Khidmat Cemerlang. akan hanya menunjukkan sikap bersih di rumahnya sahaja. Seseorang yang telah menghayati sifat bersih sehingga menjadi satu tabiat. ia harus menggantikannya dengan sifat pemaaf kepada orang yang telah membuat kesalahan terhadapnya. akan menunjukkan kebersihannya walau di mana ia berada.

kita bekerja untuk kemajuan organisasi. 2. bersungguh-sungguh dan sempurna. Ketekunan Membawa Kejayaan Dalam usaha untuk menjadikan anggota perkhidmatan awam tekun menjalankan tugas. alat-alat kosmetik. Seseorang yang tekun akan bersedia menghadapi kesulitan serta cabaran dan tidak mudah putus asa atau patah semangat. Di samping itu. Tonggak Dua Belas mengemukakan sifat. amalan-amalan negatif seperti malas. Contoh-contoh perbuatan yang menggambarkan sikap tidak menghargai masa banyak dikemukakan di dalam Tonggak Dua Belas. kalau suka berniaga di waktu pejabat. Penghayatan peringatan ini akan melahirkan pekerja yang tekun dan mahir menjalankan tugas dan selanjutnya pasti membuahkan kejayaan.Tonggak 12 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sebagainya. Amalan-amalan tersebut akan menghasilkan kerja yang berkualiti dan meningkatkan produktiviti.sifat mulia yang harus menggantikan sifat-sifat negatif tersebut. disuruh buat baru buat harus digantikan dengan sifat-sifat yang baik seperti rajin. penuh dengan tanaman pokokpokok hijau serta pokok. sambil lewa. tidak melengahkan kerja. Anggota perkhidmatan awam digesa melatih diri melakukan kerja dengan sistematik. Keseronokan Bekerja Dalam mewujudkan keseronokan bekerja. nyaman. Namun untuk memperolehi ganjaran pahala. suka bertangguh. umpamanya menggantikan tabiat tidak menghargai masa dengan mengelak diri daripada berbual-bual kosong. Bekerja sangat-sangat dituntut oleh agama kerana setiap orang harus berusaha bagi menyara hidup diri sendiri serta keluarga mereka. Anugerah Khidmat Cemerlang dan lainlain. Sifat ketekunan juga menjadikan seseorang itu berdisiplin 3. Untuk menghapuskan perbuatanperbuatan negatif. umpamanya menetapkan prioriti. Pekerja yang menghayati konsep Keseronokan Bekerja tidak akan merasa kecewa jika tidak diberi pengiktirafan seperti kenaikan pangkat.pokok bunga di samping gaya kepimpinan yang terbuka serta kelengkapan dan kemudahan yang mencukupi . dedikasi. tekun dan bersemangat. pihak pengurusan juga perlu mewujudkan suasana yang boleh menimbulkan keseronokan bekerja di kalangan para pekerja. elakkan diri dari berniaga barangbarang jualan seperti kain batik. mesyuarat atau majlismajlis rasmi dan sebagainya. menetapkan target date untuk menyiapkan sesuatu tugas. Dia bekerja dengan baik kerana pekerjaannya memberikan satu kepuasan hati serta kejayaan bagi dirinya. Selain daripada itu. masyarakat dan negara pasti akan memberikan kepuasan kepada pekerja . pinggan mangkuk dan sebagainya. menepati masa temujanji. sesuatu kerja hendaklah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. amalan-amalan negatif seperti menganggap kerja sebagai satu beban harus digantikan dengan sikap menganggap kerja sebagai satu ibadat yang mana pulangannya adalah pahala. umpamanya mewujudkan suasana yang bersih.

perhias an diri atau pakaian dengan sifat kesederhanaan seperti merendahkan suara apabila bercakap. berkata benar. Pekerja yang sedemikian akan senang didampingi oleh rakan sekerja serta pihak-pihak lain. adil dan sebagainya. Ketinggian peribadi merupakan matlamat usaha penerapan nilai-nilai murni serta kepatuhan kepada etika kerja kerana pekerja yang memiliki ketinggian peribadi adalah lambang kecemerlangan. Kekuatan Sifat Baik Hati Pekerja yang memiliki sifat baik hati akan menjadi seorang pekerja yang berhemah tinggi. cara yang lain untuk memperbaiki perangai yang buruk ialah melaluidemonstration effect atau memberikan contoh teladan yang ditunjukkan bukan sahaja oleh orang atas kepada orang bawah. Pekerja yang menghayati gaya hidup yang sederhana tidak suka membanggakan diri. iaitu seorang yang jujur. 7. berbudi bahasa.w. menonjol. mudah mesra dan boleh berkerjasama. sederhana dari sudut perwatakan. malah oleh orang bawah . Pemimpin yang memiliki sifat ini pasti mengambil berat tentang kebajikan para pekerja dan akan bersikap adil dalam tindak tanduknya. penyayang. Pengaruh Teladan Selain dari kaedahh a b i t u a t ion.tetapi setelah diangkat menjadi khalifah. Khalifah Umar Abdul Aziz. malah dia disegani kerana sifatnya yang jujur.a. Kemuliaan Kesederhanaan Tonggak Dua Belas turut menyenaraikan sifat kesederhanaan yang perlu ditanam bagi menggantikan sifat-sifat negatif seperti suka membazir. 6. ikhlas. Sifat meninggi diri atau ria' amat dibenci oleh Allah SWT dan sifat ini harus dikikis dan digantikan dengan sifat merendah diri dan tawadduk. pintar.nonjolkan diri atau memperagakan kemewahan serta tidakbersikap egoistik. boros. sederhana. sedia memberi pertolongan dan bantuan. berbudi bahasa dan sedia memberi atau menerima nasihat serta menghasilkan kerja yang berkualiti. ikhlas. berani.Tonggak 12 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. hormat sesama manusia tanpa mengira kedudukan atau pangkat. lebih mementingkan kecantikan zahir. sedia memberi maaf dan tidak berdendam. Rasulullah s. 5. bersopan santun. Sikapnya yang merendah diri tidak pula bermakna dia seorang yang sambil lewa. sebelum menjadi khalifah adalah gabenor Mesir. Ketinggian Peribadi Tonggak Dua Belas turut menyentuh tentang sifat-sifat orang yang berperibadi tinggi seperti bijaksana. sedia menerima teguran. beliau telah menjalani kehidupan yang sederhana. merupakan model individu yang memiliki ketinggian peribadi. menunjuk-nunjuk dari aspek percakapan. cekal menghadapi cabaran dan kesulitan dalam melaksanakn tugas serta ciri-ciri lain yang unggul.

suka mengelak dari diberi tugas serta suka "curi tulang" apabila Pemimpin tiada. manusia suka meniru dan mudah terpengaruh dengan perangai orang-orang yang mereka gauli setiap hari. . bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pekerja begini sentiasa sanggup memikul apa juga tugas dalam apa keadaan. cuai. cekap. 8.ia tugas tanpa perlu diarahkan dari masa ke semasa serta penyeliaan yang terlalu ketat. sedangkan rumahnya sendiri terbengkalai". Demonstration effect pihak bawahan memerlukan kebijaksanaan serta teknik yang diplomasi. peranan Pemimpin sebagai role model bagi perlakuan yang beretika adalah sangat diperlukan dalam usaha mewujudkan anggotaanggota yang beretika dalam organisasi yang diketuainya. Kewajipan Menjalankan Tugas Masih ramai anggota perkhidmatan awam yang tidak tekun menjalankan tugas dan ini dapat dilihat dari tingkah laku mereka yang menggambarkan sikap sambil lewa. Oleh itu. Pada asasnya. tidak komited. Umpamanya.Tonggak 12 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kepada orang atas. Sekiranya semua pekerja merasa bahawa adalah menjadi satu kewajipan bagi mereka menjalankan sesuatu tugas yang telah ditetapkan. mementingkan kualiti serta sanggup bekerja lebih masa apabila diperlukan berbuat demikian.pekerja di bawahnya. Kekuatan Pengaruh teladan ataudemonstration effect dalam pembentukan peribadi yang baik juga ditegaskan dalam Tonggak Dua Belas. Harus diakui bahawa demonstration effect oleh peringkat atasan adalah lebih mudah dan berkesan. suka bertangguh kerja. Tonggak Dua Belas menggariskan amalanamalan yang ' harus menggantikan amalan-amalan yang negatif iaitu bersikap lebih komited. begitu juga sebaliknya. Seperti yang telah ditegaskan. Pemimpin yang memberikan teladan sama ada yang baik atau yang buruk akan mempengaruhi pekerja. Setiap pekerja tahu tanggungjawab masingmasing dan mereka bekerja dengan tekun. Umpamanya. cermat. kakitangan bawahannya juga akan turut melakukannya. tidak teliti. rajin dan tidak mudah menyeleweng atau mencari helah untuk mengelak dari melakukan sesuatu tugas. sekiranya seseorang Pemimpin suka meninggalkan pejabat kerana urusan tidak rasmi. Pemimpin yang rajin. Komitmen di peringkat atasan adalah sangat penting kerana kita tidak mahu wujud keadaan seperti "Ketam menyuruh anaknya berjalan betul" atau menjadi seperti "Tukang rumah yang sibuk menyiapkan rumahnya. amanah serta kuat bekerja akan mendorong anak-anak buahnya menjadi seperti beliau. maka akan lahir anggota yang rajin dan tekun menjalankan apa sa. sanggup bekerja lebih masa atau datang pada hari cuti umum untuk menyelesaikan kerja yang tertunggak. cergas.

Hari Keluarga dan lain-lain. Keutamaan Kesabaran Kesabaran terutamanya di kalangan orang Islam adalah sangat-sangat dituntut. pemaaf dan mempunyai wawasan jangka panjang. tidak mudah mengalah atau putus asa. . Setiap angpta perkhidmatan awam harus menghayati kebijaksanaan berhemat kerana dengan adanya sifat ini. Pekerja yang sabar akan tahan menerima teguran dan tidak mudah kecewa atau terganggu emosi kerana ditegur atau dimarah oleh ketua. organisasi. keluh-kesah. Sikap ini juga akan menjadikan kakitangan menganggap harta kerajaan seperti miliknya sendiri yang perlu dijaga dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Peningkatan Bakat Manusia dicipta Allah dengan berbagai bakat dan potensi. Pemimpin yang menghargai bakat yang ada pada kakitangannya harus mewujudkan saluran-saluran bagi menggalakkan kakitangan memperkembangkan bakat-bakat yang masih terpendam serta daya kreativiti masingmasing.Tonggak 12 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. umpamanya dalam menyampaikan ceramah. Kebijaksanaan Berhemat Pembaziran merupakan satu gejala negatif yang masih wujud dalam perkhidmatan awam. Ketua-pemimpin juga harus memberi pengiktirafan terhadap kegiatan-kegiatan seumpama ini. Sifat -sifat negatif seperti cepat putus asa. penggunaan letrik. 10. Usaha-usaha ke arah peningkatan bakat serta kreativiti dalam melaksanakan tugas. Orang yang sabar tidak akan tergugat dengan kritikan dan khayal dengan pujian. Malah sabar dikaitkan dengan keimanan seseorang. bermewah-mewah dalam membeli kelengkapan pejabat atau dalam mengadakan majlis-majlis rasmi dan tidak begitu peka terhadap pembaziran yang dilakukan seperti penggunaan kertaskertas. Bakat dan potensi yang ada perlu diperkembangkan untuk kemajuan diri. setiap pekerja akan begitu peka terhadap perbelanjaan supaya tidak berlaku sebarang pembaziran atau boros berbelanja. air. gopoh-gapah. atau menganjurkan majlis-majlis rasmi dan separa-rasmi seperti Hari Q. pendingin udara dan sebagainya. kurang sabar. 11. takut menghadapi cabaran. dia akan cermat memandu kereta dan menjaganya dengan baik seolah-olah kereta itu kepunyaannya sendiri. taklimat. Umpamanya sekiranya dia seorang pemandu. cepat marah dan panas baran harus digantikan dengan sifat-sifat murni seperti tenang apabila menghadapi masalah atau kesulitan. Ini didorong oleh sikap yang suka berbelanja secara boros. bangsa dan negara.

usaha secara berterusan di samping kesabaran serta taufik dan hidayah dari Allah. INTAN. Insya Allah. keazaman. Hj. Nota: Hjh. Kakitangan awam digalak untuk meneroka idea-idea baru. Peluang-peluang untuk mengenegahkan ciptaan-ciptaan baru dan penambahbaikan cara bekerja misalnya oleh kakitangan awam akan melahirkan pekerja yang inovatif. inovasi serta berfikiran kreatif. 1994 . Nikmat Mencipta Salah satu anugerah istimewa yang dikurniakan oleh Allah ialah akal. Namun segala usaha untuk memperbaiki akhlak seseorang memerlukan ilmu. dihayati dan dipraktikkan. bertafakur serta mencari idea-idea baru bagi kemajuan hidup di dunia dan di akhirat. Dipetik dari: Buletin Nilai Dan Etika INTAN ± Jilid 3 Bilangan 1. Manusia digalak menggunakan akal untuk berfikir. Tonggak Dua Belas berupaya membentuk peribadi yang beretika tinggi di kalangan anggota perkhidmatan awam di setiap peringkat. kita dianjurkan untuk berdoa semoga Allah menyempurnakan akhlak kita sebagaimana Dia menyempurnakan paras rupa kita. Rubiah bt. Kesimpulan Sekiranya diamati. A.Tonggak 12 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Oleh itu. Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam merupakan satu mekanisma untuk memupuk bakat mencipta di kalangan anggota perkhidmatan awam. Rahman ialah Penyelaras Projek di Program UTAMA. menanamkan semangat cintakan kerja dan organisasinya. Penubuhan Kumpulan Meningkat kan Mutu Kerja (KMK) merupakan satu saluran bagi menggalak kakitangan memikirkan cara-cara baru untuk menjalankan sesuatu tugas atau mengatasi sesuatu masalah.

Sabar.Tonggak 12 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TONGGAK DUA BELAS DALAM TUGAS HARIAN 01. Menghargai Masa Amalan Positif y y y y y y y Menepati Masa Menyelenggarakan Tugas Mempunyai Perancangan Waktu Bijak Menguruskan Masa Yang Diberi Menumpukan Masa kepada Kerja Produktif Menetapkan Target Date Menyelesaikan Tugas Dalam Masa Yang Ditetapkan Amalan Negatif y y y y y y y y y y y Berbual-bual Kosong Tidak Menyelenggarakan Tugas Tidak Merancangkan Pekerjaan Melayan Tetamu Yang Tidak Berkenaan Tinggalkan Pejabat Untuk Urusan Peribadi Berniaga di Waktu Pejabat Ke Kantin Waktu Bertugas Tiada Sence Of Urgency Tidak Merancang Pekerjaan Membuat Kerja Peribadi Di Pejabat Tidak Peka Kepada Pembaziran Masa 02. Berdisiplin. Cekal dan bersemangat dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diarahkan walaupun menghadapi banyak rintangan. Bercita-cita tinggi Sanggup berkorban Amalan Negatif y y y y Mudah tersinggung Mudah putus asa Tidak bercita-cita tinggi Disuruh buat baru buat . Ketekunan Membawa Kejayaan Amalan Positif y y y Gigih. Rajin. Tekun.

Tonggak 12 Kurang berdisiplin Tidak bersemangat Tiada inisiatif Suka bertangguh 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y y y y 03. Kemulian Kesederhanaan Amalan Positif y y y y y y Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat Merendah diri Mesra dalam pergaulan Tidak memperagakan kemewahan Sedia menerima cadangan dan nasihat Amalan Negatif y y y y y y Menonjol-nonjolkan diri Berlakuan mengada-ngada Berlebih-lebihan mengampu ketua Memperagakan kemewahan dan kedudukan Sombong dan meninggi diri Membesarkan perkara kecil . Keseronokan Bekerja Amalan Positif y y y y Menggap kerja sebagai ibadat Mempunyai Inisiatif sendiri Menghasilkan sesuatu yang berfaedah Sedia memberi kerjasama Amalan Negatif y y y y y Menganggap kerja sebagai beban Tidak diberi masa yang cukup Tidak diberi tanggungjawab yang mencabar Tidak dipercayai dan selalu dicurigai Hanya menunggu arahan sahaja. 04.

Ketinggian Peribadi Amalan Positif y y y y y y y Tertib dan baik budi bicara Berilmu dan berpengetahuan luas Berlumba-lumba membuat kebajikan Bersopan-santun dan sederhana dalam kelakuan Bekerjasama dan saling hormat-menghormati Bertanggungjawab Bersih dari sifat dengki Amalan Negatif y y y y y y y y Sombong dan suka menunjuk-nunjuk Sukar untuk membuat kebajikan Mengumpat dan memfitnah rakan sejawat Tamak mengejar pangkat dan kedudukan Menghina dan merendahkan usaha orang lain Hasad dengki Berpura-pura dalam tindakan Pemarah dan tidak sabar 06.Tonggak 12 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.berbudi mulia Dan berkerjasama Boleh menerime teguran Amalan Negatif y y y y Kasar dan kurang sopan Berdendam Bermuka-muka Mudah buat kritikan tetapi tidak boleh menerima kritikan . Kekuatan Sifat Baik Hati Amalan positif y y y y y y y Pemaaf dan berhemah tinggi Ikhlas dan bertimbang rasa Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain Pemurah dalam usaha kebajikan Ramah.

Kewajipan Menjalankan Tugas Amalan positif y y y y y y y Sentiasa bertangungjawab terhadap tugas yang diberi Tekun dan sabar menjalankan tugas Boleh di harap untuk menyempurnakan tugas Mementingkan kualiti Bersikap profesional dan cekap Cepat. Pengaruh Teladan Amalan Positif y y y y y y Bermoral dan berakhlak tinggi Tertib dan beradap sepanjang masa Rajin dan kuat kerja Amanah dan bertanggungjawab Berbudi mulia serta merendahkan diri Gemar dan cintakan ilmu yang bermanafaat Amalan Negatif y y y y y y y Buruk perangai Jahil dan tidak suka membaca Dengki dan buruk sangka Mempersendakan agama Kedekut Suka mencari helah untuk mengelak tanggungjawab Sensitif dan pemarah 08.Tonggak 12 Suka hina dan caci orang Sombong & penting diri sendiri Cepat menuduh dan menghukum tanpa siasatan 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y y y 07.cermat dan berdisiplin Inisiatif Amalan Negatif y y y y y Tidak boleh diharapkan Suka bangkang dan berdalih apabila diberi tugas Tidak bersungguh-sungguh Tidak peka kepada kualiti Tidak taat kepada arahan .

Kebijaksanaan Berhemat Amalan Positif y y y y y Berhati-hati apabila berbelanja Mengadakan sistem kewangan yang berkesan Tidak membazir harta kerajaan datangnya dari rakyat Bertanggungjawab keatas setiap perbelanjaan Tahu membezakan antara keperluan dengan kemewahan Amalan Negatif y y y y y y Boros dan suka menbazir Tidak cermat dengan harta kerajaan Kurang peka dan bakhil kepada keperluan awam Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya Bermewah dengan harta kerajaan Memperaga kehebatan dan kemewahan 10. Keutamaan Kesabaran Amalan Positif y y y y y y Tenang menghadapi masalah rumit Mempunyai perhitungan jauh Tahan menerima cabaran Tidak putus asa Pemaaf dan berhemah tinggi Cermat dalam tutur kata Amalan Negatif y y y y y y Cepat mengalah Berpandangan sempit Tidak tahan menghadapi kesusahan Tidak sanggup berkorban Takutkan cabaran Selalu mengubah pendirian dan keputusan .Tonggak 12 Selalu buat silap Tidak ikut peraturan Suka bertangguh 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y y y 09.

Nikmat Mencipta Amalan Positif y y y y y Berani mencuba Sentiasa mencari idea baru dalam menyelesaikan masalah Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pentadbiran Sentiasa dalam cabaran intelektual Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan dan dimanafaatkan Amalan Negatif y y y y y y Takut menemui kegagalan Memandang remeh usaha orang lain Berpuashati dengan kedudukan yang sediada Pemikiran tidak dinamik Tidak suka pembaharuan Tidak sabar dalam penciptaan baru . Peningkatan Bakat Amalan Positif y y y y y y y Memberi dorongan terhadap kreativiti Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha orginal Mengalakkan pencambahan fikiran Memberi galakan kepada pemikiran baru Berani mencuba idea-idea baru Mengenal dan memupuk bakat yang ada Menyediakan persekitaran yang dapat melahirkan idea-idea baru Amalan Negatif y y y y Tidak memberi galakan dan menyekat pemikiran baru Tidak menghargai bakat yang ada Memperkecilkan usaha orginal Berpuashati dengan tahap bakat yang ada 12.Tonggak 12 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.

fizikal. bagaimanakah seorang pemimpin mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna. kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua. Pemimpin secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko. terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Mentaliti y y y y Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman. kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988). Apabila seseorang itu berjaya memimpin. iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin orang bawahan keseluruhannya. Dalam proses perhubungan pemimpin dan kakitangan. agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah. ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. . Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. dalam bukunya µAsas Pentadbiran Pendidikan¶. Mempunyai kreativiti sendiri. Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Misalnya. Seorang pemimpin mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan. beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Ini termasuklah: 1. rohani dan jasmani.Tonggak 12 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BAIK Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Pertama. pemimpin dan kakitangan berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental. terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian.

Selain itu. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai: y y y Empati. iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati. keteguhan pendirian dan ketahanan diri. Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja. ketenangan. . Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional.Tonggak 12 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus. Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya. Iman yang teguh. dilihat dan diterima sebagai baik: y y y Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman. 3. Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan. Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. terutama orang yang beragama Islam. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilah. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul. Kemasyarakatan y y y y Kesediaan memberi dan menerima pendapat. kesabaran. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui. amanah. akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. boleh bertahan lama atau tidak. Sikap positif dan terbuka. Daya penggerak dan semangat juang yang kuat. berkesan atau tidak. Moraliti y y y Mempunyai disiplin diri yang unggul. Kesedaran. Kebolehan berkomunikasi secara berkesan. moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk. sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik.

pemimpin yang baik jarang berkasar dengan orang-orang bawahannya. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada. Kalau seorang pemimpin sentiasa ³bersembunyi´ dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada. bertindak dengan cara-cara tertentu. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia sentiasa bersikap positif. maka kepimpinannya kurang berkesan. dia menggunakan cara lain. Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang dengan orang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. . Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir. Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia.Tonggak 12 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y y y y y y y Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. beberapa kesimpulan dapat dibuat. Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Pada kebiasaannya. ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa formal melalui jawatan dan penerimaan orang-orang bawahan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan. Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. merasa. Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan. Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->