DOA AKASYAH

Dengan Asma' Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih
Ya Allah, tetapkanlah shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu ¶Alaihi Wassalam, Keluarga dan shahabat-shahabat beliau.
Dengan Asma' Allah yang menyinari sinar diatas sinar, Segala puji bagi Allah Pencipta nur dan menurunkan kitab Taurat diatas gunung Thur di dalam kitab yang tertulis,

Segala Puji bagi Allah Yang Disebut kaya dengan kemulyaan dan keagungan yang dikenal dan atas senang dan susah yang disyukuri

dan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, kemudian orang-orang kafir kepada Tuhannya dan berpaling.

Kaf Ha Ya 'Ain Shaad, Ha Mim 'Ain Sin Qaf, hanya kepadaMu lah kami menyembah dan memohon pertolongan, hai Dzat Yang Hidup Tegak Kokoh, Allah Yang sangat belas kasihan kepada hamba-Nya memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, Dia sangat kuat dan mulia, hai Dzat Yang mencukupi segala sesuatu, cukupilah aku dan palingkanlah dariku segala sesuatu dengan kekuasaanMu yang baik, bahwasanya Engkau berkuasa atas segala-galanya. Ya Allah, Dzat Yang banyak pemberiannya dan Yang selalu bertemu, Yang bagus perbuatannya, Pemberi rizki hambahambaNya pada setiap keadaan, hai Dzat Pencipta pertama kali dengan tidak melalui contoh, hai Dzat yang langgeng, yang tidak akan binasa, selamatkanlah kami dari kufur dan tersesat dengan : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam.

Ya Allah, seandainya kufur/rasa bimbang dan ragu masuk dalam keimananku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. Ya Allah, seandainya kufur masuk kedalam keislamanku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti, maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam.

1

riya' dan sum'ah / menonjolkan diri dan kekurangan di dalam amal perbuatanku bagi Engkau masuk ke dalam hatiku sedang aku tidak mengerti atau mengerti. Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. seandainya sifat riya' masuk ke dalam amal perbuatanku dan perkataanku sedang aku tidak mengerti atau mengerti. 2 . Ya Allah. seandainya rasa sombong. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. seandainya rasa penyerupaan dan lalai masuk ke dalam ma'rifatku kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti. kejahatan-kejahatan yang telah aku perbuat sedang aku tidak tahu atau tahu. pengumpat. seandainya di dalam hatiku terlintas rasa was-was sedang aku tidak mengerti atau mengerti. Ya Allah. sedang aku tidak mengerti atau mengerti. takabur. mengadu domba dan pembohong berjalan pada mulutku sedang aku tidak mengerti atau mengerti. seandainya rasa bimbang dan ragu masuk ke dalam ketauhidanku terhadap Engkau. seandainya sifat dusta. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. dosa-dosa besar dan kecil masuk ke dalam hatiku maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. seandainya rasa nifak. Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam.Ya Allah.

sedang aku mengetahui atau tidak. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. sedang aku mengetahui atau tidak. kebaikan-kebaikan yang Engkau kehendaki bagiku. Ya Allah. 3 . lalu aku tidak bergembira atau tidak menerimakannya sedang aku tidak tahu atau tahu. apa pun yang Engkau kuasakan kepadaku tetapi tidak aku tunaikan hak-haknya. kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau kuasakan kepadaku. lalu aku tidak bersyukur kepada Engkau sedang aku tidak mengerti atau mengerti. hal-hal yang telah Engkau takdirkan kepadaku. Ya Allah. Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam.Ya Allah. Ya Allah. sedang aku tidak tahu atau tahu. lalu aku tidak dapat mensyukuri sedang aku tidak tahu atau tahu. setiap kali Engkau memandangku dengan pandangan kasih sayang tetapi aku pejamkan mataku. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. sedang aku mengerti atau tidak. maka bertaubatlah aku dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. durhaka kepadamu sedang aku tidak mengerti atau mengerti. lalu Engkau tidak ridha. Ya Allah. perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sepanjang umurku. ¶ Ya Allah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. kebaikan-kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan aku tidak memujiMu. lalu aku salah gunakan. kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku.

maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. karena memohon kepada selain Engkau. sedang aku tidak mengerti atau mengerti. Engkaulah waris yang paling baik". jika aku bergantung kepada selain Engkau di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan. urusan-urusanku yang telah Engkau baguskan dengan anugerah Engkau dan pandanganku salah. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. Ya Allah. jika aku memohon pertolongan kepada selain Engkau. ya Tuhanku: "Janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri. Yang Hidup tegak kokoh. sedang aku tidak mengerti atau mengerti. bahwasanya aku menganiaya diri sendiri. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Ya Allah. demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang beriman" Zakariya ketika menyeru tuhannya. Ya Allah. maha suci Engkau. sedang aku tidak mengerti atau mengerti. Ya Allah. (firman Allah) : "Lalu Kami kabulkan dan Kami selamatkan dia dari kesusahan. jika aku tegelincir menyimpang dari jalan lurus (shirat). 4 . maka aku bertaubat dan berserah diri dengan mengucap : Laa ilaa ha illallah Muhammadur Rasuulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. dengan hak La ila ha illallah dan kemuliaannya Dan dengan hak kursi dan keluasannya Dan dengan hak 'Arsy dan keagungannya Dan dengan hak kalam dan berjalannya Dan dengan hak Lauh Mahfudh dan penjaga-penjaganya Dan dengan hak Timbangan (Mizan) dan dua matanya . sedang aku tidak mengerti atau mengerti. sedang aku tidak mengerti atau mengerti. Yang memiliki rahmat dan banyak anugerahNya. amal perbuatanku yang Engkau perpendek di dalam mengharap-harap rahmatMu.Ya Allah. Ya Allah. dalam kecelakaan dan bahaya. ¶ Ya Allah. banyak memberi dan Pemilik kerajaan.

¶ 5 . bahwasanya aku termasuk orangorang yang menganiaya diri. Pengurus dan Penolong. demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. kepadaNya aku bertawakkal. tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Allah-lah yang mencukupi aku. Dan dengan hak Shaleh dan untanya Dan dengan hak Luth dan pemikirannya Dan dengan hak Yunus dan ajakannya Dan dengan hak Danial dan kerahmatnya Dan dengan hak Zakariya dan kesuciannya Dan dengan hak Isa dan kejiwaannya Dan dengan hak pemimpin kami Nabi Muhammad Shallallahu ¶Alaihi Wassalam yang terpilih menjadi kekasihNya dan syafa'atnya Ya Allah. Dia pengurus 'Arsy yang Agung. (Firman Allah). Dan dengan hak Izrail dan terpilihnya Dan dengan hak Ridlwan dan surganya Dan dengan hak Malik dan nerakanya Dan dengan hak Adam dan terpilihnya Dan dengan Syits dan kenabiannya Dan dengan Nuh dan perahunya Dan dengan hak Ibrahim dan terpilihnya sebagai khalilullah Dan dengan hak Ishak dan keagamaannya Dan dengan hak Isma'il dan disembelihnya. Yang Hidup.Dan dengan hak Shirat dan kelembutannya Dan dengan hak Jibril dan kejujurannya Dan dengan hak Mikail dan belas kasihnya Dan dengan hak Israfil dan terompetnya. Maha Suci Engkau. Dan dengan hak Ya'kub dan kedukaannya Dan dengan hak Yusuf dan terasingnya Dan dengan hak Musa dan ayat-ayatnya Dan dengan hak Harun dan kehormatannya Dan dengan hak Hud dan kewibawaannya. sebaik-baik Pelindung. Lalu kami mengabulkannya dan menyelamatkannya dari kesusahan.

maka Insya Allah memperoleh anugerah dapat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Insya Allah mayyit ini dapat menjawabnya 6 . jika mayyit ini didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir mengajukan beberapa pertanyaan. cahaya 'ArsyNya yaitu junjungan kami . sejak zaman Nabi Adam dan Nabi-nabi lain belum pernah keturunan doa ini kecuali Engkau. selama 7 hari Insya allah akan lekas dapat menghafalkannya Jika ada orang meninggal dunia.Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Agung. maka tulisan saja diletakkan di rumah. maka mandilah keramas pada malam Jum·at dengan memakai wewangian. atau seumur hidup sekali. bacalah doa ini. Insya allah tidak akan kekurangan rezeki. Dan barangsiapa yang ingin berjumpa Rasulullah dalam mimpi. ditulis dalam mangkok putih diisi air. setahun sekali. serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Allah akan memberi ampunan segala dosanya. Shalawat Allah tetapkanlah kepada sebaik-baik makhlukNya. jika tidak dapat membaca. Note : Karena keterbatasan program penulisan harakat kasrah tegak ( ) diganti dengan ( ) Fadhilah Doa Akasyah Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq RA telah berkata : ´Pada suatu hari aku duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam di dalam masjd Madinah Al-Munawwaroh datanglah malaikat Jibril membawa doa Akasah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu ¶Alaihi Wassalam seraya berkata : ´Wahai Rasulullah yang aku bawa ini adalah doa Akasah. Ya Tuhan kami. Jika ada orang sakit gila atau sakit karena godaan syetan atau sakit panas dan dibacakan doa Akasah ini Insya Allah lekas sembuh. maka tulisah doa ini dengan ambar dan minyak kasturi serta minyak zakfaran. Barangsiapa yang ingin menghapalkan Al-Qur·an. Nabi dan pemberi syafaat bagi kami Muhammad Shallallahu ¶Alaihi Wassalam. keluarga dan para sahabat beliau semua dengan rahmatMu hai Dzat Yang paling belas kasihan. berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akherat. kemudian shalatlah 2 rakaat. Amin Amin (Semoga Allah mengabulkan permohonan kami ini. kemudian airnya diminum. Sesudah shalat membaca doa ini 5X dengan hati yang penuh ikhlas. Barangsiapa yang ingin tidak kekurangan rezeki. tulislah doa ini pada kain kafannya. hai Dzat yang mengurus alam semesta). Dan bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang dan ingin agar lekas dapat membayarnya dengan membaca doa ini.µ Barangsiapa yang membaca doa ini sehari sekali. Insya Allah lekas dapat membayarnya.

Insya Allah lekas kembali orang tersebut Sayyidina Utsman bin Affan berkata : ´Sesungguhnya aku dapat menghafalkan Al-Qur·an karena berkahnya doa ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA telah berkata : ´Aku kuat karena berkahnya doa iniµ. 7 .000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia seisinyaµ. atau seumur hidup sekali. 1 malaikat membawa alam nur / cahaya. Malaikat berkata : ´Jangan takut engkau. maka bacalah doa ini waktu akan pergi atau akan berlayar Insya Allah selamat dari marabahaya. atau lainnya pergi tanpa pamit/minggat maka lakukanlah sholat 2 rakaat dengan hati yang ikhlas karena Allah semata-mata. sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepadamu besok pada hari kiamat dan membukakan pintu surga untukmuµ. Jika akan bepergian atau pergi berlayar. isteri.000 malaikat dari langit membawa kebajikan. karena sebab membaca doa ini kamu dapat memperoleh kesentosaan dan anugerah dari Allah dapat menghafalkan Al-Qur·an dan Kitabµ. Doa ini apabila diamalkan setiap hari di waktu malam dengan hati yang ikhlas. Barang siapa yang membaca doa ini tiap hari 3 kali. setahun sekali. sesudah salam membaca doa ini.Allah berfirman : ´Sesungguhnya Aku malu menyiksa engkau karena ada doa ini dan menyebabkan ia lepas dari siksa kubur karena berkahnya doa ini Jika ada pembantu. Allahpun berfirman kepadanya : ´Wahai Fulan. Hasan Bashri RA berkata : ´Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda : bahwa seseorang tidak akan dapat memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang membaca doa iniµ. Barangsiapa yang membaca doa ini sehari sekali. maka tidak akan sakit kecuali sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia. maka Allah memerintah 70. sesudah membaca Al-Fatihah membaca surah al Ikhlas 3X. anak. Kata Malaikat Jibril : ´Sesungguhnya aku melihat Doa Akasyah ini tergantung di bawah Arasy selama 90. Barang siapa membaca doa ini maka Allah selalu melindungi rumahnya dari kebakaran. maka ia senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah 70. sebulan sekali. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq RA telah berkata : ´Rasulullah pernah bersabda kepadaku : ´Janganlah kau tinggalkan membaca doa Akasah ini. Syekh Sya·ban RA berkata : µ Aku mendengar dari sabda Rasulullah : barangsiapa yang berdoa dengan doa ini. serta mudah rezekinya dan memperoleh rahmat. jika ia meninggal dunia.000 malaikat yang ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur. sesungguhnya Aku malu menyiksa engkau karena engkau telah mengamalkan membaca doa akasah iniµ. maka pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama tgl 14 dan masuk surga tanpa disangka-sangka karena berkah doa ini.

bacalah doa ini. allah memberikan rahmat kepadanya. Para Nabi. 70. sebab apa orang ini dihormat oleh malaikat begitu banyaknya dan apa amalnya.Sayyidina Umar bin Khattab RA berkata : ´Rasulullah telah bersabda kepadaku : ´Wahai Umar. dan Malaikat memberi salam kepadanya yang jauhnya seperti bulan purnama tanggal 14. Jika orang yang membaca doa ini bangun dari kubur pada hari kiamat. maka malaikat yang banyaknya 9000 berada di depannya.000 malaikat berbuat kebajikan karena membaca doa ini. karena membaca doa ini kamu dapat memperoleh pahala yang sangat besar. Tiap mulut 1 memuji Allah dan semuanya itu diberikan kepada orang yang membaca doa ini. Dikutip dari Buku berjudul "Terjemah Majmu' Syarif (Jalan kemuliaan menuju kebahagiaan dunia & akherat)" 8 . mulut 70. 1 malaikat mempunyai kepala 70. 9000 berada di kirinya. Wali. Orang-orang yang berada di padang Mahsyar merasa tercengang. 9000 berada di kanannya. terus masuk surga bersam-sam orang yang membaca doa ini. Adapun malaikat kejadiannya dari mutiara putih. semuanya membawa bendera dari nur. 9000 berada di belakangnya.