Pendidikan jasmani

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Lompat ke: pandu arah, gelintar Rencana atau bahagian ini mungkin mengandungi bahan kajian peribadi atau tuntutan pendapat yang tidak disahkan.
Sila perbaiki rencana ini dengan menambah rujukan. Lihat laman perbincangan untuk maklumat lanjut. (Julai 2008)

Rencana atau bahagian ini perlu diwikikan untuk memenuhi mutu piawaian Wikipedia.
Harap anda perbaiki rencana ini dengan pautan yang sesuai.

Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahirankemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.

Isi kandungan
[sorok]
• • • • • • • • • • • • • •

1 Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 2 Maksud Pendidikan Kesihatan 3 Objektif Pendidikan Jasmani

3.1 Matlamat Pendidikan Kesihatan

4 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani? 5 Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan? 6 Kecergasan 7 Kecergasan Fizikal 8 Koordinasi 9 Berasaskan pelakuan motor 10 Kemahiran 11 Kesukanan 12 Kesihatan Diri dan Keluarga 13 Gaya Hidup Sihat 14 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

[sunting] Definisi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

keluarga dan komuniti. iaitu psikomotor. kognitif dan afektif. dan mengamalkan gaya hidup sihat [sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Jasmani? • • • Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan rakan. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. emosional dan estetik. bahan dan alatan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran [sunting] Apakah Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan? • • • Penglibatan murid secara penghayatan ilmu Interaksi dengan guru. rakan dan masyarakat Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran …==Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani== [sunting] Kecergasan . satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. [sunting] Maksud Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan merupakan suatu proses membekalkan atau menggunakan pengalamaan bagi mempengaruhi secara mendalam kefahaman. neuromaskular. budaya. Baley & Field (1976). Freeman (1977.Barrow (1971. sosial. 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama : Kognitif Mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian [sunting] Matlamat Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. [sunting] Objektif Pendidikan Jasmani Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviiti fizikal dan amalan kecergasan. intelektual. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. sikap dan amalan berhubung dengan kesihatan individu.

Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan berasaskan fizikal. perkahwinan dan keibubapaan [sunting] Gaya Hidup Sihat • • Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan.• • Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan . [sunting] Kesihatan Diri dan Keluarga • • Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. kerjaya etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. gimnastik. kekeluargaan Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. olahraga. pemakanan. seksualiti. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. pengurusan stres. [sunting] Kecergasan Fizikal [sunting] Koordinasi • • • • • • • • • • • Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa Respons Kepantasan [sunting] Berasaskan pelakuan motor Berasaskan kesihatan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan Otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan [sunting] Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan . kemahiran merancang. perasaan. pengurusan. pergerakan kreatif dan rekreasi [sunting] Kesukanan Konsep tunjang ini menitik beratkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. penyalahgunaan bahan dan pencegahan dadah . kekeluargaan.

Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_jasmani" Kategori: Rencana yang mengandungi kajian peribadi since Julai 2008 | Semua rencana yang mungkin mengandungi kajian peribadi | Rencana perlu diwikikan | Pendidikan Top of Form Khas:Gelintar Bottom of Form http://ms. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah 1. 2.wikipedia. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan 1. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.[sunting] Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas Diambil daripada "http://ms. .org/wiki/Pendidikan_jasmani TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN / PENASIHAT 6. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan 5. Memastikan adanya Perlembagaan dan Peraturan 3.

Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform 1. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahl 13.2. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan 5. Memastikan adanya Perlembagaan dan Peraturan 3. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat daerah / negeri / keban saan den an baik. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid 12. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform kepada Pengetua / Badan Induk 11. 7. Mengiringi ahli dalam lawatan atau . Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah 1. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan 10 . Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diuruskan dengan baik 9.

7. Menandatangani buku kehadiran ahli 16. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diuruskan dengan baik 9. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform 1. Menentukan papan kenyataan diujudkan dan diguna dengan sepenuhnya 1. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program 12. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan . Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili 17. Mencadangakan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan daripada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 1. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli 15.projek yang dijalankan 14. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat daerah / negeri / keban saan den an baik.

Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform kepada Pengetua / Badan Induk 11. Bertanggunjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli http://www.com/doc/3060361/PERANANTANGGUNGJAWAB-Ceramah-3 1.scribd. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili 17.10 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa Menentukan tiada unsur subversif tersebar di kalangan ahl 13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan 14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli 15. Menentukan papan kenyataan diujudkan dan diguna dengan sepenuhnya . Menandatangani buku kehadiran ahli 16.