. Husnuzan kepada Sesama Manusia Husnuzan kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berprasangka

baik kepada sesama manusia. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Nilai dan manfaat dari sikap husnuzan kepada manusia adalah: a. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. b. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. c. Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Husnuzan terhadap Sesama Manusia • Saling mengormati • Berbuat baik tehadap sesama • Generasi tua menyayangi generasi muda • Saling tolong-menolong dalam kebajikan Setiap Muslim/Muslimah, hendaknya membiasakan diri untuk berperilaku husnuzan baik terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama manusia. Seorang Muslim/Muslimah yang berperilaku husnuzan terhadap Allah SWT, tentu akan senantiasa bertakwa kepada-Nya, di mana pun dan kapan pun dia berada. Ia akan selalu bersyukur pada Allah SWT bila berada dalam situasi yang menyenangkan dan akan senantiasa bersabar bila berada dalam keadaan yang menyusahkan. Seorang Muslim/Muslimah yang berperilaku husnuzan terhadap dirinya sendiri tentu akan membiasakan diri dengan bersikap dan berperilaku terpuji yang bermanfaat bagi dirinya, seperti percaya diri, gigih, dan banyak berinisiatif yang positif. Demikian juga, setiap Muslim/Muslimah hendaknya membiasakan diri untuk berperilaku husnuzan terhadap sesama manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya allah, jika setiap Muslim/Muslimah dan setiap anggota masyarakat, telah membiasakan diri untuk berperilaku husnuzan dalam kehidupan sehari-hari, mereka kelak akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak.