1.

0 PENGENALAN

PENGHARGAAN Bismillahirrohmanirrohim. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Al-Hamdulillah, segala puji dan sanjungan ditujukan hanya kepada Allah s.w.t. yang telah menganugerahi para hamba-Nya dengan jalan yang lurus, iaitu agama fitrah, Islam yang suci. Selawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi ikutan serta teladan bagi umat sepanjang zaman; begitu juga kepada setiap ahli keluarga, sahabat dan pengikut setianya. Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan izinnya, kami dapat menyempurnakan BUKU LOG BOLA TAMPAR ini. Buku log ini adalah hasil pembelajaran yang telah kami pelajari sepanjang 14 minggu pengajian. Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada En. Ezzad Bin Ghuzlan pensyarah UKS1081 ( bola tampar ), kerana kesudian beliau memberi tugasan buku log ini kepada kami. Jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang banyak membantu kami dalam menyempurnakan buku log ini. Pelbagai ilmu berkaitan dengan bola tampar telah kami pelajari sepanjang menyiapkan buku log ini. Pelbagai ilmu tentang bola tampar telah kami muatkan di dalam buku log ini. Semoga buku log ini dapat memberi pengetahuan yang luas kepada pembacanya.

nama NAPSIAH BINTI ABDUL RAHMAN NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM

1

BIODATA PENULIS

NAMA : NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM I.D PELAJAR : D20101037312 PROGRAM : PENDIDIKAN KIMIA KOD PROGRAM : AT-13 FAKULTI : SAINS DAN MATEMATIK SESI : 2010 / 2011 LEPASAN MATRIKULASI / STPM : PUSAT ASASI SAINS U. MALAYA KEDIAMAN SEKARANG : KOLEJ KEDIAMAN HARUN AMINURRASHID

NAMA : I.D PELAJAR : PROGRAM : KOD PROGRAM : FAKULTI : SESI : LEPASAN MATRIKULASI / STPM : KEDIAMAN SEKARANG :

2

NAMA : I.D PELAJAR : PROGRAM : KOD PROGRAM : FAKULTI : SESI : LEPASAN MATRIKULASI / STPM : KEDIAMAN SEKARANG :

3

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL (RI)

Pengesahan Ketua Jabatan: Tarikh : Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

PUSAT KOKURIKULUM Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jumlah Kredit Prasyarat : : : : : : : Pusat Kokurikulum 2 2009/2010 BOLA TAMPAR UKS 1081 1 Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama E-mail Nombor Telefon

: Ezzad Bin Ghuzlan : ezzad@upsi.edu.my : +6012-4666481

4

Nombor Bilik

: B3-B016

SINOPSIS KURSUS: Kursus ini berfokuskan pada analisis lakuan motor pelajar terhadap kemahirankemahiran asas dalam permainan bola tampar, konsep ansur maju dalam pengajaran dan pembelajaran, perancangan kaedah mengajar dan mengelolaan latihan kemahiran. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasi teori, prinsip, undang-undang permainan dan strategi dalam permainan bola tampar

HASIL PEMBELAJARAN 1. Bermain bola tampar dengan kemahiran asas dan mengamalkan peraturan permainan. 2. Mempamerkan profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika semasa mengelolakan pertandingan sukan bola tampar. 3. Cekap mengurus dan mengelola kejohanan sukan bola tampar dengan penubuhan dan perlaksanaan pelbagai jawatankuasa penganjuran. 4. Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti dan pengelolaan sukan bola tampar. 5. Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat tentang permainan dan asas kepegawaian sukan bola tampar. 6. Memiliki sijil asas kepegawaian / kejurulatihan.

RUJUKAN UTAMA

:

5

Pengarang/ Badan

Tahun

Judul

Lokasi Penerbit

Penerbit

2003 Dearing, J

Volleyball Fundamental: A better way to learn the basics Springfields

Human Kinetics.

RUJUKAN TAMBAHAN Pengarang/ Badan 1993 Teng Boon Tong Tahun

: Judul Lokasi Penerbit Panduan Pengajaran Balakong, Kemahiran Asas Selangor Permainan Longman Penerbit

1994 Viera B. L, Perguson B.J

Bola Tampar Meniti Tangga Kejayaan Champaign

Federal Publication Sdn. Bhd.

Rujukan Internet

: www.volleyball.org/rules/ www.volleyball.com

KAEDAH PENGAJARAN Bil 1

: Catatan 2 Jam

Aktiviti Sesi Amali (demonstrasi dan perbincangan)

KAEDAH PENERAPAN KI

Aktiviti

KOM

KBPM

PBPM

PSK

PIM

ETIK

KU

6

Buku Manual Kehadiran Pengurusan & pengelolaan

/ / / / /

Petunjuk : KOM : Kemahiran Berkomunikasi KBPM : Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM : Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK PIM : Kemahiran Kerja Berpasukan : Kemahiran Kepimpinan

ETIK : Etika Profesional KU : Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Bil 1 2 3 Ujian Kemahiran Pengurusan Organisasi Kerja Kursus - Buku Manual Kritik journal Ujian / Kuiz Sahsiah / disiplin Jumlah Perkara Markah 30 10 20

4 5 6

10 20 10 100

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

7

Gred
A AB+ B BC+ C CD+ D F

Julat Markah
80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34

Nilai Gred
4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0

PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH

Skala 5 4 3 2 1

Kriteria Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu dibaiki

8

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU

Aktiviti Mng 1 1. Pengurusan dan organisasi kelas : 1. Menjelaskan sejarah serta peralatan permainan bola tampar dengan betul. mbahagian Kumpulan emberi Rancangan Instruksional kepada pelajar rja Kursus Ke M Pe 2. Menjelaskan Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul. 3. Amali Servis 2. Tugasan 1. Soal Jawab Tajuk Kuliah Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran

Kemahiran Insaniah

Rujukan

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul es/

2. Orientasi Kursus: Pengenalan kepada permainan

9

Bola Tampar: - Sejarah permainan Bola Tampar - Peralatan - Pakaian - Gelanggang - Etika

3. Teori : Undang-undang
permainan

4. Pengenalan kepada Kaedah memanaskan badan dan latihan memanaskan badan khusus dalam Bola Tampar

10

2

Teori:

1. Undang – undang permainan (Chapter 2 – Pemain) 2. Aplikasi pembelajaran motor dalam permainan bola tampar.

1. Menjelaskan Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul.

Demonstrasi

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn

Amali

Aktiviti Amali 2. Melakukan 10 kali daripada 15 kali percubaanservis bawah 1. Memanaskan badan dan latihan memanaskan badan khusus dalam Bola Tampar tangan dengan menggunakan teknik yang betul. Berpasangan

the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

3. Melakukan 3 fasa lakuan servis
2. Amali : Servis (bawah tangan) - Fasa lakuan yang terlibat dengan menggunakan teknik yang betul.

11

- Titik sentuhan tangan dan bola

4. Menjelaskan secara lisan
tentang aspek pembelajaran motor jenis (jenis otot yang terlibat) dalam servis bawah tangan.

- Projectile dalam servis
bawah tangan

- Kuasa letupan dalam servis
bawah tangan

3. Latih tubi kemahiran servis bawah tangan.

5. Menjelaskan aspek biomekanik yang terlibat dalam servis bawah tangan.

Bacaan chapter 3-serving Skills (m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

12

3 Teori: : Undang – undang permainan ( Chapter 3 – Format pemainan) 1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul Amali Aktiviti Berpasangan 1. Memanaskan badan dan latihan memanaskan badan khusus dalam Bola Tampar 1. Melakukan 10 kali daripada 15 kali percubaan servis atas kepala dengan tepat dan betul. Amali Demonstrasi KOM PIM Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

2. Amali : Servis (atas kepala) - Fasa lakuan yang terlibat - Titik sentuhan tangan dan bola

2. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran atas kepala dengan menggunakan teknik yang betul.

- Projectile dalam servis atas
kepala

3. Menjelaskan konsep sistem tuas yang terlibat dalam servis atas kepala.

- Kuasa letupan dalam servis

13

atas kepala - Teknik “top spin” 4. Menjelaskan jenis kuasa yang terlibat dalam melakukan servis. Kombinasi dua kemahiran 1. Latih tubi kemahiran servis bawah tangan. 2. Latih tubi servis atas kepala

Bacaan chapter 3-serving Skills (m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

14

4

Teori: : Undang – undang permainan ( Chapter 3 – Format pemainan)

1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul

Demonstrasi

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn

Amali

Amali

Aktiviti Berpasangan

the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

1. Memanaskan badan dan latihan memanaskan badan khusus dalam Bola Tampar

1. Melakukan 10 kali daripada 15 kali percubaan servis atas kepala dengan tepat dan betul.

2. Amali : Servis (atas kepala) - Fasa lakuan yang terlibat - Titik sentuhan tangan dan bola

2. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran atas kepala dengan menggunakan teknik yang betul.

- Projectile dalam servis atas
kepala

3. Menjelaskan konsep sistem tuas yang terlibat dalam servis atas

15

- Kuasa letupan dalam servis
atas kepala - Teknik “bola gelombang”

kepala.

4. Menjelaskan jenis kuasa yang terlibat dalam melakukan servis.

Kombinasi dua kemahiran 1. Latih tubi kemahiran servis atas kepala ”top spin”. 2. Latih tubi servis atas kepala ”bola gelombang”

Bacaan chapter 3-serving Skills (m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc 5

16

KOM Teori : 1. Undang – undang permainan (Chapter 4 – aksi permainan) 1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul Amali Demonstrasi PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College:

2. Aplikasi biomekanaik dalam
permainan bola tampar

2. Melakukan 8 kali daripada 10 Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas (Menyangga) kali percubaan hantaran menyangga dengan tepat dan betul 1. Kemahiran asas bola tampar. Cara melakukan ketiga-tiga fasa lakuan servis. 3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran menyangga dengan menggunakan teknik yang betul. 2. Teknik dan cara menerima bola servis. enyangga M 4. Menjelaskan konsep hukum newton yang terlibat dalam aktiviti mengumpan.

Aktiviti Berpasangan

Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

17

Kombinasi tiga kemahiran 1. Latih tubi servis bawah tangan, atas kepala & menyangga

5. Melakukan teknik menyangga forearm pass dengan menggunakan teknik yang betul.

Bacaan : Chapter 4-receiving serve (m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

6

18

Teori : 3. Undang – undang permainan (Chapter 4 – aksi permainan) 1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul Aktiviti Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas (hantaran atas kepala) 2. Melakukan 10 kali daripada 15 kali percubaan hantaran menyangga dengan tepat dan 1. Kemahiran asas bola tampar. Cara melakukan ketiga-tiga fasa lakuan servis. 3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran atas kepala dengan 2. Teknik dan cara menerima bola servis. ntaran atas kepala Ha 4. Menjelaskan konsep hukum newton yang terlibat dalam aktiviti mengumpan. menggunakan teknik yang betul. betul Berpasangan Amali Demonstrasi

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

4. Aplikasi biomekanaik dalam
permainan bola tampar

19

Kombinasi tiga kemahiran 1. Latih tubi servis bawah tangan & atas kepala. 5. Melakukan teknik overhead pass dengan menggunakan teknik yang betul.

Bacaan : Chapter 4-receiving serve (m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

7

20

Teori : Undang – undang permainan (chapter 5 )

1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola

Demonstrasi

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn

Amali

Amali : Kemahiran : setting (Mengumpan pendek)

Tampar dengan betul Aktiviti

the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul

2. Melakukan 3 fasa lakuan
1. Teknik genggaman tangan dan sentuhan dengan bola. umpanan dengan menggunakan teknik yang betul.

Berpasangan

2. Kemahiran asas bola tampar cara hantaran dan orientasi bola dan badan.

3. Melakukan 8 kali daripada 10
kali percubaan kemahiran umpanan dengan tepat dan betul.

es/

3. Kemahiran melakukan umpanan Short set

Kombinasi empat kemahiran

21

1. Latih tubi servis bawah tangan 2. Latih tubi servis atas kepala 3. Latih tubi menyangga 4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 3142) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

8 Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan UndangDemonstrasi KOM Dearing, J. (2003)

22

permainan (chapter 5 )

undang dan peraturanperaturan serta etika dalam Amali

PIM

Volleyball Fundamentals: A better way to learn

Amali : Kemahiran : setting (Mengumpan pendek)

permainan Bola Tampar dengan betul Aktiviti Berpasangan

the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

1. Teknik genggaman tangan dan sentuhan dengan bola.

2. Melakukan 3 fasa lakuan
umpanan dengan menggunakan teknik yang

4. Kemahiran asas bola tampar cara hantaran dan orientasi bola dan badan.

betul.

3. Melakukan 8 kali daripada
10 kali percubaan kemahiran

5. Kemahiran melakukan umpanan Long set

umpanan dengan tepat dan betul.

Kombinasi empat kemahiran

1. Latih tubi servis bawah

23

tangan 2. Latih tubi servis atas kepala 3. Latih tubi menyangga 4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 3142) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

9 Teori : Undang – undang 1. Menjelaskan UndangKOM Dearing, J. (2003)

24

permainan (chapter 5 )

undang dan peraturanperaturan serta etika dalam

Demonstrasi

PIM

Volleyball Fundamentals: A

Amali : Kemahiran : Overhead Pass/ setting (Mengumpan)

permainan Bola Tampar dengan betul

Amali

better way to learn the basics,

Aktiviti

Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

2. Melakukan 3 fasa lakuan
1. Teknik genggaman tangan dan sentuhan dengan bola. umpanan dengan menggunakan teknik yang betul. 6. Kemahiran asas bola tampar cara hantaran dan orientasi bola dan badan.

Berpasangan

3. Melakukan 10 kali daripada
15 kali percubaan kemahiran umpanan dengan tepat dan

7. Kemahiran melakukan umpanan Back set

betul.

Kombinasi empat kemahiran

25

1. Latih tubi servis bawah tangan 2. Latih tubi servis atas kepala 3. Latih tubi menyangga 4. Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 3142) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

10 Teori : 1. Undang – undang permainan. 1. Menjelaskan Undang-undang dan peraturan-peraturan serta Demonstrasi KOM PIM Dearing, J. (2003) Volleyball

26

2. Aplikasi pembelajaran motor dalam permainan bola tampar.

etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul

Amali

Fundamentals: A better way to learn

Aktiviti 2. Melakukan 10 kali daripada 15 Berpasangan

the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

Amali : Kemahiran Menghadang

kali percubaan hantaran menyangga dengan tepat dan

-

Teknik Lakuan Ansur maju Teknik hadangan

betul

3. Melakukan 3 fasa lakuan hantaran atas kepala dengan menggunakan teknik yang betul.

seorang Teknik hadangan

berkumpulan 4. Menjelaskan konsep hukum Kombinasi limat kemahiran newton yang terlibat dalam aktiviti mengumpan. 1. latih tubi servis bawah tangan 2. Latih tubi servis atas kepala 5. Melakukan teknik menyangga forearm pass dan overhead pass

27

3. latih tubi menyangga 4. latih tubi mengumpan 5. latih tubi menghadang.

dengan menggunakan teknik yang betul.

Bacaan chapter 7-blocking (m/s 5564) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

11 Dearing, J. (2003) Teori : 1. Undang – undang 1. Menjelaskan Undang-undang Demonstrasi KOM Volleyball

28

permainan 2. Aplikasi biomekanik dalam permainan bola tampar 3. Aplikasi pembelajaran motor dalam permainan bola tampar.

dan peraturan-peraturan serta etika dalam permainan Bola Tampar dengan betul Aktiviti 2. Melakukan 3 kali daripada 5 kali percubaan merejam dengan tepat dan betul Berpasangan Amali

PIM

Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

3. Melakukan 3 fasa lakuan merejam kepala dengan Amali : Kemahiran Rejaman / Spiking t spike rd spike ping spike ta 5. Melakukan teknik merejam dengan menggunakan teknik yang ha sof 4. Menjelaskan konsep kuasa yang terlibat dalam kemahiran merejam. menggunakan teknik yang betul.

29

betul. Kemahiran melakukan umpanan

-

Teknik lakuan Ansur maju Latih tubi kemahiran

Kombinasi tujuh kemahiran

Bacaan chapter 6-Attacking (m/s 43-54) oleh Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc

12

30

Ujian Kemahiran Asas

1. Mengaplikasi kemahiran asas bola tampar yang telah dipelajari

Ujian kemahiran

KOM PIM

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

-

Servis bawah tangan Servis atas kepala Menyangga Mengumpan Merejam menghadang

13 Ujian Kemahiran Asas 1. Mengaplikasikan kemahiran asas bola tampar yang telah Servis bawah tangan Servis atas kepala Menyangga Mengumpan Merejam dipelajari Ujian kemahiran KOM PIM Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics

31

-

menghadang

Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

Pengelolaan Pertandingan / Kursus Asas Bola Tampar

1. Memperoleh kelayakan sebagai jurulatih/kepegadilan yang diiktiraf oleh MAVA. 2. mengaplikasi kemahiran

Aktiviti penganjuran

KOM PIM PSK

Dearing, J. (2003) Volleyball Fundamentals: A better way to learn the basics, Springfield College: Human Kinetics

14 @ -

Ku

pengurusan pertandingan

rsus kepengadilan Bola Tampar

Ku

Publishers, Inc www.volleyball.org/rul es/

rsus kejurulatihan Bola Tampar ngelolaan pertandingan Bola Tampar Pe

32

1.1 SEJARAH PERKEMBANGAN BOLA TAMPAR DUNIA Terdapat beberapa versi berkenaan asal usul bola tampar. Ia dikatakan berasal dari Itali pada zaman pertengahan tetapi telah diadaptasikan oleh orang Amerika lalu menjadi permainan Amerika Syarikat. Dari negara Itali, permainan itu diperkenalkan pada tahun 1893 di negara Jerman dan digelar sebagai Faust Ball. Pada tahun 1895 pula, William G. Morgan mengubah permainan Jerman ini lalu mencipta permainan bola tampar. Versi lain adalah berkaitan dengan suatu permainan Minton yang dibawa ke negara Amerika Syarikat pada tahun 1895 oleh David McConnaughly Jr. Penggambaran permainan Minton adalah serupa dengan permainan Morgan yang dipanggil Mintonettee, kecuali, ia menggunakan satu bet untuk menghantar bola melintasi jaring. Versi popular pula dicipta oleh William G. Morgan, seorang pengarah jasmani Y.M.C.A di Holyoke, Massachusetts pada tahun 1895. Pada 1896, dua pasukan yang setiap satunya mengandungi lima orang pemain telah mengambil bahagian buat pertama kalinya dalam permainan sebenar mintonnette di Springfield, Massachusetts. Ketika permainan sedang berlangsung, kira-kira setahun kemudian, seorang pensyarah telah menyuarakan pendapatnya bahawa lelaki yang sedang bermain kelihatan seolah-olah menampar bola bolak-balik melintasi jaring, maka permainan ini lebih sesuai dipanggil sebagai bola tampar. Morgan menyukai pandangan itu lantas menukar nama permainan tersebut.

33

Bola yang pertama kali digunakan merupakan tiub daripada bola keranjang, namun Morgan mendapati ia terlalu ringan dan lambat. Beliau cuba menggunakan bola keranjang tetapi terlalu besar dan berat. Memandangkan ibu pejabat syarikat Spalding terletak di Holyoke, dan syarikat itu menghasilkan peralatan sukan, Morgan meminta A.G Spalding menghasilkan bola untuk permainan ciptaannya. Maka satu bola khas telah dihasilkan untuk sukan ini pada tahun 1900. Dalam meniti perkembangan bola tampar, kelemahan paling ketara ialah dari segi popularitinya kerana peraturan kerap berubah-ubah. Jurulatih menghadapi kesukaran mengajar permainan bola tampar kerana peraturan permainan ini berubah setiap beberapa tahun. Kebanyakan perubahan melibatkan bola yang digunakan serta saiz gelanggang. Bilangan pemain di setiap gelanggang bergantung kepada keluasan ruang yang ada, dan pemain tidak bertukar tempat secara bergilir. Pada masa dahulu, peralatan dan peraturan permainan sangat mudah. Peraturan permainan yang pertama telah disiarkan dalam sebuah artikel di dalam “YMCA Athletic Handbook” pada 1897. Gelanggang pula berukuran 40 kaki dan 80 kaki (12 meter dan 24 meter) dengan net yang membahagikan gelanggang dipasang pada ketinggian 6 kaki sehingga 6 ½ kaki (1.8 meter hingga 2 meter). Setiap pasukan mempunyai empat pemain dan setiap permainan mempunyai empat inning. Penservis menggunakan bet untuk melakukan servis bola melintasi jaring. Jika servis gagal melintasi jaring, ia dianggap servis salah dan penservis keluar (tamat). Sekiranya penservis tersebut merupakan pemain terakhir dalam pasukannya yang melakukan servis, pasukannya keluar (tamat). Servis, serta hantaran balas, perlu dipukul sangga (voli), dan bukan dimainkan dua kali 34

berturut-turut oleh pemain yang sama. Hanya penservis boleh mendapatkan mata untuk pasukannya. Permainan ini kemudiannya diubahsuai bagi membolehkan bilangan pemain dalam sesuatu pasukan tidak terhad kepada sesuatu jumlah. Permainan merangkumi pergerakan bola yang tidak henti-henti melintasi jaring, iaitu satu kombinasi permainan tenis dan bola baling. Permainan diteruskan dengan hantaran bola bolak- balik sehinggalah satu pasukan gagal membalas hantaran bola atau bola itu mencecah lantai. Ini dikira sebagai satu skor bagi satu pasukan, atau satu “penservis keluar” (kini, istilah yang digunakan ialah “sebelah keluar”) untuk pasukan lawan. Pada 1896, sukan ini juga diperkenalkan di Dayton. Ohio, dan kebanyakan peraturan diubah. Ketinggian jaring diselaraskan kepada 7 kaki 6 inci (2.3 meter); kelecek dihapuskan dan setiap permainan dimainkan sehingga ke mata 21. Bola tampar terus popular dengan cepat di seluruh dunia. Permainan ini diperkenalkan ke negara Filipina dan China pada tahun 1910, ke Jepun pada 1913, ke Siberia dan tentera Poland pada 1915, ke Uruguay pada 1916, ke Brazil pada 1919, dan Syria pada 1922. Di Filipina, lebih kurang pada 1916, satu stail pertahanan menghantar bola dengan lambungan melengkung tinggi untuk dipukul oleh pemain lain, iaitu umpan dan rejam, diperkenalkan. Pemain di negara itu juga memperkenalkan hantaran “bomba”, atau “kill” dan menggelar orang yang membuat hantaran bola itu sebagai “bomberino”. Pada 1919, Pasukan Tentera Ekspedisi Amerika (American Expeditionary Forces) telah mengagihkan hampir 16 000 bola tampar kepada tentera negara itu serta

35

sekutunya. Pengarah YMCA telah dihantar ke Eropah pada penghujung Perang Dunia Pertama iaitu lebih kurang pada 1919 untuk membantu dalam pemulihan tentera bersekutu, telah memperkenalkan permainan bola tampar di kebanyakan negara Eropah. Ini merupakan rangsangan utama pengembangan sukan ini di peringkat antarabangsa. Pada 1920, peraturan tiga sentuhan setiap sebelah dan serangan barisan belakang dilaksanakan. Pada 1920-an dan 1930-an, banyak university di Amerika Syarikat mula mengadakan kelas bola tampar serta menubuhkan pasukan dalaman kolej. Pada 1949, Florida State University menjadikan bola tampar sebagai sukan universiti bagi kaum lelaki, dan merupakan yang pertama menawarkan biasiswa bola tampar dan jurulatih sepenuh masa di negara itu. Pada 1952, NCAA bersetuju untuk membiayai permainan bola tampar dan menganjurkan kejohanan kebangsaan. Persatuan Kebangsaan Olahraga Antara Kolej (National Association of Intercollegiate Athletics) atau ringkasnya NAIA, menjadi tuan rumah kejohanan bola tampar buat pertama kalinya pada 1967. Pada 1974, Persatuan Kebangsaan Persatuan Sekolah Tinggi (National Federation of High School Association/ NFHS) telah mempromosikan kejohanan negeri pada peringkat kebangsaan. YMCA mempunyai pengaruh kuat dalam bola tampar dalam tempoh 20 tahun pertama perkembangan sukan ini. Pada 1920, kejohanan kebangsaan pertama YMCA diadakan di Brooklyn, New York, dan 27 pasukan dari 11 negeri mengambil bahagian.

36

Pada 1925, Persatuan Olahraga Amatur (AAU) mula menguasai permainan ini, dan pada 1928, Persatuan Bola Tampar Amerika Syarikat (USVBA) ditubuhkan bagi mentadbir dan mengurus permainan ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa kerana pertandingan dan peraturan perlu diadakan. Kejohanan Terbuka Amerika Syarikat yang pertama telah diadakan dan penyertaan juga dibuka kepada pasukan bukan YMCA. USVBA merupakan ahli cawangan Federation Internationale de Volleyball (FIVB) yang ditubuhkan pada 1947 di Paris, Perancis. Pada 1948, kejohanan bola tampar tepi pantai dua sepasukan diadakan buat pertama kalinya. USVBA membiayai Kejohanan Terbuka Wanita Kebangsaan yang julung kali diadakan pada 1949, Kejohanan Tentera Kebangsaan dari tahun 1952 ke tahun 1964, dan Kejohanan Kolej Kebangsaan pada tahun 1949. Pada tahun 1949 juga, USVBA menambahkan kategori (division) kolej bagi pasukan kolej yang bertanding. Bagaimanapun, dalam tempoh 10 tahun yang pertama, pertandingan kolej amat kurang. Pelajar dan guru yang berminat membentuk pasukan masing-masing. Banyak pasukan dibubarkan apabila pemain yang berminat menamatkan pengajian. Pasukan berdaya saing terdapat di merata tempat, dan tiada badan pentadbiran khusus untuk memberi kepimpinan dalam sukan bola tampar pada peringkat ini. Menjelang 1951, bola tampar dimainkan oleh lebih 50 juta orang setiap tahun di lebih 60 negara di seluruh dunia. Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) menyenaraikan bola tampar sebagai Sukan Olimpik pada 1957 dan mengambil keputusan untuk memasukkan sukan ini ke dalam pertandingan Olimpik pada 1964.

37

Pada 1959, Persatuan Sukan Universiti Antarabangsa (FISU), menganjurkan Sukan Universiti buat pertama kalinya di Turin, Itali. Bola tampar merupakan antara lapan acara yang dipertandingkan. Pada tahun 1960, beberapa institusi di Midwestern menubuhkan Persatuan Bola Tampar Antara Kolej Midwest (MIVA), dan pada 1964 Persatuan Bola Tampar Antara Kolej di Southern California ditubuhkan. Pada tahun 1960, teknik baru diserapkan dalam permainan, termasuk rejam lembut (dink), hantaran bawah lengan (bump), blok di jaring, dan terpa (dive) dan pusing (roll) untuk bertahan. Bola yang digunakan dalam Sukan Olimpik 1964 diperbuat daripada serpihan getah yang mempunyai panel kulit. Bola yang hampir serupa digunakan pada hari ini. Pada tahun 1986, Persatuan Bola Tampar Profesional Wanita (WPVA) telah ditubuhkan, dan pada 1987, FIVB mengadakan Siri Kejohanan Dunia Bola Tampar Pantai (Beach Volleyball World Championship). Dalam tahun 1990 Liga Dunia diadakan, yang disertai pasukan dari seluruh dunia bagi memenangi hadiah wang tunai yang banyak. Pada 1992, Pertandingan Bola Tampar Pantai Empat Sepasukan dimulakan di Amerika Syarikat. Bola tampar merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada 1995. Pada 1996, bola tampar pantai dimasukkan ke dalam Sukan Olimpik secara rasmi. Walaupun berasal dari Amerika Syarikat namun bola tampar disambut baik d seluruh dunia. Antara sukan popular yang disertai, ranking bola tampar berada hanya di belakang bola sepak. Kini, lebih 46 juta rakyat Amerika bermain bola tampar. Di seluruh dunia pula, 800 juta pemain mengambil bahagian dalam bola tampar sekurang-kurangnya seminggu sekali.

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN BOLA TAMPAR MALAYSIA 38

Di Malaysia, permainan bola tampar telah diperkenalkan oleh pasukan pelawat iaitu pasukan pemain dari Hong Kong dan Negara China pada tahun 1930-an. Pada ketika itu, banyak perlawanan persahabatan dan pertunjukan bola tampar telah diadakan di bandar-bandar utama seperti Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Singapura atas usaha persatuan dan kelab kebajikan di Tionghua yang wujud pada masa tersebut. Permainan bola tampar di Malaysia adalah dikawal dan di bawah pengelolaan Kesatuan Bola Tampar Amatur Malaysia (MAVA - Malaysian Amateur Volleyball Association) yang ditubuhkan pada tahun 1959. Pada tahun 1990-an, pelbagai program perkembangan bola tampar dan kejohanan kebangsaan bola tampar yang berjaya telah diperkenalkan dan dilaksanakan di Malaysia. Permainan bola tampar mini (bawah 12 tahun) telah diperkenalkan dan diperkembangkan permainannya. Permainan bola tampar adalah merupakan salah satu acara sukan yang dipertandingkan oleh pasukan sekolah di bawah kelolaan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM). Permainan Bola Tampar Pantai Kebangsaan pula telah diperkenalkan pada 1992 di Malaysia. Pada tahun 1993 pula, Liga Semi-pro pula diperkenalkan di Malaysia.

1.3 JENIS-JENIS PERMAINAN BOLA TAMPAR Terdapat tiga jenis permainan bola tampar iaitu bola tampar dewan, bola tampar mini dan juga bola tampar pantai.

39

4.0 BAGAIMANA UNTUK BERMAIN BOLA TAMPAR 4.1 PERATURAN ASAS BOLA TAMPAR Kawasan Permainan : Kawasan permainan merangkumi gelanggang permainan dan zon bebas. Dimensi Gelanggang permainan adalah sebuah segiempat tepat bersimetri berukuran 18 x 9 meter, dikelilingi oleh satu zon bebas sekurang-kurangnya 3m lebar dan dengan suatu ruang bebas dari sebarang gangguan yang tingginya sekurangkurangnya 7m dari permukaan permainan. Untuk pertandingan dunia FIVB ,zone bebas hendaklah berukuran sekurang-kurangnya 5m dari garisan tepi dan 8m dari garisan belakang. Ruang bebasnya hendaklah sekurang-kurangnya 12.5m tinggi dari permukaan permainan.

Permukaan Permainan : Permukaan mestilah rata ,mengufuk dan sekata. Untuk pertandingan dunia FIVB ,hanya permukaan kayu atau bahan sintetik sahaja dibenarkan.Semua permukaan mestilah terlebih dahulu diluluskan oleh FIVB. Permukaan permainan mestilah bebas dari sebarang punca-punca yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pemain. Adalah tidak dibenarkan bermain di atas permukaan yang kasar atau licin. Bagi gelanggang dalam dewan,permukaan permainan mestilah berwarna cerah. Untuk pertandingan dunia FIVB ,warna putih bagi

40

garisan dan warna yang berlainan bagi gelanggang permainan dan zon bebas adalah diperlukan. Bagi gelanggang terbuka di luar, kecuraman 5mm semeter dibenarkan untuk pengaliran air. Garisan gelanggang yang diperbuat daripada bahan pejal tidak dibenarkan.

Peralatan : Peralatan permain terdiri daripada jersi, seluar pendek dan kasut sukan. Jersi,seluar pendek dan stokin mestilah seragam ,bersih dan sama warna untuk satu pasukan. Semasa pertandingan dunia FIVB untuk dewasa,warna kasut mestilah seragam untuk sesuatu pasukan tetapi jenamanya boleh berbeza warna. Kasut mestilah ringan dan mudah lentu dengan tapak getah atau kulit tanpa tumit. Jersi pemain mestilah bernombor dari 1 hingga 18 terangkum. Nombor-nombor tersebut mesti dilekatkan pada tengah bahagian depan dan belakang. Warna nombor mestilah jelas dan muda dibeza daripada warna jersi dan mempunya ketinggian minimum 10cm di depan dan 1cm di belakang.Lebarnya jalur yang membentukkan nombor-nombor tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2cm.

Bola : Bola hendaklah berbentuk sfera, diperbuat daripada suatu lapisan kulit yang mudah lentur dengan satu pundi getah atau bahan yang serupa di dalamnya. Warna bola mestilah seragam dan cerah. Ukur lilitnya mestilah diantara 65-67 cm, mempunyai berat diantara 260-280 gram dan tekanan di dalamnya pula mestilah diantara 0.30-0.325g/cm.

41

Pertukaran Yang Dibenarkan : Jika kedua-dua pasukan tiba untuk sesuatu perlawanan dengan memakai jersi yang sama warna ,maka pasukan tuan rumah mesti tukar jersinya .Di gelanggang berkecuali, pasukan yang disenaraikan terdahulu pada jadual pertandingan mesti menukar jersinya. Referi pertama boleh membenarkan seorang atau beberapa orang pemain : Bermain tanpa kasut. Menukar jersi yang basah semasa selangan set atau selepas penggantian pemain,dengan syarat jersi baru itu mempunyai warna,corak dan nombor yang sama. Dalam cuaca yang sejuk ,referi pertama boleh membenarkan pasukan bermain dengan pakaian latihan, dengan syarat mempunyai warna dan corak yang sama bagi keseluruhan pasukan dan dinomborkan dengan betul.

Objek dan Pakaian yang Dilarang : Adalah dilarang memakai objek-objek yang boleh menyebabkan kecederaan atau memberi sesuatu kelebihan yang tidak semula jadi kepada pemain. Pemain boleh memakai cermin mata atau risiko sendiri. Adalah tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang tidak mempunyai nombor yang rasmi atau warna yang berbeza daripada pemain lain.

Kesalahan-kesalahan Dalam Memainkan Bola : Pukulan Empat Kali. Sesuatu pasukan didapati melakukan kesalahan jika memukul bola sebanyak empat kali (tidak termasuk bola yang dihadang) sebelum menghantarkannya semula ke pihak lawan. Bola Dipegang. Kesalahan berlaku jika seseorang pemain didapati tidak memukul bola dengan jelas atau memegang dan melambung bola. Sentuhan Dua Kali. Kesalahan juga berlaku apabila seseorang pemain memukul bola dua kali berturut-turut atau bola itu menyentuh 42

beberapa bahagian badan secara berturut-turut (kecuali pukulan penerimaan bola pertama). Menyeberangi Jaring. Semasa mengadang, seseorang pengadang boleh menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan membuat pukulan serang. 4.2 STRATEGI

4.2.1 PENGENALAN Sebagai seorang jurulatih, adalah penting untuk memahami strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan bola tampar. Menguasai kemahiran permainan tanpa sebarang strategi tidak akan membolehkan sesuatu pasukan mempersembahkan suatu permainan yang berkesan dan juga tidak akan selalunya membawa kejayaan kepada pasukan. Berikut adalah beberapa strategi asas dan aspek yang perlu difahami untuk membina suatu pasukan yang terlatih : 1. Formasi pasukan dan pemain. 2. Cara menggunakan kemahiran secara berkesan 3. Cara menggunakan penggantian (substitution) dengan berkesan.

4.2.2 PEMBENTUKAN PASUKAN

KEDUDUKAN PASUKAN ( POSITIONING ) Satu pasukan bola tampar terdiri daripada enam pemain, tiga pemain di barisan depan dan tiga pemain di barisan belakang. Gelanggang bola tampar dibahagikan kepada

43

enam kawasan atau zon bermain. Keenam-enam pemain bergerak mengikut urutan secara bergilir-gilir apabila pasukannya memenangi servis. Pemain bergerak mengikut arah ikut jam dan ia akan menunjukkan urutan di mana pemain-pemain akan membuat servis. Pemain-pemain di hadapan dikenali sebagai pemain-pemain fawad. Bergantung

kepada posisi tetap di mana mereka berdiri sama ada di garisan depan atau garisan belakang, mereka akan dipanggil fawad kiri, fawad tengah, fawad kanan, bek kiri, bek tengah dan bek kanan. Pada masa permulaan permainan, apabila pemain membuat servis atau menerima servis, pemain-pemain dikehendaki mengekalkan urutan putaran mereka. Tetapi mereka tidak mesti mengekalkan dalam garisan-garisan tegar. Posisi boleh berubah-ubah dab pergerakan-pergerakan dibenarkan asalkan urutan putaran adalah dikekalkan. Pergerakan-pergerakan ini dibenarkan selagi urutan putaran tidak diubah dan pemain-

44

pemain dari garisan belakang tidak berada di hadapan sebarang pemain-pemain garisan hadapan. Selepas servis atau selepas menerima servis, pergerakan-pergerakan rakan akan berubah-ubah dan urutan putaran tidak perlu dikekalkan semasa bola dimainkan. Satu pembatasan sahaja iaitu sekatan dikenakan kepada pemain-pemain garisan belakang untuk merejam dan mengadang.

4.2.3 JENIS PEMAIN

45

Pengumpan ( setter ) dan perejam ( spiker ) Walaupun ramai orang berpendapat bahawa bola tampar ialah suatu permainan rekreasi dan senang sahaja, tetapi kini ia telah berkembang sebagai suatu permainan profesional. Setiap pemain di samping harus mempunyai semua kemahiran asas seperti membuat servis, menghantar dan mengadang, beliau juga harus mahir dalam dua bidang. Bidangbidang itu ialah bidang merejam dan mengumpan. Untuk pertandingan bola tampar ( competitive volleyball ) hari ini, setiap pemain sama ada seorang perejam atau pengumpan, harus juga menguasai semua kemahiran lain. Ini adalah mengapa bola tampar hari ini dikenali sebagai suatu permainan ’kuasa dan ketepatan’ ( a game of power and precision ) iaitu kuasa perejam dan ketepatan pengumpan.

Pengumpan-pemain dan tugasnya Pengumpan boleh dikatakan sebagai pemain utama dalam serangan (brains behind the attack ). Dia harus : 1. Memiliki kecergasan fizikal yang amat tinggi. Ini termasuk kepantasan, koordinasi, kefleksibelan, reaksi segera dan daya tahan kardiovaskular. Untuk permainan tahap tinggi, kajian telah membuktikan bahawa seorang pengumpan berlari di antara 31/2 - 4 batu, melompat 300 kali dan mencangkung beberapa ratus kali. Jadi, pelaziman fizikal ( physical conditioning) merupakan satu faktor penting. 2. Memiliki sifat tahan lasak mental, kewaspadaan dan ketenangan untuk membuat keputusan segera supaya dapat memilih strategi betul untuk menyerang, memilih perejam yang betul, menganalisa pihak lawan, memberi dorongan kepada pemain-pemain dan sebagainya.

46

3. Memiliki kemahiran-kemahiran teknikal yang boleh digunakan secara kenalurian ( instinctively). Jadi, pengumpan harus menguasai kemahiran tersebut sehingga beliau dapat bertindak dengan betul kerana dia tidak ada masa untuk berfikir dalam situasi bermain. Pengumpan dikehendaki bergerak ke setiap bola tanpa mengira seberapa jauh dia harus bergerak untuk mencapainya, bagaimana cepat bola sedang bergerak atau berapa banyak putaran yang ada, dan menukarkannya menjadi satu umpan yang baik dari segi taktik dan teknik, tanpa menunjukkan tujuannya. 4. Memiliki kebolehan taktik yang tinggi untuk memilih perejam yang betul dan pengumpan yang betul, kebolehan mengawal rentak dan ritma dan sebagainya. Justeru itu, pengumpan-pengumpan harus dipilih dengan bijak dan dilatih dengan baik. Pengumpan ialah wakil jurulatih sesuatu pasukan semasa bermain. Jurulatih dan pengumpan harus berbincang mengenai wawasan, kebimbangan, keraguan, pendapat dan membuat analisa terhadap semua pemain. Sebelum perlawanan dan semasa perlawanan dijalankan, jurulatih harus berkomunikasi dengan pegumpan.

Perejam-pemain dan tugasnya Perejam ialah pemain terpantas dan bintang pasukan. Beliau harus memiliki ciri-ciri kekuatan, kefleksibelan dan kuasa. Dia harus : 1. Dari segi fizikal : tinggi, kuat, berkoordinat dan tangkas. Kakinya mesti boleh membawanya ke atas jaring untuk merejamkan bola dengan cukup kuasa supaya pihak lawannya tidak boleh mengadang atau memulangkan bola. 2. Dari segi fisiologi : cukup cergas untuk membuat lompatan di sepanjang perlawanan tanpa hilang ketinggian lompatan, kuasa untuk merejam atau mengatur masa.

47

3. Dari segi mental : berwaspada untuk memahami tujuan pengumpan dan memberi keputusan berkenaan rejam tinggi, rejam pantas atau dink. Dia juga harus boleh membaca pergerakan-pergerakan pertahanan pihak lawannya. 4. Dari segi teknik dan taktik : Boleh menggunakan kemahiran menyerang dalam cara yang berkesan. Perejam-perejam ialah pemain ekstrovert yang suka kepada tepukan dan sanjungan penyokong dan peminat.

4.2.4 KEGUNAAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS STRATEGI / BERTAKTIK

Selain daripada kegunaan sistem serangan dan pertahanan, kemahiran-kemahiran asas jikalau digunakan dengan sempurna akan juga membantu menghasilkan sesuatu permainan bertaktik yang baik. Di bawah adalah beberapa contoh bagaimanakah kemahiran-kemahiran asas boleh digunakan.

SERVIS 1. Melindungi servis terutamanya pemain-pemain baru menimbulkan banyak masalah kerana mereka melihat bola dengan lewat dan tidak boleh menjangka kelajuan dan arah bola dengan cepat. 2. Mengarahkan bola ke ruang kosong dan di antara penerima-penerima. 3. Membuat servis kepada pengumpan.

48

4. Membuat servis bola kepada kedua-dua sudut belakang.

HANTARAN 1. Menghantar bola tinggi ke posisi kesukaan pengumpan. Hantaran ini boleh membolehkan pengumpan membuat satu rejaman yang akan mengejutkan pihak lawan. 2. Hantaran-hantaran tinggi dan rendah boleh juga digunakan untuk menentukan rentak bermain. 3. Jikalau bola yang bergerak di atas jaring adalah sukar untuk bermain, perhatian harus diberi untuk membawa bola tinggi ke atas supaya teman sepasukan mempunyai peluang untuk menolong. Janganlah cuba untuk bermain secara keperisan dan ketepatan di bawah keadaan-keadaan seperti ini.

SET 1. Pergerakan-pergerakan yang digunakan untuk set tinggi, set rendah ( untuk rejam cepat ) dan set belakang semuanya harus nampaknya lebih kurang sama gerakannya supaya dapat menyembunyikan tujuan-tujuan anda. 2. Perbezaan jarak set daripada jaring bergantung kepada kebolehan pengadangpengadang pihak lawan. 12-18 inci digunakan menentang pengadang yang kurang mahir dan 18-30 inci digunakan apabila bermain menentang pengadang-pengadang yang mahir. 3. Bersedia untuk merejam hantaran yang dihantarkan kepada pengumpan.

REJAM

49

1. Menukar rentak (tip-tip, rejam cepat, rejam tinggi), arah (megikut garisan, lintang gelanggang atau tengah), sudut dan intensiti (rejam kuat dan rejam lembut). 2. Lebih agresif apabila pasukan anda membuat servis.

Pengetahuan berkenaan sistem, taktik dan strategi boleh didapati dengan mudah melalui pembacaan, pengalaman, perbincangan dan sebagainya. Tetapi, kejayaan atau kegagalan pasukan bergantung kepada perkembangan dan penggunaan sistem, taktik dan strategi yang betul. Pemain harus yakin dengan kebolehan mereka dan dan mengetahui kelemahan pihak lawan.

4.3 PRINSIP-PRINSIP AM UNTUK SERANGAN

Beberapa prinsip asas untuk strategi menyerang adalah seperti berikut : 1. Semua pemain harus berkomunikasi untuk mengetahui pergerakan rakan. 2. Memupuk kerja secara berpasukan melalui pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan rakan-rakan. 3. Jangan menggunakan strategi serangan yang rumit, ini akan menambahkan kemungkinan kesilapan-kesilapan dan salah faham. Mesti ada pilihan-pilihan dalam serangan. 4. Pengumpan harus boleh mengawal semua penyerang. 5. Semua pemain harus cukup cergas, mahir, konsisten dan tahan lasak di sepanjang masa perlawanan. 6. Pembentukan sesuatu sistem mesti sesuai untuk pemain dan bukan di sebaliknya.

50

4.3.1 PRINSIP-PRINSIP PERTAHANAN Suatu sistem pertahanan yang sistematik dan berkelola adalah penting dalam semua perlawanan. Pertahanan dibina pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pertahanan yang terpenting dikenali sebagai prinsip akal. Prinsip ini meletakkan pemain-pemain di posisi di mana pihak lawan mungkin akan menyerang. Selain daripada prinsip di atas, terdapat juga lima prinsip yang lain seperti berikut : 1. Posisi di gelanggang mesti ditetapkan untuk setiap penahan. Setiap pemain harus mengetahui dimana dia harus bergerak dan kawasan tanggungjawabnya. Semasa menunggu bola, mereka harus diposisikan supaya dapat bermain bola dihadapan mereka. 2. Penahan-penahan harus menjangka rejaman dan harus bergerak cepat untuk menghalangnya. Apabila bola sedang direjamkan, penahan-penahan harus berdiri diam dan tidak harus tertangkap semasa bergerak. 3. Pengadang-pengadang yang sesuai harus digunakan dengan bijak. Ini bermakna memilih pengadang yang sesuai untuk sesuatu jenis adangan berdasarkan kemahiran mereka dan bilangan pengadang yang dipilih juga adalah penting. 4. Pengelolaan dalam pertahanan dan latihan tubi adalah penting supaya salah faham di kalangan pemain-pemain serta perlanggaran dikurangkan ke tahap minimum. 5. Pertahanan bermula secepat mungkin apabila bola masuk ke gelanggang pihak lawan dan ditamatkan apabila pasukan penahan telah mendapati bola dengan menyediakan serangan yang berkesan. Jikalau penukaran ini iaitu dari posisi penahan ke posisi serangan tidak berlaku, kemudian pasukan menahan akan terus-menerus menahan sahaja.

51

4.4 PERATURAN-PERATURAN ASAS DALAM BOLA TAMPAR Kefahaman mengenai peraturan-peraturan asas bola tampar adalah penting untuk memenuhi kepuasan dan keseronokan pemain. Pengetahuan ini menjadi lebih penting untuk guru dan jurulatih permainan bola tampar.

4.4.1 SUSUNAN GILIRAN ( ROTATION ORDER ) Susunan giliran setiap pasukan yang ditetapkan pada permulaan berbaris haruslah kekal disepanjang set permainan. Enam pemain setiap pasukan mesti berada dalam gelanggang seperti rajah di bawah. Tiga pemain berada disepanjang jaring yang dikenali sebagai pemain depan. Mereka terdiri daripada pemain kiri ( menduduki posisi 4 ), pemain tengah ( posisi 3 ) dan pemain kanan ( posisi 2 ). Tiga pemain yang lain merupakan pemain belakang dengan pemain kiri ( menduduki posisi 5), pemain tengah ( posisi 6 ) dan pemain kanan ( posisi 1 ) seperti berikut :

JARING

4

3

2

5

6

1

zon servis Selepas servis dilakukan, pemain-pemain dibenarkan bergerak bebas di gelanggang sendiri dan di zon bebas. Apabila pasukan yang menerima servis telah mendapat hak untuk membuat servis, pemain-pemainnya harus berputar satu posisi mengikut arah jam,

52

iaitu pemain di posisi 2 akan bergerak ke posisi 1 untuk menjadi pemain membuat servis, dan pemain di posisi 1 akan bergerak ke posisi 6 dan seterusnya semua pemain bertukar posisi. Jikalau berlaku sesuatu kesalahan posisi atau kehilangan giliran, kesalahan itu didenda dengan kekalahan rali dan seterusnya kesalahan mesti dibetulkan.

4.4.2 BOLA DALAM ( BALL IN ) Bola adalah dalam apabila ia menyentuh lantai gelanggang bermain, termasuk garisan sempadannya.

4.4.3 BOLA KELUAR ( BALL OUT ) Bola adalah keluar apabila :1.0 Sebahagian bola yang menyentuh lantai adalah di luar garisan sempadan gelanggang. 2.0 Ia menyentuh sesuatu bahan di luar gelanggang, siling atau orang di luar gelanggang bermain. 3.0 Ia menyentuh antena, tali, tiang atau bahagian jaring yang berada di luar antena atau penjalur tepi. 4.0 Ia berjaya melintasi satah tegak jaring ( vertical plane of the net ) dengan keseluruhan atau sebahagian bola berada di luar ruang lintasan.

53

4.4.3 KESALAHAN AKSI BERMAIN Sebarang aksi bermain yang melanggar peraturan permainan bola tampar adalah kesalahan bermain dan ini akan membawa kepada suatu kekalahan dalam rali.

4.4.4 BERMAINKAN BOLA ( PLAYING THE BALL ) Setiap pasukan berhak melakukan tiga pukulan maksimum untuk mengembalikan bola melintasi jaring. Pukulan-pukulan pasukan termasuk pukulan sengaja oleh pemain dan sentuhan bola secara tidak sengaja. Seorang pemain tidak boleh memukul bola dua kali berturut-turut, kecuali semasa mengadang. Sentuhan adang ( block contact ) tidak diambil kira sebagai suatu pukulan pasukan. Selepas sesuatu sentuhan adang, pasukan itu berhak melakukan tiga pukulan untuk mengembalikan bola kepada pihak lawan.

4.4.5 SENTUHAN SERENTAK Dua atau tiga pemain boleh menyentuh bola pada masa yang sama. Apabila dua teman dari pasukan yang sama menyentuh bola dengan serentak, ia akan di ambil kira sebagai dua pukulan kecuali semasa mengadang. Jikalau tiga teman dari pasukan yang sama menyentuh bola dengan serentak, ia juga akan diambil kira sebagai tiga pukulan. Jikalau dua atau tiga teman daripada pasukan yang sama menghulur untuk memukul bola tetapi hanya seorang sahaja menyentuhnya, maka ia hanya dikira sebagai satu pukulan. Untuk sentuhan serentak oleh kedua-dua pihak lawan di atas jaring dan bola masih kekal dalam gelanggang bermain, pasukan yang menerima bola berhak membuat tiga pukulan lagi.

54

Jikalau sentuhan serentak oleh kedua-dua pihak lawan mengakibatkan bola pegang ( held ball ), maka ia dikenali sebagai kesalahan serentak dan rali itu dimainkan semula.

4.4.6 KESALAHAN SEMASA BERMAIN BOLA Pemain tidak dibenarkan memainkan bola seperti berikut : 1. Empat sentuhan : sesuatu pasukan memukul bola empat kali sebelum mengembalikan bola kepada pihak lawan. 2. Pukulan larang ( irregular hit ) : bola menyentuh bahagian di bawah lutut seorang pemain. 3. Pukulan terbantu ( assisted hit ) : pemain yang menerima bantuan daripada rakannya atau sebarang objek supaya dapat mencapai bola dalam kawasan bermain. 4. Bola pegang (held ball ) : pemain tidak memukul bola dengan betul iaitu bola dipegang, diangkat, ditolak, dibawa atau dilontar. 5. Dua sentuhan ( double contact ) : pemain memukul bola dua kali berturut-turut atau bola menyentuh beberapa bahagian badannya secara berturutan.

4.4.7 KESALAHAN PEMAIN DI JARING Pemain tidak dibenarkan bermain di jaring seperti berikut :

55

1. Pemain menyentuh bola atau pihak lawannya dalam ruang lawan sebelum atau semasa pukulan-serangan daripada pihak lawannya. 2. Pemain masuk ruang lawan di bawah jaring dan mengganggu pihak lawan bermain. 3. Pemain masuk gelanggang lawan. 4. Pemain menyentuh jaring.

4.4.8 SERVIS PERTAMA BAGI SESUATU SET Servis pertama untuk set satu dan lima dilakukan oleh pasukan yang ditentukan oleh lambungan duit. Set-set lain akan dimulakan dengan servis oleh pasukan yang tidak melakukan servis dahulu dalam set sebelumnya.

Melakukan servis Penservis mesti memukul bola dalam masa lima saat selepas pengadil bola tampar meniupkan wisel pertama untuk servis dibuat. Servis yang dilakukan sebelum tiupan wisel pengadil akan dibatalkan dan diulangi. Bola akan dipukul dengan sebelah tangan atau sebarang bahagian lengan selepas bola dilambungkan atau dilepaskan dan sebelum bola itu menyentuh permukaan bermain. Jikalau bola selepas dilambungkan oleh penservis dan mendarat tanpa disentuh, ia dianggap sebagai percubaan servis. Selepas sesuatu percubaan servis, pengadil harus membenarkan servis dibuat semula tanpa berlengah-lengah lagi dan penservis mesti melakukannya dalam masa tiga saat yang berikutnya. Hanya satu percubaan servis dibenarkan bagi setiap servis. Semasa

56

melakukan pukulan servis atau melonjak bagi servis lompat, penservis tidak boleh menyentuh gelanggang, ( termasuk garisan belakang ) atau lantai di luar zon servis. Selepas pukulannya, dia boleh memijak atau mendarat di luar zon servis atau di dalam gelanggang.

Kesalahan servis Kesalahan berikut akan mengakibatkan satu pertukaran servis walau pihak lawannya berada dalam posisi yang salah. Penservis : 1. Melanggar susunan servis 2. Tidak melakukan servis dengan betul. 3. Melanggar peraturan percubaan servis. Selepas bola dipukul dengan betul, servis itu akan menjadi satu kesalahan ( kecuali jika ada pemain berada dalam posisi salah ) jikalau bola itu : 1. Menyentuh pemain daripada pasukan yang membuat servis atau gagal melintasi satah tegak jaring ( vertical plane of the net ). 2. Menyentuh jaring. 3. Keluar. 4. Melalui atas satu perlindungan individu atau berkumpulan ( an individual or collective screen ).

4.4.9 KESALAHAN PUKULAN-SERANGAN

57

Beberapa contoh kesalahan pukulan serangan ( attack-hit faults ) seperti di bawah : 1. Pemain memukul bola dari ruang dalam bermain pihak lawan ( the playing space of the opposing team ). 2. Pemain memukul bola keluar. 3. Pemain barisan belakang melengkapkan pukulan serangan dari zon depan dan keseluruhan bola itu berada di atas paras atas jaring semasa pukulan dibuat. 4. Pemain melengkapkan sesuatu pukulan serangan ke atas servis lawan apabila keseluruhan bola itu berada di zon depan dan di atas jaring ( above the top of the net ).

4.4.10 KESALAHAN MENGADANG ( BLOCKING FAULTS )

1. Pengadang menyentuh bola dalam ruang lawan sama ada sebelum atau serentak dengan pukulan serangan lawan. 2. Bola menyentuh pengadang pada bawah lututnya. 3. Sebagai pemain barisan belakang, dia melengkapkan satu adangan atau menyertai sesuatu adangan yang lengkap. 4. Dia mengadang bola dalam ruang lawan dari luar antena. 5. Dia mengadang bola servis pihak lawan. 6. Bola dihantar keluar melalui adangan.

58

4.4.11 GANGGUAN BIASA DALAM PERMAINAN

Gangguan atau tergendalaan yang biasa berlaku dalam permainan merujuk kepada masa hentian ( time-outs ) dan penggantian pemain ( player substitutions ). Tempoh masa bagi sesuatu masa hentian ialah 30 saat. Setiap pasukan berhak meminta maksimum dua masa hentian untuk setiap set. Pada masa hentian, pemain-pemain yang sedang bermain mesti pergi ke zon bebas yang berhampiran dengan bangku mereka. Setiap pasukan berhak menggantikan enam pemain untuk setiap set. Pada ketika permintaan dibuat, pemainpemain mesti bersedia untuk masuk atau berdiri dekat dengan jurulatih. Jikalau tidak, penggantian itu tidak akan dibenarkan dan pasukan itu dikenakan denda kerana terlewat. Penggantian mesti dilakukan dalam zon penggantian.

4.4.12 JARAK WAKTU ( INTERVALS )

Semua jarak waktu antara set termasuk antara set keempat dan kelima adalah selama tiga minit. Dalam tempoh masa ini, pertukaran gelanggang dan pendaftaran berbaris pasukanpasukan di borang skor dilakukan.

59

4.5 SERVIS Servis dilakukan untuk memulakan permainan. Servis dilakukan dari bahagian belakang luar gelanggang. Terdapat dua jenis servis, iaitu servis bawah tangan dan servis atas kepala. Dalam permainan bola tampar hanya pasukan yang membuat servis boleh mendapat mata. Justeru, servis sesuatu pasukan hendaklah tepat dan berkesan. Teknik servis ini perlu dikuasai oleh setiap pemain. Dalam mempelajari teknik servis, perkara-perkara yang berikut ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya : a. Perkara yang pertama dalam mempelajari servis ialah kebolehan untuk menghantar bola ke dalam gelanggang pihak lawan secara konsisten. b. Seterusnya, pemain itu hendaklah cuba menghantar bola itu ke sasaran yang berlainan di seluruh bahagian gelanggang pihak lawan. c. Perkara yang ketiga ialah kuasa, iaitu menguasai teknik menghantar bola dengan laju. d. Seterusnya, pemain itu hendaklah menguasai sesuatu yang boleh mengelirukan pihak lawan, misalnya dengan membuat servis yang bolanya berputar ( top spin atau float ). Walaubagaimanapun, pemain-pemain baru hendaklah menguasai cara menghantar bola ke dalam gelanggang pihak lawan secara selamat terlebih dahulu. Beberapa jenis servis yang boleh digunakan dalam bola tampar adalah :-

60

1. Servis Tangan Bawah ( Underhand Service ) Servis ini mudah dipelajari serta boleh dilakukan secara konsisten. Turutan pergerakan servis ini adalah seperti dalam rajah 2.7 (a-c).

a. Untuk bermula, berdiri di petak servis dengan kaki kiri ke depan sedikit. pegang bola dengan tangan kiri. b. Lambungkan bola ke atas tetapi tidak terlalu tinggi. Pada masa yang sama tangan kanan ditarik ke bawah dan ke belakang.

61

c. Setelah bola yang dilambungkan tadi berada kira-kira setinggi pinggang di depan pemain, maka pada masa itu tangan kanan yang telah diluruskan itu diayun ke depan dan ke atas untuk memukul bola. d. Setelah memukul bola pemain terus melangkah masuk ke dalam gelanggang untuk meneruskan permainan.

KEDUDUKAN TANGAN SEMASA MEMBUAT SERVIS Terdapat beberapa cara memukul bola. Dalam apa cara juapun tangan ditegangkan semasa memukul bola dan gerakan tangan adalah agak eksplosif. scan page 18

2. Servis Tenis Servis tenis ini merupakan sejenis servis tangan atas. Turutan pergerakan dalam servis ini adalah seperti di bawah. scan page 19 a. Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. b. Bola dilambungkan ke atas dengan tangan kiri, iaitu kira-kira ½ meter di atas kepala. c. Sambil itu, dengan segera tangan kanan ditarik ke belakang serta di atas kepala. d. Setelah tangan kanan berada dia atas ( dan di belakang ) kepala dan bola berada dalam jangkauan tangan, tangan diayun kuat ke depan. Berat badan juga dipindahkan ke kaki depan. e. Bola dipukul dengan tapak tangan yang agak melengkuk (seperti mencekup ). f. Setelah bola dipukul pemain melangkah masuk ke dalam gelanggang untuk meneruskan permainan. MEMBERI PUTARAN KEPADA BOLA. scan page 20 a. Keadaan pergelangan tangan agak disenangkan. b. Bola disentuh dengan bahagian pangkal tapak tangan diikuti oleh tapak tangan dan jari-jari ( iaitu gerakan ’snap’ oleh pergelangan tangan ). Ini akan memberi putaran atas ( top spin ) kepada bola.

62

3. Servis Gelombang ( Floating Servis ) a. Berdiri di dalam petak servis dengan kaki kiri agak ke depan. b. Bola dilambungkan ke atas tetapi agak ke sebelah kanan. Tangan kanan yang terlebih dahulu ditarik ke belakang kini diayun dengan segera ke depan. Bola dipukul di bahagian tangan dan belakang. Gerakan pergelangan tangan adalah paling minimum agar bola itu tidak berputar. sambung page 21

RUJUKAN Haridas M.P (2002). Panduan mengajar bola tampar. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Sidang Pengarang (2007). Bola tampar. Shah Alam : Karisma Publication Sdn. Bhd.

63

64