P. 1
Buku Log Bola Tampar

Buku Log Bola Tampar

|Views: 4,702|Likes:
Published by Cikgu Hana Lulu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cikgu Hana Lulu on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

Sections

1.0 PENGENALAN

PENGHARGAAN

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah

Lagi Maha Mengasihani. Al-Hamdulillah, segala puji dan sanjungan ditujukan

hanya kepada Allah s.w.t. yang telah menganugerahi para hamba-Nya

dengan jalan yang lurus, iaitu agama fitrah, Islam yang suci. Selawat serta

salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi ikutan serta

teladan bagi umat sepanjang zaman; begitu juga kepada setiap ahli keluarga,

sahabat dan pengikut setianya. Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan

rahmat dan izinnya, kami dapat menyempurnakan BUKU LOG BOLA

TAMPAR ini. Buku log ini adalah hasil pembelajaran yang telah kami pelajari

sepanjang 14 minggu pengajian. Kami menjulang sepenuh penghargaan

kepada En. Ezzad Bin Ghuzlan pensyarah UKS1081 ( bola tampar ), kerana

kesudian beliau memberi tugasan buku log ini kepada kami. Jutaan terima

kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang banyak membantu kami

dalam menyempurnakan buku log ini. Pelbagai ilmu berkaitan dengan bola

tampar telah kami pelajari sepanjang menyiapkan buku log ini. Pelbagai ilmu

tentang bola tampar telah kami muatkan di dalam buku log ini. Semoga buku

log ini dapat memberi pengetahuan yang luas kepada pembacanya.

nama

NAPSIAH BINTI ABDUL RAHMAN

NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM

1

BIODATA PENULIS

NAMA : NURUL HANA BALQIS BINTI BAHAROM

I.D PELAJAR : D20101037312

PROGRAM : PENDIDIKAN KIMIA

KOD PROGRAM : AT-13

FAKULTI : SAINS DAN MATEMATIK

SESI : 2010 / 2011

LEPASAN MATRIKULASI / STPM : PUSAT

ASASI SAINS U. MALAYA

KEDIAMAN SEKARANG : KOLEJ KEDIAMAN HARUN AMINURRASHID

NAMA :

I.D PELAJAR :

PROGRAM :

KOD PROGRAM :

FAKULTI :

SESI :

LEPASAN MATRIKULASI / STPM :

KEDIAMAN SEKARANG :

2

NAMA :

I.D PELAJAR :

PROGRAM :

KOD PROGRAM :

FAKULTI :

SESI :

LEPASAN MATRIKULASI / STPM :

KEDIAMAN SEKARANG :

3

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh :

Tarikh:

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

(RI)

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL

PUSAT KOKURIKULUM

Jabatan

: Pusat Kokurikulum

Semester

: 2

Sesi

: 2009/2010

Nama Kursus

: BOLA TAMPAR

Kod Kursus

: UKS 1081

Jumlah Kredit

: 1

Prasyarat

: Tiada

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus

berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama

: Ezzad Bin Ghuzlan

E-mail

: ezzad@upsi.edu.my

Nombor Telefon

: +6012-4666481

4

Nombor Bilik

: B3-B016

SINOPSIS KURSUS:

Kursus ini berfokuskan pada analisis lakuan motor pelajar terhadap kemahiran-

kemahiran asas dalam permainan bola tampar, konsep ansur maju dalam

pengajaran dan pembelajaran, perancangan kaedah mengajar dan mengelolaan

latihan kemahiran. Kursus ini memerlukan pelajar mengaplikasi teori, prinsip,

undang-undang permainan dan strategi dalam permainan bola tampar

HASIL PEMBELAJARAN

1.Bermain bola tampar dengan kemahiran asas dan mengamalkan peraturan

permainan.

2.Mempamerkan profesionalisme, nilai, sikap dan tingkah laku beretika semasa

mengelolakan pertandingan sukan bola tampar.

3.Cekap mengurus dan mengelola kejohanan sukan bola tampar dengan

penubuhan dan perlaksanaan pelbagai jawatankuasa penganjuran.

4.Cekap berkomunikasi dan bekerja dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti

dan pengelolaan sukan bola tampar.

5.Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan belajar sepanjang hayat tentang

permainan dan asas kepegawaian sukan bola tampar.

6.Memiliki sijil asas kepegawaian / kejurulatihan.

RUJUKAN UTAMA

:

5

Pengarang/

Badan

Tahun

Judul

Lokasi

Penerbit

Penerbit

Dearing, J

2003

Volleyball

Fundamental: A better

way to learn the basics

Springfields

Human

Kinetics.

RUJUKAN TAMBAHAN

:

Pengarang/

Badan

Tahun

Judul

Lokasi

Penerbit

Penerbit

Teng Boon

Tong

1993

Panduan Pengajaran

Kemahiran Asas

Permainan

Balakong,

Selangor

Longman

Viera B. L,

Perguson B.J

1994

Bola Tampar Meniti

Tangga Kejayaan

Champaign

Federal

Publication

Sdn. Bhd.

Rujukan Internet

: www.volleyball.org/rules/

www.volleyball.com

KAEDAH PENGAJARAN

:

Bil

Aktiviti

Catatan

1

Sesi Amali (demonstrasi dan perbincangan)

2 Jam

KAEDAH PENERAPAN KI

Aktiviti

KOM

KBPM

PBPM

PSK

PIM

ETIK

KU

6

Buku Manual

/

Kehadiran

/

Pengurusan &

pengelolaan

/

/

/

Petunjuk :

KOM: Kemahiran Berkomunikasi

KBPM: Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

PBPM: Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

PSK

: Kemahiran Kerja Berpasukan

PIM

: Kemahiran Kepimpinan

ETIK: Etika Profesional

KU

: Kemahiran Keusahawanan

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:

Bil

Perkara

Markah

1

Ujian Kemahiran

30

2

Pengurusan Organisasi

10

3

Kerja Kursus

- Buku Manual

20

4

Kritik journal

10

5

Ujian / Kuiz

20

6

Sahsiah / disiplin

10

Jumlah

100

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

7

Gred

Julat Markah

Nilai Gred

A

80 – 100

4.00

A-

75 – 79

3.75

B+

70 – 74

3.50

B

65 – 69

3.00

B-

60 – 64

2.75

C+

55 – 59

2.50

C

50 – 54

2.00

C-

45 – 49

1.75

D+

40 – 44

1.50

D

35 – 39

1.00

F

0 – 34

0

PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH

Skala

Kriteria

5

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang

4

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik

3

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan

2

Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum

1

Lemah dan perlu dibaiki

8

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU

Mng

Tajuk Kuliah

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Pengajaran &

Pembelajaran

Kemahiran

Insaniah

Rujukan

1

1. Pengurusan dan organisasi

kelas :

-

Pe

mbahagian Kumpulan

-

M

emberi Rancangan

Instruksional kepada pelajar

-

Ke

rja Kursus

2.Orientasi Kursus:

Pengenalan kepada permainan

1. Menjelaskan sejarah serta

peralatan permainan bola

tampar dengan betul.

2. Menjelaskan Undang-undang

dan Peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul.

1. Soal Jawab

2. Tugasan

3. Amali Servis

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

9

Bola Tampar:

-Sejarah permainan Bola

Tampar

-Peralatan

-Pakaian

-Gelanggang

-Etika

3.Teori : Undang-undang

permainan

4.Pengenalan kepada Kaedah

memanaskan badan dan latihan

memanaskan badan khusus

dalam Bola Tampar

10

2

Teori:

1. Undang – undang permainan

(Chapter 2 – Pemain)

2. Aplikasi pembelajaran motor

dalam permainan bola tampar.

Amali

1. Memanaskan badan dan latihan

memanaskan badan khusus

dalam Bola Tampar

2. Amali : Servis (bawah tangan)

-Fasa lakuan yang terlibat

1. Menjelaskan Undang-undang

dan Peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul.

2. Melakukan 10 kali daripada 15

kali percubaanservis bawah

tangan dengan menggunakan

teknik yang betul.

3.Melakukan 3 fasa lakuan servis

dengan menggunakan teknik

yang betul.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

11

-Titik sentuhan tangan dan

bola

-Projectile dalam servis

bawah tangan

-Kuasa letupan dalam servis

bawah tangan

3. Latih tubi kemahiran servis

bawah tangan.

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

4.Menjelaskan secara lisan

tentang aspek pembelajaran

motor jenis (jenis otot yang

terlibat) dalam servis bawah

tangan.

5.Menjelaskan aspek biomekanik

yang terlibat dalam servis bawah

tangan.

12

3

Teori: : Undang – undang

permainan ( Chapter 3 –

Format pemainan)

Amali

1. Memanaskan badan dan latihan

memanaskan badan khusus

dalam Bola Tampar

2. Amali : Servis (atas kepala)

-Fasa lakuan yang terlibat

-Titik sentuhan tangan dan

bola

-Projectile dalam servis atas

kepala

-Kuasa letupan dalam servis

1. Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

1. Melakukan 10 kali daripada 15

kali percubaan servis atas

kepala dengan tepat dan betul.

2. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran atas kepala dengan

menggunakan teknik yang betul.

3. Menjelaskan konsep sistem tuas

yang terlibat dalam servis atas

kepala.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

13

atas kepala

-Teknik “top spin”

Kombinasi dua kemahiran

1. Latih tubi kemahiran servis

bawah tangan.

2. Latih tubi servis atas kepala

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

4. Menjelaskan jenis kuasa yang

terlibat dalam melakukan servis.

14

4

Teori: : Undang – undang

permainan ( Chapter 3 –

Format pemainan)

Amali

1. Memanaskan badan dan latihan

memanaskan badan khusus

dalam Bola Tampar

2. Amali : Servis (atas kepala)

-Fasa lakuan yang terlibat

-Titik sentuhan tangan dan

bola

-Projectile dalam servis atas

kepala

1. Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

1. Melakukan 10 kali daripada 15

kali percubaan servis atas

kepala dengan tepat dan betul.

2. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran atas kepala dengan

menggunakan teknik yang betul.

3. Menjelaskan konsep sistem tuas

yang terlibat dalam servis atas

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

15

-Kuasa letupan dalam servis

atas kepala

-Teknik “bola gelombang”

Kombinasi dua kemahiran

1. Latih tubi kemahiran servis atas

kepala ”top spin”.

2. Latih tubi servis atas kepala

”bola gelombang”

Bacaan chapter 3-serving Skills

(m/s:11-19 oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

kepala.

4. Menjelaskan jenis kuasa yang

terlibat dalam melakukan servis.

5

16

Teori :

1.Undang – undang permainan

(Chapter 4 – aksi permainan)

2.Aplikasi biomekanaik dalam

permainan bola tampar

Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas

(Menyangga)

1. Kemahiran asas bola tampar.

Cara melakukan ketiga-tiga fasa

lakuan servis.

2. Teknik dan cara menerima bola

servis.

-

M

enyangga

1. Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

2. Melakukan 8 kali daripada 10

kali percubaan hantaran

menyangga dengan tepat dan

betul

3. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran menyangga dengan

menggunakan teknik yang betul.

4. Menjelaskan konsep hukum

newton yang terlibat dalam

aktiviti mengumpan.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

17

Kombinasi tiga kemahiran

1. Latih tubi servis bawah tangan,

atas kepala & menyangga

Bacaan : Chapter 4-receiving serve

(m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

5. Melakukan teknik menyangga

forearm pass dengan

menggunakan teknik yang betul.

6

18

Teori :

3.Undang – undang permainan

(Chapter 4 – aksi permainan)

4.Aplikasi biomekanaik dalam

permainan bola tampar

Amali : Kemahiran ;Hantaran Asas

(hantaran atas kepala)

1. Kemahiran asas bola tampar.

Cara melakukan ketiga-tiga fasa

lakuan servis.

2. Teknik dan cara menerima bola

servis.

-

Ha

ntaran atas kepala

1. Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

2. Melakukan 10 kali daripada 15

kali percubaan hantaran

menyangga dengan tepat dan

betul

3. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran atas kepala dengan

menggunakan teknik yang betul.

4. Menjelaskan konsep hukum

newton yang terlibat dalam

aktiviti mengumpan.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

19

Kombinasi tiga kemahiran

1. Latih tubi servis bawah tangan

& atas kepala.

Bacaan : Chapter 4-receiving serve

(m/s:21- 30) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

5. Melakukan teknik overhead

pass dengan menggunakan

teknik yang betul.

7

20

Teori : Undang – undang

permainan (chapter 5 )

Amali : Kemahiran : setting

(Mengumpan pendek)

1. Teknik genggaman tangan dan

sentuhan dengan bola.

2.Kemahiran asas bola tampar

cara hantaran dan orientasi bola

dan badan.

3.Kemahiran melakukan umpanan

-

Short set

Kombinasi empat kemahiran

1.Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

2.Melakukan 3 fasa lakuan

umpanan dengan menggunakan

teknik yang betul.

3.Melakukan 8 kali daripada 10

kali percubaan kemahiran

umpanan dengan tepat dan

betul.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

21

1.Latih tubi servis bawah

tangan

2.Latih tubi servis atas kepala

3.Latih tubi menyangga

4.Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

8

Teori : Undang – undang

1.Menjelaskan Undang-

Demonstrasi

KOM

Dearing, J. (2003)

22

permainan (chapter 5 )

Amali : Kemahiran : setting

(Mengumpan pendek)

1. Teknik genggaman tangan dan

sentuhan dengan bola.

4.Kemahiran asas bola tampar

cara hantaran dan orientasi bola

dan badan.

5.Kemahiran melakukan umpanan

-

Long set

Kombinasi empat kemahiran

1.Latih tubi servis bawah

undang dan peraturan-

peraturan serta etika dalam

permainan Bola Tampar

dengan betul

2.Melakukan 3 fasa lakuan

umpanan dengan

menggunakan teknik yang

betul.

3.Melakukan 8 kali daripada

10 kali percubaan kemahiran

umpanan dengan tepat dan

betul.

Amali

Aktiviti

Berpasangan

PIM

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

23

tangan

2.Latih tubi servis atas kepala

3.Latih tubi menyangga

4.Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

9

Teori : Undang – undang

1.Menjelaskan Undang-

KOM

Dearing, J. (2003)

24

permainan (chapter 5 )

Amali : Kemahiran : Overhead

Pass/ setting

(Mengumpan)

1. Teknik genggaman tangan dan

sentuhan dengan bola.

6.Kemahiran asas bola tampar

cara hantaran dan orientasi bola

dan badan.

7.Kemahiran melakukan umpanan

-

Back set

Kombinasi empat kemahiran

undang dan peraturan-

peraturan serta etika dalam

permainan Bola Tampar

dengan betul

2.Melakukan 3 fasa lakuan

umpanan dengan

menggunakan teknik yang

betul.

3.Melakukan 10 kali daripada

15 kali percubaan kemahiran

umpanan dengan tepat dan

betul.

Demonstrasi

Amali

Aktiviti

Berpasangan

PIM

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

25

1.Latih tubi servis bawah

tangan

2.Latih tubi servis atas kepala

3.Latih tubi menyangga

4.Mengumpan

Bacaan chapter 5-setting (m/s 31-

42) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

10

Teori : 1. Undang – undang

permainan.

1. Menjelaskan Undang-undang

dan peraturan-peraturan serta

Demonstrasi

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

26

2. Aplikasi pembelajaran

motor dalam permainan

bola tampar.

Amali : Kemahiran Menghadang

-

Teknik Lakuan

-

Ansur maju

-

Teknik hadangan

seorang

-

Teknik hadangan

berkumpulan

Kombinasi limat kemahiran

1.latih tubi servis bawah

tangan

2.Latih tubi servis atas kepala

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

2. Melakukan 10 kali daripada 15

kali percubaan hantaran

menyangga dengan tepat dan

betul

3. Melakukan 3 fasa lakuan

hantaran atas kepala dengan

menggunakan teknik yang betul.

4. Menjelaskan konsep hukum

newton yang terlibat dalam

aktiviti mengumpan.

5. Melakukan teknik menyangga

forearm pass dan overhead pass

Amali

Aktiviti

Berpasangan

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

27

3.latih tubi menyangga

4.latih tubi mengumpan

5.latih tubi menghadang.

Bacaan chapter 7-blocking (m/s 55-

64) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

dengan menggunakan teknik yang

betul.

11

Teori : 1. Undang – undang

1. Menjelaskan Undang-undang

Demonstrasi

KOM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

28

permainan

2. Aplikasi biomekanik

dalam permainan bola

tampar

3. Aplikasi pembelajaran

motor dalam

permainan bola

tampar.

Amali : Kemahiran Rejaman /

Spiking

-

sof

t spike

-

ha

rd spike

-

ta

ping spike

dan peraturan-peraturan serta

etika dalam permainan Bola

Tampar dengan betul

2. Melakukan 3 kali daripada 5 kali

percubaan merejam dengan

tepat dan betul

3. Melakukan 3 fasa lakuan

merejam kepala dengan

menggunakan teknik yang betul.

4. Menjelaskan konsep kuasa yang

terlibat dalam kemahiran

merejam.

5. Melakukan teknik merejam

dengan menggunakan teknik yang

Amali

Aktiviti

Berpasangan

PIM

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

29

Kemahiran melakukan

umpanan

-Teknik lakuan

-Ansur maju

-Latih tubi kemahiran

Kombinasi tujuh kemahiran

Bacaan chapter 6-Attacking (m/s

43-54) oleh Dearing, J. (2003)

Volleyball Fundamentals: A better

way to learn the basics, Springfield

College: Human Kinetics

Publishers, Inc

betul.

12

30

Ujian Kemahiran Asas

-Servis bawah tangan

-Servis atas kepala

-Menyangga

-Mengumpan

-Merejam

-menghadang

1. Mengaplikasi kemahiran asas

bola tampar yang telah dipelajari

Ujian kemahiran

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

13

Ujian Kemahiran Asas

-Servis bawah tangan

-Servis atas kepala

-Menyangga

-Mengumpan

-Merejam

1. Mengaplikasikan kemahiran

asas bola tampar yang telah

dipelajari

Ujian kemahiran

KOM

PIM

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

31

-menghadang

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

14

Pengelolaan Pertandingan /

Kursus Asas Bola Tampar

-

Ku

rsus kepengadilan Bola Tampar

@

-

Ku

rsus kejurulatihan Bola Tampar

-

Pe

ngelolaan pertandingan Bola

Tampar

1.Memperoleh kelayakan sebagai

jurulatih/kepegadilan yang

diiktiraf oleh MAVA.

2.mengaplikasi kemahiran

pengurusan pertandingan

Aktiviti

penganjuran

KOM

PIM

PSK

Dearing, J. (2003)

Volleyball

Fundamentals: A

better way to learn

the basics,

Springfield College:

Human Kinetics

Publishers, Inc

www.volleyball.org/rul

es/

32

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->