. 2.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah, Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.

4.

Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan. 6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanakkanak. 7. 8. Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/

hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Secara umumnya. Pernyata dari hasil-hasil kajian ilmiah samada di timur. di barat malah seanterio dunia . Greek. ini bererti pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang.Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Akibatnya. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlaq murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan Kepentingan Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal dan Cabaran Pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik Muslim. maka sudah pastilah nilai penghayatannya kontang dan proses aplikasinya tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Ini kerana kanak-kanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Kalau sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya di aras pengetahuan tanpa adanya penyemaian aqidah dan pemantapan akhlaq. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya. Dalam erti kata lain. Analisis fakta dari perspektif sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan µilmu¶ atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang (Department of Education and Science. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan Islam sebagai agama sejagat. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Mereka adalah generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Dalam bentuknya yang praktikal. Maka jika inilah yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan inteleknya tetapi µpencapaian tinggi¶ yang hakikatnya dalam ruang lingkup yang sempit yang hanya didasarkan kepada ketinggian pencapaian akademik sedangkan dari aspek-aspek yang lain ia pincang dan tiada keseimbangannya. 1990). penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam konteks kanak-kanak. segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. dapatan .

Masyarakat Jepun telah menyediakan generasi mereka dengan daya ketahanan menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia 0 hingga empat tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. pemerhatian. peka dan prihatin kepada perkembangan kanak-kanak Islam hari ini. Justru itu boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. adakah apa yang kita rancangkan hari ini pastinya nanti dapat melahirkan generasi rabbani pewaris anbiya¶ dan ulama¶? Ada bukti yang menunjukkan. Dapatan terbaru dari kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80²85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanakkanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. masih timbul persoalan dan keraguan di sudut hati para penyelidik yang membuat kajian . Hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. Mengapakah anak-anak ini meskipun disemai dengan benihbenih keimanan masih terjebak dengan gejala social yang memalukan di kala besarnya? Adakah sesuatu yang tidak kena dengan kurikulum pendidikan Islam atau mungkin kekeliruan berlaku dari segi aplikasi? Adakah mungkin kerana ini yang kita katakan kita memerlukan satu tajdid dan perubahan? Mungkinkah pendidikan kanak-kanak di peringkat awal berasaskan binaan . Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat misalnya menunjukkan bahawa setiap nilaian dolar yang dilaburkan untuk pendidikan awal yang berkualiti tinggi dapat memberikan pulangan yang tinggi samada dari segi perkembangan ekonomi mahupun perkembangan sosial kehidupan masyarakat di negara tersebut. Satu persoalan yang ingin saya kemukakan disini. diperingkat umur 6 tahun pertama inilah peringkat paling utama dan paling laju perkembangan mereka berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. kenapa tahap pemikiran kanak-kanak Islam secara umumnya tidak 'advance'? Kenapa ketrampilan. tidak juga tumpuan kepada pencapaian akademik mengorientasi pemikiran rakyat. Manakala Jepun. Akan tetapi ianya berpunca dari keprihatinan dan kepekaan pemimpin dan rakyat negara itu terhadap pembentukan generasi awal. Sebahagiannya masih mencetuskan.kajian membuktikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa dan pemangkin kepada visi wawasan halatuju negara. daya intelek kanak-kanak Islam selalu dikatakan agak ketinggalan ke belakang jika dibandingkan dengan kanak-kanak di negara-negara barat umpamanya?. dalam jangkamasa yang tak sampai setengah abad ia mampu bangun menjadi tunggak ekonomi dunia. Satu kajian yang dilakukan oleh seorang penyelidik Barat mendapati bahawa pembinaan pemikiran masyarakat Jepun bukanlah disebabkan oleh laungan suara kebangkitan atau paluan gendang lagu membakar semangat. dan mereka juga bertungkus lumus menumpukan perhatian membina daya keintelektualan dan menggarap potensi semulajadi setiap individu kanak-kanak sejak dari peringkat awal perkembangan. pemikiran. negara yang suatu ketika dahulu pernah lumpuh akibat ledakan bom atom. kewibaan.

Dalam konteks Islam. mengarah. 1990). Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu . sikap dan tingkahlaku samada yang dirancang atau tidak . mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.kurikulum integratif boleh menjadi salah satu cara penyelesaiannya?Justru itu suatu yang amat wajar untuk kita meneliti kembali kurikulum pendidikan anak-anak di peringkat awal usia ini jika generasi yang mahu kita lahirkan adalah generasi serba boleh. merangsang dan membantu menggarap potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya (Department for Education and Science. United Kingdom berpandangan bahwa kurikulum untuk kanak-kanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: y y y y y · Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak-kanak · Segala aktiviti. berwawasan . di rumah atau di luar rumah. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak · Penglibatan ibubapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanak-kanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. peralatan. norma. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang dididedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak . p. kemahiran.11) Bruce dan Meggitt (2005) pula menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong. jadual waktu. aktiviti. Kurikulum pendidikan bila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. nilai. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanak Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. 1989. perancangan. berketrampilan. rohani. samada digalakkan atau ditegah · Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri · Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur.secara langsung atau tidak langsung yang . tinggi daya keintelektualan dan utuh imannya.

Integratif di sini boleh memberi maksud kesepaduan iaitu menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari sikap. integratif dari segi kesepaduan maklumat yang disampaikan kepada kanak-kanak. termasuklah juga bahasa/ teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak2 menggunakannya dikalangan rakan sebaya atau orang lain malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar dari persekitaran mereka. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Terkadang-kadang kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. memiliki daya kemahiran berfikir yang tinggi serta memperolehi kemahiran meyelesaikan masalah yang dapat membentuk . nescaya kanak-kanak akan lebih kreatif. Sebagai contohnya masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu. Dalam kertas kerja ini saya ingin memfokuskan huraian mengenai binaan kurikulum yang integratif kepada tiga aspek. Inilah konsep utama yang perlu difahami Binaan Kurikulum Integratif Kurikulum integratif mempunyai makna yang subjektif. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri.ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. namun inilah yang dikatakan kurikulum yang tersembunyi. maka si anak mungkin akan memahami bahawa membaca suratkhabar itu lebih penting dari membasuh tangan. Contoh yang paling dekat bila seseorang kanak-kanak kecil meminta ayah membasuhkan tangannya selepas makan tetapi si ayah sibuk membaca suratkhabar. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. keluarga dan masyarakat sekitar Dalam ertikata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. orang dewasa. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. Jadi tidak hairanlah kalau si kecil selepas dari peristiwa itu tidak membasuh tangan selepas makan sebaliknya terus ingin membaca buku. mungkin kerana ia merasakan yang membaca buku lebih penting dari membasuh tangan berdasarkan sikap yang ditonjolkan oleh si ayah walaupun pada hakikatnya bukanlah si ayah bermaksud begitu. Dalam ertikata lain ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada kanak-kanak di peringkat awal usianya perlulah suatu yang komprehensif dan bersepadu bukannya terpecah-pecah mengikut subjek kerana ini akan menjadikan kanak-kanak menjadi keliru dan seolah-olah ada µbatasan¶ dalam mendalami sesuatu ilmu atau pengetahuan yang didedahkan kepada mereka. Kurikulum integratif juga boleh memberi maksud kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satusatu pengajaran atau mungkin juga kesepaduan kepelbagaian cabang-cabang ilmu dalam sesuatu subjek yang di ajar. Pertama. Jika sesuatu pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak adalah berasaskan µsubjek¶ maka sudah pastinya perasaan dan naluri ingin tahu mereka terbatas dengan pemfokusan kapada subjek dan mereka akan menjadi µrigid¶ sebaliknya jika pendedahan pengalaman pembelajaran adalah berasaskan kepada penggarapan aspek perkembangan dan bersesuaian dengan tahap dan kebolehan kanak-kanak.

emosi. Sesuatu program pendidikan awal kanak-kanak ini perlu dibentuk berdasarkan pandangan dan pendekatan integratif dan bersepadu gabungan Islam . Pendidik kanak-kanak sepatutnya menggarap potensi kanak-kanak berasaskan apa yang ia tahu kerana ini menjadikan kanak-kanak lebih berminat untuk mendalami sesuatu perkara. berketrampilan dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. sosial dan aspek-aspek perkembangan yang lain bergantung kepada cara bagaimana kanak-kanak mendapat pendedahan. penekanan kurikulum kepada aspek hygiene. Di barat misalnya modul program pengasuhan kanak-kanak dipelopori dengan pelbagai bentuk kurikulum seperti µMontessori¶. Manakala di Timur di Jepun misalnya. Mungkin ini adalah satu tajdid atau pembaharuan yang perlu dilakukan.Alangkah ruginya kita umat Islam mengabaikan nikmat kurniaan Allah begitu saja sedangkan neuron itulah jika digarap dengan sempurna mungkin menjadi pemangkin kepada sesuatu perubahan kepada umat manusia. µReggio Emilio¶. Dalam sejarah Islam. Sememangnya pengalaman pembelajaran seseorang kanak-kanak di peringkat awal usia mampu memberikan kesan yang positif atau negatif kepada perkembangannya di masa hadapan samada dari segi kognitif. integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi yang digarap di peringkat awal. kepada umatnya. Kita ambil apa yang baik dari barat apa yang boleh dilihat dengan mata kasar tentang amalan-amalan dan pendekatan-pendekatan mereka mendidik kanak-kanak dan kita sepadukan dengan pendekatan Islam yang kaya dengan teori dan khazanah ilmu yang berbagai. integratif di sini bererti kita menyepadukan antara pendekatan barat dan Islam dalam mendidik anak-anak.w. Tetapi sebaliknya jika pendedahan awal yang mereka dapat hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek perkembangan semata-mata. Kedua. Setiap kanak-kanak adalah individu yang unik yang perlu dipenuhi hak dan keperluan mereka agar dengan itu potensi mereka dapat digarap sebaik mungkin kerana mereka adalah aset utama sesebuah negara.a. kesihatan dan pemakanan sihat manakala di New Zealand sebagai contoh. maka akan pincanglah aspek perkembangan yang lain malah boleh memberi kesan negatif pula kepada perkembangan personaliti seseorang kanak-kanak. Setiap aspek perkembangan kanakkanak perlu digarap dengan sempurna tanpa melebihkan satu dari yang lain kerana sekiranya ini berlaku. begitu ramai ilmuan dan cendiakawan yang memberi sumbangan kepada . µ Te Wariki¶ menekankan kepada pendidikan yang berkonsepkan kebudayaan dan menghormati tatacara kehidupan masyarakat Maori. tinggi nilai harga diri. Kalau dari awal perkembangan kerohanian dan sosio-emosi mereka dititikberatkan. taqwa. ³ Berbicaralah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya´ Begitulah pesanan rasul s. Barat dan Timur . Dapatan dari kajian ilmiah mendapati kanak-kanak di prasekolah terutamanaya tadika aliran agama adalah diajar berasaskan subjek dan bukannya berasaskan penggarapan aspek perkembangan. cekal hati. Andai ia digarap dari segi intelek tetapi emosinya tidak terdidik. maka perkembangan sosialnya juga tidak mantap dan sudah pastinya ia tidak mampu menjadi pemimpin ummah yang baik pada masa yang akan datang. sel-sel neuron dalam otak yang tidak dirangsang dengan pendedahan kepada pengalaman pembelajaran yang menjurus kepada sesuatu aspek. µEarly Learning Goals¶. µHigh Scope¶ dan sebagainya.semangat jati diri dan keyakinan yang tinggi. Ketiga. hasilnya akan lahirlah anakanak yang berwibawa. ia akan mati begitu sahaja.

2. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti. Ibnu Miskawaih misalnya begitu menekankan pentingnya pendidikan akhlaq dan pembentukan sahsiah yang mulis manakala Imam Al-Ghazali yang banyak menyumbang kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. 9. dan pendidikan kanak-kanak. Manakala Ibn Jamaah pula mengupas tanggungjawab pendidik dari segi memahami tingkahlaku kanak-kanak dan menanganinya melalui kaedah pengukuhan. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak. psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak. Persekitaran yang kondusif. fisiologi. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan.ilmu pengasuhan perkembangan. semua manusia mengharapkan anak mereka kearah pembinaan syakhsiah mulia dan berkeperibadian tinggi serta berhemah dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin mencabar. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan: 1. Kemampuan kanak-kanak mendapatkan pengalaman adalah berbeza dari satu individu dengan individu yang lain telah diketengahkan oleh seorang lagi ilmuan hebat islam iaitu Ibn Khaldun. 4. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. 7. Semua ibu bapa pastinya ingin melahirkan generasi yang . 3. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata Hakikatnya samada di barat atau di timur. 8. 6. 5. ceria dan selamat Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih. begitu menekankan aspek belajar melalui bermain sebagai asas pengasuhan. Ibnu Sina juga tidak terkecuali menyumbang dalam bidang ini apabila beliau membincangkan kepentingan hygiene dan penjagaan kesihatan kerana dua faktor ini adalah asas kepada pembentukan fizikal yang sihat. Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah.

Di sana.berfikiran mantap . Hakikatnya pendekatan-pendekatan moden yang kita lihat pada hari ini sebenarnya dipelopori oleh para ilmuan Islam di zaman kegemilangannya suatu ketika dahulu. Susan Isaacs. maka perlulah mereka selalu diberi pengukuhan. Antara idea utama yang dikemukakan oleh teori ini ialah kanak-kanak relajar melalui pemerhatian dan mudah meniru apa saja perlakuan. Mc Millan dan pelbagai lagi teori mengenai permainan dari perspektif barat disebut-sebut dan dijulang.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa . i¶tiyad (kelaziman/kebiasaan). satu penemuan yang ingin saya ketengahkan di sini setelah menyingkap fakta dari lipatan sejarah silam. Kiranya ia sudahpun dipelopori oleh begitu ramai tokoh cendikiawan Islam seperti Al-Ghazali. Mungkin selama ini ramai yang beranggapan teori-teori dan ilmu-ilmu berkaitan perkembangan kanak-kanak. kritis dan kreatif dalam setiap aspek kehidupan. Seringkali matapelajaran psikologi atau subjek perkembangan kanak-kanak yang di ajar di institusi sekolah dan pengajian tinggi dirujuk kepada penemuan yang diketengahkan oleh barat. Ibnu Sina. Mulahazah wa mutaba¶ah (Observation and imitation). hadis-hadis sebegini seperti tidak diberikan perhatian dan jarang dikupas. Lalu apabila umat Islam berbicara mengenai perkembangan kanak-kanak sudah pastinya penulisan sarjana barat menjadi rujukan tanpa menyedari atau mungkin alpa. Malah banyak hadis-hadis yang menyebut mengenai kepentingan bermain dalam kehidupan kanakkanak yang menunjukkan kesesuaiannya sebagai pendekatan utama perkembangan pembelajaran kanak-kanak. telah ada usaha sebegini dibukukan dan dihurai oleh ulamak terdahulu sebagai contohnya Ibn Qayyim AlJauziah dalam kitabnya ³tuhfatul maudud fi ahkam almaulud´ Umat Islam yang mempelajari ilmu psikologi pendidikan pada hari ini sudah pastinya arif tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Behaviourist. Namun. Dewasa ini kita sibuk membicarakan tentang Emotional Intelligent yang dipelopori oleh Howard Gadgner tanpa kita sedari Ibnu Khaldun (733-808 Hijria = 1332-1406 Masehi)telah berabad lamanya mengupas isu tersebut di dalam kitabnya almuqaddimah. Social Learning Theory dan sebagainya. Namun. Nama Froebel.sini pendidik kanak-kanak begitu sibuk memperkatakan mengenai kepentingan bermain melalui belajar sebagai satu pendekatan kurikulum yang paling bersesuaian dengan kanak-kanak kerana ia merujuk kepada ciri-ciri semulajadi kanak-kanak yang sememangnya suka bermain. Untuk mengekalkan tingkahlaku baik yang ditunjukkan oleh seseorang kanak-kanak. Ikhwan Safa dan sebagainya. Kita mula menyuarakan tentang kepentingan memahami perbezaan perkembangan individu di kalangan kanak-kanak tanpa merujuk penulisan Al-Ghazali dan hujah-hujahnya tentang hal tersebut dalam membicarakan isu-isu perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Kita sering menyebut tentang Jean Piaget dan teori Perkembangan kognitif tetapi kita melupakan Ibnu Sina (370-428 Hijria = 980-1036 AD) yang membicarakan hal yang sama berkurun-kurun lamanya sebelum Piaget. pendidikan keibubapaan dan pendekatan moden mendidik anak khasnya di peringkat awal usia dipelopori oleh barat dan tidak releven dengan Islam. Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model).

Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulama¶ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Hakikatnya. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita . mudah rosak dan sensitif. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. ³Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik.! Realitinya. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( ) yang berasal dari perkataan tafula ( ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. ³sesungguhnya anak-anak kita adalah permata´. memeluk dan mencium anak-anak.´ Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ³ ayyuha al-walad´. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. membelai. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka..´ Sungguh benarlah firman Allah! Kesimpulan Sebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah ³mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I¶tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. diasuh dan dididik dengan rapi. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya.. Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak.sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah.

malas. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: ³«Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahat«´ Wallahua¶lam . Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan.w.a. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik.fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anak-anak. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut.