. 2.

Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah, Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,

3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.

4.

Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.

5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan. 6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanakkanak. 7. 8. Persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.

9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/

maka sudah pastilah nilai penghayatannya kontang dan proses aplikasinya tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlaq murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan Kepentingan Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal dan Cabaran Pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik Muslim. Akibatnya. segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan µilmu¶ atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang (Department of Education and Science.Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. di barat malah seanterio dunia . Secara umumnya. 1990). pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan Islam sebagai agama sejagat. Mereka adalah generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. ini bererti pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Greek. generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan inteleknya tetapi µpencapaian tinggi¶ yang hakikatnya dalam ruang lingkup yang sempit yang hanya didasarkan kepada ketinggian pencapaian akademik sedangkan dari aspek-aspek yang lain ia pincang dan tiada keseimbangannya. Dalam bentuknya yang praktikal. dapatan . Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Pernyata dari hasil-hasil kajian ilmiah samada di timur. Dalam konteks kanak-kanak. Kalau sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya di aras pengetahuan tanpa adanya penyemaian aqidah dan pemantapan akhlaq. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam erti kata lain. Analisis fakta dari perspektif sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir. Ini kerana kanak-kanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Maka jika inilah yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini.

kenapa tahap pemikiran kanak-kanak Islam secara umumnya tidak 'advance'? Kenapa ketrampilan. Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat misalnya menunjukkan bahawa setiap nilaian dolar yang dilaburkan untuk pendidikan awal yang berkualiti tinggi dapat memberikan pulangan yang tinggi samada dari segi perkembangan ekonomi mahupun perkembangan sosial kehidupan masyarakat di negara tersebut. peka dan prihatin kepada perkembangan kanak-kanak Islam hari ini. Akan tetapi ianya berpunca dari keprihatinan dan kepekaan pemimpin dan rakyat negara itu terhadap pembentukan generasi awal. dan mereka juga bertungkus lumus menumpukan perhatian membina daya keintelektualan dan menggarap potensi semulajadi setiap individu kanak-kanak sejak dari peringkat awal perkembangan. Justru itu boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. Masyarakat Jepun telah menyediakan generasi mereka dengan daya ketahanan menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia 0 hingga empat tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. Satu kajian yang dilakukan oleh seorang penyelidik Barat mendapati bahawa pembinaan pemikiran masyarakat Jepun bukanlah disebabkan oleh laungan suara kebangkitan atau paluan gendang lagu membakar semangat. masih timbul persoalan dan keraguan di sudut hati para penyelidik yang membuat kajian . Manakala Jepun.kajian membuktikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa dan pemangkin kepada visi wawasan halatuju negara. pemikiran. Dapatan terbaru dari kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80²85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanakkanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. Hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. diperingkat umur 6 tahun pertama inilah peringkat paling utama dan paling laju perkembangan mereka berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. daya intelek kanak-kanak Islam selalu dikatakan agak ketinggalan ke belakang jika dibandingkan dengan kanak-kanak di negara-negara barat umpamanya?. adakah apa yang kita rancangkan hari ini pastinya nanti dapat melahirkan generasi rabbani pewaris anbiya¶ dan ulama¶? Ada bukti yang menunjukkan. Sebahagiannya masih mencetuskan. Mengapakah anak-anak ini meskipun disemai dengan benihbenih keimanan masih terjebak dengan gejala social yang memalukan di kala besarnya? Adakah sesuatu yang tidak kena dengan kurikulum pendidikan Islam atau mungkin kekeliruan berlaku dari segi aplikasi? Adakah mungkin kerana ini yang kita katakan kita memerlukan satu tajdid dan perubahan? Mungkinkah pendidikan kanak-kanak di peringkat awal berasaskan binaan . kewibaan. Satu persoalan yang ingin saya kemukakan disini. pemerhatian. negara yang suatu ketika dahulu pernah lumpuh akibat ledakan bom atom. dalam jangkamasa yang tak sampai setengah abad ia mampu bangun menjadi tunggak ekonomi dunia. tidak juga tumpuan kepada pencapaian akademik mengorientasi pemikiran rakyat.

tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. nilai. mengarah. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. peralatan. Dalam konteks Islam. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. sikap dan tingkahlaku samada yang dirancang atau tidak . jadual waktu. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang dididedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak . berwawasan . merangsang dan membantu menggarap potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya (Department for Education and Science. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanak-kanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. berketrampilan. tinggi daya keintelektualan dan utuh imannya. 1990). kemahiran. aktiviti.11) Bruce dan Meggitt (2005) pula menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong. samada digalakkan atau ditegah · Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri · Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur.kurikulum integratif boleh menjadi salah satu cara penyelesaiannya?Justru itu suatu yang amat wajar untuk kita meneliti kembali kurikulum pendidikan anak-anak di peringkat awal usia ini jika generasi yang mahu kita lahirkan adalah generasi serba boleh.secara langsung atau tidak langsung yang . p. norma. di rumah atau di luar rumah. 1989. Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanak Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. perancangan. rohani. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak · Penglibatan ibubapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. Kurikulum pendidikan bila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu . United Kingdom berpandangan bahwa kurikulum untuk kanak-kanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: y y y y y · Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak-kanak · Segala aktiviti.

mungkin kerana ia merasakan yang membaca buku lebih penting dari membasuh tangan berdasarkan sikap yang ditonjolkan oleh si ayah walaupun pada hakikatnya bukanlah si ayah bermaksud begitu. keluarga dan masyarakat sekitar Dalam ertikata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. Terkadang-kadang kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. Pertama. termasuklah juga bahasa/ teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak2 menggunakannya dikalangan rakan sebaya atau orang lain malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar dari persekitaran mereka. Sebagai contohnya masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu. Jadi tidak hairanlah kalau si kecil selepas dari peristiwa itu tidak membasuh tangan selepas makan sebaliknya terus ingin membaca buku. nescaya kanak-kanak akan lebih kreatif. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri.ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. Dalam kertas kerja ini saya ingin memfokuskan huraian mengenai binaan kurikulum yang integratif kepada tiga aspek. orang dewasa. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. Contoh yang paling dekat bila seseorang kanak-kanak kecil meminta ayah membasuhkan tangannya selepas makan tetapi si ayah sibuk membaca suratkhabar. integratif dari segi kesepaduan maklumat yang disampaikan kepada kanak-kanak. Jika sesuatu pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak adalah berasaskan µsubjek¶ maka sudah pastinya perasaan dan naluri ingin tahu mereka terbatas dengan pemfokusan kapada subjek dan mereka akan menjadi µrigid¶ sebaliknya jika pendedahan pengalaman pembelajaran adalah berasaskan kepada penggarapan aspek perkembangan dan bersesuaian dengan tahap dan kebolehan kanak-kanak. maka si anak mungkin akan memahami bahawa membaca suratkhabar itu lebih penting dari membasuh tangan. Integratif di sini boleh memberi maksud kesepaduan iaitu menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. namun inilah yang dikatakan kurikulum yang tersembunyi. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari sikap. memiliki daya kemahiran berfikir yang tinggi serta memperolehi kemahiran meyelesaikan masalah yang dapat membentuk . Dalam ertikata lain ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada kanak-kanak di peringkat awal usianya perlulah suatu yang komprehensif dan bersepadu bukannya terpecah-pecah mengikut subjek kerana ini akan menjadikan kanak-kanak menjadi keliru dan seolah-olah ada µbatasan¶ dalam mendalami sesuatu ilmu atau pengetahuan yang didedahkan kepada mereka. Inilah konsep utama yang perlu difahami Binaan Kurikulum Integratif Kurikulum integratif mempunyai makna yang subjektif. Kurikulum integratif juga boleh memberi maksud kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satusatu pengajaran atau mungkin juga kesepaduan kepelbagaian cabang-cabang ilmu dalam sesuatu subjek yang di ajar.

Manakala di Timur di Jepun misalnya. ³ Berbicaralah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya´ Begitulah pesanan rasul s. kesihatan dan pemakanan sihat manakala di New Zealand sebagai contoh. begitu ramai ilmuan dan cendiakawan yang memberi sumbangan kepada .semangat jati diri dan keyakinan yang tinggi. Di barat misalnya modul program pengasuhan kanak-kanak dipelopori dengan pelbagai bentuk kurikulum seperti µMontessori¶. Kita ambil apa yang baik dari barat apa yang boleh dilihat dengan mata kasar tentang amalan-amalan dan pendekatan-pendekatan mereka mendidik kanak-kanak dan kita sepadukan dengan pendekatan Islam yang kaya dengan teori dan khazanah ilmu yang berbagai. Dalam sejarah Islam. Andai ia digarap dari segi intelek tetapi emosinya tidak terdidik. Kalau dari awal perkembangan kerohanian dan sosio-emosi mereka dititikberatkan. integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi yang digarap di peringkat awal. sosial dan aspek-aspek perkembangan yang lain bergantung kepada cara bagaimana kanak-kanak mendapat pendedahan. Sememangnya pengalaman pembelajaran seseorang kanak-kanak di peringkat awal usia mampu memberikan kesan yang positif atau negatif kepada perkembangannya di masa hadapan samada dari segi kognitif. maka perkembangan sosialnya juga tidak mantap dan sudah pastinya ia tidak mampu menjadi pemimpin ummah yang baik pada masa yang akan datang. Setiap kanak-kanak adalah individu yang unik yang perlu dipenuhi hak dan keperluan mereka agar dengan itu potensi mereka dapat digarap sebaik mungkin kerana mereka adalah aset utama sesebuah negara. emosi. Barat dan Timur . maka akan pincanglah aspek perkembangan yang lain malah boleh memberi kesan negatif pula kepada perkembangan personaliti seseorang kanak-kanak. Kedua. Ketiga.a. Sesuatu program pendidikan awal kanak-kanak ini perlu dibentuk berdasarkan pandangan dan pendekatan integratif dan bersepadu gabungan Islam . Dapatan dari kajian ilmiah mendapati kanak-kanak di prasekolah terutamanaya tadika aliran agama adalah diajar berasaskan subjek dan bukannya berasaskan penggarapan aspek perkembangan. kepada umatnya. µHigh Scope¶ dan sebagainya. Tetapi sebaliknya jika pendedahan awal yang mereka dapat hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek perkembangan semata-mata. Setiap aspek perkembangan kanakkanak perlu digarap dengan sempurna tanpa melebihkan satu dari yang lain kerana sekiranya ini berlaku. sel-sel neuron dalam otak yang tidak dirangsang dengan pendedahan kepada pengalaman pembelajaran yang menjurus kepada sesuatu aspek. tinggi nilai harga diri. hasilnya akan lahirlah anakanak yang berwibawa.Alangkah ruginya kita umat Islam mengabaikan nikmat kurniaan Allah begitu saja sedangkan neuron itulah jika digarap dengan sempurna mungkin menjadi pemangkin kepada sesuatu perubahan kepada umat manusia. µEarly Learning Goals¶. cekal hati. berketrampilan dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. ia akan mati begitu sahaja.w. µReggio Emilio¶. Mungkin ini adalah satu tajdid atau pembaharuan yang perlu dilakukan. penekanan kurikulum kepada aspek hygiene. µ Te Wariki¶ menekankan kepada pendidikan yang berkonsepkan kebudayaan dan menghormati tatacara kehidupan masyarakat Maori. integratif di sini bererti kita menyepadukan antara pendekatan barat dan Islam dalam mendidik anak-anak. taqwa. Pendidik kanak-kanak sepatutnya menggarap potensi kanak-kanak berasaskan apa yang ia tahu kerana ini menjadikan kanak-kanak lebih berminat untuk mendalami sesuatu perkara.

Semua ibu bapa pastinya ingin melahirkan generasi yang . psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak. Ibnu Miskawaih misalnya begitu menekankan pentingnya pendidikan akhlaq dan pembentukan sahsiah yang mulis manakala Imam Al-Ghazali yang banyak menyumbang kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. 5. dan pendidikan kanak-kanak. 2. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata Hakikatnya samada di barat atau di timur. fisiologi. 4. 7. ceria dan selamat Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.ilmu pengasuhan perkembangan. Ibnu Sina juga tidak terkecuali menyumbang dalam bidang ini apabila beliau membincangkan kepentingan hygiene dan penjagaan kesihatan kerana dua faktor ini adalah asas kepada pembentukan fizikal yang sihat. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan: 1. Kemampuan kanak-kanak mendapatkan pengalaman adalah berbeza dari satu individu dengan individu yang lain telah diketengahkan oleh seorang lagi ilmuan hebat islam iaitu Ibn Khaldun. semua manusia mengharapkan anak mereka kearah pembinaan syakhsiah mulia dan berkeperibadian tinggi serta berhemah dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin mencabar. Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah. 8. 6. 9. Manakala Ibn Jamaah pula mengupas tanggungjawab pendidik dari segi memahami tingkahlaku kanak-kanak dan menanganinya melalui kaedah pengukuhan. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan. Persekitaran yang kondusif. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti. begitu menekankan aspek belajar melalui bermain sebagai asas pengasuhan. 3. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani.

Ikhwan Safa dan sebagainya. Lalu apabila umat Islam berbicara mengenai perkembangan kanak-kanak sudah pastinya penulisan sarjana barat menjadi rujukan tanpa menyedari atau mungkin alpa. telah ada usaha sebegini dibukukan dan dihurai oleh ulamak terdahulu sebagai contohnya Ibn Qayyim AlJauziah dalam kitabnya ³tuhfatul maudud fi ahkam almaulud´ Umat Islam yang mempelajari ilmu psikologi pendidikan pada hari ini sudah pastinya arif tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Behaviourist. i¶tiyad (kelaziman/kebiasaan). Malah banyak hadis-hadis yang menyebut mengenai kepentingan bermain dalam kehidupan kanakkanak yang menunjukkan kesesuaiannya sebagai pendekatan utama perkembangan pembelajaran kanak-kanak. maka perlulah mereka selalu diberi pengukuhan.sini pendidik kanak-kanak begitu sibuk memperkatakan mengenai kepentingan bermain melalui belajar sebagai satu pendekatan kurikulum yang paling bersesuaian dengan kanak-kanak kerana ia merujuk kepada ciri-ciri semulajadi kanak-kanak yang sememangnya suka bermain. Kiranya ia sudahpun dipelopori oleh begitu ramai tokoh cendikiawan Islam seperti Al-Ghazali. Kita mula menyuarakan tentang kepentingan memahami perbezaan perkembangan individu di kalangan kanak-kanak tanpa merujuk penulisan Al-Ghazali dan hujah-hujahnya tentang hal tersebut dalam membicarakan isu-isu perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. kritis dan kreatif dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mengekalkan tingkahlaku baik yang ditunjukkan oleh seseorang kanak-kanak. Susan Isaacs. Namun. hadis-hadis sebegini seperti tidak diberikan perhatian dan jarang dikupas. Seringkali matapelajaran psikologi atau subjek perkembangan kanak-kanak yang di ajar di institusi sekolah dan pengajian tinggi dirujuk kepada penemuan yang diketengahkan oleh barat. satu penemuan yang ingin saya ketengahkan di sini setelah menyingkap fakta dari lipatan sejarah silam. Dewasa ini kita sibuk membicarakan tentang Emotional Intelligent yang dipelopori oleh Howard Gadgner tanpa kita sedari Ibnu Khaldun (733-808 Hijria = 1332-1406 Masehi)telah berabad lamanya mengupas isu tersebut di dalam kitabnya almuqaddimah.berfikiran mantap . Mc Millan dan pelbagai lagi teori mengenai permainan dari perspektif barat disebut-sebut dan dijulang. Antara idea utama yang dikemukakan oleh teori ini ialah kanak-kanak relajar melalui pemerhatian dan mudah meniru apa saja perlakuan. Nama Froebel. Kita sering menyebut tentang Jean Piaget dan teori Perkembangan kognitif tetapi kita melupakan Ibnu Sina (370-428 Hijria = 980-1036 AD) yang membicarakan hal yang sama berkurun-kurun lamanya sebelum Piaget. Ibnu Sina. Hakikatnya pendekatan-pendekatan moden yang kita lihat pada hari ini sebenarnya dipelopori oleh para ilmuan Islam di zaman kegemilangannya suatu ketika dahulu. Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah (Role model). Mulahazah wa mutaba¶ah (Observation and imitation). Namun. pendidikan keibubapaan dan pendekatan moden mendidik anak khasnya di peringkat awal usia dipelopori oleh barat dan tidak releven dengan Islam. Social Learning Theory dan sebagainya. Di sana.isu Al-thawab wa al iqab (Reward and punishment) dan nasihat (advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa . Mungkin selama ini ramai yang beranggapan teori-teori dan ilmu-ilmu berkaitan perkembangan kanak-kanak.

tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat. dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. memeluk dan mencium anak-anak. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian. ³Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. Walhal begitu banyak hadis dan saranan ulama¶ yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan.´ Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ³ ayyuha al-walad´. membelai. I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita .. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah ³mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( ) yang berasal dari perkataan tafula ( ) yang membawa maksud sesuatu yang lembut. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak-kanak. ³sesungguhnya anak-anak kita adalah permata´. diasuh dan dididik dengan rapi. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. mudah rosak dan sensitif. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik.! Realitinya.´ Sungguh benarlah firman Allah! Kesimpulan Sebagai kesimpulan dari kertaskerja ini. Hakikatnya. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga.. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya.sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I¶tiyad dan sukarlah untuk dibentuk. dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini.

yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah s. terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahat«´ Wallahua¶lam . yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut.a. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: ³«Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak.w. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. malas. Di dalam kitabnya Al Muqaddimah.fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anak-anak. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful