P. 1
EKONOMI MALAYSIA

EKONOMI MALAYSIA

|Views: 378|Likes:

More info:

Published by: Fairuz Anuar Borhannudin on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

EKONOMI MALAYSIA (SEED 1013

)
TAJUK : DASAR WAWASAN NEGARA DAN WAWASAN 2020 KUMPULAN B DISEDIAKAN OLEH : FARAH AFIQAH BT BORHANNUDIN (203972) SITI MASITA BT ABDULLAH (204629) ROIHAN BT MAT GHANI (204741) SITI SARAH BT RAMLI (205265) DISEMAK OLEH : EN. AZRAIE B. ZAINUL

ISI KANDUNGAN
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KANDUNGAN Isi kandungan Penghargaan Pengenalan 1.0 Dasar Wawasan Negara 1.1 Latar belakang 1.2 Objektif 1.3 Teras kritikal DWN 1.4 Strategi menangani cabaran DWN 2.0 Wawasan 2020 2.1 Latar belakang 2.2 Cabaran strategik Wawasan 2020 2.3 Perspektif Wawasan 2020 2.4 Strategi pelaksanaan 2.5 Dimensi wawasan 2020 3.0 Kenapa perlunya satu wawasan 4.0 Kenapa tahun 2020 5.0 Realistik 6.0 Analitikal MUKA SURAT 2 3 4 5 5-6 6-7 7-10 10-11 11-13 13-15 15-16 17-18 18 19-20 20 21

2

Kami bekerjasama antara ahli kumpulan dengan cara mengagih-agihkan tugas secara sama rata bagi menyempurnakan tugasan ini. Segala sokongan kali dari segi pemberian maklumat. Tugasan yang dipertanggungjawabkan itu ialah Dasar Wawasan Nasional dan Wawasan 2020. ribuan terima kasih juga ditujukan kepada semua ahli kumpulan. pendapat dan sebagainya amat kami hargai. Masa yang diambil untuk menyiapkan tugasan ini ialah selama sebulan selepas pemberian tugas kepada kumpulan kami. Segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan terhadap kumpulan kami amat dihargai. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada En Azraei Bin Zainol selaku pensyarah dan pembimbing kepada kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan. tunjuk ajar. 3 .PENGHARGAAN Bismillahirahmannirahim« Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia Nya dapat kami menyiapkan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada kumpulan kami. rakanrakan sekuliah dan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu.

telah dirangka satu rancangan jangka panjang yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang meliputi Rancangan Malaysia Kedua hingga Kelima bermula dari tahun 1971 sehingga 1990. Kemudian. Selepas kemerdekaan. Matlamat dasar ini diperkenalkan bagi meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan dan membina negara bangsa yang berdaya tahan. Menjelang 2011 hingga 2015 satu perancangan jangka panjang telah dirangka oleh Perdana Menteri Malaysia sekarang iaitu Dato¶ Sri Najib Bin Tun Abd Razak berasaskan DEB. rancangan jangka pajang kedua dirangka iaitu Dasar Pembangunan Nasional (DPN) telah diperkenalkan bermula pada tahun 1991 hingga 2000 yang meliputi Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh. British masih lagi menjajah Tanah Melayu. Objektif utama dalam DEB ialah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. British telah merangka satu lagi Rancangan Malaya Kedua pada tahun 1961 hingga 1965 bagi menyambung Rancangan Malaya Pertama. Bermula tahun 2001 sehingga 2010 dasar jangka panjang telah digubal iaitu Dasar Wawasan Negara yang meliputi Rancangan Malaysia Kelapan dan Kesembilan. 4 . Seterusnya. British telah merangka satu rancangan jangka pendek di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Rancangan Malaya Pertama pada tahun 1955 hingga 1960. Dasar ini telah dirangka oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang Keempat iaitu Tun Dr Mahathir bin Mohamed. Rancangan Malaya ini memberi tumpuan kepada sektor pertanian yang menjadi tunjang ekonomi pada masa itu. Dasar ini dikenali sebagai Model Baru Ekonomi (MBE) yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi serta mewujudkan perpaduan antara kaum dan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah µNegara Bangsa¶. Pada masa ini.PENGENALAN Perkembangan ekonomi di Malaysia mula berkembang sejak tahun 1955 iaitu sebelum era kemerdekaan lagi.

Ia meliputi dua rancangan jangka panjang Malaysia iaitu Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Rancangan ini telah dirangka oleh mantan Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr Mahathir Mohamed. Tema utama dasar ini adalah µMeningkatkan keutuhan dan daya saing negara¶.1 LATAR BELAKANG Dasar Wawasan Negara merupakan gabungan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas. DWN merupakan gabungan semua usaha pembangunan yang lepas bagi tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu.0 DASAR WAWASAN NEGARA 1. Objektif ini merupakan kesinambungan daripada objektif DEB dan 5 . Bagi menangani cabaran yang bakal dihadapi bagi menjadi sebuah negara maju mengikut haluan sendiri penekanan diberikan kepada membina negara yang berdaya tahan dan berdaya saing serta masyarakat yang bersatu padu dan saksama bagi memastikan perpaduan dan kestabilan sosial. 1.2 OBJEKTIF Objektif utama DWN ialah pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat serta pembangunan seimbang. program dan projek yang dirangka bagi mencapai objektif DWN. RMK-8 menggabungkan strategi. DWN akan menentukan arah pembangunan negara dalam dekad pertama abad ke-21. pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Teras kritikal telah dirangka bagi merealisasikan DWN. progresif dan makmur agar dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama. DWN berteraskan kepada cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju Malaysia bagi menjadi sebuah negara maju secara sepenuhnya menjelang 2020.1. Objektif kedua-dua dasar tersebut adalah untuk mencapai perpaduan nasional. penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang.

Pertumbuhan ekonomi yang dijangka pesat dalam tempoh rancangan akan mewujudkan lebih banyak peluang kepada golongan miskin untuk meningkatkan pendapatan dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Aktiviti yang dapat menjana pendapatan diperkenalkan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah miskin dan kumpulan yang berpendapatan rendah. bandar dan luar bandar serta wilayah. Selain itu. Bagi merealisasikan objektif ini Dasar Wawasan Negara telah merangkumkan pelbagai teras kritikal. meneruskan agenda penyusunan semula masyarakat dengan memberi peruntukan saham.DPN. objektif DWN juga adalah pertumbuhan mampan dan pengukuhan daya tahan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saksama. Selain itu. skim unit amanah dan penswastaan bagi meningkatkan dan mengekalkan pemilikan modal dan kawalan bumiputera ke atas syarikat.3 TERAS KRITIKAL DASAR WAWASAN NEGARA Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan perkongsian yang saksama merupakan gabungan usaha pembangunan dasar-dasar yang lepas bagi menghasilkan objektif utama Dasar Wawasan Negara. Program ini adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan mutlak kepada 0. Kerajaan juga terus berusaha menangani isu ketidakseimbangan pendapatan antara kumpulan etnik. 1. Teras yang pertama ialah membina bangsa yang berdaya tahan melalui pemupukan 6 . Setelah mengkaji semula dasar-dasar yang lepas kerajaan telah memperbaiki kelemahan perlaksanaan strategi dan program sedia ada melalui pengukuhan program pembasmian kemiskinan.5 % pada tahun jangkaan 2005. Bagi merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri telah menekankan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan dan berdaya saing serta masyarakat yang bersatu padu dan saksama bagi memastikan perpaduan dan kestabilan sosial.

Teras yang keenam ialah memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang cekap. Ia merupakan strategi penting untuk meningkatkan produktiviti dari segi TFP dan tahap potensi keluaran 7 .perpaduan antara kaum. Teras yang terakhir iaitu teras yang ketujuh menjelaskan tentang penerusan pembangunan alam sekitar yang mampan bagi meneguhkan pertumbuhan dalam jangka masa yang panjang. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang dengan tersematnya nilainilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Selain itu. peningkatan kandungan pengetahuan dalam semua aktiviti ekonomi amat perlu bagi meningkatkan nilai ditambah dan guna tenaga. menyemarakkan semangat patriotik. Strategi pertama ialah meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap dan memastikan dasar kewangan dan fiskal yang berhemah serta dapat meningkatkan usaha membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. Membangunkan nilai ekonomi berasaskan pengetahuan bagi meningkatkan nilai ditambah untuk semua sektor dan mengoptimumkan pemikiran rakyat merupakan teras yang kelima. membentuk kematangan politik. korporat dan pengurusan ekonomi makro. institusi kewangan. teras yang ketiga ialah mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan ekonomi. 1.4 STRATEGI MENANGANI CABARAN DASAR WAWASAN NEGARA Strategi utama telah dilaksanakan melalui jentera penyelarasan pelaksanaan bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. produktif dan berpengetahuan. Seterusnya teras keempat menjelaskan tentang usaha mempertingkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Teras yang kedua ialah menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan etnik dan wilayah di negara ini. Usaha ini adalah selaras dengan aliran global.

Ia perlu bagi meningkatkan persaingan sektor ekonomi yang utama di Malaysia dalam pasaran global seperti di peringkat antarabangsa. peralihan strategi pembangunan ekonomi daripada strategi pertumbuhan yang didorong oleh input kepada strategi pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti melalui sumbangan TFP iaitu modal dan tenaga buruh. kemahiran dan kepakaran pekerja serta mengukuhkan penyelidikan dan pembangunan(R&D) dan sains dan teknologi(ICT). Contohnya. Seterusnya strategi yang keempat adalah meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi dengan mempercepatkan peralihan sektor ekonomi utama kepada proses pengeluaran yang lebih cekap dan aktiviti nilai ditambah yang lebih tinggi. Ia adalah penting bagi mencapai pertumbuhan yang tinggi pada paras harga yang stabil. skim unit amanah dan penswastaan. pelbagai program seperti peruntukan saham. pemilikan ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat akan ditingkatkan sekurang-kurangnya 30% pada tahun 2010. Hal ini kerana. Strategi seterusnya atau yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan produktiviti melalui pemantapan pengetahuan. Strategi yang kedua adalah memperkukuhkan dan menyelaras program serta strategi pengagihan bagi memastikan penyertaan yang seimbang dalam kalangan etnik. Pakatan strategik 8 . Penekanan yang diberikan oleh TFP antaranya meningkatkan R&D dan ICT bagi mendorong produktiviti yang bergantung pada tenaga kerja yang berkualiti dan berkebolehan. Program tersebut dilaksanakan bagi meningkatkan dan mengekalkan pemilikan modal dan kawalan Bumiputera ke atas syarikat. Daya saing ini berlaku kesan daripada kemajuan pesat teknologi yang telah mempengaruhi pembangunan sesebuah industri. Ia berhubung dengan penyusunan semula pemilikan. kumpulan pendapatan dan wilayah.serta menyediakan asas untuk mengekalkan daya saing negara di peringkat antarabangsa dalam jangka masa pendek dan sederhana. sumber dan keupayaan pengumpulan modal terhad dan persaingan sengit dalam menarik kemasukan pelabur asing.

kemahiran teknikal dan kemahiran berfikir yang tinggi. kos yang berkesan dan sesuai yang memberi manfaat bagi memastikan pembangunan mampan dan berdaya tahan. Langkah akan diambil bagi mengenal pasti pendekatan pengurusan yang berhemat. Ia meliputi proses R&D antaranya reka bentuk pembangunan produk. berkemahiran tinggi dan mempunyai nilai positif. Berikutnya adalah strategi yang ketujuh iaitu melaksanakan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu dalam menangani isu sumber asli dan alam sekitar bagi mengekalkan pembangunan yang mampan.dengan syarikat asing dibentuk bagi meningkatkan daya saing dan menambah peluang di pasaran global. mempercepat pembangunan Koridor Raya Multimedia(MSC) dan membantu melaksanakan aplikasi perdana MSC. Memperluaskan penggunaan ICT dalam semua sektor ekonomi bagi mempercepatkan proses pertumbuhan merupakan strategi yang kelima. Ia untuk mempercepatkan pelaksanaan program dan projek berkaitan ICT seluruh negara dengan penyebaran dan penggunaan ICT secara meluas untuk semua sektor. Contohnya. Sektor ekonomi Malaysia juga perlu beralih daripada proses pengeluaran berintensif buruh kepada penggunaan proses pengeluaran yang berteknologi baru yang akan menggalakkan aktiviti yang mempunyai nilai ditambah yang lebih tinggi. Ia meliputi aspek 9 . Ia dilaksanakan dengan membangunkan sistem pendidikan latihan yang cekap dan responsif bagi memenuhi permintaan tenaga buruh berpengetahuan. Yang keenam ialah memperkukuhkan asa sumber manusia bagi memastikan bekalan tenaga manusia yang mempunyai tahap pengetahuan. Industri di Malaysia juga perlu beralih kepada aktiviti yang berasaskan rantaian nilai yang lebih tinggi dengan penumpuan kepada peningkatan inovasi dan penggunaan teknologi baru. Bagi sektor PKS juga dibangunkan berasaskan ICT bagi menyokong ekonomi berasaskan pengetahuan. Malaysia juga akan dibangunkan sebagai sebuah negara yang mempunyai hub ICT dan multimedia global.

pengurusan alam sekitar. sumber semula jadi dan sumber-sumber asli. Ia digelar ³WAWASAN 2020´ yang merupakan tindak balas kepada perkembangan politik. Matlamat terakhir Wawasan 2020 adalah pembentukan sebuah negara yang benar-benar maju menjelang 2020. Mahathir Mohamed telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk ³Malaysia Melangkah Ke Hadapan´ yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Wawasan ini sebagai satu garis panduan dan rangka kerja mengenai pendekatan yang harus di ambil dalam memulakan langkah bagi menempuh cabaran pada masa akan datang. kerohanian. 2. agama dan peranan media.1 LATAR BELAKANG Pada 28 Februari 1991 bekas perdana menteri Malaysia keempat Tun Dr. ekonomi. Strategi yang terakhir ialah mempergiatkan usaha memupuk dan menyemai nilai-nilai positif dan sifat murni dalam kalangan rakyat menerusi sistem pendidikan pertubuhan sosial. penyediaan dan membaiki kemudahan pendidikan status kesihatan penduduk. penglibatan dalam aktiviti seni dan kebudayaan seta memberi perlindungan dan pendidikan kepenggunaan. kebudayaan dan kejiwaan. sosial. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan seperti politik.0 WAWASAN 2020 2. ekonomi dan sosial yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa. Menjelang tahun 10 . Peningkatan kualiti hidup yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat di Malaysia seperti penyediaan dan akses kepada perkhidmatan sosial. penyediaan perumahan. Strategi yang kelapan adalah meningkatkan kualiti hidup melalui pendekatan akses kepada perkhidmatan sosial serta membangunkan aspek estetik dalam kehidupan. Ia menyediakan peluang yang lebih baik kepada rakyat untuk meningkatkan kualiti hidup mereka.

Ini bermakna Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. Cabaran kedua ialah mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. tenteram 11 .2 CABARAN STRATEGIK WAWASAN 2020 Pada tahun 1991. bekerjasama sepenuhnya secara adil dan di dokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan berdedikasi kepada negara. kerajaan telah mengumumkan objektif negara bagi menjadi negara maju atas usaha sendiri menjelang 2020. dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Malaysia haruslah menjadi sebuah negara yang aman dan berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. bertoleransi. Bagi merealisasikan objektif tersebut Malaysia perlu mengatasi 9 cabaran strategik. bermoral.2020. adil. 2. Ia juga merupakan satu permulaan kepada perubahan kepada struktur ekonomi dan sektor pembuatan. progresif dan makmur. Cabaran yang pertama ialah mewujudkan negara Malaysia sebuah negara yang bersatu mempunyai matlamat yang serupa dan dapat dikongsi bersama. Rakyat akan menikmati kehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik. hidup dalam harmoni. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara yang benar-benar maju. bersatu. Ia memberi wawasan kepada Malaysia bagi mencapai status negara perindustrian dan negara maju secara sepenuhnya dengan mengekalkan perkembangan pada kadar 7% setahun. mampu bersaing. mampu berdikari.

kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing. menyedari setiap kemampuan yang ada. Cabaran yang ketiga mewujudkan dan membangunkan sebuah masyarakat demokratik yang matang. Cabaran yang ketujuh iaitu mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi antara satu sama lain. Masyarakat Malaysia mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan. bangga dengan apa yang dicapai dan gagah menghadapi masalah. Cabaran yang kelima ialah mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur iaitu rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat. mempunyai daya perubahan yang tinggi serta memandang ke hadapan bukan sebagai penggunaan teknologi sahaja tetapi sebagai penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada negara membangun yang lain.dan maju dengan penuh keyakinan terhadap diri. Cabaran yang keempat ialah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika secara sepenuhnya iaitu sebuah warganegara yang kukuh dan mantap dalam agama dan kejiwaan serta didorong oleh tahap etika yang paling tinggi. tidak mudah mengalah kepada sesiapa sahaja dan dihormati oleh rakyat negara lain. Ia merupakan satu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat melebihi diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau individu tetapi di sekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh. Pada masa yang sama ia dapat meletakkan kesetiaan mereka kepada sebuah negara. mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang. Cabaran yang kelapan ialah memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Cabaran keenam iaitu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif. Iaitu masyarakat yang dapat melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujudnya perkongsian secara sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum 12 .

Konsep satu negara bangsa mempunyai makna yang cukup mendalam kerana ia berdefinisikan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan rakyatnya tidak dapat diidentifikasikan mengikut kaum. Masyarakat tidak hanya 13 . Negara Malaysia yang telah berjaya mengubah corak ekonomi dan kehidupan daripada pertanian kepada perindustrian telah mempunyai negara maju. keharmonian dab toleransi perlulah difahami dan diamalkan oleh seluruh penduduk di negara ini. giat dan kental. sosial dan kebudayaan. Hal ini kerana. Wawasan 2020 bermatlamat agar rakyat Malaysia meneruskan proses transformasi tersebut yang telah dimulakan sejak merdeka lagi kerana pencapaian sekarang masih lagi di pertengahan jalan. keturunan dan warna kulit. ekonomi. dinamik. Isu yang kedua ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. Cabaran kesembilan dan merupakan cabaran yang terakhir ialah mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang berdaya saing. sebarang kerjasama untuk maju tidak akan dapat dijalinkan.3 PERSPEKTIF WAWASAN 2020 Cabaran±cabaran di atas sebenarnya telah membangkitkan beberapa isu utama yang harus dihadapi bagi membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju menjelang 2020. Perspektif membawa kepada isu-isu utama seperti pembentukan satu negara bangsa Malaysia. Pembentukan satu negara bangsa menjadi prasyarat utama kepada kemajuan kerana tanpa rakyatnya mempunyai satu pemikiran terhadap satu negara dan bangsa. Bagi mengisi konsep ini istilah seperti perpaduan.berdasarkan fungsi ekonomi dan semua kemunduran ekonomi berdasarkan kaum. kesetiaan kepada negara. proses tersebut melibatkan transformasi daripada kehidupan bertani kepada perindustrian dan perubahan teknologi. Melalui hal ini. 2. Masyarakat negara maju merupakan sebuah masyarakat yang mempunyai kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi yang tinggi.

untuk mencapai tahap negara perindustrian pertumbuhan ekonomi yang pesat amat penting kerana berkait rapat dengan sumbangan kepada sektor perdagangan dan komersial yang secara langsung melibatkan soal modal. Konsep ini berlainan dengan konsep negara maju yang wujud pada masa kini kerana lebih bercirikan kebendaan. Ia akan terlaksana dengan perwujudan sebuah masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh itu. daya saing. isu yang dibangkitkan ialah mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Bagi mencapai tahap keseimbangan ini ia telah di terjemah dalam objektif Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan melalui program dan projek RMK 6. kemajuan kebendaan tanpa nilai-nilai kepatuhan moral dan etika tidak akan mewujudkan 14 . pelaburan. negeri dan antara bandar dan luar bandar. wawasan 2020 telah meminta agar semua rakyat Malaysia tidak menyalah tafsir terhadap bantuan yang diberikan terhadap sesuatu kaum sebagai tidak adil. Seterusnya isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap moral dan etika. Hal ini kerana. Peranan sektor swasta amat digalakkan kerana ia bertindak sebagai jentera pertumbuhan. kualiti tenaga kerja. Falsafah ini penting kerana. Dalam konteks ini. sebaliknya menganggap sebagai usaha memperbaiki ketidakadilan. wilayah.mencedok atau mengubah suai sesuatu teknologi tetapi mencipta. Selain itu. Pernyataan ini merupakan penegasan ke atas isu yang sentiasa mendapat perhatian utama dalam sesebuah penggubalan dasar negara iaitu pembasmian kemiskinan. keseimbangan ekonomi antara kaum. menambah dan memperbaharuinya. kemampuan berdikari dan kekentalan dalam menghadapi cabaran. dalam negara maju tidak seharusnya wujud keadaan di mana dua golongan rakyat iaitu golongan yang mempunyai segala-galanya dan golongan yang tercicir. Negara maju yang dicitacitakan oleh Malaysia mestilah berpegang kepada falsafah kepatuhan moral dan etika yang tinggi berasaskan kepercayaan agama masing-masing.

Wawasan ini telah mengetengahkan perkara pokok sistem sosial iaitu pembangunan keluarga berdasarkan hakikat bahawa keluarga menjadi asas pembentukan masyarakat dan masyarakat menjadi asas pembinaan negara. Selanjutnya isu terakhir yang dibangkitkan ialah pembangunan masyarakat berasaskan sistem kekeluargaan. 2. Melalui penubuhan sekolah ini adalah untuk seluruh kaum di Malaysia bagi memupuk perpaduan. Ini bererti kekuatan dan kemajuan sesebuah negara bermula dan terletak kepada keluarga dan masyarakat. Ia dilakukan dengan perkongsian kemudahan sama ada di sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan dalam satu kawasan. Ia digerakkan sejak lagi awal lagi dan memerlukan rakyat menyedari kepentingan institusi keluarga dalam memajukan negara serta mengambil langkah yang perlu bagi mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sempurna. Budaya bangsa yang merangkumi sistem nilai dan cara hidup (masyarakat penyayang dan budaya menyayangi) adalah dicita-citakan dalam wawasan ini.4 STRATEGI PELAKSANAAN WAWASAN 2020 Strategi pelaksanaan Wawasan 2020 ini adalah berasaskan kepada 9 cabaran dalam objektif Wawasan 2020. Selain itu.kesejahteraan dan keharmonian yang berkekalan bahkan membawa kepada keburukan. hasrat negara bersatu juga dapat dicapai dengan mewujudkan Program Latihan Khidmat Negara(PLKN) bagi menanam semangat patriotik dalam kalangan golongan 15 . Bagi mencapai hasrat cabaran yang pertama iaitu negara bersatu adalah dengan mewujudkan sekolah wawasan. Hal ini amat jelas kerana keluarga dan masyarakat yang bercorakkan kualiti individu akan menjadi rakyat dan pemimpin sesebuah negara. Pengamalan nilai-nilai murni (seperti dalam dasar Penerapan Nilai-nilai Islam) telah menjadi faktor penghalang dalaman untuk tidak menyalah gunakan kemahiran dan kekayaan yang dimiliki.

Seterusnya masyarakat saintifik dan progresif. Selain itu. semasa kegawatan ekonomi semua lapisan masyarakat yang pelbagai kaum bersatu menanganinya secara bersama. bagi melahirkan masyarakat demokratik. Cabaran yang harus dicapai juga bagi melahirkan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.muda. Masyarakat bermoral dan beretika dengan menekankan kepada subjek pengajian Islam dan moral sebagai cabaran untuk memenuhi hasrat cabaran Wawasan 2020. Contohnya. Selanjutnya cabaran dalam melahirkan masyarakat penyayang melalui kewujudan Hotline untuk membantu mangsa penganiayaan. Akhir sekali ialah melahirkan masyarakat yang makmur. Ia dilaksanakan menerusi perwujudan Multimedia Super Corridor(MSC). 16 . Ia dapat dilaksanakan melalui penumpuan kepada Program Pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. dalam membentuk masyarakat berjiwa bebas kerajaan telah memperkenalkan cogan kata µMalaysia Boleh¶ dan terdapat juga rakyat negara yang telah membuktikan bahawa mereka dengan berjaya menawan gunung Everest. Di samping itu cabaran yang perlu dicapai ialah melahirkan masyarakat liberal. mengelilingi dunia secara solo dan berjaya merenangi Selat Inggeris. menubuhkan Yayasan Penyayang Malaysia(CARE) dan PERKIM untuk golongan yang memerlukan bantuan. Ia dilaksanakan melalui Program Citrawarna yang menggambarkan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya. melancarkan program sekolah bestari yang mempunyai aplikasi Rangkaian Kawasan Tempatan(LAN) dan Rangkaian Kawasan Meluas(WAN). penggubalan Rang Undang-undang Rumah Tangga 1955. menambah subjek teknologi maklumat di peringkat SPM serta menambah institut latihan yang berteraskan kemahiran. kerajaan telah mewujudkan MAPEN iaitu suatu landasan untuk membincangkan pendapat rakyat mengenai dasar ekonomi yang diperkenalkan.

Pembangunan sumber manusia yang meliputi nilai moral dan etika adalah untuk mencapai objektif perkembangan dan pengagihan. prestasi ekonomi amat menggalakkan namun wujud kemelesetan ekonomi telah melanda negara-negara Asia seperti Malaysia.5 DIMENSI WAWASAN 2020 Strategi dasar pembangunan yang lepas iaitu anti kemiskinan telah beralih kepada penghapusan kemiskinan tegar serta mengurangkan kadar kemiskinan relatif. Kemelesetan ekonomi melanda kesan daripada serangan spekulatif terhadap mata wang Asia Timur termasuk ringgit. Namun begitu Malaysia tidak melaksanakan inisiatif yang dilakukan oleh Korea Selatan kerana peminjaman daripada IMF akan menjejaskan struktur ekonomi pada masa akan datang. Salah satu ialah sistem pengurusan ekonomi yang tidak cekap. Dalam menangani isu kemelesetan ekonomi pelbagai inisiatif yang dilakukan seperti peminjaman wang yang dilakukan oleh negara Korea Selatan dengan IMF(Tabung Kewangan Antarabangsa). Namun begitu. Korea Selatan dan Thailand pada tahun 1997-1998. Di pertengahan tahun 1990. Indonesia.2. Bagi merealisasikan penekanan tersebut harapan yang lebih besar diletakkan kepada penglibatan sektor swasta dalam proses penstrukturan. Penekanan telah dilakukan ke atas komuniti perdagangan dan industri Bumiputera bagi meningkatkan kadar penyertaan bumiputera ke dalam sektor ekonomi. Wujud beberapa kesilapan dalam pelaburan tersebut menyebabkan keadaan ekonomi semakin tenat seterusnya membawa kepada kemelesetan ekonomi. Hal ini kesan daripada tindakan Al-Gore dan Jose Soros yang memperdagangkan nilai mata wang Asia dengan membeli pada harga yang murah dan melaburkan dalam dolar Amerika. Hal ini kerana. IMF mengenakan kadar faedah yang tinggi dan akan menguasai 17 . wujud juga faktor-faktor lain yang membawa kepada terjadinya kemelesetan ekonomi.

4% pada tahun 1998. Konsensus Nasional. Polisi fiskal dan kewangan turut diperkenalkan bagi membantu merangsang penggunaan dan mengekang tekanan inflasi. Mahathir Mohamed. Manakala Konsensus Nasional bermaksud persetujuan penduduk yang berbilang kaum terhadap satu matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa depan negara serta membolehkan negara bergerak dengan lebih cergas. Penubuhan institusi kewangan seperti Danaharta dan Danamodal bagi mengemukakan isu-isu krisis kewangan yang menyebabkan ekonomi negara terpaksa diberi nafas baru setelah merekodkan pertumbuhan negatif pada kadar 7. Selain itu. Pelaksanaan bijak telah dilakukan melalui penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Negara(MTEN) pada Januari 1998 dan diikuti dengan penubuhan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara yang komprehensif enam bulan kemudian. 3. National Focus menekankan kepada satu penumpuan yang bersepadu ke arah mencapai matlamat supaya ia dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan yang lebih jelas yakin dan serentak. 18 .ekonomi sesebuah negara penghutang. Pengenalan kepada inisiatif atau polisi tersebut membawa kepada kejayaan. Seterusnya Perjanjian Sosio Politik iaitu panduan utama di mana setiap rakyat bersetuju menerima secara dasar arah dan matlamat yang sama.0 MENGAPA PERLUNYA SATU WAWASAN Keperluan satu wawasan adalah untuk keamanan dan perpaduan dalam sesebuah negara ia meliputi National Focus. Inisiatif ini telah dirangka oleh Tun Dr. Perjanjian Sosio Politik dan Agenda Pembangunan Nasional. Mahathir Mohamed telah mengenakan kawalan pertukaran mata wang terpilih serta menambat nilai mata wang ringgit Malaysia. Tun Dr. Agenda Pembangunan Sosial meliputi kepada garis panduan umum untuk membentuk pembangunan Nasional.

yang diperlukan ialah tambahan pertumbuhan sebanyak 0.1% setahun. sesuatu matlamat yang bukannya tidak mungkin.4. Pada dekad 1960-an. Tahun ini dipilih juga bagi memastikan negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi penentu kepada kemajuan sesebuah negara. dan 5. Tahun 2020 dipilih kerana tahun tersebut merupakan suatu jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat negara iaitu menjadi sebuah negara maju dari segi keseluruhan aspek seperti ekonomi. dengan kadar pada 20 tahun yang lalu merupakan 6. Oleh itu. Contohnya. politik.7% pada tahun 2007. jangkaan terhadap ekonomi dapat diramal. Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi dapat diramal akan meningkat sehingga menjelang tahun 2020. Pertumbuhan pesat ini memerlukan pertumbuhan pada kadar purata kira-kira 7.1 peratus untuk mencapai matlumat ekonomi Wawasan 2020. tahun ini dipilih bagi menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi munasabah agar tidak ketinggalan dalam pembangunan arus dunia sejagat.8% semasa dekad pertama Dasar Ekonomi Baru dalam dekad 1970-an. kadar dalam negara kasar(KDNK) pada tahun 2003 meningkat kepada 5.9 peratus setahun pada puratanya. sosial. pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah pada kadar purata sebanyak 5. Ia juga membolehkan negara merancang pelbagai strategi untuk merealisasikan Wawasan 2020. Pertumbuhan purata ini dinaikkan menjadi 7. KDNK Malaysia pada tahun 1990 ialah $115 bilion.3 peratus setahun. Di samping itu. kebudayaan dan sebagainya. akibat kemelesetan bertahuntahun. Pertumbuhan KDNK pada 30 tahun tersebut dalam nilai sebenar adalah pada kadar purata 6.0 MENGAPA TAHUN 2020? Tahun 2020 dipilih kerana ia dapat memberi ruang dan masa kepada negara dalam pembentukan generasi baru dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara.0% (dalam nilai sebenar) setahun untuk 30 tahun 19 . dengan sasaran kira-kira $920 bilion dalam nilai sebenar (ringgit pada 1990) menjelang tahun 2020.9% setahun pada dekad 1980-an. Selain itu.

Dengan itu. 5.5% menjelang 2020 rakyat Malaysia akan kaya empat kali ganda (dalam nilai sebenar) berbanding dengan tahun 1990.9%.1% untuk mencapai matlamat ekonomi Wawasan 2020 yang merupakan matlamat yang pasti. dan diandaikan kadar pertumbuhan penduduk tahunan ialah 2. KDNK Malaysia akan menjadi lapan kali lebih besar menjelang tahun 2020 berbanding 1990.1% setahun. Oleh itu. rakyat Malaysia akan kaya empat kali ganda (dalam nilai sebenar). Pertumbuhan KDNK pada 30 tahun tersebut dalam nilai sebenar adalah pada kadar purata 6. Jika ini dapat dicapai. 20 . Pertumbuhan pesat ini memerlukan pertumbuhan pada kadar purata kira-kira 7.0 ADAKAH MATLAMAT UNTUK MENJADI NEGARA MAJU DARI SEGI EKONOMI ITU REALISTIK? Pada tahun 1960-an pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah pada kadar purata sebanyak 5.8% semasa dekad pertama dasar ekonomi negara pada tahun 1970-an.3% setahun dengan kadar pada 20 tahun yang lalu iaitu 6.5%. Inilah ukuran masyarakat makmur yang dimaksudkan oleh Wawasan 2020. menjelang tahun 2020. KDNK Malaysia pada tahun 1990-an adalah sebanyak $115 bilion dengan sasaran kira-kira $920 bilion dalam nilai ringgit sebenar(ringgit pada 1990) menjelang 2020. berbanding dengan tahun 1990.0% (dalam nilai sebenar) setahun untuk 30 tahun akan datang. Jika ini dapat dicapai dan andaian kadar pertumbuhan penduduk tahunan ialah 2. Malaysia perlu berusaha meningkatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 0.9% setahun. Peratus mula menurun pada tahun 1980-an kesan daripada kemelesetan ekonomi iaitu sebanyak 5. Namun begitu. Inilah ukuran masyarakat makmur yang dimaksudkan oleh Wawasan 2020. pertumbuhan purata ini meningkat menjadi 7.akan datang. KDNK Malaysia akan menjadi lapan kali besar menjelang tahun 2020 berbanding 1990. Dengan itu.

meningkatkan tahap kesihatan pendudukan serta memberi pelindungan dan pendidikan kepenggunaan dan pelbagai lagi. sosial. peningkatan kualiti hidup juga akan dapat dicapai jika usaha-usaha yang telah dirancang terlaksana dengan berkesan. dasar ini merupakan salah satu penyelesaian bagi sesuatu masalah ekonomi. sektor petroleum merupakan menyumbang terbesar dalam sektor perlombongan kepada KDNK dalam negara. kepatuhan. berkemahiran. tahap pengetahuan yang tinggi serta penerapan nilainilai moral yang positif. Malaysia juga telah menerapkan nilai-nilai positif seperti etika.6. kemelesetan ekonomi yang berlaku pada 1997-1998 telah memantapkan lagi strategi dalam dasar tersebut. inovatif dan sebagainya akan dapat dicapai. Itulah yang dikatakan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang mengikut acuan sendiri. kreatif. usaha menyediakan peluang yang lebih baik kepada seluruh rakyat dengan menyediakan akses kepada perkhidmatan sosial. daya berfikir yang tinggi. politik. 21 . Contohnya. Buktinya. Melalui dasar ini juga hasrat untuk melahirkan rakyat berilmu pengetahuan. kebudayaan.0 ANALITIKAL Bagi pendapat kumpulan kami penggubalan Dasar Wawasan Negara dan Wawasan 2020 merupakan satu langkah yang amat bijak. Contohnya. progresif. moral dan keagamaan serta tidak hanya menekankan kepada aspek kebendaan semata-mata seperti yang diamalkan oleh negara-negara Barat. Kami juga berpendapat bahawa cabaran-cabaran yang terdapat dalam Wawasan 2020 amat jitu bagi mencapai matlamat negara maju mengikut acuan sendiri dan negara perindustrian. Selain itu. Di samping itu. teknologi. Penggubalan dasar tersebut adalah sebagai cara untuk membangunkan sesebuah negara dan menyeimbangkan keseluruhan aspek iaitu ekonomi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->