FADHILAT SURAH DALAM AL-QURAN Surah al-fatihah

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: "Membaca Fatihah Al-Quran pahalanya seperti sepertiga AlQuran" Juga Nabi Muhammad s.a.w.bersabda: "Surat Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkankan dalam bacaannya." dan "Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin." Sesiapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwuduk sebanyak 70 kali setiap hari selama tujuh hari lalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum maka ia akan memperolehi ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari fikiran rosak. Diantara khasiat Fatihah ialah siapa yang membaca 'Al-Fatihah' diwaktu hendak tidur, Surah 'Al-Ikhlas' sebanyak 3 kali dan Mu'awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah s.w.t.maka olehnya dibaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah s.w.t. maka Insyaallah ia penuhi keperluan hidupnya.

Barangsiapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka kalau ia inginkan pangkat terkabullah ia dan kalau ia fakir maka akan kaya serta jika ia punya hutang maka mampu membayanrnya dan kalau ia sakit maka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20kali setiap selesai sembahyang fardu lima waktu maka Allah s.w.t. luaskan rezekinya, baiki akhlaknya, mudahkan urusannya, hilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, anugerahkan apa yang ia angan-angankan, dapatkan berbagai berkat dan kemuliaan, jadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia pula anakanaknya terlindung dari kemudharatan dan kerosakan serta dianugerahkan kebahagiaan dan sebagainya. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang Subuh maka ia peroleh maksudnya dan ia ketemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknya ia panjatkan doa yang bermaksud:

maka dengan iradah Allah s. Ikhtiar menghilangkan sifat pelupa: Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa.. sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau Surah Al-Fatihah itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada sisakit.." Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab 'Qaddasallaahusirrahu': "Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat AlFatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya."Ya Allah.. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya.. Mengubati sakit disebabkan oleh sengatan kala: Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu dibacakan padanya Surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu ..bukakan pintu rezekinya dan Dia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. ia akan sembuh. maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah s.w. Ikhtiar mengubati penyakit : Baca SurahAl-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air.t.. Insyaallah menjadi sembuh. sakit gigi.. kepala dan seluruh badan." • • • • • Surat Al-Fatihah boleh mengubati penyakit mata. kedua belah kaki... supaya dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku.w..t. selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah s... Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah AlFatihah dan rahsianya. supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu.w." • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah s.w. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa: "Ya Allah. sakit perut dan lain-lainnya dengan dibacakan sebanyak 41 kali.t. berikan apa yang kuhajati. lalu air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku. allu diminum. kurnia-Mu dan rezeki-Mu. sama ada urusan dunia atau urusan akirat.. murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah.. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahsianya.. supaya dimudahkan bagiku semua urusanku...t. muka.

lakukan pada malam kedua. • Mengubati penyakit gigi orang lain: selesai membaca AlFatihah maka berdoa 7 kali: "Ya Allah." "Barangsiapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya (kabur/rabun) maka hendaklah dilakukan: • • • Memandang bulan pada awal bulan. juga tidak dapat. Terakhir mengucapkan pula doa ini sebanyak 1 kali: "Ya Allah sembuhkanlah. Insyaallah ia akan sembuh. lagi Maha Mengasihi Segala puji tertentu bagi Allah. Engkaulah yang menyembuhkan." • • Lalu mengucapkan "Yaa Rabbi" sebanyak 5 kali. Yang Maha Pemurah. Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian 002 alam . hendaklah ia menyapukan tangan kanannya kemata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. cuba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak kelihatan bulan itu.Amin) dan tetap disisiMu". • Adapun faedah dan khasiat dari Surah Al-Fatihah ialah menyembuhkan penyakit mata yang kabur (rabun) Sabda Nabi Muhammad s. Mengubati sakit gigi dan lain-lain: Untuk dirinya sendiri = letakkan jari pada tempat yang sakit lalu membaca AlFatihah dan berdoa sebanyak 7 kali: "Ya Allah.Amin) dan tetap disisi-Mu". jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal.a. Apabila telah kelihatan. 001 Dengan nama Allah.w. hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al. Ya Allah sihatkanlah. Engkaulah yang menyihatkan". hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini: "Al-Fatihah itu menjadi ubat tiap-tiap penyakit dengan rahmat Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang.• diberi minum pada orang yang tersengat kala itu.

Menurut huraian Sahibul-Fadhilah Datuk Haji Muhammad Noor. lagi Maha Mengasihi 004 Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah. dan kepada Engkaulah sahaja kami 005 memohon pertolongan 006 Tunjukilah kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. sebagaimana Allah Ta’ala jua berhak memuji ZatNya sendiri. keduaduanya ialah di antara nama-nama Allah (AI-Asmaa’u’l Husna) yang menunjukkan bahawa Allah Ta’ala amat melimpah rahmatNya kepada sekalian makhlukNya. “Ar-Rahiim”: (Yang Maha Mengasihani). demikian juga tidak ada lain tempat kita memohon pertolongan iaitu dari Allah Yang Maha Pemurah. iaitu dengan membaca: . sementara ayat 5 dalam surah Al-Fatihah ini menyuruh supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala semata- . kejayaan. Pengertian “ibadat” secara ringkas dapat diertikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang dikenangkan limpah kurnia kebaikanNyaNya . dan juga dinamakan “Sultanu’l Asmaa”’ yakni “Raja segala nama Tuhan”. bermakna kita berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla sesudah kita berusaha dan berikhtiar. semoga pekerjaan kita itu diberkati Allah Ta’ala dan berjaya. kebesaran. yang menguasai hari Pembalasan (hari Akhirat) ialah dengan beribadat atau memperhambakan diri kepada dan Nya dengan penuh rasa ikhlas dan tawadhu’. Dengan melakukan yang demikian. Yang bererti kita disuruh supaya meminta pertolongan sesama manusia. Penyemak Kitab Tafsir ini: Satu-satunya jalan bagi menyatakan iman dan takwa kepada Allah Yang Maha Pemurah Maha Kuasa. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat suci ini Allah Ta’ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah Ta’ala. Puji-pujian itu ialah cara atau keadaan yang menzahirkan sesuatu sifat yang baik dan sempurna pada yang dipuji seperti kecantikan. Kerana segala kesempurnaan dan kebesaran serta keagungan dan kekuasaan itu hanya ada pada Zat Allah Yang Maha Kuasa: maka hanya Allah Ta’ala sahaja yang berhak menerima puji-pujian. bukan 007 (jalan) orang-orang yang Engkau murkai.“ArRahmaan”: (Yang Maha Pemurah). keindahan. “Allah” : ialah nama yang khas bagi Zat Tuhan Yang Wajib Al-Wujud. dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat Tafsiran: “AI-Quran” ialah Imam kita dan Panduan kita. kerana Dialah sahaja Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Kalimah “Allah” ini dinamakan “Lafzu’l Jalalah’’yakni kalimah yang menunjukkan “Kebesaran Allah”. Ayat ini seolah-olahnya bertentangan dengan ayat 2.003 Yang Maha Pemurah. Kita juga diperintahkan supaya hanya memohon pertolongan kepadaNya.Tidak ada lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain dari Allah Yang Maha Kuasa. Allah Ta’ala perintahkan supaya kita tidak menyembah selainNya. dan keagungan. kesempurnaan. surah Al-Maa’idah yang menyuruh manusia bertolong-tolongan antara satu sama dan dalam membuat amal kebajikan dan bertakwa kepada Allah Ta’ala.

yang menjadi tanggungjawab bagi manusia ialah menggunakan segala ikhtiar dan daya usaha.Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua-dua ayat itu. Menurut Sahibul-Fadhilah Datuk Haji Muhammad Noor bin Haji Ibrahim . ingatan hendak memelihara keadaan dan kedudukannya yang turun temurun.: "Orang-orang yang dimurkai" itu ialah kaum Yahudi. maka tak dapat tidak mereka sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di akhirat. Manusia sebagai makhluk Tuhan Allah Subhaanahu wa Ta’ala.Ada juga Ahli Tafsir yang memberikan huraian lanjut mengenainya. keinginan hendak menjaga nama dan taraf. Semuanya ini adalah merupakan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala bagi pelaksanaan sesuatu pekerjaan. segala yang berlaku itu pada keseluruhannya adalah melalui adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Allah ‘Azza wa Jalla. .” (Tafsir Al-Alusi.w. 1:90). kerana dipelajarinya dengan tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenarnya. serta dirasai dalam hati nurani akan kehaibatan kekuasaan telah diberikan nikmat ilmu pengetahuan melalui akal fikirannya yang waras. selain daripada beriman serta beramal salih ialah membimbing manusia ke jalan kebaikan dengan perbuatanperbuatan yang baik dan perkataan yang murni serta sanggup menanggung beban dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas. kerana pengetahuan agama Allah sahaja yang sanggup menunjuk dan membimbing pengikutnya kepada kebahagiaan akhirat. di samping itu diberikan tenaga kekuatan untuk mengatasi sesuatu halangan. “Orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka” ialah Nabi-nabi. Dan jalan mereka. Orang-orang yang tersebut kalau mereka tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup dunia kerana sihat pancaindera dan tepat pendapat akal mereka pada zahirnya. dan “Orang-orang yang sesat” ialah kaum Nasrani. Oleh itu.bahawa kesimpulannya seperti berikut: “Orang-orang yang dimurkai Allah” ialah orang-orang yang mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang telah diketahuinya betul dan benar. atau fikiran hendak menghormati sesuatu keadaan masyarakat. sabar dan bertakwa.mata. kerana usaha dan amal perbuatan manusia adalah bergantung kepada adanya sebab-sebab yang dapat menghasilkan kejayaan itu dan ketiadaan halangan-halangan yang merintanginya. Rasulrasul dan orang-orang yang beriman serta beramal salih.Penyemak Kitab Tafsir ini . meliputi cara-cara bergotongroyong dan bantu-membantu antara satu sama lain. "Orang-orang yang sesat” pula ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya atau orang yang pengetahuan agamanya tidak betul. Menurut Hadith Nabi Muhammad s. yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan kepada Penunjuk hidayah yang dipohonkan di sini ialah penunjuk yang disertakan dengan taufik supaya kita sentiasa berada pada jalan yang diredhai Allah Ta’ala.a. atau orang yang tidak mahu menerima sesuatu hukum agama yang sampai kepadanya dengan keterangan-keterangan yang sah kerana beberapa sebab yang mempengaruhi jiwanya seperti: perasaan takassub atau fanatik kepada sesuatu pendapat. Setelah kita berusaha dan berikhtiar maka kita serahkan pula Penentuan natijah dari usaha kita itu kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dan segala-galanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha ikhtiar kita sahaja. Demikianlah kejadian alam ini. Itulah dia “As-Siraatu’I Mustaqiim” (jalan yang lurus).

"Barangsiapa membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah.SURAH AL-BAQARAH Imam al-Baihaqi dari Imam Shalshal berkata: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah maka dipakaikan kepadanya mahkota disyurga.t.a." (Riwayat Bukhari & Muslim) UNTUK MEMOHON AGAR DIKABULKAN: • Ibnu Abbas r.a.w. kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat memberi salam dan berkata: "(Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikan oleh Allah s." Imam Ibnu Zanjawai dari Imam Wahab ibn Munabih menyatakan: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya nur cahaya membentang antara Arsy dan dasar bumi.a." UNTUK PERLINDUNGAN DARI SEGALA KEJAHATAN: • Abu Mas'ud Albadri r. bersabda. tiba-tiba terdengar suara dari atas.a. Mereka berkata: "Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari Rasul- . . maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit.w. bercerita: Pada suatu ketika Malaikat Jibrail berada disisi Nabi Muhammad s." (Riwayat Muslim) KEUTAMAAN DUA AYAT AKHIR DARI SURAH AL-BAQARAH: (Maksudnya) "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. maka cukuplah baginya (dari hal-hal yang membencikan.w. demikian pula orang-orang yang beriman. Dan menurut sebahagian pendapat :sama dengan bersembahyang malam). semuanya beriman kepada Allah. malaikatmalaikatNya. kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu iaitu: FATIHUL KITAB dan akhir SURAH AL-BAQARAH. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi). berkata bahawa Nabi Muhammad s.

rasulNya.a." (dari halhal yang membencikan dan menurut sebahagian pendapat.a bercerita: Pada suatu ketika Jibrail berada disisi Baginda s. dan mereka mengatakan: Kami patuh dan taat.a. Mereka berdoa "Ya Tuhan kami. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. maka cukuplah baginya.w.w. maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit. Maafkanlah kami. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi) (Riwayat Muslim) Surah al-imran . pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat lalu memberi salam serta berkata: (Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikab oleh Allah s. ampunilah kami.. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. sama dengan bersembahyang malam) (Riwayat Bukhari Muslim) Untuk memohon agar dikabulkan doa: Ibnu Abbas r. Engkaulah penolong kami. iaitu: Fatihul kitab dan akhir surah Al-Baqarah." Allah s." (Surah AL-BAQARAH: 285-286) Untuk perlindungan dari segala kejahatan: Abu Mas'ud Albadri r.t.a. tiba-tiba terdengar suara dari atas. jangan Engkau bebankan orang-orang yang sebelum kami. kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. berkata: Rasulullah s.t. tolonglah kami atas orang-orang kafir. dan rahmatilah kami.w. pernah bersabda yang bermaksud "Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah.w.

maka ia tercatat melakukan ibadah seluruh malam.... Surah al-anam Surat al-An'am adalah suart yang terbesar dan terang berkatnya juga telah masyur keistimewaannya.." Nabi Muhammad s. wahai yang menunaikan segala hajat. dibacanya ketika sehabis sembahyang fardhu. wahai yang membuka pintu.. mudahmudahan Dia menyelamatkan mereka.. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad. wahai yang mengaturkan kebaikan.a. wahai yang menghidupkan yang mematikan. wahai yang pengampun lagi penyayang. tunaikanlah hajatku pada saat ini (. ayat Kursi dan dua ayat surat Ali Imran (iaitu) (Innafi qlfissamawati. keluarga dan sahabat-sahabatnya sekelian. yang bermaksud: "Barangsiapa membaca akhir surat al-Fatihah.Ya Allah. wahai yang menolak bala." Juga Imam Ibnu Zanjawaeah dari Imam Wahab Ibn Munabih menjelaskan: "Barangsiapa membaca Surat al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya Nur cahaya diantara Arasy dan dasar bumi.. wahai yang membuat sebab..ila akhirissurati) pada malam hari. Imam ad-Darimi mengatakan dari sahabat Utsman ibn Affan r. apabila ia menghendaki sesuatu hanya cukup . wahai pemberi kebaikan. wahai yang dahsyat sekda. Demikian dalam Khawashil-Quran.Imam ad-Dailami dari Imam Makhul mengatakan: "Barangsiapa membaca surat Ali Imran pada hari Jumaat maka para malaikat memohon keampunan untuknya sampai malam hari. wahai penunai hajat..." Dan siapa membaca surah al-Fatihah..... permulaan surat Ali Imran dan dalam surat Thana. wahai penerima doa.) Wahai Tuhan orang yang mula-mula dan yang terkemudian. wahai yang singap menghitung. wahai yang menghapuskan keburukan. wahai cahaya langit dan bumi.a. Dari sahabat Utsman bin Affan r....a.. wahai yang mengampunkan segala doa.. wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan (3kali) Sesungguhnya perkaraNya... ayat Kursi dan dua ayat surah Ali Imran. maka tempat kembalinya adalah syurga...w bersabda yang bermaksud: " Dalam tiga surat terdapat ismullah al-a'zham dimana kalau untuk berdoa kepada Allah maka terkabullah dan jika untuk memohon maka terpenuhilah yakni didalam: Surat al-Baqarah.. Wahai yang menutupi aurat.... Maka sebaiknya anda membaca surat tersebut dan selesai membacanya berdoa yang bermaksud: " Dengan nama Allah yang Maha Pengsih lagi Maha Penyayang.

berilah kami kesudahan yang baik. berilah aku hidayah daripada sisi-Mu. Ya Allah. . wahai yang membuka segala pintu. Wahai yang mengatur segala kebaikan. yang masih hidup dan peliharalah kami daripada kerosakan dan bala. Maka Maha Suci Dia yang didalam kekuasaanNya alam malaikut tiap-tiap sesuatu dan kepadaNya kamu dikembalikan. wahai yang pengampun. yang pernah mengajar kami dan sekelian kaum muslimin dan muslimat. dan orang yang memohon kepada-Mu maka Engkau tidak memberikannya dan orang yang memnyewa kepada-Mu maka Engkau tidak menyewakannya dan orang yang meminta tolong kepda-Mu maka Engkau tidak mencukupkannya (wahai yang menolong (3 kali)). Maha Suci Tuhanku yang Agung. bukakanlah kebuntuan kami. Dan masukkanlah kami kedalam golongan orang yang baik-baik dengan rahmatMu. mukminin dan mukminat dengan kebenaran al-Quran yang mulia dan rasul yang mulia. tunaikanlah hajat-hajatku. langsaikanlah hutang-hutang kami. wahai yang penyayang. tutuplah aurat kami. wahai yang paling pengasih diantara yang pengasih. Ya Allah. dan semoga Dia memberi keselamatan untuk mereka semua. Allah-lah yang lebih tahu sekira-kira bagaimana Dia menjadikan risalah" diantara dua lafaz Allah itu maka berdoalah yang bermaksud: "Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Maha suci Tuhanku yang Agung. dan hindarkanlah kami daripada api neraka dan dari azabnya.berkata. berilah keampunan kepada kami. wahai yang sigap menghitung. sembuhkanlah penyakit kami. Tuhan yang menyeru-Mu maka Engkau tidak mahu memperkenankannya. keluarga dan sahabatsahabatnya. wahai yang menunaikan segala hajat. kami tidak akan beriman sehingga didatangkan kepada kami apa yang pernah didatangkan kepada Rasul-rasul Allah. guru-guru kami. sampaikanlah hajat kami. ibu kami. kepada-Mulah aku minta tolong. maka sesungguhnya Engkau adalah pemberi ketakwaan dan keampunan. wahai yang membalikkan biji. bantulah aku wahai yang membantu. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Semoga Allah merahmati penghulu kita Nabi Muhammad. wahai yang dahsyat menyeksa. rahmatilah orang-orang yang mati diantara kami. perkenankanlah doa-doa kami. ampunilah kami. dan perbuatkanlah kepadaku apa yang patut menurut ilmu-Mu." Lalu memanjatkan permohonannya dan ketika sampai pada ayat 124 yang bermaksud: "Dan apabila datang kepada mereka ayat (tanda). ayah kami. mereka berkata. Ya Allah. jadilah engkau maka jadilah ia. dan jangan perbuat kepadaku apa yang ingin hatiku.

maka kamu sebagai hambaKu dan Aku adalah tuhanmu. "Barangsiapa membaca tiga ayat permulaan surat Al. Allah s. mengarahkan tujuh puluh ribu malaikat untuk menjaganya dan amalnya tertulis terus sampai kiamat. pula antara dia dan syaitan ditegakkan tujuh puluh ribu penghalang.w. pada malam hari dimana turun bersamanya tujuh puluh ribu (70. berfirma: "Hai anak Adam. tahmid dan tamjid. sewktu-wktu syaitan hendak mengenakan kepadanya suatu keburukan maka dipukulkannya godam itu. tidak menentu.Sekadar pengetahuan anda.000) malaikat denmgan iringan tasbih.t.An'am sampai hafal "taksibunna" dipagi hari maka Allah s. juga turun dari langit ketujuh malaikat dengan besi. Untuk menjaga diri agar terhindar dari zalim. ayat al-An'am itu turun diMekah sekaligus. Insyaallah kita akan terpelihara dari sifat tersebut diatas. cepat-cepat sujud dengan membaca yang bermaksud: "Barangsiapa membaca surat al-An'am maka tujuh puluh ribu malaikat memohon ampun kepadanya pada malam dan siang harinya.t. minumlah air telaga Kautsar dan mandilah pada sungai Saisabil. makanlah buah-buahan syurgaku. Untuk itu wiridkanlah tiap-tiap hari sesudah sembahyang Maghrib dan sembahyang Subuh.w. tiada bagimu hisab dan siksa. didalam al-Wasith) Ada juga faedah atau khasiat dari Surat Al-An'am ini ialah sebagaimana berikut: o o Dapat mengubati penyakit dengan cara membacakan ayat ini kemudian telan ludah kita sendiri seraya dibayangkan meratakan penyakit itu diseluruh anggota yang sakit itu dan seterusnya mengusir atau mengeluarkannya dari tubuh yang sakit.a.w.w." Juga sabda Baginda s. hampir-hampir bumi bergoncang kerananya maka Nabi Muhammad s. berjalanlah dibawah bayanganKu. FAADHILAT BASMALAH . riwayat dari Imam al-Wahidi. sihir dan khianat orang lain." (Syeikh Zadah. dan kelak sewaktu hari kiamat terjadi.a.

w.unjungan besar kita Nabi Muhammad s.w. sesungguhnya aku mohon kepadaMu dengan namaMu. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari terbit dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s. maut mendadak dan bala. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 50 kali dihadapan orang yang zalim atau penguasa yang bengis maka ia akan tunduk atau ketakutan. kecurian.t. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s. perintahkan para malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya empat ratus (400) kebaikan. Barangsiapa menulis 'Basmallah" 101 kali diatas kertas lalu diletak disawah padinya maka sawahnya akan subur dan terpelihara dari bencana dan kalau dituliskan pada kain kafan 70 kali maka mayatnya yang berselimutkan kain kafan itu akan aman dari bahaya Munkar dan Nakir juga ia terlindung dari siksa kubur. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 786 kali lalu ditiupkan pada air lalu diminumkan kepada orang yang bebal selama tujuh (7) hari disaat matahari terbit maka lenyaplah kebeballannya dan ia akan hafal apa yang didengarnya. Dan barangsiapa yang punya hajat kepada Allah s. pernah bersabda: "Tiada seorang bambapun mengucapkan 'BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM" kecuali Allah s.w. • • • • • • • • Barangsiapa membaca 'Basmallah" 21 kali ketika hendak tidur maka ia aman dari syaitan laknatullah. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 41 kali pada telinga orang yang pengsan maka ia akan segera siuman (sedar).t. kesusahan. yang mengetahui yang ghaib dan yang terang. yang tiada Tuhan melainkan Dia. maka sebaiknya ia berpuasa dihari Rabu.w. dengan nama Allah yang amat pengasih lagi penyayang.a. memberi rezeki tanpa diduga bersamaan fadhal dan kemurahan Allah s.a." Dan diantara khasiat 'BASMALLAH" dan 'LA HAU LAWALA QHU WATAILLA BILLAHI ALIYIL AZIM" maka ia dihindarkan daripada tujuh puluh musibah diluar keperihatinan. Barangsiapa membaca 'Basmallah" ketika hendak bersetubuh (jimak) maka anaknya kelak cerdas dan terbuka hatinya serta menjadi anak yang soleh dan baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu.w.t. penyakit akal dan membebel.t.w. Khamis dan Jumaat dan dihari Jumaat itu dia mandi sunat dan wuduk lalu berangkat untuk menunaikan solat Jumaat dengan sedekah sekadarnya lalu sebaik sahaja habis solat Jumaat membaca doa: (Maksudnya) Ya Allah. Dialah yang maha pengasih lagi .

. bacalah 'YA ALLAH HU YA RAHMAN ' dalam keadaan suci dan menghadap arah Kiblat sampai matahari terbenam lalu memohon kepada Allah s. Mohon maju perniagaannya: bacalah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' sebanyak 786 kali dihadapan dagangannya lalu dihembuskan. yang melutut bagiNya setiap wajah.(disebut segala hajat) Agar pintu rahmat dan rezeki terbuka juga JALBURRIZKI dan supaya dimuliakan makhluk maka bacalah 'YA ALLAH" sebanyak 66 kali dengan memanjangkan lafaz jalalah tersebut lalu membaca: (Maksudnya) "Ya Allah. Dan aku memohon kepadaMu dengan namaMu. sesungguhnya Engkau kuasa atas tiap-tiap sesuatu. tunduk kepadanya riqab (tengkuk) dan khusyuk bagiNya setiap mata. Demikianlah dilakukan selama 7 hari. yang tiada Tuhan melainkan Dia..t. akan keperluan urusan dunia/akhirat. Ubat sakit kepala (pening): menulis lafaz 'ALRAHIM' sejumlah dua puluh satu diatas kertas lalu dikalungkan pada orang yang sakit kepala. Curahkanlah untukku perasaan redha kepada-Mu dan takwa kepada-Mu. dan berikanlah kepadaku apa yang ku hajati.s. yang hidup. Insyaallah terkabul.w. Mudahkanlah bagiku untuk memperolehi rezeki-Mu dan sekelian makhluk-Mu.. dan mengalir kerananya air mata. tidak pernah mengantuk apa lagi tidur (sampai akhir ayat) Dialah yang penuh kebesaran-Nya dilangit dan dibumi.penyayang. dan gentar kepadaNya setiap hati kerana terlalu takut.. Aku memohon kepadaMu dengan namaMu. tunaikanlah apa yang ku kehendaki. Permohonan kesampaian hajat: Selesai sembahyang Asar pada hari Jumaat. dan saat menghadap itu bacalah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' sebanyak 50 kali. (Is'adurrafiq) . yakni. bahawa berilah salawat serta salam kepada penghulu kami Muhammad. halaman 51) Barangsiapa menulis 'AR RAHMAN NIR RAHIM' sebanyak 50 kali khalimat tersebut didalam bahasa Arab lalu dibawa dan pergi kehadapan orang yang zalim maka ia akan aman dari keburukannya." • • • • • • Ikhtiar dalam mengubati penyakit: tulislah lafaz 'ALLAH HU' sebanyak 66 kali lalu diberi air itu dan diminumkan kepada orang yang berpenyakit dan orang yang kena cubaan. dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ikhtiar mohon anaknya hidup dan sihat: tulislah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' dengan huruf Arab lalu dipakaikan kepada perut perempuan yang sedang hamil itu. dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. keluarga dan para sahabatnya. bukakanlah bagiku pintu rahmatMu dan kurniaMu serta RezekiMu.(Dari Khadir a. Kitab Is'adurrafiq.

melainkan ALIF satu huruf." Nabi Muhammad s." Al-Hakim mengikhraj dari Ibnu Mas'ud:"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitab Allah s.w. Tidak aku katakan ALIF-LAAAM-MIIIN adalah satu huruf.t. maka bacalah Al-Quran" Riwayat dari Utsman ibn Affan r. bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa hendak berdialog dengan Allah s.a. Insyaallah tidak terkena bahaya.a.w.a.w. berkata :Nabi Muhammad s.a.t. sungguh hal itu lebih baik bagimu daripada kau lakukan solat seratus rakaat.w.w. Insyaallah berduyunm-duyun datang ikan dari segala penjuru.t.t.• • Ikhtiar keselamatan dalam peperangan: Tulislah 'ALRAHIM' sejumlah 100 kalimat diatas kertas putih lalu dibawa selalu. dan barangsiapa membaca satu ayat Kitab Allah s.w. maka ayat itu merupakan nur baginya kelak dihari kiamat. maka dicatatkan untuknya HASANAH berganda.w.w." Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: "Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitab Allah s. (AL-QURAN). FADHILAT AL-QURAN Nabi Muhammad s." Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad s. Ikhtiar mendapat ikan dengan cepat: Tulislah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' diatas timah lalu diletakkan pada jaring atau kail.t. bersabda yang bermaksud: "Kau pergi dipagi hari lalu kau belajar satu ayat dari Kitab Allah s. LAAAM satu huruf dan MIIIN satu huruf. (Al-Quran) maka baginya pahala satu HASANAH (satu kebajikan) dan satu HASANAH itu berganda sepuluh. bersabda yang bermaksud: .w. bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarnya.a.

dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan.w. Ini antara fadhilat-fadhilat surah al-Mulk :1) Mendapat syafaat Daripada Abu Hurairah r. yang tidak ada cacat-celanya. Sebagai nota kaki. iaitu E = mc^2 adalah suatu pernyataan yang berunsurkan syirik."Hai Abu Hurairah. Ini jelas digambarkan daripada tajuk surah ini.a dari Rasulullah SAW bersabda: ” Sesungguhnya di dalam al_Quran ada 30 ayat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diberi keampunan untuknya iaitu surah al-Mulk” 2) Menyelamatkan daripada seksa kubur Daripada Ibnu Abbas r. Pada awal surah. Allah telah menciptakan alam ini ‘from scratch/nothingness’. ” Nabi SAW bersabda itulah yang menahan dan menyelamatkan dia daripada siksa kubur. kerana ianya membawa maksud tenaga itu kekal. surah ini banyak mengisahkan tentang kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. malaikat penjaga bertanya ” Apakah belum pernah datang orang yang memberi peringatan kepada kamu?”. Ini adalah bertentangan dengan sifat Allah yang berkuasa menciptakan dan mematikan sesuatu menurut kehendak-Nya.a berkata seorang sahabat Rasulullah SAW telah mendirikan khemah di atas kubur dan beliau tidak tahu ianya kubur. mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang akan menyesal di akhirat kelak. bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa mengajarkan kepada anaknya satu ayat Al-Quran maka hal itu lebih baik baginya daripada ibadah selama seribu tahun.a." Nabi Muhammad s. Maka di dalamnya terdengar suara bacaan surah al-Mulk sehingga khatam maka beliau menemui baginda SAW dan berkata : Wahai Rasulullah SAW. tetapi kami mendustakannya”. “Ya. (iaitu) berpuasa disiang hari dan solat dimalam hari selama seribu tahun dan lebih baik baginya daripada seribu dinar yang ia sedekahkan kepada kaum fakir miskin. Cuba kita lihat dalam kehidupan seharian kita. Adakah kita sering menolak ajakan untuk membuat kebaikan? Jika ya. di mana setiap kali sekumpulan manusia di campakkan ke dalam api neraka. pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. saya dirikan satu khemah di atas satu kubur dan saya tidak tahu bahawa ianya kuburdan saya terdengar seorang manusia sedang membaca surah al-Mulk sehingga khatam. (HR At-Tarmizi) Secara umumnya. yang bermaksud ‘kerajaan’. Bilal Philips ada menyarankan bahawa teori Einstein yang terkenal. al-Mulk. cuba check iman. ayat tersebut menceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini. Beberapa ayat yang seterusnya mengisahkan azab di neraka." Rahsia syafaat diakhirat dengan membaca surah Al-Mulk. yakni tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. . Begitulah respons mereka. dan kau selalu begitu hingga datang maut menghampirimu dalam keadaan begitu maka para malaikat berduyun-duyun kemakammu sebagaimana orang-orang mukmin berduyunduyun keBaitullah al-Haram.

Surah ini ditutup dengan suatu pernyataan yang harus kita renungi bersama : ” Katakanlah (Muhammad). dan yang berkuasa memberi dan menahan rezeki kita. maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?” Sila lihat Video Surah Al-Mulk dari Misary Rashid Alafasy : . Allah amatlah murka terhadap mereka yang mendustakannya.Dan secara ringkasnya. ayat-ayat yang berikutnya berkisarkan kuasa Allah yang mengetahui perkara yang disembunyikan. jika sumber air kamu menjadi kering. Terangkanlah kepadaku. berkuasa menciptakan burung yang terbang di angkasa. walhal telah jelas bukti kewujudan dan kekuasaaan-Nya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful