FADHILAT SURAH DALAM AL-QURAN Surah al-fatihah

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: "Membaca Fatihah Al-Quran pahalanya seperti sepertiga AlQuran" Juga Nabi Muhammad s.a.w.bersabda: "Surat Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkankan dalam bacaannya." dan "Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin." Sesiapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwuduk sebanyak 70 kali setiap hari selama tujuh hari lalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum maka ia akan memperolehi ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari fikiran rosak. Diantara khasiat Fatihah ialah siapa yang membaca 'Al-Fatihah' diwaktu hendak tidur, Surah 'Al-Ikhlas' sebanyak 3 kali dan Mu'awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah s.w.t.maka olehnya dibaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah s.w.t. maka Insyaallah ia penuhi keperluan hidupnya.

Barangsiapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka kalau ia inginkan pangkat terkabullah ia dan kalau ia fakir maka akan kaya serta jika ia punya hutang maka mampu membayanrnya dan kalau ia sakit maka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20kali setiap selesai sembahyang fardu lima waktu maka Allah s.w.t. luaskan rezekinya, baiki akhlaknya, mudahkan urusannya, hilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, anugerahkan apa yang ia angan-angankan, dapatkan berbagai berkat dan kemuliaan, jadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia pula anakanaknya terlindung dari kemudharatan dan kerosakan serta dianugerahkan kebahagiaan dan sebagainya. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang Subuh maka ia peroleh maksudnya dan ia ketemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknya ia panjatkan doa yang bermaksud:

sakit perut dan lain-lainnya dengan dibacakan sebanyak 41 kali.... lalu air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan. supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu." Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab 'Qaddasallaahusirrahu': "Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat AlFatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya..." • • • • • Surat Al-Fatihah boleh mengubati penyakit mata. supaya dimudahkan bagiku semua urusanku. berikan apa yang kuhajati. kurnia-Mu dan rezeki-Mu. Ikhtiar mengubati penyakit : Baca SurahAl-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air. supaya dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku.w.. Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah AlFatihah dan rahsianya.t."Ya Allah.. kepala dan seluruh badan. sama ada urusan dunia atau urusan akirat....w. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku." • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah s. ia akan sembuh. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahsianya.. sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. muka. Insyaallah menjadi sembuh. murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah.w. selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah s.. Ikhtiar menghilangkan sifat pelupa: Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa. maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah s. Kalau Surah Al-Fatihah itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada sisakit. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa: "Ya Allah.t.. maka dengan iradah Allah s.t. Mengubati sakit disebabkan oleh sengatan kala: Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu dibacakan padanya Surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu ..bukakan pintu rezekinya dan Dia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya.t. kedua belah kaki. sakit gigi... allu diminum..w.

Engkaulah yang menyihatkan". Yang Maha Pemurah. Apabila telah kelihatan. • Mengubati penyakit gigi orang lain: selesai membaca AlFatihah maka berdoa 7 kali: "Ya Allah. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini: "Al-Fatihah itu menjadi ubat tiap-tiap penyakit dengan rahmat Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang. Ya Allah sihatkanlah. jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal. Mengubati sakit gigi dan lain-lain: Untuk dirinya sendiri = letakkan jari pada tempat yang sakit lalu membaca AlFatihah dan berdoa sebanyak 7 kali: "Ya Allah. cuba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak kelihatan bulan itu.• diberi minum pada orang yang tersengat kala itu. Terakhir mengucapkan pula doa ini sebanyak 1 kali: "Ya Allah sembuhkanlah. • Adapun faedah dan khasiat dari Surah Al-Fatihah ialah menyembuhkan penyakit mata yang kabur (rabun) Sabda Nabi Muhammad s. Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian 002 alam . Engkaulah yang menyembuhkan. juga tidak dapat. hendaklah ia menyapukan tangan kanannya kemata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali.a. lagi Maha Mengasihi Segala puji tertentu bagi Allah.w." • • Lalu mengucapkan "Yaa Rabbi" sebanyak 5 kali. Insyaallah ia akan sembuh. hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al.Amin) dan tetap disisiMu"." "Barangsiapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya (kabur/rabun) maka hendaklah dilakukan: • • • Memandang bulan pada awal bulan. hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al. lakukan pada malam kedua. 001 Dengan nama Allah.Amin) dan tetap disisi-Mu".

“Allah” : ialah nama yang khas bagi Zat Tuhan Yang Wajib Al-Wujud. Menurut huraian Sahibul-Fadhilah Datuk Haji Muhammad Noor. lagi Maha Mengasihi 004 Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah. bukan 007 (jalan) orang-orang yang Engkau murkai. sebagaimana Allah Ta’ala jua berhak memuji ZatNya sendiri. bermakna kita berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla sesudah kita berusaha dan berikhtiar. Dengan melakukan yang demikian. keduaduanya ialah di antara nama-nama Allah (AI-Asmaa’u’l Husna) yang menunjukkan bahawa Allah Ta’ala amat melimpah rahmatNya kepada sekalian makhlukNya. surah Al-Maa’idah yang menyuruh manusia bertolong-tolongan antara satu sama dan dalam membuat amal kebajikan dan bertakwa kepada Allah Ta’ala. dan kepada Engkaulah sahaja kami 005 memohon pertolongan 006 Tunjukilah kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Pengertian “ibadat” secara ringkas dapat diertikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri kepada Allah ‘Azza wa Jalla yang dikenangkan limpah kurnia kebaikanNyaNya . yang menguasai hari Pembalasan (hari Akhirat) ialah dengan beribadat atau memperhambakan diri kepada dan Nya dengan penuh rasa ikhlas dan tawadhu’.“ArRahmaan”: (Yang Maha Pemurah). semoga pekerjaan kita itu diberkati Allah Ta’ala dan berjaya. dan keagungan. Kalimah “Allah” ini dinamakan “Lafzu’l Jalalah’’yakni kalimah yang menunjukkan “Kebesaran Allah”.003 Yang Maha Pemurah. Penyemak Kitab Tafsir ini: Satu-satunya jalan bagi menyatakan iman dan takwa kepada Allah Yang Maha Pemurah Maha Kuasa. Allah Ta’ala perintahkan supaya kita tidak menyembah selainNya. demikian juga tidak ada lain tempat kita memohon pertolongan iaitu dari Allah Yang Maha Pemurah. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. sementara ayat 5 dalam surah Al-Fatihah ini menyuruh supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala semata- . dan juga dinamakan “Sultanu’l Asmaa”’ yakni “Raja segala nama Tuhan”. “Ar-Rahiim”: (Yang Maha Mengasihani). kebesaran. dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat Tafsiran: “AI-Quran” ialah Imam kita dan Panduan kita. Yang bererti kita disuruh supaya meminta pertolongan sesama manusia. Ayat ini seolah-olahnya bertentangan dengan ayat 2. keindahan.Tidak ada lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain dari Allah Yang Maha Kuasa. kesempurnaan. Puji-pujian itu ialah cara atau keadaan yang menzahirkan sesuatu sifat yang baik dan sempurna pada yang dipuji seperti kecantikan. iaitu dengan membaca: . Kita juga diperintahkan supaya hanya memohon pertolongan kepadaNya. kerana Dialah sahaja Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat suci ini Allah Ta’ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah Ta’ala. Kerana segala kesempurnaan dan kebesaran serta keagungan dan kekuasaan itu hanya ada pada Zat Allah Yang Maha Kuasa: maka hanya Allah Ta’ala sahaja yang berhak menerima puji-pujian. kejayaan.

: "Orang-orang yang dimurkai" itu ialah kaum Yahudi. Menurut Hadith Nabi Muhammad s. atau orang yang tidak mahu menerima sesuatu hukum agama yang sampai kepadanya dengan keterangan-keterangan yang sah kerana beberapa sebab yang mempengaruhi jiwanya seperti: perasaan takassub atau fanatik kepada sesuatu pendapat.mata. keinginan hendak menjaga nama dan taraf.Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua-dua ayat itu. . ingatan hendak memelihara keadaan dan kedudukannya yang turun temurun. meliputi cara-cara bergotongroyong dan bantu-membantu antara satu sama lain.” (Tafsir Al-Alusi. Dan jalan mereka. Orang-orang yang tersebut kalau mereka tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup dunia kerana sihat pancaindera dan tepat pendapat akal mereka pada zahirnya.a.w. selain daripada beriman serta beramal salih ialah membimbing manusia ke jalan kebaikan dengan perbuatanperbuatan yang baik dan perkataan yang murni serta sanggup menanggung beban dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas. “Orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka” ialah Nabi-nabi. Oleh itu. Setelah kita berusaha dan berikhtiar maka kita serahkan pula Penentuan natijah dari usaha kita itu kepada Allah Yang Maha Kuasa. segala yang berlaku itu pada keseluruhannya adalah melalui adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Allah ‘Azza wa Jalla. yang menjadi tanggungjawab bagi manusia ialah menggunakan segala ikhtiar dan daya usaha. di samping itu diberikan tenaga kekuatan untuk mengatasi sesuatu halangan. dan “Orang-orang yang sesat” ialah kaum Nasrani. atau fikiran hendak menghormati sesuatu keadaan masyarakat.Penyemak Kitab Tafsir ini . maka tak dapat tidak mereka sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di akhirat. Menurut Sahibul-Fadhilah Datuk Haji Muhammad Noor bin Haji Ibrahim . serta dirasai dalam hati nurani akan kehaibatan kekuasaan telah diberikan nikmat ilmu pengetahuan melalui akal fikirannya yang waras. Semuanya ini adalah merupakan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala bagi pelaksanaan sesuatu pekerjaan. kerana usaha dan amal perbuatan manusia adalah bergantung kepada adanya sebab-sebab yang dapat menghasilkan kejayaan itu dan ketiadaan halangan-halangan yang merintanginya.bahawa kesimpulannya seperti berikut: “Orang-orang yang dimurkai Allah” ialah orang-orang yang mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang telah diketahuinya betul dan benar. yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan kepada Penunjuk hidayah yang dipohonkan di sini ialah penunjuk yang disertakan dengan taufik supaya kita sentiasa berada pada jalan yang diredhai Allah Ta’ala. Demikianlah kejadian alam ini.Ada juga Ahli Tafsir yang memberikan huraian lanjut mengenainya. 1:90). "Orang-orang yang sesat” pula ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya atau orang yang pengetahuan agamanya tidak betul. kerana dipelajarinya dengan tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenarnya. Dan segala-galanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha ikhtiar kita sahaja. kerana pengetahuan agama Allah sahaja yang sanggup menunjuk dan membimbing pengikutnya kepada kebahagiaan akhirat. Itulah dia “As-Siraatu’I Mustaqiim” (jalan yang lurus). sabar dan bertakwa. Rasulrasul dan orang-orang yang beriman serta beramal salih. Manusia sebagai makhluk Tuhan Allah Subhaanahu wa Ta’ala.

malaikatmalaikatNya. bercerita: Pada suatu ketika Malaikat Jibrail berada disisi Nabi Muhammad s.a. Mereka berkata: "Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari Rasul- . tiba-tiba terdengar suara dari atas. demikian pula orang-orang yang beriman." (Riwayat Muslim) KEUTAMAAN DUA AYAT AKHIR DARI SURAH AL-BAQARAH: (Maksudnya) "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya." UNTUK PERLINDUNGAN DARI SEGALA KEJAHATAN: • Abu Mas'ud Albadri r. berkata bahawa Nabi Muhammad s. kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu iaitu: FATIHUL KITAB dan akhir SURAH AL-BAQARAH. .SURAH AL-BAQARAH Imam al-Baihaqi dari Imam Shalshal berkata: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah maka dipakaikan kepadanya mahkota disyurga. semuanya beriman kepada Allah.w.w.a." Imam Ibnu Zanjawai dari Imam Wahab ibn Munabih menyatakan: "Barangsiapa membaca Surat Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya nur cahaya membentang antara Arsy dan dasar bumi. maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit. "Barangsiapa membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah. kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya.a. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi).w." (Riwayat Bukhari & Muslim) UNTUK MEMOHON AGAR DIKABULKAN: • Ibnu Abbas r. maka cukuplah baginya (dari hal-hal yang membencikan. bersabda.t. Dan menurut sebahagian pendapat :sama dengan bersembahyang malam).a. pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat memberi salam dan berkata: "(Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikan oleh Allah s.

Engkaulah penolong kami. tiba-tiba terdengar suara dari atas. kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu. dan mereka mengatakan: Kami patuh dan taat. maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: "Ini sebuah pintu dilangit.w. maka cukuplah baginya.a bercerita: Pada suatu ketika Jibrail berada disisi Baginda s. jangan Engkau bebankan orang-orang yang sebelum kami.a.rasulNya. pada hari ini dibuka dan turun seorang malaikat lalu memberi salam serta berkata: (Bergembiralah dengan dua cahaya penerangan yang diberikab oleh Allah s.." Allah s.w.a. iaitu: Fatihul kitab dan akhir surah Al-Baqarah." (dari halhal yang membencikan dan menurut sebahagian pendapat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.t.w. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya." (Surah AL-BAQARAH: 285-286) Untuk perlindungan dari segala kejahatan: Abu Mas'ud Albadri r.w. berkata: Rasulullah s. sama dengan bersembahyang malam) (Riwayat Bukhari Muslim) Untuk memohon agar dikabulkan doa: Ibnu Abbas r. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi) (Riwayat Muslim) Surah al-imran . tolonglah kami atas orang-orang kafir.a. Maafkanlah kami. ampunilah kami.t. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Mereka berdoa "Ya Tuhan kami. pernah bersabda yang bermaksud "Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. dan rahmatilah kami. tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

..a. wahai penunai hajat. tunaikanlah hajatku pada saat ini (. yang bermaksud: "Barangsiapa membaca akhir surat al-Fatihah... wahai yang menunaikan segala hajat.. mudahmudahan Dia menyelamatkan mereka. Imam ad-Darimi mengatakan dari sahabat Utsman ibn Affan r. Surah al-anam Surat al-An'am adalah suart yang terbesar dan terang berkatnya juga telah masyur keistimewaannya. ayat Kursi dan dua ayat surah Ali Imran. wahai yang menghapuskan keburukan. wahai yang pengampun lagi penyayang. Maka sebaiknya anda membaca surat tersebut dan selesai membacanya berdoa yang bermaksud: " Dengan nama Allah yang Maha Pengsih lagi Maha Penyayang. maka tempat kembalinya adalah syurga. permulaan surat Ali Imran dan dalam surat Thana.. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad.a... ayat Kursi dan dua ayat surat Ali Imran (iaitu) (Innafi qlfissamawati..ila akhirissurati) pada malam hari." Juga Imam Ibnu Zanjawaeah dari Imam Wahab Ibn Munabih menjelaskan: "Barangsiapa membaca Surat al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya Nur cahaya diantara Arasy dan dasar bumi. wahai yang menghidupkan yang mematikan. dibacanya ketika sehabis sembahyang fardhu." Nabi Muhammad s." Dan siapa membaca surah al-Fatihah.a... apabila ia menghendaki sesuatu hanya cukup ...w bersabda yang bermaksud: " Dalam tiga surat terdapat ismullah al-a'zham dimana kalau untuk berdoa kepada Allah maka terkabullah dan jika untuk memohon maka terpenuhilah yakni didalam: Surat al-Baqarah. Wahai yang menutupi aurat.. wahai yang mengaturkan kebaikan. wahai pemberi kebaikan.. Demikian dalam Khawashil-Quran.. keluarga dan sahabat-sahabatnya sekelian. wahai yang menolak bala. wahai cahaya langit dan bumi. wahai yang dahsyat sekda. wahai yang membuka pintu.. maka ia tercatat melakukan ibadah seluruh malam.Ya Allah. wahai yang membuat sebab. wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan (3kali) Sesungguhnya perkaraNya... wahai penerima doa...... wahai yang singap menghitung....) Wahai Tuhan orang yang mula-mula dan yang terkemudian. wahai yang mengampunkan segala doa. Dari sahabat Utsman bin Affan r.Imam ad-Dailami dari Imam Makhul mengatakan: "Barangsiapa membaca surat Ali Imran pada hari Jumaat maka para malaikat memohon keampunan untuknya sampai malam hari.

tutuplah aurat kami. Ya Allah. maka sesungguhnya Engkau adalah pemberi ketakwaan dan keampunan. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. guru-guru kami. . wahai yang paling pengasih diantara yang pengasih. wahai yang menunaikan segala hajat. dan semoga Dia memberi keselamatan untuk mereka semua. dan hindarkanlah kami daripada api neraka dan dari azabnya. Wahai yang mengatur segala kebaikan. dan orang yang memohon kepada-Mu maka Engkau tidak memberikannya dan orang yang memnyewa kepada-Mu maka Engkau tidak menyewakannya dan orang yang meminta tolong kepda-Mu maka Engkau tidak mencukupkannya (wahai yang menolong (3 kali)). bantulah aku wahai yang membantu. yang masih hidup dan peliharalah kami daripada kerosakan dan bala. wahai yang penyayang. Ya Allah. ayah kami. tunaikanlah hajat-hajatku. jadilah engkau maka jadilah ia. bukakanlah kebuntuan kami. wahai yang sigap menghitung. mereka berkata. perkenankanlah doa-doa kami. Semoga Allah merahmati penghulu kita Nabi Muhammad. wahai yang membuka segala pintu. sembuhkanlah penyakit kami. yang pernah mengajar kami dan sekelian kaum muslimin dan muslimat. Allah-lah yang lebih tahu sekira-kira bagaimana Dia menjadikan risalah" diantara dua lafaz Allah itu maka berdoalah yang bermaksud: "Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. berilah keampunan kepada kami. langsaikanlah hutang-hutang kami. mukminin dan mukminat dengan kebenaran al-Quran yang mulia dan rasul yang mulia.berkata. dan perbuatkanlah kepadaku apa yang patut menurut ilmu-Mu. Ya Allah. kepada-Mulah aku minta tolong. Maka Maha Suci Dia yang didalam kekuasaanNya alam malaikut tiap-tiap sesuatu dan kepadaNya kamu dikembalikan. berilah kami kesudahan yang baik. Dan masukkanlah kami kedalam golongan orang yang baik-baik dengan rahmatMu. Maha suci Tuhanku yang Agung. berilah aku hidayah daripada sisi-Mu. dan jangan perbuat kepadaku apa yang ingin hatiku. wahai yang membalikkan biji. wahai yang dahsyat menyeksa. keluarga dan sahabatsahabatnya. Tuhan yang menyeru-Mu maka Engkau tidak mahu memperkenankannya. sampaikanlah hajat kami. ampunilah kami. kami tidak akan beriman sehingga didatangkan kepada kami apa yang pernah didatangkan kepada Rasul-rasul Allah. wahai yang pengampun. rahmatilah orang-orang yang mati diantara kami. Maha Suci Tuhanku yang Agung." Lalu memanjatkan permohonannya dan ketika sampai pada ayat 124 yang bermaksud: "Dan apabila datang kepada mereka ayat (tanda). ibu kami.

An'am sampai hafal "taksibunna" dipagi hari maka Allah s. cepat-cepat sujud dengan membaca yang bermaksud: "Barangsiapa membaca surat al-An'am maka tujuh puluh ribu malaikat memohon ampun kepadanya pada malam dan siang harinya.w. riwayat dari Imam al-Wahidi. "Barangsiapa membaca tiga ayat permulaan surat Al. minumlah air telaga Kautsar dan mandilah pada sungai Saisabil. ayat al-An'am itu turun diMekah sekaligus.000) malaikat denmgan iringan tasbih. tiada bagimu hisab dan siksa. tahmid dan tamjid. berjalanlah dibawah bayanganKu. maka kamu sebagai hambaKu dan Aku adalah tuhanmu.w. dan kelak sewaktu hari kiamat terjadi. pada malam hari dimana turun bersamanya tujuh puluh ribu (70. tidak menentu. sewktu-wktu syaitan hendak mengenakan kepadanya suatu keburukan maka dipukulkannya godam itu." (Syeikh Zadah.t.Sekadar pengetahuan anda. hampir-hampir bumi bergoncang kerananya maka Nabi Muhammad s. juga turun dari langit ketujuh malaikat dengan besi.w." Juga sabda Baginda s. FAADHILAT BASMALAH . Allah s. makanlah buah-buahan syurgaku. didalam al-Wasith) Ada juga faedah atau khasiat dari Surat Al-An'am ini ialah sebagaimana berikut: o o Dapat mengubati penyakit dengan cara membacakan ayat ini kemudian telan ludah kita sendiri seraya dibayangkan meratakan penyakit itu diseluruh anggota yang sakit itu dan seterusnya mengusir atau mengeluarkannya dari tubuh yang sakit.a. mengarahkan tujuh puluh ribu malaikat untuk menjaganya dan amalnya tertulis terus sampai kiamat. sihir dan khianat orang lain. Untuk menjaga diri agar terhindar dari zalim. Insyaallah kita akan terpelihara dari sifat tersebut diatas.a.w. berfirma: "Hai anak Adam.t. Untuk itu wiridkanlah tiap-tiap hari sesudah sembahyang Maghrib dan sembahyang Subuh. pula antara dia dan syaitan ditegakkan tujuh puluh ribu penghalang.

w.t. Barangsiapa membaca 'Basmallah" ketika hendak bersetubuh (jimak) maka anaknya kelak cerdas dan terbuka hatinya serta menjadi anak yang soleh dan baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu.unjungan besar kita Nabi Muhammad s. perintahkan para malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku induknya empat ratus (400) kebaikan. memberi rezeki tanpa diduga bersamaan fadhal dan kemurahan Allah s. maut mendadak dan bala.w. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 786 kali lalu ditiupkan pada air lalu diminumkan kepada orang yang bebal selama tujuh (7) hari disaat matahari terbit maka lenyaplah kebeballannya dan ia akan hafal apa yang didengarnya. penyakit akal dan membebel. kesusahan. Khamis dan Jumaat dan dihari Jumaat itu dia mandi sunat dan wuduk lalu berangkat untuk menunaikan solat Jumaat dengan sedekah sekadarnya lalu sebaik sahaja habis solat Jumaat membaca doa: (Maksudnya) Ya Allah. Barangsiapa menulis 'Basmallah" 101 kali diatas kertas lalu diletak disawah padinya maka sawahnya akan subur dan terpelihara dari bencana dan kalau dituliskan pada kain kafan 70 kali maka mayatnya yang berselimutkan kain kafan itu akan aman dari bahaya Munkar dan Nakir juga ia terlindung dari siksa kubur. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 41 kali pada telinga orang yang pengsan maka ia akan segera siuman (sedar).t. dengan nama Allah yang amat pengasih lagi penyayang. Dan barangsiapa yang punya hajat kepada Allah s. Dialah yang maha pengasih lagi .a. yang tiada Tuhan melainkan Dia. pernah bersabda: "Tiada seorang bambapun mengucapkan 'BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM" kecuali Allah s.t. sesungguhnya aku mohon kepadaMu dengan namaMu.a.w.w. kecurian." Dan diantara khasiat 'BASMALLAH" dan 'LA HAU LAWALA QHU WATAILLA BILLAHI ALIYIL AZIM" maka ia dihindarkan daripada tujuh puluh musibah diluar keperihatinan.w. maka sebaiknya ia berpuasa dihari Rabu. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 50 kali dihadapan orang yang zalim atau penguasa yang bengis maka ia akan tunduk atau ketakutan. 100 kali pada hari Ahad disaat matahari terbit dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s. • • • • • • • • Barangsiapa membaca 'Basmallah" 21 kali ketika hendak tidur maka ia aman dari syaitan laknatullah. yang mengetahui yang ghaib dan yang terang. Barangsiapa membaca 'Basmallah" 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.w.t.

dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang.s. akan keperluan urusan dunia/akhirat. dan saat menghadap itu bacalah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' sebanyak 50 kali. (Is'adurrafiq) . Kitab Is'adurrafiq. Demikianlah dilakukan selama 7 hari.(disebut segala hajat) Agar pintu rahmat dan rezeki terbuka juga JALBURRIZKI dan supaya dimuliakan makhluk maka bacalah 'YA ALLAH" sebanyak 66 kali dengan memanjangkan lafaz jalalah tersebut lalu membaca: (Maksudnya) "Ya Allah.w. yang tiada Tuhan melainkan Dia.. Dan aku memohon kepadaMu dengan namaMu. dan mengalir kerananya air mata. tunaikanlah apa yang ku kehendaki. bacalah 'YA ALLAH HU YA RAHMAN ' dalam keadaan suci dan menghadap arah Kiblat sampai matahari terbenam lalu memohon kepada Allah s. Mudahkanlah bagiku untuk memperolehi rezeki-Mu dan sekelian makhluk-Mu. Insyaallah terkabul.t. Ubat sakit kepala (pening): menulis lafaz 'ALRAHIM' sejumlah dua puluh satu diatas kertas lalu dikalungkan pada orang yang sakit kepala. tunduk kepadanya riqab (tengkuk) dan khusyuk bagiNya setiap mata. Curahkanlah untukku perasaan redha kepada-Mu dan takwa kepada-Mu. keluarga dan para sahabatnya." • • • • • • Ikhtiar dalam mengubati penyakit: tulislah lafaz 'ALLAH HU' sebanyak 66 kali lalu diberi air itu dan diminumkan kepada orang yang berpenyakit dan orang yang kena cubaan. tidak pernah mengantuk apa lagi tidur (sampai akhir ayat) Dialah yang penuh kebesaran-Nya dilangit dan dibumi. dan berikanlah kepadaku apa yang ku hajati. halaman 51) Barangsiapa menulis 'AR RAHMAN NIR RAHIM' sebanyak 50 kali khalimat tersebut didalam bahasa Arab lalu dibawa dan pergi kehadapan orang yang zalim maka ia akan aman dari keburukannya. yang melutut bagiNya setiap wajah. dan gentar kepadaNya setiap hati kerana terlalu takut. yakni. Mohon maju perniagaannya: bacalah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' sebanyak 786 kali dihadapan dagangannya lalu dihembuskan..(Dari Khadir a. dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ikhtiar mohon anaknya hidup dan sihat: tulislah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' dengan huruf Arab lalu dipakaikan kepada perut perempuan yang sedang hamil itu. yang hidup. Permohonan kesampaian hajat: Selesai sembahyang Asar pada hari Jumaat.penyayang... bahawa berilah salawat serta salam kepada penghulu kami Muhammad. bukakanlah bagiku pintu rahmatMu dan kurniaMu serta RezekiMu. Aku memohon kepadaMu dengan namaMu. sesungguhnya Engkau kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

a.t. FADHILAT AL-QURAN Nabi Muhammad s. Tidak aku katakan ALIF-LAAAM-MIIIN adalah satu huruf.a.a. melainkan ALIF satu huruf. maka bacalah Al-Quran" Riwayat dari Utsman ibn Affan r. bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarnya. maka dicatatkan untuknya HASANAH berganda.w.• • Ikhtiar keselamatan dalam peperangan: Tulislah 'ALRAHIM' sejumlah 100 kalimat diatas kertas putih lalu dibawa selalu.w.w.w. (AL-QURAN). sungguh hal itu lebih baik bagimu daripada kau lakukan solat seratus rakaat.a. Ikhtiar mendapat ikan dengan cepat: Tulislah 'BISMILLAH HIR RAHMAN NIRRAHIM' diatas timah lalu diletakkan pada jaring atau kail.a. bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa hendak berdialog dengan Allah s. LAAAM satu huruf dan MIIIN satu huruf.a. (Al-Quran) maka baginya pahala satu HASANAH (satu kebajikan) dan satu HASANAH itu berganda sepuluh. berkata :Nabi Muhammad s.w.t. bersabda yang bermaksud: "Kau pergi dipagi hari lalu kau belajar satu ayat dari Kitab Allah s.t." Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.w. dan barangsiapa membaca satu ayat Kitab Allah s.w. Insyaallah tidak terkena bahaya." Al-Hakim mengikhraj dari Ibnu Mas'ud:"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitab Allah s. bersabda yang bermaksud: ." Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad s.w. maka ayat itu merupakan nur baginya kelak dihari kiamat. Insyaallah berduyunm-duyun datang ikan dari segala penjuru.t." Nabi Muhammad s.w.: "Barangsiapa mendengarkan satu ayat dari Kitab Allah s.t.

Cuba kita lihat dalam kehidupan seharian kita. .a berkata seorang sahabat Rasulullah SAW telah mendirikan khemah di atas kubur dan beliau tidak tahu ianya kubur. tetapi kami mendustakannya”. Allah telah menciptakan alam ini ‘from scratch/nothingness’. dan kau selalu begitu hingga datang maut menghampirimu dalam keadaan begitu maka para malaikat berduyun-duyun kemakammu sebagaimana orang-orang mukmin berduyunduyun keBaitullah al-Haram.a. Bilal Philips ada menyarankan bahawa teori Einstein yang terkenal. mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang akan menyesal di akhirat kelak. saya dirikan satu khemah di atas satu kubur dan saya tidak tahu bahawa ianya kuburdan saya terdengar seorang manusia sedang membaca surah al-Mulk sehingga khatam. malaikat penjaga bertanya ” Apakah belum pernah datang orang yang memberi peringatan kepada kamu?”." Nabi Muhammad s. yang tidak ada cacat-celanya. dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan."Hai Abu Hurairah. “Ya. Sebagai nota kaki. Begitulah respons mereka. (HR At-Tarmizi) Secara umumnya. Ini jelas digambarkan daripada tajuk surah ini. yakni tidak boleh dicipta atau dimusnahkan." Rahsia syafaat diakhirat dengan membaca surah Al-Mulk. Pada awal surah.w. ” Nabi SAW bersabda itulah yang menahan dan menyelamatkan dia daripada siksa kubur. yang bermaksud ‘kerajaan’. (iaitu) berpuasa disiang hari dan solat dimalam hari selama seribu tahun dan lebih baik baginya daripada seribu dinar yang ia sedekahkan kepada kaum fakir miskin. cuba check iman. al-Mulk. ayat tersebut menceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini. Adakah kita sering menolak ajakan untuk membuat kebaikan? Jika ya. bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa mengajarkan kepada anaknya satu ayat Al-Quran maka hal itu lebih baik baginya daripada ibadah selama seribu tahun.a dari Rasulullah SAW bersabda: ” Sesungguhnya di dalam al_Quran ada 30 ayat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diberi keampunan untuknya iaitu surah al-Mulk” 2) Menyelamatkan daripada seksa kubur Daripada Ibnu Abbas r. pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. kerana ianya membawa maksud tenaga itu kekal. Ini antara fadhilat-fadhilat surah al-Mulk :1) Mendapat syafaat Daripada Abu Hurairah r. iaitu E = mc^2 adalah suatu pernyataan yang berunsurkan syirik. surah ini banyak mengisahkan tentang kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Ini adalah bertentangan dengan sifat Allah yang berkuasa menciptakan dan mematikan sesuatu menurut kehendak-Nya. Maka di dalamnya terdengar suara bacaan surah al-Mulk sehingga khatam maka beliau menemui baginda SAW dan berkata : Wahai Rasulullah SAW. di mana setiap kali sekumpulan manusia di campakkan ke dalam api neraka. Beberapa ayat yang seterusnya mengisahkan azab di neraka.

Terangkanlah kepadaku. ayat-ayat yang berikutnya berkisarkan kuasa Allah yang mengetahui perkara yang disembunyikan. walhal telah jelas bukti kewujudan dan kekuasaaan-Nya. maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?” Sila lihat Video Surah Al-Mulk dari Misary Rashid Alafasy : . berkuasa menciptakan burung yang terbang di angkasa.Dan secara ringkasnya. dan yang berkuasa memberi dan menahan rezeki kita. Surah ini ditutup dengan suatu pernyataan yang harus kita renungi bersama : ” Katakanlah (Muhammad). jika sumber air kamu menjadi kering. Allah amatlah murka terhadap mereka yang mendustakannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful