5.

18 m
6.10m
3.96m
13.40m
1.55m
0.76m
UKURAN GELANGGANG BADMINTON
Nota:
1. Gelanggang paling kurang 9 meter dari lantai ke bumbung
2. Tiang perlu diletakkan di garis sempadan tepi gelanggang itu dan hendaklah berdiri
tegak supaya jaring tegang
3. Labuh jaring adalah 0.76m.Bahagian jaring perlu setinggi 1.52m dari lantai iaitu di
bahagian tengahnya dan 1.55m dari bahagian tiangnya .
4. Lebar garisan 4cm
5. Garisan putus ( _ _ _ _) menunjukkan ruang lapang yang diperlukan sekurang-
kurangnya 2 meter sekeliling gelanggang.
UkUkAN GLLANGGANG 8CLA IAkING
4Ŧ37m
4Ŧ878
M8
30Ŧ30m
10Ŧ14m
Nota:
1. Gelanggang perlu mempunyai permukaan rata dan padat.Ukuran gelanggang ialah 30.5m
panjang dan 15.25m lebar. Garisan panjang dinamakan "Garisan Tepi¨
manakala garisan yang pendek dinamakan " Garisan Gol¨
2. Semua garisan dikira sebagai kawasan gelanggang dan lebarnya tidak lebih daripada
50mm.
noLať
1ŦÞadana hendaklah berbenLuk 4 seal bu[ur vana pan[ananva Lldak meleblhl 120m dan Lldak
kurana darl 90m dan lebarnva Lldak meleblhl 90m dan Lldak kurana darl 43mŦ
2Ŧ ualam permalnan anLarabanasa pan[ana Lldak meleblhl 110m dan Lldak kurana darl 100m
dan lebarnva Lldak meleblhl 73m dan Lldak kurana darl 64m
uku8An CLLAnCCAnC 8CLA SLÞAk
Nota:
1. Gelanggang paling kurang 7 meter dari lantai ke bumbung
2. Jaring mestilah berukuran 1 meter lebar dan 9.5 meter panjang yang berlubang 10cm
persegi.
3. Tinggi jaring bagi lelaki ialah 2.43m manakala wanita 2.24m.Bagi mini pula 2.13m
4. Garis putus ( _ _ _ _ _) menunjukkan ruang lapang sekurang-kurangnya 3 meter dari
garisan gelanggang.
uku8An CLLAnCCAnC SLÞAk 1Ak8AW
3Ŧ03m
4
4
m
4
Ŧ
2
7
M
!e[arl 0Ŧ31m
3Ŧ03m
6Ŧ1m
noLať
1ŦCelanaaana pallna kurana 7Ŧ32 meLer darl lanLal ke bumbuna
2Ŧ1lnaal Llana 1Ŧ33m dan 0Ŧ038m [e[arl denaan [arak anLara aarlsan Lepl 0Ŧ31m
3Ŧ8uana lapana dlperlukan sekuranaŴkurananva3m darl aarlsan Lepl
uku8An CLLAnCCAnC 8CLA kL8An!AnC
6m
2
8
m
3Ŧ6m
1
Ŧ
2
3
m
1Ŧ20m
1Ŧ8m
6Ŧ23m
13m
UKURAN GELANGGANG FUTSAL
Jejari 3 m
!e[arl 6m
6 m
10 m
3 m
13m Ŷ 23m
noLať
1Ŧ ukuran pan[ana mlnlmum 23m manakala maxlmum Lldak meleblhl 42m
2Ŧ ukuran lebar pula mlnlmum 13m manakala maxlmum Lldak meleblhl 23m
3Ŧ Lebar aarlsan adalah 8cm manakala lebar aarlsan Lenaah 10 cm
4Ŧ 8uana lapana sekuranaŴkurananva 3 meLer darl aarlsan luar dlperlukanŦ

 22 ./.3 .3 5.3.. ..8.3.78.75.3 0. 49.DD--- - ¯ ¯ ¯  .9 &:7.3 5.3 /7.3 /.3..3 .3 . 9/.3. 0- /..2..3.3./.9.3 /.3 0-.78.2.78.3 0.. 2 5.73.78. ..3 4 $02:. ../.7 . 80-.78.3 /3. 0.3503/0 /3. 5072:.3 %05 2.3 507: 2025:3.3 7.3 20-.3 .

DD--- 9 -f 9f f°– ° ff ° ¾ – © f°–½f°©f°–°f f ¯  ¯ f° f f°– f ¯ f° f°f f ¯  ¯ f° f f°– f ¯ ff¯ ½ ¯f°f° f°ff f°–¾f ½f°©f°– f ¯  ¯ f° f f°– f ¯ f° f°f f ¯  ¯ f° f f°– f ¯ .

 2 . 0.39.2 50780 %3 . 0.33.3. 2 .78.3 .7 .3-07:-.3 7:. .39. 0 -:2-:3 .3 209075. .3:7.235:. -07::7. 22. 20907/.5.3 :7.3 .73 -..3 .3 .3 5.3 20907/.3 209070-.3 80:7..3.3.7 .3 0.73 2089.3..7 /.49.78 5:9:8 ***** 203:3:.

 ¯ ¯ -f  f°––f°–½f°–f°– ¯  f f°f ¯ °– @°––f°– ¯ f° ¯© ©f °–f° ©ff f°ff –f¾f° ½ ¯ f°–f½f°– ½ f° ¾ f°– f°–°f ¯ f –f¾f° ½ ¯ ¯ .DD---9@J ©f ¯ .

DD--- -- ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ .

7 2 ¯ ¯ ¯ -f Df° ½f°©f°– ¯°¯¯ ¯ ¯f°fff ¯f¯¯ f ¯  ¯ Df° f ½f ¯°¯¯ ¯ ¯f°fff ¯f¯¯ f ¯  ¯  f –f¾f° f ff n¯ ¯f°fff f –f¾f° °–f n¯ f°– f½f°– ¾ f°– f°–°f ¯  f –f¾f° f ½ f° .&&#&%$ ¯ ©f ¯ ¯ 0.