P. 1
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

|Views: 904|Likes:
Published by Fezal Mohd

More info:

Published by: Fezal Mohd on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

© Hakcipta Terpelihara 2000 Nik Zafri bin Abdul Majid ± Sebarang Penyalinan Kembali Harta Intelek Ini Tanpa

Kebenaran Pengarang adalah Bersalahan Dari Segi Undang-Undang PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA ABSTRAK Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah organisasi. Apabila memperkatakan topik sumber manusia, kita tidak boleh lari dari hakikat bahawa kumpulan manusia ini ditadbir atau dipimpin oleh seorang ketua yang diwakilkan oleh organisasinya dengan menggunakan metodoloji pengurusan sumber manusia. Pemimpin ini biasanya digelar Pengurus Sumber Manusia. Perancangan sumber manusia pula menuntut pengurusan sumber manusia mengenali kehendak kakitangannya hasil daripada kerjanya sekaligus kehendak organisasi ke atas kakitangan berkenaan. Cabaran kepada pengurusan sumber manusia ialah bagaimana menjadi 'orang tengah' bagi merancang dengan teliti cara untuk menemukan kedua-dua kehendak ini secara kualitatif dan kuantitatif. 1.1 Keperluan dan Kehendak Sumber Manusia Persoalannya apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh kakitangan dan pekerja sesebuah organisasinya hasil sumbangan kerja yang telah dicurahkan kepada majikannya (organisasi)? Pakar pemotivasi dan pembinaan pasukan mendefinisikan kehendak ini sebagai 'motivator' atau 'pemotivasi' kerja dan produktiviti. Pakar kualiti pula menggelarkan kakitangan dan pekerja dari satu perspektif sebagai "pelanggan dalaman" yang perlu dipenuhi kehendak dan kepuasannya menerusi spesifikasi yang tepat oleh "pembekal dalamannya" ketika itu iaitu organisasi. Teori asas ekonomi dan perdagangan menekankan perkara ini sebagai sebahagian daripada keperluan asas (prerequisites) kemanusiaan untuk kesinambungan hidup. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mendefinisikan sebahagian keperluan ini sebagai menjaga "kebajikan" pekerja. Walau apapun pendapat dan haipotesis yang diberikan, pada amnya keperluan pekerja dan kakitangan boleh dibahagikan kepada dua kategori :a) Keperluan Nyata (tangible) - berbentuk kewangan seperti bonus, gaji, elaun, pampasan dsb. Selain itu, hadiah berupabentuk material seperti piala, lencana, surat pujian dan sebagainya juga termasuk dalam keperluan yang nyata. b) Keperluan Tidak Nyata (intangible) - berbentuk pujian dari majikan, kepuasan bekerja, status, kuasa membuat keputusan sendiri dalam skop kerja, proses kerja fungsi silang, kesesuaian pergaulan dengan rakan sekerja, rasa pemilikan serta bangga bekerja dengan organisasi dan lain-lain.

. Pengurus Sumber Manusia juga perlu menjadi 'orang lapangan' dan tidak terhad kepada pejabat yang berhawa dingin. Objektif ini hanya akan dapat dicapai menerusi perancangan yang teliti ke atas sumber manusia. kaunseling. organisasi tidak wajar mengurus dan merancang sumber manusia dengan menyamakan mereka dengan pengurusan dan perancangan sumber-sumber material.3 Menyesuaikan Pengurusan dan Perancangan Sumber Manusia Kepelbagaian skop industri biasanya akan melibatkan pendekatan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang agak berbeza walaupun asasnya iaitu keperluan kedua belah pihak perlu dipenuhi adalah sama. Sebagai contoh. perundingan. duduk pada sofa empuk dan memakai kot. Walaupun perniagaan individu sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud. maka organisasi perlu mengenalpasti kehendak pekerja dan kakitangannya bagi memuaskan "spesifikasi" yang diletakkan oleh mereka demi mencapai objektif meningkatkan produktiviti. kerja-kerja berorientasikan personel dan perhubungan awam sematamata. 1. dokumen. Pengurus Sumber Manusia sesebuah organisasi harus mengenali keperluan-keperluan ini dan mengatur strategi bagi mencapainya menerusi program pengambilan kerja. teknologi. sektor perkilangan biasanya mempunyai kesatuan sekerja bagi menyuarakan kehendak mereka menerusi perjanjian/perundingan berkumpulan (collective agreement and bargaining) Bagi sektor yang melibatkan hanya kakitangan eksekutif. Apa yang perlu difahami oleh organisasi ialah pekerja mereka memerlukan kepuasan daripada kerja yang mereka lakukan supaya masa dan kemahiran mereka dapat dirancang dengan baik. keuntungan sekaligus kos yang optima.1. kualiti. Manakala kakitangan tanpa kesatuan sekerja memerlukan kefahaman keatas hak mereka mengikut terma-terma serta kondisi yang tercatit dalam kontrak perkhidmatan.2 Keperluan Organisasi Terhadap Sumber Manusia Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantunya. surat perlantikan. Pengurusan dan perancangan sumber manusia bukanlah terikat kepada teknik-teknik tertentu. piawai etika kerja dan lain-lain yang konsisten pula dengan undang-undang negara. Namun begitu. Ianya lebih cenderung kepada memahami objektif organisasi dan kakitangannya. penilaian. data dan rekod atau kewangan. latihan dan pembangunan. keperluan mereka biasanya disuarakan menerusi satu jawatankuasa dalaman atau secara langsung mengikut prosedur rungutan yang telah ditetapkan. gaji/pendapatan dan lain-lain. Pembangunan pesat sumber manusia mengikut trend telah meninggalkan impak yang kuat terhadap evolusinya. Berasaskan kenyataan ini.

Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Hal ini pasti menggembirakan pengurusan tertinggi kerana penjimatan kos telah berlaku. Kini. Paradigma ini juga menjadikan pengurusan sumber manusia lebih telus sekaligus pula memudahkan perancangan sumber manusia yang selaras dengan kehendak kedua belah pihak samada kakitangan atau pun organisasi. pentadbiran. jabatan pengeluaran mungkin memerlukan penyelia berkenaan menyertai kursus-kursus dalaman dan luaran yang terdapat dalam senarai program latihan . Maka jabatan sumber manusia memastikan pekerja ini dipindahkan ke jabatan pengeluaran menerusi proses-proses latihan yang ringkas dengan mengambilkira aspek kenaikan gaji serta pangkat pekerja berkenaan. penyelidikan dan pembangunan dan lain-lain. pemasaran. Pengurusan tertinggi organisasi juga semakin sedar kepentingan adalah barisan pengurusan dan perancangan sumber manusia yang trampil. Iklan secara dalaman pula biasanya disahut oleh jabatan yang mempunyai lebihan pekerja. sumber manusia dikenali sebagai "kos" kepada organisasi. jika jabatan pengeluaran berhasrat mengambil seseorang penyelia. pengurusnya perlu mengisi "Borang Keperluan Pekerja" dan menghantarnya kepada jabatan sumber manusia untuk proses seterusnya.Bagi mencapai kemahiran sumber manusia diatas. Jabatan sumber manusia akan mengiklankan kekosongan sesuatu jawatan samada secara dalaman atau luaran. kawalan kualiti.4 Anjakan Paradigma Dahulu. Perkaitan secara fungsi silang (cross-functional) juga telah dikenalpasti iaitu perhubungan erat diantara jabatan sumber manusia dan jabatan-jabatan lain seperti pengeluaran. kewangan. teknologi maklumat. mereka dikenali pula sebagai "aset" kepada organisasi. Mereka juga memastikan kakitangan yang menerajui jabatan sumber manusia sesebuah organisasi adalah terdiri dariapda mereka yang mampu memanifestasikan misi. maka jabatan sumber manusia dengan kerjasama jabatan pengeluaran akan menyenaraitapis calon yang diperlukan. keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya pengambilan luar diperlukan. dengan kata lain. Contohnya. Perkaitan fungsi silang ini akan menyumbang kepada kerja berpasukan diantara jabatanjabatan dan menjadikan sistem serta falsafah pengurusan menjadi lebih telus pada keseluruhan organisasi. pengurusan am. Hari ini juga sedang hangat diperkatakan impak globalisasi moden terhadap pengurusan sumber manusia. 1. "making things happen". elemen-elemen asas teknikal dan beraneka sistem serta metodoloji pembangunan pengurusan moden. Dalam proses pengawasan seseorang penyelia baru. pengurusan dan perancangan menuntut supaya mereka yang terlibat dalam arena ini supaya mengemaskinikan diri dengan pengetahuan-pengetahuan terkini seperti pengurusan pengetahuan (knowledge management) yang melibatkan aspek-aspek terkini dalam bidang kualiti. objektif dan sasaran korporat.

Sun Tzu menekankan strategi peperangannya menerusi aturan organisasi. Sun Tzu berpendapat bahawa :"tentera yang menekankan undang-undang yang ketat dan mentadbir ganjaran serta hukuman dengan cara yang tidak membebankan akan menyemarakkan semangat peperangan positif. 2.0 NILAI-NILAI PENGURUSAN DAN PERANCANGAN 2.2 Falsafah Sumber Manusia Timur dan Barat 2. tetapi ilham yang dicetuskan untuk mengubahnya telah lama diperkenalkan oleh para pemikir barat dan timur.jabatan sumber manusia. malah tidak keterlaluan jika dikatakan. tetapi ianya juga secara langsung dan tidak langsung melibatkan pula kelulusan dari pengurusan tertinggi dan rujukan daripada jabatan kewangan dalam konteks kos. Faktor sumber manusia banyak sekali ditekankan oleh Sun Tzu dari aspek latihan.500 tahun yang lampau. Setelah mendapat maklumbalas latihan dan susulan prestasi hasil dari latihan. sebaik sahaja menerima "Borang Keperluan Latihan" akan menganalisis keperluan latihan yang sesuai untuk penyelia berkenaan. ianya juga tidak mendatangkan sebarang faedah" . hari ini pelanggan/pembekal/pemborong/pengedar yang biasa berurusan dengan jabatan pengeluaran kadangkala perlu diperkenalkan kepada kakitangan yang baru dalam sesebuah organisasi. jabatan sumber manusia. perancangan dan kepimpinan. disiplin dan kesetiaan mereka. Proses diatas walaupun pada dasarnya hanya melibatkan dua jabatan sahaja.1 Objektif Walaupun falsafah baru pengurusan dan perancangan sumber manusia hanya popular kebelakangan ini. mereka akan menjadi tidak setia dan ini menyebabkan kesukaran dalam mengambil mereka berkhidmat.2. 2. Dari sini. Jika seseorang anggota tentera dihukum sebelum menguji kesetiaan mereka. penyelia berkenaan akan disahkan perkhidmatannya dan diberikan ganjaran yang sesuai.1 Sun-Tzu Antara panduan purba yang paling popular dikalangan negara-negara Asia terutamanya Jepun hari ini ialah "Kesenian Peperangan Sun Tzu" yang diperkenalkan di negara China kira-kira 2. Namun jika seseorang tentera menunjukkan rasa kesetiaan tanpa sebarang hukuman dikenakan atas sesuatu kesalahan.

Dalam jangkamasa yang pendek. Ronald Reagan telah mengambil kembali ilham Deming dan Juran untuk memperkenalkan anugerah industri 'Malcolm Balridge' bagi memulihkan kegemilangannya. 2. harga minyak sedang melambung tinggi disebabkan Peperangan ArabIsrael yang menyebabkan pengguna dan pekerja AS sendiri menukar selera samada menggunakan kereta Honda atau berkhidmat dengan Honda. 6 Sigma. kesetiaan. mereka telah mencuba nasib dengan memasuki Jepun yang baharu sahaja mengalami ledakan bom atom AS keatas Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira tahun 1982. 7+7 Perkakasan QCC. Juran dan Deming telah berjaya mempengaruhi budaya kerja Jepun (kai-zen . kualiti tidak begitu dipentingkan walaupun telah mempelajari impak daripada Revolusi Perusahaan.Tentera Udara Amerika Syarikat USAF). Ianya juga menjadi pemangkin kepada standard kualiti popular ISO 9000:1994 yang berasal daripada Eropah menerusi versi terkini iaitu ISO 9001:2000 yang begitu banyak menekankan elemen-elemen TQM.peningkatan berterusan) sehinggalah AS dikalahkan pula dari segi perdagangan automotif apabila Honda menguasai pasaran Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat ketika itu.2. Amerika Syarikat sebagai negara yang dikira agak maju dari segi barangan berasaskan kejenteraan (termasuk ketenteraan) dan automotif begitu angkuh menguasai pasaran dunia. Kitaran PDCA dan lainlain.2 Pengurusan Kualiti Menyeluruh Tamat Perang Dunia Kedua. Pemindahan ini telah menyebabkan ramai industri automotif AS terpaksa gulung tikar kerana limusin yang dibangga-banggakan itu akhirnya telah dipinggirkan oleh orang mereka sendiri. Ketika itu. Kini pengurusan yang 'revolutionary' ini dikenali sebagai 'Pengurusan Kualiti Menyeluruh' atau TQM. Ketika ini.3 Kesimpulan Jelas kepada kita bahawa contoh kedua-dua elemen dari Timur dan Barat ini telah memainkan peranan yang begitu signifikan dalam evolusi pembangunan dan perancangan sumber manusia. Juran dan Deming mendapati nilai-nilai ketimuran seperti rajin bekerja. keturunan dan ugama. sanggup berkorban demi pembangunan begitu kuat dalam jiwa orang-orang Jepun. Konsep pengurusan berpusat (centralised management) begitu kuat sekali yang jelas membezakan pengurusan tertinggi dan kakitangan bawahan. Kakitangan dan pekerja mereka mengalami tekanan yang hebat terutamanya diskriminasi warna kulit. Confucius. . Han Fei Tzu dan lain-lain.2. "T dan T Hofstede". Akhirnya dua orang intelek kualiti AS iaitu Juran dan Deming cuba memperkenalkan konsep kemanusiaan kepada usahawan Amerika Syarikat tetapi gagal. Banyak lagi falsafah-falsafah lain yang telah diperkenalkan seperti "Teori X dan Y MacGregor" . Akhirnya. 'Total Quality Advantage'.2. TQM akhirnya melahirkan banyak idea berhubung pengurusan dan perancangan sumber manusia secara kualitatif dan kuantitatif seperti '5 Turus TQM' (Jeneral (B) Bill Creech .

Thailand. Ini menjadikan organisasi-organisasi ini lebih mementingkan keuntungan daripada kebajikan sumber manusia mereka. Walaupun kejayaan diperolehi secara sistem laissez-faire. Belanda. semasa sistem sosialis dan komunis memainkan peranan.Kini kedua-dua contoh pengurusan diatas telah menjadi sebahagian daripada modul akademik pengurusan sumber manusia untuk kebanyakan IPT termasuk Malaysia. Di Hong Kong dan Singapura. Filipina dan Indonesia yang dahulunya banyak dipengaruhi Belanda dan Portugis kini mempunyai pengaruh yang kuat daripada Amerika Syarikat dalam pentadbiran organisasi mereka. Contoh-contoh ini juga telah dipraktikkan oleh hampir kesemua pengamal-pengamal sumber manusia dari berbagai jenis organisasi. . menerusi era Teknologi Maklumat dan kemasukan kembali Hong Kong.2 Asia Tenggara dan Malaysia Disebabkan pengaruh penjajahan dan faktor peperangan. politik dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh penjajah terutamanya British. Kini. ramai pekerja dan kakitangan menderita psikologi disebabkan paksaan dan tekanan yang diletakkan keatas mereka. China telah mengamalkan konsep 'pintu terbuka' untuk memberi laluan kepada sistem-sistem baru daripada Barat dan ASEAN dan mengembalikan nilai-nilai purba seperti Sun-Tzu dan Confucius. 3. masih terdapat teknik pengurusan dan perancangan sumber manusia yang berbentuk berpusat dan piramid (umpamanya 'hongs' di HK) dengan meletakkan pengurusan tertinggi termasuk sumber manusia sebagai 'boss'. Portugis dan Jepun . Di China pula.1 Objektif Pengamalan pengurusan dan perancangan sumber manusia di Asia Tenggara banyak melibatkan jenis dan skop industri serta perniagaan itu sendiri. Pengurusan dan perancangan sumber manusia banyak mengalami perubahan hasil pengaruh daripada sistem dan pendekatan yang digunakan oleh Barat dan Timur termasuk negara-negara rantau Asia yang lain. ternyata pengabaian kebajikan kakitangan dan pekerja telah menyebabkan turnover yang begitu tinggi dalam organisasi masing-masing.0 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DI ASIA TENGGARA 3. 3. banyak negara Asia Tenggara masih terpengaruh dengan sistem sejarah.

Korea. 4. Organisasi Jepun/Korea/AS pula lebih mementingkan keputusan yang mampu dihasilkan secara telus manakala keupayaan membuat keputusan adalah sama dengan Malaysia. adat resam serta kebudayaan. berpendapat tidak perlu ke tahap mengorbankan masa bersama keluarga demi kepentingan majikan semata-mata. Organisasi Jepun/AS/Korea biasanya cuba mengelakkan sebarang tindakan undang-undang dengan membayar gantirugi dan pampasan yang tinggi kepada kakitangannya. Pekerja dan kakitangan Malaysia di organisasi Jepun/Amerika/. Perbandingan rambang antara organisasi Jepun. Suasana ini yang dipengaruhi oleh keadaan politik. Manakala Jepun/AS/Korea lebih mementingkan kualiti dan kuantiti kerja dalam menentukan ganjaran yang sesuai diberikan kepada kakitangannya. Organisasi Malaysia didapati lebih berani bersemuka dan mengendalikan kes sehingga ke peringkat Mahkamah. Korea dan Amerika Syarikat tanpa membelakangkan nilai-nilai murni keagamaan. Ini dilakukan semata-mata untuk meneruskan operasinya tanpa henti kerana kemungkinan kerugian produktiviti.1 Objektif Strategi pekerjaan organisasi banyak bergantung kepada suasana pasaran buruh semasa. ekonomi dan pembangunan . Mengikut tinjauan Sarachek dan Aziz (1986). walaupun terpaksa bekerja keras.US. Amerika Syarikat dan Malaysia pula menunjukkan bahawa :Organisasi Malaysia lebih menghormati hak peribadi seseorang pekerja dan keupayaan membuat keputusan sendiri dalam apa juga tugas yang dilakukan. organisasi di Malaysia menerima haipotesis daripada Jepun. organisasi di Malaysia cenderung kepada pengurusan dan perancangan sumber manusia berasaskan :Ketrampilan dan Kemahiran Manusia Pengetahuan Tugasan/Fungsi Pentadbiran Kesetiaan terhadap organisasi 4 elemen diatas telah menggantikan teknik 'purba' British seperti keturunan seseorang pekerja atau pengaruh atau hubungan dalaman (contact) dengan pengurusan yang kadangkala mempunyai hubungan persaudaraan.Malaysia adalah negara yang paling unik dalam konteks pengurusan dan perancangan sumber manusianya.0 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA YANG BERKESAN 4. Ini kontra dengan pengurusan mereka yang sanggup 'mati kerana kerja' atau 'dibuang kerja serta akauntabiliti jika gagal' dan sesetengahnya disusuli pula dengan 'joli bermati-matian selepas selesai sesuatu tugasan dengan jayanya' Ada juga kakitangan Malaysia yang berpendapat bahawa pemimpin mereka perlu menjaga keseluruhan kebajikan mereka. Dari fahaman British. sosial.

banyak organisasi yang mengamalkan dasar yang selamat seperti : Pengurangan pekerja dan pemberian pampasan. jarang antara mereka menimbulkan sebarang permasalahan dan memahami suasana semasa hasil daripada pengurusan sumber manusia yang cekap. Semasa suasana kegawatan. organisasi terpaksa bersaing dalam konteks kadar upah dan suasana kerja yang ditawarkan. Walaupun demikian. Penggunaan sumber manusia dengan lebih berkesan. jabatan atau cawangan yang lain yang juga mengalami permasalahan kekurangan pekerja disebabkan kegawatan ekonomi. namun ada juga organisasi yang mengadakan pelbagai skim alternatif kepada pengurangan pekerja serta memberikan pampasan yang sewajarnya kepada mereka. Walaupun tidak dinafikan bahawa terdapat juga organisasi yang membuang pekerjanya secara tidak beretika dan tidak berlandaskan undang-undang. Bagi kakitangan yang telah lama bekerja dengan sesebuah organisasi. Contohnya jika suasana pasaran begitu memberangsangkan. pembayaran tuntutan perbelanjaan . Pengurangan ini juga berlaku apabila kakitangan hanya dibenarkan berjumpa dengan doktor panel atau yang setaraf dengannya sahaja.teknologi akan meninggalkan kesan keatas cara pengambilan pekerja yang diamalkan oleh sesebuah organisasi. jika tidak. melatih secara dalaman pekerja untuk melakukan kerja pelbagai dengan tawaran kadar upah yang berpatutan Pengurangan upah tambahan contohnya hasil kerja lebih masa Pengurangan kerja lebih masa juga telah meninggalkan kesan ke atas kakitangan berkenaan. Contohnya penumpuan penggunaan tenaga elektrik banyak ditumpukan hanya kepada kawasan-kawasan kritikal seperti pengeluaran yang memerlukan mesin. Penggunaan efektif ini banyak melibatkan antara lain : pemindahan kerja sumber manusia ke unit. Bagi kakitangan yang baru. Penerangan bab ini akan lebih menumpukan kepada suasana kegawatan semasa disebabkan perancangan sumber manusia berlaku secara lebih realistik. kajian menunjukkan suasana kedua jarang berlaku kerana semakin ramai yang mula sedar kepayahan mencari kerja lain. Pengurangan perbelanjaan contohnya µoverhead¶ Pengurangan perbelanjaan banyak melibatkan pengurusan sumber manusia dan cara komunikasinya dengan kakitangan. kemungkinan. d. mereka akan meletakkan jawatan dan mencari kerja ditempat yang lain.

eksekutif. meninggikan sumber sedia ada terhadap aktiviti utama dan mengurangkan pembuangan kerja kakitangan trampil dan sedia ada. Bagi sumber manusia bertaraf eksekutif pula. mereka juga tidak digalakkan melakukan perjalanan jauh dan luar kawasan apabila melibatkan urusan benar-benar penting sahaja. mereka digalakkan menggunakan peralatan komunikasi seperti telefon dan automasi pejabat seperti faks termasuk teknologi-teknologi terkini seperti e-mail yang lebih menjimatkan bagi menyampaikan maklumat. sokongan dan am yang tidak mengenali apa itu Teknologi Maklumat. penyeliaan. Jika tidak. namun ianya mampu bertukar menjadi kos jangka panjang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengambilan pekerja tetap. Jika dilihat hari ini. pengambilan sumber manusia secara kontrak dan sambilan. Latihan dalaman seperti ini didapati lebih berkesan justeru pekerja telah mengenali pelatihnya dan tidak segan silu menyuarakan sebarang maklumbalas samada positif atau negatif untuk diambil tindakan bersama. penggunaan teknologi yang direkabentuk untuk kepelbagaian kerja. ii) Kualiti ± kesukaran mengawasi standard dan keselamatan kerja keatas pekerja kontrak. Antara kelebihan-kelebihannya ialah peningkatan fleksibiliti dan produktiviti dalam kerja. Antara kelemahan yang dikenalpasti pula ialah : i) Kos ± walaupun pengambilan sumber manusia kontrak dapat menghasilkan penjimatan jangka pendek. kakitangan pengurusan sumber manusia sendiri akan mengatur latihan dalaman kepada pekerjanya. jarang didapati sumber manusia samada dari peringkat pengurusan. Mencari teknik-teknik baru yang lebih menjimatkan kos Ini melibatkan tempoh jangkapanjang dan jangkapendek umpamanya :pengurangan rantaian proses yang panjang dan membazir. Elemen disiplin juga telah berjaya diterapkan kedalam sumber manusia. membabitkan diri dalam perdagangan elektronik dan sebagainya.perubatan luar tidak akan dilayan kecuali dalam hal-hal kecemasan yang melibatkan hospital akibat kes yang kritikal dan tenat. Ini telah sekaligus mengurangkan unsur-unsur penipuan yang banyak dilakukan semasa suasana ekonomi berkembang pesat. Dengan sendirinya sumber manusia dapat meningkatkan kualiti pengetahuannya selaras dengan kehendak kerajaan. Teknik ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Penumpuan kepada latihan dalaman oleh kakitangan mereka sendiri Jika terdapat teknologi atau kaedah baru yang ingin diperkenalkan. . pengurangan kos pengambilan kerja.

iv) Perhubungan Industri ± bagaimanakah penggunaan pekerja kontrak berupaya meninggalkan kesan ke atas pekerja tetap dan kesatuan sekerja? h. Penumpuan lebih kepada pemasaran dan promosi formal Ini berlaku apabila keperluan meningkatkan dana kewangan syarikat diperlukan untuk menampung kos yang semakin meningkat. Proses-proses yang biasanya melibatkan perancangan ialah : . kita dapati. Jika dulu. banyak organisasi mengamalkan falsafah pengurusan dan mematuhi keperluan perundangan kerana reputasi dalam pasaran dan rasa takut kepada pihak berkuasa dan menekan sumber manusia. Pengamalan secara realiti dasar-dasar dan falsafah pengurusan seperti TQM termasuk perundangan pekerjaan dan buruh dsb. perancangan melibatkan pengurusan sumber manusia yang cekap bagi mencapai kedua-dua kehendak organisasi dan pekerjanya itu sendiri. kini terdapat juga organisasi yang mengambil langkah menggalakkan pekerja dan kakitangannya sendiri mencari pasaran. Banyak pemerhati dan pakar pengurusan sumber manusia termasuk daripada institusiinstitusi professional berpendapat bahawa tanpa disedari kegawatan telah meninggalkan impak yang begitu berkesan ke atas perancangan sumber manusia secara keseluruhan. jabatan pemasaran diberi mandat untuk mengiklankan produk dan perkhidmatan sesebuah organisasi menerusi media-massa. Senario ini banyak menghasilkan apa yang dikatakan sebagai µlip service¶ (cakap tidak serupa bikin) Tetapi sejak kegawatan ekonomi. i. Hampir kesemua kakitangan dan pekerja digalakkan mencurahkan idea masing-masing bagi meningkatkan pendapatan organisasi. lebih banyak organisasi mendapati unsur TQM contohnya. sememangnya berkesan dalam menguruskan sumber manusia dengan lebih cekap. Hasil yang diperolehi akan diberikan ganjaran komisyen yang sesuai. Selama ini.iii) Agensi ± kesukaran untuk mengenalpasti kebolehupayaan sebenar sesebuah agensi. buruh dan sebagainya telah mula dipatuhi demi menjimatkan kos gantirugi dan pampasan jika berlaku sebarang kerumitan dengan pihak berwajib. Aspek perundangan seperti keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hasil Tanpa disedari oleh organisasi. sebenarnya jika dilihat daripada langkah -langkah strategik yang diambil oleh mereka sebagaimana diatas telah menghasilkan perancangan sumber manusia yang lebih berkesan jika dibandingkan dengan suasana ekonomi membangun pesat. Perancangan Seperti yang telah dijelaskan pada awalan kertas tugasan ini.

Organisasi perlu mendapatkan maklumat terperinci mengenai perkara ini menerusi tinjauan yang dilakukan oleh jabatan sumber manusia. Mengenali Kelemahan dan Kelebihan ± Organisasi perlu mengenalpasti faktor faktor pembantu dan penghindar capaian terhadap objektif secara proaktif atau reaktif. antara mekanisma perancangan objektif yang paling popular ialah Pengurusan Menerusi Objektif (MBO) yang diperkenalkan oleh Peter Drucker. Kini konsep ini telah diperkembangkan dengan unsur-unsur TQM seperti µPohon Struktur¶ dan µQCC¶. Pengurusan akan menggunakan maklumat ini bagi mengadakan keterangan dan spesifikasi kerja (job description and specification) bagi memudahkan penilaian kerja (job evaluation) Maklumat ini juga mampu membantu pengurusan mengambil tenaga sumber manusia yang lebih berkesan. Ini akan memastikan pengambilan tenaga kerja yang kena pada tempat dan masanya. kemahiran dan keupayaan seseorang pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Sekiranya terdapat lebih dari satu objektif.i) Merancang Objektif ± proses ini bermula dengan menakrifkan apa yang diperlukan oleh organisasi. Menilai Suasana Semasa ± Setelah merancang objektif yang diperlukan. selain Pernyataan Dasar Kualiti Organisasi. Membangunkan Rancangan Alternatif Dalam Mencapai Objektif ± ini melibatkan kreativiti organisasi dalam mengadakan pilihan-pilihan µPlan B¶ yang sesuai dalam mencapai objektif jika didapati ianya gagal atau berpotensi untuk tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Analisa ini akan memaparkan pengetahuan. menentukan latihan yang diperlukan menerusi analisa mengenalpasti latihan (training needs analysis) dan meningkatkan kecekapan pengurusan dalam meletakkan sumber manusia mengikut kesesuaian tugasannya.4 Kegagalan Perancangan Sumber Manusia . Dalam konteks menganalisa jenis kerja. dalam tempoh yang ditetapkan. Bagi organisasi yang menuju kepada persijilan ISO 9000. kewangan. keutamaan diberikan kepada objektif yang lebih penting yang cenderung kepada meninggikan pendapatan dengan sumber yang minima. teknologi dan sebagainya. organisasi perlu memahami suasana semasa iaitu kemampuan mengukur keupayaan mereka dari segi sumbersumber seperti manusia. 4. satu inventori sumber manusia perlu diadakan yang mengandungi maklumat mengenai kemahiran pekerja. Sasaran dan Key Results Areas (KRA) Setelah dipersetujui oleh kedua belah pihak. ianya akan disemak semula bagi menentukan keberkesanan pelaksanaannya. Konsep ini banyak menekankan komitmen dan akauntabiliti kedua-dua pekerja dan organisasinya. Konsep ini memberikan kelonggaran kepada keseluruhan kakitangannya untuk merancang sendiri tanggungjawab dan peranan mereka terhadap organisasi menerusi Pernyataan Misi. Objektif.

5 Meramal Keperluan Sumber Manusia Perancangan sumber manusia juga melibatkan keupayaan meramal keperluan sumber manusia serta menilai pembekalan dan permintaan menerusi program yang berkaitan. sosial. pengurusan perlu berupaya untuk menentukan kemahiran yang diperlukan bagi menapai objektif ini. perubahan suasana dalaman organisasi ± contohnya. Faktor yang menentukan pembekalan dan permintaan sumber manusia pula akan bergantung kepada : perubahan suasana luaran seperti ekonomi. Ini mungkin disebabkan oleh ketidakcekapan pengurusan sumber manusia untuk memberikan secukupnya maklumat yang diperlukan oleh pengurusan mereka dan rakan-rakan pengurus jabatan lain. Dengan kenaikan taraf kesihatan dan perubatan di sesetengah negara Asia.2 sebagaimana diatas. Perancangan sumber manusia merupakan satu proses dinamik yang sentiasa memerlukan peningkatan berterusan dan pengemaskinian mengikut suasana dan trend semasa.Antara kegagalan umum yang telah dikenalpasti oleh pengamal pengurusan sumber manusia ialah kekurangan sokongan pengurusan atasan dan rakan pengurusan jabatan lain. pengurusan sumber manusia lebih cenderung kepada teknik-teknik dan metodoloji daripada memahami kebaikannya yang sebenar. perundangan. Pengurus pengeluaran akan merancang keperluan sumber manusianya bagi mencapai kehendak ini. Biasanya proses ini akan dimulakan dengan menyemak kembali keterangan kerja bagi menentukan tambahan pengambilan tenaga sumber manusia jika perlu. politik. organisasi yang ingin memperkenalkan produk baru atau memasuki pasaran baru akan menyebabkan pertambahan pekerja. jabatan pengeluaran telah menentukan pengenalan produk baru dalam masa 3 bulan. Atau jabatan sumber manusia beranggapan tugas perancangan hanya terhad kepada jabatan mereka sahaja. ini menyebabkan lebih ramai manusia yang lebih sihat dan mampu melakukan kerja walaupun melebihi usia 50 tahun. Selain itu. Setelah objektif keseluruhan sumber manusia organisasi dibangunkan. Faktor peningkatan kualiti akademik juga mempengaruhi suasana tenaga buruh semasa seperti bakal pekerja mampu membuat pilihan yang bijak sesuai dengan kelayakannya dan . Ini akan pula meninggalkan kesan-kesan yang telah diterangkan dalam 4. Suasana kegawatan mungkin mengakibatkan penurunan dalam permintaan barangan dan perkhidmatan. perubahan suasana tenaga buruh ± contohnya perubahan trend demografi yang melibatkan lanjutan tempoh persaraan dan lebih ramai penyertaan buruh wanita kedalam industri. Contohnya. 4. input sepenuhnya daripada jabatan lain seperti proses perancangan gagal diperolehi. teknologi dan persaingan pasaran. Hasilnya akan hanya menyebabkan lebih kekeliruan dalam pelaksanaan teknik yang terlalu banyak ini yang kadangkala hanya terhad kepada penggunaan dokumen. Hasilnya. data dan rekod yang melebihi pelaksanaan.

Analisa Regresi Linear ± merupakan teknik kuantititatif dan statistik berdasarkan perkaitan antara dua variabel contohnya jika perkaitan dapat diadakan antara jurujual dan volum jualan. jika organisasi masih mampu mengekal dan meningkatkan rekod jualannya dengan jumlah jurujual yang sedia ada. Evolusi yang ketara dapat dilihat dalam pembangunan pengurusan dan . Walaubagaimanapun. jika volum jualan dijangkakan meningkat pada kadar 50%. Dalam kedua-dua kes. maka organisasi perlu meningkatkan jumlah jurujual. ramalan permintaan keseluruhan dapat dicapai. 4.6 Teknik Ramalan Antara teknik ramalan yang popular dalam meramalkan keperluan sumber manusia ialah: Analisa Trend ± yang dimulakan dengan kajian perancangan sumber manusia keatas organisasinya sendiri berdasarkan pengalaman. Ianya dimulakan dengan perbincangan berkumpulan pengurusan yang mendiskusikan keperluan sumber manusia mengikut tanggapan dan ramalan. Ramalan dan tanggapan masing-masing akan dimaklumkan untuk mencari persamaan dan perbezaan serta pengemaskinian akan diperlukan. Analisa Berdasarkan Pengalaman ± yang juga dikenali sebagai kaedah Delphi. maka ramalan jualan masa hadapan akan diasaskan kepada jumlah jurujualnya.lebih ramai wanita berpendidikan menyertai industri yang selama ini hanya melibatkan kaum lelaki sahaja. Contohnya. Adalah perlu untuk menganalisa jumlah sumber manusia mengikut unit atau jabatan contohnya kenaikan sumber manusia dalam jabatan tertentu mungkin menyebabkan kekurangan pula dalam jabatan yang lain. Pada dasarnya organisasi wujud untuk memuaskan kehendak sumber manusianya. PENUTUP DAN KESIMPULAN Pengurusan dan perancangan sumber manusia adalah faktor yang saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Analisa Kadar ± teknik ramalan yang mudah bagi mengenalpasti keperluan sumber manusia yang membabitkan kadar diantara dua faktor. maka pengambilan pekerja tambahan tidak diperlukan lagi. Anggaran ini juga mungkin dicadangkan oleh pengurusan bawahan kepada pengurusan atasannya bagi tujuan semakan. Selain itu. Keperluan sumber manusia dianggarkan dan dimaklumkan kepada peringkat pengurusan bawahan bagi tujuan semakan. teknik anggaran pengurusan juga digunakan dalam meramal keperluan sumber manusia. Akhirnya satu formula akhir akan diambil sebagai keputusan mengadakan sesuatu dasar atau objektif yang baru. Satu lagi teknik yang mirip dengan Delphi ialah nominal dimana interaksi berkumpulan akan digunakan bagi menyelesaikan perbezaan diantara ahli kumpulan pengurusan sebelum mencapai keputusan muktamad.

Yang paling penting ialah anjakan paradigma terhadap sumber manusia daripada µkos¶ kepada µaset¶. Kita dapati juga perubahan yang agak drastik sistem pengurusan barat daripada pemusatan kepada disentralisasi demi menjaga kepentingan dan kebajikan sumber manusia. Dalam konteks ini. Kita juga dapat menyimpulkan bahawa organisasi perlu membangunkan strategi pengambilan tenaga kerja berdasarkan suasana buruh semasa seperti faktor-faktor demografi yang melibatkan peningkatan kualiti kemahiran dan akademik dan penyertaan kaum wanita dalam industri. Professionalisma pengurusan sumber manusia melibatkan pengetahuan teoritikal.perancangan sumber manusia yang lebih mementingkan kebajikan. kemahiran dan ketrampilan. Pengurus Sumber Manusia hari ini lebih perlu menumpukan kepada sumbangan terhadap membangunkan formula pelaksanaan strategi korporat dan sasaran perniagaan. pendidikan dan latihan. kepentingan konsep menang-menang. analisa tenaga kerja dan lainlain. . birokrat kemanusiaan. organisasi yang sesuai dan kod etika yang adil. dapatlah disimpulkan bahawa kaedah yang digunapakai oleh Malaysia tidak boleh membelakangi nilai-nilai murni yang sedia ada di Malaysia dengan mengambilkira aspek keagamaan. kebudayaan dan adat resam setempat. Kita juga mendapati bahawa pengurusan dan perancangan sumber manusia perlu disesuaikan mengikut suasana skop industri itu sendiri. Peranan Pengurus Sumber Manusia juga semakin jelas sebagai pembantu kepada rakan pengurus-pengurusnya yang lain dalam menentukan penggunaan sumber manusia yang paling bekesan. Pengaruh konsep dan idea pengurusan barat dan timur umpamanya Sun Tzu dan TQM juga banyak mempengaruhi kaedah pengurusan dan perancangan sumber manusia. perundingan konsensus. Suasana kegawatan juga telah meninggalkan impak yang kuat terhadap suasana permintaan dan pembekalan sumber manusia dimana pengurusan dan perancangan dapat dilakukan secara lebih berkesan dan mampu menghasilkan keputusan yang cenderung kepada kejayaaan objektif sesebuah organisasi itu sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->