NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN

PENGENALAN Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu, guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Pendidikan Seni dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ia juga menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Pendidikan ini berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif.

Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Terdapat dua belas teknik menggambar yang boleh dibuat dengan menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pensel warna, cat air, cat poster, lilin, krayon, kertas warna, gam gunting dan berus.

HBEF1403

1

NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN TEKNIK MENGGAMBAR i. arang. HBEF1403 2 . pensel warna. cat air. ii. cat minyak. pen dan dakwat. Contoh gambar. cat gouache dan cat akrilik yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Bahan-bahan pewarna seperti cat poster. Lukisan Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna yang paling sedikit seperti pensel. Catan banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Lukisan juga boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. Catan Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan yang rata dengan menggunakan berus. Contoh gambar. pastel. cat tempera. Ia dilakukan di atas permukaan yang rata.

NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN iii. Warna warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. bahan buatan manusia dan bahan alam semula jadi secara bebas dan boleh bertindih. alam benda. iv. menampal dan mencantum. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Teknik tindihan dan teknik susunan gambar digunakan bagi menghasilkan satu imej baru. koyak. HBEF1403 3 . Montaj Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai-bagai sumber atau sumber yang sama. gam. figura dan corak huruf. Contoh gambar. Aktiviti montaj menggunakan teknik memotong. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Contoh gambar. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai-bagai jenis kertas. Kolaj Kolaj bermakna potong. Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema landskap. gunting.

HBEF1403 4 . tali. blok kayu). Resis Resis ialah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna -warna basah dan contengan lilin. pertengahan (cetakan plastisin. skrin. Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan(cetakan jari. Sapuan warna boleh dimulakan dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semula jadi. Lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran dan digunakan sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru . tumbuh tumbuhan. Contoh gambar. Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambil kira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. vi.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN v. span). alam benda dan bahan terbuang. blok getah) dan tahap lanjutan(cetakan lino. Contoh gambar. Cetakan Cetakan merupakan satu proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. kentang.

Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. viii. HBEF1403 5 .NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN vii. Gosokan Gosokan adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Contoh gambar. Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakkan atas kertas. Contoh gambar. Stensilan Untuk teknik stensil.

Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikkan. HBEF1403 6 . paku atau plastik boleh digunakan untuk mengguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Berbagai-bagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai bagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. x. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. sesuatu alat yang tajam digunakan untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Contoh gambar. Contoh gambar. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan kertas.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN ix. Percikan Teknik percikan boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan warna yang dipercik dari sesuatu alat iaitu berus dari berbagai jenis. Gurisan Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. Alat yang tajam atau keras seperti kayu.

Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. plastik dan papan secara tersusun. kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Contoh gambar. Berbagai bagai rupa bentuk boleh dihasilkan dengan menggunakan berbagai bagai jenis bahan seperti capan bahan buangan. bersebelahan dan tidak bertindih. cengkerang). Capan Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster)dan dicat ke atas sesuatu permukaan. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Contoh gambar. HBEF1403 7 . Mozek Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan bahan seperti kertas warna.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN xi. capan bahan alam semula jadi (sayuran. Jalinan berbagai-bagai bahan itu akan memberi berbagai-bagai kesan jalinan pada hasil capan. plastik. xii.

Seterusnya warnakan bahagian daunnya.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN 12 TEKNIK MENGGAMBAR i. Mulakan pewarnaan dengan mewarna batang pokok. Akhirnya. warnakan keseluruhan gambar. Warna Oil Pastels Langkah-langkah : 1. HBEF1403 8 . LUKISAN Tajuk : Pokok Alat dan Bahan : 1. 2. 4. 3. Pensel 3. Kertas 2. Lakarkan gambar dengan menggunakan pensel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times