NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN

PENGENALAN Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu, guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. Selain itu, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Pendidikan Seni dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik. Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Ia juga menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid. Pendidikan ini berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif.

Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Terdapat dua belas teknik menggambar yang boleh dibuat dengan menggunakan alat dan bahan seperti pensel, pensel warna, cat air, cat poster, lilin, krayon, kertas warna, gam gunting dan berus.

HBEF1403

1

HBEF1403 2 . cat tempera. Lukisan juga boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. arang. Contoh gambar. pen dan dakwat. Bahan-bahan pewarna seperti cat poster. cat air. Lukisan Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna yang paling sedikit seperti pensel. pastel. cat minyak. cat gouache dan cat akrilik yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN TEKNIK MENGGAMBAR i. Ia dilakukan di atas permukaan yang rata. ii. Catan Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan yang rata dengan menggunakan berus. pensel warna. Contoh gambar. Catan banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar.

Contoh gambar. menampal dan mencantum. figura dan corak huruf. Kolaj Kolaj bermakna potong. HBEF1403 3 . gam. alam benda. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. gunting. Tema bagi aktiviti menghasilkan montaj boleh dikategorikan kepada tema landskap. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. iv. bahan buatan manusia dan bahan alam semula jadi secara bebas dan boleh bertindih. Montaj Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari berbagai-bagai sumber atau sumber yang sama.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN iii. Contoh gambar. Aktiviti montaj menggunakan teknik memotong. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai-bagai jenis kertas. Warna warna harmoni dan warna-warna kontra digunakan dalam montaj untuk menarik perhatian pemerhati. Teknik tindihan dan teknik susunan gambar digunakan bagi menghasilkan satu imej baru. koyak.

Jenis cetakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu tahap pengenalan(cetakan jari. blok getah) dan tahap lanjutan(cetakan lino.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN v. Contoh gambar. span). Sapuan warna boleh dimulakan dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap. tali. skrin. Pemilihan dalam menggunakan teknik-teknik cetakan yang sesuai perlu diambil kira terhadap tahap kecerdasan murid terlebih dahulu. HBEF1403 4 . Alat dan media cetakan boleh dikategorikan kepada tiga bahagian seperti alam semula jadi. Lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran dan digunakan sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru . alam benda dan bahan terbuang. tumbuh tumbuhan. blok kayu). Cetakan Cetakan merupakan satu proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain. kentang. Contoh gambar. Resis Resis ialah satu aktiviti dalam kegiatan menggambar yang menggunakan warna -warna basah dan contengan lilin. vi. pertengahan (cetakan plastisin.

Contoh gambar.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN vii. Stensilan Untuk teknik stensil. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakkan atas kertas. Teknik gosokan yang pelbagai akan menghasilkan kesan jalinan yang menarik. Gosokan Gosokan adalah satu proses pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan yang lain dengan cara menggosok di atas permukaan yang hendak dipindahkan. viii. HBEF1403 5 . Contoh gambar. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas.

Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikkan. Gurisan Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. paku atau plastik boleh digunakan untuk mengguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. x.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN ix. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan kertas. Alat yang tajam atau keras seperti kayu. sesuatu alat yang tajam digunakan untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. HBEF1403 6 . Berbagai-bagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai bagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Contoh gambar. Percikan Teknik percikan boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan warna yang dipercik dari sesuatu alat iaitu berus dari berbagai jenis. Contoh gambar.

Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. xii. plastik. cengkerang). Mozek Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan bahan seperti kertas warna. Berbagai bagai rupa bentuk boleh dihasilkan dengan menggunakan berbagai bagai jenis bahan seperti capan bahan buangan. Jalinan berbagai-bagai bahan itu akan memberi berbagai-bagai kesan jalinan pada hasil capan. Capan Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster)dan dicat ke atas sesuatu permukaan.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN xi. Contoh gambar. Contoh gambar. plastik dan papan secara tersusun. HBEF1403 7 . Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. bersebelahan dan tidak bertindih. kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. capan bahan alam semula jadi (sayuran.

Akhirnya. Warna Oil Pastels Langkah-langkah : 1. warnakan keseluruhan gambar. 4. Mulakan pewarnaan dengan mewarna batang pokok. Lakarkan gambar dengan menggunakan pensel. 3. Pensel 3. 2.NUR HUSNANIE BINTI OTHMAN LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN 12 TEKNIK MENGGAMBAR i. LUKISAN Tajuk : Pokok Alat dan Bahan : 1. Seterusnya warnakan bahagian daunnya. HBEF1403 8 . Kertas 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.