CIRI NOMBOR

penunjuk susunan (nombor bersiri). . ‡ Dalam penggunaan biasa. dan kod (ISBN). ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka. nombor telefon).DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah.

nombor nisbah. integer. pendaraban dan pembahagian. . penolakan. takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. nombor nyata dan nombor kompleks.‡ Dalam bidang matematik. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor. seperti penambahan.

ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang. . nombor asli bermaksud integer bukan negatif. ‡ Secara umum. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat.NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli. manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif.

iaitu 0 hingga 9. ‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan. .‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia. simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit.

‡ Oleh itu. . ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N. dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini"). nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit. ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja").

. ‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan. jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap. nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri.INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar. ‡ Umpamanya.

.‡ Dalam kata lain. 1. -2. 0. -1. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { . }. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl. 2. bentuk jamak).

NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar. . ‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama.

‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n.‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah. umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. .

‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. atau sifar. ‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris. negatif. iaitu hasil bahagi). . ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1.

. ‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan.NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah. mahupun negatif. nombor nyata boleh dikelaskan. sifar. baik sebagai positif.

‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah). . walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan.‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh. nombor ini ditulis sebagai rentetan angka.

pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang.‡ Umpamanya.3333. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang.25 yang tamat. ‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0..... atau sebagai angka perpuluhan 1. .24999.

1.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan.3333.25 = 5/4 dan 0. .. Simbol untuk nombor nyata ialah R. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan. = 1/3.. baik nombor nisbah mahupun nisbah.

i bersamaan dengan -1. . ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. dan b dipanggil bahagian khayalan. a dipanggil bahagian nyata nombor itu. dan i ialah unit khayalan.NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan.

3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2. .‡ Contohnya.