CIRI NOMBOR

DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. penunjuk susunan (nombor bersiri). ‡ Dalam penggunaan biasa. ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka. . angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah. dan kod (ISBN). nombor telefon).

integer. nombor nyata dan nombor kompleks. takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. seperti penambahan. penolakan. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor. nombor nisbah.‡ Dalam bidang matematik. pendaraban dan pembahagian. .

‡ Secara umum. ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang. manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat. . nombor asli bermaksud integer bukan negatif.NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli.

‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan.‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia. simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit. . iaitu 0 hingga 9.

dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini"). ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"). nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit. .‡ Oleh itu. ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N.

‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan. nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri. ‡ Umpamanya. jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap.INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar. .

}.‡ Dalam kata lain. 2. -2. bentuk jamak). -1. . Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl. 0. 1. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { .

. ‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama.NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar.

. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. ‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n.‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah. umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama.

‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris. negatif. ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1. atau sifar.‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. iaitu hasil bahagi). .

nombor nyata boleh dikelaskan. mahupun negatif. baik sebagai positif. ‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan. sifar. .NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah.

dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. . walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. ‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah).‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh. nombor ini ditulis sebagai rentetan angka. nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan.

3333.25 yang tamat.24999.. atau sebagai angka perpuluhan 1.‡ Umpamanya.. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang.. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang.. ‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0. . pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1.

= 1/3.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan..3333. . 1.25 = 5/4 dan 0. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan. baik nombor nisbah mahupun nisbah. Simbol untuk nombor nyata ialah R..

dan i ialah unit khayalan. ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. i bersamaan dengan -1. a dipanggil bahagian nyata nombor itu.NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. dan b dipanggil bahagian khayalan. .

3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2. .‡ Contohnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful