CIRI NOMBOR

‡ Dalam penggunaan biasa. penunjuk susunan (nombor bersiri). ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka. angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah. nombor telefon). . dan kod (ISBN).DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran.

integer. penolakan. nombor nyata dan nombor kompleks. takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. nombor nisbah.‡ Dalam bidang matematik. pendaraban dan pembahagian. seperti penambahan. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor. .

. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat. ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang.NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli. manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif. ‡ Secara umum. nombor asli bermaksud integer bukan negatif.

.‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia. ‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan. simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit. iaitu 0 hingga 9.

nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit. . ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"). dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini").‡ Oleh itu. ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N.

jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap. nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri.INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar. ‡ Umpamanya. ‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan. .

. 0. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { . -2. bentuk jamak). }. 1. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl.‡ Dalam kata lain. -1. 2.

NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar. ‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama. .

umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama. ‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. .‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah.

negatif. atau sifar.‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. . iaitu hasil bahagi). ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1. ‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris.

baik sebagai positif. .NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah. sifar. ‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan. mahupun negatif. nombor nyata boleh dikelaskan.

‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh. . nombor ini ditulis sebagai rentetan angka. dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan. walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. ‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah).

. atau sebagai angka perpuluhan 1. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang.‡ Umpamanya.3333.24999. .. ‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0.25 yang tamat. pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1.. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang..

baik nombor nisbah mahupun nisbah.. 1. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan.25 = 5/4 dan 0.3333.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan. . = 1/3. Simbol untuk nombor nyata ialah R..

. a dipanggil bahagian nyata nombor itu. ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. dan b dipanggil bahagian khayalan.NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. i bersamaan dengan -1. dan i ialah unit khayalan.

3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2.‡ Contohnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful