CIRI NOMBOR

angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah. dan kod (ISBN). ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka. .DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. nombor telefon). ‡ Dalam penggunaan biasa. penunjuk susunan (nombor bersiri).

‡ Dalam bidang matematik. penolakan. pendaraban dan pembahagian. integer. nombor nyata dan nombor kompleks. nombor nisbah. seperti penambahan. takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor. .

ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat. manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif. ‡ Secara umum. . nombor asli bermaksud integer bukan negatif.NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli.

iaitu 0 hingga 9. ‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan. . simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit.‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia.

. nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit. dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini"). ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja").‡ Oleh itu. ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N.

INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar. nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri. jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap. . ‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan. ‡ Umpamanya.

. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl. 1. }. 2. bentuk jamak).‡ Dalam kata lain. -2. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { . 0. -1.

.NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar. ‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama.

‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n.‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. . umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama.

. negatif. ‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris. iaitu hasil bahagi).‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. atau sifar. ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1.

nombor nyata boleh dikelaskan. sifar. baik sebagai positif.NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah. . ‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan. mahupun negatif.

‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah). nombor ini ditulis sebagai rentetan angka. nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan.‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh. dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. .

‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang. pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1..24999.3333.‡ Umpamanya.. atau sebagai angka perpuluhan 1. .25 yang tamat...

3333.25 = 5/4 dan 0.. baik nombor nisbah mahupun nisbah. 1. Simbol untuk nombor nyata ialah R. = 1/3.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan. ..

dan b dipanggil bahagian khayalan. a dipanggil bahagian nyata nombor itu.NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. . dan i ialah unit khayalan. ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. i bersamaan dengan -1.

.‡ Contohnya. 3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful