CIRI NOMBOR

. penunjuk susunan (nombor bersiri). ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka.DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. dan kod (ISBN). angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah. nombor telefon). ‡ Dalam penggunaan biasa.

pendaraban dan pembahagian. penolakan. integer.‡ Dalam bidang matematik. takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor. seperti penambahan. nombor nyata dan nombor kompleks. . nombor nisbah.

‡ Secara umum. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat. nombor asli bermaksud integer bukan negatif. . manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif. ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang.NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli.

simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit. iaitu 0 hingga 9. .‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia. ‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan.

. dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini").‡ Oleh itu. ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"). ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N. nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit.

nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri. . ‡ Umpamanya. jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap. ‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan.INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar.

. -1. -2. 1. }. 2. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { .‡ Dalam kata lain. bentuk jamak). Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl. 0.

.NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar. ‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama.

‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama.‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah. .

. iaitu hasil bahagi).‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. atau sifar. ‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris. ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1. negatif.

‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan. sifar. mahupun negatif. baik sebagai positif. . nombor nyata boleh dikelaskan.NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah.

nombor ini ditulis sebagai rentetan angka. . nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan. dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. ‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah).‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh.

.‡ Umpamanya. pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1.3333. ..25 yang tamat..24999. ‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang.. atau sebagai angka perpuluhan 1. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang.

1..3333. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan.25 = 5/4 dan 0. Simbol untuk nombor nyata ialah R. = 1/3.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan.. baik nombor nisbah mahupun nisbah. .

NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. dan b dipanggil bahagian khayalan. dan i ialah unit khayalan. a dipanggil bahagian nyata nombor itu. i bersamaan dengan -1. ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. .

3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2. .‡ Contohnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful