CIRI NOMBOR

DEFINISI ‡ Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. nombor telefon). angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah. ‡ Simbol untuk nombor dipanggil angka. . dan kod (ISBN). penunjuk susunan (nombor bersiri). ‡ Dalam penggunaan biasa.

nombor nyata dan nombor kompleks. pendaraban dan pembahagian. nombor nisbah. seperti penambahan. penolakan. integer. . takrif nombor telah diperluas merangkumi nombor asli. ‡ Operasi-operasi aritmetik untuk nombor.‡ Dalam bidang matematik.

manakala untuk istilah yang lain ialah disebut integer positif. ataupun ia disebut sebagai integer positif dirujuk sebagai nombor pembilang. ‡ Integer-integer bukan negatif dirujuk sebagai nombor bulat. ‡ Secara umum. nombor asli bermaksud integer bukan negatif. .NOMBOR ASLI ‡ Nombor-nombor yang paling biasa digunakan ialah nombor asli.

‡ Dalam sistem penomboran asas sepuluh yang digunakan di hampir seluruh dunia. . ‡ Suatu sistem nilai tempat tersirat yang bertambah dengan kuasa sepuluh digunakan untuk nombor yang lebih besar daripada sembilan. iaitu 0 hingga 9. simbolsimbol untuk nombor asli ditulis dengan menggunakan sepuluh digit.

dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini"). nombor yang lebih besar daripada sembilan mempunyai angka yang dibentuk daripada dua atau lebih digit.‡ Oleh itu. ‡ Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"). ‡ Simbol untuk set yang merangkumi semua nombor asli ialah N. .

INTEGER ‡ Nombor negatif ialah nombor yang nilainya adalah kurang daripada sifar. jika satu nombor positif digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kanan titik tetap. nombor negatif akan digunakan untuk menandakan jarak di sebelah kiri. ‡ Nombor ini biasa ditulis dengan menggunakan tanda negatif di hadapan nombor positif yang sepadan. ‡ Umpamanya. .

}. .‡ Dalam kata lain. 0. -1. 2. integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set { . 1. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z (bahasa Jerman: Zahl. -2. bentuk jamak).

‡ Pecahan m/n mewakili kuantiti yang diperoleh apabila sesuatu benda dibahagikan kepada n bahagian yang sama. .NOMBOR NISBAH ‡ Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai pecahan yang terdiri daripada pengangka integer serta penyebut nombor asli yang bukan sifar.

. nilai mutlak untuk pecahan itu adalah lebih besar daripada satu. ‡ Jika nilai mutlak untuk m adalah lebih besar daripada n. umpamanya 1/2 dan 2/4 adalah sama.‡ Dua pecahan yang berbeza boleh mempunyai nilai yang sama dengan satu nombor nisbah.

atau sifar.‡ Pecahan boleh mempunyai nilai positif. iaitu hasil bahagi). . ‡ Simbol untuk nombor nisbah ialah huruf tebal (untuk quotient dalam bahasa Inggeris. negatif. ‡ Set untuk semua pecahan merangkumi semua integer kerana setiap integer boleh ditulis sebagai satu pecahan dengan penyebut 1.

baik sebagai positif. mahupun negatif.NOMBOR NYATA ‡ Semua nombor nisbah adalah nombor nyata dan seperti dengan nombor nisbah. . ‡ Nombor nyata biasanya ditulis menggunakan nombor perpuluhan. nombor nyata boleh dikelaskan. sifar.

. dengan satu titik (titik perpuluhan) di sebelah kanan tempat nilainilai satu. walaupun sifar ialah nombor nyata yang tunggal yang tidak boleh ditakrifkan melalui angka perpuluhan yang berulang-ulang. nombor ini ditulis sebagai rentetan angka. nombor nyata negatif ditulis dengan tanda tolak (minus) di hadapan. ‡ Sesuatu angka perpuluhan yang mentakrifkan nombor rasional boleh berulang-ulang atau tamat (walaupun seberapa banyak nombor sifar boleh ditambah).‡ Dalam sistem nombor asas sepuluh.

atau sebagai angka perpuluhan 1.3333. ‡ Pecahan 1/3 hanya boleh ditulis dengan 0.25 yang tamat.24999.‡ Umpamanya. pecahan 5/4 boleh ditulis sebagai angka perpuluhan 1. (angka-angka tiga yang berterusan) yang berulang-ulang. (angka-angka sembilan yang berterusan) yang berulang-ulang..... .

Simbol untuk nombor nyata ialah R. ‡ Nombor-nombor nyata terdiri daripada semua nombor yang boleh diungkapkan melalui angka perpuluhan.‡ Semua angka perpuluhan yang berulang-ulang atau tamat mentakrifkan nombor nyata yang juga boleh ditulis sebagai pecahan.3333.25 = 5/4 dan 0.. = 1/3. 1.. . baik nombor nisbah mahupun nisbah.

dan i ialah unit khayalan. dan b dipanggil bahagian khayalan.NOMBOR KOMPLEKS ‡ Nombor kompleks ialah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. . ‡ Nombor kompleks mempunyai bentuk: a+bi di mana a dan b ialah nombor nyata. i bersamaan dengan -1. a dipanggil bahagian nyata nombor itu.

3 + 2x ialah sebuah nombor kompleks dengan bahagian nyata 3 dan bahagian khayalan 2. .‡ Contohnya.