KEBEBASAN, KESAMAAN DAN KEADILAN - JEAN JACQUES ROUSSEAU Oleh: Shaiful Rizal Mohd Sani PENDAHULUAN Penulisan ini

akan menghuraikan apa yang telah diketengahkan oleh Jean

Jacques Rousseau tentang konsep kebebasan, kesamaan dan keadilan. Umum mengetahui beliau memiliki posisi yang unik dalam pemikiran politik barat. Pemikirannya, selain menimbulkan kontroversi, juga sukar untuk diklasifikasikan. Misalannya, apakah beliau seorang liberalis, totalitarian atau seorang demokrat? Kesulitan mengklasifikasikan ini disebabkan pemikiran tokoh ini menjangkau spectrum pemikiran intelektual yang luas dan variatif. Macfarlane menyebut Rousseau sebagai tokoh yang melahirkan gagasan individualism ekstrem meskipun di sisi lain, beliau juga seorang pendokong utama kolektivisme.

Pada pendapat Plamenatz, Rousseau adalah seorang philosophe tetapi sekaligus musuh filsafat, rasionalis, romantis dan sensualis. Lanjut Plamenatz lagi, tidak ada seorang pemikir polotik lain yang mempunyai pengaruh yang luas terhadap generasi seterusnya melainkan Rousseau. Sememangnya revolusi Perancis liberte¶ (kebebasan), e¶galite¶ (persamaan) dan fraternite¶ (persaudaraan) sukar ipisahkan dari beliau.

LATAR BELAKANG JEAN JACQUES ROUSSEAU Jean Jacques Rousseau (1712-1778) merupakan seprang ahli falsafah Perancis dalam abad ke-18 dan dilahirkan pada 28 Jun 1712 di Geneva, Switzerland. Ibunya

meninggal dunia ketika beliau masih kecil dan diasuh selama beberapa tahun oleh ayahnya yang kemudiannya menyerahkan Rousseau kepada pakciknya. Beliau hidup bilamana Perancis menjadi salah satu centre of civilization Eropah. Ayah Rousseau, Isaac Rousseau merupakan seorang tukang jam, suka berburu dan meninati muzik. Dalam karya beliau bertajuk Confessions, menyatakan bahawa ayahnya banyak mempengaruhi kehidupan Rousseau terutama terhadap pembentukan watak dan pemikirannya. Zaman kanak-kanaknya banyak dihabiskan dengan membaca pelbagai karya klasik Plutarch, seorang tokoh di zaman Romawi kuno. Beliau sangat mengkagumi tokoh ini sehinggakan pada suatu masa beliau pernah mengatakan bahawa beliau telah menjadi seorang Romawi ketika berusia dua belas tahun. Kebiasaan membaca buku bersama ayahnya ini diceritakan di dalam karyanya antaranya; µKita biasa membaca bergantian tanpa henti, dan menghabiskan sepanjang malam melakukan aktiviti ini. Kami tidak dapat berhenti sehingga buku tersebut habis dibaca. Sehinggakan ayah saya mendengar burung layang-layang mulai berkicau di pagi hari, dan berkata dengan sedikit malu, marilah kita tidur, saya lebih kanak-kanak daripada kamu¶.

Ayahnya juga merupakan seorang yang terlalu mengagumi peradaban Romawi, terutama ketika mencapai puncak kejayaannya. Kekagumannya ini selalu diceritakan kepada Rousseau. Misalnya, beliau menyatakan menginginkan hidup di negara-negara kota Romawi kuno yang menurutnya aman, sejahtera, adil dan tidak seorang pun penduduk merasakan dirinya mengatasi undang-undang serta adanya jalinan yang akrab di antara anggota masyarakat. Negara kota Romawi kuno dibayangkan seperti

sebuah keluarga yang bahagia. Didikan ayahnya jugalah yang membuatkan Rousseau mengagumi Geneva, sebuah kota kecil di Switzerland, yang diibaratkan oleh ayahnya sebagai sebuah negara kota Romawi moden. Geneva adalah kota yang sejahtera, aman dan damai, dikelilingi gunung-ganang, lembah-lembah dengan hutan-hutannya yang menghijau. Keadaan ekologinya bersih, belum tercemar. Penduduknya mematuhi undang-undang. Rousseau dan ayahnya sememangnya berbangga menjadi warga kota kacil ini.

Sosialisasi di zaman kanak-kanaknya di Geneva amat mempengaruhi jiwa dan perkembangan intelektualnya. Dalam karyanya, Rousseau menyatakan bahawa beliau merasa beruntung dibesarkan oleh seorang ayah yang romantis dan emosional. Didikan ayahnya membuat dirinya memiliki kepekaan perasaan dan jiwa romantis yang tinggi. Maka, tidak menghairankan jika sejak kecil beliau terbiasa melatih emosi dan jiwanya berbanding untuk berfikir secara rasional. Didikan itu memberikan kesan sehingga Rousseau dewasa yang mana beliau lebih mementingkan kepekaan emosi dan kehalusan jiwa daripada pertimbangan rasional dan logika.

Sejak kecil sehingga usia remaja, Rousseau merupakan pengikut Protestan, tetapi ketika tinggal di Turin telah bertukar menjadi penganut Katolik. Beliau pernah mejadi guru muzik dan mengunjungi daerah-daerah di sekitar Swirzerland dan Perancis. Tahun 1932, di Chambery beliau diangkat menjadi anak asuhan Madam de Warren, seorang janda kaya dan cantik. Janda ini ternyata jatuh hati dengan keperibadian Rousseau yang kemudiannya menjadikannya kekasih. Pada usia yang ke-

20, Rousseau mengatakan bahawa Madam de Warren µtreats me as a man¶. Madam de Warren amat berjasa membentuk keperibadian dan watak pemikiran Rousseau. Wanita inilah yang telah membiayai pendidikannya, menyediakan perpustakaan peribadinya serta membentuknya menjadi seorang penulis yang hebat.

Beliau banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang mana ramai beranggapan tulisannya merupakan faktor penting bagi pertumbuhan sosialisme, romantisme, totalitersme, anti-rasionalisme serta dikatakan mengilhamkan Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan merupakan penyumbang kepada idea-idea moden yang menuju kepada kebebasan, kesamaan dan keadilan. Antara penulisan beliau yang terkenal adalah Discourse On The Origin of Inequality (1755), La Nouvelle Heloise (1761), The Social Contract [Du Contrat Social] (1762), Emile (1762) dan Confessions (1770). Rousseau juga dikenali sebagai pemikir politik yang radikal kerana di samping mengemukakan pendapat mengenai sejarah manusia yang agak idealistik, beliau juga mencadangkan beberapa perkara yang perlu diperkenalkan supaya manusia dapat mengekalkan sifat-sifat semulajadi. Contohnya, beliau mencadangkan satu cara pendidikan dan pengasuhan yang beliau yakin akan menghasilkan manusia yang tidak dicemari sifat-sifat buruk malahan sudah pasti mewujudkan manusia yang mempunyai sifat yang serba legkap. Beliau meninggal dunia pada tahun 1778 di desa Ermenonville.

DEFINISI, KONSEP DAN TEORI Definisi Kebebasan

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) halaman 120, kebebasan bermaksud tidak terhalang (untuk bergerak dan bercakap), tidak terkongkong, tidak terkurung dan lain-lain.

Definisi Kesamaan Kesamaan menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) halaman 1177 menjelaskan perihal sifat dan keadaan yang sama.

Definisi Keadilan Keadilan pula menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) halaman 8 bermaksud sifat yang lebih menjurus kepada perbuatan dan tindakan yang adil; ianya menuntut penyelesaian yang adil; mengadakan susunan dan keadaan yang adil bagi kehidupan dalam maysarakat.

Teori Kontrak Sosial Ketika Eropah masih di zaman kegelapan (dark ages), gereja bersikap keras terhadap sains dan akan menghalang apa sahaja teori yang bercanggah dengan dogmanya. Ini menyebabkan wujudnya ahli fikir dan ahli falsafah (golongan intelektual) yang amat tidak berpuas hati dan mengambil keputusan untuk menggulingkan kuasa gereja/agama. Setelah itu, terjadi pertembungan yang begitu hebat di antara gereja dan kelompok intelektual ini. Krisis berdarah ini berakhir dengan kedua-dua pihak bersetuju untuk mengambil jalan tengah (kompromi) di mana kuasa pemerintahan yang ada pada gereja dihapuskan dan diserahkan kepada golongan intelektual. Gereja hanya dibenar

menguruskan hal-hal agama sahaja. Agama tidak dinafikan tetapi mesti dipisahkan dari kehidupan atau pemerintahan. Setiap orang adalah bebas untuk percaya kepada agama atau tidak (kebebasan beraqidah). Yang penting, agama mesti dipisahkan dari urusan kehidupan. Inilah peristiwa yang menyebabkan lahirnya µSekularisme¶. Golongan Intelektual ini kemudian berfikir keras tentang cara untuk mewujudkan sebuah negara yang ideal (sempurna). Mereka kekurangan idea untuk membina sebuah negara yang ideal. Dari sini, lahirlah para pemikir atau cendekiawan Barat yang cuba membina suatu persepsi baru untuk memulakan sebuah negara. Beberapa perkara tentang negara mula difikirkan oleh pemikir-pemikir Eropah yang akhirnya meletuskan Revolusi Perancis sebagai manifestasi dari proses Renaissance

(pencerahan dari aspek pemikiran). Para pemikir ini kemudian melahirkan pelbagai teori bagaimana untuk mengatur urusan sebuah negara. Untuk menjelaskan teori tersebut beberapa istilah digunakan, antaranya yang terawal ialah istilah Kontrak Sosial (the social contract) telah dikemukakan oleh Plato, seorang ahli falsafah Yunani, lebih 2,500 tahun yang lalu dalam tulisannya µThe Republic¶. Namun begitu beliau tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenainya. Setelah itu, datang ahli falsafah yang menerangkan konsep Kontrak Sosial ini; antaranya adalah Hugo Grotius, Kant, Rousseau dan Hobbes. Ahli-ahli falsafah ini bersetuju tentang wujudnya Kontrak Sosial antara pemerintah dengan rakyat. Idea Kontrak Sosial ini diasaskan atas premis bahawa kuasa terletak pada rakyat. Tiga orang ahli falsafah yang banyak menghidupkan dan mewarnai teori Kontrak Sosial dalam sains politik moden Barat, ketika zaman pencerahan (Enlightenment) dan Revolusi Industri adalah Thomas

Hobbes [Leviathan, 1651M], dikuti oleh John Locke [Two Treaties of Goverment, 1690M] dan Jean Jacques Rousseau [Du Contrat Social 1762M].

Kontrak Sosial [Du Contrat Social] (1762) Karya Rousseau, Du Contrat Social (The Social Contract, 1762), dikatakan amat berpengaruh dalam mencetuskan Revolusi Perancis 1789. Teori Kotrak Sosial Rousseau adalah satu konsep yang kerap dilihat di dalam sejarah pemikiran liberal. Beliau menekankan idea ini dari pendapat yang menyatakan bahawa kontrak sosial adalah satu perkara yang semulajadi dan seseorang individual itu lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk dirinya. Masyarakat beraja di zaman Rousseau kurang senang dengan teori Rousseau yang mengatakan setiap manusia itu dilahirkan bebas tetapi pendidikan adalah mencukupi untuk membataskan perilaku manusia itu di dalam masyarakat. Beliau juga menyatakan bahawa kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri adalah kehendak setiap negara. Sekali lagi, idea Rousseau ini adalah bertentangan dengan sistem politik di Perancis pada masa itu. Dalam penulisan beliau ini, Rousseau mencadangkan corak komuniti atau Negara yang sesuai untuk menjaga kepentingan manusia yang tidak terikat. Seperti teori-teori kontrak lain, Rousseau memulakan teori asal mula negara dari tahap keadaan semula jadi. Menurut beliau manusia ialah makhluk istimewa kerana bukan sahaja mereka baik dan bersifat simpati terhadap manusia lain, tetapi lebih penting lagi adalah kerana hanya mereka sahaja yang dapat mambuat pelbagai pilihan. Dua isu penting yang dibincangkan di dalam teori Kontrak Sosial ini ialah:-

‡

Institusi yang baik dan berkesan untuk menjaga kepentingan rakyat ialah µNegara¶ di mana setiap individu melepaskan dirinya dan kuasanya kepada ¶kehendak umum¶.

‡

Negara diwujudkan ekoran dari sebuah µperjanjian¶.

Walaupun pada prinsipnya manusia itu sama, tetapi alam, fizik dan moral menciptakan ketidaksamaan. Muncul hak-hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu kerana mereka ini lebih kaya, lebih dihormati, lebih berkuasa dan sebagainya. Organisasi sosial digunakan oleh mereka sebagai tempat untuk menambahkan kuasa dan menekan yang lain. Keadaan ini menunjukkan ianya lebih cenderung kepada potensi kekuasaan tunggal.

Konsep Kesamaan. Falsafah politik menetapkan bahawa kesamaan merupakan satu konsep yang seringkali dibincangkan dari pelbagai sudut dan perspektif. Pertamanya kesamaan dari segi layanan iaitu equality of treatment. Keduanya, dari segi pemberian dan penerimaan peluang ataupun equality of opportunity. Ketiga, kesamaan boleh dilihat dari segi implikasi-implikasi legalistic atau legal equality, seterusnya kesamaan dari segi ekonomi atau economic equality dan yang terakhir kesamaan dari sudut perspektif politik atau political equality.

Melihat kepada konsep kesamaan, kebebasan dan keadilan, Rousseau juga mempunyai pendapat tersendiri terhadap konsep tersebut. Konsep kesamaan bagi

pandangan Rousseau adalah manusia ini mempunyai keupayaan yang sama iaitu menikmati kesusahan dan kesenangan serta kemewahan. Manusia terpaksa berkongsi segala kemudahan dan sumber-sumber secara bersama. Maka pengagihan sumber ekonomi perlulah diwujudkan untuk memperseimbangankan kuasa politik di kalangan rakyat. Maka, beliau mengesyorkannya kepada negara yang kecil kerana ianya boleh desentralisasi kuasa. Institusi keluarga juga perlulah wujud kerana keperluan semulajadi manusia adalah untuk hidup berkeluarga. Wanita akan dianggap sebagai isteri dan juga ibu. Beliau menyatakan bahawa kaum wanita adalah kurang berupaya kerana kurangnya kefahaman terhadap sifat demokrasi.

Konsep Kebebasan Konsep kedua adalah kebebasan. Seperti yang telah kita ketahui, Rousseau telah menghasilkan ungkapan yang berpengaruh sehingga ke hari ini iaitu ³man is born free but everywhere he is in chain´ di dalam karyanya bertajuk The Social Contract. Rousseau berpendapat bahawa manusia ini perlulah diasuh untuk menikmati kebebasan. Manusia diasuh adalah melalui pendidikan. Dalam pendidikan, beliau mengesyorkan sistem pendidikan yang berkesan perlu diwujudkan untuk mewujudkan manusia yang akan menghormati kebebasan yang telah diberikan. Rousseau juga mengatakan kita akan mematuhi peraturan tersebut kerana kita sendiri yang telah menciptakan peraturan tersebut.

Dalam keadaan alamiah atau semulajadi, manusia menurut Rousseau- mirip dengan pandangan Hobbes- memiliki kebebasan mutlak. Mereka bebas untuk

melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Kebebasan merupakan penemuan yang membuatkan manusia menjadi manusia alamiah. Dalam konsep µkambali ke alam¶, Rousseau, seperti ditulis Magnis, mengidealisasikan manusia yang liar tetapi baik. Ia adalah manusia yang dalam hidupnya selalu mementingkan keutamaan seperti orangorang di zaman Romawi kuno. Manusia alamiah menurutnya adalah makhluk yang belum mengerti nilai-nilai bail dan buruk dalam pengertian moraliti yang kita fahami, kerana mereka tidak terdidik dalam struktur social yang didominasi oleh moraliti.

Manusia menjadi buruk perilakunya, tidak lagi menjadi manusia alamiah adalah kerana masyarakat sekitarnya serta peradaban modennya telah membuatnya demikian. Peradaban dan masyarakat moden secara perlahan menghakis sifat-sifat luhur manusia. Inilah µkejahatan¶ peradaban moden yang mungkin tidak disedari oleh para perintis dunia moden. Untuk menjadi manusia alamiah dalam konteks moden, Rousseau mencuba untuk merungkai masalah tersebut. Manusia menurutnya harus dididik seawall usia kanak-kanak. Mereka harus dibiarkan bebas menentukan watak dan keperibadiannya sesuai dengan kehendak alam. Dalam karyanya Emile: Ou l¶education, karya yang sarat dengan falsafah pendidikan, Rousseau mengemukakan bahawa pendidikan yang baik bukanlah membuat anak-anak belajar segala tatasusila dan kesopanan, terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai etika, tetapi seharusnya membiarkan sepenuhnya berkembang sesuai dengan nalusi kemanusiaan dan instinct kemanusiaannya.

Dalam Du Contrat Social, Rousseau menegaskan bahawa dasarnya semua manusia menurut kudrat alaminya bebas, tetapi kemudian terbelenggu setelah terlepas dari kudrat alaminya. µMan, kata Rousseau, was born free and he is everywhere in chains¶. Kata-kata beliau ini sebenarnya menegaskan bahawa manusia itu merdeka, tetapi kemerdekaan itu terampas dari dirinya kerana adanya berbagai konvensi, adat istiadat, sekatan-sekatan yang melibatkan institusi ekonomi dan politik.

Rousseau menolak pemikiran Hobbes bahawa hanya ada dua pilihan bagi manusia; kebebasan atau menjadi objek kekuasaan atau dikuasai. Hobbes tidak membuka peluang kemungkinan manusia dapat bebas tetapi pada masa yang sama berada dalam dominasi kekuasaan negara. Dengan kata lain, manusia tidak dapat hidup dalam negara bila ia tetap menuntut kebebasan sejati seperti yang dimiliki sebelum terbentuknya negara. Pandangan ini berbeza dengan Rousseau di mana menurut beliau seperti yang dinyatakan sebelum ini, pada dasarnya manusia bebas merdeka. Kebebasan itu tetap dapat dimilikinya meskipun dalam situasi yang berbeza, walaupun ia berada menjadi sebahagian daripada political society atau berada dalam kekuasaan negara, kebebasan itu masih boleh diraih oleh manusia. Rousseau mengingatkan bahawa meskipun telah terbentuk negara, tidak bererti kebebasan dan kebaikan-kebaikan tertentu tang terdapat dalam keadaan alamiah atau semulajadi menjadi lenyap.

Konsep Keadilan

Konsep keadilan pada umumnya mempunyai tiga bidang yang penting iaitu konsep keadilan yang berkaitan dengan distribusi, keduanya konsep keadilan yang berkaitan dengan keadilan moral dan yang terakhir konsep keadilan yang berkaitan dengan undang-undang atau keadilan legalis. Keadilan ditetapkan sebagai satu keadaan di mana pemerintah politik digunakan untuk mewujudkan suatu keadaan di mana individu-individu dan juga kumpulan-kumpulan diberi layanan yang adil ataupun yang sama mengikut keadaan masing-masing.

Konsep keadilan berdasarkan distribusi iaitu keadilan yang ditetapkan sebagai satu keadaan pemerintah politik digunakan untuk mewujudkan suatu keadaan di mana individu-individu dan kumpulan-kumpulan diberi layanan yang adil ataupun yang sama mengikut keadaan masing-masing. Umpamanya dari segi hak, seorang raja mempunyai hak yang agak berlainan daripada seorang rakyat biasa. Oleh itu, di sini kita menerima, pertama, bahawa masyarakat yang dimaksudkan selalunya merupakan masyarakat berlapis. Kedua, kita juga menerima bahawa tiap-tiap satu kumpulan mempunyai kehendak-kehendak berlainan. Ketiga, kedudukan sosio-eknomi sesebuah kumpulan itu ada implikasi pentingnya ke atas penerimaan benda ataupun penerimaan hak suatu individu itu. Ini berubah dari situasi ke situasi. Jika kita menerima masyarakat dan manusia itu bukan satu masyarakat ataupun keadaan yang sama maka kita menerima bahawa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang mengambil kira: ‡ Manusia mempunyai kebolehan-kebolehan dan kehendak-kehendak yang berlainan.

‡

Manusia juga mempunyai kehendak-kehendak yang tidak terkira tetapi kebolehan pemimpin ataupun kebolehan sistem itu untuk membekal sesuatu adalah kebolehan yang tehad.

‡

Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah satu keadilan yang hanya mempunyai makna untuk realiti jika kita menerima bahawa masyarakat yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang berlapis ataupun stratified society.

Ketiga-tiga komponen ini telah diterima oleh semua pemikir politik. Oleh kerana itu, jaranng sekali kita mendengar tentang seorang pemikir politik yang berbicara tentang keadilan secara mutlak. Apabila mereka menggunakan perkatan keadilan apa yang mereka maksudkan adalah keadilan ataupun satu sistem pembahagian melalui sistem kuasa yang mempunyai kewibawaan yang menukar daripada keadaan ke keadaan. Kedua, konsep keadilan mengikut pembahagian yang adil adalah satu konsep yang memberitahu kita tentang apakah standard-standard yang digunakan dalam suatu sistem kepimpinan dan apakah sistem perundangan yang digunakan dalam suatu sistem politik untuk menentukan bahawa keadilan itu akan dibahagikan secara adil. Kita harus membuat dua perbezaan di antara dua jenis kehendak. Satu kehendak adalah mengikut apa yang kita berkehendakan ataupun ³to each according to his need´ dan kedua adalah kehendak-kehendak yang harus dibahagikan kepada manusia secara adil mengikut apa yang manusia itu patut terima ekoran sumbangannya pada masyarakat atau ³each according to his merit´.

Konsep kedua adalah satu konsep yang ada kaitannya dengan keadilan moral. Keadilan moral adalah satu sistem keadilan di mana setiap individu itu mempunyai hak untuk mendapat pertimbangan yang sama dari pihak berkuasa. Pihak pemerintah mempunyai satu tanggungjawab moral untuk membahagikan benda ataupun nilai secara adil. Pengasas teori kontrak sosial mengatakan bahawa negara itu timbul akibat satu kehendak manusia untuk mengumpulkan tenaganya dalam satu struktur politik yang tertentu untuk menentukan bahawa suatu asas pentadbiran kuasa diwujudkan dan dengan ini manusia dapat hidup secara harmoni. Oleh itu, manusia mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan ataupun membangkitkan satu sistem yang dinamakan negara maka pemerintah mempunyai satu tanggungjawab moral untuk memerintah secara adil.

Kuasa yang diberikan kepadanya adalah kuasa perwakilan, ia tidak boleh menyalahgunakan kuasa ini dan suatu daripada cara untuk mengelakkan diri daripada menyalahgunakan kuasa adalah melalui satu sistem pentadbiran kuasa yang adil. Keadilan juga bermakna tingkahlaku daripada kacamata pemerintah yang adil, bukan sahaja dari segi kebendaan tetapi dari segi moral mereka yang memegang kuasa tahu bahawa kuasa itu diberikan kepada mereka oleh rakyat dengan harapan bahawa pemerintah akan memerintah secara adil.

Aspek ketiga konsep keadilan adalah satu aspek yang ada pertalian dengan sistem perundangan. Ianya ada kaitan dengan sistem perundangan ataupun sistem perlembagaan. Perundangan tidak semestinya dikhaskan kepada perundangan

ataupun daripada rang undang-undang yang dikeluarkan daripada mahkamah. Oleh itu, selain daripada keadilan moral, keadilan distribusi, hak-hak rakyat dari segi perlembagaan atau sistem kehakiman memainkan peranan penting sekiranya setiap satu perundangan mempunyai implikasi-implikasi yang penting untuk perlembagaan. Dalam perlembagaan telah menetapkan bahawa kerajaan mempunyai tanggungjawab yang tertentu yang dinamakan public accountability.

Bagi Rousseau pula, beliau tidak menyentuh dalam aspek tersebut kerana ianya telah wujud dalam konsep kesamaan. Namun begitu secara umumnya, keadilan adalah apabila masyarakat memerlukan satu sistem ketertiban iaitu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang adil. Di dalam memberi hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan, tiga syarat perlulah dipatuhi bagi mencapai keadilan. Antara syaratnya adalah hanya menghukum orang yang melakukan sesuatu yang dilarang dan yang kedua adalah hukuman tersebut mestilah setimpal dengan kesalahan yakni ianya tidaklah terlalu ringan dan tidaklah terlalu berat. Hukuman tersebut pula adalah bertujuan untuk mencegah daripada ianya berlaku sekali lagi atau bersifat pembalasan dengan sewajarnya. Jikalau 3 syarat tadi tidak dipatuhi, maka akan berlakunya ketidakadilan. Konsep keadilan ini dibina atas asas peraturan semulajadi dan untuk melindungi serta memelihara ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN Idea-idea Rousseau merupakan unsur-unsur utama di dalam pengisytiharan Perhimpunan Kebangsaan Revolusi Perancis serta di dalam penulisan pemikir-pemikir

Amerika seperti Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson. Dengan kata lain, idea kebebasan, kesamaan dan kedaulatan awam Jean Jacques Rousseau ini telah mengilhamkan Revolusi Perancis pada tahun 1798. Idea-idea beliau juga

mempengaruhi corak pemerintahan di Amerika Syarikat. Ianya juga membezakan kuasa rakyat dengan kuasa pemerintah. Beliau juga menegaskan rakyat adalah punca segala kuasa pemerintahan dan pemerintah memegang kuasa dengan izin rakyat dan akan dipertanggungjawabkan oleh rakyat itu sendiri. Menurut Rousseau lagi, perpaduan sesebuah negara itu datang dari persetujuan bersama yang dikenali sebagai General Will (kehendak umum). Perpaduan ini membolehkan sesuatu negara itu untuk wujud tanpa terikat kepada sistem sosial yang telah wujud sebelum ini, seperti aristokrasi.

PANDANGAN DAN KOMEN

Pada pandangan saya, dapat diperkatakan bahawa teori kontrak sosial atau perjanjian sosial seperti yang diperkenalkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau sebenarnya satu teori rekaan. Sebenarnya tidak ada satu negara yang wujud berdasarkan teori tersebut. Dalam keadaan semulajadi, tidak semua manusia itu jahat dan begitu juga sebaliknya. Dimana-mana negara pun, sifat hak kesamaan dan keadilan juga tidak dapat dijamin kepada semua rakyat. Jika kebebasan bertindak sesuka hati dibenarkan, ia tentu akan mengakibatkan keadaan anarki. Semua hak mesti diiringi tanggungjawab untuk bertindak menurut kehendak umum yang semestinya akan bertindak untuk menyekat beberapa kebebasan tertentu. Lazimnya, kita dilahirkan dalam negara dan ini bererti kita terpaksa tunduk kepada kehendak

negara itu. Sebenarnya teori perjanjian sosial tidak dapat mengenalpasti asal usul negara. Sebaliknya golongan yang memperkenalkan teori ini mengenalpasti autoriti politik dan cuba mencadangkan cara-cara untuk memaksimumkan input rakyat dalam semua bentuk pemerintahan. Namun begitu teori ini penting kerana ia mengakui negara sebagai hasil persetujuan ramai dan negara pula diwujudkan untuk memenuhi tujuan tertentu, iaitu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Teori ini dianggap liberal kerana ia memindahkan kuasa mutlak daripada raja atau pemerintah kepada rakyat. Keadaan ini seharusnya seiring dengan peraturan, undang-undang dan perlembagaan atas keinginan dan kehendak rakyat dan ia seharusnya juga mencerminkan kepentingan mereka. Teori menegaskan bahawa tidak akan wujud negara jika kepentingan rakyat tidak diberi keutamaan dalam semua bidang. Nyata sekali teori kontrak sosial ini memuliakan konsep persetujuan rakyat dalam semua bidang pemerintahan. Rakyat dan kepentingan merekalah yang membolehkan negara mencapai darjat kestabilan yang tinggi dengan tidak menimbulkan keadaan yang boleh menjejaskan kewujudan satu masyarakat yang adil dan saksama.

BIBLIOGRAFI

K. Ramanathan, Asas Sains Politik, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Berhad, Kuala Lumpur, 2003 K. Ramanathan, Konsep Asas Politik, ALMS Digital Enterprise , Pulau Pinang, 2000 Latif Kamaludin, Falsafah Politik, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains, Pulau Pinang, 2008 Macfarlane, Modern Political Theory, Fletcher and Son Limited, Norwich, 1970 Plamenatz, Man and Society, Vol. 1, Longmans Green and Co. Limited, London, 1965 J.J Rousseau, Confessions (edited by J.M. Cohen), Panguin Books, England, 1953