KHALIFAH HARUN KHALIFAH HARUN ARRASYID AR RASHID

- PEMERINTAHAN ‡PEMERINTAHAN -PERKEMBANGAN ILMU ‡PERKEMBANGAN ILMU
Disediakan oleh: Israa Binti Abdol Hamid Nawal Iffah Syakirah Binti Kamaruzzaman Nurul Zayani Binti Yahya Raudatul Atiqah Binti Ahmad Sukri

BIODATA
‡ Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima Daulah Abbasiyah memerintah bumi Baghdad. ‡ Beliau telah dilahirkan pada 17 Mac 763 M di Rayy. ‡ Ayahnya bernama Al Mahdi (khalifah ketiga Bani Umayyah ) ‡ Ibunya bernama Khaizuran. ‡ Tempoh pemerintahannya ialah 14 September 786M sehingga 24 Mac 809M(15 rabiul Awal-3 Jamadil Akhir 193H) ‡ Telah kembali ke rahmatullah pada 24 Mac 809M di kota Tus

‡ Penggantinya ialah anaknya sendiri iaitu Muhammad bin Harun Ar-Rashid ‡Masa kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan. ‡ Guru agama yang terkenal dimasa itu adalah Yahya bin Khalid Al-barmaki. ‡Harrun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 M, pada usia yang masih muda iaitu 23tahun .

PEMERINTAHAN
‡ Pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harrun Ar-Rasyid . ‡ Beliau merupakan seorang khalifah yang taat beragama ,soleh,dermawan.Hampir disamakan dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz iaitu dari Bani Umaiyah . ‡ Beliau mengambil alih pemerintahan iaitu jawatan khalifah setelah saudaranya Khalifah Musa Al-Hadi wafat. ‡ Dalam menjalankan roda pemerintahan,Harrun ArRasyid didampingi Yahya bin Khalid dan empat putranya.

‡ Hebatnya pemerintahan beliau ialah apabila jawatan khalifah tidak membuatkan dirinya rasa terhalang untuk turun ke jalan-jalan pada malam hari bertujuan untuk melihat keadaan sebenar yang terjadi dan menimpa rakyat yang lemah. ‡ beliau ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri untuk kemudian memberi bantuan .

‡ Corak pemerintahan beliau boleh dipecahkan kepada dua iaitu berbentuk Arab dan bercorak Parsi. ‡ Beliau menolak sistem kuku besi dan golongan yang menggunakan kuasa untuk menguasai khazanah negeri dengan sebab inilah beliau murka dengan kaum Al-Baramikah sehingga beliau memerintahkan keluarga ini dibunuh. ‡ Berbentuk Arab daripada sudut bahasa dan agama manakala bercorak Parsi dalam sudut pemerintahan dan pentadbiran. .

‡ Kemajuan yang dicapai menjadi contoh sehinggakan zamannya disebut zaman emas.‡ Mengamalkan sistem pemerintahan yang adil serta saksama. . Beliau sangat mengambil berat keselamatan serta kebajikan rakyat sehinggakan beliau menyamar untuk mengetahui keadaan sebenar rakyatnya. ‡ Kegemilangan pemerintahannya tersebar di serata dunia dan diambil sebagai contoh oleh negara Perancis.

‡ Beliau telah mengadakan projek-projek pengairan untuk membantu pertanian dan menjdai sumber bekalan minuman. ‡ Beliau telah membesarkan keluasan Baitul Hikmah supaya menjadi gedung ilmu. .Keadaan dalam negeri ‡ Perkembangan ilmu pengetahuan diambil berat kerana beliau seorang yang alim dan mementingkan ilmu.

‡ Isterinya Siti Zubaidah dikatakan wanita yang banyak memberi idea untuk mewujudkan sebuah negara Daulah Islamiyyah. ‡ Mengeluarkan banyak perbelanjaan untuk keselesaan rakyat. .‡ Banyak kilang-kilang telah didirikan seperti kilang gandum dan kilang membuat senjata.

HUBUNGAN DENGAN BANI UMAYYAH DI ANDALUS . India dan Cina ‡Negara-negara tersebut banyak mengambil contoh daripada dara pemerintahan beliau. . Perancis.Hubungan beliau dengan Bani Umayyah di Andalus ialah satu hubungan diplomatik biasa tidak sampai kepada peringkat persahabatan yang akrab seperti dengan Maharaja Syarlaman.Hubungan diplomatik ‡Beliau banyak membuat hubungan diplomatik dengan negara luar seperti Rom.

-Beliau telah berjaya menyerang orang Rom di Byzantine sehingga tiba ke Constantinople -Kemudian berdamai dengan Maharani Irane kerajaan Byzantine dan sanggup membayar jizyah -Pada zaman Naqfur mereka mencabul perjanjian kedamaian itu -Beliau murka dan kemudian dengan angkatan tenteranya menakluki Hiraqlah dan memaksa Naqfur membuat perjanjian semula -Kemudian itu dicabul lagi dan orang Rom menyerang sempadan kerajaan Abbasiyah dan berjaya mengalahkan orang Islam di utara Asia Minor .HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN BYZANTINE -Hubungan diplomatik ini telah berlaku sejak zaman pemerintahan Al-Mahdi -Hubungan ini terjalin dengan berlaku beberapa petempuran yang disertai oleh beliau sendiri.

-Pada masa itu Harun Ar-Rashid menghadapi kacau bilau dalam negeri -Namun begitu tidak lama kemdian beliau berjaya menguasai beberapa buah bandar besar di Byzantine dan menawan sepuluh ribu rakyat Rom dan menerima jizyah sebanyak dua puluh ribu keping emas -Peperangan ini merebak hingga ke kawasan Laut Mediterranian -Beliau meyerang Pulau Syprus dan menawan enam belas ribu orang dan antaranya paderi besar pulau itu -Perluasan kuasa kerajaan Ar-Rasyid bertambah besar .

HUBUNGAN DENGAN SYARLAMAN SEORANG MAHARAJA DI EROPAH -Hubungan antara Ar-Rasyid dan Syarlaman sangat baik atas persetujuan bersama antara mereka dengan pemerintah Bani Umayyah di Andalus dan kerajaan Byzantine -Mereka saling bertukar hadiah dan perutusan tanda kemesraan -Tujuan Harun Ar-Rasyid merapatkan hubungan dengan Herlaman untuk memberi faedah kepada negerinya .Perhubungan yang rapat itu terbukti hingga Harun mengirim anak kunci gereja besar Baitulmaqdis dan menjadikannya penaung orang Masihi yang melawat Baitulmaqdis untuk menunaikan ibadat mereka dan memberi hak menjaga tempat suci di Palestin .

-Perkara ini sangat menggembirakan Syarlaman -Antara hadiah yang diperolehi oleh Syarlaman ialah gajah.sebuah jam yang berjalan dengan kuasa air bagi menandakan waktu -Alat ini sangat ganjil dan ada orang Eropah yang mengatakan ia sejenis alat sihir .

PERKEMBANGAN ILMU ZAMAN KHALIFAH HARUN AL-RASYID .

Pada waktu kepemimpinannya berlaku penterjemahan karya-karya dari pelbagai bahasa.Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya menjadi legenda adalah penumpuannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. . Inilah yang menjadi titik awal kemajuan yang dicapai oleh Islam.

.Pada era itu pula berkembang pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan pertubuhan Baitul Hikmah .perpustakaan terbesar sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terkemuka pada masanya.

.SUMBANGAN . .Kemajuan intelektual yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid juga adalah salah satu sumbangan besar yang diberikan oleh beliau.Terdapat buku-buku yang berupa terjemahan ilmu dari luar ataupun disusun oleh intelektual Islam tergolong dalam kemajuan intelektual.

beliau dapat mengenali lebih ramai ilmuan yang datang untuk menuntut ilmu daripadanya..Beliau dianggap sebagai penaung bagi semua kegiatan ilmu pengetahuan kerana beliau sering kali menganjurkan majlis forum. yang mana akan dihadiri oleh orang ramai dan golongan intelektual di masjid. syarahan dan perbahasan. . .Pada majlis seperti inilah.

. .Khalifah Harun al-Rasyid merupakan seorang khalifah yang begitu gigih berusaha untuk keamanan dan kemakmuran kota Baghdad. .Beliau telah berjaya mencipta kejayaan demi kejayaan dan yang paling disebut-sebut ialah sebagai Zaman Keemasan Islam.Sebagai seorang khalifah. beliau seharusnya mampu melaksanakan kewajipan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat dalam negaranya. .

Baitul Hikmah merupakan hasil usahanya yang paling bermakna kerana ianya merupakan kombinasi perpustakaan. ..Peranan beliau yang paling besar ialah sebagai penaung kepada semua kegiatan ilmu pengetahuan. pusat akademik dan balai penterjemahan. .

FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN .

.

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ZAMAN AWAL ISLAM .

.PERINGKAT AWAL ISLAM ‡ Tahap ini merangkumi pendidikan pada zaman Rasulullah (609-632M) dan para khulafah alRasyidih (632-661M).

‡ Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi alArqam di al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. ‡ Bilangan kaum Muslim yang hadir pada peringkat awal adalah terlalu kecil.Dar al-Arqam ‡ Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mula berkembang di Mekah. .

pedagang dan hamba sahaya. Rasulullah mengajar wahyu yang telah diterimanya kepada kaum Muslim. menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya.‡ Makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri daripada golongan bangsawan Quraisy. . Baginda juga membimbing mereka menghafal. ‡ Di Dar al-Arqam.

Tempat menerima duta-duta asing. Madrasah bagi kanak-kanak mempelajari ilmu agama & fardu ain. Tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat. . Tempat bersidang.Masjid ‡ Fungsi masjid selain tempat ibadat ialah sebagai : Tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam.

. ‡ Di dalam masjid.‡ Selepas berhijrah ke Madinah. baginda mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi baginda untuk mendengar dan bersoaljawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-harian. pendidikan Islam mula berpusat di masjid-masjid dan Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan.

. Masjid Basrah dan banyak lagi. semakin meningkat bilangan masjid yang didirikan. Masjid Kufah. ‡ Di antara masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan ialah :  Masjid Nabawi. Masjidil Haram.‡ Semakin luas wilayah-wilayah yang ditakluk Islam.

‡ Suffah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk majlis ilmu. .Suffah ‡ Merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid.

.Kuttab ‡ Ia ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi ‡ Bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. ‡ Institusi tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab kerana sebelum kedatangan Islam. ‡ Rasulullah juga pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanakkanak Islam sehingga mereka tahu membaca dan menulis sebagai syarat menebus diri. ‡ Kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan munlis dilakukan oleh kebanyakan guru-guru yang mengajar secara sukarela. hanya 17 orang Quraisy yang tahu membaca dan menulis.

institusi pendidikan tinggi dan lanjutan mula diperkenalkan sehingga melahirkan ramai golongan sarjana dan cerdikpandai Islam dalam pelbagai ilmu.PERINGKAT KEDUA ‡ Peringkat ini merangkumi zaman kerajaan Umaiyyah (662-750M) dan Abbaisiyah (7511258M). ‡ Pada zaman ini. institusi pendidikan yang awal seperti masjid dan kuttab terus dikembangkan hasil dorongan dan galakan dari para khalifah yang memerintah. ‡ Selain itu. .

Manazil ulama & istana ‡ Terdapat beberapa rumah ulama yang digunakan sebagai tempat pertemuan untuk majlis-majlis ilmu seperti :  rumah Ibnu Sina  Muhammad Ibnu Tahir Bahrom  Abu Sulayman. .

‡ Sebagai contoh :  Khalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufian yang mengundang ulama dan cerdik pandai untuk membincangkan :  sejarah peperangan  sejarah raja-raja Parsi  sejarah bangsa Arab  sistem pemerintahan negara .‡ Di samping itu istana khalifah turut dijadikan tempat perkembangan ilmu.

Perpustakaan ‡ Perpustakaan secara umum boleh dibahagikan kepada tiga: o Perpustakaan Umum o Perpustakaan Semi Umum o Perpustakaan Khusus .

Hindu. ‡ Berfungsi sebagai gedung buku yang memuatkan buku-buku dan penulisan pelbagai bahasa seperti bahasa Yunani. Parsi. Latin dan sebagainya. ‡ Perpustakaan umum pertama didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyidin adalah di Kota Baghdad dan dikenali sebagai Baitul Hikmah.Perpustakaan Umum ‡ Merupakan perpustakaan yang didirikan untuk kegunaan orang ramai. .

Umpamanya kerajaan Fatimiyah telah mendirikan perpustakaan terbesar di istana Kaherah untuk menyaingi perpustakaan khalifah-khalifah Baghdad .Perpustakaan Semi Umum ‡ Ia kebiasaannya kepunyaan khalifah atau rajaraja yang didirikan di dalam istana. ‡ Perpustakaan ini tidak dibuka kepada orang ramai ‡ Terbuka kepada golongan-golongan tertentu sahaja yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Perpustakaan Hunain Ibnu Ishaq. ‡ Contohnya. .Perpustakaan Khusus ‡ Ia merupakan perpustakaan persendirian yang tidak membenarkan sesiapa pun menggunakan perpustakaan ini melainkan empunya perpustakaan. ‡ Biasanya dibina oleh ulama dan sasterawan di rumah masing-masing.

Madrasah ‡ Sekolah-sekolah atau madrasah mula didirikan sebagai mengantikan masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. ‡ Madrasah Baihaqiyah merupakan madrasah pertama didirikan oleh penduduk Naisabur .

bumi dan air sentiasa memohon keampunan daripada Allah untuk penuntut ilmu.Perkembangan ilmu di awal zaman islam Nilai keilmuan dan pengetahuan Islam menitikberatkan kepentingan ilmu pengetahuan Potongan hadis: Semua makhluk berada di langit. .

Antara tokoh muslim tempatan China ialah: Wang Daiyu (1550-1658). . Reka bentuk masjid juga mempunyai ciri-ciri Arab dan China. dan Ma Dexin (1794-1874). astronomi.Tamadun Islam dengan China Interaksi antara orang Arab dengan negara China iaitu apabila ada utusan Parsi dihantar ke Istana Wei. Ma Zhu (1640-1711). farmasi dari Tamadun Islam. Liu Zhi (1660-1730). Tulisan dan terjemahan daripada tokoh-tokoh ini telah menyumbang kepada perkembangan Islam di China China mempelajari pelbagai ilmu tentang perubatan.

. pendidikan dan intelektual yang lebih baik kepada Asia Tenggara. Usaha-usaha penyalinan dan penterjemahan buku-buku Arab telah dilakukan. Perkembangan pendidikan telah mendapat sokongan dari pemerintah. Interaksi ini turut berkembang dalam bidang seni bina khususnya pembinaan masjid. beberapa tulisan yang berkisar tentang hidup baginda Rasulullah saw.Tamadun Islam dengan Asia Tenggara Tamadun Islam telah membawa tahap pemikiran. Antaranya ialah Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. Bentuk kubah potong bawang adalah pengaruh seni bina Arab dan Parsi.

Tamadun Islam dengan India Tamadun Hubungan antara orang Arab dengan India berlaku sejak zaman Ma in dan Saba (1200-115 SM) di Arab Selatan melalui perdagangan. Di abad ke 5 Masihi sudah ada petempatan orang Arab di India. .

Interaksi antara tamadun Islam dan India amat pesat semasa pemerintahan Akbar Agung. menggalakkan perkahwinan campur. Beliau telah mengharmonikan penganut Islam dengan Hindu dengan mengambil penasihat dari kalangan Islam dan Hindu. menggalakkan perdebatan agama. kerajaan Moghul 1556-1605. .

. pengiraan kalendar.bidang perubatan dan beberapa proses kimia. Orang India pula mempelajari astronomi. Hasil-hasil kesasteraan Parsi telah berkembang dalam masyarakat India. Semasa kerajaan Delhi tulisan India terutama berkaitan dengan agama Hindu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi.Hubungan ini telah membawa kepada perkembangan kesusasteraan. bidang horoskop. Cendikiawan Islam telah mempelajari mengenai yoga dan vendata serta ilmu perubatan dan astrologi India.

Taj Mahal yang dibina semasa pemerintahan Shah Jehan merupakan hasil seni bina IndoParsi yang teragung hingga menjadi salah satu benda ajaib di dunia. Masjid menampakkan ciri-ciri seni bina Islam dan India seperti masjid Quwwatul al Islam.Seni bina Islam telah dibina sejak zaman kesultanan Delhi contohnya pembinaan kubah dan menara. .

. Sepanyol dan Sicily adalah pintu masuk dan jambatan yang menghubungkan tamadun Islam dengan Eropah. Sepanyol dan Sicily.Tamadun Islam dengan Eropah Interaksi antara Tamadun Islam dengan Eropah berlaku apabila terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika Utara.

Kedua-dua kawasan menjadi pusat perdagangan. .Proses interaksi berlaku secara aman dan perang. pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. pusat penterjemahan khususnya buku-buku Greek yang telah dilakukan oleh cendikiawan Islam di Zaman kerajaan Abasiyah. Interaksi secara aman berlaku apabila wujudnya hubungan perdagangan. manakala Perang Salib antara orang Eropah dengan Islam adalah interaksi secara konflik.

Pada abad ke 10 hingga 12 Masihi Tamadun Islam berada di kemuncak khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. sedangkan barat ketika itu berada di zaman kegelapan. .Perang Salib yang berlaku selama 200 tahun ( antara abad ke 12 hingga 14 Masihi) telah menyebabkan berlakunya interaksi tamadun di antara orang Islam dan barat.

2) Perkembangan ilmu juga meluas dalam pelbagai bidang. Kuttab dan Dar al-Hikmah. 3) Ilmu keduniaan dan Fardu Kifayah yang berkembang maju. pusat pengajian muncul dengan banyak. Falsafah. sama ada keagamaan mahupun keduniaan. Sains dan juga Sastera. antaranya.‡ BIDANG-BIDANG ILMU 1) Zaman Umaiyyah dan Abbasiyah. . seperti.

Astrologi 2) Abbasiyyah. Perubatan. perpuluhan 1) Umaiyyah. Jabariah.Meluas pengaruh Falsafah Greek . diterjemah buku Sains: Kimia.BIDANG Matematik PENJELASAN BIDANG ILMU 1) Masa Umaiyyah. tolak. tema syair: Padang pasir. Muktazilah. Bahas sifat Allah. jam. unta dan kehidupan desa Masa Abbasiyyah: Tema syair ikut tamadun negara Karya asing diterjemah. teori baru ditemui: Campur. neraca Teori graviti Greek dikembang Sains Fizik Falsafah 1) Zaman Umaiyyah. cth: Kalilah wa Dimnah.Lahir ahli Falsafah Islam 1) 2) Umaiyyah. timbang Tercipta: Kompas. baik buruk 2) Masa Abbasiyyah. dari Parsi Sastera . Galien 1) 2) 3) 4) Buku Fizik diterjemah ke Arab Muncul istilah: Sukatan. ia maju selari: Perbandaran dan kewangan. diterjemah buku sains karya: Ptolamy. 2) Masa Abbasiyyah. lahir: Syiah. antaraanya: .

kredit . MATEMATIK DAN SEBAGAINYA 1) Faedah pelajari Matematik dan Sains: a) b) Sudut Ibadat: Ketahui waktu solat dan arah kiblat Pengiraan zakat dan pusaka.FAEDAH MENGETAHUI ILMU SAINS. Perniagaan: Amalkan sistem ekonomi Islam Sukatan. timbangan Audit.

c) d) - Kesihatan: Farmasi dan ubatan Pembedahan dan pemulihan Rawatan dan pencegahan Ciptaan Alat Baru: Alat kegunaan ekonomi Alat teknologi dan sains Alat komunikasi .

TOKOH TERKEMUKA BIDANG Matematik TOKOH 1) al-Khawarizmi 2) Thabit bin Qurrah 3) al-Battani 1) Jabir bin Hayyan 2) al-Razi 3) Ibn Sina 1) al-Kindi 2) al-Farabi 3) al-Ghazali 1) al-Farazdak 2) al-Akhdal Sains dan Perubatan Falsafah Sastera .

‡ Mengkaji dan meyakini rahsia kebesaran Allah.KESAN DAN SUMBANGAN ILMU ‡ Melengkap serta menyempurnakan keperluan hidup manusia. ‡ Memudahkan manusia menjalankan urusan hidup. . ‡ Menyatupadukan umat manusia. ‡ Meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful