KHALIFAH HARUN KHALIFAH HARUN ARRASYID AR RASHID

- PEMERINTAHAN ‡PEMERINTAHAN -PERKEMBANGAN ILMU ‡PERKEMBANGAN ILMU
Disediakan oleh: Israa Binti Abdol Hamid Nawal Iffah Syakirah Binti Kamaruzzaman Nurul Zayani Binti Yahya Raudatul Atiqah Binti Ahmad Sukri

BIODATA
‡ Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima Daulah Abbasiyah memerintah bumi Baghdad. ‡ Beliau telah dilahirkan pada 17 Mac 763 M di Rayy. ‡ Ayahnya bernama Al Mahdi (khalifah ketiga Bani Umayyah ) ‡ Ibunya bernama Khaizuran. ‡ Tempoh pemerintahannya ialah 14 September 786M sehingga 24 Mac 809M(15 rabiul Awal-3 Jamadil Akhir 193H) ‡ Telah kembali ke rahmatullah pada 24 Mac 809M di kota Tus

‡ Penggantinya ialah anaknya sendiri iaitu Muhammad bin Harun Ar-Rashid ‡Masa kanak-kanaknya dihabiskan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan. ‡ Guru agama yang terkenal dimasa itu adalah Yahya bin Khalid Al-barmaki. ‡Harrun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 M, pada usia yang masih muda iaitu 23tahun .

PEMERINTAHAN
‡ Pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harrun Ar-Rasyid . ‡ Beliau merupakan seorang khalifah yang taat beragama ,soleh,dermawan.Hampir disamakan dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz iaitu dari Bani Umaiyah . ‡ Beliau mengambil alih pemerintahan iaitu jawatan khalifah setelah saudaranya Khalifah Musa Al-Hadi wafat. ‡ Dalam menjalankan roda pemerintahan,Harrun ArRasyid didampingi Yahya bin Khalid dan empat putranya.

‡ Hebatnya pemerintahan beliau ialah apabila jawatan khalifah tidak membuatkan dirinya rasa terhalang untuk turun ke jalan-jalan pada malam hari bertujuan untuk melihat keadaan sebenar yang terjadi dan menimpa rakyat yang lemah. ‡ beliau ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri untuk kemudian memberi bantuan .

‡ Corak pemerintahan beliau boleh dipecahkan kepada dua iaitu berbentuk Arab dan bercorak Parsi. . ‡ Beliau menolak sistem kuku besi dan golongan yang menggunakan kuasa untuk menguasai khazanah negeri dengan sebab inilah beliau murka dengan kaum Al-Baramikah sehingga beliau memerintahkan keluarga ini dibunuh. ‡ Berbentuk Arab daripada sudut bahasa dan agama manakala bercorak Parsi dalam sudut pemerintahan dan pentadbiran.

‡ Mengamalkan sistem pemerintahan yang adil serta saksama. ‡ Kemajuan yang dicapai menjadi contoh sehinggakan zamannya disebut zaman emas. Beliau sangat mengambil berat keselamatan serta kebajikan rakyat sehinggakan beliau menyamar untuk mengetahui keadaan sebenar rakyatnya. ‡ Kegemilangan pemerintahannya tersebar di serata dunia dan diambil sebagai contoh oleh negara Perancis. .

. ‡ Beliau telah mengadakan projek-projek pengairan untuk membantu pertanian dan menjdai sumber bekalan minuman. ‡ Beliau telah membesarkan keluasan Baitul Hikmah supaya menjadi gedung ilmu.Keadaan dalam negeri ‡ Perkembangan ilmu pengetahuan diambil berat kerana beliau seorang yang alim dan mementingkan ilmu.

‡ Banyak kilang-kilang telah didirikan seperti kilang gandum dan kilang membuat senjata. ‡ Mengeluarkan banyak perbelanjaan untuk keselesaan rakyat. . ‡ Isterinya Siti Zubaidah dikatakan wanita yang banyak memberi idea untuk mewujudkan sebuah negara Daulah Islamiyyah.

Hubungan beliau dengan Bani Umayyah di Andalus ialah satu hubungan diplomatik biasa tidak sampai kepada peringkat persahabatan yang akrab seperti dengan Maharaja Syarlaman. India dan Cina ‡Negara-negara tersebut banyak mengambil contoh daripada dara pemerintahan beliau. HUBUNGAN DENGAN BANI UMAYYAH DI ANDALUS . . Perancis.Hubungan diplomatik ‡Beliau banyak membuat hubungan diplomatik dengan negara luar seperti Rom.

HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN BYZANTINE -Hubungan diplomatik ini telah berlaku sejak zaman pemerintahan Al-Mahdi -Hubungan ini terjalin dengan berlaku beberapa petempuran yang disertai oleh beliau sendiri. -Beliau telah berjaya menyerang orang Rom di Byzantine sehingga tiba ke Constantinople -Kemudian berdamai dengan Maharani Irane kerajaan Byzantine dan sanggup membayar jizyah -Pada zaman Naqfur mereka mencabul perjanjian kedamaian itu -Beliau murka dan kemudian dengan angkatan tenteranya menakluki Hiraqlah dan memaksa Naqfur membuat perjanjian semula -Kemudian itu dicabul lagi dan orang Rom menyerang sempadan kerajaan Abbasiyah dan berjaya mengalahkan orang Islam di utara Asia Minor .

-Pada masa itu Harun Ar-Rashid menghadapi kacau bilau dalam negeri -Namun begitu tidak lama kemdian beliau berjaya menguasai beberapa buah bandar besar di Byzantine dan menawan sepuluh ribu rakyat Rom dan menerima jizyah sebanyak dua puluh ribu keping emas -Peperangan ini merebak hingga ke kawasan Laut Mediterranian -Beliau meyerang Pulau Syprus dan menawan enam belas ribu orang dan antaranya paderi besar pulau itu -Perluasan kuasa kerajaan Ar-Rasyid bertambah besar .

Perhubungan yang rapat itu terbukti hingga Harun mengirim anak kunci gereja besar Baitulmaqdis dan menjadikannya penaung orang Masihi yang melawat Baitulmaqdis untuk menunaikan ibadat mereka dan memberi hak menjaga tempat suci di Palestin .HUBUNGAN DENGAN SYARLAMAN SEORANG MAHARAJA DI EROPAH -Hubungan antara Ar-Rasyid dan Syarlaman sangat baik atas persetujuan bersama antara mereka dengan pemerintah Bani Umayyah di Andalus dan kerajaan Byzantine -Mereka saling bertukar hadiah dan perutusan tanda kemesraan -Tujuan Harun Ar-Rasyid merapatkan hubungan dengan Herlaman untuk memberi faedah kepada negerinya .

-Perkara ini sangat menggembirakan Syarlaman -Antara hadiah yang diperolehi oleh Syarlaman ialah gajah.sebuah jam yang berjalan dengan kuasa air bagi menandakan waktu -Alat ini sangat ganjil dan ada orang Eropah yang mengatakan ia sejenis alat sihir .

PERKEMBANGAN ILMU ZAMAN KHALIFAH HARUN AL-RASYID .

Inilah yang menjadi titik awal kemajuan yang dicapai oleh Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya menjadi legenda adalah penumpuannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. . Pada waktu kepemimpinannya berlaku penterjemahan karya-karya dari pelbagai bahasa.

Pada era itu pula berkembang pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan pertubuhan Baitul Hikmah .perpustakaan terbesar sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terkemuka pada masanya. .

.Terdapat buku-buku yang berupa terjemahan ilmu dari luar ataupun disusun oleh intelektual Islam tergolong dalam kemajuan intelektual. .SUMBANGAN .Kemajuan intelektual yang dicapai oleh Khalifah Harun al-Rasyid juga adalah salah satu sumbangan besar yang diberikan oleh beliau.

Beliau dianggap sebagai penaung bagi semua kegiatan ilmu pengetahuan kerana beliau sering kali menganjurkan majlis forum. yang mana akan dihadiri oleh orang ramai dan golongan intelektual di masjid. beliau dapat mengenali lebih ramai ilmuan yang datang untuk menuntut ilmu daripadanya. . syarahan dan perbahasan. ..Pada majlis seperti inilah.

Sebagai seorang khalifah.. beliau seharusnya mampu melaksanakan kewajipan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat dalam negaranya. . . .Beliau telah berjaya mencipta kejayaan demi kejayaan dan yang paling disebut-sebut ialah sebagai Zaman Keemasan Islam.Khalifah Harun al-Rasyid merupakan seorang khalifah yang begitu gigih berusaha untuk keamanan dan kemakmuran kota Baghdad.

. .Baitul Hikmah merupakan hasil usahanya yang paling bermakna kerana ianya merupakan kombinasi perpustakaan.Peranan beliau yang paling besar ialah sebagai penaung kepada semua kegiatan ilmu pengetahuan. . pusat akademik dan balai penterjemahan.

FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN .

.

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ZAMAN AWAL ISLAM .

.PERINGKAT AWAL ISLAM ‡ Tahap ini merangkumi pendidikan pada zaman Rasulullah (609-632M) dan para khulafah alRasyidih (632-661M).

‡ Bilangan kaum Muslim yang hadir pada peringkat awal adalah terlalu kecil. .Dar al-Arqam ‡ Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mula berkembang di Mekah. ‡ Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi alArqam di al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat.

. menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. Rasulullah mengajar wahyu yang telah diterimanya kepada kaum Muslim. Baginda juga membimbing mereka menghafal.‡ Makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri daripada golongan bangsawan Quraisy. pedagang dan hamba sahaya. ‡ Di Dar al-Arqam.

Tempat menerima duta-duta asing. Madrasah bagi kanak-kanak mempelajari ilmu agama & fardu ain. . Tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat. Tempat bersidang. Tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam.Masjid ‡ Fungsi masjid selain tempat ibadat ialah sebagai : Tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam.

baginda mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi baginda untuk mendengar dan bersoaljawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-harian. pendidikan Islam mula berpusat di masjid-masjid dan Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. ‡ Di dalam masjid. .‡ Selepas berhijrah ke Madinah.

semakin meningkat bilangan masjid yang didirikan. Masjid Kufah. Masjidil Haram.‡ Semakin luas wilayah-wilayah yang ditakluk Islam. ‡ Di antara masjid yang dijadikan pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan ialah :  Masjid Nabawi. Masjid Basrah dan banyak lagi. .

Suffah ‡ Merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk majlis ilmu. . ‡ Suffah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik.

‡ Kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan munlis dilakukan oleh kebanyakan guru-guru yang mengajar secara sukarela.Kuttab ‡ Ia ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi ‡ Bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. ‡ Rasulullah juga pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanakkanak Islam sehingga mereka tahu membaca dan menulis sebagai syarat menebus diri. hanya 17 orang Quraisy yang tahu membaca dan menulis. ‡ Institusi tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab kerana sebelum kedatangan Islam. .

‡ Selain itu. institusi pendidikan tinggi dan lanjutan mula diperkenalkan sehingga melahirkan ramai golongan sarjana dan cerdikpandai Islam dalam pelbagai ilmu. ‡ Pada zaman ini.PERINGKAT KEDUA ‡ Peringkat ini merangkumi zaman kerajaan Umaiyyah (662-750M) dan Abbaisiyah (7511258M). institusi pendidikan yang awal seperti masjid dan kuttab terus dikembangkan hasil dorongan dan galakan dari para khalifah yang memerintah. .

.Manazil ulama & istana ‡ Terdapat beberapa rumah ulama yang digunakan sebagai tempat pertemuan untuk majlis-majlis ilmu seperti :  rumah Ibnu Sina  Muhammad Ibnu Tahir Bahrom  Abu Sulayman.

‡ Di samping itu istana khalifah turut dijadikan tempat perkembangan ilmu. ‡ Sebagai contoh :  Khalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufian yang mengundang ulama dan cerdik pandai untuk membincangkan :  sejarah peperangan  sejarah raja-raja Parsi  sejarah bangsa Arab  sistem pemerintahan negara .

Perpustakaan ‡ Perpustakaan secara umum boleh dibahagikan kepada tiga: o Perpustakaan Umum o Perpustakaan Semi Umum o Perpustakaan Khusus .

Parsi. ‡ Perpustakaan umum pertama didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyidin adalah di Kota Baghdad dan dikenali sebagai Baitul Hikmah.Perpustakaan Umum ‡ Merupakan perpustakaan yang didirikan untuk kegunaan orang ramai. Hindu. . Latin dan sebagainya. ‡ Berfungsi sebagai gedung buku yang memuatkan buku-buku dan penulisan pelbagai bahasa seperti bahasa Yunani.

Umpamanya kerajaan Fatimiyah telah mendirikan perpustakaan terbesar di istana Kaherah untuk menyaingi perpustakaan khalifah-khalifah Baghdad .Perpustakaan Semi Umum ‡ Ia kebiasaannya kepunyaan khalifah atau rajaraja yang didirikan di dalam istana. ‡ Perpustakaan ini tidak dibuka kepada orang ramai ‡ Terbuka kepada golongan-golongan tertentu sahaja yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

. ‡ Biasanya dibina oleh ulama dan sasterawan di rumah masing-masing. Perpustakaan Hunain Ibnu Ishaq.Perpustakaan Khusus ‡ Ia merupakan perpustakaan persendirian yang tidak membenarkan sesiapa pun menggunakan perpustakaan ini melainkan empunya perpustakaan. ‡ Contohnya.

Madrasah ‡ Sekolah-sekolah atau madrasah mula didirikan sebagai mengantikan masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. ‡ Madrasah Baihaqiyah merupakan madrasah pertama didirikan oleh penduduk Naisabur .

bumi dan air sentiasa memohon keampunan daripada Allah untuk penuntut ilmu.Perkembangan ilmu di awal zaman islam Nilai keilmuan dan pengetahuan Islam menitikberatkan kepentingan ilmu pengetahuan Potongan hadis: Semua makhluk berada di langit. .

Tulisan dan terjemahan daripada tokoh-tokoh ini telah menyumbang kepada perkembangan Islam di China China mempelajari pelbagai ilmu tentang perubatan. farmasi dari Tamadun Islam. astronomi. dan Ma Dexin (1794-1874).Tamadun Islam dengan China Interaksi antara orang Arab dengan negara China iaitu apabila ada utusan Parsi dihantar ke Istana Wei. Antara tokoh muslim tempatan China ialah: Wang Daiyu (1550-1658). Liu Zhi (1660-1730). Reka bentuk masjid juga mempunyai ciri-ciri Arab dan China. . Ma Zhu (1640-1711).

Perkembangan pendidikan telah mendapat sokongan dari pemerintah. Antaranya ialah Hikayat Amir Hamzah. Bentuk kubah potong bawang adalah pengaruh seni bina Arab dan Parsi. pendidikan dan intelektual yang lebih baik kepada Asia Tenggara. Interaksi ini turut berkembang dalam bidang seni bina khususnya pembinaan masjid. beberapa tulisan yang berkisar tentang hidup baginda Rasulullah saw. Usaha-usaha penyalinan dan penterjemahan buku-buku Arab telah dilakukan. . Hikayat Muhamad Ali Hanafiah.Tamadun Islam dengan Asia Tenggara Tamadun Islam telah membawa tahap pemikiran.

Di abad ke 5 Masihi sudah ada petempatan orang Arab di India.Tamadun Islam dengan India Tamadun Hubungan antara orang Arab dengan India berlaku sejak zaman Ma in dan Saba (1200-115 SM) di Arab Selatan melalui perdagangan. .

Beliau telah mengharmonikan penganut Islam dengan Hindu dengan mengambil penasihat dari kalangan Islam dan Hindu. menggalakkan perkahwinan campur. menggalakkan perdebatan agama.Interaksi antara tamadun Islam dan India amat pesat semasa pemerintahan Akbar Agung. . kerajaan Moghul 1556-1605.

bidang horoskop. Cendikiawan Islam telah mempelajari mengenai yoga dan vendata serta ilmu perubatan dan astrologi India. Orang India pula mempelajari astronomi. pengiraan kalendar. . Semasa kerajaan Delhi tulisan India terutama berkaitan dengan agama Hindu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi.bidang perubatan dan beberapa proses kimia.Hubungan ini telah membawa kepada perkembangan kesusasteraan. Hasil-hasil kesasteraan Parsi telah berkembang dalam masyarakat India.

. Masjid menampakkan ciri-ciri seni bina Islam dan India seperti masjid Quwwatul al Islam. Taj Mahal yang dibina semasa pemerintahan Shah Jehan merupakan hasil seni bina IndoParsi yang teragung hingga menjadi salah satu benda ajaib di dunia.Seni bina Islam telah dibina sejak zaman kesultanan Delhi contohnya pembinaan kubah dan menara.

. Sepanyol dan Sicily. Sepanyol dan Sicily adalah pintu masuk dan jambatan yang menghubungkan tamadun Islam dengan Eropah.Tamadun Islam dengan Eropah Interaksi antara Tamadun Islam dengan Eropah berlaku apabila terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika Utara.

pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. manakala Perang Salib antara orang Eropah dengan Islam adalah interaksi secara konflik. pusat penterjemahan khususnya buku-buku Greek yang telah dilakukan oleh cendikiawan Islam di Zaman kerajaan Abasiyah. . Kedua-dua kawasan menjadi pusat perdagangan. Interaksi secara aman berlaku apabila wujudnya hubungan perdagangan.Proses interaksi berlaku secara aman dan perang.

Pada abad ke 10 hingga 12 Masihi Tamadun Islam berada di kemuncak khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.Perang Salib yang berlaku selama 200 tahun ( antara abad ke 12 hingga 14 Masihi) telah menyebabkan berlakunya interaksi tamadun di antara orang Islam dan barat. . sedangkan barat ketika itu berada di zaman kegelapan.

antaranya. pusat pengajian muncul dengan banyak. Sains dan juga Sastera.‡ BIDANG-BIDANG ILMU 1) Zaman Umaiyyah dan Abbasiyah. 2) Perkembangan ilmu juga meluas dalam pelbagai bidang. Kuttab dan Dar al-Hikmah. Falsafah. sama ada keagamaan mahupun keduniaan. seperti. . 3) Ilmu keduniaan dan Fardu Kifayah yang berkembang maju.

BIDANG Matematik PENJELASAN BIDANG ILMU 1) Masa Umaiyyah. Muktazilah. tema syair: Padang pasir. ia maju selari: Perbandaran dan kewangan. Jabariah. Astrologi 2) Abbasiyyah. timbang Tercipta: Kompas. diterjemah buku sains karya: Ptolamy. Bahas sifat Allah. teori baru ditemui: Campur. Perubatan. neraca Teori graviti Greek dikembang Sains Fizik Falsafah 1) Zaman Umaiyyah.Lahir ahli Falsafah Islam 1) 2) Umaiyyah. tolak. lahir: Syiah.Meluas pengaruh Falsafah Greek . jam. cth: Kalilah wa Dimnah. perpuluhan 1) Umaiyyah. baik buruk 2) Masa Abbasiyyah. 2) Masa Abbasiyyah. dari Parsi Sastera . unta dan kehidupan desa Masa Abbasiyyah: Tema syair ikut tamadun negara Karya asing diterjemah. diterjemah buku Sains: Kimia. antaraanya: . Galien 1) 2) 3) 4) Buku Fizik diterjemah ke Arab Muncul istilah: Sukatan.

MATEMATIK DAN SEBAGAINYA 1) Faedah pelajari Matematik dan Sains: a) b) Sudut Ibadat: Ketahui waktu solat dan arah kiblat Pengiraan zakat dan pusaka. Perniagaan: Amalkan sistem ekonomi Islam Sukatan. kredit . timbangan Audit.FAEDAH MENGETAHUI ILMU SAINS.

c) d) - Kesihatan: Farmasi dan ubatan Pembedahan dan pemulihan Rawatan dan pencegahan Ciptaan Alat Baru: Alat kegunaan ekonomi Alat teknologi dan sains Alat komunikasi .

TOKOH TERKEMUKA BIDANG Matematik TOKOH 1) al-Khawarizmi 2) Thabit bin Qurrah 3) al-Battani 1) Jabir bin Hayyan 2) al-Razi 3) Ibn Sina 1) al-Kindi 2) al-Farabi 3) al-Ghazali 1) al-Farazdak 2) al-Akhdal Sains dan Perubatan Falsafah Sastera .

‡ Menyatupadukan umat manusia. . ‡ Mengkaji dan meyakini rahsia kebesaran Allah. ‡ Memudahkan manusia menjalankan urusan hidup.KESAN DAN SUMBANGAN ILMU ‡ Melengkap serta menyempurnakan keperluan hidup manusia. ‡ Meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful