RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 i. cirri. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . mengecam format penulisan surat. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. 2. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. salah adat. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.4 Menyatakan jenis. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata . KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. nilai dan pengajaran. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. FOKUS SAMPINGAN 10. 9. FOKUS SAMPINGAN 1. tema dan persoalan. tumbuk rusuk. kad ucapan / pesanan dan cereka. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. ii.mati kutu.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. nasyid. Aras 2 Iii Mengemukakan tema.Walafiat. undangan.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan. tangkai jering.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 5-6 . Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pemikiran. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. jantung hati. 9. rakaman Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 8.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Laman web Kampung Siber (m/s 26) . BAHAN RANGSANGAN . persoalan dan pemikiran dalam karya. Aras 2 ii. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS .2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain.Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). ii. 2.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji.

0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.. asid folik.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. dan masyarakat. didengar dan ditonton. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 . KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . sel membrane.Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. retina. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). FOKUS SAMPINGAN 7.Cara isi ikan diproses menjadi keropok. Membina jadual sumber.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 2. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD . Menulis karangan dengan format yang betul. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. watak dan perwatakan. masa. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. 3. latar.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Plot.. . KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. protein. Tak Transitif Kosa kata . 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. riboflavin. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). Aras 1.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. gaya bahasa dan sudut pandangan. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1.Tekstur. RENCANA . 3. Mengenal pasti isi-isi penting.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember. nutrien.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. FOKUS SAMPINGAN 10. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata..emerihalkan watak-watak dalam karya. 2. BBB : Novel Tragedi Empat Disember. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. interaksi dan nada yang sesuai. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Aras I 1. untuk berkongsi idea. keluarga. latar. dibaca dan ditonton. Aras 1. Plot. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal . Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.1. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. 2. FOKUS SAMPINGAN 7. FOKUS SAMPINGAN 1. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. watak dan perwatakan. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. Mendengar dan memahami pelbagai teks.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. didengar dan ditonton. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif. 2. FOKUS SAMPINGAN 10. vi. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 .6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. gaya bahasa dan sudut pandangan.

nilai dan pengajaran. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. a.FOKUS UTAMA 2. tema dan persoalan . 2. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. 2. pelajar dapat : Mengemukakan tema. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. 1. . FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN 2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. b.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.4 Menyatakan jenis. cirri. d. Aras : (A.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Aras 1 (iii) c... FOKUS SAMPINGAN 7. Pada akhir P &P. Pelajr dapat menggariskan ayat . Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. dedengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan..0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar.pendapat dalam perbincangan. persoalan dan pemikiran karya. pemikiran. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1. Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea..0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 .1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. dibaca dan ditonton.!.

Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Aras 1 (iii) . i.1 (A..) Mendengar dan memahami teks.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. perintah daripada bahan petikan. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. ii. ii.pendapat dalam perbincangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10..ditonton. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. plot. (vi) Aras 2 (iii) iii. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. gaya bahasa dan sudut pandangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. 9. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1. FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 7.. (iv) Aras 3 (ii) i.) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja.16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. 15 .0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. .0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1 7. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. FOKUS SAMPINGAN 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3.1 Mengenal idea utama. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.. 7.i. dibaca dan ditonton. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. BBB : : : : 2. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan .0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Aras 1 (i).. (A!>i..6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.

. 11. ii Aras 2. 2.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 11.(i i) Aras 2.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. (ii) 1. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar . Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat. Aras 1 (ii). Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul.FOKUS SAMPINGAN i. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. 2. 2. iv. plot. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Aras 1 (i). Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. Aras 1.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. gaya bahasa dan sudut pandangan.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. 8. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . FOKUS SAMPINGAN 2. 1. 3. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . 17 . 4.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.18 FOKUS SAMPINGAN 8. iii. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. Aras 1 .5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. 2. FOKUS SAMPINGAN 10.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.menurut keutamaan . ii. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan. 9. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. I. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menyusun maklumat . Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1 . ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. FOKUS SAMPINGAN 8.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. 3. 10.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 2. latar. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 . 9. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot.1) 2. Aras 1 I (10.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. plit. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. Aras : 1 . vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.6) (10.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.22 KBT : Belajar cara belajar .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. gaya bahasa dan sudut pandangan.ii Aras 1.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.

Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 (ii) 1.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Aras 1.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. Memberikan penjelasan sesuatu isu. Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Berdasarkan pengalaman sedia ada. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . rangkai kata. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . i 1. A1 1 A1 ii A1 ii 2.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. Aras . frasa. 3. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 9. A1 v 9. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. 1 A1 1 2. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras : 7 . istilah. ii 3.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. 2. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain.1 Menggunakan kata. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual . intonasi dan nada yang sesuai.

Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 10. 1. 1. FOKUS SAMPINGAN 1.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyenaraikan idea atau utama. idea utama. dibaca dan ditonton. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. 1. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. ...i 1. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . Menyenaraikan kata pinjaman. v Aras 2.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 . Aras : 1 . Aras 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.Kecerdasan pelbagai.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. 2.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 3. iv.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. 3. isi releven tentang bahan yang didengar. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.i 3. 2. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Mengemukakan maklumat secara sopan. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.

6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. nilai dan pengajara. pemikiran. tema dan oersoalan . iii. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa..2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.4 Menyatakan jenis. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. pemikiran. Aras 3. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 .FOKUS SAMPINGAN 8. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi.4 Menyatakan ciri.Ayat Perintah . ciri. menambah / menolak pilihan. .Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Menghuraikan maksud.Ayat tanya . 8. Aras 1 . Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. 3.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita. Aras 1. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. FOKUS SAMPINGAN 10. plot. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ii. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 iii.28 Aras 1. iii Aras 2. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme. 10. FOKUS SAMPINGAN 8. tema dan persoalan. Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Pada akhiar pengajaran murid dapat : .6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. nilai dan pengajaran.iv Aras 2. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. 10. 1. 8. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 10. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. latar.

Menghuraikan maksud syair. (kom sas) [Aras 1 ( i. 8. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. (v) . Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. 7. isi penting releven tentang bahan yang didengar. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. dibaca dan ditonton. 1. 1. [ Aras 1.gaya bahasa dan sudut pandangan. 3. idea utama. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. ii) ] 2. [Aras 1(iii). 2(i) ] 2. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. FOKUS SAMPINGAN 10. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 29 . 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II . mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. [ Aras 1 (I. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. 2 (ii) ] 2.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. v). 8. 2.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 7. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. dibaca dan ditonton. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.

2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. FOKUS SAMPINGAN 10. 2.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 7. 11.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. nilai dan pengajaran.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 3(ii) ] 1. [Aras 2(iv). (ii) ] 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. 8. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. dibaca dan ditonton. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. tema dan persoalan.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. menggunakan ayat-ayat yang gramatis. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. pemikiran. 8. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik. [ Aras 1 (v ii) ] 2. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. [ Aras 1.4 Menyatakan jenis. MEMBACA DAN MENULIS 2. [Aras 1(vi). Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. ciri. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. FOKUS SAMPINGAN 7. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. v. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . pemikiran. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. 7.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 8. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.4 Menyatakan jenis. Aras 1.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ciri.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. dibaca dan ditonton. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 10. idea utama. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. 2. tema dan persoalan. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. nilai dan pengajaran. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 7. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.

0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 1 Aras 2. nilai dan pengajaran.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. Aras 1.4 Menyatakan jenis. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. vi. 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal .7. Aras 2 iii) Mengemukakan tema.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 1.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. didengar dan ditonton. persoalan dan pemikiran dalam karya. ciri. FOKUS SAMPINGAN 7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. 3. I. viii Aras 2. ii Aras 3. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan. 2. 1. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. pemikiran. FOKUS SAMPINGAN 3. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. tema dan persoalan. 1 1.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. FOKUS SAMPINGAN 7. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Menyatakan idea utama yang dapat. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. idea utama. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 7. FOKUS SAMPINGAN 11. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA .5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. . Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 2. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Aras 1 v. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Aras 1. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2. ii 1. vi.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 7. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. nilai dan pengajaran. 3. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. 2.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9.4 Menyatakan jenis . . Aras 1 iii. Mengecam format penulisan surat. FOKUS SAMPINGAN 8. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. kad ucapan/ pesanan dan cereka.FOKUS SAMPINGAN 12. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. tema dan persoalan. Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 9. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ciri. indah dan menarik. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. Menulis format surat kiriman tidak rasmi.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 iv. pemikiran.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. Aras 2 ii. 8.

1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2. 3. 2. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. 7. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. Aras 1. 1 Aras 2. gaya bahasa dan sudut pandangan. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 3. Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 7. plot. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ii Aras 3. dibaca dan ditonton. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . persoalan dan pemikiran dalam karya.viii Aras 2. I.iii. 3. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. vi. Aras 1.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengemukakan tema.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . FOKUS SAMPINGAN 10. latar. masa dan masyarakat. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. dibaca dan ditonton. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. dibaca dan ditonton. 1 Aras 2. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. Aras 1 iv. FOKUS SAMPINGAN 1. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. plot. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. I. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Aras 1 1.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 7. gaya bahasa dan sudut pandangan. Menyatakan idea utama yang dapat. Aras 1.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. 7. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama . Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. jawapan kepada soalan.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. latar. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. 7. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. FOKUS SAMPINGAN 10. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.

nilai dan pengajaran.. Aras 2 iii Mengemukakan tema.FOKUS SAMPINGAN 7. 1. i. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN. LATIHAN. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. tema.4 Menyatakan jenis. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ciri dan persoalan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful