RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

jantung hati.4 Menyatakan jenis. 9. ii. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata . Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. nasyid. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. pemikiran. BAHAN RANGSANGAN .Walafiat. FOKUS SAMPINGAN 1. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. kad ucapan / pesanan dan cereka.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . mengecam format penulisan surat. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 5-6 .Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. tema dan persoalan. ii.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan. rakaman Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN 8. nilai dan pengajaran. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). tumbuk rusuk. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22).Laman web Kampung Siber (m/s 26) . cirri. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 2 ii. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. undangan. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. tangkai jering. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS .Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni. 9.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 Iii Mengemukakan tema.mati kutu. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. 2. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. Aras 1 i.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. salah adat. persoalan dan pemikiran dalam karya.

3. Membina jadual sumber. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. retina. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. riboflavin.Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. . Aras 1. FOKUS SAMPINGAN 10.. gaya bahasa dan sudut pandangan. Plot. masa.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3. Menulis karangan dengan format yang betul. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 . Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Tekstur. Tak Transitif Kosa kata . Aras 1. asid folik. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember. nutrien.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. protein. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . sel membrane. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). watak dan perwatakan. 3. latar. FOKUS SAMPINGAN 7. 2. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan.. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. Mengenal pasti isi-isi penting. dan masyarakat.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. 2.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD .Cara isi ikan diproses menjadi keropok. 2. RENCANA . didengar dan ditonton.

2. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. vi. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 . Aras I 1. 2. keluarga. gaya bahasa dan sudut pandangan. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea. Aras 1. Mendengar dan memahami pelbagai teks. FOKUS SAMPINGAN 7. latar. BBB : Novel Tragedi Empat Disember. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal . rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. didengar dan ditonton.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. FOKUS SAMPINGAN 1. interaksi dan nada yang sesuai. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. dibaca dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat.. watak dan perwatakan. 2.1. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. Plot. untuk berkongsi idea.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.emerihalkan watak-watak dalam karya.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama.

Aras 1 (iii) c. tema dan persoalan . Pelajr dapat menggariskan ayat .0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Aras : (A.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. Pada akhir P &P. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. dibaca dan ditonton. . FOKUS SAMPINGAN 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 . Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting.pendapat dalam perbincangan.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. nilai dan pengajaran.. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 2. 7. a. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. persoalan dan pemikiran karya.4 Menyatakan jenis. b. 2. d. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca.FOKUS UTAMA 2. cirri.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. pemikiran. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat.. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. 2. FOKUS SAMPINGAN 7. dedengar dan ditonton. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.!. pelajar dapat : Mengemukakan tema..0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember. 2.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. 1.. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 10. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak.

Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3. FOKUS SAMPINGAN 7.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. ii. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. i.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan . perintah daripada bahan petikan.. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.) Mendengar dan memahami teks. FOKUS SAMPINGAN 10. 7.16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.1. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.1 Mengenal idea utama. gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (i). Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. plot. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. FOKUS SAMPINGAN 7. 2. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja. 15 .) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan.. (iv) Aras 3 (ii) i. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Aras 1 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. (vi) Aras 2 (iii) iii. dibaca dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ii. Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.ditonton. (A!>i..0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. . BBB : : : : 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 (A.. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat.pendapat dalam perbincangan.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 9.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.i.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog... Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.FOKUS SAMPINGAN i. 8. FOKUS SAMPINGAN 11.18 FOKUS SAMPINGAN 8.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar . 4. Aras 1 .3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1 (ii). Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen. 1.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. 17 . Aras 1 (i).. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . 11. gaya bahasa dan sudut pandangan. ii Aras 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 1. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. iv. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2. iii. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. 3.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. Aras 1.(i i) Aras 2. 2. (ii) 1. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. plot.

Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1) 2. 10.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. FOKUS SAMPINGAN 8. Aras 1 . Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 9.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.22 KBT : Belajar cara belajar . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. 2. 9. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. ii. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 . Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot.6) (10.ii Aras 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 I (10. latar. 3. FOKUS SAMPINGAN 10. I. Menyusun maklumat . 2. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras : 1 . Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan. plit. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. gaya bahasa dan sudut pandangan.menurut keutamaan .1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. 2. A1 1 A1 ii A1 ii 2. i 1. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 3. 9. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . 1 A1 1 2.1 (ii) 1. istilah. Aras 1. 2. ii 3.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. intonasi dan nada yang sesuai.1 Menggunakan kata.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Berdasarkan pengalaman sedia ada.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual . Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . Memberikan penjelasan sesuatu isu. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras : 7 .1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. A1 v 9. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. rangkai kata.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. frasa. Aras . FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2. Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.

0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 7. 1. 3. Menyenaraikan idea atau utama. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. 2.i 3. 1. Menyenaraikan kata pinjaman. v Aras 2. dibaca dan ditonton. 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. Aras : 1 .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 2. iv.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 .6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1. 2.i 1. Mengemukakan maklumat secara sopan. FOKUS SAMPINGAN 10.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. dibaca dan ditonton..0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. idea utama. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . 3. FOKUS SAMPINGAN 1. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.Kecerdasan pelbagai.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. isi releven tentang bahan yang didengar.

5 Menghuraikan maksud.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. 2.Ayat tanya . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. ii. latar. 3. FOKUS SAMPINGAN 10. tema dan oersoalan . Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. menambah / menolak pilihan. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. . tema dan persoalan. Aras 1 . 1.Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 10. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. plot. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. ciri.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 iii.Ayat Perintah . FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1.. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. pemikiran.FOKUS SAMPINGAN 8. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. 8. nilai dan pengajara. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 2.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . FOKUS SAMPINGAN 8. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. nilai dan pengajaran. Aras 3.iv Aras 2. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.28 Aras 1. iii Aras 2.4 Menyatakan jenis. Pada akhiar pengajaran murid dapat : . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. iii. ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran.4 Menyatakan ciri. 10.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 8.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 .5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

2(i) ] 2. v). 1. 29 . KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. dibaca dan ditonton. [ Aras 1 (I. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. idea utama. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. [Aras 1(iii). Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 2.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. 7. 3. ii) ] 2. (kom sas) [Aras 1 ( i. FOKUS SAMPINGAN 10. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. 2 (ii) ] 2. [ Aras 1. (v) . 8. FOKUS SAMPINGAN 7. Menghuraikan maksud syair.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. dibaca dan ditonton. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II . 1.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. 8. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. isi penting releven tentang bahan yang didengar.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai.gaya bahasa dan sudut pandangan. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

[Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. ciri. FOKUS SAMPINGAN 7. 3(ii) ] 1. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. 2. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. [Aras 1(vi).32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 8. MEMBACA DAN MENULIS 2. dibaca dan ditonton.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. FOKUS SAMPINGAN 10. 8. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2. [ Aras 1 (v ii) ] 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. pemikiran. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. [ Aras 1.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik. (ii) ] 2. 11.4 Menyatakan jenis.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. [Aras 2(iv). Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. nilai dan pengajaran. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. tema dan persoalan.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.

Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 7. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. idea utama.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Aras 2 Iii Mengemukakan tema. ciri. 7. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. pemikiran.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.4 Menyatakan jenis. dibaca dan ditonton. nilai dan pengajaran. tema dan persoalan. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . 8. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. v.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. 2. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Aras 1. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 7.

Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal . 1 Aras 2.4 Menyatakan jenis. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 7. I. viii Aras 2. tema dan persoalan. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. nilai dan pengajaran.7.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. persoalan dan pemikiran dalam karya. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. didengar dan ditonton. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan. 3. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1. 2. Aras 1. FOKUS SAMPINGAN 3. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 1 1. vi. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 1. ciri. ii Aras 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. 1.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka.

Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. FOKUS SAMPINGAN 11. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Menyatakan idea utama yang dapat. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. vi. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2. .0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Aras 1. dibaca dan ditonton.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. ii 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 7. FOKUS SAMPINGAN 7. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. idea utama.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 v.

9. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. 2. . tema dan persoalan. Mengecam format penulisan surat. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 8. pemikiran. Aras 1 iv. Aras 2 ii. nilai dan pengajaran. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 10. kad ucapan/ pesanan dan cereka. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Aras 1 iii. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. 3.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. indah dan menarik.4 Menyatakan jenis . ciri.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. Menulis format surat kiriman tidak rasmi.FOKUS SAMPINGAN 12. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat.

Mengemukakan tema.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER. Aras 1. plot. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. gaya bahasa dan sudut pandangan. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 2. Aras 1. 2. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. persoalan dan pemikiran dalam karya. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3. FOKUS SAMPINGAN 3.viii Aras 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. latar. Aras 1. vi. 3. FOKUS SAMPINGAN 7. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. 1.iii. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. 1 Aras 2. I. dibaca dan ditonton. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 10. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . ii Aras 3. masa dan masyarakat.

Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama . Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Menyatakan idea utama yang dapat. FOKUS SAMPINGAN 1. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. I. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. plot. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. jawapan kepada soalan. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. dibaca dan ditonton.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. latar.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 iv. 7. Aras 1. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1 1. 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. dibaca dan ditonton. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. FOKUS SAMPINGAN 7. 1 Aras 2.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. gaya bahasa dan sudut pandangan. 2. 2.

4 Menyatakan jenis. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. ii. tema.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama. pemikiran. FOKUS SAMPINGAN 10. 1. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 2 iii Mengemukakan tema. LATIHAN. i. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN. ciri dan persoalan.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. nilai dan pengajaran. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.FOKUS SAMPINGAN 7..