RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

Aras 1 i. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata . Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). 2. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. jantung hati. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 8. BAHAN RANGSANGAN . Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu.Laman web Kampung Siber (m/s 26) . 2. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. nasyid.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. persoalan dan pemikiran dalam karya. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS .Walafiat. 9. ii.Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). Aras 2 Iii Mengemukakan tema. pemikiran. nilai dan pengajaran. salah adat. mengecam format penulisan surat. 9. FOKUS SAMPINGAN 10. 5-6 . KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.mati kutu. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni.4 Menyatakan jenis. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. tema dan persoalan. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . tumbuk rusuk. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). kad ucapan / pesanan dan cereka. tangkai jering. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. cirri.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. rakaman Peribahasa.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . ii. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. undangan. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. FOKUS SAMPINGAN 1. Aras 2 ii.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.

Carta cadangan pengambilan kelompok makanan.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. Tak Transitif Kosa kata . KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35).0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. nutrien. sel membrane.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1. fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember.. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. dan masyarakat. Plot. latar.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. FOKUS SAMPINGAN 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. 2. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD . RENCANA .0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3. . Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. masa. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Aras 1.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 2.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. protein. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Tekstur. 3. 3. KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. didengar dan ditonton. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. gaya bahasa dan sudut pandangan. asid folik. retina. riboflavin. 2. watak dan perwatakan.Cara isi ikan diproses menjadi keropok.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Mengenal pasti isi-isi penting.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 .. FOKUS SAMPINGAN 10. Menulis karangan dengan format yang betul. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Membina jadual sumber.

untuk berkongsi idea. watak dan perwatakan. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. keluarga. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 .1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. Mendengar dan memahami pelbagai teks.1.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat. interaksi dan nada yang sesuai. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. FOKUS SAMPINGAN 1. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata. didengar dan ditonton. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. 2.. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. latar. gaya bahasa dan sudut pandangan. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. 2. Aras I 1. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.emerihalkan watak-watak dalam karya. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. vi. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif. FOKUS SAMPINGAN 10. Plot.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal . BBB : Novel Tragedi Empat Disember. 2.

2. . Aras 1 (iii) c.. nilai dan pengajaran.. Pelajr dapat menggariskan ayat ..!.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca.4 Menyatakan jenis. Pada akhir P &P.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. a. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. b. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa.pendapat dalam perbincangan.FOKUS UTAMA 2. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. d. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. persoalan dan pemikiran karya.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. dedengar dan ditonton. pelajar dapat : Mengemukakan tema. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1. 2. tema dan persoalan . 2. FOKUS SAMPINGAN 7. pemikiran. 1.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. FOKUS SAMPINGAN 10. 7.. cirri. Aras : (A. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 . Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.

. (iv) Aras 3 (ii) i. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. 7.16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. . ii.ditonton.. Aras 1 7. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita.1 Mengenal idea utama. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen.i. FOKUS SAMPINGAN 7. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. 15 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja. FOKUS SAMPINGAN 7. ii. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 (iii) .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. plot. (vi) Aras 2 (iii) iii.) Mendengar dan memahami teks. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. gaya bahasa dan sudut pandangan.) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah. BBB : : : : 2. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. perintah daripada bahan petikan.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1 (i).1 (A. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. (A!>i...6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.. 9.. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3.1. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan .pendapat dalam perbincangan. i.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. dibaca dan ditonton. 2. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.

Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. (ii) 1. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul.(i i) Aras 2. Aras 1 (i).. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. 11. 2. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan.18 FOKUS SAMPINGAN 8. 17 . FOKUS SAMPINGAN 2. Aras 1 . 8. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. 4. gaya bahasa dan sudut pandangan. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. plot. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. 3. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.FOKUS SAMPINGAN i. iii.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 1. ii Aras 2. Aras 1. 2. iv.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. 2. Aras 1 (ii). Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar . Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat. 1.

Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 2. vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 10. 2.menurut keutamaan . 10. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Aras : 1 . Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 . Aras 1 . latar.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan.1) 2. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 I (10.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 9. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.ii Aras 1.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Menyusun maklumat . i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. 3. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan. ii. plit.6) (10. 2. gaya bahasa dan sudut pandangan. Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. I. FOKUS SAMPINGAN 8. 9. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.22 KBT : Belajar cara belajar .

1 Menggunakan kata. Aras 1.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. Berdasarkan pengalaman sedia ada. A1 v 9. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Aras : 7 . Memberikan penjelasan sesuatu isu.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. rangkai kata. 3. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat .0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata. intonasi dan nada yang sesuai. Aras . ii 3. A1 1 A1 ii A1 ii 2. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. 2. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan.1 (ii) 1.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 9. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain. i 1. frasa. 1 A1 1 2. istilah. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual .3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.

2. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 1. 1. Aras 1.i 1. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. Menyenaraikan idea atau utama..0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. dibaca dan ditonton. dibaca dan ditonton. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 . Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya.i 3. 2. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. iv. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : .. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. idea utama. Menyenaraikan kata pinjaman. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 3.Kecerdasan pelbagai. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. 3.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 2. Aras : 1 . isi releven tentang bahan yang didengar. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. FOKUS SAMPINGAN 10. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1. 1.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Mengemukakan maklumat secara sopan. . Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. v Aras 2.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.

ciri.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. pemikiran. tema dan oersoalan . Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. Pada akhiar pengajaran murid dapat : .5 Menghuraikan maksud. . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. iii Aras 2.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 2. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita.4 Menyatakan ciri. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. ii.Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 8. menambah / menolak pilihan. Aras 1 iii.FOKUS SAMPINGAN 8. latar.Ayat tanya . Aras 3. Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9. Aras 1 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. 10. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. tema dan persoalan. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. 1. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. 8. FOKUS SAMPINGAN 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 . Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. nilai dan pengajaran. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme.4 Menyatakan jenis. 10.Ayat Perintah . Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1. 2. pemikiran. FOKUS SAMPINGAN 10. iii. plot. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 3. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik.28 Aras 1.iv Aras 2.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. nilai dan pengajara.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan .

3. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 1. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. [ Aras 1. [Aras 1(iii). 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. [ Aras 1 (I. ii) ] 2. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II . Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. dibaca dan ditonton. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. idea utama. 8. 2(i) ] 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. 8. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.gaya bahasa dan sudut pandangan. dibaca dan ditonton. 2 (ii) ] 2. FOKUS SAMPINGAN 7.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. (kom sas) [Aras 1 ( i. isi penting releven tentang bahan yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 10. 29 . (v) . v). KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 7. Menghuraikan maksud syair.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. dibaca dan ditonton.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. 2. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. FOKUS SAMPINGAN 7. ciri.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. [ Aras 1.4 Menyatakan jenis. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 10. Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. [Aras 2(iv). 11. pemikiran. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. nilai dan pengajaran.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. menggunakan ayat-ayat yang gramatis. 8. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . 3(ii) ] 1. [ Aras 1 (v ii) ] 2. 2. (ii) ] 2. tema dan persoalan. [Aras 1(vi). MEMBACA DAN MENULIS 2. 8. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.

FOKUS SAMPINGAN 7. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. 7. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. FOKUS SAMPINGAN 10. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.4 Menyatakan jenis.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 2 Iii Mengemukakan tema.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. pemikiran. 2.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. idea utama. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 7. tema dan persoalan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. 8. v. nilai dan pengajaran. ciri. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. dibaca dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.

ciri.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Aras 1. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. viii Aras 2. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 1 1.7. FOKUS SAMPINGAN 7. 1. I. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. didengar dan ditonton. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Aras 3. persoalan dan pemikiran dalam karya. 2. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. nilai dan pengajaran. 1 Aras 2. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal . pemikiran. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. FOKUS SAMPINGAN 3. vi. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. tema dan persoalan.4 Menyatakan jenis. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

2. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 v.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama yang dapat. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. FOKUS SAMPINGAN 7. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. ii 1.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 7. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. idea utama. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. vi.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. FOKUS SAMPINGAN 11. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. 7. dibaca dan ditonton. Aras 1. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

FOKUS SAMPINGAN 12. indah dan menarik.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. ciri. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. Aras 2 ii. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 iv. 3.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mengecam format penulisan surat. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. 8. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. . BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . FOKUS SAMPINGAN 10. 2.4 Menyatakan jenis . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pemikiran. kad ucapan/ pesanan dan cereka. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. nilai dan pengajaran. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. FOKUS SAMPINGAN 8. tema dan persoalan. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 iii. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.

Unit 22 : MENITI ALAF SIBER.iii. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. persoalan dan pemikiran dalam karya. 1 Aras 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. masa dan masyarakat. Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan tema. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. plot. 3. 2. FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 1. dibaca dan ditonton. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1. I. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. vi.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. 7. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . 1.viii Aras 2. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Aras 3. FOKUS SAMPINGAN 3.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 2. Aras 1.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 3. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. gaya bahasa dan sudut pandangan. latar. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 1 Aras 2. jawapan kepada soalan. 2.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. plot. FOKUS SAMPINGAN 7. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. Aras 1 iv. Aras 1.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 1.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. 2. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. 7. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. gaya bahasa dan sudut pandangan. FOKUS SAMPINGAN 10. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. latar. dibaca dan ditonton. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2. I. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. dibaca dan ditonton. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. 7. Menyatakan idea utama yang dapat. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama .5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan.

ciri dan persoalan. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii.FOKUS SAMPINGAN 7. pemikiran. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa.. 1. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.4 Menyatakan jenis. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. LATIHAN. i. nilai dan pengajaran. tema.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 2 iii Mengemukakan tema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful