P. 1
Rancangan-Pengajaran-Tahunan-BM-T2-2010

Rancangan-Pengajaran-Tahunan-BM-T2-2010

|Views: 112|Likes:

More info:

Published by: Nor Rozitaaini Yaacob on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

Walafiat. Aras 2 ii.Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). 9. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22).0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. rakaman Peribahasa.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan .0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati.mati kutu.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. nasyid. FOKUS SAMPINGAN 10. tema dan persoalan. persoalan dan pemikiran dalam karya. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . tangkai jering. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. tumbuk rusuk. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). BAHAN RANGSANGAN . kad ucapan / pesanan dan cereka. salah adat.Laman web Kampung Siber (m/s 26) . ii.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni. 9. Aras 1 i. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. 5-6 . Aras 2 Iii Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 1. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. 2.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan. nilai dan pengajaran.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata . menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. ii. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. cirri. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i.4 Menyatakan jenis. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. jantung hati. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS . undangan.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 8. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. mengecam format penulisan surat.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 2.Cara isi ikan diproses menjadi keropok. Plot. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember. 2.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. nutrien. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1. watak dan perwatakan. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. 3. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). dan masyarakat. RENCANA . . Aras 1. latar.Tekstur.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif. didengar dan ditonton. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD .5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35).Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. 2. asid folik. riboflavin. retina. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. Membina jadual sumber. protein. KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Tak Transitif Kosa kata . KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. gaya bahasa dan sudut pandangan. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai... karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 .0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. sel membrane. 3.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. masa. fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti isi-isi penting. Menulis karangan dengan format yang betul. FOKUS SAMPINGAN 7.

FOKUS SAMPINGAN 1. watak dan perwatakan. didengar dan ditonton. untuk berkongsi idea. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal .emerihalkan watak-watak dalam karya. 2.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. Aras I 1. Plot. gaya bahasa dan sudut pandangan.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.1. FOKUS SAMPINGAN 10. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. 2.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. interaksi dan nada yang sesuai. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. dibaca dan ditonton. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 . Aras 1.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. latar. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Mendengar dan memahami pelbagai teks. keluarga. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. BBB : Novel Tragedi Empat Disember.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. vi. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 2. Pelajr dapat menggariskan ayat .pendapat dalam perbincangan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. b. nilai dan pengajaran.4 Menyatakan jenis. Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting.. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. persoalan dan pemikiran karya. pelajar dapat : Mengemukakan tema. 1..0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama... FOKUS SAMPINGAN 7.FOKUS UTAMA 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. Aras 1 (iii) c. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 2.. . a. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras : (A. 7. d. dibaca dan ditonton. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. Pada akhir P &P. tema dan persoalan . Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 .14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. pemikiran.!. dedengar dan ditonton. cirri. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.

ditonton. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. 9.. i.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. plot.) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ii...2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. ii. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.. FOKUS SAMPINGAN 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan.1. (vi) Aras 2 (iii) iii. (A!>i. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1 (i).. gaya bahasa dan sudut pandangan. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.1 Mengenal idea utama. 7. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan .. dibaca dan ditonton. . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. 2.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. (iv) Aras 3 (ii) i. Aras 1 7. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog.pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (iii) .16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.) Mendengar dan memahami teks.i. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. perintah daripada bahan petikan. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 7. BBB : : : : 2.1 (A. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. 15 . Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3.

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar . Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. 11.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. 1. Aras 1 (ii). 3. Aras 1 (i).0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.(i i) Aras 2.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. FOKUS SAMPINGAN 11. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . 17 . BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . iv. 8. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. plot. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Aras 1. 2. 2. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.FOKUS SAMPINGAN i.18 FOKUS SAMPINGAN 8. ii Aras 2. 2. FOKUS SAMPINGAN 2. (ii) 1. 1. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 4. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. iii.. Aras 1 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. gaya bahasa dan sudut pandangan.

2. 10.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu.menurut keutamaan . FOKUS SAMPINGAN 10. 9. Menyusun maklumat . I. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 8. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 I (10. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. plit. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.22 KBT : Belajar cara belajar . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Aras : 1 . 2. latar. 2. vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 9.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1 . ii. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 . 3. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita.ii Aras 1. gaya bahasa dan sudut pandangan.6) (10.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.1) 2.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

2.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 1. ii 3. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. A1 v 9. A1 1 A1 ii A1 ii 2. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual . Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. Memberikan penjelasan sesuatu isu. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2. 9.1 (ii) 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 .0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 2. Aras . intonasi dan nada yang sesuai. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 1 A1 1 2.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. frasa. Aras : 7 .3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. istilah. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Berdasarkan pengalaman sedia ada. 3. i 1. rangkai kata. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat .1 Menggunakan kata. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat.

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. dibaca dan ditonton.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.. Menyenaraikan kata pinjaman. 1. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . FOKUS SAMPINGAN 1. 2. v Aras 2. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.Kecerdasan pelbagai. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 1.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 10. 2.i 3. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. iv. Menyenaraikan idea atau utama. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 . Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.. Aras 1. Mengemukakan maklumat secara sopan.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. isi releven tentang bahan yang didengar. . 1. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. Aras : 1 .4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan. 2. Menyatakan isi penting berdasarkan teks.i 1. 3. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 3. idea utama.

Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pada akhiar pengajaran murid dapat : .iv Aras 2.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. tema dan persoalan.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. Aras 1 iii. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Aras 2. tema dan oersoalan . 2.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.4 Menyatakan jenis. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. latar. 1.4 Menyatakan ciri. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. pemikiran. .0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. 10. Aras 3. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.. FOKUS SAMPINGAN 8. ii.Ayat Perintah . Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. 8. nilai dan pengajaran. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9.28 Aras 1. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. nilai dan pengajara. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. menambah / menolak pilihan. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 .Ayat tanya . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. 2. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 10. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Aras 1 . ciri. plot. iii.Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 10. 3. 10. 8. pemikiran.5 Menghuraikan maksud. Aras 1.FOKUS SAMPINGAN 8.

[Aras 1(iii). (v) . (kom sas) [Aras 1 ( i.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 3. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. 2(i) ] 2. ii) ] 2. dibaca dan ditonton. 29 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. [ Aras 1. 2 (ii) ] 2. 8. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. dibaca dan ditonton. [ Aras 1 (I. 7. FOKUS SAMPINGAN 10. 1. v). Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. 1. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 2. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II .30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN 7.gaya bahasa dan sudut pandangan. idea utama. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menghuraikan maksud syair. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. isi penting releven tentang bahan yang didengar. 8. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.

tema dan persoalan. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. menggunakan ayat-ayat yang gramatis. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. [Aras 2(iv). Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 3(ii) ] 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. dibaca dan ditonton. ciri. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. nilai dan pengajaran. [Aras 1(vi). Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS 2. [ Aras 1 (v ii) ] 2. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik. FOKUS SAMPINGAN 10. (ii) ] 2. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman.4 Menyatakan jenis. Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif. [ Aras 1. 2. 11. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . 8. pemikiran.

0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. tema dan persoalan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 8. idea utama.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera.4 Menyatakan jenis. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. 2. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. dibaca dan ditonton. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . nilai dan pengajaran. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. FOKUS SAMPINGAN 10.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 7. ciri. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. Aras 1. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 7. v. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. 7. pemikiran. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA .0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.

nilai dan pengajaran. pemikiran. 2. 1 1. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal .4 Menyatakan jenis.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. persoalan dan pemikiran dalam karya. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Aras 3. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. Aras 1. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 7. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 1 Aras 2.7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 1. 3. tema dan persoalan. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. I. FOKUS SAMPINGAN 3. ciri. vi.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. viii Aras 2. 2. Aras 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. didengar dan ditonton.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. . Aras 1. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Aras 1 v. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. dibaca dan ditonton. vi. FOKUS SAMPINGAN 11.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Menyatakan idea utama yang dapat. idea utama. 7. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2. 2. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. ii 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan.

Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 3. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ciri. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis .1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. . Mengecam format penulisan surat. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. FOKUS SAMPINGAN 8. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. indah dan menarik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. nilai dan pengajaran. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 9. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 2 ii.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 2. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1 iv. pemikiran. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9. tema dan persoalan.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Aras 1 iii. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. kad ucapan/ pesanan dan cereka.FOKUS SAMPINGAN 12. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 8.

1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. FOKUS SAMPINGAN 3. ii Aras 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 3. plot. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1. 1 Aras 2. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Aras 1. FOKUS SAMPINGAN 7. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.iii. 1. 7.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. latar.viii Aras 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3. persoalan dan pemikiran dalam karya. Mengemukakan tema. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. FOKUS SAMPINGAN 10. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. vi. 2. Aras 1. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. masa dan masyarakat.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. gaya bahasa dan sudut pandangan. Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. 2. dibaca dan ditonton. I. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan .

gaya bahasa dan sudut pandangan. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Aras 1. Aras 1 iv. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 7. I. 7. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. dibaca dan ditonton. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Aras 1 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. latar. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Menyatakan idea utama yang dapat. plot. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. 2.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama . FOKUS SAMPINGAN 10. jawapan kepada soalan. FOKUS SAMPINGAN 1. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. 2. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 1 Aras 2.

1. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. tema.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. LATIHAN.FOKUS SAMPINGAN 7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama. nilai dan pengajaran. FOKUS SAMPINGAN 10. ii.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. pemikiran.. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ciri dan persoalan. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. i. Aras 2 iii Mengemukakan tema.4 Menyatakan jenis. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->