RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

mengecam format penulisan surat.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. 9. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. rakaman Peribahasa. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. 9. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni.mati kutu.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. undangan. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. tema dan persoalan. tumbuk rusuk.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain.4 Menyatakan jenis.Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). salah adat. jantung hati. persoalan dan pemikiran dalam karya. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). 5-6 .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan .Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan.Laman web Kampung Siber (m/s 26) . Aras 2 Iii Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 8. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 1. Aras 1 i. nilai dan pengajaran. Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). nasyid. kad ucapan / pesanan dan cereka. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. tangkai jering. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. cirri. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS . KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. pemikiran. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 ii. FOKUS SAMPINGAN 10. ii.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii. 2. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. BAHAN RANGSANGAN . Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata .0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu.Walafiat.

(v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD . dan masyarakat.Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. Menulis karangan dengan format yang betul.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. Tak Transitif Kosa kata .Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengenal pasti isi-isi penting. 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. RENCANA . 2. 3. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember.. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. nutrien.. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). Plot. Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 . Aras 1. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema.Tekstur. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. asid folik. latar.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3.Cara isi ikan diproses menjadi keropok. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 3. FOKUS SAMPINGAN 7.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. riboflavin. 2. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34).2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. didengar dan ditonton. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat. . fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. retina.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1. masa. KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . watak dan perwatakan. sel membrane. FOKUS SAMPINGAN 10. Membina jadual sumber.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. protein.

interaksi dan nada yang sesuai. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. vi. untuk berkongsi idea. FOKUS SAMPINGAN 10.. Plot. latar. dibaca dan ditonton. keluarga. didengar dan ditonton. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 . 2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Aras I 1. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. watak dan perwatakan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. FOKUS SAMPINGAN 1. Aras 1. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. 2.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata.emerihalkan watak-watak dalam karya. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mendengar dan memahami pelbagai teks. gaya bahasa dan sudut pandangan. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.1. BBB : Novel Tragedi Empat Disember. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal . Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama.

pelajar dapat : Mengemukakan tema.4 Menyatakan jenis. cirri. Pada akhir P &P. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. dibaca dan ditonton.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. 2. nilai dan pengajaran.. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN 2. Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting.. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. b. tema dan persoalan . 2. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1.pendapat dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. 2. persoalan dan pemikiran karya. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10..!. FOKUS SAMPINGAN 7. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Pelajr dapat menggariskan ayat .1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.FOKUS UTAMA 2. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. pemikiran. FOKUS SAMPINGAN 10. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. a.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. Aras : (A.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan..vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. dedengar dan ditonton. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 7.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. . Aras 1 (iii) c. 1. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa. d.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

(A!>i.. 15 . Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.) Mendengar dan memahami teks.. FOKUS SAMPINGAN 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.. Aras 1 (i). Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. BBB : : : : 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja. 7. ii. . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. 2. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. FOKUS SAMPINGAN 7.16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya.pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (iii) .1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah.. (vi) Aras 2 (iii) iii. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. i.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar.1 Mengenal idea utama. (iv) Aras 3 (ii) i.1..) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. dibaca dan ditonton. 9.ditonton. Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan . plot. Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. gaya bahasa dan sudut pandangan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. perintah daripada bahan petikan.i. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 (A. ii. FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 1 7. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 .0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 1. 11. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 3. Aras 1 (ii). Aras 1 (i). Aras 1. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. iii.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. FOKUS SAMPINGAN 2. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan .FOKUS SAMPINGAN i. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. 2. gaya bahasa dan sudut pandangan. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar .1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 1. plot. 2. Aras 1 . iv. 17 .(i i) Aras 2. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Aras 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.18 FOKUS SAMPINGAN 8. 4.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. FOKUS SAMPINGAN 11. (ii) 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. 8.

latar. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.menurut keutamaan . 9.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. Menyusun maklumat . ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. Aras : 1 . Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 .6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1 I (10. 2. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. ii.22 KBT : Belajar cara belajar . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 9. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita.1) 2. FOKUS SAMPINGAN 8.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. I. 3.ii Aras 1. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. 2. 10.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. plit. Aras 1 . Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan.6) (10. vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. gaya bahasa dan sudut pandangan. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.

Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. A1 1 A1 ii A1 ii 2. 1 A1 1 2. Aras . KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual . peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . ii 3.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. rangkai kata.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 3.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata. Memberikan penjelasan sesuatu isu. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.1 Menggunakan kata.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . frasa. Aras 1. 2.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. Aras : 7 . MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. istilah. A1 v 9. Berdasarkan pengalaman sedia ada. i 1.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 9. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11.1 (ii) 1. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. intonasi dan nada yang sesuai. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.

Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya. Menyatakan isi penting berdasarkan teks.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 2. Aras : 1 . Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Mengemukakan maklumat secara sopan. 3. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.i 1. Menyenaraikan kata pinjaman. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 1. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. . BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 3. FOKUS SAMPINGAN 1. FOKUS SAMPINGAN 7. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. isi releven tentang bahan yang didengar. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.. Menyenaraikan idea atau utama.Kecerdasan pelbagai.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. iv.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1. v Aras 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.i 3. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . 2. 2. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 10. dibaca dan ditonton.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. idea utama.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. Aras 1.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan..

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. ciri. 8. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. menambah / menolak pilihan. 10.Ayat tanya . Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. FOKUS SAMPINGAN 10. 2. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. latar. Aras 3.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 .iv Aras 2.. tema dan persoalan. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.Ayat Perintah .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 8.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . nilai dan pengajaran.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 . Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. iii Aras 2. pemikiran. iii. FOKUS SAMPINGAN 8.5 Menghuraikan maksud.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 iii. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita.FOKUS SAMPINGAN 8. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. nilai dan pengajara. .28 Aras 1. FOKUS SAMPINGAN 10. plot. Aras 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.4 Menyatakan ciri. ii. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan.Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.4 Menyatakan jenis. pemikiran. tema dan oersoalan . Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 1. Pada akhiar pengajaran murid dapat : . 2. 3. ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.

Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks. (kom sas) [Aras 1 ( i.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 2(i) ] 2. (v) . 2 (ii) ] 2.gaya bahasa dan sudut pandangan. FOKUS SAMPINGAN 7. [Aras 1(iii). dibaca dan ditonton. 1. 29 .0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. 3. FOKUS SAMPINGAN 10. v). FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. 8. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. [ Aras 1 (I. ii) ] 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. dibaca dan ditonton. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. isi penting releven tentang bahan yang didengar. 7. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menghuraikan maksud syair. [ Aras 1.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca. 1. idea utama. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 2. 8. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II .

3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 11.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. [ Aras 1 (v ii) ] 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. [Aras 2(iv).0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. 8. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 7. (ii) ] 2. FOKUS SAMPINGAN 10. dibaca dan ditonton. [Aras 1(vi). Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. pemikiran.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik. 2. [ Aras 1. tema dan persoalan. ciri. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut.4 Menyatakan jenis. MEMBACA DAN MENULIS 2.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. menggunakan ayat-ayat yang gramatis.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 3(ii) ] 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. nilai dan pengajaran.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks .0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis.

8. 2. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pemikiran.4 Menyatakan jenis. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. ciri. tema dan persoalan.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 10. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. idea utama. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. 7. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. v.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. nilai dan pengajaran. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama .1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Aras 1.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera.

Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan. I. 1. Aras 1.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. 1. 1 Aras 2. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal . Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ciri. 2.4 Menyatakan jenis.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. didengar dan ditonton. Aras 1. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3.7. viii Aras 2. FOKUS SAMPINGAN 3. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. persoalan dan pemikiran dalam karya.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. pemikiran. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 2. tema dan persoalan. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 7. nilai dan pengajaran.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. 1 1. vi. ii Aras 3.

Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. 7.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 7. idea utama. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . dibaca dan ditonton. ii 1. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. vi. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2. FOKUS SAMPINGAN 11. Aras 1.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. . Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Menyatakan idea utama yang dapat. Aras 1 v. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.

Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. 9. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. 8. ciri. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. FOKUS SAMPINGAN 8. Mengecam format penulisan surat. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.4 Menyatakan jenis . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1 iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. indah dan menarik. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. . nilai dan pengajaran. kad ucapan/ pesanan dan cereka. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.FOKUS SAMPINGAN 12. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. tema dan persoalan. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Aras 1 iv. 2. pemikiran. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9. FOKUS SAMPINGAN 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. Aras 2 ii.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 1. latar. 7. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 1 Aras 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. 3. FOKUS SAMPINGAN 10. dibaca dan ditonton. 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER. persoalan dan pemikiran dalam karya.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. masa dan masyarakat. Mengemukakan tema. gaya bahasa dan sudut pandangan.viii Aras 2. Aras 1. 2. plot. vi. FOKUS SAMPINGAN 7. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. ii Aras 3. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat.iii.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. I. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat. 3. FOKUS SAMPINGAN 3. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 2. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.

Menyatakan idea utama yang dapat.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. gaya bahasa dan sudut pandangan. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 7. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama . Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. Aras 1 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA .5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. latar. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. 2. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. I. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. 2. 2. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. FOKUS SAMPINGAN 1. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. dibaca dan ditonton. 1 Aras 2. dibaca dan ditonton.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Aras 1 iv. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. plot.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. jawapan kepada soalan. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

ciri dan persoalan. tema. FOKUS SAMPINGAN 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.FOKUS SAMPINGAN 7. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. LATIHAN. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik..4 Menyatakan jenis. nilai dan pengajaran. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. ii. i. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Aras 2 iii Mengemukakan tema. pemikiran.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful