RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

kad ucapan / pesanan dan cereka.Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23).0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS . ii. nilai dan pengajaran. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31). KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 ii.mati kutu. 9. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 2. BAHAN RANGSANGAN .4 Menyatakan jenis.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. persoalan dan pemikiran dalam karya. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. FOKUS SAMPINGAN 1. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Aras 1 i. FOKUS SAMPINGAN 10.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan.Walafiat. Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. 5-6 .0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. rakaman Peribahasa. mengecam format penulisan surat. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. tangkai jering.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. salah adat. tumbuk rusuk. Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata .Laman web Kampung Siber (m/s 26) . jantung hati. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. pemikiran. undangan. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. cirri. tema dan persoalan. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. ii. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. nasyid. FOKUS SAMPINGAN 8. 9.

Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. asid folik. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Tekstur. riboflavin. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). latar. 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. FOKUS SAMPINGAN 10.. nutrien. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menulis karangan dengan format yang betul. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD . Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5.Cara isi ikan diproses menjadi keropok. Mengenal pasti isi-isi penting. gaya bahasa dan sudut pandangan. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. masa. 3. 2. KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. Plot.. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. FOKUS SAMPINGAN 7. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. sel membrane. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif. Membina jadual sumber. didengar dan ditonton. Tak Transitif Kosa kata . KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. dan masyarakat.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul. 2. watak dan perwatakan. RENCANA . retina. protein. Aras 1.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 .

gaya bahasa dan sudut pandangan.emerihalkan watak-watak dalam karya.12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. FOKUS SAMPINGAN 1. Mendengar dan memahami pelbagai teks. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. latar. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. BBB : Novel Tragedi Empat Disember. FOKUS SAMPINGAN 10.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 2.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema.. untuk berkongsi idea. interaksi dan nada yang sesuai. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. 2. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 .1. Aras I 1. Plot. Aras 1. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. didengar dan ditonton. keluarga. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal . 2.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. vi. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7. watak dan perwatakan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif.

7. 2. nilai dan pengajaran. Pelajr dapat menggariskan ayat . Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan.. 2. pelajar dapat : Mengemukakan tema.. a. dedengar dan ditonton.. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 .pendapat dalam perbincangan. Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. FOKUS SAMPINGAN 10. dibaca dan ditonton. tema dan persoalan .. persoalan dan pemikiran karya. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. 2. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan..Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat.FOKUS UTAMA 2. cirri.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. 2.4 Menyatakan jenis. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. b.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. d. 1.!. Pada akhir P &P. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 2. Aras : (A.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 (iii) c.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. FOKUS SAMPINGAN 7.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. . pemikiran.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

FOKUS SAMPINGAN 7..0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1 7. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa.. ii. 7.. Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.i. BBB : : : : 2. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. . Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. 15 . Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan .6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah. gaya bahasa dan sudut pandangan. i. 9. (vi) Aras 2 (iii) iii.1 (A.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3. 2. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1.. plot..) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks. perintah daripada bahan petikan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 (i). FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan.pendapat dalam perbincangan.ditonton.1 Mengenal idea utama.) Mendengar dan memahami teks. Aras 1 (iii) .0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. (iv) Aras 3 (ii) i. (A!>i.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah. Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. ii.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.18 FOKUS SAMPINGAN 8.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 2. 11. 3. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 11.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan. (ii) 1.(i i) Aras 2. 1.FOKUS SAMPINGAN i. 2. ii Aras 2. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat. plot. Aras 1. 4.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar .. 2. gaya bahasa dan sudut pandangan. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. 17 .3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. 8. iii.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . Aras 1 (i). iv. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . Aras 1 . 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 (ii). Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen. 1. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.

Aras 1 I (10. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 .KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. I. 3. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. FOKUS SAMPINGAN 8. 9. plit. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 . Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot. gaya bahasa dan sudut pandangan.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. 9.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Menyusun maklumat . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.ii Aras 1.1) 2.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu.22 KBT : Belajar cara belajar . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3. latar. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 10.6) (10. 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras : 1 .menurut keutamaan . vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. ii. 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan.

3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. intonasi dan nada yang sesuai. Aras : 7 . Aras 1.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. A1 v 9. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual . Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras . Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.1 Menggunakan kata. 1 A1 1 2. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. 2. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 9. Memberikan penjelasan sesuatu isu.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. rangkai kata. istilah. Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. 2. 3. i 1. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain.1 (ii) 1. frasa.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. A1 1 A1 ii A1 ii 2. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. Berdasarkan pengalaman sedia ada. ii 3.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7.

Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Menyenaraikan idea atau utama. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11.i 3.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. dibaca dan ditonton. Aras 1. 3. idea utama.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 . isi releven tentang bahan yang didengar.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.Kecerdasan pelbagai. Menyenaraikan kata pinjaman. 3.. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. iv.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. 2. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. 1. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras : 1 .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.i 1. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan maklumat secara sopan. 2.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan. dibaca dan ditonton. 1. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan..0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. . Menyatakan isi penting berdasarkan teks. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 1. v Aras 2. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 2. FOKUS SAMPINGAN 1. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya. FOKUS SAMPINGAN 7.

Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 . nilai dan pengajaran. pemikiran. Aras 1 . iii.Ayat tanya . plot. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. FOKUS SAMPINGAN 10. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. 3. 2.Ayat Perintah .Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 iii. 10. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. 2. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan.28 Aras 1.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.4 Menyatakan jenis. Aras 1. menambah / menolak pilihan.iv Aras 2.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 10. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. pemikiran. 8.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 3. ii.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima. ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. FOKUS SAMPINGAN 10. tema dan oersoalan .0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. iii Aras 2. Pada akhiar pengajaran murid dapat : .5 Menghuraikan maksud.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 8. 8.4 Menyatakan ciri. tema dan persoalan..2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. nilai dan pengajara. ciri.FOKUS SAMPINGAN 8. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. latar. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita. 1. .

v).2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. [Aras 1(iii). 2(i) ] 2.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.gaya bahasa dan sudut pandangan. dibaca dan ditonton. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II . Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif. ii) ] 2. 3. 8. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. 1. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. FOKUS SAMPINGAN 7. [ Aras 1 (I. 8. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. (kom sas) [Aras 1 ( i. 2.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. [ Aras 1. 2 (ii) ] 2. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. (v) . isi penting releven tentang bahan yang didengar. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. idea utama. FOKUS SAMPINGAN 10. 29 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Menghuraikan maksud syair. KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. dibaca dan ditonton.

BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . nilai dan pengajaran. [Aras 1(vi). Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. 3(ii) ] 1. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. [Aras 2(iv). [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. (ii) ] 2. [ Aras 1 (v ii) ] 2. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. [ Aras 1. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ciri. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. FOKUS SAMPINGAN 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. MEMBACA DAN MENULIS 2.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 11. FOKUS SAMPINGAN 7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 8. tema dan persoalan. menggunakan ayat-ayat yang gramatis.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 2. pemikiran.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. dibaca dan ditonton.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik.4 Menyatakan jenis. 8. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif. 2.

as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. ciri.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. v.4 Menyatakan jenis. tema dan persoalan. FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. 8. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . pemikiran. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN 7. idea utama. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. nilai dan pengajaran.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 7. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. 2. dibaca dan ditonton. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. 7. 2. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

FOKUS SAMPINGAN 3.7.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 1 Aras 2. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 1. didengar dan ditonton.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal .5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan. 1. 1 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka.4 Menyatakan jenis. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. nilai dan pengajaran. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran. ciri.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. 2. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. 3. ii Aras 3. vi.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. I. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 2. persoalan dan pemikiran dalam karya. FOKUS SAMPINGAN 7. tema dan persoalan. viii Aras 2. Aras 1. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.

Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Menyatakan idea utama yang dapat. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. idea utama. Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. FOKUS SAMPINGAN 11. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 v. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Aras 1. . Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. dibaca dan ditonton.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 7. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. vi.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. ii 1. FOKUS SAMPINGAN 7.

Aras 1 iii. tema dan persoalan.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Mengecam format penulisan surat. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 3.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. FOKUS SAMPINGAN 10. indah dan menarik. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. kad ucapan/ pesanan dan cereka. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. nilai dan pengajaran. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. 8. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. 2. FOKUS SAMPINGAN 8. Aras 1 iv. pemikiran. Aras 2 ii.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.4 Menyatakan jenis . ciri. Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 9.FOKUS SAMPINGAN 12. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2.

ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.iii. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 3. 2. Aras 1. latar.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. 1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. persoalan dan pemikiran dalam karya. FOKUS SAMPINGAN 7. gaya bahasa dan sudut pandangan. vi. 1 Aras 2. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 3. I. 7. Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 10. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. Aras 1. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. Aras 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. 1. masa dan masyarakat. dibaca dan ditonton. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ii Aras 3. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.viii Aras 2. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER. plot.

2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 1. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. FOKUS SAMPINGAN 7. 2.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 7. plot. dibaca dan ditonton. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama .0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. 2.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. 7. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Aras 1 1.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Aras 1. 1 Aras 2. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 10. vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. latar. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama yang dapat. jawapan kepada soalan. 2. gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 iv.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. I. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.

ii..0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. nilai dan pengajaran. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. i. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. tema. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama. FOKUS SAMPINGAN 10. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. ciri dan persoalan. Aras 2 iii Mengemukakan tema. LATIHAN.FOKUS SAMPINGAN 7. pemikiran. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 1.4 Menyatakan jenis. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful