RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2010 SMA KOTA GELANGGI 03, 27000 JERANTUT, PAHANG.

MINGGU

Unit / Tajuk / Bidang FOKUS UTAMA DAN FOKUS SAMPINGAN
Unit 1 : PELAJAR CEMERLANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

Objektif, Kemahiran & Aras

Catatan / Aktiviti
BBB: Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Modul karangan (aras) Modul tatabahasa (aras) Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Kemahiran hidup Geografi Alam sekitar KBT : Kecerdasan pelbagai Kontekstual Kemahiran berfikir Nilai : Bertolak ansur Bekerjasama Kemahiran berfikir Banding ± beza. Bersungguh-sungguh Hormat-menghormati Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Nama (am, khas) Ejaan Kosa kata - Gempa bumi, plankton, lingkaran gunung berapi, pentas benua, halal Peribahasa - Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat

Kefahaman Pada akhir P&P murid dapat : i. mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. ii. menyatakan maksud tersirat.(m/s 4) Tatabahasa i. menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan. ii. Member makna 3 peribahasa dan membina ayat yang sesuai. Karangan Pada akhir P&P murid dapat : i. mengenalpasti isi-isi penting. ii. menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. iii. menulis karangan dialog dengan baik. iv. Menulis karangan pengalaman dengan baik. KOMSAS Pada akhir P&P murid dapat : i. menceritakan semula sinopsis cerpen. ii. Menyenaraikan watak dan perwatakan. iii. Menyusun peristiwa mengikut urutan cerita.

1-2

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. KARANGAN DIALOG 1) Berbual tentang aktiviti yang akan dilakukan semasa cuti penggal sekolah (Modul Karangan). 2) Berbual tentang cara-cara meningkatkan keceriaan di landskap sekolah. (m/s 3) BAHAN RANGSANGAN 1) Tempat-tempat menarik di Malaysia (m/s 5).

) Faktor-faktor penentu kecemerlangan dalam pelajaran. (m/s 6) PENGALAMAN 1) Aktiviti semasa cuti sekolah (m/s 8)

sagunya, genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

Unit 2 : MERENTAS DESA
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Kefahaman Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 bertutur dengan cara yang bertatasusila 2 mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Tatabahasa i. melengkapkan teks dengan kata ganti nama yang sesuai. ii. Membina perkataan daripada perkataan ³merentas desa´ iii. Melengkapkan 17 simpulan bahasa yang sesuai. iv. Memahami 9 makna rangkai kata. Karangan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama. 2. Menulis karangan gambaran berdasarkan carta yang diberikan. Aras 1 i. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. ii. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya sastera.

BBB: pita rakaman Gambar Tunggal Petikan Buku teks Rencana Pilihan Gambar-gambar akhbar Novel Tragedi Empat Disember Ilmu: Alam persekolahan KBT : BCB / konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Keyakinan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata Ganti Nama (tunjuk, diri) Kosa kata - Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, pertolongan cemas, PBSM, efektif, akademik Ejaan Peribahasa Bawa alamat, singkat akal, perang dingin, baik sangka, langkah bendul, mencolok mata, berbalik hati, membanting tulang, batu loncatan, bidan terjun, tangkap muat, lapang dada,

2-4

FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. KARANGAN GAMBARAN (m/s 17) Suasana hari kejohanan olahraga tahunan sekolah.

Ilmu: Kemasyarakatan Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja transitif Ejaan Kosa kata . pemikiran. BBB: pita rakamn Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Novel Tragedi Empat Disember. KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. rakaman Peribahasa. ii.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 2 ii. nilai dan pengajaran. ii. Menjelaskan ciri-ciri dan nada sajak. Aras 1 i.mati kutu.Kaitan antara keluarga bahagia dengan masyarakat harmoni. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.Walafiat.4 Menyatakan jenis. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. FOKUS SAMPINGAN 1. 9. kad ucapan / pesanan dan cereka. persoalan dan pemikiran dalam karya. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Hormat menghormati. KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : i.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. tangkai jering. nasyid. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. KBT : ICT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. cirri. undangan.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 9. KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI . 5-6 .2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. salah adat. Menjawab 4 soalan berdasarkan petikan (m/s29 ± 31).Pelancongan akua di Negara Malaysia (m/s 23). dan seterusnya Negara yang aman (m/s 27) KOMSAS . Menjawab 6 soalan berdasarkan surat (m/s 22). mengecam format penulisan surat. 2. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Unit 3 : SAHABAT REMAJA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menulis tema dan persoalan dalam novel yang dikaji. menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. FOKUS SAMPINGAN 10. jantung hati.Sajak ³Bicara Buat Guru´ (m/s 25) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan kata kerja berdasarkan petikan.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. tema dan persoalan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 2. FOKUS SAMPINGAN 8. tumbuk rusuk. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. BAHAN RANGSANGAN .Laman web Kampung Siber (m/s 26) . Aras 1 ii menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.

0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. gaya bahasa dan sudut pandangan. 3. Menjawab 5 soalan subjektif (m/s 34). KBT : Konstruktivism : Belajar cara belajar Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. . Menyatakan ciri-ciri makanan berasaskan ayam pada masa hadapan (m/s 36) 5. Tak Transitif Kosa kata . KOMSAS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. didengar dan ditonton. Kajian masa depan Nilai : Keyakinan Kejujuran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Ilmu: Kemahiran hidup Sains Rumah Tangga Sistem bahasa: Tatabahasa ± kata kerja Transitif.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. fungsi dan kekurangan vitamin (m/s 40) TATABAHASA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.. KARANGAN Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. RENCANA . Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat. FOKUS SAMPINGAN 10.Carta cadangan pengambilan kelompok makanan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Menjelaskan 3 cara bukti kasih sayang terhadap keluarga (m/s 36) 4. masa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN 3. nutrien. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. Menulis karangan dengan format yang betul. 2.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. retina. vii 1 Menyatakan tema sesebuah karya BBB : : : : pita akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks : Novel Tragedi Empat Disember. protein. 2. KARANGAN BAHAN RANGSANGAN . FOKUS SAMPINGAN 7. Mengenal pasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan.10 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Aras 1. (v) ± Mengemukakan soalan mudah BBB : : : : pita Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD . 3. asid folik. Menyatakan 5 maksud tersirat (m/s 35). sel membrane.Unit 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. karbohidrat Ejaan Peribahasa 7-8 9 . Mengenal pasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1.Tekstur. latar. Unit 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN KEFAHAMAN Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. watak dan perwatakan. 2.Cara isi ikan diproses menjadi keropok. Membina jadual sumber. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Mengenal pasti isi-isi penting.. Plot. Melengkapkan 10 kata kerja tak transitif dengan betul.Usaha-usaha memajukan industri makanan tradisional di tempat anda. dan masyarakat. riboflavin.

Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Transitif. 2. Aras I 1.emerihalkan watak-watak dalam karya. Buku Teks KBT : Belajar cara belajar : Konstruktivism Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. kerja UJIAN FORMATIF 1 (22/03/10 ± 30/03/10) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 Mac 2010 ± 21 Mac 2010 Unit 6 : KASIH SAYANG BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD 11 . Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. gaya bahasa dan sudut pandangan.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. interaksi dan nada yang sesuai. Mendengar dan memahami pelbagai teks.1. FOKUS SAMPINGAN 7. 2. Tak Transitif Kosa kata Ejaan Peribahasa. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. didengar dan ditonton. Plot.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 1. keluarga. Mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat. untuk berkongsi idea. 2. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema. vi. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1.. watak dan perwatakan.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea. latar. BBB : Novel Tragedi Empat Disember. MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Bidang : Interpersonal .12 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1 Menyenaraikan 3 watak utama.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. dibaca dan ditonton.

Menggunakan kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. b. Aras 1 (iii) c.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. pelajar dapat : Mengemukakan tema.vi) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Sistem bahasa Tatabahasa ± kata Tugas / Kata Penyambung Ayat Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 1.!. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca.4 Menyatakan jenis.FOKUS UTAMA 2. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 10. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. dedengar dan ditonton. 2. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. d. . mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2. dibaca dan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1..2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 (ii) Aras 2 (ii) Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. dibaca dan ditonton..0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. FOKUS SAMPINGAN 7. cirri.pendapat dalam perbincangan.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. pemikiran.. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) 1.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera.14 KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. a. persoalan dan pemikiran karya. Aras : (A. 2...0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Novel Tragedi Empat Disember. tema dan persoalan . FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama. isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca. Pelajr dapat menggariskan ayat . 2. nilai dan pengajaran. Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 2.Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. Pada akhir P &P. 7. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 13 . Pada akhir P & P pelajar dapat : Menyatakan maklumatmaklumat penting. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

Menyatakan cirri-ciri watak dan perwatakan . i. (vi) Aras 2 (iii) iii.. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Aras 1 (i) Aras 2 (iii) KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. Menyatakan gaya bahasa dalam cerpen.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. Aras 1 (i).1. FOKUS SAMPINGAN 7. gaya bahasa dan sudut pandangan. 7. 2.) Mendengar dan memahami teks.1 (A. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog.1 Mengenal idea utama. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Menulis petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya. Aras 1 7. 9.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. ii. BBB : : : : 2.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah.ditonton. (iv) Aras 3 (ii) i. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. plot. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar. Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Ejaan Peribahasa... . Menyediakan jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. perintah daripada bahan petikan. Saistem bahasa Tatabahasa ± pembentukan kata kerja. FOKUS SAMPINGAN 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. dibaca dan ditonton. 15 . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.i.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 10..16 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Membina soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. (A!>i. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat..) Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (iii) . ii. Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 3..

BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : Mencari 4 isi penting daripada petikan . Aras 1 (ii).5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam cerpen. 11..18 FOKUS SAMPINGAN 8. (iii) Aras 2 (iii) Aras 3 (ii) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 24 MEI 2010 ± 04 JUN 2010 19 . 2.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Menulis ringkasan sebanyak 80 patah perkataan. 4. gaya bahasa dan sudut pandangan. 1. Melengkapkan petikan dengan kata penguat yang tepat. (ii) 1. Pada akhiar pengajaran murid dapat : Menyatakan watak-watak dalam karya Menyatakan ciri-ciri watak dan perwatakan.(i i) Aras 2. Menyatakan maksud bagi 10 istilah dalam cerpen.FOKUS SAMPINGAN i. plot. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. iv. Aras 1 (i).0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 . Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. ii Aras 2. 1 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan. FOKUS SAMPINGAN 11. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. (vi) Aras 2 (iii) Iii Menyataan gaya bahasa dalam cerpen. 17 .3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. 3. iii. FOKUS SAMPINGAN 2.20 Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN BBB : Petikan Akhbar . Saistem bahasa Tatabahasa ± kata Prakalusa Kosa Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 2. Aras 1. 1. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 2.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.

2. Aras 1 I (10. 3.6) (10.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. latar. FOKUS SAMPINGAN 8. i CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5/6/2010 ± 20/6/2010 Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.ii Aras 1. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita.KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. I.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menyusun maklumat . vi : Gambar Tunggal : Rakaman Video : Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 3.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. Aras 1 . Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 21 .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh.menurut keutamaan . 9. gaya bahasa dan sudut pandangan. ii Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Berbincang dan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul dalam perundingan untuk mendapat kata sepakat. Menyediakan dan menentang hasil perbincangan kumpulan.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. 2. Mengulas karya sastera dari aspek pemeringkatan plot. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 10.22 KBT : Belajar cara belajar . Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 9. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. Aras : 1 . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. ii.1) 2. FOKUS SAMPINGAN 10. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. plit.

MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : Pelajar dapat menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam cerpen. FOKUS SAMPINGAN Mencetuskan idea yang bernas semasa perbincangan FOKUS SAMPINGAN 2. intonasi dan nada yang sesuai. 2. frasa. rangkai kata. Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Sistem bahasa Tatabahasa ± Pembukaan kata nama Kosa Kata Ejaan Peribahasa.24 Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Mencetuskan idea yang bernas dalam perbincangan. istilah. Aras 1.1 (ii) 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 23 . BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Aras . 1 A1 1 2. Mendengar dan memberikan respons secara isandab bertukis tentang sesuatu yang diperihalkan orang lain. i 1. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN 11. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. Berdasarkan pengalaman sedia ada. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat .3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9. Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan.4 Mengemukakan cadangan yang membina Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. 9. peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih Sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. A1 vi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. 3.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. A1 1 A1 ii A1 ii 2. Memberikan penjelasan sesuatu isu. A1 v 9. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata. Aras : 7 .1 Menggunakan kata. 2. ii 3.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN 7. KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual .

Aras : 1 .4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 1. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. idea utama. Berbincang tentang penggunaan gaya bahasa dalam karya..0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa.Kecerdasan pelbagai. Kajian masa depan Nilai : Rasional Kesabaran Keberanian Bertanggungjawab Pada akhir pengajaran murid dapat : . iv. Aras 1 iii 3 ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Menentukan isi-isi penting yang berkaitan dengan tema genre sastera. 2.i 1. ii Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 25 .0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. UJIAN FORMATIF 2 23/08/10 ± 03/09/10 Unit 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.i 3. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menjawab soalan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. 3. 2. 1. Mengemukakan maklumat secara sopan. FOKUS SAMPINGAN 1.. v Aras 2.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Kajian masa depan Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8. Menyenaraikan kata pinjaman. 2. dibaca dan ditonton.26 KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai. isi releven tentang bahan yang didengar. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN 7. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. dibaca dan ditonton. Nilai : Baik Hati Keserdahanaan Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Pada akhir pengajaran murid dapat : Membina ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. Aras 1. 1. 1. .1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. Menyenaraikan idea atau utama. 3.

Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. nilai dan pengajaran.iv Aras 2. tema dan persoalan.FOKUS SAMPINGAN 8.0 Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.Ayat Perintah . 8.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA 2.Ayat Seruan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. iii Aras 2. 2. ciri. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. Saistem bahasa Tatabahasa -kata nama Ganda Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1 iii. pemikiran.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 9. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. 2. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 27 . Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. . Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR.28 Aras 1. Aras 1 . latar. menambah / menolak pilihan. FOKUS SAMPINGAN 10. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. ii. FOKUS SAMPINGAN 8.Ayat tanya .2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1. Sistem bahasa Tatabahasa -kata Tugas Kosa Kata Ejaan Peribahasa. pemikiran. plot.4 Menyatakan ciri. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. 1. tema dan oersoalan . iii. 10. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima.. Aras 3.5 Menghuraikan maksud. Pada akhiar pengajaran murid dapat : . ii Kerjasama Kesyukuran Berhemah tinggi Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.4 Menyatakan jenis. iii BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. nilai dan pengajara. Memiih dan menggunakan ayat yang sesuai dalam perundingan ± Ayat Penyata. 3. Menceritakan watak-watak yang terlibat Menyatakan pengajaran dalam cerita. 10. Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Belajar cara belajar Konstruktivisme.

1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 1. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. 29 . 7. ii) ] 2. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. 2(ii) ] (komsas) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II . [ Aras 1. dibaca dan ditonton. 3. 8. Menyampaikan gambaran keseluruhan dan idea utama syair. isi penting releven tentang bahan yang didengar. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Menghuraikan maksud syair. Kosa Kata Ejaan Peribahasa. idea utama. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. v). BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Unit 15 : SERAWAK BUMI KENYALANG KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang granatis. 8. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul.gaya bahasa dan sudut pandangan. 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Adjektif.30 Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 2(i) ] 2. Menghuraikan latar dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks. FOKUS SAMPINGAN 7. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri. FOKUS SAMPINGAN 10. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Menyenaraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dapal teks.2 Mengenalpasti perkara yang menarik dalam karya Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. dibaca dan ditonton. (v) . 2.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. keluarga dan masyarakat dengan menggunakan kata intonasi dan nada yang sesuai. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. (kom sas) [Aras 1 ( i. 2 (ii) ] 2.0 Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Semangat bermasyarakat Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Berdikari BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. [Aras 1(iii). [ Aras 1 (I.

BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Belajar cara belajar Nilai : Berdikari Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang 31 . MEMBACA DAN MENULIS 2. Sistem bahasa Tatabahasa ±Pembentukan Kata Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Unit 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. dibaca dan ditonton. 8. Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya saster serta menggunakan dalam penulisan kreatif.0Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 33 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Bidang : Interpersonal Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. ciri.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 11. (ii) ] 2. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. FOKUS SAMPINGAN 7. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. menggunakan ayat-ayat yang gramatis. [ Aras 1. 2. [ Aras 1 (v ii) ] 2. [Aras 2(iv). nilai dan pengajaran. 3(ii)] Menuliskan semula tema dan persoalan yang terdapat dalam puisi untuk menjawab soalan pemahaman.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. pemikiran. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. 3(ii) ] 1. keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Menyenaraikan tema dan persoalan utama yang terdapat dalam puisi. FOKUS SAMPINGAN Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. tema dan persoalan. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks . [Aras 1(vi). 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Pada akhir pengajaran murid dapat : Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca.32 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.04/9/2010 ± 12/9/2010 Unit 16 : TEKNOLOGI BINAAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan.3 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan elektronik.0Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. [Aras 1 (vi) ] Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.

ciri. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. Aras 1.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. nilai dan pengajaran. Saistem bahasa Tatabahasa ±Jenis-jenis Frasa Kosa Kata Ejaan Peribahasa. dibaca dan ditonton. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. FOKUS SAMPINGAN 10. Aras 1 Iii Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera.FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. 7. v. 8. Menyatakan ideautama yang dapat Mengul. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. 2. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.4 Menyatakan jenis.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. tema dan persoalan. Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Keberanian Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . FOKUS SAMPINGAN Aras 1 iv) Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual denga rakan Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. Unit 18 : HERBA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 7. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. idea utama. 2. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 7. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. Aras 2 Iii Mengemukakan tema. BBB : : : : Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 34 FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Menulis ayat-ayat yang gramatis KBT : Kontekstual Kecergasan pelbagai Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. pemikiran.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Vi Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.

ii Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Tunggal . 1. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. ii Aras 3.4 Menyatakan jenis. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. vi. FOKUS SAMPINGAN 3. pemikiran. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Bahan Edaran 35 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7. nilai dan pengajaran.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 1.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. FOKUS SAMPINGAN 7. Unit 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. KBT :Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kontekstual Kecergasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa.7. ciri.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. Aras 2 iii) Mengemukakan tema. Manulis tema dan persoalan dalam puisi yang dikaji. 1 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10. persoalan dan pemikiran dalam karya.0 Mendapatmaklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 1 Aras 2. untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1 ii) Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. didengar dan ditonton. Aras 1. tema dan persoalan. Kesyukuran Kasih sayang Rasional Kesabaran BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. 3. viii Aras 2. I. 2. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Dasar Kosa Kata Ejaan Peribahasa. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Aras 1. iii) Menyatakan dan mencontohkan format pelbagai format lisan dan penulisan.

Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 2.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 11. FOKUS SAMPINGAN 7. Aras 1 v. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 11. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. Menuliskan beberapa rangkap pantun BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. dibaca dan ditonton. . 7. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 12. Pada akhir pengajaran murid dapat : Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Aktif dan Pasif Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 36 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA .2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1. vi.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. ii 1. 7. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan KBT : Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Nilai : Kesabaran Bertanggungjawab Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Aras 1 iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. idea utama. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Kosa Kata Ejaan Peribahasa.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan. Unit 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 2. Menyatakan idea utama yang dapat.

1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. Pada akhiar pengajaran murid dapat : ii. pemikiran. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. FOKUS SAMPINGAN 10. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi. tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. 3.4 Menyatakan jenis . Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. ciri. Aras 2 ii. Aras 1 iii. 2. 8. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Unit 21 : BINTANG DI LAUTAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat seruan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. Aras 1 iv. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. tema dan persoalan.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul.FOKUS SAMPINGAN 12. nilai dan pengajaran.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9. FOKUS SAMPINGAN Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. . Aras 2 BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. Mengecam format penulisan surat. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. indah dan menarik. 9. kad ucapan/ pesanan dan cereka. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran 37 Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA .

Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. Murid dapat berbincangan dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. masa dan masyarakat. 3. vi.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. 1 Aras 2. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. 1. 2. 7. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. latar. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. FOKUS SAMPINGAN 10.iii. 2. Aras 1. Mengemukakan tema. 1 38 Nilai : Rasional Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kesyukuran Kasih sayang Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. ii KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Kontekstual Kecerdasan pelbagai Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. plot.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Aras 1. Berbincang untuk menyediakan BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan . MEMBACA DAN MENULIS Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 3. Aras 1. Sistem bahasa Tatabahasa ±Ayat Penegas Kosa Kata Ejaan Peribahasa.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . dibaca dan ditonton. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. I.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. gaya bahasa dan sudut pandangan. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. persoalan dan pemikiran dalam karya. Pada akhar pengajaran murid dapat : 1. vii Unit 23 : ANGKASA RAYA 39 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. FOKUS SAMPINGAN 3. ii Aras 3. FOKUS SAMPINGAN 7. Unit 22 : MENITI ALAF SIBER.viii Aras 2.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.

latar. FOKUS SAMPINGAN 10. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk Gabungan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. 7. FOKUS SAMPINGAN Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. Iii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. dibaca dan ditonton. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. plot. gaya bahasa dan sudut pandangan. ii Paparan LCD Buku Teks KBT : Belajar cara belajar Konstruktivisme Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kesyukuran Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama Kasih sayang Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . vii Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Aras 1 1. 2. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. FOKUS SAMPINGAN 1. Aras 1 KBT :Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Nilai : Kasih sayang Hormat menghormati Kesabaran Bertanggungjawab Kerjasama . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. BBB : : : : Petikan Akhbar Gambar Tunggal Rakaman Video Petikan Buku teks Rencana Pilihan Paparan LCD Buku Teks 40 Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 7. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. Aras 1 iv. BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. FOKUS SAMPINGAN 7. 1 Aras 2. jawapan kepada soalan.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. dibaca dan ditonton. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. MEMBACA DAN MENULIS Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. Unit 24 : SALAM PERPISAHAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR. 2. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . Pada akhir pengajaran murid dapat : 1.Bidang : Interpersonal FOKUS UTAMA Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. 2. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea. Aras 1. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. I. pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Menyatakan idea utama yang dapat. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut.soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan. Memberikan maksud kata dan frasa berdasarkan teks yang dibaca.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

1.Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. i.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama. ii. isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.. tema.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. Kesyukuran Kasih sayang BBB : Antologi Seuntai Kata untuk diarasa. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Aras 2 iii Mengemukakan tema.4 Menyatakan jenis. Saistem bahasa Tatabahasa ±Ayat majmuk rancangan Kosa Kata Ejaan Peribahasa. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 01 NOVEMBER 2010 ± 12 NOVEMBER 2009 ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN.FOKUS SAMPINGAN 7. persoalan dan pemikiran dalam karya sastera. ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 20 November 2010 ± 3 Januari 2011 . LATIHAN. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10. Pada akhir pengajaran murid dapat : Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. pemikiran. FOKUS SAMPINGAN 10. nilai dan pengajaran. ciri dan persoalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful